New World Order. Novus Ordo Seclorum. Nový svetový poriadok. Čo to bude znamenať v praxi?

One ring to rule them all
one ring to find them
one ring to bring them all
and in the darkness bind them
Jeden prsteň aby im všetkým vládol
jeden prsteň aby ich našiel
jeden prsteň aby ich všetkých priviedol
a do temnoty pripútal
J. R. R. Tolkien, úryvok z románu Pán prsteňov (napísaný v rokoch 1937-1949)

Keď sa spomenú pojmy NWO, Nový svetový poriadok, New World Order, väčšina ľudí má iba veľmi hmlistú predstavu, čo presne táto chystaná vízia svetovej vlády v praxi obnáša. Najčastejšie sa ľuďom vynorí v hlave predstava jednej svetovej vlády, jednej svetovej meny, jedného svetového náboženstva a spojená s tvrdou orwellovskou totalitou. Niektorým sa vynorí v mysli Orwellov román 1984, iných napadnú témy plánov Rímskeho klubu na redukciu svetovej populácie do podoby „zlatej miliardy“.

V skutočnosti sú plány, ako má vyzerať NWO, výrazne zložitejšie a mnohotematickejšie. Rôzne texty obvykle prinášajú iba časť mozaiky, takže nie je na škodu poskladať texty z viacerých zdrojov, ktoré až spolu na jednom mieste ukážu skutočne mrazivú obludnosť plánov, ktoré sa na nás chystajú.

Nasledujúce texty sa snažia zachovávať približný chronologický sled, ako sa plány na Svetový poriadok objavovali, vyvíjali a s postupom desaťročí dopĺňali o nové programové body… Continue reading

Advertisements
Posted in Svetová vláda | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 5. časť: Ako globalisti úmyselne znižujú inteligenciu svetovej populácie

V tejto časti nadviažem na základné informácie z prvej časti a rozviniem ich špecifickým spôsobom.

Vieme, že svetové globalistické elity si uzurpovali moc nad svetom a radi by si ju navždy ponechali. Znepokojuje ich však myšlienka, že by sa svetová populácia mohla jedného dňa vzbúriť a o túto vládu ich pripraviť. Špeciálnu hrozbu pre nich predstavujú inteligentné a vzdorovité európske národy, s inteligenciou IQ 100 a vysokým počtom silne nadpriemerne inteligentných ľudí.

Preto globalisti investovali mnoho financií do neverejných výskumov a vynašli množstvo rôznych stratégií, akými umelo znížiť inteligenciu svetovej populácie. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 4. časť: IQ Rómov

Vo verejnej diskusii o Rómskej otázke zostáva absolútnym tabu fakt, že Rómovia majú výrazne nižšie IQ než majoritná populácia. S tým súvisia všetky problémy, ktoré s nimi majorita zažíva: od ich výrazne horších výsledkov v školách, cez problémy so správaním, až po žalostné výsledky v práci. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 3. časť: Prednáška profesora Rushtona o inteligencii a kriminalite černochov

Pred časom sa objavila na nete pozoruhodne politicky nekorektná prednáška Profesora Rushtona o téme inteligencie a kriminality černochov. Samotná hodinová prednáška sa dá zhliadnuť v linku na konci článku. Pre ľudí, čo nemajú toľko času, nasleduje stručné zhrnutie najzaujímavejších informácií. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov.

IQ rôznych národov sveta

Napriek tvrdeniam rôznych antirasistických organizácií o “rovnakosti” ľudí celého sveta, nemajú národy a dokonca ani ľudia v rámci jednej krajiny rovnaké alebo aspoň podobné IQ. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | 2 Comments

Politicky nekorektne o téme IQ. 1. Úvod do témy. Rôzne typy inteligencie a spôsoby merania.

Okolo témy IQ existuje množstvo mýtov a zjednodušení. Pre väčšinu ľudí je IQ akási schopnosť riešiť grafické a matematické hlavolamy, ktoré vo výsledku dávajú akési univerzálne, ťažko uchopiteľné číslo.

IQ je však výrazne širšia záležitosť. Inteligencia je predovšetkým všeobecná schopnosť riešiť problémy okolo seba: či už v podobe učenia, dlhodobého plánovania, improvizácie pri neočakávaných udalostiach, manuálnej zručnosti až po komunikačné schopnosti. Nižšia inteligencia sa na všetkých týchto činnostiach nejak negatívne prejaví.

Samotná inteligencia sa skladá z množstva rôznych podtypov, ktoré dokopy dávajú výslednú uplatniteľnosť osoby v živote a spoločnosti. Niektorí ľudia majú lepšie komunikačné schopnosti, iní lepšie zvládajú matematické alebo grafické operácie.

Ďalej sa rozlišuje vrodená (geneticky podmienená) inteligencia a získaná inteligencia (obvykle získaná formou vzdelania, a v praxi sa prejavuje ako schopnosť riešiť problémy na základe hotových riešení vytvorených inými ľuďmi v minulosti).

Pomer vrodenej a vzdelanostnej inteligencie býva udávaný ako približne 50:50 . Táto vec je pomerne dôležitá a mnohými ľuďmi býva často prehliadaná. Vzdelanie veľmi výrazne zvyšuje uplatniteľnosť a úspešnosť človeka v živote. Pokiaľ človek s podpriemernou inteligenciou získa kvalitné vzdelanie, môže sa v spoločnosti uplatniť lepšie, než inteligentný človek, ktorému bolo vzdelanie odopreté.

.

Nasledujú dva články, ktoré vysvetlia základné pojmy: Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Alternatívne typy demokracie

Inšpiráciou k tomuto článku bola nedávna prednáška profesora Rainera Mausfelda , v ktorej popisoval podvod so zastupiteľskou demokraciou, ktorý na ľudí ušili samozvané vládnuce elity.

Prednáška okrem iného stručne spomenula, že existujú alternatívne modely demokracie: demokracia rád, participatívna demokracia, deliberatívna demokracia, inkluzívna demokracia atď. Nikdy som o nich dovtedy nepočul, čo bola koniec koncov aj pointa prednášky profesora Mausfelda: indoktrinácia ľudí o zastupiteľskej demokracii je tak hlboká, že ľudia si vôbec nedokážu predstaviť úvahu o alternatívnych modeloch.

Druhou motiváciou k tomuto článku bolo nedávne začatie procesu špeciálnej prokuratúry za účelom rozpustenia Kotlebovej ĽSNS , údajne z dôvodu, že táto strana popiera demokratické zriadenie a usiluje o jeho odstránenie (pôvodná Kotlebova strana Slovenská pospolitosť mala v programe zriadenie stavovského štátu ako alternatívu demokracie).

Takže som sa rozhodol pozrieť, čo vlastne všetky tieto pojmy znamenajú. Continue reading

Posted in NeDemokracia, Politika | 1 Comment