Riziká mobilov a wifi sietí. 1. časť. Riziká mobilného signálu

Tri články o rizikách mobilného signálu

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-prvni-plny-signal/

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-druha-veze-svobody/

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-treti/

Veľmi stručné zhrnutie: Continue reading

Advertisements
Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Epidémia neplodnosti 8. Bisfenol A, Bisfenol S

Pred pár mesiacmi vyšla na Idnes séria 2 článkov o téme veľmi nebezpečnej chemikálie  Bisfenol A, ktorá je používaná pri výrobe plastov a v súčasnosti prítomná vo výrobkoch všade okolo nás.

Kto má čas, doporučujem prečítať originálne články:

Nasleduje zostručnené zhrnutie informácií z článkov: Continue reading

Posted in Epidémia neplodnosti

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ (1927). Stručné poznámky z knihy

Toto knižka je veľmi detailnou príručkou popisujúcou organizačnú a hierarchickú štruktúru rôznych slobodomurárskych skupín, ich spoznávacie znamenia a účel jednotlivých stupňov zasvätenia. Detailne sú popísané rôzne často morbidné iniciačné rituály (prísaha s dýkou na srdci, prísaha s obeseneckou oprátkou na krku, symbolický pohreb, symbolické vyrezanie srdca, podpis vlastnou krvou)

Tematickou líniou knihy je, že slobodomurárske rituály slúžia na akúsi formu konverzie pôvodných kresťanov všetkých európskych národností (knižka píše o Nemecku), z ktorých sa po iniciačnom rituále stávajú syntetickí (umelo vytvorení, nepraví) Židia, ktorí následne pomáhajú realizovať rýdzo židovské ciele vedúce k nastoleniu židovskej svetovej vlády.

Typickým znakom všetkých iniciačných rituálov je, že “čakateľ” sa musí dopredu rozhodnúť, či chce postúpiť o úroveň vyššie a musí zložiť prísahu vernosti plnenia úloh, ktoré mu ale v danej chvíli ešte nie sú ani náznakom známe. A akonáhle prísahu zloží, neexistuje cesta späť a za odmietnutie poslušnosti alebo vyzradenie tajomstiev rádu platí automaticky trest smrti.

Celé slobodomurárstvo je pretkané židovskými symbolmi odkazujúcimi na Starý zákon (symbolická obriezka, obnova Šalamúnovho chrámu, židovské a kabalistické tajné symboly). Slobodomurári v istom zmysle vystupujú v roli užitoných idiotov, ktorí vstúpili do niečoho, o čom nič nevedia a zaviazali sa plniť úlohy v prospech ľudí, ktorých nikdy nespoznajú.

Táto knižka sa v tejto chvíli javí ako najpodrobnejší prehľad celej témy slobodomurárstva. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu.

(Poznámka: na koniec článku bolo doplnených niekoľko aktualizácií s informáciami z ďalších zdrojov. Posledná aktualizácia 10.7.2018)

Miniobsah:

  • P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998)
  • Mohamedov život (z blogu Richarda Sulíka)
  • N.A.Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky. Kap. IV. Mohamed a tajné spolky islamu (šiíti, suniti, izmailiti, fatimidi, assasíni)
  • Pôvod wahábizmu a saudskoarabskej rodiny
  • Ideológ Moslimského bratstva bol slobodomurárom

——

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu

Krátka knižka (cca 25 strán základného textu s krátkymi kapitolami).

Autorom je taliansky dominikánsky kňaz Curzio Nitoglia, ktorý v stručnej forme zhŕňa výskum P. Théryho venujúci sa skutočnému pôvodu islamu a skutočných cieľov jeho snáh o islamizáciu kresťanskej Európy.

Théryho výskum vyšiel v roku 1955, Nitogliova kniha v roku 1998.

