Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 6.časť – zákony, drogy, kriminalita

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť

Zmeny zákonov
===========

Ďalšia téma diskusie boli zákony, ktoré sa zmenia.

V minulosti malo množstvo štátov v USA tzv. “modré zákony” (blue laws, zákazy predaja v nedeľu) ohľadom nedeľných predajov a určitých nedeľných aktivít. Povedal, že všetky tieto “modré zákony” budú zrušené.

Zákony proti hazardu budú zrušené alebo uvoľnené, takže výskyt hazardného hrania stúpne. Naznačil potom, že vlády sa budú priamo angažovať v hazardnom priemysle. Od tej doby sa objavilo u nás po celej krajine množstvo štátnych lotérií. A v rámci tej prednášky nám hovoril, že presne to sa stane:

“Prečo by všetky peniaze z hazardných hier mali zostávať v súkromných rukách, keď Štát by z nich mohol mať úžitok?”

Ľudia by mali mať možnosť hrať hazard, ak budú chcieť. Z toho dôvodu sa hazard stane viac spoločenskou aktivitou než súkromnou alebo ilegálnou.

Zákony o bankrotoch sa zmenia. Nespomínam si na detaily, iba na to, že sa zmenia. A viem, že následne od tej doby sa naozaj zmenili.

Protikartelové zákony sa buď zmenia alebo budú interpretované odlišne, poprípade oboje. V súvislosti so zmenami protikartelových zákonov tam zaznela informácia, že v určitom zmysle sa zvýši konkurencia (competition). Ale bude to iba zvýšená konkurencia v plne ovládanom/kontrolovanom prostredí. Takže to nebude slobodná konkurencia. Spomínam si, že som mal z toho výsledný dojem, že to bude ako súťaž, ale medzi členmi jedného klubu. Nikto, kto nie je členom daného klubu, nebude môcť súťažiť. Podobne ako tímy súťažiacie v rámci profesionálnych športových klubov – či už ste z NFL alebo Americkej či Národnej baseballovej ligy – súťažíte v rámci daného klubu, ale celý klub kompletne určuje pravidlá súťaže – v skutočnosti žiadna slobodná súťaž/konkurencia.

.

Podpora užívania drog za účelom vytvorenia atmosféry džungle
============================================

Bude úmyselne podporovaný nárast užívanie drog. Úmyselne bude podporovaný nárast užívania alkoholu. Taktiež zákony proti drogám budú sprísňované.

Keď som to počul prvý raz, znelo to ako protirečenie. Prečo podporovať užívanie drog a zároveň podporovať zákony proti užívaniu drog? Avšak myšlienka bola taká, aspoň z časti, že zvýšená dostupnosť drog vytvorí akúsi formu zákona džungle, v rámci ktorého slabí a neschopní budú ostránení. Zaznel tam takýto výrok:

“Predtým, než bola zem preľudnená, existoval tu iba zákon džungle, kedy iba tí najschopnejší prežili. Museli ste byť schopní brániť sa proti prírodným živlom, divým zvieratám a chorobám, avšak ak ste boli schopní (fit), tak ste prežili. Avšak v súčasnosti sme sa stali tak civilizovaní – príliš civilizovaní – a neschopným (unfit) je umožnené prežívať iba vďaka a na úkor tých, ktorí sú viac schopní.”

Užívanie drog v istom zmysle obnoví zákon džungle a prirodzeného výberu tých najschopnejších na prežitie. Správy o zneužívaní drog a zákonnom boji proti nim budú uchovávať myšlienku drog v povedomí verejnosti. A zároveň budú mať tiež tendenciu zredukovať tú nesamozrejmú americkú samoľúbosť, že svet je bezpečné a pekné miesto.

.
Užívanie alkoholu
=============

Rovnaká vec sa bude diať aj s alkoholom. Užívanie alkoholu bude v rovnakom okamihu propagované aj démonizované.

Zraniteľní a slabí budú reagovať na propagáciu a z toho dôvodu budú užívať viac alkoholu.

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa stane častým problémom – a pod vplyvom toho budú prijaté prísnejšie pravidlá pre šoférovanie, aby stále viac a viac ľudí prišlo o svoje privilégium šoférovať auto.

A znovu, bude ponúknutých oveľa viac možností v oblasti psychologických služieb na pomoc tým, ktorí sa dostali do rúk drog a alkoholu. Myšlienka bola taká, že aby sa mohli propagovať tieto veci – drogy a alkohol používané na prečistenie populácie od neschopných – tak ľudia, ktorí sú inak viac než dobrí, by sa taktiež mohli stať obeťou týchto záležitostí. A keď sú naozaj hodní svojich schopností, tak budú mať dostatok rozumu, aby vyhľadali psychologickú pomoc a mali z nej úžitok. Takže to bolo prezentované ako akási očisťujúca hodnota na adresu plánovačov. Ako keby hovoril: “Myslíte si, že sme zlí, pretože propagujeme tieto zákerné veci – ale pozrite akí sme vlastne dobrí – ponúkame vám aj cestu von!”

.
Obmedzenia v cestovaní
=================

To má súvis tiež s ďalšou vecou, ku ktorej sa dostaneme neskôr a to celkovými obmedzeniami v cestovaní. Nie každý bude mať povolené slobodne cestovať spôsobom, ako to dnes robíme v Spojených Štátoch. Ľudia v skutočnost nepotrebujú takýmto spôsobom cestovať. Je to privilégium! Spôsob, akým to bolo povedané, bol značne panovačný.

