Kniha o chemtrails. Kapitola 8: Morgellons – vlákna ktoré dýchame a jeme.

Táto kapitola ponúka nahliadnutie do amerického bakteriologického výskumu a jeho dlhej histórie testovania chemických a bakteriologických látok na nič netušiacej civilnej populácii. Druhá tretina kapitoly popisuje výskum Clifforda Carnicoma venujúceho sa záhadnému a desivému patogénu Morgellon. Posledná tretina kapitoly ponúka akýsi pokus o rady pri liečbe morgellonov, ale nie moc užitočné. Vopred upozorňujem, že tento text bude veľmi dlhý a pre mnohých zrejme značne šokujúci.

.

(úvodná nepomenovaná podkapitola o americkom bakteriologickom programe) (str. 225) (png)
===========================================================

…jeden z úvodných citátov spomína americkú tajnú operáciu Paper Clip, ktorá sa týkala tajného dovozu množstva zajatých nemeckých nacistických vedcov z Nemecka po skončení druhej svetovej vojny. Málo Američanov o tom dodnes vie a ešte menej z nich vie, že medzi dovezenými vedcami sa nachádzali aj lekárski odborníci. Títo zajatí nacistickí vedci sa po dlhé desaťročia podieľali na mnohých amerických zbrojných programoch.

…následne autorka spomína pôvod slova Morgellons. Údaje sa jedná o pojem zo 17. storočia z Francúzska, kde bola pojmami Les Crinons, Masclous a Masquelons pomenovávaná parazitická choroba detí, kde tenké háčik pripomínajúce červy žili pod pokožkou detí a bolo ich treba spod kože vyťahovať pomocou medovej návnady.

…autorka uvažuje, ako sa mohol pojem zo 17. storočia náhle objaviť ako popis čerstvo objavenej novej choroby. Spomína, že pojem “chemtrails” pochádza priamo z prostredia americkej armády, z učebnice pre kadetov letectva. Preto si myslí, že aj pojem morgellons pochádza priamo od autorov choroby a bol zámerne rozšírený na zmiatnutie verejnosti.

…spomína, ako sú v USA stigmatizované obete morgellonov, kde je existencia choroby úplne popieraná a pacienti sú nálepkovaní diagnózou “delusional parasitosis” (niečo v zmysle klamlivá, falošná, vsugerovaná parazitóza). (moja poznámka: pozrel som si na wikipédii, čo píšu o morgellonoch a prekvapil ma neuveriteľne arogantný a pohŕdlivý štýl textu, označujúci všetkých pacientov s morgellonmi za hlupákov a hypochondrov. Čo ma prekvapilo, rovnako agresívny a arogantný tón mal aj článok o chronickej borelióze. Zdá sa, že americká armáda dohliada na “názorovú čistotu” týchto článkov na wikipédii. Neboli v nich absolútne žiadne užitočné informácie)

…následne autorka v stručnosti spomína rôzne incidenty a kontroverzie naznačujúce, že americká armáda využíva chemtrailové lietadlá na testovanie svojich nových laboratórne vytvorených mikroorganizmov:

– spomína prípad z Ukrajiny, kde nelegálne lietadlo sprejovalo na obyvateľov údajné protilátky proti pandemickej prasačej chrípke. Pokiaľ americká armáda potajomky na ľudí sype protilátky proti epidémii, prečo by nemohla rovnako potajomky na ľudí sypať aj samotnú infekciu?

– spomína podozrivý vzostup závažných respiračných infekcií po celom svete (acute respiratory infections, ARI): koronavírusy SARS-CoV v Číne 2003, H1N1 (prasačia chrípka po celom svete, 2009), MERS-CoV a NCov (Saudská arábia, 2012), vtáčia chrípka H7N9 (Čína, 2013), pričom je podozrenie, že boli rozšírené pomocou chemtrailov.

– spomína incident s únikom geneticky vytvorenej huby Beauveria bassiana z laboratória na Novom Zélande

– v 1970tych rokoch sa Američania dozvedeli, že boli celé desaťročia používaní ako laboratórne zvieratá americkej vlády na testovanie novo vyvíjaných bakteriologických zbraní. Bolo to ospravedlňované Studenou Vojnou a “nutnosťou” tieto zbrane testovať na domácom obyvateľstve. Keď skončila studená vojna, ako nová zámienka sa objavil moslimský džihád.

– dodnes má americká vláda právomoc sprejovať na husto osídlené oblasti pokusné látky bez povinnosti informovať verejnosť

– celý projekt je maskovaný sieťou dôveryhodného popierania (plausible deniality), inak povedané klamstiev.

– je spomínaná baktéria Mycoplasma, ktorá spôsobuje zápaly pľúc, chronickú únavu, respiračné a lupus pripomínajúce symptómy a symptómy pripomínajúce AIDS (t.j. kompletný kolaps imunity)

– v roku 1951 sprejovala americká armáda baktériu Serratia marcescens nad San Franciscom. Spôsobila malú epidémiu, jeden človek na následky zomrel. Armáda prípad zvalila na nešťastnú náhodu a pokojne celé ďalšie desaťročia pokračovala v rozprašovaní baktérie. Baktéria spôsobuje meningitídu, infekcie rán, artritídu. V okolí vojenskej základne v San Franciscu v nasledujúcich desaťročiach abnormálne vzrástla chorobnosť obyvateľstva.

– podobné prípady pokusov sú známe z celých USA, kedy armáda rozprašovala látky z lodí pri pobreží, nad mestami, v budovách, pozdĺž ciest a v tuneloch, pričom sa jednalo o rôzne biologické, chemické a rádioaktívne látky.

– v roku 1955 bola pozdĺž pobrežia Floridy sprejovaná baktéria Hemophilus pertussis (spôsobuje čierny kašeľ).

– v 1960tych rokoch boli v Marylande a Utahu sprejované rôzne plyny a halucinogény.

