Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 11.časť – nástup totalitného systému, záverečné poznámky

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť , 10.časť

.

Príchod totalitárneho globálneho systému
=============================

Keď nový systém preberie moc, od ľudí sa bude očakávať prehlásenie vernosti k nemu, aby tak preukázali, že k nemu nemajú žiadne výhrady ani citovú viazanosť k starému systému.

“Nebude tam žiaden priestor”, povedal, “pre ľudí, ktorí neprijmú nový systém. Nemôžeme nechať takýchto ľudí voľne sa potulovať po krajine, takže títo ľudia budú prevezení na špeciálne miesta”,

a tu už si nespomínam na presné slová, ale odvodil som z toho, že na týchto špeciálnych miestach kam budú odvezení, nebudú žiť veľmi dlho. Mohol povedať niečo v zmysle,

“humánne odstránení” (disposed of hummanely)

ale nedokážem si to vybaviť príliš presne, iba ten dojem, že systém ich neplánuje podporovať, ak nebudú ochotní prijať daný systém. To by nechávalo smrť ako jedinú alternatívu.

Niekde v tejto línii povedal, že nebudú žiadni mučedníci (martyrs). Keď som to počul prvý raz, myslel som si, že to znamená, že ľudia nebudú zabití. Ale ako sa prednáška rozvíjala, to čo myslel bolo, že nebudú zabití alebo odstránení spôsobom, ktorý by mohol slúžiť ako inšpirácia pre iných ľudí, akým mučedníci inšpirujú. Namiesto toho povedal niečo ako:

“Ľudia proste zmiznú.” Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 10.časť – finančná kontrola, implantáty, televízor ktorý vás sleduje, konec vlastníctva bytov

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť

.

Finančná kontrola
=============

Bola tam debata o peniazoch a bankách. Jeden výrok znel:

“Inflácia je nekonečná. Môžete pridať nekonečný počet núl za nejaké číslo a umiestniť desatinnú čiarku kamkoľvek chcete”,

ako indikácia, že inflácia je nástrojom ovládačov.

Peniaze budú predovšetkým v podobe úverov. Bolo to už v tej dobe. Peniaze sú primárne úverová (credit) vec, ale kolobeh peňazí v budúcnosti nebude v podobe hotovosti alebo fyzicky hmatateľných vecí, ale ako elektronický úverový signál. Ľudia budú so sebou nosiť peniaze iba vo veľmi malých čiastkach na nákup drobných vecí ako žuvačky alebo balíček cukríkov. Akýkoľvek nákup v nejakej významnejšej sume bude robený elektronicky. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 9.časť – totalitný systém, implantáty, kontrola počasia a zdrojov jedla, svetová politika, jadrové zbrane, terorizmus

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť

—-

Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D.
=============================

Cestovanie, namiesto toho, aby bolo také jednoduché ako bývalo pre starú generáciu, sa stane veľmi obmedzené. Ľudia budú potrebovať povolenia k cestovaniu a budú potrebovať dobrý dôvod k ceste. Ak nebudete mať dobrý dôvod na vašu cestu, nebude vám povolené cestovať.

Každý bude potrebovať ID (identifikáciu). Na začiatku to bude ID karta, ktorú budete nosiť so sebou a budete musieť ukázať, keď vás k tomu vyzvú. Už vtedy bolo naplánované, že neskôr bude vyvinutý nejaký typ zariadenia, ktorý bude implantovaný pod pokožku a bude špeciálne kódovaný na identifikáciu daného jedinca. To eliminuje možnosť falošných ID dokladov a taktiež eliminuje možnosť, aby ľudia hovorili “Nuž, stratil som svoj ID doklad”. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 8.časť – šport, filmy, hudba

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť

—-

Šport ako nástroj sociálnych zmien (str. 14)
========================

A v rámci tejto tematickej línie môžeme následne hovoriť o športe. Šport v USA sa bude musieť zmeniť, z časti ako nástroj k oslabeniu domáceho nacionalizmu.

Futbal (soccer), celosvetový šport, bude v USA zdôrazňovaný a podporovaný. To bolo zaujímavé, pretože v našom regióne bol v tej dobe futbal prakticky neznámy. Mal som zopár priateľov, ktorí navštevovali inú základnú školu než som naštevoval ja, kde hrávali futbal a bola to vtedy skutočná rarita. To bolo v 50tych rokoch. Takže počúvať tohto muža hovoriť v tomto regióne o futbale bolo do značnej miery prekvapujúce. Každopádne, futbal je vnímaný ako medzinárodný šport a bude propagovaný a naopak tradičný šport Ameriky – baseball – bude oslabovaný a možno úplne odstránený, pretože by mohol byť vnímaný ako príliš americký. A popisoval, ako môže byť odstránený. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 7.časť – priemysel, migrácia, globalizácia

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť

—-

Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti. Výrobky s krátkou dobou funkčnosti
==========================================================

Nasledovala debata o americkom priemysle. Bolo to po prvý raz, čo som počul pojem globálna vzájomná previazanosť (global interdependence) alebo niečo v tom zmysle.

Prezentovaný plán bol, že rôznym častiam sveta budú priradené rôzne úlohy priemyslu a komercie v zjednotenom globálnom systéme.

Pretrvávajúca výnimočnosť USA a relatívna nezávislosť a sebestačnosť USA bude musieť byť zmenená. To bol jeden z viacerých razov, keď povedal, že aby bolo možné vytvoriť novú štruktúru, najprv musíte zbúrať tú pôvodnú, a americký priemysel bol jedným z takých príkladov. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 6.časť – zákony, drogy, kriminalita

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť

Zmeny zákonov
===========

Ďalšia téma diskusie boli zákony, ktoré sa zmenia.

V minulosti malo množstvo štátov v USA tzv. “modré zákony” (blue laws, zákazy predaja v nedeľu) ohľadom nedeľných predajov a určitých nedeľných aktivít. Povedal, že všetky tieto “modré zákony” budú zrušené.

Zákony proti hazardu budú zrušené alebo uvoľnené, takže výskyt hazardného hrania stúpne. Naznačil potom, že vlády sa budú priamo angažovať v hazardnom priemysle. Od tej doby sa objavilo u nás po celej krajine množstvo štátnych lotérií. A v rámci tej prednášky nám hovoril, že presne to sa stane:

“Prečo by všetky peniaze z hazardných hier mali zostávať v súkromných rukách, keď Štát by z nich mohol mať úžitok?”

Ľudia by mali mať možnosť hrať hazard, ak budú chcieť. Z toho dôvodu sa hazard stane viac spoločenskou aktivitou než súkromnou alebo ilegálnou. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 5.časť – náboženstvo, cenzúra, školstvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť

Zlúčenie všetkých náboženstiev
======================

Ďalšia téma diskusie bolo Náboženstvo. Hovorí neskrývaný ateista. Povedal:

“Náboženstvo nie je nevyhnutne zlá vec. Zdá sa, že množstvo ľudí potrebuje náboženstvo, s jeho záhadami a rituálmi – takže budú mať náboženstvo. Ale všetky veľké náboženstvá súčasnej doby sa budú musieť zmeniť, pretože nie sú kompatibilné so zmenami, ktoré prídu. Staré náboženstvá budú musieť preč (will have to go), predovšetkým Kresťanstvo. Akonáhle bude zlikvidovaná (brought down) Rímsko-Katolícka Cirkev, zbytok kresťanstva ju bude rýchlo nasledovať. Potom môže byť ponúknuté celému svetu na používanie nové náboženstvo. Bude v sebe zahŕňať niečo zo všetkých starých náboženstiev, aby bolo pre ľudí ľahšie akceptovateľné a aby sa v ňom cítili doma. Väčšina ľudí sa však nebude príliš zaujímať o náboženstvo. Zistia, že ho nepotrebujú”.

.
Zmena Biblie prostredníctvom revízie kľúčových slov
=====================================

Aby to bolo dosiahnuté, Biblia bude zmenená. Bude prepísaná tak, aby bola vhodná pre nové náboženstvo.

“Postupne budú kľúčové slová nahradené novými slovami majúcimi viaceré rôzne odtiene významu. Spočiatku môže byť význam spájaný s novým slovom blízky starému slovu. Postupne ako bude plynúť čas, budú sa zdôrazňovať ďalšie odtiene významu daného slova a potom postupne bude dané slovo nahradené ďalším iným slovom”. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment