Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 8.časť – šport, filmy, hudba

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť , 7. časť

—-

Šport ako nástroj sociálnych zmien (str. 14)
========================

A v rámci tejto tematickej línie môžeme následne hovoriť o športe. Šport v USA sa bude musieť zmeniť, z časti ako nástroj k oslabeniu domáceho nacionalizmu.

Futbal (soccer), celosvetový šport, bude v USA zdôrazňovaný a podporovaný. To bolo zaujímavé, pretože v našom regióne bol v tej dobe futbal prakticky neznámy. Mal som zopár priateľov, ktorí navštevovali inú základnú školu než som naštevoval ja, kde hrávali futbal a bola to vtedy skutočná rarita. To bolo v 50tych rokoch. Takže počúvať tohto muža hovoriť v tomto regióne o futbale bolo do značnej miery prekvapujúce. Každopádne, futbal je vnímaný ako medzinárodný šport a bude propagovaný a naopak tradičný šport Ameriky – baseball – bude oslabovaný a možno úplne odstránený, pretože by mohol byť vnímaný ako príliš americký. A popisoval, ako môže byť odstránený.

Prvá reakcia človeka by bola – nuž, budú platiť hráčom príliš málo a tí nebudú chcieť hrávať za tak málo peňazí a preto opustia baseball a presunú sa do nejakého iného športu alebo k nejakej inej aktivite. Avšak povedal, že v skutočnosti presne takto to nefunguje.

V skutočnosti spôsob ako zlikvidovať baseball bude urobiť platy hráčov veľmi vysoké. Myšlienka v pozadí bola, že keď platy narastú to absurdných výšok, objaví sa určitá miera nespokojnosti a nevraživosti, keď ľudia nebudú súhlasiť s tým, aby bolo športovcom platené tak veľa a športovci budú následne stále viac nespokojní aj sami medzi sebou ohľadom toho, koľko dostávajú ostatní hráči a budú mať sklon opustiť daný šport. A tieto vysoké platy tiež môžu finančne zlomiť vlastníkov a znepriateliť fanúšikov. A následne fanúšikovia začnú podporovať futbal a baseballové ihriská budú môcť byť použité ako futbalové ihriská. Nebolo jednoznačne povedané, že sa to naozaj stane, avšak ak by medzinárodný tón športu neprichádzal dostatočne rýchlo, moholo by sa to zrealizovať.

V tejto línii tam bol tiež podobný komentár ohľadom amerického futbalu (football, u nás známe pod pojmom ragby, pozn.prekl), aj keď si spomínam, že povedal, že ragby bude náročnejšie demontovať, pretože bolo široko hrávané na stredných školách ako aj v profesionálnych ligách a bolo by náročnejšie ho zlikvidovať. Bolo tam tiež ešte niečo ohľadom násilia v ragby, ktoré spĺňa určitý typ psychologickej potreby a že ľudia majú potrebu takéhoto zástupného násilia. Takže ragby z tohto dôvodu možno bude ponechané aby napĺňalo túto potrebu.

Rovnaká vec sa týka hokeja. Hokej má viac medzinárodný nádych a preto bude podporovaný. Prednášajúci predpovedal v dohľadnej dobe príchod medzinárodného súťaženia v hokeji a predovšetkým vo futbale. V tej dobe bol hokej medzinárodný medzi USA a Kanadou. Bol som do istej miery prekvapený, pretože som si myslel, že prednášajúci na mňa nikdy nepôsobil dojmom, že by bol hokejovým fanúšikom, zatiaľ čo ja som. A ukázalo sa, že naozaj nebol. Proste len vedel o tej hre a o tom, čo by to urobilo, ak by sa táto športová hra zmenila. Avšak v každom prípade, futbal (soccer) bol kľúčovým kameňom športu pretože je to už teraz celosvetový šport v Južnej Amerike, Európe a častiach Ázie a USA by na daný vlak mali tiež naskočiť.

Všetko toto sa postará o vznik medzinárodného súťaženia, takže sa všetci staneme vo väčšom rozsahu občanmi sveta než občanmi našich vlastných malých národov.

Kontrola zbraní (v originále nepomenovaná kapitola)
===========

Bola tam tiež – neprekvapivo – istá debata ohľadom lovu (hunting). Lov vyžaduje pušky a kontrola zbraní je veľký bod v ich plánoch. Nespomínam si už príliš veľa detailov, ale myšlienka bola, že vlastníctvo zbrane je privilégium a nie každý by mal mať zbraň. Poľovníctvo bolo neadekvátnou výhovorkou na vlastníctvo zbraní a každý by mal byť silne limitovaný v otázke vlastníctva zbrane. Tých zopár privilegovaných ľudí, ktorým by bolo povolené loviť, by si možno mohli prenajímať alebo požičiavať pušku z oficiálnych požičovní namiesto toho, aby vlastnili svoju vlastnú. “Koniec koncov, nie každý potrebuje mať zbraň”, takýmto spôsobom to bolo povedané.