Základná myšlienka knihy je približne takáto:

– Islam nie je žiadne spontánne vzniknuté arabské náboženstvo, ale je to judaizmus prispôsobený arabskej mentalite, pričom jeho prvotným cieľom bolo šíriť judaistické myšlienky (Starý Zákon a Talmud) medzi arabské obyvateľstvo, poprípade použiť arabov ako nástroj boja židov proti kresťanom (pre pochopenie kontextu: v tej dobe žila v Mekke veľká kresťanská komunita a kresťanská Byzantská ríša bola v tej dobe jednou z najmocnejších krajín Európy)

– Inšpiráciou pre vznik islamu nebolo žiadne “božské vnuknutie” Mohamedovi, ale vplyv jeho židovskej manželky Khadidje a vplyvného miestneho rabína z Mekky.

– Korán bol spísaný práve týmto rabínom, zatiaľ čo Mohamedova úloha bola výlučne v kazateľstve a šírení novej viery.

– Pôvodný korán vychádzal zo skrátenej verzie Piatich kníh Mojžišových, ale po Mohamedovej smrti sa stratil. Dnešný korán je už iba zbierkou historiek o živote Mohameda, ktoré boli spísané po jeho smrti. Je to teda akási “apoštolská verzia” Koránu.

– S postupom času došlo medzi Mohamedom a miestnymi Židmi k natoľko vážnym rozporom, že sa ich spolupráca skončila a cesty islamu a judaizmu sa vydali vlastnými smermi.

Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | 1 Comment

Protokoly Sionských mudrcov. Výber úryvkov k témam demokracie, novinárov, zákonodarstva, slobodomurárstva a liberalizmu

Nasledovný rozcestník je určený ako pracovná pomôcka.

Protokoly sionských mudrcov sú kvôli svojej forme (stenogratický zápis rozprávanej prednášky) tematicky neštruktúrované a značne neprehľadné. Mnohé témy sa náhodne objavujú v rôznych častiach protokoloch a sú roztrieštené do malých fragmentov naprieč celým dielom.

Preto som k niektorým zaujímavým a v súčasnosti stále aktuálnym témam tieto fragmenty vybral a zoskupil do krátkych tematických textových výberov. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

Petr Bakalář: Psychologie Romů (2004). Stručné zhrnutie zaujímavých informácií

Pred časom som narazil na túto veľmi zaujímavú knižku, ktorá sa odvážnym spôsobom díva na totálne tabuizovanú problematiku mentality, inteligencie, vzdelávateľnosti a kriminality rómskeho etnika.

Tu je stručné zhrnutie najzaujímavejších informácií, čo mi zostali v pamäti. Continue reading

Posted in Recenzie kníh | 1 Comment

Riziká očkovania 5. Násilné a direktívne presadzovanie očkovacích programov zo strany štátnych úradov

predošlá časť: Riziká očkovania 4. Vakcíny spôsobujúce neplodnosť

Občas to pôsobí až nepochopiteľne, že tí istí aktivisti, ktorí na jednej strane propagujú myšlienku redukcie svetovej populácie, dostávajú zároveň až hysterické záchvaty, akonáhle ľudia odmietajú očkovania, ktoré sú údajne na ochranu ich zdravia a života.

To len zvýrazňuje podozrenie, že súčasné vakcinačné programy, ktoré vyžadujú 90% preočkovanosť populácie, zrejme nie sú iba v jej prospech.

Asi netreba spomínať slávne vyjadrenie Billa Gatesa, ktorý na konferencii TED povedal, že kvalitne odvedená práca v oblasti vakcinácie môže prispieť k redukcii svetovej populácie o 10-15% (t.j. približne o 1 miliardu ľudí!)

Zaujímavé je aj dané číslo 90%. Zaváňa podozrením, že svetové elity, ich spriaznci a ďalší vyvolení by chceli patriť do danej skupny 10%, ktorá bude od očkovania ušetrená.

Nasledujú rôzne náhodne zozbierané články o čoraz násilnejšom pretláčaní povinného očkovania: Continue reading

Posted in Riziká očkovania | Leave a comment