Magnetické covid vakcíny. Základ pre sofistikovanú technológiu kontroly správania?

V posledných dňoch vzbudilo na internete veľkú pozornosť video ukazujúce ľudí, ktorým v mieste vpichu covidovej vakcíny na ruke drží magnet.

Okamžite sa vyrojilo množstvo špekulácií a otázok, či je takýto fenomén vôbec možný, či sa jedná o falzifikát, resp. zdesená úvaha čo to vlastne globalisti do vakcín dávajú a za akým účelom.

Nižšie nasleduje mozaika najzaujímavejších informácií k téme, ktoré sa mi podarilo zozbierať.

Pre tých, čo nemajú čas čítať celý text, najpodstatnejšie informácie sú približne tieto:

1) mRNA vakcíny využívajú k zvýšeniu efektivity špeciálne kovové častice, nazývané SPIONs (super paramagnetic iron oxide nanoparticles). Ich účelom má byť údajne zefektívnenie transportu mRNA vakcín do buniek.

2) existujú výskumy výroby tzv. “magneto-proteínu”, ktorý je veľmi silne magnetický a vnímavý na vonkajšie magnetické polia. Výskumy umiestnili tieto magneto-proteíny do nervových buniek pokusných zvierat, pričom následne bolo možné pomocou magnetických polí ovplyvňovať ich správanie.

3) pokiaľ je do mRNA vakcíny podstrčený špecifický falošný mRNA program, spustí vnútri buniek výrobu zvláštnych kovových kryštálov o veľkosti niekoľko miliárd atómov, ktoré zostanú vnútri bunky bez toho, aby ju poškodili, ale zároveň budú vnímavé na magnetické polia. Je možné, že takýto proces prebehol v pokožke v okolí vpichu AstraZeneca vakcín (a možno aj u iných značiek). Cieľom je zjavne dostať tieto magneticky vnímavé kryštály do nervových buniek očkovaných ľudí, čo by umožnilo budúce ovládanie správania zaočkovaných.

.

A teraz už samotná mozaika zdrojov, tak ako sa chronologicky objavovali

.

Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment

Moderné liečebné protokoly pre Covid-19

V posledných týždňoch sa celá verejná debata boja s Covidom zredukovala prakticky výlučne na dve témy: drakonické obmedzenia osobnej slobody (lockdowny, rúška) a “dobrovoľne povinné” vakcíny.

Voči obom týmto prístupom sa dvíha vlna nevôle zo strany obyvateľstva, proti ktorej vláda obvykle argumentuje tým, že v opačnom prípade sa epidémia masívne rozbehne, skolabujú nemocnice a budú “tisícky” zbytočne mŕtvych, ktoré by inak šlo škrtením ekonomiky a pochybnými vakcínami zachrániť.

Takže som zozbieral informácie k alternatívnemu prístupu riešenia problému – ako zefektívniť liečbu nakazených, aby kvôli nim nekolabovali nemocnice a vládne štatistiky.

Miniobsah

  • Metaštúdia WHO o skutočnej úmrtnosti na Covid
  • Nemecký Moerský model liečby pacientov so závažným priebehom
  • MATH+ a I-MASK+ protokoly využívajúce vitamín D3 a Ivermectin
  • Štatistiky úspešného nasadenia Ivermectínu v rozvojových krajinách
  • Isoprinosine  (doplnené 27.2.2021)

Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Totalitárne chúťky slovenskej vlády v súvislosti s bojom proti koronavírusu. Očkovanie a rúšky. Prirodzene slabnúci vírus

V súvislosti so stupňujúcimi sa totalitárnymi praktikami našich vlád v rámci “boja” s koronavírusom, mi došla trpezlivosť a narýchlo som zostavil zopár informácií o tom, ako je to naozaj s danou “apokalyptickou” ničivosťou koronavírusu Covid-19 a rôzne zozbierané rady, ako sa brániť stupňovaným vládnym totalitárnym nariadeniam.