Šport pre dievčatá namiesto bábik (v originálne nepomenovaná kapitola)
========================

Veľmi dôležitá téma v rámci športu boli športy pre dievčatá. Bude pretláčaný šport pre dievčatá. Účelom je nahradiť bábiky (dolls, panenky). Bábiky budú v malom množstve stále predávané, ale už nebudete vídať tie veľké počty a rôznorodosť bábik. Bábiky nebudú propagované, pretože dievčatá nemajú rozmýšľať o bábätkách a reprodukcii. Dievčatá majú byť vonku na športovom ihrisku presne rovnako ako chlapci. Naozaj nie je nutné, aby sa chlapci a dievčatá od seba až toľko líšili. Čajové súpravy pre dievčatá budú nasledovať cestu bábik a všetky veci, ktoré boli tradične vnímané ako ženské (feminine), budú odsúvané do úzadia spolu s tým, ako sa dievčatá začnú viac venovať chlapčenským záľubám.

Ešte na jednu vec si spomínam, že športové stránky budú plné výsledkov dievčenských tímov hneď na rovnakom mieste vedľa chlapčenských tímov. A toto sa nedávno noazaj začalo objavovať v našich lokálnych novinách, 20 rokov od danej prednášky. Športové výsledky dievčat sú priamo vedľa chlapčenských športových výsledkov.

Všetko to za účelom zmeniť vzory, čím by sa malé dievčatá chceli stať. Keď bude dievča rásť, má túžiť stať sa športovkyňou a nie chcieť stať sa matkou.

.
Filmy a hudba. Sex a násilie vštepované prostredníctvom zábavy
============================================

Zábavný priemysel. Filmy budú robené postupne stále viac explicitné, čo sa týka sexu a reči. Koniec koncov, sex a vulgárny jazyk predsa existujú, takže prečo predstierať, že nie sú?

V kinách a v televízii budú premietané pornografické filmy. Videorekordéry v tej dobe ešte neexistovali, ale naznačil, že takéto kazety budú v budúcnosti k dispozícii a že prehrávače videokaziet budú dostupné pre domáce použitie a že taktiež budú dostupné na prehrávanie na týchto zariadeniach pornografické filmy, rovnako ako budú premietané v miestnych kinách a v televízii. Povedal niečo v zmysle:

“Uvidíte vo filmoch ľudí robiť úplne čokoľvek, čo by vás mohlo napadnúť”.

Pokračoval tým, že všetko toto je za účelom priniesť sex na verejnosť. To bol ďalší výrok, ktorý povedal viackrát – pojem “sex na verejnosti” (sex out in the open).

Násilie vo filmoch bude zobrazované naturalistickejšie. Účelom má byť otupiť citlivosť ľudí voči násiliu. Možno bude nutná doba, kedy ľudia budú svedkami skutočného násilia a budú jeho súčasťou. Neskôr v rámci prednášky sa stalo zrejmým, kam týmto smeroval. Takže bude existovať výrazne realistickejšie násilie v zábavnom priemysle, ktoré uľahčí ľuďom si na násilie zvyknúť.

Postoj ľudí k smrti sa zmení. Ľudia sa jej už nebudú tak báť, ale budú ju viac akceptovať a nebudú až toľko vydesení pri pohľade na mŕtvych alebo zranených. Nie je žiadúce mať tu vznešenú spoločnosť paralyzovanú tým, čo by mohli raz uvidieť. Ľudia sa skrátka budú musieť naučiť hovoriť si, nuž, nechcem aby sa to stalo mne. To bol prvý výrok, ktorý naznačoval, že daný plán počíta s množstvom ľudských obetí, ktoré budú preživší musieť vidieť.

Tento konkrétny aspekt danej prednášky sa mi vynoril v pamäti veľmi ostro o niekoľko rokov neskôr, keď vyšiel film o Osamelom Jazdcovi (Legend of the Lone Ranger, 1981, pozn. prekl) a ja som na tento film zobral svojho veľmi malého syna a hneď v začiatku filmu boli niektoré veľmi násilné scény. Jedna z obetí bola strelená do čela a bolo tam rozprsknutie, keď guľka vstupovala do jeho čela a krv a spomínam si, že som ľutoval, že som na film zobral svojho syna a cítil som zlosť smerom k doktorovi, ktorý nám vtedy prednášal. Nie preto, že by natočil ten film, ale že súhlasil s tým, byť súčasťou tohto hnutia a bol som zhnusený daným filmom a vyvolal mi veľmi ostro v pamäti tento aspekt jeho prednášky.

Čo sa týka hudby, povedal značne priamočiare vyjadrenie v zmysle:

“Hudba bude ešte horšia” (Music will get worse)

V roku 1969 sa rocková hudba stávala stále viac a viac nepríjemnou. Bol zaujímavý spôsob, akým to vyjadril – “bude ešte horšia” – priznávajúc, že už vtedy bola zlá.

