Category Archives: LGBT-Lobby

LGBT-Lobby

Frankfurtská škola. Feminizmus a LGBT-hnutie v širšom kontexte

Tento blog popisuje širší kontext pôsobenia homosexuálnych a feministických hnutí a ich skutočný účel, ktorým je totálna deštrukcia spoločnosti. Zdrojom je článok Timothy Matthews: Frankfurtská škola a její ideoví soudruzi. Pôvodný článok je značne zložitý a dlhý, toto je jeho … Continue reading

Posted in Feminizmus, LGBT-Lobby, Uncategorized | Comments Off on Frankfurtská škola. Feminizmus a LGBT-hnutie v širšom kontexte

Skutočné ciele a stratégia LGBT hnutia

Pohľad do zákulisia cieľov a taktík homosexuálneho hnutia. Obsah: Od gay pochodov ku gay totalite Trochu k taktike gay pochodov Organizačná štruktúra homo-hnutia a ich infiltrácie do spoločnosti

Posted in LGBT-Lobby, Uncategorized | Comments Off on Skutočné ciele a stratégia LGBT hnutia

Radikálny feminizmus v boji proti tradičnej rodine

Toto je zhrnutie zaujímavých bodov zo štúdie “Nebezpečný rozmach genderové politiky” od Stephena Baskervila. Štúdia sa venuje pozadiu vzostupu feministického a genderového hnutia a popisuje procesy, pomocou ktorých sa feministkám darí zavádzať metódy policajného štátu a získavať silný vplyv v … Continue reading

Posted in Feminizmus, LGBT-Lobby | Comments Off on Radikálny feminizmus v boji proti tradičnej rodine

Slovenské referendum za rodinu – ohliadnutie za referendovou kampaňou

Toto je pokus o zdokumentovanie nálad a udalostí, ktoré sprevádzali slovenské referendum za rodinu.

Posted in LGBT-Lobby, NeDemokracia, Referendum 7.2.2015 | Comments Off on Slovenské referendum za rodinu – ohliadnutie za referendovou kampaňou

La Manif Pour Tous – ohliadnutie za francúzskym bojom za tradičnú rodinu

Za posledné 3 roky sa mi nahromadilo pomerne obstojné množstvo článkov ohľadom udalostí spojených s uzákoňovaním francúzskych homosexuálnych manželstiev a adopcií. Myslím, že práve teraz je vhodný čas pripomenúť si situáciu vo Francúzsku a porovnať s aktuálnym dianím u nás… … Continue reading

Posted in LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015 | Comments Off on La Manif Pour Tous – ohliadnutie za francúzskym bojom za tradičnú rodinu

(Homo)sexuálna výchova na školách

Tento článok je venovaný nadchádzajúcemu referendu. Sumarizuje množstvo otrasných prípadov zo zahraničia, ktoré dokazujú, aké nebezpečné ciele sleduje presadzovanie sexuálnej výchovy do škôl. Pamätajte na to keď pôjdete hlasovať! (článok bude priebežne dopĺňaný, nové prípady sú na konci. Aktualizované 7.10.2015)

Posted in Juvenilná justícia, LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015 | Comments Off on (Homo)sexuálna výchova na školách

Homosexuálne adopcie

Tento článok má za cieľ podrobne zdokumentovať všetky rizikové faktory, ktorým môžu byť vystavené deti vychovávané homosexuálnymi pármi. (článok bude priebežne aktualizovaný a rozširovaný) aktualizácie: – 11.1.2015 – výrazné prepracovanie a sprehľadnenie štruktúry článku. Doplnená kapitola o násilí v homosex.pároch … Continue reading

Posted in Juvenilná justícia, LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015 | Comments Off on Homosexuálne adopcie