Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 9.časť – totalitný systém, implantáty, kontrola počasia a zdrojov jedla, svetová politika, jadrové zbrane, terorizmus

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť , 8.časť

—-

Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D.
=============================

Cestovanie, namiesto toho, aby bolo také jednoduché ako bývalo pre starú generáciu, sa stane veľmi obmedzené. Ľudia budú potrebovať povolenia k cestovaniu a budú potrebovať dobrý dôvod k ceste. Ak nebudete mať dobrý dôvod na vašu cestu, nebude vám povolené cestovať.

Každý bude potrebovať ID (identifikáciu). Na začiatku to bude ID karta, ktorú budete nosiť so sebou a budete musieť ukázať, keď vás k tomu vyzvú. Už vtedy bolo naplánované, že neskôr bude vyvinutý nejaký typ zariadenia, ktorý bude implantovaný pod pokožku a bude špeciálne kódovaný na identifikáciu daného jedinca. To eliminuje možnosť falošných ID dokladov a taktiež eliminuje možnosť, aby ľudia hovorili “Nuž, stratil som svoj ID doklad”.

Problém v súvislosti s týmito podkožnými implantátmi bol v tom, ako získať materiál, ktorý by zostal v pokožke resp. pod pokožkou bez toho, aby vyvolal obrannú reakciu tela proti cudziemu telesu, kedy by telo objekt buď odmietlo alebo spôsobilo infekciu, a zároveň aby to bol materiál, do ktorého bude možné zaznamenávať informácie a spätne ich získať nejakou formou skenera, v podmienkach, kedy nebude implantát odmietaný telom. Bol spomenutý kremík (Silicon). O kremíku sa v tej dobe myslelo, že bude veľmi dobre telom tolerovaný. Bol používaný na zväčšovanie pŕs. Ženy, ktoré mali pocit, že ich prsia sú príliš malé, dostávali silikónové implantáty a domnievam sa, že to trvá doteraz. Každopádne kremík bol v tej dobe vnímaný ako sľubný materiál na oba účely: aby zostal v tele bez nepriateľskej imunitnej reakcie a aby bol schopný uchovať informácie čitateľné následne elektronickými prostriedkami.

(pozn. prekl: je zjavné, že tu došlo k zámene pojmomv Silicon (kremík, Si-14, používaný v počítačových polovodičoch ako oxid kremičitý SiO2) a Silicone (silikón, organický polymér [R2SiO]n , používaný na zväčšovanie pŕs a izolačné účely). Treba však vziať do úvahy, že v roku 1988 boli u bežných ľudí znalosti o konštrukcii počítačov limitované a tak v očiach človeka s lekárskym vzdelaním mohol silikón a polovodičový kremík znieť ako rovnaká vec)

.
Kontrola nad zdrojmi jedla
===================

Zásoby jedla sa dostanú pod prísnu kontrolu.

Ak by sa populačný rast nespomalil, môžu byť narýchlo vytvorený nedostatok jedla, aby ľudia pochopili hrozbu preľudnenia.

Napokon, bez ohľadu na to, či sa populačný rast spomalí alebo nie, zásobovanie jedlom bude dané pod centralizovanú kontrolu, tak aby ľudia mali dosť jedla, aby boli dobre živení, ale aby nemali dosť na to, aby podporovali akýchkoľvek utečencov pred novým systémom. Inými slovami, ak by ste mali priateľa alebo príbuzného, ktorí odmietli prijať nový systém.

Pestovanie vlastného jedla bude postavené mimo zákon. To bude urobené pod nejakou formálnou zámienkou. Na začiatku som spomínal, že vždy pre každú vec boli dva účely – jeden predstieraný účel a druhý skutočný účel. A ten predstieraný účel v tomto prípade by bol, že pestovanie svojej vlastnej zeleniny je rizikové, že by to šírilo infekcie alebo niečo v tom zmysle. Takže tá akceptovateľná myšlienka by bola ochraňovať konzumentov, avšak tá skutočná myšlienka by bola obmedziť produkciu jedla a pestovanie svojho vlastného jedla by sa stalo nelegálnym. A pokiaľ budete aj naďalej pokračovať v nelegálnych aktivitách ako napríklad pestovanie svojho vlastného jedla, tak ste zločinec.

