Category Archives: Svetová vláda

Svetová vláda

Traian Romanescu: Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace (1956). Kniha o prepojení komunistického hnutia na svetové židovstvo

(Ospravedlňujem sa za trochu fragmentovitý komentár, ale nestihol som preštudovať knižku úplne kompletne a v najbližšej dobe k tomu nebudem mať čas, takže toto je skôr taký základný náčrt tém, ktoré sa v knihe rozoberajú) Knižka pochádza z roku 1956, … Continue reading

Posted in Svetová vláda | Leave a comment

Rakovského protokoly. História vzniku a stručný popis najdôležitejších tém

Na rozdiel od známejších Protokolov Sionských Mudrcov neexistujú v prípade Rakovského protokolov pochybnosti o ich pravosti. Jedná sa o záznam výsluchu Christiana Rakovského, vysokého slobodurára a vysokého funkcionára v rámci svetového komunistického hnutia. Výsluch realizovala začiatkom roku 1938 Stalinova tajná … Continue reading

Posted in Svetová vláda | Leave a comment

Mentalita Židov verzus mentalita Európanov

V jednom z predošlých článkov Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov som sa venoval téme inteligencie Židov ako jednému z faktorov, prečo napriek ich relatívne nízkemu počtu v populácii dosahujú tak významný spoločenský … Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ, Svetová vláda | 3 Comments

Radikálny islam ako žoldnier Sionizmu. Johannes Rothkranz: Kdo skutečně řídí islám? (1998). Recenzia knihy

Krátka knižka (cca 40 strán textu) popisuje, ako Židia infiltrovali mohamedánske náboženstvo s cieľom využiť ho ako nástroj na zničenie Židmi nenávideného kresťanstva.

Posted in História, Nemecko a imigračná vlna, Svetová vláda | Leave a comment

Talmud – zdroj nenávisti. Základný prehľad a recenzie 4 kníh.

(aktualizované 3.3.2018, pridané ďalšie citáty a ďalšie vysvetľujúce informácie. Aktualizácia 30.3.2018 doplnila podrobné odkazy na zdroje ku kapitole “Záverečné komentáre”) Slová “nenávisť” a “boj proti nenávisti” znejú v médiach v poslednej dobe doslova z každej strany. Ktokoľvek kritizuje islamistickú migračnú … Continue reading

Posted in História, Svetová vláda | Leave a comment

Protokoly Sionských mudrcov v širokom historickom kontexte

Protokoly Sionských mudrcov nevznikli vo vzduchoprázdne. Boli výsledkom procesov, ktoré sa pripravovali dlhú dobu pred nimi a následne sa plány v nich načrtnuté začali okamžite realizovať. Tento článok má za cieľ zaradiť udalosti predchádzajúce a nasledujúce vzniku Protokolov do kontextu … Continue reading

Posted in História, Svetová vláda | 5 Comments

Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť

Sumarizácia prvej knihy je tu: 1. časť Druhá kniha bola vydaná v roku 2008. Sú v nej rôzne doplnenia informácií k predošlej knihe. Niektoré historické témy sú tam spracované do väčších detailov (Haawara dohoda o presídlení Židov z Nemecka do … Continue reading

Posted in História, Svetová vláda | Leave a comment