Kniha o chemtrails. Kapitola 3: Distribučná infraštruktúra programu chemtrails

Táto kapitola popisuje celú distribučnú infraštruktúru chemtrailového programu: krycie názvy projektu, zainteresované vládne, vojenské a civilné inštitúcie, stratégie rozprašovania vojenskými a civilnými lietadlami, stratégie umlčiavania pilotov a verejnosti.

Spolu s Kapitolou 4 je to najlepšia a najdôležitejšia kapitola z celej knihy.

.

úvodné strany
=============

…je tam zmienka o tom, kto z leteckej premávky produkuje najviac CO2 a kto je teda teoreticky vinný za globálne otepľovanie:
– štart jednej rakety z Cape Canaveral vyprodukuje niekoľko desiatok ton CO2 a tony iných jedovatých látok, ktoré otravujú oceán v okolí 1km od štartovacej rampy
– letisko v Los Angeles vyprodukuje mesačne 19 000 ton a lietadlá, ktorá naň prilietajú a odlietajú (33 000 letov mesačne) vyprodukujú 800 000 ton CO2 (zrejme mesačne)
– americká armáda je ešte väčší producent CO2 – stíhačky F15, vrtuľníky appache, tanky Abrams a iné dopravné prostriedky. US Air Force spálila za rok 2006 2,6 miliardy galónov paliva, pričom každý galón vyprodukuje v priemere 21 pounds = 9,5 kg CO2. Americká Air Force tak za rok vyprodukovala 24700000000 kg CO2, čo je 24 700 000 ton.

…druhá polovica kapitoly má v sebe zmienku o pozorovaní Carnicoma, ktorý si všimol, že aerosolové operácie boli v roku 2005 prevádzkované hlavne v podmienkach nízkej vlhkosti/nízkeho počtu iónov v atmosfére. Čo môže naznačovať, že vysoká vlhkosť a vysoké množstvo iónov v atmosfére je z nejakého dôvodu pre armádne účely nevýhodné. Uvažuje, že extrémne detailné monitorovanie prízemnej atmosféry možno neslúži na civilné účely, ale pre armádu, aby dokázala správne predpovedať vhodné/nevhodné atmosférické podmienky pre svoje experimenty

…je tam zmienka, že v poslednej dobe dochádza k prudkým výkyvom počtu pozitívnych a negatívnych iónov v atmosfére, čo je jednoznačný dôkaz, že je s atmosférou umelo manipulované.

.

Contrails (Kondenzačné línie)
=========

…spomínajú, že štandardná kondenzačná stopa sa tvorí za lietadlom vo vzdialenosti približne jedného rozpätia krídel. Chemtraily sa naopak tvoria výrazne bližšie k motorom

…spomínajú, že rozhodujúci faktor tvorby kondenzačnej stopy je vzdušná vlhkosť, kedy v zimných mesiacoch môžu vznikať kondenzačné stopy aj za nízko letiacimi lietadlami. Ak sa do vzduchu rozptýlia častice bária a hliníka, vzniká množstvo nových kondenzačných jadier, na ktorých namrzne vzdušná vlhkosť a vznikajú dlhožijúce kondenzačné čiary a to aj v prostredí suchom a s vyššími teplotami. Ako príklad uvádza záber “perzistentnej kondenzačnej čiary” nad afgánskou púšťou, ktorú zachytil New York times vo svojom článku o love na Bin Ládina.

…ďalej spomínajú, že od roku 1998 je prikazované letovým dispečerom odkláňať civilné lety od “commanded airspace” a sú upozornení, že prebiehajú “klimatické experimenty”, ktoré môžu zhoršiť fungovanie ich radarov. Niektorí dispečeri si všimli koreláciu medzi hmlou zastierajúcou výhľad ich radarov a vlnami akútnych dýchacích infekcií, ktoré zapĺňali nemocnice.

…následne článok pokračuje tým, že v rámci “šetrenia” bolo zrušené množstvo menších staníc letových dispečerov, pretože väčšina z ich letov bola aj tak armádna a teda neboli potrební (článok udáva, že z 150 000 letov za rok bolo iba 10 000 civilných s pasažiermi. Zbytok zrejme boli nákladné lety, vojenské, chemtrailové, bezpilotné lietadlá a drony). Letiská bez letových dispečerov sú ideálne štartovacie miesta pre chemtrailové lety.

