COM-12 BRIEFING (1992). Uniknutý dokument z amerických tajných služieb venujúci sa programom ovládania mysle

Kontext vzniku a história cesty na verejnosť

Jedná sa o akýsi zápis z rokovania, resp. školiaci materiál, ktorým skupina označovaná ako COM 12 oboznamovala svojich členov so špinavými praktikami iných vetiev amerických tajných služieb – konkrétne CIA, ONI (námorná spravodajská služba) a tzv. Aquarius Group Operations (AGO) – pričom podľa všetkého existovala medzi týmito skupinami skrytá spravodajská vojna.

Popis k dokumentu píše, že bol daný k dispozícii veľmi obmedzenému počtu ľudí, pričom každý človek dostal mierne upravenú kópiu, ktorá sa líšila preklepmi v interpunkčných znamienkach, vďaka čomu bolo možné spätne vystopovať zdroj prípadného úniku. Jeden z vlastníkov dokumentu našiel spôsob, ako ho nechať zverejniť po svojej smrti, keď už mu nebudú hroziť represívne protiopatrenia za jeho zverejnenie.

Základný obsah

Dokument má 50 strán, je neštrukturovaný, bez podnadpisov tematických kapitol a bez odkazov na citovanú literatúru. Jeho hlavnou tematickou líniou je základný prehľad amerických technológií ovládania mysle, začínajúc technológiami hypnotického programovania agentov a atentátnikov z 1950tych rokov až po najnovšie trendy z 1990tych rokov v podobe hromadného budovania veží s vysielačmi mikrovlnného signálu. Záverečné stránky dokumentu popisujú, že techniky ovládania mysle majú byť použité na vytvorenie občianskych nepokojov, ktoré poskytnú vláde/armáde zámienku na prebratie moci a zavedenie tvrdého policajného štátu. Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. Biologické účinky vybraných “nesmrtiacich zbraní”. Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998

…jedná sa o odtajnený dokument z americkej armády z roku 1998, ktorý sa dostal v roku 2006 na verejnosť vďaka žiadosti jedného občianskeho aktivistu.

…americká armáda má podľa všetkého už vyspelejšie technológie, keďže príslušný dokument už nepovažovala za potrebné ďalej utajovať.

.
Štruktúra dokumentu:

Dokument sa venuje téme niekoľkých skupín tzv. “nesmrtiacich” zbraní, pričom pri každej kategórii popisuje v podkapitolách: fyzikálny princíp fungovania, princíp vplyvu na živé organizmy, rýchlosť účinku, dobu trvania účinku, škálovateľnosť sily účinku, mieru citlivosti populácie na daný efekt (väčšina techník pokrývala plných 100% populácie), prejav účinkov na zasiahnutej osobe/skupine, technologický stav vývoja zariadenia a prípadné možnosti ochrany. Continue reading

Posted in Mind Control | 2 Comments

Petr Bakalář: Tabu v sociálních vědách (2003). Judaizmus jako skupinová evoluční strategie. Stručné poznámky

Poznámka k celkovej štruktúre knihy:

Celá knižka má 345 strán, pričom sa delí na 3 tematické bloky:

1) Rozdiely medzi rasami (80 strán textu)

…príčiny vzniku rozdielov medzi rasami, prejavy v podobe odlišnosti mentality, inteligencie, kriminality. Autor na základe faktov a štatistík vyvracia, že by rozdiely medzi rasami boli spôsobené výlučne vplyvom prostredia (t.j. nedostatočnou výchovou, vzdelaním a limitovanými životnými príležitosťami). Krátka podkapitola je venovaná rómskemu etniku.

2) Judaizmus ako skupinová evolučná stratégia (150 strán textu)

…darwinistický pohľad na juadizmus. Špecifické mentálne a spoločenské charakteristiky Židov, príčiny antisemitizmu, židovské stratégie boja s antisemitizmom, židovský vplyv na spoločnosť atď. Spomína okrem iného, že Židmi umelo úmyselne podporovaný antisemitizmus funguje ako dôležitý faktor udržiavania súdržnosti a poslušnosti židovskej komunity (s.168-171, 141-142).

3) Eugenika (70 strán textu)

…z môjho pohľadu argumentačne najslabšia časť knihy. Rieši témy vhodnosti/nevhodnosti eugenických (šľachtiacich) zásahov v modernej dobe a rieši eugenické/disgenické vplyvy historických udalostí (svetové vojny, epidémie atď). Okrem iného spomína znepokojivý trend, kedy nadpriemerne inteligentní ľudia majú výrazne menej detí ako ľudia podpriemerne inteligentní.

.

Nasledujú silne zostručnené poznámky k tematickému bloku venovanému judaizmu. Kto má čas, doporučím prečítať originál, číta sa to dobre a jednotlivé kapitoly sú písané veľmi stručne. Pre tých, ktorí nemajú čas na čítanie celej knihy a potrebovali by sa zamerať iba na určitú tematickú časť, ponúkam nižšie stručný obsah jednotlivých podkapitol. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 8. časť: Možnosti materiálového tienenia proti mikrovlnnému žiareniu

Predošlý článok: 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity

Nasledujúci text obsahuje zosumarizované informácie a skúsenosti s rôznymi bariérovými materiálovými technikami tienenia proti EMF frekvenciám.

Tento text predpokladá, že sa človek už zbavil vo vlastnom dome všetkých zásadných vlastných zdrojov mikrovlnného žiarenia (domáci wifi router, bluetooth myš a klávesnica, vypnuté dátové služby na mobile, správne uzemnené elektrické rozvody, odstránené žiarivky a LED žiarovky atď).

Treba si uvedomiť, že vo väčšine prípadov sú domáce zdroje ten najsilnejší zdroj elektrosmogu a pokým nie sú odstránené, nemá zmysel riešiť zdroje žiarenia za oknom a za stenou u susedov.

Keď sa človek zbavil domácich zdrojov elektrosmogu, zostávajú dva veľmi významné externé zdroje, ktoré nie je jednoduché ovplyvniť.

1) BTS stožiare s vysielačmi mobilného signálu

2) Wi-fi routery v susedných bytoch.

V prípade Wi-fi od susedov, podobne ako aj v prípade BTS antén má zmysel riešiť hlavne najsilnejší zdroj žiarenia (t.j. napríklad wifi router, ktorý má sused hneď za stenou našej spálne, resp. BTS stožiar na protiľahlom dome). Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity

predošlý článok: 6. časť: Nepretržité žiarenie “stand-by” režimov

V jednom z predchádzajúcich článkov 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou som popísal základné charakteristiky v súčasnosti medicínskou vedou kontroverzne vnímaného zdravotného problému označovaného pojmom “elektro-hypersenzitivita”, resp. alergia na elektromagnetické žiarenie.

Doteraz jedinou obranou ľudí s EHS bolo zúfalé vyhýbanie sa zdrojom elektromagnetického žiarenia, či už v podobe rôznych foriem tienenia bytu (hliníkové fólie, anti-EMF textílie) alebo v podobe úteku do prírodných lokalít (t.j. predanie vlastného bytu a presťahovanie sa niekam do čo najviac odľahlej vidieckej oblasti).

Na moje prekvapenie som narazil nedávno na články, ktoré popisujú nielen trend rastu výskytu tohto zdravotného problému, ale dokonca aj návody, ako túto údajne “vrodenú” a “neliečiteľnú” poruchu liečiť. Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Finančné náklady a organizačná štruktúra mimovládkových protivládnych demonštrácií

V diskusii pod článkami

* Sorosjugend opět demonstrují v dobře oragnizované akci. A je jich hodně (21.5.2019)
* Demonstracia na Vaclavaku ocami nepriatelsky naladeneho pozorovatela (23.5.2019)

sa objavil veľmi zaujímavý príspevok. Bola by škoda, keby sa stratil v balaste komentárov diskusií. Preberám bez akýchkoľvek úprav (s výnimkou opravy formátovania)

—–

Kolik jim platí?

siky

Zadarmo se mi to nezdá, zkuzte se zeptat, kolik jim platí. 80% pohledných dívek? To je jasné!

.

RE: Kolik jim platí?

udo1

Reakce na 371640

A. Je fakt, že sa platí tzv. “jadro” (kernel)

Systém platieb ide väčšinou cez firmy (“ne”ziskovky, ale veľa aj cez s.r.o.). Účtovné vydeklarovania sú rôzne “kreatívne”. Detaily si každy účtovník, ekonóm, či konateľ vie už isto aj sám doplniť, tak to tu asi netreba zatiaľ pre ostatných podrobnejšie rozoberať.. ich prílišnými detailami zaťažovať. Continue reading

Posted in Politika, Svetová vláda | Leave a comment

Výpovede insiderov chemtrailového programu

Informátorov, ktorí sa rozhodli prehovoriť o svojej účasti na chemtrailovom programe nie je až tak málo. Ich výpovede sa však obvykle nedostanú ďalej, než po nejaký málo známy alternatívny web. Keďže nesmú prezradiť svoju skutočnú identitu (hrozí im za to doživotné väzenie za vlastizradu), tak ich anonymné výpovede nikto neberie vážne.

Nasleduje zopár príkladov:

Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment