Report from Iron Mountain. Správa zo Železnej hory. (1966). Americká tajná štúdia o ekonomických a spoločenských rizikách situácie trvalého mieru

Kontext vzniku:

…jednalo sa o výsledok 1,5 ročného výskumu polovládnej americkej vedeckej komisie (Special Study Group), ktorá mala za úlohu preskúmať ekonomické a sociálno-spoločenské riziká situácie trvalého mieru.

…výskumná skupina bola zostavená v roku 1963, správa bola uzavretá v septembri 1966, na verejnosť sa text dostal v júni 1967

…výskum prebiehal v protiatomovom bunkri Iron Mountain poblíž New Yorku, ktorý bol v mierových dobách využívaný hlavne ako archív dôležitých dokumentov pre veľké korporácie, plus infraštruktúra, kam by sa mohli šéfovia veľkých korporácií stiahnuť v prípade atomovej vojny a pokračovať odtiaľ v svojej práci. Sídla tam mali rezervované veľké ropné korporácie ako Standard Oil, Shell alebo Hanover Trust.

…keď bol výskum ukončený, výskumníci boli znepokojení svojím výsledkom a hoci pôvodne bol výskum deklarovaný ako verejný a platený z daní občanov, rozhodli sa výsledky utajiť, aby predišli “znepokojeniu” laických občanov.

…jeden z členov tímu, vystupujúci pod pseudonymom “John Doe” však s rozhodnutím nesúhlasil a keď sa mu nepodarilo presvedčiť ostatných kolegov k zverejneniu správy, rozhodol sa o to na vlastnú päsť, keď kontaktoval istého novinára/spisovateľa a požiadal ho o pomoc pri publikovaní textu. Text mal následne vyjsť v podobe knihy prostredníctvom malého nezávislého vydavateľstva.

…dokument obsahuje mnohé znepokojujúce odporúčania pre vládu, ako napríklad:
– že pokroky v medicíne majú byť vnímané ako národná hrozba
– že je žiadúce udržiavať v krajine chudobu, aj keď verejnosti je tvrdený opak
– že je nutné úmyselné znečisťovanie vzduchu a vody
– že drahé vojenské programy (napríklad protiraketové systémy) nemajú za účel obranu krajiny, ale iba spotrebu čo najväčšej sumy peňazí
– že úrady spojené s “obranou” v skutočnosti majú obranu krajiny iba ako okrajovú agendu
– že bude treba zaviesť útlak menšín a možno aj obnovenie otroctva
– a že v záujme dlhodobej stability bude treba plánovať a “financovať” “optimálne” množstvo ľudí, ktorí majú byť ročne zabití formou vojnových operácií.

. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

Zopár citátov k téme “slobodných a nezávislých” novinárov

„Svoboda tisku je svoboda dvou set bohatých lidí, kteří do světa šíří svůj názor.“

(Paul Sethe spoluvydavatel deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung)

„Malá hrstka lidí kontroluje všechna světová média. V současné době je to šest lidí, brzy budou jen čtyři a pod jejich dohledem bude všechno: veškeré noviny, časopisy, filmy i televizní pořady. Byly doby, kdy vedle sebe existovaly nejrůznější názory a postoje. Dnes existuje pouze jeden názor, který se za čtyři až pět dní stává názorem všech.“

(Nositel Oscara a slavný americký režisér Mike Nicols)

„Jsme vděční deníkům Washington Post, New York Times, Time Magazine a jiným velkým médiím, jejichž ředitelé se účastní našich setkání a už po téměř 40 let udržují slib zachování diskrétnosti. Nemohli bychom pracovat na našem plánu budoucího světa, kdybychom po celé tyto roky stáli v záři reflektorů veřejnosti. Svět prošel vývojem a je připraven na světovou vládu bez válek, která celému lidstvu zaručí mír a blahobyt. Nadnárodní suverenitu intelektuální elity a světových bankéřů je třeba upřednostnit před národní nezávislostí praktikovanou v minulých stoletích“

„ Mnozí dokonce věří, že jsme součástí tajné společnosti, která pracuje proti zájmům Spojených států amerických a mne a mou rodinu popisují jako internacionalisty, kteří se tajně spřáhli s podobnými lidmi z celého světa, abychom společně vybudovali integrovanou globální a politickou strukturu – nový svět, chcete-li. Pokud to má být obvinění, pak se prohlašuji za viníka – a jsem na to pyšný!”

„Jsme na počátku globální revoluce. Jediné, co nám chybí k tomu, aby národy přijaly nový světový řád, je celosvětová krize.”

(David Rockefeller) Continue reading

Posted in Politika, Svetová vláda | Leave a comment

Návrh Andreja Danka o definícii a trestnom stíhaní antisemitizmu. Argumenty proti jednotlivým bodom zákona

Nasledujúci text bude veľmi dlhý.

Miniobsah:

Argumentácia k jednotlivým bodom zákona:

 1. vyzývanie, napomáhanie alebo ospravedlňovanie zabíjania alebo ubližovania Židom v mene radikálnej ideológie alebo extrémistického náboženského pohľadu,
 1.  vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektívu, akými sú napríklad – najmä, ale nie výlučne – mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch kontrolujúcich médiá, ekonomiku, vládu alebo ďalšie spoločenské inštitúcie
 1.  obviňovanie Židov ako ľudu zo zodpovednosti za skutočné alebo vymyslené krivdy spáchané jednou židovskou osobou alebo skupinou, alebo aj za činy spáchané Nežidmi,
 1. popieranie faktu, rozsahu, mechanizmov (napr. plynových komôr) alebo úmyslu genocídy Židov v rukách národnosocialistického Nemecka a jeho podporovateľov a komplicov počas druhej svetovej vojny (holokaust),
 1. obviňovanie Židov ako ľudu alebo Izraela ako štátu z vymyslenia alebo zveličovania holokaustu,
 1. obviňovanie židovských občanov z toho, že sú lojálnejší k Štátu Izrael alebo k údajným prioritám Židov na celom svete než k záujmom ich vlastných krajín,
 1.  odopieranie práva židovského ľudu na sebaurčenie, napríklad tvrdením, že existencia Štátu Izrael je prejavom rasistického úsilia,
 1. uplatňovanie dvojitých štandardov voči židovskému ľudu vyžadovaním správania, ktoré sa neočakáva alebo nevyžaduje od žiadneho iného demokratického štátu,
 1. používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým antisemitizmom (napr. tvrdenia, že Židia zabili Ježiša alebo že robia rituálne popravy) na charakterizovanie Izraela alebo Izraelčanov,
 1. prirovnávanie súčasnej izraelskej politiky k politike nacistov,
 1. považovanie Židov za kolektívne zodpovedných za konanie Štátu Izrael.

Prehlásenie o slobode prejavu

Continue reading

Posted in Politika, Svetová vláda | Leave a comment

Epidémia neplodnosti 9. Maltuziáni a eugenici. História myšlienky redukcie svetovej populácie

Poznámky z knihy Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia

Maltuzianizmus

…autorom je anglikánsky pastor Thomas Robert Malthus s jeho dielom “An Essay on the principle of Population” z roku 1798, ktorá sa stala základom všetkých budúcich debát o hrozbe premnoženia planéty a nutnosti likvidovať “nadbytočných jedákov” všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa zabránilo hrozbe údajného hladomoru.

…ekonomicky neužitoční ľudia nemajú z pohľadu maltuzianizmu právo na život

…maltuzianizmus bol postupne prebratý do agendy Rockefellerovej nadácie, OSN, Rímskeho klubu a ďalších “aristokratických” kruhov, ktoré majú predstavu, že problém svetovej chudoby sa najlepšie vyrieši fyzickou likvidáciou chudobných ľudí. Continue reading

Posted in Epidémia neplodnosti

Knihy Davida Dukeho: Moje probuzení (1998), Židovský rasizmus (2001). Krátka recenzia a poznámky k témam

David Duke je americký aktivista za práva bielych američanov a bývalý člen hnutia Ku Klux Klan. Vo svojich knihách sa venuje témam tabuizovaného pohľadu na rasové rozdiely a na negatívne stránky židovského svetového vplyvu.

V rokoch 1989-1992 bol poslancom Luisianskej snemovne reprezentantov. Výraznú pozornosť americkej verejnosti získal, keď kandidoval na pozíciu guvernéra Louisiany a do amerického senátu. V oboch prípadoch síce neuspel, ale získal približne 40% hlasov, pričom, ako tvrdí, získal 60% hlasov bielych voličov.

