Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 7.časť – priemysel, migrácia, globalizácia

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť , 4.časť , 5.časť , 6.časť

—-

Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti. Výrobky s krátkou dobou funkčnosti
==========================================================

Nasledovala debata o americkom priemysle. Bolo to po prvý raz, čo som počul pojem globálna vzájomná previazanosť (global interdependence) alebo niečo v tom zmysle.

Prezentovaný plán bol, že rôznym častiam sveta budú priradené rôzne úlohy priemyslu a komercie v zjednotenom globálnom systéme.

Pretrvávajúca výnimočnosť USA a relatívna nezávislosť a sebestačnosť USA bude musieť byť zmenená. To bol jeden z viacerých razov, keď povedal, že aby bolo možné vytvoriť novú štruktúru, najprv musíte zbúrať tú pôvodnú, a americký priemysel bol jedným z takých príkladov.

Náš vlastný priemysel bude musieť byť zredukovaný, aby dostali ostatné krajiny šancu vybudovať svoj vlastný priemysel, pretože inak by neboli schopné konkurovať proti USA. To sa týkalo veľmi výrazne nášho ťažkého priemyslu, ktorý bude značne osekaný, zatiaľ čo rovnaký priemysel bude rozvíjaný v iných krajinách, predovšetkým v Japonsku.

V tomto bode bola istá debata o oceli a predovšekým automobiloch – spomínam si, že sa hovorilo, že automobily budú importované z Japonska v rovnakých množstvách ako naše vlastné doma vyrobené automobily, ale japonské výrobky budú lepšie. Výrobky vyrobené v USA budú vyrobené tak, aby sa kazili a rozpadali, takže ľudia budú mať sklon preferovať importované výrobky a to trochu podporí zahraničných konkurentov.

Jeden z príkladov bolo Japonsko. V roku 1969 japonské autobomily, nespomínam si, či tu vôbec boli predávané, ale určite neboli príliš populárne. Avšak myšlienka bola, že sa stanete trochu znechutení domácimi produktmi od Fordu, GM alebo Chryslera, pretože drobné veci ako kľučky na otváranie okien budú odpadávať a plastové veci sa budú lámať, hoci ak by boli vyrobené z kovu, tak by vydržali. Váš patriotizmus ohľadom kupovania amerických výrobkov čoskoro ustúpi praktickosti, že keď si kúpite japonský, nemecký alebo importovaný výrobok, že vydrží dlhšie a vy na tom budete lepšie. Patriotizmus skončí v kanáli.

Aj na iných miestach bolo spomenuté, že veci budú vyrábané tak, aby sa rozpadali. Nespomínam si konkrétne body, resp. či vôbec boli dané nejaké iné príklady než automobily, ale zostal mi v podvedomí určitý pocit, akýsi obraz chirurga, ktorému sa niečo pokazilo v rukách na operačnej sále práve v kritickej chvíli. Ale nie som si istý, či naozaj niečo také v prednáške spomenul.

Avšak niekde v tejto časti debaty o veciach robených úmyselne defektnými a nespoľahlivými, bolo povedané, že je to nielen za účelom zbúrať patriotizmus, ale že majú byť aj určitým zdrojom naštvanosti pre ľudí, ktorí budú tieto veci používať. A znovu myšlienka, aby ste sa necítili extrémne bezpečne, propagujúc pocit, že svet nie je extrémne spoľahlivé miesto.

USA budú udržiavané silné v oblasti informatiky (information), komunikácií (communications), špičkových technológií (high technology), vzdelávania a poľnohospodárstva. USA boli vnímané, že budú pokračovať ako určitá forma základného kameňa v tomto chystanom globálnom systéme.

Avšak ťažký priemysel bude transportovaný preč mimo krajinu. Jeden z komentárov ohľadom ťažkého priemyslu bol, že už máme dosť environmentálnych škôd z továrenských komínov a priemyselného odpadu. Na nejakú dobu si to môžu zobrať na plecia iný ľudia. Toto znovu bolo predkladané ako seba-očisťujúca hodnota pre Američanov, aby to akceptovali. Zobrali nám preč náš priemysel, ale zachránili naše životné prostredie. Takže sme na tom vlastne nič nestratili.

.

Presuny populácií a ekonomík, vytrhávanie sociálnych koreňov. Globalizácia (str. 14)
====================================================

A v rámci tejto línie bola tiež debata o ľuďoch prichádzajúcich o svoju prácu v dôsledku zmien v priemysle a že to prinesie možnosti na preškoľovanie ľudí a predovšetkým na rozsiahle presuny populácie. Toto je v istom zmysle odbočka od témy. Myslím, že túto odbočku popíšem podrobnejšie skôr než na ňu zabudnem.

Budú vyvolané presuny populácie, aby sa ľudia sťahovali do Južných štátov (Sun belt). Stanú sa v svojich nových bydliskách typom ľudí bez koreňov a tradície je jednoduchšie zmeniť na mieste, kde je mnoho transplantovaných ľudí v porovnaní s tým snažiť sa zmeniť tradície na mieste, kde ľudia vyrástli, majú širokú rodinu a zapustili svoje korene.

Veci ako nový systém zdravotnej starostlivosti… Ak pochádzate z priemyselného mesta Severovýchodu a presťahovali ste sa do Južných štátov alebo na Juzozápad, tak bude viac ochotní prijať čokoľvek, napríklad kontrolovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú tam nájdete, než by ste boli ochotní akceptovať zmenu v systéme lekárskej starostlivosti v mieste, kde máte korene a podporu vašej rodiny.

Taktiež v rámci tejto tematickej línie bolo spomenuté – použil množné číslo zámenom my – “Najprv preberieme kontrolu nad pobrežnými mestami – New York, San Francisco, Seattle” – myšlienka za tým bola, že je to súčasť stratégie, pričom myšlienka bola, že ak so svojou filozofiou a svojím spôsobom života ovládate pobrežné mestá, vnútrozemie (heartland) medzi nimi sa nevyhnutne bude musieť podvoliť. Neviem k tejto téme povedať viac, ale je to zaujímavé.

Srdce krajiny, Stredozápad, si – zdá sa – zatiaľ zachoval svoj konzervativizmus. Ale keď odstránite priemysel a pracovné príležitosti a presuniete ľudí na iné miesta, tak toto je stratégia ako zlomiť konzervativizmus. Keď zoberiete preč priemysel a ľudia zostanú nezamestnaní a chudobní, tak prijmú akúkoľvek zmenu, ktorá im bude pripadať, že im ponúka možnosti prežitia a ich morálka a ich oddanosť veciam ustúpi do úzadia v prospech snahy o prežitie. To nie je moja filozofia, to bola filozofia prednášajúceho.

Každopádne, keď sa vrátim k téme priemyslu, časť ťažkého priemyslu tu zostane, práve dosť na to, aby udržala akúsi formu základného podhubia (seed bed) industriálnych schopností, ktoré by mohli byť znovu rozvinuté, ak by plány nezafungovali tak, ako bolo očakávané. Takže krajina nezostane úplne bez aktív a schopností. Avšak toto bolo niečo ako záložný núdzový plán.

Organizátori dúfali a očakávali, že sa vytovrí celosvetová špecializácia produkcie.

Avšak, možno sa tu opakujem, jeden z výsledkov celého toho bude, že s touto “globálnou vzájomnou previazanosťou” (global interdependence) bude klesať význam národných identít. Každý región bude nejakým spôsobom závislý od všetkých ostatných regiónov pre taký alebo iný prvok svojho života.

Staneme sa viac “občanmi sveta” než občanmi nejakej konkrétnej krajiny.

.

Šport ako nástroj sociálnych zmien (str. 14)
========================

(…nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s