Category Archives: Martil L.Pall – Riziká 5G – kniha

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G.

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

Predošlé časti prekladu sú tu: kapitola 1, kapitola 3 —————————————————————————————- Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti. . Väčšina debát vedených ohľadom toho, že mikrovlnné elektromagnetické polia (EMF) môžu byť výrazne škodlivejšie pre deti, sa … Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | 1 Comment

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

Predošlé kapitoly sú tu: (kapitola 1) ————————————————————– Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí . # KUMULOVANÉ A NEVRATNÉ EFEKTY (str. 23) Dve otázky, ktoré je nutné si položiť ohľadom účinkov nízko-intenzívnych EMF polí znejú: sú … Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | 1 Comment

Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 1 – Osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov netepelných expozícií elektromagnetickými poliami. Pulzované signály a ďalšie faktory

(poznámka prekladateľa: prinášam čiastočný preklad knihy amerického emeritného profesora biológie Martina L.Palla, v ktorej sumarizuje vedecké štúdie a dôkazy o tom, že mikrovlnné frekvencie a predovšetkým prichádzajúce 5G siete budú mať devastujúci vplyv na ľudské zdravie. Nie je v mojich … Continue reading

Posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi | Leave a comment