– Nad Iovou, Nebraskou, Južnou Dakotou a Virginiu bol celé desaťročia rozprašovaný zinc cadmium sulfid, fluorescenčný prášok, bez ohľadu na znalosť o toxicite kadmia a jeho hromadení v organizme

– väčšina vedcov, ktorí sa na týchto pokusoch podieľali, pritom neboli ani sadisti ani neboli k akcii donútení. Utkvelo boli presvedčení, že pokusy sú neškodné a odmietali čo i len uvažovať o opaku.

.

The Hibakusha (str. 229) (png)
– – – – – – – – – – – – –

…autorka dáva do porovnania osud obetí Hibakusha a obetí súčasného chemtrailového Projektu Cloverleaf.

…Hibakusha boli obete atomového bombardovania Hirošimy a Nagasaki, ktorým Američania úmyselne odopreli následnú lekársku starostlivosť a po celý život ich používali ako nedobrovoľné “experimentálne” obete na štúdium účinkov rádioaktivity z jadrového bombardovania.

…podobnosť so súčasným stavom je do očí bijúca:

1. Po roku 1945 bola ustanovená komisia Atomic Bomb Casuality Commision s cieľom zbierať dáta o zdraví Hibakusha, označujúc to za “zlatú príležitosť”. V súčasnosti americké Ministerstvo obrany a DARPA pod plášťom “národnej bezpečnosti” prevádzkuje experimenty na obyvateľoch pomocou chemtrailov.

2. Na pozorovaní Hibakusha sa zúčastňovali japonskí vedci z nechvalne známej jednotky Unit 731 of Ishii Shiro, japonskej divízie vývoja biologických zbraní. Na súčasnom chemtrailovom programe sa podieľa U.S.Biological Warfare Laboratories at Ford Detrick, Maryland, neskôr nahradená National Cancer Institute a ďalšími. (toto by som zdôraznil: väčšina amerických ústavov na výskum liečby proti rakovine je potomkom bývalých zrušených divízií vývoja bakteriologických zbraní !) . Autorka spomína, že zajatí nacistickí a japonskí lekárski vedci boli po skončení vojny amnestovaní a následne pokračovali v práci pre americkú armádu pri vývoji bakteriologických zbraní.

3. V období 1945-1952 americká armáda zakázala akékoľvek publikovanie správ o zdravotných dôsledkoch atomovej genocídy v Japonsku. Súčasný chemtrailový projekt je maskovaný pod plášťom geoinžinierstva a diskreditovaný označovaním za “konšpiračnú teóriu”.

4. Doktorom v Japonsku bolo zakázané komunikovať a zdieľať skúsenosti a výsledky výskumu ohľadom Hibakusha. Aj v súčasnosti je na lekárov robený silný nátlak, aby nezasahovali do pacientov zasiahnutých symptómami “chemického bombardovania” a morgellonmi.

5. Japonská vláda neurobila nič, aby pomohla obetiam Hibakusha. Ani dnešné vládny USA a NATO nerobia nič, aby pomohli svojim občanom a pri zamlčovaní reality s nimi spolupracujú aj významné agentúry ako NASA, NOAA (Národný úrad pre oceán a atmosféru), NIH (Národné ústavy zdravia), CDC (Centrum prevencie chorôb), DEO, DA, EPA (Agentúra pre ochranu životného prostredia) a DHS (Ministerstvo vnútornej bezpečnosti).

…autorka spomína, že je množné, že mnohé moderné udalosti posledných desaťročí boli práve dôsledkom toho, že americká vláda a armáda sa rozhodla pre spoluprácu s “temnou stranou” reprezentovanou vojnovými zločincami z nacistického Nemecka a Japonska.

…je veľmi pravdepodobné, že krajiny NATO robia v súčasnosti experimenty ohľadom schopnosti prežitia ľudí v prostredí ionizovanej atmosféry plnej nanočastíc ťažkých kovov, polymérov, obohatených o biologické experimenty a konzumujúcich GMO potraviny plné toho istého.

.

Projekt MKNAOMI (str. 230) (png)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

…prebiehal v rovnakej dobe ako verejnosti výrazne známejší projekt MKUltra, v rámci ktorého CIA vyvíjala techniky ovládanie mysle ľudí pomocou drog, hypnózy a mučenia

…MKNAOMI bol prísne tajný projekt vývoja biologických zbraní, prevádzkovaný CIA a Special Operations Division (SOD) americkej armády vo Fort Detrick v Marylande. Projekt bol údajne ukončený v roku 1970, avšak verejnosť sa o jeho existencii dozvedela až v roku 1977 v rámci súdneho vyšetrovania projektu MKUltra. Sú indície, že po roku 1970 projekt len zmenil kódové označenie a pokračoval ďalej v činnosti pod krycou zásterkou inštitútov venujúcich sa výskumu rakoviny.

…mnohé z bezohľadných praktík spojených s MKNAOMI pripomínajú súčasnú bezohľadnosť projektu Cloverleaf (t.j. chemtrails)

…začiatkom 1960tych rokov sa MKNAOMI posunul od vývoja paralyzujúcich látok k vývoju látok, ktoré vybrané skupiny populácie nezabijú, ale iba poškodia, ochromia a znemožnia im ďalšie normálne fungovanie.

…v roku 1969 vysoký dôstojník Pentagonu Donald MacArthur, zodpovedný za oddelenie vývoja biologických zbraní, vypovedal pred komisiou amerického senátu. Povedal, že v priebehu 5-10 rokov budú mať hotový nový infekčný mikroorganizmus, ktorý bude odlišný v istých dôležitých aspektoch od všetkých známych choroboplodných mikroorganizmov. Tento organizmus má byť odolný voči imunitným aj liečebným procesom, na akých v tej dobe lekárska veda spočívala. (moja poznámka: mal na mysli vývoj HIV vírusu???) . Ďalej informoval komisiu, že prebieha výskumný program s cieľom vytvoriť novú chorobu pomocou umelo vytvoreného patogénu, ktorý neexistuje prirodzene v prírode a proti ktorému nie je možné získať prirodzenú imunitu. Výsledok vývoja mal byť hotový o 5 rokov.

…autorka ďalej dodáva, že väčšina armádnych tajných experimentov s laboratórne modifikovanými chorobami bola vykonávaná práve v tých štátoch, kde je dnes najvyšší výskyt morgellonovej choroby: v Texase, Floride a Kalifornii.

…súčasťou projektu bolo úmyselné a utajované rozprašovanie týchto paralyzujúcich alebo smrtiacich materiálov s cieľom preskúmať ich účinky a spoľahlivosť. Zároveň bol nutný rozsiahly program na zbieranie, monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov. Jednalo sa teda o veľmi rozsiahlu a dobre organizovanú štruktúru a nie o jedno osamelé oddelenie, ktoré sa utrhlo z reťaze.

…je predpoklad, že MKNAOMI prebieha aj v súčasnosti, len pod iným kódovým názvom (či už sa jedná o Projekt Cloverleaf alebo nejaký novší názov). Obete pokusov sú umlčiavané, zastrašované a vytláčané na okraj spoločnosti. Lekári, nemocnice a laboratória sú informované, že sa jedná o tému “národnej bezpečnosti” a že majú “kooperovať”, inak budú čeliť následkom. Média a internetoví provokatéri sa snažia ignorovať a diskreditovať pacientov s Morgellonmi. Celé pod zámienkou “ochrany zdravia a bezpečnosti miliónov postihnutých obyvateľov”.

…autorka dodáva: jedna vec sa od doby Hibakusha a MKNAOMI zmenila: príchod nanotechnológií.

.

Carnicomov výskum  (str. 232) (png)
==========================

Clifford Carnicom

…Clifford E. Carnicom je bývalý zamestnanec amerického Ministerstva obrany a v súčasnosti jeden z najvýznamnejších výskumníkov ohľadom témy chemtrails a morgellonov

…v roku 2006 publikoval prvú odbornú prácu o morgellonoch, vzorky zbieral už od 1990tych rokov

…oficiálne je médiami a vládnymi zamestnancami vytrvalo zosmiešňovaný a prenasledovaný, ale na jeho webstránku s výsledkami jeho výskumov chodia návštevy z viac než 126 vládnych a vojenských inštitúcií.

…jeho výskum je odkázaný na samofinancovanie a podporu sympatizantov. Z dôvodu nedostatku financií si nemohol dlhú dobu dovoliť prenajať elektrónový mikroskop potrebný na potvrdenie výskytu biologických vzoriek v materiáloch chemtrailov

…vládne vedecké inštitúcie mu všetkými možnými spôsobmi komplikujú výskum, napríklad tvrdohlavo odmietajú replikovať jeho výsledky nezávislým pracoviskom. Bez potvrdenia rovnakého výsledku iným výskumníkom nie je vo vedeckej oblasti výsledok braný vážne.

…pacienti s morgellonmi sú taktiež umlčiavaní, pomocou nálepiek ako “delusional parasitosis” (utkvelá parazitóza), napriek zjavným fyzickým príznakom (rany s vyrastajúcimi pohyblivými vláknami)

…Carnicom dlhodobo čelí vyhrážkam smrti, hackerským útokom, zosmiešňovaniu napodobovaním, spreneverou jeho financií, falošným obvineniam a hrozbám, že mu jeho podnikanie ukončí FBI. Zistil, že má odpočúvaný telefón a jeho webovú stránku 10 hodín skúmala návšteva z vojenskej agentúry NIPR .mil)
.

Operácie spojované s chemtrailmi

…V dokumente Aerosol Crimes (2005) vymenoval Carnicom 5 operácií spojených s chemtrailovým programom:

1. modifikácia počasia

2. elektromagnetické operácie (zvyšovanie el.vodivosti atmosfére pre radary atď)

3. vojenské operácie, zbrane

4. biologické operácie, rozprašovanie biologických zbraní a nanotechnológií

5. planetárne/geofyzikálne operácie (zmeny zemskej troposféry a magnetosféry)

…v dokumente Cloud Cover (2011) a ďalších dokumentoch pridal ďalšie 2:

6. vojenské spravodajstvo pomocou C4 systémov (command, control, communications, computers). Sledovanie všetkého a každého.

7. odhaľovanie exotických pohonných systémov (obvykle označované diskreditovaným pojmom UFO).

…a pridáva ešte ďalšie:

– materiály vybavené optickými vláknami pre vojenské C4 programy

– vesmírne protiraketové SDI systémy

– ovládanie počasia v plazmovitej atmosfére

– virtuálne zbrane (virtual warfare, nie je vysvetlené, čo presne sa tým pojmom myslí)

– biologické a chemické zbrane

– chemické a elektrické ovládanie ľudského správania (!!!)

– bezdrátový prenos elektrickej energie (aplikácia Teslových vynálezov?)

– štiepenie jadrového odpadu nachádzajúceho sa v atmosfére pomocou plazmových vĺn
.

Morgellony v krvi

…Carnicom predefinoval morgellony z kožného ochorenia na systémové ochorenie s parazitmi nachádzajúcim sa v krvi (bood-borne vectors). Morgellonový parazit ničí červené krvinky (odoberá z nich železo pre svoje fungovanie)
.

Chemtrailové vlákna a biologický materiál

…v rokoch 1996-1999 Carnicom pozoroval každoročný nárast výskytu prachových častíc vo vzduchu v rámci svojho výskumu atmosféry v púšti Nového Mexika. Medzi časticami sa nachádzali podivné plastové mikrovlákna

…počas chrípkovej sezóny 1998/1999 vypukla chrípková epidémia práve v dobe, keď začala armáda masívne kresliť nad oblasťou čiary, v priebehu niekoľkých dní od začiatku operácie.

