Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 5.časť – náboženstvo, cenzúra, školstvo

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť

Zlúčenie všetkých náboženstiev
======================

Ďalšia téma diskusie bolo Náboženstvo. Hovorí neskrývaný ateista. Povedal:

“Náboženstvo nie je nevyhnutne zlá vec. Zdá sa, že množstvo ľudí potrebuje náboženstvo, s jeho záhadami a rituálmi – takže budú mať náboženstvo. Ale všetky veľké náboženstvá súčasnej doby sa budú musieť zmeniť, pretože nie sú kompatibilné so zmenami, ktoré prídu. Staré náboženstvá budú musieť preč (will have to go), predovšetkým Kresťanstvo. Akonáhle bude zlikvidovaná (brought down) Rímsko-Katolícka Cirkev, zbytok kresťanstva ju bude rýchlo nasledovať. Potom môže byť ponúknuté celému svetu na používanie nové náboženstvo. Bude v sebe zahŕňať niečo zo všetkých starých náboženstiev, aby bolo pre ľudí ľahšie akceptovateľné a aby sa v ňom cítili doma. Väčšina ľudí sa však nebude príliš zaujímať o náboženstvo. Zistia, že ho nepotrebujú”.

.
Zmena Biblie prostredníctvom revízie kľúčových slov
=====================================

Aby to bolo dosiahnuté, Biblia bude zmenená. Bude prepísaná tak, aby bola vhodná pre nové náboženstvo.

“Postupne budú kľúčové slová nahradené novými slovami majúcimi viaceré rôzne odtiene významu. Spočiatku môže byť význam spájaný s novým slovom blízky starému slovu. Postupne ako bude plynúť čas, budú sa zdôrazňovať ďalšie odtiene významu daného slova a potom postupne bude dané slovo nahradené ďalším iným slovom”.

Nie som si istý, či to hovorím dostatočne zrozumiteľne, ale myšlienka bola taká, že nie všetko v Písme bude nutné prepísať, iba kľúčové slová budú nahradené inými slovami. Variabilita vo význame pripojenom ku ktorémukoľvek slovu môže byť použitá ako nástroj, ktorý zmení úplne celý význam Písma a z toho dôvodu ho urobí akceptovateľným pre toto nové náboženstvo. Väčšina ľudí vôbec nepostrehne rozdiel a to bol ďalší z tých prípadov, kedy povedal:

“Tých zopár, ktorí si všimnú rozdiel, nebude dosť na to, aby na nich záležalo”. (the few who do notice the difference won’t be enough to matter)

.
Cirkev nám v tom pomôže
==================

Potom nasledovalo jedno z najviac prekvapujúcejších vyhlásení z celej prednášky. Povedal:

“Niektorí z vás si pravdepodobne myslia, že Cirkev na toto nepristúpi,” a následne pokračoval, “Cirkev nám v tom pomôže!”. (Some of you probably think the Chruches won’t stand for this. The churches will help us!)

Nebolo tam k tomu žiadne podrobnejšie vysvetlenie, nebolo jasné, čo mal na mysli, keď povedal, “cirkev nám v tom pomôže!”.

Pri spätnom pohľade si myslím, že niektorí z nás už dnes chápu, čo mohol vtedy myslieť. Spomínam si iba, ako som si vtedy myslel, “nie, nepomôžu!” a spomínal na slová nášho Pána, kedy hovoril k Petrovi: “A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu.” Takže ano, niektorí ľudia v Cirkvi by im v tom mohli pomôcť a v priebehu nasledujúcich 20 rokov sme videli, ako niektorí ľudia v Cirkvi im v tom naozaj pomohli. Ale tiež vieme, že Slová nášho Pána budú platiť a brány Pekla nezvíťazia.

.
Prepisovanie diel literárnych klasikov (premenovaná podkapitola)
==========================

Ďalšia oblasť diskusie bolo Vzdelávanie. V súvislosti so vzdelávaním a s tým, čo hovoril o náboženstve, okrem zmienky o upravovaní Biblie tiež povedal, že budú upravené diela klasickej literatúry. Myslím, že ako jeden z príkladov boli spomenuté texty Marka Twaina. Avšak povedal, že bežný čitateľ čítajúci revidovanú verziu klasika nebude ani len tušiť, že tam došlo k nejakej zmene. Človek by musel porovnávať slovo za slovom, aby si čo i len uvedomil, že nejaké zmeny boli urobené v týchto knihách, tie zmeny by boli tak jemné. Avšak tie zmeny by boli také, aby propagovali akceptabilitu nového systému.

.
Viac času stráveného v školách, ale nič žiakov nenaučia
======================================

Čo sa týka vzdelávania, naznačil, že deti budú tráviť v školách viac času, ale v mnohých školách sa nenaučia vôbec nič. Nejaké veci sa naučia, ale nie tak mnoho ako v minulosti.

Budú existovať lepšie školy, v lepších oblastiach, s lepšími ľuďmi a ich deti sa naučia viac. V týchto lepších školách bude učenie zrýchlené. To bol ďalší raz, kedy povedal:

“Myslíme si, že dokážeme urýchliť evolúciu” (We think we can push evolution)

V rámci témy tlaku na deti, aby sa učili stále viac, akoby naznačoval, že ich mozgy sa budú viac vyvíjať a že ich potomkovia sa budú viac vyvíjať, niečo v zmysle urýchľovania evolúcie spôsobom, že deti sa budú viac učiť a budú už v mladšom veku viac inteligentné. Akoby tento tlak mal zmeniť ich fyziológiu.

Celkovo vzato, doba štúdia bude predĺžená. Tým bolo myslené predĺžená v rámci školského roka. Nie som si istý, čo presne povedal ohľadom dlhého školského dňa, ale spomínam si, že povedal, že je plánované, aby škola trvala počas celého leta a že letné školské prázdniny sa stanú minulosťou. Nielen pre školy, ale aj z iných dôvodov. Ľudia budú myslieť na prázdniny/dovolenky nepretržite počas celého roka a nie iba v lete.

Pre väčšinu ľudí bude trvať dlhšie, kým ukončia svoje vzdelanie. Aby sa človek naučil to, čo bolo pôvodne v bakalárskom programe, bude potrebovať v budúcnosti pokročilé stupne a viac študovania. A to takým spôsobom, že veľa študijného času bude čisto iba premrhaným časom.

Dobré školy budú medzi sebou viac súperiť. Odvodil som z toho, keď to povedal, že sa to bude týkať všetkýkch škôl – od základných až po vysoké – ale nespomínam si, či to naozaj povedal.

Študenti sa budú musieť v mladom veku rozhodnúť, čo by chceli študovať a v skorom veku nastúpiť na svoj študijný smer. Bude náročnejšie presedlať na iné študijné pole, keď už raz začnete študovať. Štúdium bude sústredené do výrazne väčšej hĺbky, ale tematicky užšie. Bez odsúhlasenia nebudete mať prístup k materiálom z iných oblastí, ktoré sú mimo vašu vlastnú oblasť štúdia.

Myslím, že toho bolo viac, keď hovoril o obmedzenom prístupe k informáciam z iných oblastí. Vybavujem si, že sa to zrejme výraznejšie týkalo vysokoškolských úrovní. Ľudia budú veľmi špecializovaní v ich vlastnej oblasti odbornosti. Ale nebudú môcť získať široko-tematické vzdelanie a nebudú schopní rozumieť tomu, čo sa celkovo deje okolo nich.

.

Kontrola, kto má prístup k informáciam
============================

Už predtým rozprával o počítačoch vo vzdelávacom procese a vtedy povedal, že ktokoľvek by chcel prístup k počítaču alebo prístup ku knihám, ktoré neboli priamo súvisiace s jeho oblasťou štúdia, musel by mať veľmi dobrý dôvod, prečo to potrebuje. Inak bude jeho prístup zamietnutý.

.

Školy ako centrum spoločenskej komunity
=============================

Ďalší uhol témy bol, že školy sa stanú výrazne viac dôležité v celkovom živote ľudí.

Deti okrem ich hlavného vzdelávacieho programu sa budú musieť zapájať do školských aktivít, ak sa nebudú chcieť cítiť kompletne odstrčené na okraj komunity. Avšak spontánne aktivity medzi deťmi, veci, ktoré mi prišli na myseľ, keď som to počul, futbalové a baseballové tímy, v ktorých sme trávili čas, keď sme vyrastali ako deti… Deti, ktoré by sa chceli v budúcnosti zúčastňovať akýchkoľvek mimoškolských aktivít budú prakticky nútené sa ich zúčastňovať prostredníctvom školy. Bude iba veľmi málo príležitostí na takéto aktivity mimo školu.

Teraz si zoberte tlak zrýchleného vzdelávacieho programu, zvýšené požiadavky na deti aby boli súčasťou niečoho – rôzne atletické kluby alebo nejaká iná školská aktivita. Predvídal, že tieto tlaky spôsobia, že niektorí študenti psychicky vyhoria. Povedal:

“Tí najmúdrejší sa naučia, ako sa vyrovnávať s tlakmi a prežijú. Bude tiež k dispozcíi určitá forma pomoci pre študentov ohľadom zvládania stresu, ale tí neschopní (unfit) to proste nezvládnu. Tí následne zamerajú svoju aktivitu na iné veci.”

V tejto súvislosti a neskôr v súvislosti s užívaním drog a alkoholu naznačil, že bude dramaticky rozšírená ponuka psychiatrických služieb na pomoc takýmto ľuďom. Pri všetkom tomto tlaku na výsledky bolo jasné, že mnohí ľudia budú potrebovať pomoc a ľudia hodní toho, aby boli zachovaní, budú schopní prijať danú pomoc a mať z nej úžitok a stále mať skvelé výsledky. Tí, ktorí toho nebudú ani tak schopní, odpadnú bokom a z toho dôvodu budú vyraditeľní (dispensable), myslím, že použil slovo “nahraditeľní” (expandable).

Vzdelávanie bude celoživotné a dospelí budú chodiť tiež do škôl. Stále sa budú objavovať nové informácie, ktoré dospelí budú musieť vedieť, aby držali krok. Ak už nezvládate držať krok, ste príliš starí. To bol ďalší spôsob, ako dať starým ľuďom na vedomie, že nadišiel pre nich čas posunúť sa ďalej a vziať si tabletku smrti. Ak sa cítite príliš unavení na to, aby ste držali krok so svojím vzdelávaním, alebo ste príliš starí na to, aby ste sa naučili nové informácie, tak to bol signál – začnite sa pripravovať, aby ste boli pripravení uvoľniť miesto iným.

.
Niektoré knihy proste zmiznú z knižníc
===========================

Okrem témy revidovania diel klasikov, ktoré som spomenul pred nejakou chvíľou a revidovania Biblie, tiež povedal:

“Niektoré knihy proste zmiznú z knižníc”.

To bolo v línii, že niektoré knihy obsahujú informácie alebo obsahujú názory, ktoré by nemali byť ponechané voľne v obehu. Z toho dôvodu, tieto knihy zmiznú.

Nespomínam si presne, či povedal, ako to bude dosiahnuté. Ale matne sa mi vybavuje, že som si z toho odnášal myšlienku, že to bude zahŕňať krádeže. Že skrátka určití ľudia budú poverení, aby išli do knižníc, vybrali určité konkrétne knihy a proste sa ich zbavili. Nie nevyhnutne formou smerníc a zákazov – proste ich jednoducho ukradnú.

Ďalej pokračované v tejto myšlienkovej línii, nie každý bude smieť vlastniť knihy. A niektoré knihy nebude smieť vlastniť nikto.

.
Zmeny zákonov
===========

(…nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s