Kniha o chemtrails. Kapitola 4: Jedy padajúce z oblohy

Toto je jednoznačne najlepšia kapitola z celej knihy. Podrobne popisuje jednotlivé látky nachádzajúce sa v chemtrailoch, ich vojenský alebo klimatologický účel a zdravotné dôsledky pre ľudí na zemi. Podrobne vysvetlené sú organofosfáty v leteckom palive, nanočastice a inteligentný prach, polyméry, huby a plesne, ťažké kovy, hliník, bárium, stroncium, fluór, síra a iné.

 

 

Jedovaté letecké palivo (str. 129) (png)
===========================

…autorka píše o tom, že už samotné letecké palivo je značne problémová a jedovatá látka, pričom sa nezriedka stáva, že rôzne lietadlá, hlavne letecké tankery, bežne vypustia počas letu palivo za účelom odľahčenia alebo vyrovnania záťaže.

…spomína, že spaliny leteckého paliva sa správajú ako slabo ionizovaná plazma, po pridaní prímesi draslíka alebo cézia sa ionizovanosť výrazne zvyšuje.

…spomína názor novinára Jima Stona, ktorý tvrdí, že pôvodne boli chemtrails v mriežkovitých vzoroch rozprašované vojenskými lietadlami, približne od roku 2004 sú však pridávané priamo do leteckého paliva a rozprašované aj civilnými letmi, či sa to pilotom páči alebo nie. To je vraj aj dôvod, prečo už čiary netvoria pravidelné geometrické mriežky, ale pôsobia viac-menej náhodne.

…je spomínaný patent “Stratospheric Welsbach Seeding” spoločnosti Hughes Aircraft z roku 1991, ktorý popisuje pridávanie kovových častíc do leteckého paliva v rámci rozprašovania aerosolov do stratosféry na boj s globálnym otepľovaním

…ďalej spomína tzv. aerotoxický syndróm, ktorý je dôsledkom organofosfátov v leteckom palive a ktorý spôsobil zdravotné problémy mnohým pilotom, keď sa výpary z paliva netesniacimi potrubiami dostávali do leteckej kabíny.

…prejavy organofosfátovej otravy sú bolesti hlavy, strata pamäte, chronická únava, náhle zmeny nálady, neschopnosť multitaskingu. Ďalej svrbenie pokožky, lézie na pokožke, strata vlasov, strata pamäte. Príznaky sa podobajú na začínajúceho Parkinsona alebo Roztrúsenú sklerózu. Organofosfáty napádajú mozgový kmeň riadiaci oblasti emócií a krátkodobej pamäte.

…je tam zmienka o tom, že Gulf War Syndrom vojakov z vojny v Perzskom zálive môže byť tiež spôsobený organofosfátovou otravou

.

Nanočastice a inteligentný prach  (As Above, so below) (str. 132) (png)
==================================================

…spomína, že nanočastice majú tendenciu sa viazať s okolitými látkami a nečistotami rozprášenými v atmosfére, či už sa jedná o plynové molekuly, sadze, ropný dym, cementový prach, popol, baktérie a plesne atď.

…ďalej popisuje sugestívne proces, ako sú chemtrailové sudy umiestňované do lietadla, zapojené hadice podľa presných návodov (spomína sa využívanie odpadového systému lietadla) a lietadlo potom nad presne určenými lokalitami automaticky začne rozprašovať chemickú kašu zo sudov.

…spomína incident z Cedar Glen v kalifornii v San Bernardine v roku 2008, kedy nad oblasťou vybuchol žltý mrak s materiálom pripomínajúcim jemné naplavené bahno. Média to nazvali cédrový peľ, hoci sa jednalo o zimné obdobie.

…ďalej spomína incident (zrejme z čias vietnamskej vojny), kedy prebiehalo letecké bombardovanie kmeňa Hmong lietadlami sypúcimi “žltý dážď”, ktorý zabíjal trávu, stromy a zvieratá. Média to nazvali včelie výkaly.