…v roku 1999 identifikoval Carnicom vo svojich vzorkách vlákna s hrúbkou menej než 1 mikrometer, čo bolo 10-20x menej, než sú typické priemyselné plastové vlákna, vlasy, pavučiny atď. Dospel k názoru, že elektrostaticky nabité vlákna sa používajú ako nosič niečoho, ale nevedel zistiť čoho.

…vlákna vykazovali extrémnu priľnavosť (adhesivity). Ľudia, čo pracovali s týmito vláknami, následne ochoreli.

…niektoré vlákna mali petrochemický pach, iné boli priesvitné, ďalšie vyzerali ako biely prášok alebo granulovité zhluky

…v roku 2000 identifikoval Carnicom v chemtrailoch prvú biologickú látku: mrazom usušené červené krvinky. To nasmerovalo jeho výskum smerom k téme dlhej americkej histórie testovania chemických a biologických zbraní na vlastnej populácii. Rozposlal kópie vzorky po celej krajine a pre vlastnú bezpečnosť vydal o tomto zistení verejné vyhlásenie.
.

Morgellony

…následne Carnicom upriamil svoju pozornosť na skúmanie vzťahu medzi chemtrailovými vláknami a záhadnou chorobou Morgellons.

…morgellony sa u pacientov prejavujú v prvých fázach pocitmi hmyzu, plaziaceho sa a hryzúceho pod ich kožou. Následne sa začnú objavovať rany pripomínajúce akné, z ktorých vyrastajú farebné vlákna.

…tieto vlákna majú podivnú vlastnosť, že sa bránia pokusu o odstránenie a pokúšajú sa uhýbať nástrojom a skryť sa pod pokožku. Čo do značnej miery pripomína správanie reálnych parazitov.

…Carnicom k tomu dodáva: pôvodne boli morgellony považované za kožnú chorobu. Neskorší výskum ale ukazuje, že s nimi súvisí množstvo hlbším symptómov a že sú typickým krvou prenášaným parazitom. Jeden z typický javov je degradácia červených krviniek, ktorá sa zdá byť priamo úmerná rozsahu ochorenia. Carnicom tvrdí, že výskyt kožných lézií nie je postačujúci na určenie rozsahu rozšírenosti choroby – mnohí ľudia sú nakazení morgellonmi bez toho, aby sa u nich objavil kožný prejav, ale patogén sa nachádza u nich v krvi.

.

Päť “foriem” geneticky upraveného morgellonového patogénu (The Five “Dimensions” of Genetically Altered Morgellons Pathogens )  (str. 236) (png)
=======================================================

…v roku 2007 sa podarilo potvrdiť, že forma, veľkosť a vnútorná štruktúra zvláštnych poletujúcich vlákien vo vzduchu má spojenie s morgellonovskými kožnými a dentálnymi vláknami, ako aj s anomáliami v krvi ľudí s morgellonovými príznakmi.

…Carnicom zistil identické príznaky v koži a krvi aj u ľudí, ktorí nemajú vizuálne zreteľné príznaky Morgellonov. Carnicom to komentuje, že rozsah Morgellonovej epidémie môže byť mnohonásobne väčší, než sme sa domnievali a že mnohí nakazení ľudia nevykazujú vonkajšie morgellonovské prejavy (rany na koži s vyrastajúcimi vláknami)

…tvrdí, že morgellonové vlákna u obetí sú extrémny stav, ale že v skutočnosti je morgellonovým patogénom zasiahnutá CELÁ populácia vystavená chemtrailovému postrekovaniu a že sa stav u nich bude prejavovať pomalým zhoršovaním zdravotného stavu a imunity.

…Carnicom zistil, že má veľký problém nájsť k výskumu kontrolnú vzorku ľudí s *normálnym* stavom hemoglobínu, na základe čoho usudzuje, že patogén sa môže nachádzať v krvi KAŽDÉHO človeka

…Carnicom zistil, že v krvi človeka morgellonový patogén prechádza rôznymi vývojovými štádiami, od jednobunečnej štruktúry až po vláknovité systémy

…Carnicom sa snažil zistiť, do akej skupiny mikroorganizmov morgellony spadajú. Testoval príslušnosť k baktériam, hubám, parazitom, priónom, Rickettsiám a Chlamýdiam. Zistil nasledovné vlastnosti:
– submikrónové rozmery (0,5-0,7 mikrónov)
– vnútrobunečný parazit (moja pozn.: to sú napríklad baktérie ako chlamýdie, ktoré sa dokážu dostať dovnútra ľudských buniek a tam prežívať a množiť sa)
– spojený s chronickými dýchacími problémami
– tvar sférický až oválny, ale aj pleomorfický (meniaci tvar)
– Gram-negatívne výsledky (moja pozn: baktérie sa delia podľa podľa tzv. Gramovho farbenia, t.j. správania v kontakte s určitou farbiacou látkou, na Gram-pozitívne (dochádza k zafarbeniu bakteriálnej kolónie) a Gram-negatívne (nedochádza k zafarbeniu). Používa sa to na rýchle zatriedenie baktérií do dvoch veľkých skupín, na základe odlišných vlastností ich bunečnej steny)
– nachádzajú sa v najrôznejších fyzických vzorkách
– existuje spojenie medzi chlamýdiovými génmi a morgellonovými symptómami

…v roku 2010 sa Carnicomovi podarilo konečne získať kvalitné spektrometre, vďaka čomu mohol robiť výrazne podrobnejšie analýzy vnútornej štruktúry morgellonov. Zistil tak, že spektrálna analýza 10 rokov starej vzorky vzduchových vlákien z chemtrailov sa presne zhodovala s rok starou vzorkou morgelonových vlákien odobraných jednému pacientovi.

…Carnicom tvrdí, že miera zhody medzi chemtrailovými vláknami a morgellonovými vláknami je identická a to dokonca až na úrovni DNA.

…Carnicom identifikoval 4 významné formy morgellonov a jednu zriedkavejšiu. Tvrdí, že morgellony sú distribuované pomocou chemtrailových aerosolov, geneticky modifikovaných potravín, zdrojov pitnej vody a dokonca sa niekedy nachádzajú ako kontaminácia v očkovacích vakcínach.

…Carnicom dlhé roky analyzoval vzorky, ktoré zozbieral od pacientov z pokožky, vlasov, vlasovej pokožky, zubov a ďasien, slín, moču, uší a krvi a naznačuje, že ľudstvu hrozí zdravotný holocaust. Naznačuje, že nekontrolované šírenie tohto patogénu predstavuje hrozbu nielen pre ľudstvo ale aj pre celý vyšší život na Zemi.

…tvrdí, že situácia s Morgellonmi bola kompletne podcenená čo sa týka jej závažnosti a rozsahu. Tvrdí, že to nie je patogén, ktorý by predstavoval hrozbu pre konkrétny živočíšny druh, ale že je to hrozba pre celú biológiu planéty.

Následne kapitola popisuje 5 typických charakteristík morgellonov: (podrobne na str. 238, vrátane odkazu na odborné zdroje)

1. Vláknovitá štruktúra, 12-20 mikrometrov v priemere. Luminescentná (svietiaca) počas poletovania vo vzduchu a vo vzorkách z kože a dentálnych. Pravdepodobne nesvietiaca v krvi. Vnútri sa nachádza sieť submikrometrových vlákien. Vonkajší obal vlákna je z keratínu, štruktúry pripomínajúcej ľudské vlasy. Vonkajší obal je čisto biely, vnútorné vlákna sú žlté a červené. Napriek podobnosti s hubovitými vláknami, morgellony nie sú huby.

2. Vnútorná štruktúra siete z submikrometrových vlákien, 0,7 mikrometra v priemere. Pripomínajú štruktúry hubovitých vlákien, vrátane ukotvovacích mechanizmov na koncoch vlákna. Odolné voči chemickým a teplotným extrémom.

3. Cross-domain bacteria (baktérie prekračujúce hranice biologických domén), v podobe okrúhlych a oválnych štruktúr 0,5-0,7 mikrometrov v priemere. Podobá sa na baktérie typu mykoplazma alebo chlamýdia, predovšetkým na Chlamýdia pneumoniae, ale nie je ani jednou z nich. Vnútrobunečná forma sa nachádza predovšetkým vo vzorkách z krvi. Miera poškodenia krviniek je priamo úmerná počtu týchto cross-doménových baktérií. Tieto formy sú prekurzoy (predchodcovia) všetkých ostatných foriem (!). Vzdorujú všetkým teplotným a chemickým extrémom.

4. Hybridná forma, pleomorfická (baktéria schopná meniť svoj tvar a veľkosť podľa podmienok v okolí), prúžkovitá (ribbon-like) a kašovitá (sausage-like). Podobá sa na mykoplazmy (mycoplasma), pravdepodobne tretie vývojové štádium. Odolná voči všetkým chemickým a tepelným extrémom.

5. “Budding” structures (niečo v zmysle ako puky na stromoch, resp. zárodkové rastové štruktúry) na hranách (edge) vlákien v nerovnomerných intervaloch, ktoré naznačujú rastové alebo reprodukčné procesy a môžu byť základom ďalšieho šírenia choroby.

.

Cultures (Kultivácie)  (str. 239) (png)
=========================

(moja poznámka: toto bola veľmi náročná kapitola s veľmi odbornou terminológiu z biochémie a mikrobiológie. Snažil som sa zreprodukovať ju čo najzrozumiteľnejšie, ale niektoré časti boli nad moje schopnosti porozumenia. Odborníkom z oblasti doporučujem prečítať radšej originálny text)

Po množstve experimentov sa Carnicomovi podarilo úspešne a opakovane kultivovať (pestovať) morgellony v laboratórnych podmienkach. Zásadný význam tohto objavu je v tom, že laboratórna kultivácia umožňuje skúmať, ako kontrolovať množenie, blokovať, redukovať alebo úplne eliminovať patogén z ľudského tela. Tento prístup umožňuje omnoho širšie možnosti experimentovania než práca so vzorkami od pacientov.

Na základe kultivácií zistil Carnicom nasledovné veci:

1. vzorkám sa darí v kyslom (acidickom) prostredí a napríklad pH červeného vína im žiadnym spôsobom neškodí

2. v kultivačnej vzorke spolu s množením vzrastá elektrická vodivosť, čo značí, že spolu s rastom patogénu vzrastá výskyt iónov

3. vlákna prechádzajú cez tri vývojové fázy: najprv biele, potom zelené a napokon čierne

4. celý rastový cyklus trvá 2-3 mesiace.

5. vzrastá koncentrácia chloridových (chloride) iónov, možno v dôsledku toho, že cross-doménová baktéria “konzumuje” ióny železa, ktoré sa dopĺňa degradáciou stien červených krviniek, ako bolo často pozorované v krvných vzorkách (moja poznámka: preložiť a pochopiť túto vetu bolo nad moje sily, netuším, či je daný preklad dostatočne správny)

Carnicom v rámci kultivácie striedal rôzne kultivačné média: agar, červené a biele vína, simulované vína, polievkové vývary (broths), vďaka čomu mohol študovať pH, vodivosť, iónovú analýzu, živiny, inhibítory atď (moja poznámka: ospravedlňujem sa, nie som mikrobiológ a tak netuším, do akej miery dané odborné pojmy správne prekladám a čo presne znamenajú)

Carnicom pozoroval kultivačné vzorky pod mikroskopom formou zrýchleného videa (450x) a mohol pozorovať rast vlákien a zvyšovanie ich hustoty a zložitosti štruktúr.

Po pridaní síranu železitého (iron sulfate) došlo k výraznému urýchleniu rastu. (!!)