Obsah:

1. Koronavírus oproti jarnej vlne výrazne stratil zo svojej sily.
2. Vládne totalitárne praktiky a rady, ako sa proti nim brániť.

. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

Predošlé časti prekladu sú tu: kapitola 1, kapitola 3

—————————————————————————————-

Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

.
Väčšina debát vedených ohľadom toho, že mikrovlnné elektromagnetické polia (EMF) môžu byť výrazne škodlivejšie pre deti, sa zameriavali na tému výrazne menšej hlavy a tenšej hrúbky lebky u detí, čo zvyšuje mieru expozície ich mozgu [60,61]. Okrem toho však existujú aj ďalšie problémy. Bolo preukázané, že EMF sú výrazne aktívne pri vytváraní efektov u embryonických kmeňových buniek [62-71]. Vzhľadom na to, že tieto kmeňové bunky sa vyskytujú vo výrazne vyšších koncentráciach u detí, s najvyššími koncentrácami u nenarodených detí a klesajú s narastajúcim vekom [62,63], dopady na malé deti budú s veľkou pravdepodobnosťou vyššie než u dospelých. Znížená miera opravy DNA a zvýšená miera tvorby poškodení DNA vplyvom EMF expozícii, v kombinácii so zvýšeným množením buniek u malých detí, silne naznačuje, že malé deti môžu byť po takýchto expozíciach vo zvýšenej miere náchylné na vznik rakoviny [62-64,71]. Dve prehľadové štúdie, ktoré budú rozobraté v nasledujúcej kapitole, poskytujú ďalšie dôkazy o zvýšenej náchylnosti detí k rakovine. EMF účinky na kmeňové bunky môžu spôsobovať tiež to, že malé deti sú značne náchylné k narušeniu vývoja mozgu [66,71], čo môže mať príčinnú súvislosť s autizmom. Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | 1 Comment

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

Predošlé kapitoly sú tu: (kapitola 1)

————————————————————–

Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

.

# KUMULOVANÉ A NEVRATNÉ EFEKTY (str. 23)

Dve otázky, ktoré je nutné si položiť ohľadom účinkov nízko-intenzívnych EMF polí znejú: sú tieto účinky kumulatívne a sú vratné? Je mi známych niekoľko rôznych typov dôkazov dokumentujúcich kumulatívne účinky a taktiež nevratnosť týchto účinkov. Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | 1 Comment

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 1 – Osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov netepelných expozícií elektromagnetickými poliami. Pulzované signály a ďalšie faktory

(poznámka prekladateľa: prinášam čiastočný preklad knihy amerického emeritného profesora biológie Martina L.Palla, v ktorej sumarizuje vedecké štúdie a dôkazy o tom, že mikrovlnné frekvencie a predovšetkým prichádzajúce 5G siete budú mať devastujúci vplyv na ľudské zdravie. Nie je v mojich silách preložiť celú knihu, ale dávam k dispozícii aspoň niektoré kapitoly)

———————————————————————-

Kapitola 1 – Osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov netepelných expozícií elektromagnetickými poliami. Pulzované signály a ďalšie faktory.

Aké sú teda zdravotné účinky spôsobované netepelnými expozíciami mikrovlnnými elektromagnetickými poliami (EMF), ku ktorým máme už dnes k dispozícii rozsiahlu vedeckú literatúru? Každý z nasledujúcich efektov bol zdokumentovaný v podobe 12-34 štúdií vypísaných na konci prvej kapitoly. Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | 1 Comment

Krátke vyjadrenie k téme “zlodejov nickov” vo webových diskusiách

Vzhľadom na to, že sa v poslednej dobe hromadia prípady, kedy sa cudzie osoby angažujú v diskusii na Hlavných správach pod mojím nickom, chcem všetkých prípadných čitateľov týmto upozorniť, že v žiadnej diskusii už nick “diskuter” nepoužívam.

Všetky komentáre na Hlavných správach ako aj inde, ktoré sú v posledných mesiacoch podpísané menami ako “diskuter”, “diskuter123” a podobne, sú písané inými osobami.

