Monthly Archives: October 2019

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 9.časť – totalitný systém, implantáty, kontrola počasia a zdrojov jedla, svetová politika, jadrové zbrane, terorizmus

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť —- Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D. ============================= Cestovanie, namiesto toho, aby bolo také jednoduché ako bývalo pre starú generáciu, sa stane … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 8.časť – šport, filmy, hudba

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť —- Šport ako nástroj sociálnych zmien (str. 14) ======================== A v rámci tejto tematickej línie môžeme následne hovoriť o športe. Šport v USA sa … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 7.časť – priemysel, migrácia, globalizácia

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť —- Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti. Výrobky s krátkou dobou funkčnosti ========================================================== Nasledovala debata o americkom priemysle. Bolo to po prvý raz, čo som počul pojem globálna vzájomná … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 6.časť – zákony, drogy, kriminalita

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť — Zmeny zákonov =========== Ďalšia téma diskusie boli zákony, ktoré sa zmenia. V minulosti malo množstvo štátov v USA tzv. “modré zákony” (blue laws, zákazy predaja v nedeľu) ohľadom … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 5.časť – náboženstvo, cenzúra, školstvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť — Zlúčenie všetkých náboženstiev ====================== Ďalšia téma diskusie bolo Náboženstvo. Hovorí neskrývaný ateista. Povedal: “Náboženstvo nie je nevyhnutne zlá vec. Zdá sa, že množstvo ľudí potrebuje náboženstvo, s jeho záhadami a … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 4.časť – zdraviu škodlivá strava

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť — Zdraviu škodlivá strava (v originále neoznačená podkapitola) ================ Potom pokračoval približne v tom istom kontexte rozprávaním o výžive (nutrition) a cvičení (exercise). Ľudia sa budú musieť správne stravovať a správne cvičiť, aby … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 3.časť – Eutanázia, zdravotníctvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť – – – – Eutanázia a “Tabletka smrti” ==================== Každý bude mať právo žiť iba presne vymedzenú dobu. Starí ľudia už nie sú užitoční. Stávajú sa záťažou. Preto by mali byť pripravení akceptovať smrť. Väčšina … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 2 Comments

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 2.časť – Populačná kontrola

Predošlé časti prednášky: 1.časť . Populačná kontrola ============== Bol veľmi aktívny v skupinách na kontrolu pôrodnosti (population control), hnutí za populačnú kontrolu a populačná kontrola bola ťažiskovým bodom tém, ktoré nasledovali po jeho úvodnej časti prednášky. Povedal, že ľudská populácia … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 1 Comment

The New Order of Barbarians. Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 1.časť – úvod prednášky

Úvodné poznámky prekladateľa: Nasledujúci dlhý rozhovor vznikol v roku 1988 v podobe nahrávky dvoch magnetofónových pások a vstúpil do histórie pod názvom “The New Order of Barbarians“. Autorom je dr. Lawrence Dunegan, ktorý v centre Koalície pre Život nahral svoje … Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969, Svetová vláda | Leave a comment

COM-12 BRIEFING (1992). Uniknutý dokument z amerických tajných služieb venujúci sa programom ovládania mysle

Kontext vzniku a história cesty na verejnosť Jedná sa o akýsi zápis z rokovania, resp. školiaci materiál, ktorým skupina označovaná ako COM 12 oboznamovala svojich členov so špinavými praktikami iných vetiev amerických tajných služieb – konkrétne CIA, ONI (námorná spravodajská … Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment