Monthly Archives: November 2016

Zdravotné riziká chemtrailového nanočasticového prachu

Aj keď sa stále vedú spory ohľadom toho, akými presnými materiálmi je tvorený chemtrailový aerosol (najčastejšie sa udáva hliník a bárium), väčšina zdrojov, vrátane oficiálnych štúdií a patentov, sa zhoduje v tom, že sa jedná o častice nanometrových rozmerov. Ako … Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Oficiálna terminológia používaná pri programe chemtrails

Pojem “chemtrails” vznikol ako núdzové slovo, keď sa prví aktivisti pokúšali pomenovať perzistentné kondenzačné čiary za lietadlami, ktoré na oblohe boli schopné vydržať celé hodiny bez rozplynutia, na rozdiel od klasických kondenzačných stôp, ktoré sa rozplývali v priebehu 2-3 minút … Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Otázka financovania chemtrailového programu.

Financovanie takto rozsiahleho práškovacieho programu (pravdepodobne celoplanetárneho) nemôže byť lacná záležitosť. Spočiatku som sa domnieval, že program financuje pokútne americká vláda a americká armáda spolu so spolufinancovaním zo strany ropných a uhoľných korporácií. Potom ma zaujala veta z volebného programu … Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Rôzne oficiálne zdroje potvrdzujúce existenciu stratosférických aerosolových programov (alias chemtrails)

Hoci mnohí skeptici stále radi označujú chemtrails za “sprisahaneckú teóriu”, v skutočnosti existuje veľké množstvo oficiálnych dokumentov a patentov, ktoré sa téme rozprašovania aerosolových častíc do atmosféry a manipulácie počasia podrobne venujú. Tu je výber zopár z nich.

Posted in Chemtrails | Leave a comment

V dôsledku imigračnej vlny začínajú občania Západnej Európy opúšťať svoje mestá a krajiny

Mozaika zozbieraných správ…

Posted in Nemecko a imigračná vlna | Leave a comment