Diskusný systém disqus, ktorý používajú HSP a iné weby, umožňuje založenie nekonečného počtu účtov s rovnakým menom. Nie je v mojich silách zabrániť existencii falošných účtov. Z toho dôvodu som začal používať iné meno, ktoré nepriťahuje toľkú pozornosť trollov a zlodejov nickov.

Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Rôzne užitočné informácie k téme epidémie COVID-19. Príznaky, prevencia, liečba, príbehy

Tento článok má za cieľ zozbierať na malom mieste rôzne užitočné informácie k téme príznakov, liečby a prevencie Koronavírusu COVID-19/SARS-CoV-2.

V najbližších dňoch tu budú pribúdať informácia spolu s tým, ako budem zvládať prechádzať môj archív a ako budú pribúdať nové informácie.

Účelom blogu je hlavne aby fungoval ako rozcestník na užitočné texty.

Log zmien je na konci článku.

.
Obsah

Príznaky
Infekčnosť, úmrtnosť, priebeh choroby, imunita, zdravotné následky
.  -Infekčnosť
.  -Úmrtnosť
.  -Priebeh choroby, príznaky
.  -Sporná imunita po vyliečení
.  -Trvalé následky
Prevencia pred nákazou pomocou rúšok
Liečba
Príbehy nakazených
Kontroverzie ohľadom pôvodu koronavírusu
Log aktualizácií

. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 11.časť – nástup totalitného systému, záverečné poznámky

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť , 10.časť

.

Príchod totalitárneho globálneho systému
=============================

Keď nový systém preberie moc, od ľudí sa bude očakávať prehlásenie vernosti k nemu, aby tak preukázali, že k nemu nemajú žiadne výhrady ani citovú viazanosť k starému systému.

“Nebude tam žiaden priestor”, povedal, “pre ľudí, ktorí neprijmú nový systém. Nemôžeme nechať takýchto ľudí voľne sa potulovať po krajine, takže títo ľudia budú prevezení na špeciálne miesta”,

a tu už si nespomínam na presné slová, ale odvodil som z toho, že na týchto špeciálnych miestach kam budú odvezení, nebudú žiť veľmi dlho. Mohol povedať niečo v zmysle,

“humánne odstránení” (disposed of hummanely)

ale nedokážem si to vybaviť príliš presne, iba ten dojem, že systém ich neplánuje podporovať, ak nebudú ochotní prijať daný systém. To by nechávalo smrť ako jedinú alternatívu.

Niekde v tejto línii povedal, že nebudú žiadni mučedníci (martyrs). Keď som to počul prvý raz, myslel som si, že to znamená, že ľudia nebudú zabití. Ale ako sa prednáška rozvíjala, to čo myslel bolo, že nebudú zabití alebo odstránení spôsobom, ktorý by mohol slúžiť ako inšpirácia pre iných ľudí, akým mučedníci inšpirujú. Namiesto toho povedal niečo ako:

“Ľudia proste zmiznú.” Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 1 Comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 10.časť – finančná kontrola, implantáty, televízor ktorý vás sleduje, konec vlastníctva bytov

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť

.

Finančná kontrola
=============

Bola tam debata o peniazoch a bankách. Jeden výrok znel:

“Inflácia je nekonečná. Môžete pridať nekonečný počet núl za nejaké číslo a umiestniť desatinnú čiarku kamkoľvek chcete”,

ako indikácia, že inflácia je nástrojom ovládačov.

Peniaze budú predovšetkým v podobe úverov. Bolo to už v tej dobe. Peniaze sú primárne úverová (credit) vec, ale kolobeh peňazí v budúcnosti nebude v podobe hotovosti alebo fyzicky hmatateľných vecí, ale ako elektronický úverový signál. Ľudia budú so sebou nosiť peniaze iba vo veľmi malých čiastkach na nákup drobných vecí ako žuvačky alebo balíček cukríkov. Akýkoľvek nákup v nejakej významnejšej sume bude robený elektronicky. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 1 Comment