Pridanie peroxidu vodíka (hydrogen peroxide) k bielemu vínu a síranu železitému dramaticky zrýchlilo rast na dobu hodín, namiesto dní pri použití iba vínového roztoku. (!!)

Nasledovnú časť som z textu nie celkom pochopil. Je to niečo v zmysle, že oxidačný stres v organizme urýchľuje rast morgellonových patogénov a tie na oplátku produkujú ďalšie molekuly, ktoré v organizme zvyšujú oxidačný stres.

Carnicom zdôrazňuje, že organizmus veľmi dobre rastie v kyslom prostredí a s oxidantmi ako chlórnan (hypochlorite) laicky zvaný bielidlo, chloritan sodný (sodium chlorite) zvaný tiež MMS a chlórnan vápenatý (calcium hypochlorite) zvaný MMS2. (moja poznámka: hm, keď si spomeniem na články, kde ľudia skúšali liečiť morgellony pomocou peroxidu vodíka a MMS prípravkov, je mi doslova zle)

Carnicom ďalej tvrdí, že zásaditosť (alkalinity) zastavuje rast patogénu.

Aj keď zmena pH nezabije túto cross-doménovú baktériu, prinúti ju prejsť do stavu hibernácie (neaktivity).

Samotná prítomnosť patogénu v organizme zvyšuje kyslosť organizmu. V kyslom prostredí rýchlejšie koroduje železo, ktoré patogén využíva na svoju činnosť a zároveň ľudský organizmus má väčšie problémy s absorbovaním kyslíka.

Vystavenie kultivačnej vzorky modrému svetlu spôsobilo explozívne rýchly rast (!!!). V priebehu 24 hodín sa tenký film patogénov premenil na hrubú vláknovitú vrstvu.

.

Proteíny a Amino kyseliny
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

…pomocou stĺpcovej chromatografie identifikoval Carnicom v kultivačných kultúrach existenciu proteínov (čo údajne naznačuje existenciu aktívnej DNA v kultivačnom médiu, ak som to správne pochopil). Identifikoval iron-protein complex a iron-dipeptide complex , na základe čoho usudzuje na tri možnosti:

1. podobnosť s dimorfickými organizmami podobnými hubám

2. symbiotický baktériovo-hubový organizmus

3. geneticky vytvorený alebo upravený organizmus.

…autorka knihy k tomu poznamenáva, že proteíny, ako základné stavebné kamene života, sú medzičasom patentované farmaceutickým komplexom.

…je tam toho ešte viac (str. 240-241), ale je to na mňa príliš odborné. Je tam popisovaný proces, prečo morgellony spôsobujú v tele pacientov vysoký oxidačný stres a z toho prameniace bolesti kĺbov. Je tam tiež zmienka, že niektoré látky (kyselina askorbová alias vitamín C, N-acetyl-cysteine (NAC) a glutation) tlmia procesy morgellonov, ktorými spôsobujú oxidačný stres.
.

Strom života
– – – – – – – – –

…v roku 2009 objavil Carnicom niečo, čo sa priečilo všetkým známym pozorovaniam. Keď sa Carnicomovi podarilo pomocou chemických látok a tepla rozbiť vonkajší keratínový ochranný obal morgellonov, objavil  v nich umelé, resp. úmyselne modifikované červené krvinky. (!) Že tieto erytrocyty boli umelé, si uvedomil z dôvodu, že mali príliš dokonalý tvar, na rozdiel od normálnych červených krviniek. Pôsobili dojmom húževnatej odolnosti voči chemickým a tepelným vplyvom. Ešte šokujúcejšie bolo, že vnútri týchto umelých červených krviniek sa nachádzala rovnaká submikrometrová sieťová štruktúra, aká bola typická pre morgellony. [52 https://carnicominstitute.org/wp/artificial-blood/ ]

…tento nález ukazuje, že niekomu sa podarilo dosiahnuť “zlatý grál” mikrobiológie a to umelo vyrábať červené krvinky (moja poznámka: ak by to bola pravda, boli by autori kandidáti na Nobelovu cenu za medicínu. O to viac je znepokojivé, že sa takýto objav namiesto toho tají)

…práve na základe tohto objavu presmeroval Carnicom svoju pozornosť pri výskume morgellonov z analýzy kožných vzoriek na výskum krvi pacientov.

Cross-domain bacteria

…preložiteľné ako baktérie, ktoré prekračujú hranice biologických domén

…v úvode je krátke vysvetlenie členenia organizmov do šiestich biologických skupín (Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia), ktoré sa začleňujú podľa základnej bunečnej štruktúry a vnútorného fungovania do troch biologických domén (Bacteria, Archaea a Eukarya)

…z tohto členenia vychádzal Carnicom, keď prišiel s názvom cross-domain bacteria. Tvrdí, že morgellonový patogén prekračuje hranice jednotlivých domén a to dokonca všetkých troch!
– podobne ako Archea baktérie (žijúce vo vulkanických horúcich prameňoch, ľadovcoch atď) majú morgellony schopnosť odolávať chemickým látkam, teplotám a mrazom, ktoré nenarušujú ani ich vitalitu, ani ich rast a množenie.
– bunečnou štruktúrou, metabolizmom, veľkosťou, patogenickosťou a symptómami sa podobajú na Baktérie
– hubovité vlákna sa viažu k Eukarya doméne.

…erytrocytová “nová krv” však presahuje dokonca aj všetky tri vyššie vymenované kritéria a nedá sa zaradiť nikam.

…Carnicom zverejnil svoj objav vo februári 2010. O dva dni neskôr sa DARPA poponáhľala verejne prehlásiť, že jej BioDesign projekt nemá za účel prepísať zákony evolúcie.

