Category Archives: Riziká wifi

Riziká mobilov a wifi sietí

Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku

Toto je sumarizácia informácií z rôznych dokumentov, ktoré som študoval v poslednej dobe. Posnažím sa nezachádzať zbytočne hlboko do technických detailov, záujemcovia si ich môžu naštudovať na konci článku v citovaných zdrojoch. Tento text by mal dať každému potrebné základy, ktoré môže … Continue reading

Posted in Mind Control, Riziká wifi | 1 Comment

Technológia mikrovlnných zbraní na manipulovanie psychiky a zdravia

(preberám článok z webu AC24. Pre tých, čo nemajú čas čítať celý článok som doplnil zvýraznenia najzaujímavejších pasáží. Pôvodný článok je už medzičasom nedostupný) Zabíjení lidí na dálku? Zřejmě realita. V EU chybí zákon, který by zakazoval elektromagnetické zásahy do … Continue reading

Posted in Mind Control, Riziká wifi | 1 Comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 5. časť: Mikrovlnné zbrane

Nasleduje mozaika niekoľkých textov, ktoré dávajú istý základný náhľad do fyzikálnych procesov, akými je možné pomocou mikrovĺn a rádiových vĺn ovplyvňovať správanie ľudí.

Posted in Mind Control, Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou

Predošlá časť: 3. 5G siete Drvivá väčšina ľudí žije v naivnom presvedčení o absolútnej neškodnosti mikrovlnných bezdrátových zariadení. Obvykle podľa štýlu “nebolí ma to a doteraz ma to nezabilo, takže to musí byť neškodné”. Štatistiky o škodlivosti sú v príliš … Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 3. časť. 5G siete (aktualizované 27.9.2018, 15.10.2018 a 17.1.2019)

Predošlá časť: 2. Riziká wifi signálu V súčasnosti sa pripravuje sa nástup novej generácie mobilných sietí, tzv. 5G sieť (t.j. sieť 5. generácie), ktorej žiarivý aj dátový výkon bude mnohonásobne prevyšovať súčasné vysielacie zariadenia a štandardy. To všetko má byť … Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 2. časť. Riziká wifi signálu

Predošlá časť: 1. Riziká mobilného signálu Nasledujú články k téme rizík wifi signálu.

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 1. časť. Riziká mobilného signálu

Tri články o rizikách mobilného signálu https://web.archive.org/web/20171114120750/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-prvni-plny-signal/ https://web.archive.org/web/20171114120914/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-druha-veze-svobody/ https://web.archive.org/web/20171114120832/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-treti/ Veľmi stručné zhrnutie:

Posted in Riziká wifi | Leave a comment