…potom sú popisované veľkosti vzduchom nesených častíc (hrubozrnné = 10 000 až 2500 nm, jemné = 2500 až 100 nm, ultrajemné=nanočastice=1-100 nm)

…popisuje potenciálne zdravotné riziká nanočasticovej technológie, ktorá môže byť síce technologicky zaujímavá (napríklad látky odolné voči škvrnám), ale zároveň biologicky deštruktívna

…potom sa venuje téme inteligentného prachu. To sú extrémne malé uhlíkové molekuly, ktoré sa dokážu správať ako nanopočítače, je možné ich ovládať rádiovými signálmi, majú meracie senzory (napríklad v podobe jednoatómového zlata), dokážu vyslať naspäť výsledok v podobe rádiového alebo optického svetla.

…používa sa pojem MEMS (mikroelektomechanical senzors) a GEMS (global environmental MEMS sensors). Môžu byť v obrovských množstvách rozprášené do vzduchu, vdychované a konzumované a ich výskum financuje americké Ministerstvo obrany. S zariadeniami je možné na diaľku komunikovať.

…ďalej kapitola pokračuje správami o zdravotných rizikách nanočasticovej elektroniky:

– prípad z UC Berkeley v Kalifornii, ktorá zaradila nanočastice do zoznamu nebezpečných materiálov

– prípad nanočastíc polystyrénu (za normálnych okolností bežne povolenej látky), ktoré v tele zvyšujú absorbciu škodlivín iných látok

– prípad nanočastíc čierneho uhlíka, ktoré zabíjajú v pľúcach makrofágy a spôsobujú zápalové procesy v pľúcach, riziko poškodenia srdca, predčasné starnutie a smrť.

– prípad výskumu dážďoviek (žížaly), ktoré v pôde s obsahom uhlíkovej nanotrubkovej elektroniky majú o 40% menej vajíčok, zvýšenú úmrtnosť a poškodenie tkaním

– celkovo sa hovorí, že nanočastice o veľkosti porovnateľnej s priemerom vlákna DNA môžu mať veľmi vážne a nepredvídateľné biologické dopady.

– prípad žaloby na agentúru EPA, že v rámci testov nechávala dobrovoľníkov dýchať mikročastice PM2,5 z dieslového kamiónu, o ktorých je známe, že spôsobujú predčasné úmrtia a trvalé skryté poškodenie organizmu.

– posledný odsek hovorí o radách Carnicoma na filtrovanie nanočastíc: vzduchový HEPA filter (0,3 mikrometrov), ionizačné elektrostatické vzduchové filtre, čistenie dažďovej vody pomocou crystalline chemistry.

.

Polymérové vlákna (str. 136) (png)
=========================

…v úvode spomína niekoľko incidentov, kedy z oblohy v rôznych lokalitách padala mazľavá polymérová hmota exotických farieb (zeleno žltá, oranžová…)

…v tej súvislosti sa pýta, či sa jednalo o nejaké ďalšie experimenty firmy Dyn-O-Mat, ktorá vlastní patenty na ovplyvňovanie búrkových mrakov pomocou vodu nasávajúcich práškových polymérov.

…ďalej spomína varovanie EPA ohľadom polymérov:

– rozpustné vo vode, nerozpustné nenasávajúce vodu a vodu nasávajúce

– testy naznačujú, že vdýchnutie vodou nerozpustných polymérov môže preťažiť čistiace mechanizmy pľúc a spôsobiť fibrózu. Vdýchnuté vodu absorbujúce polyméry u myší naznačujú vznik rakoviny.

– vodu absorbujúce polyméry (polyakryláty) môžu podľa EPA predstavovať veľmi vážne riziko, hlavne čo sa týka rizika pľúcnej rakoviny.

– bez ohľadu na varovania EPA však bolo spoločnosti Dyn-O-Mat povolené a patentované používanie polymérových aerosolov.

…ďalej popisuje, že polyméry sú vyrábané v lietadlách zmiešaním dvoch rôznych ingrediencií, ktoré sa až do momentu rozprášenia musia udržiavať v oddelených nádobách.

…elektrostaticky nabité polyméry k sebe automaticky prichytávajú rôzne patogény a huby.