Texty piesní sa stanú otvorene sexuálne. Nebude produkovaná žiadna nová sladko romantická hudba, aká bývala skladaná predtým.

Všetka stará hudba bude presunutá na určité rozhlasové stanice a platne na počúvanie pre starých ľudí, a starí ľudia budú mať k dispozícii svoje vlastné rozhlasové stanice a pre mladých ľudích ľudí bude ich hudba, spolu s tým, ako bude horšia a horšia, vysielaná na ich rozhlasových staniciach. V určitom zmysle naznačoval, že jedna skupina nebude počuť hudbu druhej skupiny. Starší ľudia budú proste odmietať počúvať ten odpad, ktorý bude ponúkaný mladým ľuďom a mladí ľudia budú akceptovať tento odpad, pretože ich bude identifikovať ako ich generiáciu a pomáhať im cítiť sa odlišne od starej generácie.

Spomínam si, že som vtedy rozmýšľal, že to nevydrží príliš dlho, pretože dokonca ani mladým ľuďom sa nebude páčiť ten odpad, keď dostanú príležitosť počuť staršiu hudbu, ktorá bola krajšia a bude ich to tiahnuť smerom k nej. Bohužiaľ, v tomto som sa mýlil. Keď deti prejdú cez ich tínedžerské roky a vstúpia do veku po 20tke, niekotrí z nich si síce zlepšia svoj vkus ohľadom hudby, ale bohužiaľ, mal pravdu. Väčšina si zvykne na ten odpad a bude to to jediné, čo budú požadovať. Mnohí z nich doslova nedokážu vystáť skutočne peknú hudbu.

Pokračoval ďalej tým, že hudba bude v sebe obsahovať správu pre mladých a nikto nebude ani tušiť, že tam tá správa je, budú si myslieť, že je to len hlasná hudba. V tej dobe som príliš nechápal, čo tým myslel, ale pri spätnom pohľade si myslím, že dnes už vieme, o čom sú tie správy v hudbe pre mladých.

(poznámka prekladateľa: táto vec je možno výrazne zložitejšia a Richard Day možno už v tej dobe odkazoval na technológiu podprahových zvukových signálov, tzv. subliminal audio messages, ktoré sú primiešavané do normálneho zvuku a hoci ich ľudské ucho nedokáže rozpoznať od bežného zvukového šumu/hluku, podvedomie v mozgu ich vníma a riadi sa nimi. Tieto podprahové zvukové signály mohli smerovať mládež napríklad smerom k promiskuitnému sexu, rebélii proti starej generácii alebo k uctievaniu démonických entít. Viac info tu )

A znovu mal pravdu. Tento aspekt bol určitou formou sumarizácie v zmysle, že zábava sa stane nástrojom na ovplyvňovanie mladých ľudí. Nebudú sa snažiť zmeniť starých ľudí, pretože tí sú už pevne uchytení vo svojich postojoch, ale všetky zmeny budú cielené na mladých, ktorí sú vo svojich formovacích rokoch a stará generácia bude proste postupne vymierať. Nielen že je starých ľudí prakticky nemožné zmeniť, ale sú tak nejak relatívne bezvýznamní. Keď si odžijú svoje životy a zomrú, správne sformovaná mladá generácia bude tá, ktorá bude dôležitá pre budúcnosť v 21. storočí.

Taktiež naznačil, že sa znovu vrátia všetky možné staré filmy a spomínam si, keď som to vtedy počul, že mysľou mi v rýchlosti prebehli spomienky na viaceré staré filmy. Rozmýšľal som, či sa to bude týkať aj tých, o ktorých som si myslel, že by som ich rád znovu videl.

Spolu s návratom starej hudby a filmov pre starých ľudí, budú aj ďalšie privilégia, ktoré budú starým ľuďom ponúknuté: bezplatná doprava, oddychové miesta pri nákupoch, diskonty, daňové úľavy – množstvo privilégií čisto iba z dôvodu, že sú starí. Bolo povedané, že to bude akási forma odmeny pre túto generáciu, ktorá vyrástla počas Veľkej krízy a prežila drsné obdobie druhej svetovej vojny. Zaslúžia si to a budú odmenení všetkými týmito lahôdkami a návrat starej dobrej hudby a starých dobrých filmov im mal uľahčiť ich cestu poslednými rokmi ich života v pohodlí.

Potom prezentácia začala dostávať značne pochnúrny tón, pretože keď táto generácia odíde, a to bude v neskorých 80tych a začiatkom 90tych rokov, kde sme práve teraz my, väčšina tejto skupiny už bude preč, a potom sa veci začnú postupne zhoršovať a toto zhoršovanie sa bude stále zrýchľovať. Staré filmy a staré piesne budú znovu stiahnuté preč a rovnako bude preč stiahnutá jemná zábava.

.
Reštrikcie v cestovaní a implantované ID
============================

(…pokračovanie nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s