.
Chemtrails (Chemické kondenzačné línie, Chemtrails)
==========

…najprv v stručnosti pripomínajú vznik slova chemtrails. Pochádza zo skráteného pojmu “chemical trails”, ktorý sa nachádzal v učebnici amerického letectva, ktorá vyučovala základy chéme, kyslých dažďov, spektroskopie, merania kyslosti, chémie fotografií a organickej chémie, v rámci výuky kadetov pre aerosolové operácie. Na obálke knihy bol názov chemtrails a obrázok dymiacej rakety.

…potom je spomínaný prípad 4 dní po 11.septembri 2001, kedy bol celoamerický zákaz letov lietadiel. Vo vzduchu boli iba vojenské lietadlá. Satelity NASA vďaka tomu mohli pozorovať “kondenzačné čiary”, ktoré sa nad krajinou udržali 5 hodín. Zároň došlo k skokovému nárastu priemernej dennej teploty (diurnal temperature range) o 10 C (je to preklep, nemalo by tam byť 1,0 C?) a po obnovení letovej prevádzky skokový pokles priemernej dennej teploty o 0,8 C. Údajne bola táto teplotná anomália niečím nevídaným za posledných 30 rokov.

Potom sa kapitola veľmi stručne venuje práškovacím projektom, ktoré časovo výrazne predchádzali súčasnému chemtrailovému programu. V poznámkach pod čiarou udávajú odkazy na zdroje:

– je spomínaný prípad z 1950tych a 1960tych rokov, kedy v St. Louis americká armáda z nízko letiacich lietadiel práškovala lokalitu zinc cadmium sulfidom spolu s rádioaktívnymi časticami. (testy americkej armády ohľadom efektivity šírenia chemických zbraní, podobné akcie vykonávala tiež britská armáda, je o tom na nete kopa článkov). Práškovanie prebehlo nad chudobnými štvrťami, školami, prevažne čierneho obyvateľstva. Deti, čo sa hrali vonku utrpeli v dôsledku kadmia vážne zdravotné poškodenia pŕs, štítnej žľazy, kože a maternice (dělohy).

– o nasadení práškovania látkou Agent Orange vo Vietnamskej vojne sa američania dozvedeli až desaťročia po skončení Vietnamského konfliktu (zaujímavé, štáty Východného bloku o používaní Agent Orange informovali priamo v dobe konfliktu)

– Projekt 112 – v roku 2000 súd donútil Pentagon odtajniť záznamy o testoch americkej armády na svojom vojenskom personále, tisícky ľudí. Testované boli rôzne jedy, drogy, baktérie, vrátane sarinu a VX nerového plynu. Obdobie 1962-1974.

– Operation Delirium – tajné klinické testy psychochemikálií na Edgewood Arsenal v Chesapeake Bay  (detaily len cez zdrojový článok)

– prípad práškovania vidieckych oblastí v Columbii (vrátane úrody, dobytka, osád, škôl, kostolov) herbicídom Round-up od Monsanta, v rámci vojny proti drogám. V dôsledku obrovského množstva zdravotných následkov začal byť prezývaný Columbijský Agent Orange.

A uzatvárajú to novodobým incidentom z Kalifornie z roku 2007, kedy boli nad lokalitou rozprašované špecifické feromónové látky v plastových mikrokapsliach, údajne v rámci boja proti húseniciam v miestnych ovocných sadoch. Látka obsahovala BHT (butelated hydroxyl toluene), ktorý spôsobuje sterilitu mužov a nekontrolovanú produkciu estrogénu u žien, detí aj mužov. Pestovatelia boli vďaka tomu ziskoví, zatiaľ čo ľudia na zemi ochoreli. Okrem toho došlo k výraznému úhynu vtákov v lokalite.

.

Projekt Cloverleaf a Veľký biznis geoinžinierstva (str. 92) (png náhľad kapitoly)
=================================================

…geoinžinierstvo je prezentované ako liek proti globálnemu otepľovaniu. Nedá sa ale vylúčiť, že je to zásterka, ako pred verejnosťou ukrývať vojenské využitie chemtrailov.

…chemtraily sa rozbehli po prvý raz pod krycím kódom Project Cloverleaf

…jednalo sa o spoločnú americko-kanadskú vojenskú operáciu a rozprašovali chemtraily nad územím USA a Kanady.

…využívali sa pri tom americké tankovacie lietadlá a tisícky lietadiel súkromných leteckých korporácií

…civilné aj vojenské využitie projektu Cloverleaf podlieha utajovaniu

…hlavný cieľ je rozprašovanie látok na ovládanie počasia, pôvodne motivovaných obavou z klimatickej zmeny

…ďalšie ciele sú rozprašovanie kovov a plastových vlákien na podporu fungovania technológie HAARP, ktorá okrem iného slúži tiež na manipuláciu počasia

…ďalej je využívaný na testy rozprašovania biologických látok a to často nad rozsiahlymi obývanými oblasťami. Bez súhlasu miestnych vlád a bez informovania dotknutej verejnosti

…celkovým účelom je transformácia atmosféry planéty na formu využiteľnú pre najnovšie chemické a elektromagnetické zbraňové technológie, radary, ovládanie počasia, šírenie nízkokalibrových biologických zbraní a riadenie svetovej populácie pomocou “nesmrtiacich” prostriedkov

…v súčasnosti sa už Projekt Cloverleaf stal celosvetovým problémom.


…začiatky projektu Cloverleaf sa viažu k patentu #5,003,186 “Stratospheric Welshbach seeding for reduction of global warming” firmy Hughes Aircraft, ktorý popisuje výrobu a rozprašovanie mikročastíc oxidu hliníka a iných látok.

…okolo roku 1997 sa rozbieha činnosť zariadenia HAARP

…zbytok kapitoly popisuje, že verejnosti bolo geoinžinierstvo predané ako boj proti globálnemu otepľovaniu pod názvami stratospheric aerosol geoengineering (SAG) a solar radiation management (SRM).

…zaujímavé je, že kapitola spomína, že v roku 2008 posvetil projekt Council on Foreign Relations (CFR), jedna zo zložiek tajnej svetovej vlády

…projekt je celú dobu zahaľovaný hromadou utajovania, dezinformácií a dôveryhodných výhovoriek

…jednými z participantov sú:
– Office of Biological and Environmental Research (BER) amerického ministerstva DOE
– Climate and Environmental Sciences Division (CESD) prevádzkuje systém Atmospheric System Research Program (ASR), Atmospheric Radiation Measurement (ARM) of Climate Research Facility (ACRF)

…ďalší participanti sú:
– U.S. Army
– Los Alamos National Laboratory
– Rocky Flats environmental technology site,
– Savannah River National Laboratory,
– Pacific Northwest National Laboratory,
– Department of energy waste isolation pilot plant,
– Siemens-Dematic
– Kennecott Utah Copper,
– Canberra Industries Inc,
– Andersen Instruments

…Savanah River Lab vyvíja systémy rozprašovania časticových aerosolov:
– aerosol-to-liquid particle extraction system (ALPES)
– aerosol contaminant extractor (ACE)

.

Výroba oblakov sa začína robiť elektromagneticky (Cloud Seeding Goes Electromagnetic)
==================================

…úvod kapitoly popisuje, že v minulosti sa geoinžinieringové operácie týkali hlavne lokalizovaných projektov rozprašovania jodidu strieborného za účelom vytvárania dažďa.

…hoci je jodid strieborný verejnosťou akceptovaný, v skutočnosti obsahuje vážne zravotné riziká. Je jedovatý pre rastliny a pri dýchaní. Spôsobuje podráždenia slizníc nosa a pľúc, podráždenie a vyrážky na pokožke, zápaly tráviacej sústavy a zmenu farby pokožky na sivo-modro-čiernu.

…ďalej stručne popisujú polyakrylátové prášky spoločnosti Dyn-O-Mat (patent #6315213 z roku 2001) na vytváranie a riadenie búrkových mrakov. Do mrakov sa rozpráši polymérový prášok, ten zreaguje s vodou v oblakoch a vytvorí želatinovú zmes, ktorá spadne na zem a oslabí tak búrkový mrak.

