Rôzne užitočné informácie k téme epidémie COVID-19. Príznaky, prevencia, liečba, príbehy

Tento článok má za cieľ zozbierať na malom mieste rôzne užitočné informácie k téme príznakov, liečby a prevencie Koronavírusu COVID-19/SARS-CoV-2.

V najbližších dňoch tu budú pribúdať informácia spolu s tým, ako budem zvládať prechádzať môj archív a ako budú pribúdať nové informácie.

Účelom blogu je hlavne aby fungoval ako rozcestník na užitočné texty.

Log zmien je na konci článku.

.
Obsah

Príznaky
Infekčnosť, úmrtnosť, priebeh choroby, imunita, zdravotné následky
.  -Infekčnosť
.  -Úmrtnosť
.  -Priebeh choroby, príznaky
.  -Sporná imunita po vyliečení
.  -Trvalé následky
Prevencia pred nákazou pomocou rúšok
Liečba
Príbehy nakazených
Kontroverzie ohľadom pôvodu koronavírusu
Log aktualizácií

.
Príznaky
===============

Najtypickejší príznak, ktorý popisujú takmer všetci nakazení sú urputné bolesti hlavy.

Veľmi častý príznak sú veľmi vysoké horúčky (39-40 C), ktoré pretrvávajú aj 6 dní v kuse. Niektorí ľudia však horúčky nemajú.

Ďalší značne častý príznak je suchý kašel.

Po niekoľkých dňoch sa začne prejavovať ďalší výrazný príznak – pocit nemožnosti sa nadýchnuť. Ten vzniká v rámci procesu postupnej deštrukcie pľúc vírusom.

Často sú spomínané veľmi silné neustupujúce bolesti svalov.

Treba si uvedomiť, že hoci je COVID-19 v médiach prezentovaný ako primárne respiračná choroba, po infikovaní vírus zasahuje všetky telesné orgány. Najviac viazacích receptorov, cez ktoré môže vírus infikovať bunky sa nachádza v pľúcach a srdcovom svale. Preto práve tieto dva orgány sú infekciou najviac postihnuté. Devastácia pľúcneho tkaniva následne vedie k život ohrozujúcim stavom, kedy zlyháva okysličovanie krvi.

Niektoré správy spomínajú, že vírus napadá tiež nervovú sústavu a nachádza sa tiež v telesných tekutinách (moč, stolica).

Väčšina správ o priebehu choroby popisuje prudký nástup choroby, kedy sa človek zobudí ráno s prudkou horúčkou a intenzívnou bolesťou hlavy a svalov. Nasledujúcich 7-14 dní sa stav ďalej pomaly zhoršuje. Celý proces spontánneho vyliečenia môže trvať až 30 dní od prvých príznakov. K tomu treba prirátať 7-14 dennú bezpríznakovú inkubačnú dobu.

Zaujímavá informácia: u ľudí, ktorí majú bezpríznakový alebo mimoriadne mierny priebeh choroby, sa veľmi často ako prvý, resp. jediný príznak ochorenia objaví strata čuchu a chuti. Úrady doporučili, aby ľudia s takýmito príznakmi dobrovoľne prešli na 7 dňovú preventívnu karanténu. https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/koronavirus-se-muze-ohlasit-ztratou-cichu-a-chuti-40317693

Doplnené 15.4.2020

Rusko vydalo prehľad symptómov Covidu. Príznaky sa objavujú postupne. Symptómy nákazy po dňoch
http://afinabul.blog.cz/2004/priznaky-nakazenia-koronavirusom-sa-objavuju-postupne (užitočné)

.
Infekčnosť, imunita, priebeh choroby a úmrtnosť
===============================================

Priebeh v závislosti na veku:

Správy udávajú, že vírus má mimoriadne dlhú inkubačnú dobu, ktorá môže trvať až 14 dní, pričom toto obdobie je bezpríznakové, ale človek počas celej tejto doby šíri infekciu do okolia,  údajne dokonca ešte viac než po prepuknutí prvých fyzických príznakov.

Cca 20% ľudí prejde celou chorobou úplne bezpríznakovo. To sa týka predovšetkým detí a mladých ľudí do 20 rokov. Títo ľudia sa často vôbec nedostatnú do štatistík nakazených.

Populácia vo veku 20-60 rokov má priebeh rôzneho stupňa intenzity, od mierneho až po veľmi nepríjemný. Je zreteľný trend, že čím je človek starší, tým je priebeh choroby ťažký a závažnejší.

