Category Archives: Mind Control

Ovládanie mysle

Magnetické covid vakcíny. Základ pre sofistikovanú technológiu kontroly správania?

V posledných dňoch vzbudilo na internete veľkú pozornosť video ukazujúce ľudí, ktorým v mieste vpichu covidovej vakcíny na ruke drží magnet. Okamžite sa vyrojilo množstvo špekulácií a otázok, či je takýto fenomén vôbec možný, či sa jedná o falzifikát, resp. … Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment

COM-12 BRIEFING (1992). Uniknutý dokument z amerických tajných služieb venujúci sa programom ovládania mysle

Kontext vzniku a história cesty na verejnosť Jedná sa o akýsi zápis z rokovania, resp. školiaci materiál, ktorým skupina označovaná ako COM 12 oboznamovala svojich členov so špinavými praktikami iných vetiev amerických tajných služieb – konkrétne CIA, ONI (námorná spravodajská … Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. Biologické účinky vybraných “nesmrtiacich zbraní”. Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998

…jedná sa o odtajnený dokument z americkej armády z roku 1998, ktorý sa dostal v roku 2006 na verejnosť vďaka žiadosti jedného občianskeho aktivistu. …americká armáda má podľa všetkého už vyspelejšie technológie, keďže príslušný dokument už nepovažovala za potrebné ďalej … Continue reading

Posted in Mind Control | 2 Comments

Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku

Toto je sumarizácia informácií z rôznych dokumentov, ktoré som študoval v poslednej dobe. Posnažím sa nezachádzať zbytočne hlboko do technických detailov, záujemcovia si ich môžu naštudovať na konci článku v citovaných zdrojoch. Tento text by mal dať každému potrebné základy, ktoré môže … Continue reading

Posted in Mind Control, Riziká wifi | 9 Comments

Technológia mikrovlnných zbraní na manipulovanie psychiky a zdravia

(preberám článok z webu AC24. Pre tých, čo nemajú čas čítať celý článok som doplnil zvýraznenia najzaujímavejších pasáží. Pôvodný článok je už medzičasom nedostupný) Zabíjení lidí na dálku? Zřejmě realita. V EU chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do … Continue reading

Posted in Mind Control, Riziká wifi | 1 Comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 5. časť: Mikrovlnné zbrane

Nasleduje mozaika niekoľkých textov, ktoré dávajú istý základný náhľad do fyzikálnych procesov, akými je možné pomocou mikrovĺn a rádiových vĺn ovplyvňovať správanie ľudí.

Posted in Mind Control, Riziká wifi | Leave a comment

Technológia ovládania mysle – ako to funguje

Predošlá časť: https://diskuter.wordpress.com/2016/01/08/politici-a-technologia-ovladania-mysle/ (Poznámka: vzhľadom na to, že sa jedná o kontroverznú tému, ku ktorej neexistujú žiadne použiteľné oficiálne zdroje, zostávajú človeku k dispozícii iba rôzne fragmenty informácií, ktoré ale pri poskladaní dokopy ukazujú viac než znepokojivé trendy. Nasleduje výber … Continue reading

Posted in Mind Control | 1 Comment

Politici a technológia ovládania mysle

(Upozornenie autora: teória kontroly mysle je veľmi kontroverzná téma, ku ktorej neexistujú (aspoň som zatiaľ nedohľadal), žiadne jednoznačne spoľahlivé zdroje informácií. Nasledujúci článok je založený na rôznych dostupných fragmentoch informácií a mojich odhadov. Netvrdím, že všetko v ňom je naozaj … Continue reading

Posted in Mind Control | 4 Comments