…ďalej sú popisované techniky vytvárania dažďa pomocou infračervených laserov. Podstata je v tom, že laser ionizuje atómy vzduchu, takže následne začnú k sebe priťahovať molekuly vlhkosti a aj zo suchej atmosféry sa môže spustiť trocha dažďa. Túto technológiu testovali úspešne v Saudskej Arábii a tiež v Nemecku.

…v knihe sú spomínané v tejto súvislosti mená firiem American Weather Consultants and Weather Modification, Inc. (skôr civilná korporácia) a SciBlue (napojená na americkú armádu). Ďalej je ešte spomínaná spoločnosť Aquiess.

…ďalej je vysvetľovaný pojem “atmosférická rieka”. Jedná sa o dlhý pás oblačnosti široký niekoľko stoviek km a dlhý niekoľko tisíc km, ktorý v sebe nesie vodu o objeme presahujúcom objem rieky Amazon. Pokiaľ sa podarí technológiami zmeniť mierne smer jej pohybu, môže prísť dážď do suchých lokalít a naopak iným lokalitám bude vlaha odopretá.

.

Distribučný systém (The Delivery System)  (str. 98) (png)
========================================

(táto kapitola je mimoriadne zaujímavá a popisuje celú organizačnú štruktúru sprejovacích operácií)

…na začiatku autorka spomína, že chemické látky z chemtrailov síce nevidieť, ale to neznamená, že z nich ľudia nemôžu ochorieť alebo zomrieť

…potom popisuje typický jav u chemtrailových lietadiel – lietadlo letí, za ním sa ťahá 8-9 čiar, niekedy dokonca aj čiara z nákladového priestoru. Potom sa náhle trysky vypnúť a lietadlo letí s čistou stopou. O pár sekúnd neskôr sa trysky znovu zapnú a začne ďalšia čiara.

…spomína, že chemtrailové lietadlá kreslia čiary aj počas noci, čo dosť spochybňuje tvrdenia o boji s globálnym otepľovaním

…spomína, že v rámci niektorých projektov je rozprašovaný v noci do atmosféry metylovaný hliník (trimethyl aluminum, TMA), ktorý slúži ako luminescentná látka umožňujúca sledovať distribúciu rozprašovaných chemikálií a je zodpovedná za mliečne žiariace nočné oblaky.

Chemtrailové lietadlá:

…popisuje, ako cisternové vozidlá firmy Trimac Western, napojenej na chemických gigantov BASF, DuPont, Bayer a ďalších rozvážajú cisterny s chemtrailovou kašou na jednotlivé vojenské a civilné letiská, kde na ne čakajú špecializované lietadlá Boeing 747 Supertanker.

…popisuje jednotlivé vojenské základne, ktoré sú zainteresované v rozprašovaní chemtrailov (zoznam na str. 99). ( png)
– Wright-Patterson Air Force Base, Ohio
– Kirtland Air Force Base, New Mexiko (tieto dve sú najvýznamnejšie)
– George AFB, Mojave Desert, California
– Nellis AFB and the Mancamp Complex near Toponah, Nevada
– Williams AFB, Phoenix, Arizona
– Pinal Airpark, Marana, Arizona
– NORAD, Peterson AFB, Colorado Springs, Colorado
– Air National Guard, Lincoln, Nebraska
– Tinker AFG, Oklahoma City, Oklahoma
– Fort Sill, Oklahoma
– Dobbins Air Base, Marietta, Georgia
– McGuire AFB, Trenton, New Jersey
– Brunswick Naval Air Station, Maine

…spomína však, že na rozprašovaní sa podieľajú aj komerčné nákladné letecké spoločnosti.

…Na prvom mieste tohto zoznamu je spoločnosť Evergreen International Airlines, známa svojím prepojením na CIA a aktívnou účasťou svojich lietadiel Evergreen Supertankers na rozprašovacích operáciach. V súčasnosti je Evergreen Airlines v úpadku a jej úlohu nahrádza firma Atlas Air Worldwide Holdings.