…text v knihe ďalej spomína niečo o geneticky naprogramovaných bunkách, odolných proti skúmaniu so zabudovaným vypínačom (kill-switch) a o tom, že nikde v mainstreamových médiach nebola ani čiarka, že DARPA vyvíjala takéto bunky. (moja poznámka: originálny text v knihe je tak nezrozumiteľný, že som nepochopil jeho presný význam. Je tam okrem iného zmienka o vedcoch, ktorí sa nechcú rozprávať s novinármi, pretože vraj do nich niekto zabudoval zabijácky vypínač (kill-switch) .(viď strana 242 a poznámka 57 pod čiarou v knihe)

.

Cross-doménové baktérie živiace sa železom
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

…morgellonový patogén – sub-mikrometrové, Archeám podobné cross-doménové baktérie – sa živí železom. Mnohé prírodné archea baktérie sa tiež živia železom a sírou

…morgellony sa dostávajú do krvi a narušujú vonkajšie steny červených krviniek a odoberajú z nich železo.

…je tam zmienka, že je zaujímavá zhoda náhod, že ropné spoločnosti vyvíjajú tiež baktérie živiace sa železom a sírou (síran železitý) v rámci projektov ťažby hlbokomorských a zle dostupný ropných a plynových zdrojov (podrobnejšie je to rozpísané v knižke v kapitole 5)

…v roku 2011 Carnicom publikoval rozsiahlu prácu o úzkom vzťahu medzi morgellonovým patogénom a železom v krvi. Autorka knihy upozorňuje, že z textu jeho práce vyplýva desivá možnosť, že morgellony niekto úmyselne vytvoril a naprogramoval tak, aby oberali o železo všetok biologický život využívajúci ako základ železno-kyslíkový metabolizmus. (moja poznámka: ak by sme to zobrali doslovne, tak morgellonová infekcia by mohla ohrozovať život všetkých vyšších živočíchov na Zemi)

…odkazy na spomínané Carnicomove práce:
58 Carnicom, “Morgellons: In the Laboratory,” May 22, 2011. Autorka doporučuje ako vynikajúci prehľad výsledkov Carnicomovho výskumu až po rok 2011. https://carnicominstitute.org/wp/morgellons-in-the-laboratory/
60 Carnicom, “Morgellons: A Thesis,” October 15, 2011 a neskoršie editácie. https://carnicominstitute.org/wp/morgellons-a-thesis/

…nasleduje niekoľko úryvkov z Carnicomových prác:

…popisuje sa tam proces, prečo je morgellonovské odoberanie železa tak nebezpečné pre zdravie. Píše sa tam, že morgellony odoberajú z červených krviniek železo, kvôli čomu majú krvinky väčší problém zásobovať organizmus dostatočne kyslíkom. Proces produkuje kyslíkové radikály a zvyšuje kyslosť krvi. Patogén tiež spotrebováva časť energie hostiteľa a využíva ju na svoj rast.

1. je tam spomínané, že vplyvom zmeny kyslosti krvi dochádza k zmenám aj ostatného dostupného železa v krvi, u ktorého sa zhoršuje jeho schopnosť viazať kyslíkové molekuly. Čím vážnejší je stav morgellonovej infekcie, tým horší je stav červených krviniek a problémov so zásobovaním organizmu kyslíkom.

2. zvyšuje sa produkcia kyslíkových radikálov

3. železo sa mení z formy Fe2+ na formu Fe3+, ktorá však namiesto kyslíka k sebe viaže mnohé toxické a zdraviu škodlivé molekuly, ktoré ďalej poškodzujú respiračné mechanizmy buniek v tele.

4. okrem poškodzovania červených krviniek bakteriálna vývojová fáza morgellonu tiež spotrebováva kyslík pre svoju vlastnú existenciu. To ešte viac zvyšuje závažnosť zdravotných problémov

5. výskum ukazuje, že patogén sa nachádza naprieč všetkými telesnými orgánmi, minimálne v obehovej sústave, tráviacej sústave a močovej sústave.

celý Carnicomov text, viď link [60] o stranu vyššie.

…v roku 2012 získal Carnicom infračervený spektrometer, umožňujúci detailné skúmanie organických molekúl chemtrailov, ktorý znovu potvrdil jeho predošlé výsledky.

…v záverečnom odseku autorka sumarizuje celú tému chemtrailov, nesúcich v sebe elektrovodivé kovy, kryštalické látky, polyméry, nanovlákna a nanodráty, ktoré v sebe môžu niesť rôznorodý mix patogénov, sedatív a nanočastíc fungujúcich ako mikroprocesory so senzormi. Toto všetko dýchame, konzumujeme a cez sliznice sa to dostáva až do mozgu. Samotné morgellony môžu byť akousi formou samo-replikujúcich sa nanorobotov, vybavených senzormi a anténami, ktorí môžu do organizmu vkladať DNA rôznych patogénov, rakovinových buniek a zhoršovať zdravotný stav. Taktiež môžu vytvárať pseudo-vlasy, pseudo-pokožku a rôzne chimérické formy pripomínajúce hmyz a parazity.

.

To Your Immunte System!  (Podporujte imunitný systém) (str 245) (png)
===============================================

…napriek nádejnému nadpisu tu nie sú žiadne vyslovene jednoduché a univerzálne rady liečby morgellonov. Autorka tu hlavne popisuje naturopatistický prístup k zdravej výžive, bio potravinám atď.