…je reálne podozrenie, že polymérové vlákna sú rozprašované práve ako nosiče pre testovanie biologických zbraní.

…do tejto kategórie spadá aj podivný patogén morgellon, ktorý má v polymérovej obálke vnútri skryté bakteriálne a vírusové DNA a RNA reťazce.

…Carnicom tvrdí, že elektricky nabité polyméry skombinované s báriom sa využívajú na vojenské účely:
– maskovanie lietadiel pred radarmi
– pokročilé radarové technológie
– testy biologických materiálov (šírenie, zachytávanie)
– radarovo-počítačové technológie, vrátane VRTPE slúžiaceho na vytváranie 3D modelov bojiska
– modifikácia počasia

…zdravotné poškodenia sa prejavujú v podobe chemického poškodenia mozgu. Blokuje cholinesterázu, ktorú potrebuje k fungovaniu mozog, pečeň a červené krvinky. Dlhodobým dôsledkom sú neurologické ochorenia, paralýza, demencia, anémia.

.

Huby a plesne (str. 138) (png)
=====================

…elektromagnetický náboj polymérov priťahuje spóry húb a plesní

…preto sa niekedy do polymérovej zmesi pridávajú protiplesňové prípravky.

…problémom je napríklad kontaminujúca huba aspergillus fumigatus. Spôsobuje lézie a infekcie pľúc, priedušiek, uší, nosných dutín, očnicových kostí, mozgových blán, často smrteľná.

…spomínajú prípad z 50. rokov, kedy americké námorníctvo testovalo na svojich zamestnancoch vplyv aspergillus fumigatus na ich výkonnosť.

…ďalej sa spomína úmyselné rozprašovanie spórov Bacillus subtillis, ktorý má podobné vlastnosti ako Bacillus anthracis, pôvodca smrteľnej otravy antraxom. Testované to bolo nad osídlenými oblasťami na miliónoch nič netušiacich civilistov a to po dlhé roky.

…CDC udáva prípady chronických chorôb pľúc ako piatu najčastejšiu príčinu smrti, pričom udávajú “neznáme vzduchom šírené príčiny”.

…Carnicom objavil v roku 2003 v ultrasuchej púšti Nového Mexika v kondenzačnej vzorke 40 kolónií húb. To by vysvetľovalo príčiny nárastu výskytu astmy a alergií. Polymérový chemik Mike Castle identifikoval vo vzduchu geneticky mutované hubovité formy fusarium+vírus, produkujúce silný mykotoxín. Masový výskyt.

…suchý horúci vzduch v umelo ionizovanej atmosfére nahráva šíreniu Valley fever, spôsobovanej hubovitými spórami Coccidioides. Má chrípkové prejavy, ťažký krvavý kašel a horúčku. Šíri sa kontaminovaným prachom, nahráva jej suché prašné prostredie. Jej výskyt za posledných 10 rokov vzrástol 8-násobne. Nedá sa vylúčiť dokonca úmyselné šírenie prostredníctvom infikovaných polymérových vlákien.

…taktiež došlo k 10x zvýšeniu výskyty chrípky v Bostone a New Yorku oproti predošlým rokom. Je podozrenie, že sa nejedná o pravú chrípku, ale buď o oslabenú imunitu v dôsledku 20 rokov chemtrailového sprejovania, alebo niekto úmyselne rozprašoval mykoplazmy.

.

Kovy (str. 139) (png)
===============

…spomínajú prípad leteckého pilota W.A.Wheelera, ktorý v roku 2000 pozoroval podivné cirrusové oblaky, ktoré sa nehýbali spolu s vetrom a v ich blízkosti registroval silné radarové ozveny. Myslel si, že je to nejaká nová technológia umožňujúca lepší monitoring civilných lietadiel. Keďže v tejto výške nebola žiadna vlhkosť, ktorá by umožňovala elektrickú vodivosť (ľadové kryštáliky elektrinu nevedú), predpokladal, že sa v oblakoch nachádzajú nejaké kovové častice

…spomínajú starú publikáciu z roku 2000, ktorá v zložení atmosféry neudáva žiadnu zmienku o výskyte hliníka, bária, magnézia, titánu a vápnika.

…predpokladá sa, že kovové častice a polyméry rozprašované do atmosféry slúžia na rôzne radarové programy, vďaka ktorým dokážu radary vidieť za horizont.

…Carnicom okolo roku 2000 spektroskopicky pozoroval v chemtrailových čiarach veľmi zreteľnú signatúru vysokého objemu báriových zlúčenín.

…zároveň je spomínané, že kovové častice v atmosfére sú ionizované. Kvôli tomu priťahujú molekuly vody a vytvárajú umelú oblačnosť. Bárium sa prirodzene foto-ionizuje slnečným žiarením, ale hliník túto vlastnosť nemá. Výskyt ionizovaného hliníka tak dokazuje, že sú tieto atómy ionizované úmyselne umelo.

…Carnicom pozoroval, že výskyt chemtrailov sa kryje s výskytom silných výkyvov v lokálnom magnetickom poli, čo svedčí o ohrievaní týchto látok pomocou dlhovlnných rádiových signálov (označované ako ELV-VLF – extremly low frequecny-very low frequecny). Výroba týchto extrémne dlhovlnných signálov je robená zapínaním a vypínaním antén zariadení HAARP.

…Carnicom pomocou internetu rýchlo zistil, že výskyt chemtrailov sa netýka iba USA, ale je rozšírený po celom svete. Veľmi je zasiahnutá Austrália.

…výsledky meraní dažďovej vody po celom svete ukázali cca 1000x a viac násobné prekročenie bezpečnostných limitov pre hliník, arzén, bárium, bór, železo, mangán, zinok.

…nasleduje sekcia, kde autorka vysvetľuje význam a zdravotné riziká rôznych zriedkavejších kovov z chemtrailov:
– iodid strieborný
– arzén
– bór
– kadmium (jedovaté, poškodzuje kosti, obličky, pľúca, reprodukčné orgány)
– železo (zrejme využívané pre testy morských sonarov)
– lítium (jeho ióny sa dajú okrem iného používať na manipulovanie nálady ľudí)
– mangán – neurotoxický
– thórium – welsbachov reflexný materiál. Jedovaté, mierne rádioaktívne. Spôsobuje leukémiu a iné rakoviny.
– zinok
– malé množstvá chrómu, gália, olova a selénu

Najnebezpečnejšie z chemtrailových kovov sú hliník, bárium a stroncium.
.

Hliník  (str. 142) (png)
– – – – – – – – – – – – – –

…je zodpovedný za sivú farbu chemtrailových oblakov

…jedna z teórií udáva, že hliník sa používa ako odrážací materiál slnečného žiarenia v rámci boja proti globálemu otepľovaniu. Pravdou však môže byť, že je to krycia historka na zakrytie vojenského využitia hliníka v atmosfére.

…hliník v Kalifornii spôsobuje masívne vymieranie lesov, zmenu kyslosti pôdy. Vzorky z dreva, dažďovej vody ako aj z krvi malých detí ukazujú enormné prekročenie obvyklých koncentrácií hliníka.

…hliník je veľmi dobre elektricky vodivý, z toho dôvodu má rozsiahle využitie z pohľadu armády.

…geoinžinieri pôvodne navrhovali boj proti globálnemu otepľovaniu pomocou rozprašovania síry do atmosféry, potom v tichosti prehodili výhybku a doporučujú rozprašovanie hliníka. Verejnosť o tom “zabudli” informovať.

…hliník je silne neurotoxický, otupuje rozmýšľanie a sústredenie, poškodzuje pamäť, zhoršuje koordináciu pohybov, spôsobuje problémy s rečou, stratu energie.

…FS6 trimetylaluminum (metylovaný hliník) je pridávaný do leteckého paliva, má dusivé prejavy.