Ľudia vo veku nad 60 rokov mávajú priebeh choroby veľmi ťažký a v tejto skupina je najvyššia miera úmrtnosti.

Zaujímavá informácia: Najnovšie čísla z Číny a Japonska udávajú, že až 30% nakazených je úplne bezpríznakových, pričom však stále fungujú ako zdroj infekcie pre okolie https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/varovani-z-ciny-kazdy-treti-pozitivne-testovany-je-tichy-prenasec-bez-priznaku-40317731

Infekčnosť:

Pre chrípku býva udávaná nákazlivosť (tzv. R0) v hodnote 1,2 až 1,8. Toto číslo znamená, že človek nakazený chrípkou za dobu choroby nakazí 1-2 ďalších ľudí.

Pre COVID-19 je R0 udávané podľa optimistických zdrojov ako 3-4 a podľa pesimistických zdrojov ako 4-7. To v praxi znamená, že nakazený človek môže nakaziť teoreticky až 7 ďalších ľudí, okrem iného aj vďaka dlhej bezpríznakovej inkubačnej dobe. Toto číslo je enormne vysoké, čo spôsobuje exponenciálny rast počtu nakazených, ktorý môže v priebehu 2-3 týždňov vyskočiť od jednotlivcov k desiatkam tisíc nakazených.

Je zaujímavé, že hoci deti mávajú priebeh chodoby prakticky bezpríznakový, miera nakazenia u nich je rovnaká ako v ostatných vekových skupinách. https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-deti.A200308_144452_veda_mla + https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/deti-maji-plice-v-lepsim-stavu-proto-na-ne-covid-19-tolik-nedopada-40317131

Taktiež bolo zistené, že ľudia s krvnou skupinou A majú najvyššiu pravdepodobnosť nákazy, naopak ľudia s krvnou skupinou 0 ju majú najnižšiu. Zbytok krvných skupín sa nachádza uprostred. Pravdepodobnosť nákazy u krvnej skupiny A je 2x vyššia ako u skupiny 0. https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/u-koronaviru-zalezi-na-krevni-skupine-nejzranitelnejsi-je-a-40317101

Za zmienku stojí aj ďalšia zvláštna vec – vírus vplýva mimoriadne ničivo na ázijskú rasu a predovšetkým na ázijských mužov, u ktorých je priebeh devastácie pľúc vírusom 4x rýchlejší než u ostatných skupín obyvateľstva. To viedlo k úvahám, že Covid-19 bol laboratórne vyvinutý vírus geneticky uspôsobený cielene proti ázijskej rase. https://zemavek.sk/koronavirus-moze-byt-selektivnou-biologickou-zbranou-namierenou-na-cinu/

Doplnené 15.4.2020

Štatistiky z USA ukazujú, že americkí černosi majú nadpriemerne vysokú mieru nákazy aj úmrtnosti na Covid-19 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-afroamericane-usa-rasismus-chicago.A200408_121856_zahranicni_jhr / https://www.hlavnespravy.sk/koronavirus-infikuje-zabija-afroamericanov-so-znepokojivo-vysokou-rychlostou-vo-vyssom-pocte-prislusnikov-inych-ras/2115866  . Článok neudáva vysvetlenie – príčinou môže byť všetko možné: od horšieho zdravotného stavu černochov, vyššieho výskytu obezity, cukrovky, horšej hygieny u černochov, neochoty dodržiavať karanténne doporučenia až po horší prístup amerických černochov k službám amerického zdravotníctva.

Úmrtnosť:

Štatistiky z Číny ukazujú úmrtnosť 4% z nakazených, ktorí vykazovali nejaké príznaky.

Štatistiky z Južnej kórey vykázali úmrtnosť 0,6% z ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na vírus (t.j. vrátane bezpríznakových ľudí)

Štatistiky z Talianska ukazujú úmrtnosť 8-12%. Toto extrémne vysoké číslo je minimálne z časti spôsobené kolapsom talianskeho zdravotníctva vplyvom epidémie.

Úmrtnosť na sezónnu chrípku je 0,1%.

V jednej diskusii sa objavila takáto štatistika

80+ let — 14.8%
70-79 let — 8.0%
60-69 let — 3.6%
50-59 let — 1.3%
40-49 let — 0.4%
30-39 let — 0.2%
20-29 let — 0.2%
10-19 let — 0.2%
0-9 let — bez úmrtí

V prípade infekcie SARS sa udávala úmrtnosť 10%, hlavne v dôsledku zlyhania pľúc.

V prípade infekcie MERS sa udávala úmrtnosť 30-50%, hlavne v dôsledku zlyhania obličiek (ledvín).

Imunita

Prvé výsledky z Ázie ukazujú, že prekonanie choroby človeku nezaručuje automatickú imunitu pred opätovnou nákazou…

Kórejský výskum: 91 uzdravených Jihokorejců má znovu pozitivní testy
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/temer-stovka-uzdravenych-jihokorejcu-ma-znovu-pozitivni-testy-40320187 / https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/who-koronavirus-opetovna-pozitivita-testy-vyleceni-pacienti-covid-19.A200411_135856_zahranicni_kha

Čínsky výskum: Tretina vyliečených pacientov má v krvi nedostačujúce, resp. žiadne protilátky a teda nie sú chránení pred reinfekciou
https://aeronet.cz/news/ano-bude-hur-vyzkumnici-ze-sanghaje-publikovali-alarmujici-zavery-z-vyzkumu-ze-cela-tretina-uzdravenych-osob-po-prodelani-nemoci-covid-19-ma-minimalni-a-v-nekterych-pripadech-dokonce-nulove-objemy/

Tieto dve zistenia vytvárajú vážny otáznik ohľadom témy budúcej vakcinácie proti Covidu, resp. ohľadom vytvárania Pasov digitálnej imunity, ktoré by dávali privilégia ľuďom s očkovaním alebo s prekonanou chorobou.

Zdravotné následky

Najčastejšie sa spomína vážne poškodenie pľúc v dôsledku zjazvenia pľúcneho tkaniva. Dôsledkom toho je dychová nedostatočnosť na dlhé roky od skončenia choroby.

Ale sú aj ďalšie problémy, pretože vírus napadá mnohé ďalšie orgány v tele:

Koronavirus může způsobovat záněty varlat a neplodnost, upozorňuje biolog
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhovor-omar-sery-molekularni-biolog-koronavirus.A200325_540656_brno-zpravy_krut

Šerý: Promořením populace bychom si vyráběli invalidy. Virus napadá i buňky v mozku
https://www.info.cz/cesko/sery-promorenim-populace-bychom-si-vyrabeli-invalidy-virus-napada-i-bunky-v-mozku-44761.html
(Toto je veľmi dobrý článok, ktorý popisuje, akú širokú škálu následkov môže prekonanie choroby u človeka zachovať: poškodenie mozgu, stratu spomienok, poškodenie srdca, chronický únavový syndróm, dychovú nedostatočnosť. Mnohí pacienti, ktorí prekonali choroby SARS a MERS skončili s trvalými zdravotnými následkami)

Z tohto dôvodu úvahy o “premorení” populácie za účelom získania kolektívnej imunity sú veľmi nebezpečné. Jednak sa žiadna trvalá imunita nemusí získať a navyše aj mladý zdravý človek si z choroby môže odniesť vážne následky.

.
Prevencia pred nákazou pomocou rúšok
====================================

Infekcia sa šíri niekoľkými rôznymi spôsobmi:

– kvapôčkovou infekciou (kýchaním)

– aerosolmi (obyčajným dychom bezpríznakovej nakazenej osoby)

– kontaminovanými predmetmi (vírus prežije v životaschopnej podobe vo vzduchu 30minút až 3 hodiny a na povrchoch 2 až 3 dni) https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/koronavirus-prezije-ve-vzduchu-tri-hodiny-tvrdi-americti-vedci-40317104

– v Ázii zaznamenali prípady kontaminácie prostredníctvom vírusov v pare vyparujúcej sa z fekálnej kanalizácie.

– vírus je schopný prežívať až 2 dni na povrchu bankoviek, takže čína aj južná kórea realizovali v istej fázi epidémie stiahnutie bankoviek z obehu a buď ich spálenie alebo sterilizáciu v horúcej pare.

Ako najvšeobecnejšie aplikované opatrenie proti šíreniu nákazy sa po celom svete zaviedla stratégia povinného nosenia rúšok cez tvár.

Pri tomto opatrení však treba mať na pamäti nasledovné veci:

– ochrana nositeľa papierovej jednorazovej chirurgickej rúšky je relatívne nízka (niekde sa udávalo číslo 40%, skúsim dohľadať zdroj)

– ochrana nositeľa bavlnenej rúšky je ešte nižšia (dajme tomu 30%, upresním neskôr)

– význam nosenia rúšok však spočíva v tom, že výrazným spôsobom znižujú šírenie vírusu do okolia, ak je nositeľ rúšky infikovaný. V takom prípade zastavia rúšky okolo 80% vydychovaných vírusových častíc. Rúška tak primárne slúži k ochrane okolia a nie k ochrane nositeľa rúšky.

– skutočne výraznú ochranu nositeľa poskytujú až respirátory, ktoré majú záchyt od 80% až po 100% vírusu. Ale aj toto opatrenie je treba kombinovať s ďalšími bezpečnostnými krokmi.

– vírus sa môže do tela dostávať aj cez sliznicu očí, takže v nebezpečnom prostredí sa doporučujú okuliare.

– taktiež sa môže šíriť dotykom s kontaminovanými predmetmi (napríklad zábradlie, zvončeky, tyče v autobuse atď), podávaním rúk, kontaminovaným oblečením… Preto sa doporučujú jednorazové rukavice.

– Skúsenosti z Číny ukazujú, že najefektívnejším súčasným prístupom boja je kombinácia čo najvýraznejšej karantény obyvateľstva (zákaz vychádzania z domu, pokiaľ to nie je nutné) v kombinácii s povinným nosením rúšky všade mimo domu.

Videonávody k svojpomocnej výrobe rúšky sa dajú pozrieť tu:

I bavlněná rouška může pomoci. Návod, jak si ji doma ušít https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/i-bavlnena-rouska-muze-pomoci-navod-jak-si-ji-doma-usit-40316762

Jak ušít roušku? Podívejte se na návod krok za krokem https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/rouska-bavlnena-ustenka-koronavirus-navod-vyroba.A200315_213240_zdravi_jup

Čeští výzkumníci testují, jak roušky z triček a kapesníků zachytí koronavirus https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/cesti-vyzkumnici-testuji-jak-rousky-z-tricek-a-kapesniku-zachyti-koronavirus-40317198

I rouška z trička má smysl, potvrzují studie. Pozor na správnou sterilizaci https://www.idnes.cz/technet/veda/rousky-domaci-vyroba.A200316_220334_veda_pka

Jak se starat o doma vyrobenou roušku https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/jak-se-starat-o-doma-vyrobenou-rousku-40316990

WHO radí, jak správně nosit a zlikvidovat roušku https://tv.idnes.cz/lifestyle/who-rouska-jak-pouzivat-nosit-navod-likvidace.V200318_115700_idnestv_pest

Rouška bez šití? Stačí vám jen nůžky a tričko, vše je hotové za minutu!
https://www.expres.cz/video/karantena-koronavirus-coronavirus-covid-19-priznaky-rousky-cesko.A200316_185711_dx-video_borek (toto je zaujímavé video, oplatí sa pozrieť)

Doplnené 15.4.2020

Takhle si vyrobíte vlastní roušku bez šití, ukazuje šéf amerických zdravotníků
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/takhle-si-vyrobite-vlastni-rousku-bez-siti-ukazuje-sef-americkych-zdravotniku-40319608 (pruh látky, niekoľko krát zložený a previazaný gumičkou. Žiadne strihanie, žiadne zošívanie)

.
Liečba
======

Na koronavirus zabraly léky na AIDS (3.2.2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/na-koronavirus-zabraly-leky-na-aids-40312092

Na koronavir zabral lék vyvinutý Čechem (4.2.2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/na-koronavir-zabral-lek-vyvinuty-cechem-40312254
Remdesivir, liek pôvodne vyvíjaný na liečbu eboly.

Kriticky nemocní dostanou Remdesivir, souhlasí SÚKL (17.3.2020)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sukl-lek-remdesivir-koronavirus-ziskal-kladne-stanovisko.A200316_192731_domaci_chtl / Kvůli velké poptávce už nebude výrobce léku remdesivir dávat povolení (23.3.2020)
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/remdesivir-lek-zastaveni-povoleni-pro-uziti.A200323_082731_zahranicni_blj  (pointa je, že tento liek je stále v pozícii experimentálneho lieku a preto existujú po svete limitované zásoby a hlavný výrobca nestíha zásobovať všetky žiadateľské krajiny)

Nedoporučuje sa užívanie Ibuprofenu. Ľudia majú po ňom drastické zhoršenie stavu (17.3.2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rodice-dali-ctyrlete-dceri-s-priznaky-koronaviru-ibuprofen-jeji-stav-se-rapidne-zhorsil-40317039 , https://www.hlavnespravy.sk/who-odbornici-preveruju-ucinky-ibuprofenu-suvislosti-covid-19/2088369