…jumbo jety sú schopné lietať dokonca aj v bezpilotnom režime, čím sa ušetria náklady na platy a umlčiavanie pilotov. Patent # 5 068 669 “Power Beaming System” dokonca popisuje lietadlá schopné lietať pomocou dobíjania diaľkovo zasielanou mikrovlnnou energiou, vďaka čomu tieto lietadlá sú schopné vydržať vo vzduchu neobmedzene dlhú dobu a nepotrebujú so sebou niesť náklad paliva. Ako primárny účel týchto lietadiel je v patente udávaná možnosť špionáže, prenosu komunikačných signálov a monitoring atmosféry.

…v rámci rozprašovacích operácií sú zaangažované nielen vojenské a komerčné nákladné spoločnosti, ale dokonca aj lietadlá s pasažiermi.

Náklady finančné:

…väčšina ľudí odmieta uveriť v existenciu chemtrailového projektu, pretože si uvedomujú, že náklady na prevádzku musia byť enormne vysoké a že také niečo nie je možné utajene financovať.

…pilot Barry Davis odhaduje náklady nasledovne: každé nové lietadlo 747 stojí okolo 300 miliónov dolárov, k tomu náklady za palivo, výbavu, hangár, údržbu, mechanikov a letovú posádku, letiskové poplatky, poistenie, odpisy atď…

…odhadol náklady chemtrailovej operácie na 578 miliónov dolárov mesačne.

…upozorňuje, že všetky tieto lietadlá, chemtraily, spaliny a zbytočne vypustené CO2 v skutočnosti môžu zosilovať globálne otepľovanie, pričom namiesto toho politici riešia, či majú ľudia dostatočne úsporný motor auta.

…autorka naznačuje, že mnohé z financií na chemtrailové operácie v skutočnosti naozaj môžu pochádzať z rozpočtu oficiálne deklarovaného na aktivity boja s globálnym otepľovaním.

Náklady psychologické a sociálne:

…samozrejme na prvom mieste sú to zdravotné dopady na prírodu a obyvateľstvo. Veľmi často je spomínaný pojem “chemtrailová chrípka”, ktorá sa prejavuje chrípkovitými a alergiu pripomínajúcimi prejavmi, a to v dobe, keď je chrípková aj alergiová sezóna dávno preč. Spomínajú sa problémy so zápalmi dýchacej a tráviacej sústavy a so stavmi zničujúcej únavy.

…problémy predstavuje tiež umlčiavanie pilotov, ktorí podpisujú dodatky k zmluve zaväzujúce ich k úplnej mlčanlivosti. V knižke je spomínaná humorná historka, ako jeden vládny zamestnanec prišiel do leteckej agentúry objednať si rozprašovanie neškodných chemikálií po krajine. Keď sa ho piloti pýtali, aké je zloženie týchto chemikálií, odpovedal im, že nemajú oprávnenie na túto informáciu. Keď sa ho spýtali, prečo teda tieto chemikálie nerozprašuje priamo armáda, povedal, že armáda ich rozprašuje, ale nemá na to dostatok lietadiel. Keď sa pýtali, prečo je celá akcia taká utajovaná, dôstojník povedal, že nechcú, aby sa o tom dozvedeli environmentálne organizácie, lebo by okolo toho urobili krik a nútili ich projekt zastaviť. Keď sa ďalší zamestnanec spýtal, prečo sa okolo toho robia toľké tajnosti, ak je to neškodná chemikália, dôstojník odvetil, že ľudia nemusia všetko vedieť a navyše je to pre ich dobro. Tým bola debata ukončená a na záver boli účastníci vyzvaní, že o tomto rozhovore nesmú nikomu hovoriť.

…ďalší zaujímavý problém predstavujú obavy pilotov, že budú ich lietadlá zostrelené “konšpiračnými teoretikmi”. V Austrálii údajne majú piloti veľké obavy a dostávajú množstvo vyhrážok, pričom nie všetky sa dajú zmietnuť zo stola ako plané hrozby. Keď jeden z pilotov robil prednášku pre verejnosť, musela ho pre istotu doprevádzať polícia.

…veľkým problémom je aj samotné klamanie verejnosti a popieranie ústavného nároku na informácie. Od roku 1947, kedy prijala americká vláda Zákon o národnej bezpečnosti (National Security Act), tak sú pred verejnosťou všetky veci nejak súvisiace s armádnym výskumom utajované a zahaľované dezinformáciami. Krajina tak získava nádych totalitnej spoločnosti.

…v médiach sa o geoinžinierstve píše zásadne v budúcom čase a v podmieňovacom spôsobe. Ohľadom témy HAARP je v médiach ohlušujúce ticho.

…keď sa predsa nejaký novinár či blogger odváži napísať o chemtrails článok, veľmi rýchlo je zdiskreditovaný, potrestaný alebo prepustený.

Incidenty, ktoré prenikli do médií:

…posledná dvojstrana kapitoly popisuje tri incidenty, ktoré prenikli až do médií:

– v roku 2009 dve ukrajinské vojenské nákladné lietadlá, prenajaté americkou Air Force a CIA boli prinútené k pristátiu v Indii a v Nigérii. Je podozrenie, že tieto dve lietadlá rozprašovali biologické látky, pravdepodobne chrípkový vírus H1N1

– mediálne najznámejší sa stal incident s údajným zostrelením lietadla, patriaceho CIA a spoločnosti Avient Aviation, napojenej na americké tajné služby. Lietadlo pochádzalo zo Zimbabwe a bolo prenajaté americkou armádou. Ohľadom priebehu incidentu existuje množstvo protichodných reakcií, od tvrdenia z “konšpiračných webov” že čína zostrelila práškovaice lietadlo rozprašujúce mutovaný chrípkový vírus, cez čínske tvrdenie, že lietadlo pri štarte zišlo z dráhy a vznietilo sa, až po britské tvrdenie, že na palube bola “zahraničná posádka” zložená z Usa, Indonézie, Belgicka a Zimbabwe. Špekulácie uvažujú o prepojení na americkú vojenskú základňu v indonézii (NAMRU-2) podozrivej z vývoja vírusových biologických zbraní, vrátane hemoragických horúčiek (zrejme Ebola), chrípky, encefalitídy a rickettsiózy.

– mainstreamové média vo všetkých troch prípadoch viedli zosmiešňujúcu kampaň proti ľuďom, snažiacim sa o incidentoch informovať.

.

…touto kapitolou bol vysvetlený rozdiel medzi contrails a chemtrails a vysvetlené stratégie a investície, akými sú chemtraily distribuované po celom svete. V nasledujúcej kapitole sa detailne rozoberie, ČO všetko sa v chemtrails vlastne nachádza.

.

Kudos to the Europeans  (niečo v zmysle uznanie/prestíž pre Európanov)
======================

(Nedôležitá kapitola. Popisuje antichemtrailové aktivity obyvateľov a politikov mimo územia USA)

…v dokumentárnom filme Chemtrails Confirmed je udávaných 15 štátov, z ktorých sú hlásené chemtraily: Rakúsko, Belgicko, Británia, Kanada, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Írsko, Taliansko, Nový Zéland, Škótsko, Južná Afrika, Švédsko a USA. Najaktívnejšia aktivita v Európe bola (písané v roku 2014) v Grécku, Cypre, Nemecku, Taliansku a Španielsku.

…autorka oceňuje, že v Európe na rozdiel od USA existujú skupiny, ktoré aktívne a verejne kritizujú chemtrailové aktivity, na rozdiel od USA, kde sa žiadna väčšia aktivistická skupina nikdy nesformovala. A poznamenáva, že sila chemtrailového projektu spočíva aj v ľahostajnosti a slabej pamäti bežných obyvateľov

…potom nasleduje mozaika rôznych prípadov, kedy téma chemtrails rozvírila mediálne vlny v Európskych krajinách:

– v roku 1998 vypovedal o téme spoluautor knihy Angels Dont play this HAARP pred Európskou komisiou. Upozorňoval ich, že američanmi prevádzkované zariadenie HAARP je dôvodom na verejné znepokojenie vzhľadom na jeho ekologické a etické riziká.

– v roku 2000, deň po tom, čo chorvátsko vstúpilo do NATO bolo intenzívne zasiahnuté leteckým sprejovaním. Iba 25% lietadiel komunikovalo s chorvátskymi letovými stanicami a trasy väčšiny lietadiel sa nezhodovali s civilnými leteckými trasami.