…hliníkové častice prenikajú do tela cez pľúcne sliznice, spôsobujú v mozgu a tele intenzívne zápalové stavy, ničia mitochondrie (čo spôsobuje pocit chronickej únavy)

…v závere sekcie je zmienka o zlúčenine fluóru a hliníka, ktorá je extrémne toxická, toxickejšia než samotný fluór alebo hliník. Fluór je pridávaný v USA do všetkého možného, od pitnej vody, zubných pást až po potravinové konzervanty. Autorka uvažuje, že jeden z dôvodov pretláčania fluóru môže byť čisto ekonomická špekulácia – jedná sa totiž o jedovatý odpad z výroby hnojív a za normálnych okolností by firmy museli platiť veľké peniaze za jeho likvidáciu.
.

Bárium (str. 144) (png)
– – – – – – – – – – – – – – –

…v roku 2000 Carnicom potvrdil spektroskopicky prítomnosť obrovského množstva bária v chemtrailových čiarach. Keďže žiaden prírodný proces do atmosféry bárium nedáva, znamená to, že je dopĺňané úmyselne a vo veľkých množstvách.

…bárium sa v atmosfére vyskytuje v podobe rôznych báriových solí. Najpravdepodnejšie vojenské využitie má barium oxid (vysušujúca látka), barium hydroxide, barium hydrate a barium carbonate

…báriové soľné kryštály sú elektricky vodivé, reagujú s chladnou vodou, pri reakcii uvoľňujú teplo (ideálne na riadenie procesov počasia), ovplyvňuje šírenie radarových a mikrovlnných vĺn

…spôsobuje respiračné problémy, poškodzuje imunitu, poškodzuje systém fungovania svalov.

…zlúčeniny bária a titánu (barium titanate) sú ideálne na radarové experimenty v podobe pulzujúcich elektrovodivých kryštálov

…barium stearate je využívaný pri 3D radarovom snímkovaní v rámci projektu VTRPE/RFMP, kde je pomocou rádiových vĺn vytváraný pre pilotov počítačový model bojiska v reálnom čase.

…barium oxid pri reakcii s vodou uvoľňuje teplo. Dá sa využívať na vytváranie a zosilovanie búrkových mrakov.
.

Stroncium  (str. 147) (png)
– – – – – – – – – – – – – – – – –

…autorka uvažuje, že stroncium v kombinácii s nióbom môže byť využívané na rôzne holografické vojenské technológie.

…iný zdroj mimo túto knihu spomínal chemickú zlúčeninu barium stroncium titanate, ktorá vytvára piezoelektrické kryštály, využiteľné v rámci vojenských radarových technológií. To mi pripadá reálnejšie vysvetlenie.

…stroncium v tele zápasí o pozíciu s vápnikom. Výsledkom je oslabovanie kostí a zubov. Prírodné stroncium je neutrálne, ale stroncium z rádioaktívneho odpadu je rádioaktívne. Ak armáda využíva v rámci úspory nákladov získavanie stroncia z rádioakt. odpadu, predstavuje to dvojnásobné zdravotné riziko pre obyvateľstvo.

.

Síra  (str. 147) (png)
==============

…vojenské využitie rozprašovania síry je veľmi limitované.

…hlavným dôvodom rozprašovania je snaha o boj s globálnym otepľovaním. Pri tejto stratégii má byť do atmosféry rozprašovaný oxid siričitý, resp. kyselina sírová.

…táto stratégia obnáša mnoho problémov.

– oxid siričitý rýchlo vytvára veľké čiastočky, takže klesá k zemi a jeho ochladzovací účinok sa rýchlo stráca

– kyselina sírová je extrémne jedovatá pre životné prostredie, hlavne pre rastliny.

– paradoxne SO2 aj kyselina sírová vo vysokých výškach môžu fungovať ochladzujúco na atmosféru (odrážajú prichádzajúce slnečné žiarenie), ale keď poklesnú do nižších vrstiev, zachytávajú vyžarované infračervené žiarenie od zeme a správajú sa tak ako ďalší skleníkový plyn

– ešte vážnejšia je samotná ekonomicko-ekologická úvaha. Na vynesenie 1 tony SO2 zlúčenín sa v rámci leteckého paliva vyprodukuje 56 ton CO2. Čo ukazuje na absolútnu nezmyselnosť a neudržateľnosť prístupu.

