Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 9.časť – totalitný systém, implantáty, kontrola počasia a zdrojov jedla, svetová politika, jadrové zbrane, terorizmus

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť

—-

Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D.
=============================

Cestovanie, namiesto toho, aby bolo také jednoduché ako bývalo pre starú generáciu, sa stane veľmi obmedzené. Ľudia budú potrebovať povolenia k cestovaniu a budú potrebovať dobrý dôvod k ceste. Ak nebudete mať dobrý dôvod na vašu cestu, nebude vám povolené cestovať.

Každý bude potrebovať ID (identifikáciu). Na začiatku to bude ID karta, ktorú budete nosiť so sebou a budete musieť ukázať, keď vás k tomu vyzvú. Už vtedy bolo naplánované, že neskôr bude vyvinutý nejaký typ zariadenia, ktorý bude implantovaný pod pokožku a bude špeciálne kódovaný na identifikáciu daného jedinca. To eliminuje možnosť falošných ID dokladov a taktiež eliminuje možnosť, aby ľudia hovorili “Nuž, stratil som svoj ID doklad”. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 8.časť – šport, filmy, hudba

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť

—-

Šport ako nástroj sociálnych zmien (str. 14)
========================

A v rámci tejto tematickej línie môžeme následne hovoriť o športe. Šport v USA sa bude musieť zmeniť, z časti ako nástroj k oslabeniu domáceho nacionalizmu.

Futbal (soccer), celosvetový šport, bude v USA zdôrazňovaný a podporovaný. To bolo zaujímavé, pretože v našom regióne bol v tej dobe futbal prakticky neznámy. Mal som zopár priateľov, ktorí navštevovali inú základnú školu než som naštevoval ja, kde hrávali futbal a bola to vtedy skutočná rarita. To bolo v 50tych rokoch. Takže počúvať tohto muža hovoriť v tomto regióne o futbale bolo do značnej miery prekvapujúce. Každopádne, futbal je vnímaný ako medzinárodný šport a bude propagovaný a naopak tradičný šport Ameriky – baseball – bude oslabovaný a možno úplne odstránený, pretože by mohol byť vnímaný ako príliš americký. A popisoval, ako môže byť odstránený. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 7.časť – priemysel, migrácia, globalizácia

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť

—-

Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti. Výrobky s krátkou dobou funkčnosti
==========================================================

Nasledovala debata o americkom priemysle. Bolo to po prvý raz, čo som počul pojem globálna vzájomná previazanosť (global interdependence) alebo niečo v tom zmysle.

Prezentovaný plán bol, že rôznym častiam sveta budú priradené rôzne úlohy priemyslu a komercie v zjednotenom globálnom systéme.

Pretrvávajúca výnimočnosť USA a relatívna nezávislosť a sebestačnosť USA bude musieť byť zmenená. To bol jeden z viacerých razov, keď povedal, že aby bolo možné vytvoriť novú štruktúru, najprv musíte zbúrať tú pôvodnú, a americký priemysel bol jedným z takých príkladov. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 6.časť – zákony, drogy, kriminalita

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť

Zmeny zákonov
===========

Ďalšia téma diskusie boli zákony, ktoré sa zmenia.

V minulosti malo množstvo štátov v USA tzv. “modré zákony” (blue laws, zákazy predaja v nedeľu) ohľadom nedeľných predajov a určitých nedeľných aktivít. Povedal, že všetky tieto “modré zákony” budú zrušené.

Zákony proti hazardu budú zrušené alebo uvoľnené, takže výskyt hazardného hrania stúpne. Naznačil potom, že vlády sa budú priamo angažovať v hazardnom priemysle. Od tej doby sa objavilo u nás po celej krajine množstvo štátnych lotérií. A v rámci tej prednášky nám hovoril, že presne to sa stane:

“Prečo by všetky peniaze z hazardných hier mali zostávať v súkromných rukách, keď Štát by z nich mohol mať úžitok?”

Ľudia by mali mať možnosť hrať hazard, ak budú chcieť. Z toho dôvodu sa hazard stane viac spoločenskou aktivitou než súkromnou alebo ilegálnou. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 5.časť – náboženstvo, cenzúra, školstvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť

Zlúčenie všetkých náboženstiev
======================

Ďalšia téma diskusie bolo Náboženstvo. Hovorí neskrývaný ateista. Povedal:

“Náboženstvo nie je nevyhnutne zlá vec. Zdá sa, že množstvo ľudí potrebuje náboženstvo, s jeho záhadami a rituálmi – takže budú mať náboženstvo. Ale všetky veľké náboženstvá súčasnej doby sa budú musieť zmeniť, pretože nie sú kompatibilné so zmenami, ktoré prídu. Staré náboženstvá budú musieť preč (will have to go), predovšetkým Kresťanstvo. Akonáhle bude zlikvidovaná (brought down) Rímsko-Katolícka Cirkev, zbytok kresťanstva ju bude rýchlo nasledovať. Potom môže byť ponúknuté celému svetu na používanie nové náboženstvo. Bude v sebe zahŕňať niečo zo všetkých starých náboženstiev, aby bolo pre ľudí ľahšie akceptovateľné a aby sa v ňom cítili doma. Väčšina ľudí sa však nebude príliš zaujímať o náboženstvo. Zistia, že ho nepotrebujú”.

