Monthly Archives: October 2014

Juvenilná justícia / Juvenilní justice

Tento text je sumarizácia všetkých prípadov núteného odoberania detí v Európe, ktoré sa v posledných rokoch objavili v domácich médiach. Aktualizácie: 22.1.2014 (doplnené prípady z Veľkej Británie a Nórska. Doplnená sumarizačná štatistika počtov odobratých detí) 25.1.2014 (doplnené prípady z Nórska, … Continue reading

Posted in Juvenilná justícia, Referendum 7.2.2015 | Comments Off on Juvenilná justícia / Juvenilní justice