– a čo viac, rozprašovanie kyseliny sírovej skôr či neskôr povedie k nejakej havárii lietadla a ak by dopadlo s plnými nádržami do obývanej oblasti, tak svojimi dôsledkami prekoná dokonca aj Bhopálsku haváriu.

– a navyše všetky siričité látky rozprášené do atmosféry sa skôr či neskôr vrátia na povrch zeme v podobe kyseliny sírovej, čo môže spôsobiť obrovské ekologické škody a masívne vymieranie živočíchov.

…ďalej sú popisované zdravotné dôsledky siričitých aerosolov:

– oxid siričitý poškodzuje pľúca, dráždi oči, hrdlo. Spôsobuje nedostatok dychu, kašlanie, bolesti hlavy, nevoľnosť, závrate.

– kyselina sírová podobne.
.

…Autorka uzatvára kapitolu tým, že ľudia sú bezohľadne vystavovaní jedovatým látkami len kvôli rôznym armádnym hrám s novými technológiami a kvôli hrabivosti korporácií za komerčným ziskom.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 4: The Poisons Raining Down

Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books, Kapitola 4 . Počítajte s tým, že náhľad je limitovaný cca 25-30 zobrazenými stránkami denne a napríklad stránky 139 a 142 sú trvalo neprístupné.

Užitočný trik: Pokiaľ sa vám niektorá stránka v google books pri prvom rozkliknutí odmieta zobraziť, skúste dať príkaz na znovunačítanie (F5), v mnohých prípadoch to pomáha.

PNG náhľad kapitoly je tu (11 MB)

Všetky články súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

Aktualizácia 7.8.2018

Do diskusie pod článkom som doplnil detailnejšie technické informácie, za akým účelom je používané v chemtrails stroncium a lítium.

This entry was posted in Chemtrails, Elana Freeland - Kniha o chemtrails. Bookmark the permalink.

4 Responses to Kniha o chemtrails. Kapitola 4: Jedy padajúce z oblohy

 1. ppppp says:

  Text je totalny plagiat, a nema s odbornostou ani vedou prakticky nic spolocne. Vymysla si za pochodu bludy o ionizacii, je jasne, ze autor nevie, o com pise, o HAARPe- jednak zariadenie nie je ULF, vyplyva z pouzitych anten, a jednak co je dlhovlnne prakticky nic neohreje, autorovi nezmyslov chybaju zaklady, vrsi pojmy 2/3 a pletie 5/9.
  Sarlatanska katastrofa zamerana na predj senzacie za akukolvek cenu, skuma, comu vsetkemu dokazu ludia uverit a este za to aj zaplatit.

  Like

  • MUDr. Jan S. says:

   Všechny cesty vedou…ke zklamání. Obzvlášť pro lidi spjaté s prirodou, kteri vedi i citi co se opravdu děje. :-(

   Like

 2. Andreja says:

  Snaď sa tieto informácie začnú čo najviac rozšírovať medzi ľudí.

  Like

 3. diskuter says:

  Doplnené detailnejšie informácie k účelu stroncia a lítia, z iných zdrojov:

  Stroncium

  https://www.facebook.com/ChemtrailsSK/posts/665509310447267

  Chemtrails Slovensko June 12 at 2:38pm ·

  Prvky Ba, Ti a Sr ako také nie sú mimoriadne jedovaté. Použitie titanátu bária ako súčasť aerosólu bolo prvý raz opísané v tzv. Welsbachovom patente, ktorý s cieľom veľkoplošnej zmeny klímy, navrhuje rozprašovať mikrooxid hlinitý a nanobárium/stronciumtitanát. V tomto patente spomínaný kryštál, z ktorého sa nanočastice vyrábajú, má však niečo do seba: Je piezoelektrický, jeho vlastnosti sú najmä v navrhovanom nanoformáte absolútne nezvyčajné. Kryštály sú priehľadné, pohlcujú UV spektrum a všetky ostatné vlnové dĺžky lámu na žiarivo biele svetlo. Piezoelektrický nanokryštál, keď je vystavený elektromagnetickému poľu a spontánne zmení svoj kryštalografický stav, ako častica vznášajúca sa vo vzduchu sa prepne na „ión“, pretože vytvára elektrický prúd, ktorý nemá kam tiecť, takže častica sa zmení na aerosól, nabitú časticu, ktorá ihneď slúži ako kondenzačné jadro. Pomocou titanátu bária/stroncia v hornej atmosfére tak bez problémov, možno stojacimi vlnami medzi dostatočne silnými anténami zapínať a vypínať oblaky, ktoré
  1. sú nehybné vzhľadom na vyvolávajúce pole
  2. v uzloch stojacich vĺn neionizujú a vytvárajú tak útvary v podobe sínusoidy.