…za zmienku stojí iba úryvok s všeobecnými radami od Carnicoma: (str 246)

1. Alkalinizujte krv

2. Anti-oxidácia (zrejme myslené príjem antioxidantov)

3. Zvýšte využitie a absorpciu existujúceho železa (moja poznámka: ohľadom užívania železa existuje veľa kontroverzií, pretože nadmerný príjem železa v praxi podporuje množenie najrôznejších baktérií a môže tak byť pre zdravie dokonca škodlivý. Netuším, či to ale platí aj pre prípad Morgellonov. Každopádne s týmto opatrne)

4. Blokujte rast patogénov podobných archea-baktériam, konzumujúcich železo

5. Zlepšite tok žlče (bile) za účelom ďalej zvýšiť alkalinizáciu krvi a podporiť tráviaci proces (moja poznámka: angl. slovo bile sa prekladá ako žlč alebo ako žalúdočné tráviace šťavy a netuším, ktorý význam bol myslený)

6. Detoxikujte pečeň (játra)

…autorka k tomu dodáva, že tento prístup neponúka pacientovi žiadne jednoduché riešenie jednou tabletkou, ale že bude mať pred sebou dlhé roky dôsledného výberu a prípravy kvalitnej stravy

…zbytok textu sú rôzne naturopatistické rady, ku ktorým neviem zaujať žiaden postoj a myslím, že sú to čisto iba názory autorky knihy.

.

Elektrosenzitivita, vplyv elektromagnetických polí a bezdrátových vysielačov

…druhá polovica podkapitoly sa ešte stručne venuje téme elektromagnetických polí na zhoršovanie zdravotného stavu.

…v tejto časti spomína, že aj elektromagnetický a elektrosmogový stres zvyšuje aciditu organizmu a tak podporuje prežívanie morgellonov

…spomína, že ľudia v USA aj Európe sú vystavený pulzujúcim elektromagnetickým poliam s frekvenciou 60 Hz alebo 50 Hz z elektrických vedení v dome

…ďalej spomína, že ľudia sú vystavení celodenne najrôznejším zdrojom wifi žiarení o frekvenciách 5,8 GHz a 2,4 GHz. Mimoriadne intenzívne sú vystavené wifi žiareniu deti v škole.

…tvrdí, že chrbtica a DNA vlákno sa správajú ako antény a že deti sú v tomto ohľade najviac zraniteľné

…potom je tam nie moc jasná pasáž píšuca o tom, že hoci farmaceutické lieky a elektromagnetické žiarenie v organizme pôsobía odlišnými spôsobmi, v niektorých prípadoch môže dochádzať k nežiadúcim synergickým efektom

…spomína, že choroba z elektromagnetického žiarenia – radio wave sickness, electrohypersensitivity alebo electrosensitivity – boli v roku 2005 uznané ako nový typ zdravotného poškodenia.

…niektorí ľudia bojujú proti problémom s elektrosenzitivitou pomocou zložitých úprav domácnosti:
– špeciálne odtienené elektrické káble
– oblečenie s vtkanými kovovými vláknami z niklu, ocele, hliníka a falošného zlata do vreciek oblečenia
– špeciálne fólie a spreje, ktoré sú schopné odrážať rádiové signály
– niektorí ľudia sa vysťahovávajú do lokalít ako je Green Bank vo Virginii, kde je zakázané používanie bezdrátových zariadení kvôli rádiovo tichej zóne Green Bank Teleskopu.

.

Zbytok stránky je už len stručné zhrnutie o zdravotnej škodlivosti morgellonov a že pri prípadnej liečbe treba mať na pamäti, že symptómy budú ubúdať postupne, v opačnom poradí ako prichádzali a od menej dôležitých orgánov (pokožka) až po životne dôležité orgány (vnútorné orgány).

.

Visitors to www .carnicom .com  (str. 252)  (png)
==================================

Táto kapitola sumarizuje podivné návštevy vládnych inštitúcií na webovej stránke morgellonového výskumníka Carnicoma. Napriek tomu, že oficiálne je jeho výskum odmietaný ako pavedecký a lekárske inštitúcie nie sú ochotné ani len skúsiť replikovať jeho výsledky, tak na jeho stránku sa chodia opakovane pozerať návštevníci z najrôznejších vládnych, vojenských, lekárskych a potravinárskych inštitúcií:

– rôzne americké vojenské agentúry
– letecké agentúry
– americké námorníctvo
– NASA
– EPA (veľa návštev)
– americké letectvo
– množstvo amerických vojenských kontraktorov (súkromné korporácie dodávajúce svoje služby americkej armáde)
– Monsanto (opakované návštevy)
– NOAA
– Mayo Clinic (veľké množstvo návštev)
– FEMA agentúra (americká agentúra pre výnimočné udalosti a výnimočné stavy. Sú jej pripisované plány na výstavbu rozsiahlych koncentračných táborov po celom území USA)
– Americký senát (veľké množstvo návštev)
– rôzne univerzity
– rôzne organizácie venujúce sa zdravotníctvu
– tajné služby
– DARPA
– Pentagon
– Parlament Nového Zélandu
– Raytheon (prevádzkovateľ zariadenia HAARP)

a mnoho ďalších, celý zoznam je na str. 252-255

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 8 – Morgellons: The Fibers We Breathe and Eat

Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books, Kapitola 8 , ale nie je moc použiteľný, pretože je fragmentovaný a mnohé stránky sú trvalo nedostupné.

Užitočný trik: Pokiaľ sa vám niektorá stránka v google books pri prvom rozkliknutí odmieta zobraziť, skúste dať príkaz na znovunačítanie (F5), v mnohých prípadoch to pomáha.

Náhľad kapitoly v png verzii: part1 (4 MB), part2 (20 MB), part3 (4 MB)

Všetky články súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

(poznámka: informácie z knižky popisujú stav výskumu morgellonov približne po rok 2012. Rýchly pohľad na stránky Carnicoma ukazuje, že od tej doby jeho objavy pokročili ďalej a niektoré rady už nemusia byť aktuálne. Berte preto tento článok ako úvod do problematiky a ak niekto potrebuje reálnu liečbu, mal by si naštudovať najnovšie informácie zo zodpovedajúcich webov)

This entry was posted in Chemtrails, Elana Freeland - Kniha o chemtrails. Bookmark the permalink.

1 Response to Kniha o chemtrails. Kapitola 8: Morgellons – vlákna ktoré dýchame a jeme.

  1. pražská vlaštovka says:

    Jsem v šoku..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s