– koncom roku 2000 bol chemo-mrakmi zasiahnutý ostrov Aigina v Grécku. Vyvolalo to mohutné pobúrenie verejnosti a miestna samospráva požadovala od gréckej vlády vysvetlenie

– v roku 2004 sa objavil článok nezávislého novinára Gabriela Stettera v nemeckom vedeckom magazíne Raum+Zeit popisujúci tému globálneho otepľovania a chemtrails. Článok vyvolal veľký rozruch. Chemtrailoví aktivisti vyzývali organizáciu Greenpeace, aby sa v téme angažovala, ale tá to odmietla, s odôvodnením, že k téme nie sú žiadne odborné dôkazy.

– v roku 2005 vydal nemecký spisovateľ knihu Chemtrails: Verschwörung am Himmel (chemtrails: sprisahanie na oblohe).

– v roku 2007 holandský europoslanec Eric Meijer adresoval ohľadom chemtrailov otázky na Európsku komisiu. Okrem iného požadoval odpovede ohľadom účelu, rozsahu, kto za projektom stojí, kto ho financuje a či niekto rieši možné negatíva, ako je dopad na životné prostredie, zdravie, letectvo a príjem TV signálu. EK v odpovedi priznala, že môžu existovať zdravotné a ekologické riziká, ale napriek tomu odmietla akokoľvek zakročiť.

– v roku 2007 veliteľ NATO generál Fabio Mini písal a hovoril o novej generácii zbraní, ktorá bude zabíjať, ale bude vyzerať ako prírodný jav, vrátane klimatických zbraní. Údajne boli dokonca použité v Kosovskej vojne 1998-1999 na vytváranie umelej oblačnosti a rušenie radarov. Spomenul látky sodík, bárium a hliník a že sú nevyhnutné na fungovanie elektromagnetických zbraní.

– v roku 2010 profesorka politickej vedy a ženských štúdií na univerzite v Innsbrucku povedala, že zemetrasenie na Haiti bolo vyvolané americkým vojenským centrom na Aljaške ako zámienka, aby do krajiny mohli poslať svojich vojakov.

– atď…

– v roku 2010 demonštrácia pred britskou vojenskou základňou na Cypre, vedená cyperskou Stranou Zelených

– v roku 2010 konferencia v Japonsku, pod záštitou OSN vyzvala na 5-ročné moratórium na geoinžinierske projekty a experimenty ako solar radiation management, vrátane zákazu leteckého práškovania. USA memorandum nepodporili a ignorovali ho.

– atď…

– v roku 2012 vzbudila rozruch švédska poslankyňa Zelených Permilla Hagberg, ktorá komentovala ako súkromná osoba obrázky “kondenzačných stôp” a tvrdila, že za projektom stojí CIA a NSA.

– atď…

Autorka na záver dodáva, že na rozdiel od Európy, v USA je zo strany politikov ohľadom chemtrails úplné ticho.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 3: Not Your Average Contrails.

Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books: Kapitola 3

Užitočný trik: Pokiaľ sa vám niektorá stránka v google books pri prvom rozkliknutí odmieta zobraziť, skúste dať príkaz na znovunačítanie (F5), v mnohých prípadoch to pomáha.

PNG náhľad kapitoly je tu: Kapitola 3 (png, 9 MB)

Všetky články súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

 

This entry was posted in Chemtrails, Elana Freeland - Kniha o chemtrails. Bookmark the permalink.

1 Response to Kniha o chemtrails. Kapitola 3: Distribučná infraštruktúra programu chemtrails

 1. ppppp says:

  Kniha len dalej zamoruje citatelov viac ako samotne chemtrails, pretoze je pisana ako vymyslena beletria, bez respektovania vedeckej logiky.
  Priklad – hlinik barium vytvaraju kondenzacne jadra – nepisu ani aka zlucenina hlinika, cisty sotva, ten sa povrchovo oxiduje – a zaroven odmietaju fakt, ze kondenzacne jadra v tejto podobe nie su nutne, ani nemaju nic spolocne s ostatnym objemom krystalov, ktory zotrvava.
  Takto prezentovane “fakty” sa nelisia od zmesi muky s popolom.
  Sarlatani dalej oblbuju svet a ziskavaju psychologicku nadvladu.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s