.
Ovládanie počasia
=============

Potom nasledovala zmienka o počasí. To bol ďalší skutočne ohromujúci výrok. Povedal:

“Dokážeme, resp. v dohľadnej dobe budeme schopní ovládať počasie.” Povedal: “A tým nemyslím iba rozprašovanie jodidových kryštálov do oblakov, aby sme vyvolali dážď, to tu už dávno je, ale SKUTOČNÉ ovládanie počasia”.

Počasie bolo vnímané ako vojnová zbraň, zbraň schopná ovplyvňovať verejnú politiku. Bude možné vytvoriť dážď, resp. odoprieť dážď za účelom ovplyvniť určité oblasti a priviesť ich pod vašu kontrolu.

Boli tam dva aspekty, ktoré boli značne ohromujúce. Povedal:

“Na jednej strane môžete vyvolať sucho počas rastového obdobia, takže nič nevyrastie a na druhej strane môžete vyvolať silné dažde počas obdobia zberu úrody, takže polia budú príliš rozbahnené na zber úrody, a naozaj, sme schopní urobiť oboje”.

Nebolo povedané, ako by to bolo dosiahnuté. Iba bolo povedané, že to už je reálne, resp. že je to veľmi, veľmi blízko k realizácii.

.
Politika
======

Povedal, že veľmi málo ľudí v skutočnosti naozaj rozumie, ako funguje vláda. Bolo to niečo v zmysle, že zvolení predstavitelia sú ovplyvňvaní takými spôsobmi, že si ani len neuvedomia, že vykonávajú plány, ktoré boli pre nich vopred predpripravené a myslia si, že oni sami sú autormi tých plánov. V skutočnosti sú však manipulovaní spôsobom, ktorému nerozumejú.

.
Vieme predvídať, ako ľudia zareagujú. Urobia presne to, čo chceme
==============================================

Niekde v rámci prednášky povedal dva výroky, ktoré sem chcem teraz vložiť. Nespomínam si, kde v rámci prednášky zazneli, ale sú platné v zmysle všeobecného pohľadu na vec. Jeden výrok znel:

“Ľudia dokážu niesť vo svojej mysli a konať naraz na základe dvoch vzájomne si protirečiacich myšlienok, za predpokladu, že tieto dve protirečiace si myšlienky sú udržiavané dostatočne ďaleko od seba”.

Druhý výrok znel:

“Môžete veľmi dobre predpovedať, ako racionálni ľudia zareagujú na určité okolnosti alebo na určité informácie, s ktorými sa stretnú. Z toho dôvodu, aby ste dosiahli reakciu, akú chcete, jediná vec čo potrebujete, je kontrolovať typ dát alebo informáci, ktoré sú ľuďom prezentované alebo typ okolností, v ktorých sa ocitnú. A keďže sú to racionálne uvažujúci ľudia, urobia práve to, čo chcete od nich, aby urobili. Často nemusia plne chápať, čo robia alebo prečo.”

.
Falšovaný vedecký výskum
===================

Niekde v tejto súvislosti zaznel aj výrok pripúšťajúci, že niektoré vedecké výskumné dáta môžu byť – a v skutočnosti aj boli – sfalšované za účelom prinieť požadované výsledky. Tu vtedy povedal:

“Ľudia sa nepýtajú správne otázky. Niektorí ľudia sú príliš dôverčiví”.

Toto bol zaujímavý výrok, pretože rečník aj sála bola plná doktorov medicíny, a údajne veľmi objektívna nezaujatá veda a vedecký výskum tam bola všade a všetko. Falšovať vedecké výskumné dáta v takomto prostredí je ako rúhanie sa v kostole. To proste nerobíte.

.
OSN a zavádzanie Svetovej vlády (v originále nepomenovaná kapitola)
=======================

Každopádne, náhle z čista jasna sa má objaviť nová Medzinárodná Svetová Rada (New International Governing Body) spolu so Svetovým súdnym dvorom (World Court), pravdepodobne prídu prostredníctvom OSN, avšak nie nevyhnutne cez tieto štruktúry. Môžu prísť aj inými cestami. Akceptovanosť OSN bola v tej dobe bola vnímaná ako nie tak veľká, akú očakávali. Budú pokračovať snahy zvyšovať význam OSN.

Ľudia budú stále viac a viac navykaní myšlienke vzdania sa časti národnej suverenity. Ekonomická vzájomná previazanosť bude podporovať tento cieľ z mierového uhla pohľadu. Snaha vyhnúť sa vojnám to podporí z pohľadu obáv z prejavov nepriateľstva. Organizátori plánu si uvedomovali, že realizácia mierovou cestou bude lepšia než realizovanie prostredníctvom vojny.

.
Klasické vojny sú už zastaralé. Jadrové zbrane pri zavádzaní NWO (v originále nepomenovaná kapitola)
==============================================

V tomto bode bolo povedané, že vojna je “zastaralá” (obsolete). Pomyslel som si, že to je zaujímavá fráza, pretože zastaralý znamená niečo, čo kedysi bývalo užitočné a teraz už nie je užitočné. Avšak vojna je zastaralá kvôli jadrovým bombám, už nie je kontrolovateľná/ovládateľná. Predošlé vojny mohli byť kontrolované/riadené, ale ak jadrové zbrane padnú do nesprávnych rúk, môže dôjsť k neúmyselnej nukleárnej katastrofe. Nebolo povedané, kto sú tie “nesprávne ruky”. Mali sme voľný priestor domyslieť si, že možno sú tým myslení teroristi, ale v posledných rokoch si kladiem otázku, či tie nesprávne ruky nemôžu zahŕňať aj ľudí, o ktorých sme predpokladali, že po celú dobu jadrové zbrane mali, zatiaľ čo v skutočnosti ich nemali.

Podobne ako bolo povedané, že priemysel v USA bude zachovaný – v malom rozsahu pre prípad, že by svetové plány nevyšli; proste pre prípad, ak by sa nejaká krajina alebo nejaká vplyvná osoba rozhodli vystúpiť zo stáda a ísť svojou vlastnou cestou, núka sa otázka, či to mohlo platiť aj ohľadom jadrových zbraní.

Keď povedal, že by mohli padnúť do nesprávnych rúk, bol tam výrok, že vlastníctvo jadrových zbraní bolo od začiatku úzko kontrolované, čo do istej miery implikovalo, že ktokoľvek mal nukleárne zbrane, bolo mu zámerne umožnené ich získať. To by nevyhnutne zahŕňalo Sovietsky Zväz, ak ich v skutočnosti vôbec vlastnia. Ale spomínam si, že som sa vtedy divil: “Hovoríte nám, alebo naznačujete nám, že naša krajina ochotne poskytla tieto zbrane Sovietom?”

V tej dobe to pôsobilo ako hrozne nepredstaviteľná vec, urobiť niečo také alebo to čo i len pripustiť. Lídri Sovietskeho Zväzu sa však javia tak závislí od Západu, že sa núka otázka, či neexistovala nejaká obava, že by sa mohli pokúsiť uplatniť svoju nezávislosť, ak by naozaj vlastnili/získali tieto zbrane. Takže neviem. Je to niečo, o čom sa dá dajme tomu špekulovať.

Koho teda myslel, keď povedal: “Ak tieto zbrane padnú do zlých rúk”? Možno naozaj iba teroristov.

Každopádne, nový systém bude zavedený, ak nie prostredníctvom mierovej spolupráce, kedy sa všetci dobrovoľne vzdajú národnej suverenity, tak potom privedením krajiny na pokraj nukleárnej vojny. Každý bude tak vydesený, keď vypukne hystéria z možnosti nukleárnej vojny, že budú búrlivé protesty verejnosti žiadajúce dojednanie mieru a ľudia sa ochotne vzdajú národnej suverenity za účelom dosiahnutia tohto mieru, a týmto spôsobom bude zavedený nový medzinárodný politický systém”. Po tomto nasledovala veľmi pôsobivá hláška:

“Ak by bolo príliš veľa ľudí na správnych miestach, ktorí by tomu vzdorovali, možno bude potrebné použiť jednu, dve alebo možno aj viac jadrových bômb.”

Povedal, že toto by bolo pravdepodobne potrebné na presvedčenie ľudí, že “to myslíme vážne” (We mean business). Za tým nasledoval výrok, že:

“Po tom, čo by boli odpálené jedna či dve bomby, tak každý, aj tí najviac vzdorujúci, by sa poddali.”

Povedal niečo takéto:

“Tento vyjednaný mier bude veľmi presvedčivý”.

približne v takom kontexte, že celá vec bude vopred naaranžovaná, ale nikto o tom nebude vedieť. Ľudia, ktorí budú o vyjednávaní počuť, budú presvedčení, že sú to skutočné vyjednávania medzi znepriatelenými mocnosťami, ktoré napokon dospeli k pochopeniu, že mier je lepší než vojna.

V tomto kontexte rozoberania témy vojny a zastaralosti vojny zaznel aj výrok, že na vojne boli aj niektoré dobré veci. Jedna z nich bola, že aj tak raz musíte zomrieť a ľudia niekedy vo vojne dostanú príležitosť preukázať veľkú odvahu a hrdinstvo. Ak zahynú, zahynuli statočne a ak prežijú, dostane sa im uznanie. Takže v každom prípade, trápenia vojny pre vojakov stoja za svoju cenu, pretože toto je odmena, ktorú dostanú za svoje bojovanie.

Ďalšie prezentované opodstatnenie pre vojny bolo, že ak si uvedomíte, že by tie milióny mŕtvych z prvej svetovej a druhej svetovej vojny neboli zomreli, ale ďalej žili a mali deti, tak by tu boli milióny a milóny ďalších ľudí a už teraz by sme boli preľudnení. Takže tieto dve veľké vojny vlastne slúžili prospešnému účelu oddialiť príchod éry preľudnenia.

Avšak dnes už existujú pre jedincov aj pre vlády technologické prostriedky na kontrolu preľudnenia, a preto v tomto ohľade sú už vojny zastaralé. Už nie sú potrebné. A okrem toho sú zastaralé aj z dôvodu, že jadrové zbrane by mohli zničiť celý svet. Vojna, ktorá bola kedysi kontrolovateľná, by sa v súčasnostni mohla dostať mimo kontrolu a z týchto dvoch dôvodov je v súčasnosti zastaralá.

.
Terorizmus
=========

Bola tiež reč o terorizme. Terorizmus bude široko používaný v Európe a v iných častiach sveta.

Terorizmus v tej dobe nebol považovaný za potrebný v Spojených Štátoch. Mohol by sa stať potrebným v USA v prípade, ak by USA nepostupovali dostatočne rýchlo k akceptácii nového systému. Avšak prinajmenšom v blízkej budúcnosti nebol plánovaný. A ak predsa, iba vo veľmi miernej podobe. Možno terorizmus nebude u nás potrebný, ale implikácia bola, že bude naozaj použitý, ak by to bolo nutné.

Spolu s tým prišla trocha zanadávania, že Američania sa tu majú aj tak príliš dobre a že trochu terorizmu by pomohlo presvedčiť Američanov, že svet je naozaj nebezpečné miesto alebo by mohol byť, ak neprenecháme kontrolu tým správnym inštitúciam.

.
Finančná kontrola
==================

(…pokračovanie nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s