Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

Predošlé časti prekladu sú tu: kapitola 1, kapitola 3

—————————————————————————————-

Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

.
Väčšina debát vedených ohľadom toho, že mikrovlnné elektromagnetické polia (EMF) môžu byť výrazne škodlivejšie pre deti, sa zameriavali na tému výrazne menšej hlavy a tenšej hrúbky lebky u detí, čo zvyšuje mieru expozície ich mozgu [60,61]. Okrem toho však existujú aj ďalšie problémy. Bolo preukázané, že EMF sú výrazne aktívne pri vytváraní efektov u embryonických kmeňových buniek [62-71]. Vzhľadom na to, že tieto kmeňové bunky sa vyskytujú vo výrazne vyšších koncentráciach u detí, s najvyššími koncentrácami u nenarodených detí a klesajú s narastajúcim vekom [62,63], dopady na malé deti budú s veľkou pravdepodobnosťou vyššie než u dospelých. Znížená miera opravy DNA a zvýšená miera tvorby poškodení DNA vplyvom EMF expozícii, v kombinácii so zvýšeným množením buniek u malých detí, silne naznačuje, že malé deti môžu byť po takýchto expozíciach vo zvýšenej miere náchylné na vznik rakoviny [62-64,71]. Dve prehľadové štúdie, ktoré budú rozobraté v nasledujúcej kapitole, poskytujú ďalšie dôkazy o zvýšenej náchylnosti detí k rakovine. EMF účinky na kmeňové bunky môžu spôsobovať tiež to, že malé deti sú značne náchylné k narušeniu vývoja mozgu [66,71], čo môže mať príčinnú súvislosť s autizmom.

Osobne verím tomu, že taktiež rola [Ca2+]i vo vývoji synapsií je relevantná v téme možnej súvislosti EMF s autizmom. Hechtov prehľad sovietskych štúdií zamestnaneckých expozícií [28] píše, že “mladé osoby vykazujú vyššiu citlivosť na elektromagnetické polia než dospelí”. Toto sú veľmi vážne problémy a nedá sa vylúčiť vylúčiť, že existujú aj ďalšie vážne riziká pre deti. Redmayne a Johansson [72] zosumarizovali literatúru ukazujúcu, že existujú efekty závislé od veku – napríklad také, že mladí ľudia sú viac citliví na účinky EMF. Z týchto rôznych zistení vyplýva, že umiestňovanie Wi-Fi do škôl po celej krajine a nie až tak neobvyklé umiestňovanie vysielačov mobilného signálu na strechy škôl, môže v oboch prípadoch znamenať vysokú mieru ohrozenia zdravia našich detí ako aj hrozbu pre zdravie učiteľov a vysoko citlivých detí u tehotných učiteliek.

Barrie Trower, britský vyslúžilý expert vojenskej tajnej služby, cestuje na vlastné náklady po celom svete a varuje pred zavádzaním Wi-Fi do škôl. Jeho znalosti ohľadom tejto témy sú založené z časti na utajovaných informáciach, o ktorých nemôže verejne rozprávať, ale ktoré ho veľmi znepokoujú.

.

Citovaná literatúra

[28] Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018)
[60] Gandhi OP, Kang G. 2001 Calculation of induced current densities for humans by magnetic fields from electronic article surveillance devices. Phys Med Biol 46:2759-2771.
[61] Gandhi OP, Morgan LL, de Salles AA, Han YY, Herberman RB, Davis DL. 2012. Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 31:34-51. doi: 10.3109/15368378.2011.622827.
[62] Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. 2009 Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30:129-141. doi: 10.1002/bem.20445.
[63] Markovà E, Malmgren LO, Belyaev IY. 2010 Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environ Health Perspect 118:394-399. doi: 10.1289/ehp.0900781
[64] Lee SS, Kim HR, Kim MS, Park SH, Kim DW. 2014 Influence of smart phone Wi-Fi signals on adipose-derived stem cells. Ja J Cranofac Surg 25:1902-1907. doi: 10.1097/SCS.0000000000000939.
[65] Czyz J, Guan K, Zeng Q, Nikolova T, Meister A, Schönborn F, Schuderer J, Kuster N, Wobus AM. 2004 High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells. Bioelectromagnetic 25:296-307. doi:10.1002/bem.10199
[66] Xu F, Bai Q, Zhou K, Ma L, Duan J, Zhuang F, Xie C, Li W, Zou P, Zhu C. 2016 Agedependent acute interference with stem and progenitor cell proliferation in the hippocampus after exposure to 1800 MHz electromagnetic radiation. Electromagn Biol Med 3:1-9. doi: 10.1080/15368378.2016.
[67] Odaci E, Bas O, Kaplan S. 2008 Effects of prenatal exposure to a 900 MHz electromagnetic field on the dentate gyrus of rats: a stereological and histopathological study. Brain Res 1238:224-229. doi: 10.1016/j.brainres.2008.08.013.
[68] Uchugonova A, Isemann A, Gorjup E, Tempea G, Bückle R, Watanabe W, König K. 2008. Optical knock out of stem cells with extremely ultrashort femtosecond laser pulses. J Biophotonics 1(6):463-469. doi: 10.1002/jbio.200810047.
[69] Wang C, Wang X, Zhou H, Dong G, Guan X, Wang L, Xu X, Wang S, Chen P, Peng R, Hu X. 2015 Effects of pulsed 2.856 GHz microwave exposure on BM-MSCs isolated from C57BL/6 mice. PLoS One. 2015 Feb 6;10(2):e0117550. doi: 10.1371/journal.pone.0117550.
[70] Teven CM, Greives M, Natale RB, Su Y, Luo Q, He BC, Shenaq D, He TC, Reid RR. 2012 Differentiation of osteoprogenitor cells is induced by high-frequency pulsed electromagnetic fields. J Craniofac Surg 23:586-593. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824cd6de.
[71] Bhargav H, Srinivasan TM, Varambally S, Gangadhar BN, Koka P. 2015 Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging. J Stem Cells 10 (4): 287-294.
[72] Redmayne M, Johansson O. 2015 Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in the light of age-relevant natural differences. Rev Environ Health 30: 323-335. doi: 10.1515/reveh-2015-0030.

Zdroj:

Marin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sicences: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence
for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them. Chapter 4. EMFs Including Wi-Fi May Be Particularly Damaging to Young People (p.27-28)
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3.pdf

.

Pokračovanie ( ……….. )

Všetky preložené kapitoly budú tu: https://diskuter.wordpress.com/category/martil-l-pall-rizika-5g-kniha/

.

Copyleft: Text prekladu je voľne šíriteľný

This entry was posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi. Bookmark the permalink.

1 Response to Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 4. Elektromagnetické polia, vrátane Wi-Fi môžu byť mimoriadne nebezpečné pre deti.

  1. Ahoj! Do svojich článkov musíte nahrať viac obrázkov. To by bolo lepšie

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s