Category Archives: Referendum 7.2.2015

Referendum 7.2.2015

Slovenské referendum za rodinu – ohliadnutie za referendovou kampaňou

Toto je pokus o zdokumentovanie nálad a udalostí, ktoré sprevádzali slovenské referendum za rodinu.

Posted in LGBT-Lobby, NeDemokracia, Referendum 7.2.2015

La Manif Pour Tous – ohliadnutie za francúzskym bojom za tradičnú rodinu

Za posledné 3 roky sa mi nahromadilo pomerne obstojné množstvo článkov ohľadom udalostí spojených s uzákoňovaním francúzskych homosexuálnych manželstiev a adopcií. Myslím, že práve teraz je vhodný čas pripomenúť si situáciu vo Francúzsku a porovnať s aktuálnym dianím u nás… … Continue reading

Posted in LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015

(Homo)sexuálna výchova na školách

Tento článok je venovaný nadchádzajúcemu referendu. Sumarizuje množstvo otrasných prípadov zo zahraničia, ktoré dokazujú, aké nebezpečné ciele sleduje presadzovanie sexuálnej výchovy do škôl. Pamätajte na to keď pôjdete hlasovať! (článok bude priebežne dopĺňaný, nové prípady sú na konci. Aktualizované 7.10.2015)

Posted in Juvenilná justícia, LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015

Homosexuálne adopcie

Tento článok má za cieľ podrobne zdokumentovať všetky rizikové faktory, ktorým môžu byť vystavené deti vychovávané homosexuálnymi pármi. (článok bude priebežne aktualizovaný a rozširovaný) aktualizácie: – 11.1.2015 – výrazné prepracovanie a sprehľadnenie štruktúry článku. Doplnená kapitola o násilí v homosex.pároch … Continue reading

Posted in Juvenilná justícia, LGBT-Lobby, Referendum 7.2.2015

Juvenilná justícia / Juvenilní justice

Tento text je sumarizácia všetkých prípadov núteného odoberania detí v Európe, ktoré sa v posledných rokoch objavili v domácich médiach. Aktualizácie: 22.1.2014 (doplnené prípady z Veľkej Británie a Nórska. Doplnená sumarizačná štatistika počtov odobratých detí) 25.1.2014 (doplnené prípady z Nórska, … Continue reading

Posted in Juvenilná justícia, Referendum 7.2.2015