Riziká mobilov a wifi sietí. 3. časť. 5G siete (aktualizované 27.9.2018 a 15.10.2018)

Predošlá časť: 2. Riziká wifi signálu

Zatiaľ iba veľmi stručne, neskôr to možno rozpíšem.

V súčasnosti sa pripravuje sa nástup novej generácie mobilných sietí, tzv. 5G sieť (t.j. sieť 5. generácie), ktorej žiarivý aj dátový výkon bude mnohonásobne prevyšovať súčasné vysielacie zariadenia a štandardy.

To všetko má byť skombinované s internetom vecí (všetky domáce spotrebiče pripojené pomocou wifi na internet), plus inteligentné merače (smart meters), ktoré pomocou ad hoc vytvorenej siete budú hlásiť všetky svoje hodnoty centrálam bez nutnosti návštevy odpisových technikov… Continue reading

Advertisements
Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 2. časť. Riziká wifi signálu

Predošlá časť: 1. Riziká mobilného signálu

Nasledujú články k téme rizík wifi signálu.

Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Riziká mobilov a wifi sietí. 1. časť. Riziká mobilného signálu

Tri články o rizikách mobilného signálu

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-prvni-plny-signal/

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-druha-veze-svobody/

https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-treti/

Veľmi stručné zhrnutie: Continue reading

Posted in Riziká wifi | Leave a comment

Epidémia neplodnosti 8. Bisfenol A, Bisfenol S

Pred pár mesiacmi vyšla na Idnes séria 2 článkov o téme veľmi nebezpečnej chemikálie  Bisfenol A, ktorá je používaná pri výrobe plastov a v súčasnosti prítomná vo výrobkoch všade okolo nás.

Kto má čas, doporučujem prečítať originálne články:

Nasleduje zostručnené zhrnutie informácií z článkov: Continue reading

Posted in Epidémia neplodnosti

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ (1927). Stručné poznámky z knihy

Toto knižka je veľmi detailnou príručkou popisujúcou organizačnú a hierarchickú štruktúru rôznych slobodomurárskych skupín, ich spoznávacie znamenia a účel jednotlivých stupňov zasvätenia. Detailne sú popísané rôzne často morbidné iniciačné rituály (prísaha s dýkou na srdci, prísaha s obeseneckou oprátkou na krku, symbolický pohreb, symbolické vyrezanie srdca, podpis vlastnou krvou)

Tematickou líniou knihy je, že slobodomurárske rituály slúžia na akúsi formu konverzie pôvodných kresťanov všetkých európskych národností (knižka píše o Nemecku), z ktorých sa po iniciačnom rituále stávajú syntetickí (umelo vytvorení, nepraví) Židia, ktorí následne pomáhajú realizovať rýdzo židovské ciele vedúce k nastoleniu židovskej svetovej vlády.

Typickým znakom všetkých iniciačných rituálov je, že “čakateľ” sa musí dopredu rozhodnúť, či chce postúpiť o úroveň vyššie a musí zložiť prísahu vernosti plnenia úloh, ktoré mu ale v danej chvíli ešte nie sú ani náznakom známe. A akonáhle prísahu zloží, neexistuje cesta späť a za odmietnutie poslušnosti alebo vyzradenie tajomstiev rádu platí automaticky trest smrti.

Celé slobodomurárstvo je pretkané židovskými symbolmi odkazujúcimi na Starý zákon (symbolická obriezka, obnova Šalamúnovho chrámu, židovské a kabalistické tajné symboly). Slobodomurári v istom zmysle vystupujú v roli užitoných idiotov, ktorí vstúpili do niečoho, o čom nič nevedia a zaviazali sa plniť úlohy v prospech ľudí, ktorých nikdy nespoznajú.

Táto knižka sa v tejto chvíli javí ako najpodrobnejší prehľad celej témy slobodomurárstva. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu.

(Poznámka: na koniec článku bolo doplnených niekoľko aktualizácií s informáciami z ďalších zdrojov. Posledná aktualizácia 10.7.2018)

Miniobsah:

  • P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998)
  • Mohamedov život (z blogu Richarda Sulíka)
  • N.A.Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky. Kap. IV. Mohamed a tajné spolky islamu (šiíti, suniti, izmailiti, fatimidi, assasíni)
  • Pôvod wahábizmu a saudskoarabskej rodiny
  • Ideológ Moslimského bratstva bol slobodomurárom

——

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu

Krátka knižka (cca 25 strán základného textu s krátkymi kapitolami).

Autorom je taliansky dominikánsky kňaz Curzio Nitoglia, ktorý v stručnej forme zhŕňa výskum P. Théryho venujúci sa skutočnému pôvodu islamu a skutočných cieľov jeho snáh o islamizáciu kresťanskej Európy.

Théryho výskum vyšiel v roku 1955, Nitogliova kniha v roku 1998.

Základná myšlienka knihy je približne takáto:

– Islam nie je žiadne spontánne vzniknuté arabské náboženstvo, ale je to judaizmus prispôsobený arabskej mentalite, pričom jeho prvotným cieľom bolo šíriť judaistické myšlienky (Starý Zákon a Talmud) medzi arabské obyvateľstvo, poprípade použiť arabov ako nástroj boja židov proti kresťanom (pre pochopenie kontextu: v tej dobe žila v Mekke veľká kresťanská komunita a kresťanská Byzantská ríša bola v tej dobe jednou z najmocnejších krajín Európy)

– Inšpiráciou pre vznik islamu nebolo žiadne “božské vnuknutie” Mohamedovi, ale vplyv jeho židovskej manželky Khadidje a vplyvného miestneho rabína z Mekky.

– Korán bol spísaný práve týmto rabínom, zatiaľ čo Mohamedova úloha bola výlučne v kazateľstve a šírení novej viery.

– Pôvodný korán vychádzal zo skrátenej verzie Piatich kníh Mojžišových, ale po Mohamedovej smrti sa stratil. Dnešný korán je už iba zbierkou historiek o živote Mohameda, ktoré boli spísané po jeho smrti. Je to teda akási “apoštolská verzia” Koránu.

– S postupom času došlo medzi Mohamedom a miestnymi Židmi k natoľko vážnym rozporom, že sa ich spolupráca skončila a cesty islamu a judaizmu sa vydali vlastnými smermi.

Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | 1 Comment

Protokoly Sionských mudrcov. Výber úryvkov k témam demokracie, novinárov, zákonodarstva, slobodomurárstva a liberalizmu

Nasledovný rozcestník je určený ako pracovná pomôcka.

Protokoly sionských mudrcov sú kvôli svojej forme (stenogratický zápis rozprávanej prednášky) tematicky neštruktúrované a značne neprehľadné. Mnohé témy sa náhodne objavujú v rôznych častiach protokoloch a sú roztrieštené do malých fragmentov naprieč celým dielom.

Preto som k niektorým zaujímavým a v súčasnosti stále aktuálnym témam tieto fragmenty vybral a zoskupil do krátkych tematických textových výberov. Continue reading

Posted in Recenzie kníh, Svetová vláda | Leave a comment