Určitú formu prevencie môžu poskytovať vysoké dávky vitamínu D3, ktorý za normálnych okolností funguje ako regulátor imunity a je známe, že má výrazný preventívny účinok proti sezónnym vírusom prechladnutia a chrípok. (19.3.2020)
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/vitamin-d-rastislav-madar-jiri-rupich.A200319_094838_zdravi_jup (ja k tomu dodám, že sa treba zamerať na tzv. “slnečný vitamín” D3 a treba ho vo vysokých dávkach, cca 10 000 IU denne. Na slnko rovno zabudnite, v tomto kalendárnom čase danú dávku nezískate, ani keby ste sa položili von v plavkách. Rovnako zabudnite aj na rady o získavaní vitamínu D z rýb a rybieho oleja – dávky sú príliš nízke na zmyslupný efekt)

Hledání léku na koronavirus, některé pokusy vypadají nadějně (16.3.2020)
http://www.zvedavec.org/vezkratce/16893/
Spomínané sú (vrátane linkov na zdroje)
– antimalarický liek Chloroquine
– infúzie vitamínu C
– kombinácia vitamínu C, hydrokortizonu a thiamínu (vit. B1)

Antimalarikum Plaquenil může pomoci při léčbě Covid-19, Česko ho schraňuje (22.3.2020) https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/antimalarikum-muze-byt-uspesne-pri-lecbe-covid-19-40317618 (podkapitola “Chlorochin brzdí šíření”)
Sú spomínané najnovšie výsledky, ktoré ukazujú, že chlorochin, hydroxychlorochin, v kombinácii s antibiotikom azitromycinom výrazne skrátili dobu chorobnosti u testovaných pacientov. Podobná informácia z iného zdroja je tiež tu: http://orgo-net.blogspot.com/2020/03/lecba-koronaviru-potvrzena-po-6-dnech.html (popisuje úspešnosť liečby pacientov kombináciou HCQ + Azitromycín)

Ministerstvo zdravotníctva ruska doporučuje tri lieky na liečbu koronavírusu (30.1.2020)
https://www.kommersant.ru/doc/4235575
– Ribavirin – liek používaný na liečbu Hepatitídy C
– Lopinavir/Ritonavir – lieky používané na liečbu HIV
– Rekombinantný interferón beta-1b – používaný na spomaľovanie progresu choroby u ľudí s roztrúsenou sklerózou

Správy o úspechu kubánskych lekárov pri používaní Interferónu Alfa 2B pri liečbe COVID-19 (17.3.2020) https://www.telesurenglish.net/news/Cubas-Interferon-Alpha-2B-Successful-in-Treating-COVID-19-20200317-0015.html , http://desitka.org/kubansky-lek-by-mohl-zachranit-tisice-zivotu-pandemii-coronavirus/

doplnené 31.3.2020

Favipiravir (Avigan) – V Číně se u Covid-19 osvědčil japonský lék proti virózám
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/v-cine-se-u-covid-19-osvedcil-japonsky-lek-proti-virozam-40317107 / https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-lek-japonsko-cina-sukl-vyjednavani.A200325_151832_domaci_lre

článok1) „Prokazoval vysoký stupeň bezpečnosti a je jasně efektivní při léčbě,“ řekl Čang v úterý. U většiny nakažených pacientů Šen-čenu, jimž se dal lék, byly negativní testy po čtyřech dnech léčby, zatímco u lidí, kteří nebyli léčeni, byly testy negativní po jedenácti dnech. V obou případech jde o medián. Rentgenové snímky ukazovali zlepšení stavu plic u 91 procent nakažených, zatímco bez léčby to bylo jen u 61 procent.

článok2)”„Favipiravir podle studie účinkuje v počáteční fázi onemocnění, není tedy určen pro pokročilé a závažné stavy,“ dodala. V tomto bodě se tak například liší od látky remdesivir, kterou SÚKL nedávno schválil. Právě remdesivir je naopak určen pro ty nejzávažnější případy. ”

Diskusia na aeronete ohľadom bezpečnosti užívania plaquenilu+azitromycínu https://aeronet.cz/news/video-dalsi-traskave-svedectvi-reditel-italskeho-institutu-pro-farmakologicky-vyzkum-sokovanemu-moderatorovi-televize-rekl-ze-italsti-lekari-zaznamenali-pripady-coronaviru-jiz-na-pocatku-rijna/#comment-322117 a hlavne toto: (r.m. Bře 28, 2020 12:08)