  Lítium

  Z Lockova dopisu:

  „Například, mohl jsem varovat tisíce lidí před probíhajícím sprejováním, (27. ledna), které mělo vytvořit stagnaci vzduchu v údolích the Rogue a Umpqua, a také na velké části pobřeží Oregonu jižně od Florence. Uměle vytvořené období stagnujícího vzduchu je součástí širšího experimentu, který testuje účinnost rozptylování psychoaktivních chemických látek z vysokých výšek. Stagnující vzduchové masy v oblasti dovolují přímější aplikaci psychoaktivních agentů na testovanou populaci. Mám málo kontaktů s oddělením chemie, ale pokud vím, primární rozptylovanou látkou ve zmíněném experimentu je lithium. Probíhající testy mají psychoaktivní/sociální povahu, a moje oddělení v nich hraje druhořadou roli, protože se zabývá sběrem vzorků vody a půdy. Oddělení pro sociologický výzkum však má své pracovníky po celé oblasti, a ti sbírají obrovské množství dat o testované populaci a rysech jejího chování, například konzumentské zvyky, úroveň politické angažovanosti, uvědomování si geoinženýrských programů. Naléhavě vás žádám, abyste informovala své přátele a kolegy o těchto faktech, aby se nevyhýbali pozorování a neodmítali tyto údaje, protože jen tak je možno narušit tento odporný výzkum“

  Z druhého Lockova dopisu:

  „Rozptylovací oblaka („pera“) obsahují lithium a další psychoaktivní látky. Cílovými oblastmi od 1. března jsou vnitrozemská údolí a pobřežní města jižně od Florence. Během dalších dvou měsíců budou provedeny další sprejovací operace, které zvětší cílovou oblast o oblast hlavního města Portlandu.“

  V obou dopisech Locke vysvětluje:„… jsem zaměstnancem společnosti sbírající meteorologická data, a v zastoupení jsem subkontraktorem Státní meteorologické služby (ve středním Oregonu). Při své práci pro zmíněné instituce jsem sbíral údaje, například vzorky půdy, které byly používány pro vyhodnocení přímých sprejovacích operací v posledních třech letech.“

  zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/11/soucasne-geoinzenyrske-pokusy-s-lithiem.html , originál: http://www.fromthetrenchesworldreport.com/lithium-and-the-experiment-over-oregon . Český preklam má v závere sekciu venovanú príznakom otravy lítiom:

  Seznam účinků lithia:

  – Především – letargie. Člověk se cítí těžký a zdrogovaný.
  – Žízeň. Člověk se velmi rychle dehydruje, zejména při přehřátí. Dychtíte po soli.
  – Trávicí problémy, průjem i zácpa.
  – Náhlý nárůst váhy.
  – Bolesti svalů a kloubů.
  – Cukáni rukou a hlavy, někdy celého těla.
  – Ztráta chuti k jídlu. Jídlo nemá žádnou chuť.
  – Mumlavá řeč, rozmazané vidění.
  – Zmatenost, halucinace.
  – Falešná struma (vypadá jako špatná funkce štítné žlázy, ale není to.)
  – Impotence.
  – Endokrinní rozvrat, způsobující velmi silnou menstruaci. Může být zvětšený žaludek, což vypadá jako těhotenství.
  – Bolest ledvin – ledvinové buňky se stávají dysfunkčními.
  – Akné, bolavé vyrážky na kůži a spáleniny od slunce.
  – Padání vlasů.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s