Zdravotné riziká chemtrailového nanočasticového prachu

Aj keď sa stále vedú spory ohľadom toho, akými presnými materiálmi je tvorený chemtrailový aerosol (najčastejšie sa udáva hliník a bárium), väčšina zdrojov, vrátane oficiálnych štúdií a patentov, sa zhoduje v tom, že sa jedná o častice nanometrových rozmerov. Ako hlavný účel chemtrailového programu sa najčastejšie udáva rozprašovanie aerosolov do atmosféry s cieľom vytvoriť efekt “globálneho stmievania”, ktorý má pôsobiť proti efektom globálneho otepľovania vyvolaného skleníkovými plynmi.

Aj keď teda stále nie sú informácie o tom, aké konkrétne látky sú na nás z lietadiel sypané, existuje dostatok informácií o škodlivosti ich mechanických vlastností vyplývajúcich z ich malých rozmerov.

Nasleduje niekoľko skrátených úryvkov z wikipédie, ktoré jasne dokladujú, že je dostatok znalostí o potenciálnej zdravotnej škodlivosti mikročasticového a nanočasticového prachu, bez ohľadu na jeho chemické zloženie. Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Oficiálna terminológia používaná pri programe chemtrails

Pojem “chemtrails” vznikol ako núdzové slovo, keď sa prví aktivisti pokúšali pomenovať perzistentné kondenzačné čiary za lietadlami, ktoré na oblohe boli schopné vydržať celé hodiny bez rozplynutia, na rozdiel od klasických kondenzačných stôp, ktoré sa rozplývali v priebehu 2-3 minút a ktoré v sebe vykazovali prítomnosť neobvyklých chemických prímesí.

Slovo “chemtrails” používa dodnes alternatívna scéna, keďže nemá k dispozícii názvoslovie, aké používajú samotní organizátori projektu. To uzatvára čitateľov do informačnej bubliny, kedy vyhľadávanie slova “chemtrails” ľudí automaticky odkazuje na neodborné amatérske články až po úmyselne vytvorené hoaxy.

Pred nedávnom sa mi podarilo túto informačnú bariéru prelomiť a dostal som sa k niektorým pojmom, ktoré sú používané v odborných vedeckých prácach venovaných geoinžinieringu. Môžete ich použiť pri googlovaní a budete žasnúť, čo všetko bolo celú dobu verejne pred naším nosom a my sme to nevideli. Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Otázka financovania chemtrailového programu.

Financovanie takto rozsiahleho práškovacieho programu (pravdepodobne celoplanetárneho) nemôže byť lacná záležitosť. Spočiatku som sa domnieval, že program financuje pokútne americká vláda a americká armáda spolu so spolufinancovaním zo strany ropných a uhoľných korporácií.

Potom ma zaujala veta z volebného programu čerstvo zvoleného amerického prezidenta Trumpa: “Zastavím vyplácanie miliárd dolárov na programy OSN proti zmene klímy a prostriedky použijem na prečistenie našich riek a vôd a na americké environmentálne projekty.

V tomto kontexte je to zaujímavá informácia. Na čo môže OSN používať miliardy dolárov vyzbieravaných pravdepodobne od krajín celého sveta? Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

Rôzne oficiálne zdroje potvrdzujúce existenciu stratosférických aerosolových programov (alias chemtrails)

Hoci mnohí skeptici stále radi označujú chemtrails za “sprisahaneckú teóriu”, v skutočnosti existuje veľké množstvo oficiálnych dokumentov a patentov, ktoré sa téme rozprašovania aerosolových častíc do atmosféry a manipulácie počasia podrobne venujú.

Tu je výber zopár z nich. Continue reading

Posted in Chemtrails | Leave a comment

V dôsledku imigračnej vlny začínajú občania Západnej Európy opúšťať svoje mestá a krajiny

Mozaika zozbieraných správ… Continue reading

Posted in Nemecko a imigračná vlna | Leave a comment

Imigranti a situácia v Dánsku

Keď som začal preskúmavať svoj archív správ ohľadom Holandska, ako vedľajší produkt vznikla aj táto mozaika článkov o situácii v Dánsku. Continue reading

Posted in Uncategorized

Imigranti a situácia v Holandsku

Prehľadal som svoj archív v súvislosti s Holandskom a imigračnou vlnou. Napriek obavám, že nájdem len minimum informácií, som napokon našiel pomerne obstojnú mozaiku udalostí v krajine za posledné roky.

Hoci mediálna pozornosť je uprená na udalosti a kriminalitu imigrantov v Nemecku (1, 2) a Francúzsku, ukazuje sa, že identické problémy s imigrantmi a politickou cenzúrou sú rovnaké naprieč celou EU, od Talianska (1, 2), cez Švédsko (1, 2) až po Holandsko… Je až desivé, aká je podobnosť medzi situáciami a politickými absurdnosťami v najrôznejších krajinách EU… Continue reading

Posted in Nemecko a imigračná vlna