Monthly Archives: June 2019

Riziká mobilov a wifi sietí. 8. časť: Možnosti materiálového tienenia proti mikrovlnnému žiareniu

Predošlý článok: 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity Nasledujúci text obsahuje zosumarizované informácie a skúsenosti s rôznymi bariérovými materiálovými technikami tienenia proti EMF frekvenciám. Tento text predpokladá, že sa človek už zbavil vo vlastnom dome všetkých zásadných vlastných zdrojov … Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity

predošlý článok: 6. časť: Nepretržité žiarenie “stand-by” režimov V jednom z predchádzajúcich článkov 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou som popísal základné charakteristiky v súčasnosti medicínskou vedou kontroverzne vnímaného zdravotného problému označovaného pojmom “elektro-hypersenzitivita”, resp. alergia na elektromagnetické žiarenie. Doteraz … Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment