Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 10.časť – finančná kontrola, implantáty, televízor ktorý vás sleduje, konec vlastníctva bytov

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť , 9.časť

.

Finančná kontrola
=============

Bola tam debata o peniazoch a bankách. Jeden výrok znel:

“Inflácia je nekonečná. Môžete pridať nekonečný počet núl za nejaké číslo a umiestniť desatinnú čiarku kamkoľvek chcete”,

ako indikácia, že inflácia je nástrojom ovládačov.

Peniaze budú predovšetkým v podobe úverov. Bolo to už v tej dobe. Peniaze sú primárne úverová (credit) vec, ale kolobeh peňazí v budúcnosti nebude v podobe hotovosti alebo fyzicky hmatateľných vecí, ale ako elektronický úverový signál. Ľudia budú so sebou nosiť peniaze iba vo veľmi malých čiastkach na nákup drobných vecí ako žuvačky alebo balíček cukríkov. Akýkoľvek nákup v nejakej významnejšej sume bude robený elektronicky.

Vaše zárobky budú elektronicky zapisované na váš účet. Bude existovať jednotný (single) bankový systém. Môže mať na prvý pohľad vzhľad viac než jednej banky, avšak vo finále to v zásade bude systém jedinej banky, takže keď vám pošlú výplatu, vaše peniaze budú zapísané na váš súvahový účet a potom, keď si niečo kúpite v okamihu nákupu, bude to odpočítané z vášho súvahového účtu a vy so sebou nebudete nosiť žiadne peniaze.

Taktiež môžu byť uchovávané počítačové záznamy o čomkoľvek, čo ste kedy kúpili, takže ak budete nakupovať príliš mnoho nejakého konkrétneho výrobku alebo ak by nejaký úradník chcel vedieť, čo robíte so svojimi peniazmi, môžu sa pozrieť do histórie a pozrieť si vaše nákupy a zistiť, čo ste v minulosti nakupovali.

Bol tam výrok, že akýkoľvek nákup významnejšej ceny – napríklad automobil, bicykel, chladnička, rádio, televízor a podobne – môže mať určitý typ identifikátora, vďaka čomu môže byť sledovaný, takže veľmi rýchlo – čokoľvek by bolo či už vyhodené alebo ukradnuté – úrady budú schopné zistiť, kto to kúpil a kedy. Umožnia to v budúcnosti počítače.

Možnosti našetriť si peniaze budú výrazne zúžené. Ľudia skrátka nebudú schopní si našetriť akúkoľvek významnejšiu mieru majetku (wealth). Bol tam postreh, že majetok predstavuje moc a majetok v rukách príliš veľa ľudí nie je dobrý pre ľudí v čele štátu. A tak ak máte príliš mnoho peňazí, môžete byť zdanení. Čím viac peňazí si našetríte, tým vyššie sadzby daní budú na vaše úspory, takže vaše úspory sa v skutočnosti nikdy nedostanú príliš ďaleko. A taktiež, ak by ste vykazovali vzorec správania, že sporíte príliš moc, môžu vám znížiť plat. Povedali by:

“Nuž, sporíte si peniaze namiesto toho, aby ste ich utrácali. Zjavne tie peniaze nepotrebujete”.

Základná myšlienka je v zásade zabrániť ľuďom, aby si nahromadili akýkoľvek majetok, pretože by to mohlo mať z dlhodobého hľadiska ničivý vplyv na systém.

Ľudia budú povzbudzovaní aby si požičiavali peniaze formou úveru a následne budú povzbudzovaní nesplácať svoje dlhy, čím zničia svoju vlastnú dôveryhodnosť. Tá myšlienka za tým je, znovu, ak ste príliš hlúpi na múdre nakladanie s úverom, tak to dáva úradom príležitosť na vás tvrdo udrieť, keď budete mať z úveru všetky peniaze minuté.

Elektronické platby budú spočiatku založené na najrôznejších typoch kreditných kariet, ktoré boli v určitom rozsahu používané už v roku 1969, aj keď nie tak veľmi ako v súčasnosti. Ľudia budú mať kreditné karty s elektronickým prúžkom na boku a keď si na ne zvyknú, tak potom bude poukázané na výhodu mať všetko skombinované do jedinej kreditnej karty, slúžiacej ako jediný univerzálny platobný systém a aby ste nemuseli nosiť so sebou všetky tie plastové kartičky.

Implantáty (premenovaná kapitola, rozdelená na viac častí)
========

Takže nasledujúci krok bude jediná karta a potom nasledujúci krok bude nahradenie tejto karty podkožným implantátom.

Karta môže byť stratená alebo ukradnutá, môže spôsobovať rôzne problémy: môže byť s niekým cudzím vymenená za účelom skomplikovať identifikáciu.

Na druhej strane podkožný implantát nie je možné ani stratiť ani sfalšovať ani previesť na inú osobu, takže vy a vaše účty budú identifikované bez akejkoľvek možnosti omylu. A tieto podkožné implantáty by sa umiestňovali na nejaké miesto, kde by boli pohodlné na nosenie, napríklad vaša pravá ruka alebo čelo. V tej dobe, keď som to počul, som nepoznal text z Knihy Zjavení. Prednášajúci pokračoval:

“Teraz niektorí z vás, ktorí ste čítali Bibliu, budete spájať význam tohto s Bibliou”.

ale pokračoval popretím akéhokoľvek Biblického významu. To je vraj iba racionálny prístup k tomu, ako by systém mohol pracovať a mal pracovať a nie je nutné v tom hľadať akékoľvek nadprirodzené biblické princípy. Ako hovorím, v tej dobe som príliš nepoznal texty Zjavení. Krátko nato som sa s nimi oboznámil, a význam toho, čo povedal, bol naozaj šokujúci. Nikdy na to nezabudnem.

Bola tam tiež zmienka o implantátoch, ktoré budú používané na sledovanie človeka pomocou vysielania rádiových signálov. Tieto implantáty môžu byť umiestnené pod kožu alebo ako zubný implantát vložený v podobe výplne do zuba, takže či už utečenci alebo iní občania budú môcť byť identifikovaní pomocou určitej frekvencie z ich osobného vysielača a budú môcť byť lokalizovaní kedykoľvek a kdekoľvek akýmkoľvek úradom, ktorý by ich chcel nájsť. To by bolo obzvlášť užitočné u niekoho, kto utiekol z väzenia.

Televízor ktorý vás sleduje (v originále nepomenovaná podkapitola)
==================

Bolo tam viac informácií o sledovaní osôb. Jedna ďalšia vec, ktorú povedal:

“Budete sledovať televíziu a niekto iný bude v tej istej chvíli na centrálnej monitorovacej stanici sledovať vás”.

Televízne súpravy budú mať zariadenie, ktoré to bude umožňovať. Televízor nebude musieť byť zapnutý, aby to bolo funkčné. Taktiež môže byť televízor používaný na monitorovanie toho, čo práve v televízii pozeráte. Dozorujúci ľudia následne budú vedieť, čo v televízii pozeráte a ako reagujete na to, čo pozeráte. A vy ani nebudete vedieť, že ste sledovaní, zatiaľ čo pozeráte svoju televíziu. Akým spôsobom presvedčíme ľudí, aby akceptovali tieto zariadenia do svojich domov? Nuž, ľudia si ich kúpia spolu s tým, keď si budú kupovať svoj vlastný televízor. Spočiatku vôbec nebudú vedieť, že to tam je.

Toto bolo popísané spôsobom, ktorý dnes poznáme ako káblovú televíziu, ktorá nahradí anténovú televíziu. Keď si kúpite televízor, toto monitorovacie zariadenie bude skrátka jednou zo súčiastok televízora a väčšina ľudí na začiatku nebude mať dostatok znalostí, aby vedeli, že to tam je. A následne daný kábel bude slúžiť na prenos sledovacích správ do monitorovacej centrály.

V dobe, keď už ľudia zistia, že toto monitorovanie prebieha, budú zároveň z množstva rôznych dôvodov veľmi závislí na televízore, rovnakým spôsobom, ako sú ľudia v súčasnosti závislí od telefónu. Jedna z vecí, na ktoré bude televízor používaný, budú nákupy. Nebudete musieť kvôli nákupom vyjsť z domu. Proste si iba zapnete svoj televízor a tam bude spôsob interakcie s vaším televíznym kanálom, kde si uložíte, čo chcete nakúpiť. A budete môcť prepínať prepínačom z miesta na miesto, aby ste si vybrali buď chladničku alebo oblečenie. To bude na jednej strane pohodlné, ale na druhej strane vás to urobí závislými od vášho televízora, takže vstavané monitorovacie zariadenie bude niečo, bez čoho sa skrátka nezaobídete.

Dráty, ktoré vás odpočúvajú (v originále neoznačená podkapitola)
===================

Okrem toho tam tiež bola reč o zvukovom monitoringu, pre prípad, že by úrady chceli počuť, čo sa deje iných v miestostiach, než kde je televízor. Ohľadom toho zaznel takýto výrok:

“Každý drát, ktorý ide do vášho domu, napríklad drát od telefónu, môže byť použitý týmto spôsobom”.

Pamätám si to predovšetkým z toho dôvodu, že to už bolo dosť blízko konca prednášky a keď sme opúšťali prednáškovú sálu, povedal som niečo jednému z mojich kolegov o tom, že pôjdem domov a vytrhám z môjho domu preč všetky káble, až na to, že som vedel, že by som sa nezaobišiel bez telefónu. A kolega, s ktorým som hovoril, sa javil ako hluchý. Dodnes neverím, že by si vôbec pamätal, o čom sme sa rozprávali alebo čo sme vtedy počuli, pretože som sa ho to pýtal. Ale v tej dobe pôsobil ohromene.

Bolo spomenuté, že predtým než sa všetky tieto zmeny s elektronickým monitoringom uvedú do činnosti, budú jazdiť všade po meste servisné nákladné autá, pracovať s káblami a ukladať nové káble. Týmto spôsobom budú ľudia, ktorí sú “vnútri”, vedieť, ako plány napredujú.

Súkromné vlastníctvo domov sa stane minulosťou
==================================

Súkromné bývanie sa stane minulosťou.

Náklady bývania a financovanie bývania budú postupne navyšované až do výšky, kedy si ich väčšina ľudí nebude môcť dovoliť. Ľuďom, ktorí už vlastnia vlastné domy, bude povolené si ich ponechať, ale s postupom rokov bude pre mladých stále viac a viac náročné kúpiť si dom.

Mladí ľudia sa budú stále viac stávať podnájomníkmi, hlavne v prenajatých bytoch alebo domoch so zdieľaným vlastníctvom (condominiums).

Stále viac a viac nepredaných domov bude zostávať prázdnych. Ľudia si ich jednoducho nebudú môcť kúpiť. Ale napriek tomu ceny domov neklesnú. Logicky by ste si mysleli, že prázdny dom, cena pôjde dole a ľudia si ho kúpia. Ale zaznel tam výrok v zmysle, že ceny budú držané vysoko dokonca aj vtedy, ak bude na trhu toľko voľných domov, že voľný trh nebude schopný fungovať.

Ľudia si nebudú môcť dovoliť kúpiť dom a postupe čoraz väčšia časť populácie bude nútená žiť v nájomných bytoch. Malé byty, v ktorých nebude možné ubytovať príliš veľa detí.

Potom spolu s tým, ako bude klesať počet vlastníkov domov, napokon sa stanú menšinou. Nebude k nim existovať žiadna sympatia zo strany majority, ktorá bude prežívať v nájomných bytoch a tak tieto domy budú môcť byť zabrané prostredníctvom zvýšených daní a ďalších regulácií, ktoré budú zničujúce pre vlastníkov domov, ale akceptovateľné pre majoritu.

Úplne na záver bude ľuďom určované, kde budú bývať a bude bežné, že s vami v byte budú bývať osoby nepatriace k rodine. To všetko v podmienkach, kedy nebudete vedieť, ako veľmi môžete komukoľvek dôverovať. Všetko bude pod kontrolou centrálneho ubytovacieho úradu.

Pamätajte na to v roku 1990, keď sa vás budú pýtať: “Koľko máte spální vo svojom dome? Koľko máte záchodov vo svojom dome? Postavili ste si v dome hernú miestnosť? (game room)” Takáto informácia je osobná a nejedná sa pre vládu o “národný záujem” v podmienkach našej súčasnej Ústavy. Napriek tomu sa vás budú tieto otázky pýtať a rozhodnite sa, ako na ne chcete odpovedať.

.

Príchod totalitárneho globálneho systému
=============================

(….nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

1 Response to Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 10.časť – finančná kontrola, implantáty, televízor ktorý vás sleduje, konec vlastníctva bytov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s