.
Potreba väčšieho počtu väzníc a používanie nemocníc ako väzenia
=============================================

Bude treba viac väzníc. Ako väzenia môžu poslúžiť nemocnice. Konštrukcie niektorých nových nemocníc budú navrhované tak, aby boli použiteľné aj na väzenské účely.

————————
Koniec pásky I
————————

————————-
Páska II
————————-

Už žiaden pocit bezpečia
=================

Nič nebude nemenné. Ulice budú presmerované a premenované. Lokality, ktoré ste nejakú dobu nenavštívili, už nebudete spoznávať. Okrem iných vecí, toto bude prispievať k tomu, aby starí ľudia cítili, že nastal čas, aby išli preč, budú mať pocit, že už nedokážu držať krok ani len v oblastiach, ktoré im kedysi boli známe.

Bude dovolené, aby domy stáli prázdne a chátrali a v niektorých lokalitách bude dovolené, aby celé ulice schátrali. Účelom je vytvoriť džungľu, depresívnu atmosféru pre neschopných (unfit).

Niekde v tejto súvislosti spomenul, že budovy a mosty budú robené tak, že po nejakom čase sa spontánne zrútia. Bude viac havárií zahŕňajúcich lietadlá, vlaky a autá. Všetko to má prispieť k pocitu neistoty, že už nič nie je bezpečné.

Nie príliš dlho po tejto prednáške a myslím že jeden či dva prípady dokonca predtým, v oblasti kde žijem, sa zrútil čerstvo postavený most. Iný čerstvo postavený most mal objavenú vadu predtým, než by sa tiež zrútil. Spomínam si, ako som čítal roztrúsené incidenty z celej krajiny, kde sa nákupné centrá zrútili práve v dobe, keď boli plné nakupujúcich. Tiež si spomínam na jedno z nákupných centier v našej oblasti, prvú budovu akú som kedy zažil, v ktorej ste mohli cítiť vibrácie prechádzajúce celou budovou, keď bolo vnútri veľa ľudí. Spomínam si, že som si v tej dobe kládol otázku, či toto nákupné centrum bolo jednou z budov, o ktorých rozprával.

Keď som sa o tom rozprával so stavebnými robotníkmi a architektmi, povedali: “Oh nie, to je dobre, keď budova vibruje týmto spôsobom, znamená to, že je pružná, nie je úplne rigidná”. Nuž, možno to tak je, časom uvidíme.

Niektoré časti mesta budú veľmi dobre udržiavané. Nie každá časť mesta bude slumom.

.
Kriminalita využívaná na ovládanie spoločnosti
=================================

Na niektorých miestach budú vytvorené slumy a iné lokality budú veľmi dobre udržiavané. Ľudia, ktorí budú schopní opustiť slumy a presťahovať sa do lepších lokalít, sa naučia lepšie si ceniť význam ľudských úspechov.

To znamená, že ak sa im podarilo opustiť džungľu a prísť do cilizácie, ak to tam poviem, že môžu byť hrdí na svoje vlastné úspechy, ktorými to dokázali. V tomto kontexte nebol žiaden súcit s tými, ktorí zostali aj naďalej v džungli plnej drog a rozpadávajúcich sa budov. Potom zaznel do istej miery prekvapivý výrok:

“Myslíme si, že dokážeme efektívne obmedziť kriminalitu len na slumové oblasti, tak aby sa masívne nešírila do lepších lokalít”.

Tu by som asi mal upozorniť, že toto nie sú po 20 rokoch citácie slovo za slovom, ale keď niekde hovorím citujem, tak že dávam všeobecný tón toho, čo bolo povedané, blízke verzii slovo za slovom, aj keď nie úplne presne slovo za slovom.

Spomínam si, že som sa divil, ako si môže byť taký istý, že kriminálne živly zostanú tam, kde on chce, aby zostali. Avšak pokračoval tým, že bude potrebná zvýšená bezpečnosť v tých lepších lokalitách. To by znamenalo viac policajtov, lepšie koordinované policajné aktivity.

Takto to nepovedal, ale v tej dobe som si kládol otázku ohľadom krokov, ktoré si dávali za cieľ konsolidovať (zjednotiť) všetky policajné oddelenia na predmestiach okolo veľkých miest. Myslím, že John Birch Society bola jednou z tých, ktoré hovorili: “Podporte vašu lokálnu políciu, nedovoľte ich nechať skonsolidovať”. Spomínam si, že som si kládol otázku, či toto bola jedna z vecí, ktoré mal na mysli ohľadom bezpečnosti. Nebolo to explicitne povedané.

Každopádne pokračoval v rozprávaní, že sa vyvinie úplne nové priemyselné odvetvie bezpečnostných systémov pre rezidentov s alarmami a zámkami a alarmami prepojenými na policajné okrsky, tak aby ľudia mohli chrániť svoj majetok a svoje bezpečie. A to z dôvodu, že časť kriminálnej aktivity bude pretekať von zo slumov do lepších, blahobytnejšie vyzerajúcich lokalít, ktoré budú pôsobiť dojmom, že by stáli za vykradnutie.

A znovu to bolo prezentované ako seba-očisťujúca hodnota: Pozrite, síce vytvárame všetku túto kriminalitu, ale pozrite akí sme dobrí – vytvárame zároveň pre vás aj prostriedky, aby ste sa mohli pred touto kriminalitou chrániť. V zásade téma, ktorá sa opakovala celou touto prezentáciou bolo priznanie nejakého zla a následne seba-očisťujúca vec, “Pozrite, poskytli sme vám aj cestu von”.

.
Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti
=================================

(…nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

 

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s