Monthly Archives: April 2016

Dr. R. Michael Castle: Politické pozadie chemtrails, modifikácia počasia, jedované látky v chemtrails. Detailný článok

(Pozn. prekladateľa: Článok podrobne a vedecky presne popisuje látky používané v chemtrails, vrátane kontextu v akom program vznikol, aké inštitúcie za ním stoja a s akou bezohľadnosťou je presadzovaný bez ohľadu na názor verejnosti a bez akejkoľvek verejnej debaty či … Continue reading

Posted in Chemtrails | 1 Comment

HAARP a chemtrails. Skutočný účel podľa textu amerického patentu.

Ohľadom zariadenia HAARP existuje na internete mimoriadne veľa mýtov a kontroverzií. Je predstavovaný ako univerználna zbraň schopná spôsobovať zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami až po úvahy o zmenách dráhy Zeme alebo ovládaní mysle. Aj keď pripustíme, že HAARP zariadenie má k … Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Hootonov plán – ako nechať zmiznúť celý národ.

Ako Hootonov plán bývajú označované myšlienky Harvardského antropológa Earnesta Hootona zverejnené v roku 1940, ktoré kladú do pozornosti rasové vlastnosti Nemcov a namiesto psychosociálnej prevýchovy propagujú biologické “prešľachtenie” a nahradenie ako nutné opatrenie k ich úspešnému a trvalému podrobeniu. Hootonov … Continue reading

Posted in Nemecko a imigračná vlna, Politika | Comments Off on Hootonov plán – ako nechať zmiznúť celý národ.