Diskusia na aeronete ohľadom liečby vysokými dávkami vitamínu, hlavne megadávok vitamínu C: https://aeronet.cz/news/video-dalsi-traskave-svedectvi-reditel-italskeho-institutu-pro-farmakologicky-vyzkum-sokovanemu-moderatorovi-televize-rekl-ze-italsti-lekari-zaznamenali-pripady-coronaviru-jiz-na-pocatku-rijna/#comment-321995 , a špeciálne tento komentár: (Mmmm Bře 28, 2020 1:23)

Doplnené 15.4.2020

Interleukin 6. Další želízko v ohni proti Covid-19. Zmírňuje reakci organismu
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/dalsi-zelizko-v-ohni-proti-covid-19-zmirnuje-reakci-organismu-40319356

 

.
Príbehy nakazených
==================

Zopár príbehov, čo sa objavili v médiach s dostatočným množstvom detailov o tom, ako vyzerá priebeh choroby:

Brit nakažený koronavirem: Byla to nejhorší nemoc, jakou jsem kdy prodělal (5.3.2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/brit-nakazeny-koronavirem-popsal-den-po-dni-jak-mu-bylo-40315609

Dominik a Klaudia: dvaja slováci, ktorí uviazli v karanténe v rakúskom hoteli (14.3.2020). Video okrem iného popisuje totálny chaos, ktorý panuje u rakúskych úradov pri nahlasovaní choroby, nemožnosť dovolať sa na infolinky, nezáujem úradov o informáce a veľké problémy dostať sa k otestovaniu https://www.youtube.com/watch?v=f1C3WGl7ErU&feature=emb_logo (v čase cca 11:00 až 34:00). Pokračovanie rozhovoru o niekoľko dní neskôr: https://www.hlavnespravy.sk/exkluzivny-rozhovor-mladym-slovenskym-parom-dominikom-klaudiou-ktori-su-nakazeni-koronavirusom/2087077

Příběh nakažené: Dokud jsem nezalhala, že jsem byla v Rakousku, nikdo mě neotestoval
https://echo24.cz/a/S3Q4M/pribeh-nakazene-dokud-jsem-nezalhala-ze-jsem-byla-v-rakousku-nikdo-me-neotestoval

Začalo to lehkým kašlem. Vyléčená britská lékařka popsala svůj boj s koronavirem (17. 3. 2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/zacalo-to-lehkym-kaslem-vylecena-britska-lekarka-popsala-svuj-boj-s-koronavirem-40317009

Úporné bolesti hlavy, teploty a dusivý kašel. Studentky se nakazily někde v Praze (18. 3. 2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/uporne-bolesti-hlavy-teploty-a-dusivy-kasel-popisuji-prubeh-nemoci-nakazene-studentky-40317116  / Tuhle nemoc fakt nechcete. Jsme mladé a máme co dělat, popisují dívky nákazu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nakaza-divky-video-zdravotnictvi-priznaky-karantena.A200318_125131_domaci_linv (tu je skrátené video 5m) a tu
https://www.youtube.com/watch?v=eslbV6ogyv0&feature=youtu.be je celé 17min video

Nemocný s koronavirem popisuje, co a jak! Díl 1. DOPLNĚNO!!!! (18.3.2020)
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/03/18/nemocny-s-koronavirem-popisuje-co-a-jak/ (dlhý a veľmi detailný popis)

Spoločná téma väčšiny týchto príbehov je v tom, že ukazujú, že systém infoliniek, testovania a zbierania informácií o nakazených dramaticky zlyháva a že hromada evidentne chorých na COVID-19 nie je nikde v štatistikách a ani nemajú šancu vyžiadať si urobenie testov. Druhá podobná téma týchto príbehov je, že aj niektorí mladí plne zdraví ľudia mávajú pri chorobe veľmi ťažký a nepríjemný priebeh.

doplnené: 31.3.2020

Příběh testovaného: Více než týden čekám na výsledek, zda mám koronavirus (26.3.2020)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pribeh-testovaneho-na-vysledky-testu-ceka-tyden-koronavirus.A200325_181056_domaci_blj

Před pozitivním testem byl zdravý, tvrdí rodina. Za dva dny čtyřicátník zemřel
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/pred-pozitivnim-testem-byl-zdravy-tvrdi-rodina-za-dva-dny-ctyricatnik-zemrel-40318354
“Mendez byl pozitivně testován v úterý, jeho stav se během dvou dní rapidně zhoršil a on nemoci ve čtvrtek podlehl. ”

Třiatřicetiletá žena podlehla koronaviru pouhý den po svém otci
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/triatricetileta-zena-podlehla-koronaviru-pouhy-den-po-svem-otci-40318424
“Třiatřicetiletá dcera Pooja pracovala jako lékárnice v nemocnici ve městě Eastbourne. Nákaze novým koronavirem měla podlehnout po pouhých třech dnech léčby”

Brit nevolal záchranku, aby nezdržoval lékaře. Zemřel doma sám
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/brit-nevolal-zachranku-aby-nezdrzoval-lekare-zemrel-doma-sam-40318176
“Jednou z obětí nákazy novým koronavirem ve Velké Británii je 47letý bankéř Tim Galley z Walesu. … U muže se první příznaky nákazy objevily v sobotu, kdy začal pociťovat lehké škrábání v krku. O dva dny později se přidala i horečka, takže se rozhodl, že nepůjde do práce a separuje se od své přítelkyně, o rok mladší Donny Cuthbertové. …Od pondělního večera jí přítel přestal odpovídat na zprávy a volání. „V úterý ráno jsem propadla panice. Poprosila jsem sousedy, kteří mají klíče od jeho bytu, aby ho šli zkontrolovat. Našli ho v posteli,“…”

Moja poznámka: tieto tri prípady úmrtí relatívne mladých a dovtedy zdravých ľudí naznačujú jeden spoločný trend. Zatiaľ čo u väčšiny ľudí koronavírus primárne napadá pľúca a rozvoj choroby do život ohrozujúceho stavu trvá 7-14 dní, u niektorých ľudí môže napadnúť vírus primárne srdce a koniec choroby môže byť veľmi rýchly – už 2-3 dni od prvých príznakov.

Doplnené 15.4.2020.

Vaše vzorky se ztratily, dozvěděli se lidé po týdnu čekání na výsledek (27. 3. 2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/vase-vzorky-se-ztratily-dozvedeli-se-lide-po-tydnu-cekani-na-vysledek-40318332 (už nie moc aktuálne. Článok dokumentujúci chaos, ktorý panoval v prvých týždňoch testovania v ČR, kedy boli pacienti odmietaní, resp. sa na výsledky testov čakalo celú večnosť)

Slovenská rodina se vrátila ze zahraničí, v karanténě ji ubytovali s infikovanými (12.4.2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/slovenska-rodina-se-vratila-ze-zahranici-v-karantene-ji-ubytovali-s-infikovanymi-40320229 / https://www.hlavnespravy.sk/sokujuce-video-zo-statnej-karanteny-zdravi-ludia-su-jednej-bunke-ludmi-nakazenymi-koronavirusom-zdielaju-spolocne-wc-kupelnu/2113538

Češka popsala chaos v rakouském Ischglu (9. 4. 2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/ceska-popsala-chaos-v-rakouskem-ischglu-40319894 (popis jej priebehu choroby je popísaný v kapitole “Boj s koronavirem”. Zbytok článku popisuje hľavne chaos a bezohľadnosť vedenia obce, ktoré chcelo zachrániť biznis aj za cenu utajovania nákazy)

Ako nakoniec dopadli mladé Češky nakazené koronavírusom? Popisovali drsný priebeh choroby: „Je to utrpenie a masaker“. Dnes je už situácia celkom iná (2. apríla 2020)
https://www.hlavnespravy.sk/nakoniec-dopadli-mlade-cesky-nakazene-koronavirusom-popisovali-drsny-priebeh-choroby-utrpenie-masaker-dnes-uz-situacia-celkom-ina/2106364 (u prvej dievčiny nastalo prvé zlepšenie v 9. deň choroby. Druhá dievčina musela ísť na 3 dni dokonca do nemocnice). Celé youtube video tu: https://www.youtube.com/watch?v=QD49PXWPBno&feature=emb_logo (14 min)

Nejmladší oběť koronaviru v Evropě: Zemřela dvanáctiletá dívka (31. 3. 2020)
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/evropa-ma-dosud-nejmladsi-obet-koronaviru-zemrela-12leta-belgicanka-40318753
“… informoval, že dívka měla tři dny vysoké horečky … Žádné další podrobnosti k její zdravotnímu stavu ale neuvedl.”

Doplnené 12.8.2020

Řekli, že mě otestují. Na lékaře čekám už tři týdny, říká Češka ve Španělsku (31.3.2020)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-katerina-spanelsko-koronavirus-situace-v-zahranici.A200330_163754_domaci_lre
(v rozhovore daná Češka okrem iného detailne popisuje svoj ťažký priebeh choroby a relatívne mierny priebeh choroby jej priateľa. Popis priebehu choroby začína v časti “Máte představu, kde jste se mohla nakazit?” a pokračuje až po koniec článku)

Denis s ochorením Covid 19 hovorí, že facebook mu systematicky maže príspevky popisujúce mierny priebeh choroby a necháva iba poplašné príbehy (5. apríla 2020)
https://www.hlavnespravy.sk/denis-ochorenim-covid-19-mozete-nas-sledovat-neviem-co-toho-mate-pripomina-mi-system-30-40-rokov-dozadu/2111274

.

Kontroverzie ohľadom pôvodu koronavírusu
========================================

Prípady ochorenia Covid-19 boli spätne dohľadané v USA z doby predtým, než nákaza prepukla v Číne. (18.3.2020)
https://aeronet.cz/news/video-reditel-cdc-priznal-pred-americkym-kongresem-ze-v-usa-umirali-lide-na-coronavirus-dlouho-predtim-nez-virus-propukl-v-cine-ceska-spickova-biolozka-v-rozhovoru-sokovala-kdyz-potvrdila-info/

Česká molekulárna biologička v rozhovore pre média vysvetlila, prečo si myslí, že vírus je umelého pôvodu. Na západe jej rozhovor vyvolal veľký poprask a média začali okamžite jej tvrdenia popierať. Ako podozrivý zdroj nákazy sa uvažuje o americkom zariadení na vývoj biologických zbraní NAMRU-2. (19.3.2020)
https://aeronet.cz/news/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori-ale-v-usa-se-kvuli-tomu-strhl-poprask-do-takove-miry-ze-na-serveru-nature-medicine-se-objevil/

Ďalšie svedectvo – choroba sa vyskytovala v Taliansku už v októbri 2019. Zdá sa, že do Wuhanu zavliekli chorobu americkí športovci, ktorí sa tam v októbri 2019 zúčastnili vojenských olympijských hier. (28.3.2020)
https://aeronet.cz/news/video-dalsi-traskave-svedectvi-reditel-italskeho-institutu-pro-farmakologicky-vyzkum-sokovanemu-moderatorovi-televize-rekl-ze-italsti-lekari-zaznamenali-pripady-coronaviru-jiz-na-pocatku-rijna/

Čína označila za zdroj epidémie americké vojenské laboratórium USAMRIID vo Fort Detrick v Marylande. Toto zariadenie fungovalo od roku 2018 takmer rok s nefunkčnou čističkou odpadných vôd, kam sa vylievali zbytky z bakteriologických pokusov. Po roku bolo zariadenie dokonca uzatvorené kvôli katastrofálnemu stavu bezpečnostnej ochrany. (14.4.2020)
https://aeronet.cz/news/cina-ukazala-na-americkou-vojenskou-laborator-usamriid-ve-fort-detrick-v-marylandu-s-nejvyssim-stupnem-biologicke-ochrany-v-usa-na-stupni-bsl-4-jako-na-misto-odkud-unikl-prvni-kmen-coronaviru/

 

Log aktualizácií
================

Vytvorené 22.3.2020

Aktualizované 23.3.2020 – do rubriky Liečba pridaný článok z ruského ministerstva zdravotníctva doporučujúci použite 3 ďalších typov liekov. Pridaný článok o výsledkoch kubánskeho výskumu s interferónom alfa.

Aktualizované 23.3.2020 – pridané ďalšie linky do rubriky liečba, príznaky, príbehy pacientov. Doplnené početné zdroje k jednotlivým tvrdeniam. Uprataný dizajn linkov na videonávody k domácej výrobe rúšok. Sfunkčnený klikací obsah. Zlepšená štylistická čitateľnosť textov.

Aktualizované 31.3.2020 – do kapitoly Liečba pridané info o lieku Avigan. Do kapitoly príbehy pridané 3 príbehy mladých ľudí s rýchlym koncom.

Aktualizované 15.4.2020 – pridané na koniec každej kapitoly nové informácie. Aktualizované kapitoly: Liečba, Príbehy, Príznaky. Pridané nové podkapitoly o imunite a o následkoch choroby. Pridaná nová kapitola ohľadom pôvodu vírusu

Aktualizované 12.8.20.20 – pridané dva nové príbehy pacientov: Češka žijúca v Španielsku a Denis na Slovensku. Odkladám si to predovšetkým pre vlastné potreby v rámci upratovania archívu, aby som to v prípade núdze vedel v budúcnosti ľahko nájsť a porovnať s ostatnými príbehmi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Rôzne užitočné informácie k téme epidémie COVID-19. Príznaky, prevencia, liečba, príbehy

  1. Ďakujeme vám za zdieľanie informácií.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s