.
Zmena Biblie prostredníctvom revízie kľúčových slov
=====================================

Aby to bolo dosiahnuté, Biblia bude zmenená. Bude prepísaná tak, aby bola vhodná pre nové náboženstvo.

“Postupne budú kľúčové slová nahradené novými slovami majúcimi viaceré rôzne odtiene významu. Spočiatku môže byť význam spájaný s novým slovom blízky starému slovu. Postupne ako bude plynúť čas, budú sa zdôrazňovať ďalšie odtiene významu daného slova a potom postupne bude dané slovo nahradené ďalším iným slovom”. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 4.časť – zdraviu škodlivá strava

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť

Zdraviu škodlivá strava (v originále neoznačená podkapitola)
================

Potom pokračoval približne v tom istom kontexte rozprávaním o výžive (nutrition) a cvičení (exercise). Ľudia sa budú musieť správne stravovať a správne cvičiť, aby žili tak dlho ako v minulosti. Väčšina nebude. V súvislosti s výživou nebol povedaný žiaden špecifický príklad, na ktorý by som si spomínal, ktorý by sa týkal konkrétnych živín (nutrients), ktoré by boli v potravinách buď nedostačujúce alebo naopak v nadbytku.

Pri spätnom pohľade sa domnievam, že myslel jedlá s vysokým obsahom soli a s vysokým obsahom tukov, ktoré budú zvyšovať predispozíciu k vysokému krvnému tlaku a k predčasnému arteriosklerotickému ochoreniu srdca. A že ak sú ľudia, ktorí sú príliš hlúpi alebo príliš leniví na cvičenie, tak potom ich hladiny tukov v krvi stúpnu a budú predispozíciou pre chorobu.

Tiež povedal niečo v zmysle, že informácie o správnom stravovaní budú široko dostupné, ale väčšina ľudí, hlavne hlúpi ľudia, ktorí beztak nemajú žiadne právo na pokračovanie života, budú tieto rady ignorovať a pokračovať v konzumovaní toho, čo je komfortné a ochutené jedlo (convenient and tasted food). Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | Leave a comment

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 3.časť – Eutanázia, zdravotníctvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť

– – – –

Eutanázia a “Tabletka smrti”
====================

Každý bude mať právo žiť iba presne vymedzenú dobu. Starí ľudia už nie sú užitoční. Stávajú sa záťažou. Preto by mali byť pripravení akceptovať smrť. Väčšina ľudí takto pripravených je.

Určí sa úradne hraničný vekový limit. Koniec koncov, máte právo zjesť iba určitý počet stejkov, zažiť v živote určitý počet orgazmov a určitý počet dobrých zážitkov. Keď zažijete dostatočne veľa z nich a keď už nie ste viac produktívni, pracujúci a prispievajúci pre spoločnosť, potom by ste mali byť pripravení ustúpiť nabok pre novú generáciu.

Niektoré veci majú pomôcť ľuďom uvedomiť si, že už žili dostatočne dlho. Spomenul niekoľko príkladov. Nespínam si už na všetky, ale tu je niekoľko z nich.

Používanie veľmi svetlého tlačiarenského atramentu na formulároch, ktoré ľudia budú pravidelne vypĺňať. Starí ľudia budú mať problémy čítať tento svetlý atrament a budú musieť žiadať mladých ľudí, aby im s tým pomohli.

Štruktúra automobilovej dopravy. Bude väčšie množstvo vysokorýchlostných jazdných pruhov, s ktorými budú mať starí ľudia s ich pomalšími reflexmi problémy a tak stratia ďalšiu časť zo svojej nezávislosti. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 2 Comments

Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 2.časť – Populačná kontrola

Predošlé časti prednášky: 1.časť

.

Populačná kontrola
==============

Bol veľmi aktívny v skupinách na kontrolu pôrodnosti (population control), hnutí za populačnú kontrolu a populačná kontrola bola ťažiskovým bodom tém, ktoré nasledovali po jeho úvodnej časti prednášky.

Povedal, že ľudská populácia rastie príliš rýchlo. Množsto ľudí, ktorí žijú v ktorejkoľvek dobe na planéte musí byť ohraničené, inak sa nám minie priestor pre život. Prerastieme možnosti našej produkcie potravín a znečistíme svet naším odpadom.

.
Povolenky na rodenie detí
==================

Ľuďom nebude povolené mať deti iba preto, že chcú, resp. že sú neopatrní. Väčšina rodín bude limitovaná na dve deti. Niektorí ľudia budú mať povolené iba jedno dieťa, zatiaľ čo mimoriadni ľudia môžu byť vybraní a budú mať povolené tri deti. To z dôvodu, že koeficient nulového populačného rastu je 2,1 dieťaťa na úplnú rodinu. Takže niečo v zmysle, že každá 10. rodina by mohla mať povolené privilégium tretieho dieťaťa. Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969 | 1 Comment

The New Order of Barbarians. Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 1.časť – úvod prednášky

Úvodné poznámky prekladateľa:

Nasledujúci dlhý rozhovor vznikol v roku 1988 v podobe nahrávky dvoch magnetofónových pások a vstúpil do histórie pod názvom “The New Order of Barbarians“. Autorom je dr. Lawrence Dunegan, ktorý v centre Koalície pre Život nahral svoje spomienky na podivnú prednášku, ktorej sa zúčastnil v roku 1969. Na youtube sa dajú nájsť digitalizácie oboch originálnych pások (silne zašumené) ako aj digitálne vyčistené nahrávky. V rámci prekladu som použil vizuálne naformátovanú a štylisticky jemne učesanú verziu prepisu odtiaľto http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf , originálny neupravený prepis pochádza odtiaľto http://100777.com/node/19

Pri preklade som sa snažil zachovať čo najpresnejšie myšlienkovú líniu originálu, občas aj za cenu mierne kostrbatého slovosledu. Nepodarilo sa mi žiaľ dostatočne zachytiť mrazivosť a pochmúrnosť originálu, takže pre tých, čo ovládajú dobre angličtinu, doporučujem čítať originál. Pri preklade bol tiež problém s nejednoznačnosťou niektorých anglických slov, ktoré sa u nás prekladajú viacerými odlišne významovými slovami, ale anglický originál pracoval vo vetách súčasne so všetkými významami a tak použitie ktoréhokoľvek slovenského ekvivalentu orezáva pôvodnú šírku významu výpovede. Typickým príkladom je anglické slovo “control”, ktoré sa u nás prekladá slovami kontrola, ovládanie, riadenie, ale v tomto rozhovore sa dané slovo vždy používa vo všetkých troch významoch súčasne.

Nasleduje samotný preklad: Continue reading

Posted in Prednáška Richard Day 1969, Svetová vláda | Leave a comment

COM-12 BRIEFING (1992). Uniknutý dokument z amerických tajných služieb venujúci sa programom ovládania mysle

Kontext vzniku a história cesty na verejnosť

Jedná sa o akýsi zápis z rokovania, resp. školiaci materiál, ktorým skupina označovaná ako COM 12 oboznamovala svojich členov so špinavými praktikami iných vetiev amerických tajných služieb – konkrétne CIA, ONI (námorná spravodajská služba) a tzv. Aquarius Group Operations (AGO) – pričom podľa všetkého existovala medzi týmito skupinami skrytá spravodajská vojna.

Popis k dokumentu píše, že bol daný k dispozícii veľmi obmedzenému počtu ľudí, pričom každý človek dostal mierne upravenú kópiu, ktorá sa líšila preklepmi v interpunkčných znamienkach, vďaka čomu bolo možné spätne vystopovať zdroj prípadného úniku. Jeden z vlastníkov dokumentu našiel spôsob, ako ho nechať zverejniť po svojej smrti, keď už mu nebudú hroziť represívne protiopatrenia za jeho zverejnenie.

Základný obsah

Dokument má 50 strán, je neštrukturovaný, bez podnadpisov tematických kapitol a bez odkazov na citovanú literatúru. Jeho hlavnou tematickou líniou je základný prehľad amerických technológií ovládania mysle, začínajúc technológiami hypnotického programovania agentov a atentátnikov z 1950tych rokov až po najnovšie trendy z 1990tych rokov v podobe hromadného budovania veží s vysielačmi mikrovlnného signálu. Záverečné stránky dokumentu popisujú, že techniky ovládania mysle majú byť použité na vytvorenie občianskych nepokojov, ktoré poskytnú vláde/armáde zámienku na prebratie moci a zavedenie tvrdého policajného štátu. Continue reading

Posted in Mind Control | Leave a comment