Politicky nekorektne o téme IQ. 5. časť: Ako globalisti úmyselne znižujú inteligenciu svetovej populácie

V tejto časti nadviažem na základné informácie z prvej časti a rozviniem ich špecifickým spôsobom.

Vieme, že svetové globalistické elity si uzurpovali moc nad svetom a radi by si ju navždy ponechali. Znepokojuje ich však myšlienka, že by sa svetová populácia mohla jedného dňa vzbúriť a o túto vládu ich pripraviť. Špeciálnu hrozbu pre nich predstavujú inteligentné a vzdorovité európske národy, s inteligenciou IQ 100 a vysokým počtom silne nadpriemerne inteligentných ľudí.

Preto globalisti investovali mnoho financií do neverejných výskumov a vynašli množstvo rôznych stratégií, akými umelo znížiť inteligenciu svetovej populácie. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 4. časť: IQ Rómov

Vo verejnej diskusii o Rómskej otázke zostáva absolútnym tabu fakt, že Rómovia majú výrazne nižšie IQ než majoritná populácia. S tým súvisia všetky problémy, ktoré s nimi majorita zažíva: od ich výrazne horších výsledkov v školách, cez problémy so správaním, až po žalostné výsledky v práci. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 3. časť: Prednáška profesora Rushtona o inteligencii a kriminalite černochov

Pred časom sa objavila na nete pozoruhodne politicky nekorektná prednáška Profesora Rushtona o téme inteligencie a kriminality černochov. Samotná hodinová prednáška sa dá zhliadnuť v linku na konci článku. Pre ľudí, čo nemajú toľko času, nasleduje stručné zhrnutie najzaujímavejších informácií. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov.

IQ rôznych národov sveta

Napriek tvrdeniam rôznych antirasistických organizácií o “rovnakosti” ľudí celého sveta, nemajú národy a dokonca ani ľudia v rámci jednej krajiny rovnaké alebo aspoň podobné IQ. Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Politicky nekorektne o téme IQ. 1. Úvod do témy. Rôzne typy inteligencie a spôsoby merania.

Okolo témy IQ existuje množstvo mýtov a zjednodušení. Pre väčšinu ľudí je IQ akási schopnosť riešiť grafické a matematické hlavolamy, ktoré vo výsledku dávajú akési univerzálne, ťažko uchopiteľné číslo.

IQ je však výrazne širšia záležitosť. Inteligencia je predovšetkým všeobecná schopnosť riešiť problémy okolo seba: či už v podobe učenia, dlhodobého plánovania, improvizácie pri neočakávaných udalostiach, manuálnej zručnosti až po komunikačné schopnosti. Nižšia inteligencia sa na všetkých týchto činnostiach nejak negatívne prejaví.

Samotná inteligencia sa skladá z množstva rôznych podtypov, ktoré dokopy dávajú výslednú uplatniteľnosť osoby v živote a spoločnosti. Niektorí ľudia majú lepšie komunikačné schopnosti, iní lepšie zvládajú matematické alebo grafické operácie.

Ďalej sa rozlišuje vrodená (geneticky podmienená) inteligencia a získaná inteligencia (obvykle získaná formou vzdelania, a v praxi sa prejavuje ako schopnosť riešiť problémy na základe hotových riešení vytvorených inými ľuďmi v minulosti).

Pomer vrodenej a vzdelanostnej inteligencie býva udávaný ako približne 50:50 . Táto vec je pomerne dôležitá a mnohými ľuďmi býva často prehliadaná. Vzdelanie veľmi výrazne zvyšuje uplatniteľnosť a úspešnosť človeka v živote. Pokiaľ človek s podpriemernou inteligenciou získa kvalitné vzdelanie, môže sa v spoločnosti uplatniť lepšie, než inteligentný človek, ktorému bolo vzdelanie odopreté.

.

Nasledujú dva články, ktoré vysvetlia základné pojmy: Continue reading

Posted in Politicky nekorektne o téme IQ | Leave a comment

Alternatívne typy demokracie

Inšpiráciou k tomuto článku bola nedávna prednáška profesora Rainera Mausfelda , v ktorej popisoval podvod so zastupiteľskou demokraciou, ktorý na ľudí ušili samozvané vládnuce elity.

Prednáška okrem iného stručne spomenula, že existujú alternatívne modely demokracie: demokracia rád, participatívna demokracia, deliberatívna demokracia, inkluzívna demokracia atď. Nikdy som o nich dovtedy nepočul, čo bola koniec koncov aj pointa prednášky profesora Mausfelda: indoktrinácia ľudí o zastupiteľskej demokracii je tak hlboká, že ľudia si vôbec nedokážu predstaviť úvahu o alternatívnych modeloch.

Druhou motiváciou k tomuto článku bolo nedávne začatie procesu špeciálnej prokuratúry za účelom rozpustenia Kotlebovej ĽSNS , údajne z dôvodu, že táto strana popiera demokratické zriadenie a usiluje o jeho odstránenie (pôvodná Kotlebova strana Slovenská pospolitosť mala v programe zriadenie stavovského štátu ako alternatívu demokracie).

Takže som sa rozhodol pozrieť, čo vlastne všetky tieto pojmy znamenajú. Continue reading

Posted in NeDemokracia, Politika | 1 Comment

Prednáška profesora Rainera Mausfelda. Ilúzia demokracie. Strach mocenských elít z národa. Ovce a pastieri, elity a ľud.

Pred nedávnom sa na nete objavil text fenomenálnej prednášky od nemeckého profesora Rainera Mausfelda. Táto prednáška popisuje podvod s ilúziou “demokracie”, ktorý na nás ušili vládnuce elity, aby otupili vôľu ľudí po slobode a rebélii voči vládnucím vrstvám.

Text prednášky je enormne dlhý a bol publikovaný na viacerých weboch bez akéhokoľvek vizuálneho členenia, takže je pravdepodobné, že mnoho ľudí čítanie predčasne vzdalo. Text je však natoľko zásadný a dôležitý, že stojí za to ho šíriť k čo najviac ľuďom.

Pôvodná prednáška sa nachádza na youtube , zverejnená kanálom KenFM . Zdrojový text štúdie v nemčine je tu. Táto nemecká verzia obsahuje rôzne ďalšie doplňujúce informácie, je vizuálne prehľadne štrukturovaná a s množstom informácií v poznámkach pod čiarou. V niektorých témach je však výrazne podrobnejšia prednáška, takže sa nedá jednoznačne povedať, ktorá verzia je vhodnejšia na prvé prečítanie.

Český preklad zverejnil sputnik, ac24 a zvedavec a mnohé iné weby. Slovenskú verziu zverejnili Hlavné správy.

Ako základ som vzal českú verziu, ktorá má v sebe najmenej chýb prekladu a doplnil ju o tematické členenie do podkapitol a zvýranenie dôležitých pojmov.

———————————–
Najprv stručné zhrnutie obsahu pre tých, ktorí nemajú čas čítať celú prednášku. Continue reading

Posted in NeDemokracia, Politika | 1 Comment