V súčasnosti má ako “osoba nežiadúca” zákaz vstupu do mnohých krajín EU. Ako kuriozita sa dá spomenúť incident z roku 2009, kedy ho v Prahe zatkla a na 1 deň uväznila česká polícia, keď sa pripravoval na sériu 3 prednášok pri príležitosti českého vydania jeho knihy. Obvinenie: “popieranie alebo schvaľovanie nacistických zločinov”, hroziaca trestná sadzba 3 roky. Po výsluchu bol prepustený a dostal príkaz okamžite opustiť republiku. Obvinenia boli neskôr úplne stiahnuté.

Vydal dve knihy:

– v roku 1998 knihu My Awakening: A Path to Racial Understanding (Moje probuzení: Cesta k rasovému porozumění )

– v roku 2001 knihu Jewish Supremacism: My Awakening to the Jewish Question (Židovský rasizmus: Moje prebudenie do židovskej otázky)

Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

Knihy Nidala Saleha o izraelsko-palestínskom konflikte. Proč se vraždí v Izraeli? (2002) Nedotknutelní (2003). Stručné zhrnutia informácií

Dve knižky od palestínskeho spisovateľa Nidala Saleha, v ktorých popisuje príčiny a priebeh izraelsko-palestínskeho konfliktu z pohľadu miestneho Palestínčana.

Nidal Saleh emigroval z Palestíny a získal na Slovensku azyl. V roku 2002 vydal svoju prvú knihu “Proč se vraždí v Izraeli?” v ktorej otvoril viaceré tabuizované témy ohľadom biblického pôvodu Izraelcov, textov z Talmudu a ne-izraelský pohľad na súčasný prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Stredisko Simona Wiesenthala protestovalo kvôli vydaniu knihy oficiálnym listom ministrovi spravodlivosti Jánovi Čarnogurskému. Ten následne požiadal prokurátora, aby knihu prešetril. Vydavateľ knihy v dôsledku toho čelil trestnému stíhaniu za údajné šírenie antisemitizmu. Podľa neoficiálnych zdrojov vyvíjal Izrael intenzívny nátlak na Slovenskú republiku, aby zabránila distribúcii knihy.

Približne v rovnakej dobe ako sa rozpútali snahy o kriminalizáziu Salehovej knihy zastrelila izraelská armáda možno náhodou, možno úmyselne v Izraeli Salehovu sestru a jej manžela.

V roku 2003 vydal Nidal Saleh voľné pokračovanie svojej prvej knihy pod názvom “Nedotknuteľní”.

Hoci knihy oficiálne vyšli na slovenskom a knižnom trhu (a trestné stíhanie vydavateľa napokon bolo zastavené), dnes sa nedajú vo fyzickej podobe zohnať. Kníhkupectvá ich vedú ako “vypredané” a v knižniciach sú vedené v katalógoch s poznámkou “fyzicky nedostupné”. Vysvetlivka píše, že kniha bola pravdepodobne vyradená v dôsledku opotrebovania alebo bola ukradnutá. Takže aj takýmto spôsobom sa umlčujú nepohodlné knihy.

Jediné dostupné verzie sú ručne naskenované kópie preložené OCR prekladačom do textovej podoby, umiestnené na niektorých nezávislých weboch. Continue reading

Posted in História, Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

Poučenie z histórie. Ako sa falšovali historicky prvé “demokratické voľby” v dobe Francúzskej revolúcie

Tí, ktorí sa hlbšie zaujímajú o históriu vedia, že novinka “zastupiteľskej demokracie” a všeľudových volieb bola zavedená do politickej praxe v dobe Veľkej francúzskej revolúcie.

Dejepis to obvykle prezentuje ako veľký pokrok v prospech práv bežných ľudí a prvý krok k spolupodieľaniu sa ľudí na spravovaní vlastnej krajiny.

Takže ako to bolo v skutočnosti?

Zopár fragmentov z málo známych textov dáva úplne iný obraz o danej udalosti…

V skutočnosti celý humbuk okolo prvých “demokratických” volieb slúžil iba k tomu, aby Bavorským Iluminátom formálne legitimizoval prevzatie moci v krajine.

(mimochodom, všimnite si, ako sa dané udalosti ako cez kopirák podobajú na volebný chaos v Československu v roku 1918 a o mnoho desaťročí neskôr pri “demokratických” voľbách roku 1990) Continue reading

Posted in História, NeDemokracia, Svetová vláda | Leave a comment