Protokoly Sionských mudrcov v širokom historickom kontexte

Protokoly Sionských mudrcov nevznikli vo vzduchoprázdne. Boli výsledkom procesov, ktoré sa pripravovali dlhú dobu pred nimi a následne sa plány v nich načrtnuté začali okamžite realizovať. Tento článok má za cieľ zaradiť udalosti predchádzajúce a nasledujúce vzniku Protokolov do kontextu so súvisiacimi reálnymi historickými udalosťami. Continue reading

Advertisements
Posted in História, Svetová vláda | Leave a comment

Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť

Sumarizácia prvej knihy je tu: 1. časť

Druhá kniha bola vydaná v roku 2008. Sú v nej rôzne doplnenia informácií k predošlej knihe. Niektoré historické témy sú tam spracované do väčších detailov (Haawara dohoda o presídlení Židov z Nemecka do Palestíny, história vzostupu a financovania Hitlera, Židovské dejiny…). Ďalšie témy sa venujú novým udalostiam a aktualizáciam informácií z prvej knihy.

Nasledujú poznámky z jednotlivých kapitol. Continue reading

Posted in História, Svetová vláda | Leave a comment

Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 1. časť

Pôvodne to boli poznámky spracované iba pre moje pracovné potreby, ale môžu byť užitočné aj pre iných, takže dávam text na blog.

Je to stručné zhrnutie základných tém, ktoré boli spracované v oboch dieloch knihy.

Je to dvojdielna kniha od v španielsku žijúceho holandského autora Robina de Ruitera, ktorá detailne popisuje štruktúru skrytej svetovej vládnucej hierarchie. Prvá kniha bola napísaná v roku 1999, druhá v roku 2008 a obsahujú až šokujúce množstvo detailov, mien, dátumov a iných googlovateľných faktov. Mnohé z tvrdení, ktoré autor spomína, som už videl aj v iných zdrojoch a informácie z knihy sa veľmi presne sa zhodujú so všetkým, čo som doteraz naštudoval, vrátane informácií zistených intuíciou.

Túto sumarizáciu treba brať iba ako rýchly orientačný prehľad k umiestneniu príslušných tém v knihe. Kniha už sama o sebe je napísaná veľmi stručne a kompaktne, takže v nej je len minimum priestoru na zostručňovanie v podobe poznámok.

Dojem z knihy je veľmi dobrý. Šokujúce je, že bola napísaná v roku 1999, ale mnohé z informácií, o ktorých píše, sa dostali medzi laickú verejnosť až v posledných rokoch. Či už sa jednalo o prepojenia CIA na drogový obchod, plány depopulácie, plány zákazu hotovosti, laboratórny vývoj HIV vírusu, jeho šírenie pomocou vakcín, toxické látky v cukríkoch pre deti, ožarovanie potravín, techniky ovládania mysle, plány na čipovanie obyvateľstva… Fakticky za celú dobu, čo som knihu čítal som nenarazil na žiadnu do očí bijúcu chybu, čo sa mi zatiaľ pri žiadnej inej knihe nestalo.

Teraz nasleduje stručný obsah jednotlivých kapitol. Pôvodne som chcel pridať aj klikateľnú konvertovanú html verziu knihy, ale wordpress odmietol povoliť upload statických html stránok. Takže záujemcovia musia detaily hľadať v originálnych pdf súboroch, linkovaných na konci textu.

. Continue reading

Posted in História, Svetová vláda | Leave a comment

Absurdity letného času II. Čoraz viac krajín sveta ho ruší.

Na úvod dve infografiky.

Situácia v roku 2011

Continue reading

Posted in Ekologické témy | 1 Comment

Neomarxizmus. História a ideologické nástroje Frankfurtskej školy.

Preberám článok z blogu Romana Pražáka: Frankfurtská škola . Upravil som mierne formátovanie a zvýrazňovanie textu a pridal tematické podnadpisy pre jednoduchšiu orientáciu.

Stručné zhrnutie:

Prvá polovica článku popisuje históriu vzniku Frankfurtskej školy ako spôsob riešenia neúspechov pôvodnej myšlienky marxistickej revolúcie. Namiesto násilnej revolúcie sa prichádza s myšlienkou plíživej “kultúrnej revolúce” a trpezlivého vymývania mozgu národa.

Druhá polovica článku popisuje najtypickejšie ideologické zbrane Frankfurtskej školy: kultúrnu revoúciu, dlhý pochod inštitúciami, kritickú teóriu, kultúrny pesimizmus, likvidáciu rodiny a kresťanstva, ovládnutie školstva, jednostranné zvýhodňovanie menšín na úkor majority, sexualizáciu spoločnosti, represívnu toleranciu, pozitívnu diskrimináciu, politickú korektnosť, umlčiavanie opozície pomocou dehonestujúceho nálepkovania atď.

Frankfurtská škola je synonymum pojmov ako “nový marxizmus”, neomarxizmus, “kultúrny marxizmus” a “Nová Ľavica”. Continue reading

Posted in Politika | Leave a comment

Jak jsme se stali kolonií. Proč mají Češi malé platy a důchody. Prednášky českej ekonómky Ilony Švihlíkovej.

Stručné poznámky z dvoch prednášok českej ekonómky Ilony Švihlíkovej, venujúcich sa téme drancovania krajiny zahraničným kapitálom. Continue reading

Posted in Ekonomické témy | Leave a comment

New World Order. Novus Ordo Seclorum. Nový svetový poriadok. Čo to bude znamenať v praxi?

One ring to rule them all
one ring to find them
one ring to bring them all
and in the darkness bind them
Jeden prsteň aby im všetkým vládol
jeden prsteň aby ich našiel
jeden prsteň aby ich všetkých priviedol
a do temnoty pripútal
J. R. R. Tolkien, úryvok z románu Pán prsteňov (napísaný v rokoch 1937-1949)

Keď sa spomenú pojmy NWO, Nový svetový poriadok, New World Order, väčšina ľudí má iba veľmi hmlistú predstavu, čo presne táto chystaná vízia svetovej vlády v praxi obnáša. Najčastejšie sa ľuďom vynorí v hlave predstava jednej svetovej vlády, jednej svetovej meny, jedného svetového náboženstva a spojená s tvrdou orwellovskou totalitou. Niektorým sa vynorí v mysli Orwellov román 1984, iných napadnú témy plánov Rímskeho klubu na redukciu svetovej populácie do podoby „zlatej miliardy“.

V skutočnosti sú plány, ako má vyzerať NWO, výrazne zložitejšie a mnohotematickejšie. Rôzne texty obvykle prinášajú iba časť mozaiky, takže nie je na škodu poskladať texty z viacerých zdrojov, ktoré až spolu na jednom mieste ukážu skutočne mrazivú obludnosť plánov, ktoré sa na nás chystajú.

Nasledujúce texty sa snažia zachovávať približný chronologický sled, ako sa plány na Svetový poriadok objavovali, vyvíjali a s postupom desaťročí dopĺňali o nové programové body… Continue reading

Posted in Svetová vláda | Leave a comment