Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 4.časť – zdraviu škodlivá strava

Predošlé časti prednášky: 1.časť, 2.časť , 3.časť

Zdraviu škodlivá strava (v originále neoznačená podkapitola)
================

Potom pokračoval približne v tom istom kontexte rozprávaním o výžive (nutrition) a cvičení (exercise). Ľudia sa budú musieť správne stravovať a správne cvičiť, aby žili tak dlho ako v minulosti. Väčšina nebude. V súvislosti s výživou nebol povedaný žiaden špecifický príklad, na ktorý by som si spomínal, ktorý by sa týkal konkrétnych živín (nutrients), ktoré by boli v potravinách buď nedostačujúce alebo naopak v nadbytku.

Pri spätnom pohľade sa domnievam, že myslel jedlá s vysokým obsahom soli a s vysokým obsahom tukov, ktoré budú zvyšovať predispozíciu k vysokému krvnému tlaku a k predčasnému arteriosklerotickému ochoreniu srdca. A že ak sú ľudia, ktorí sú príliš hlúpi alebo príliš leniví na cvičenie, tak potom ich hladiny tukov v krvi stúpnu a budú predispozíciou pre chorobu.

Tiež povedal niečo v zmysle, že informácie o správnom stravovaní budú široko dostupné, ale väčšina ľudí, hlavne hlúpi ľudia, ktorí beztak nemajú žiadne právo na pokračovanie života, budú tieto rady ignorovať a pokračovať v konzumovaní toho, čo je komfortné a ochutené jedlo (convenient and tasted food).

Boli povedané tiež ďalšie značne nepríjemné informácie ohľadom jedla. Už si nedokážem spomenúť, čoho sa týkali. Ale spomínam si, že som následne uvažoval, že si chcem založiť za domom záhradu, aby som sa vyhol týmto kontaminovaným potravinám, nech už by to bolo čokoľvek. Je mi ľúto, že si nedokážem spomenúť na detaily ohľadom výživy a rizikovej výživy.

Čo sa týka cvičenia, pokračoval tvrdením, že stále viac ľudí bude stále viac cvičiť, predovšetkým behať, pretože každý môže behať. Nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne vybavenie ani miesto. Môžete behať kdekoľvek ste. Spôsob, akým to povedal: “ľudia budú behávať všade po celom meste”.

A v tejto línii poukázal na to, ako ponuka vytvára dopyt. Týkalo sa to odkazu na atletické oblečenie a vybavenie. Toto bude v budúcnosti oveľa viac dostupné a elegantné (glamorised), predovšetkým čo sa týka bežeckých topánok. To bude stimulovať ľudí, aby si vyvinuli záľubu v bežaní, čo bude súčasťou celej škály verejných propagačných kampaní. Ľudia budú následne povzbudzovaní, aby si kúpili toto atraktívne športové vybavenie a pustili sa do cvičenia.

V súvislosti s výživou taktiež spomenul, že prudko narastie počet miest na verejné stravovanie. A že to má tiež spojitosť s rodinou. Spolu s tým, ako stále viac a viac ľudí bude jesť mimo domova, význam jedenia doma bude upadať. Ľudia budú menej závislí od svojich domácich kuchýň. A zároveň je to tiež spojené s komfortnými jedlami (convenience foods), ktoré sa stanú široko dostupnými – jedlami, ktoré proste vložíte do mikrovlnky. Kompletné jedlá budú k dispozícii už predpripravené. A samozrejme, presne to vidíme dnes. Avšak tento úplne odlišný prístup k stravovaniu mimo dom a konzumovaniu vopred pripravených jedál doma, bol predpovedaný už vtedy, že k nám v budúcnosti príde.

Komfortné jedlá (dnes by sme použili pojem polotovarové jedlá, pozn.prekl) budú zámernou súčasťou popisovaných zdravotných rizík. Ktokoľvek bude príliš lenivý a bude chcieť jesť komfortné jedlá namiesto toho, aby si varil svoje vlastné jedlo, by mal byť na aspoň dostatočne energický na to, aby cvičil. Pretože ak by bol príliš lenivý cvičiť a príliš lenivý variť si vlastné jedlo, tak si nezaslúži žiť veľmi dlho.

Celé to bolo prezentované ako akýsi morálny súd ohľadom ľudí a toho, čo majú robiť so svojou energiou. Ľudia, ktorí sú múdri, budú vedieť o správnom stravovaní a ľudia, ktorí sú dostatočne disciplinovaní, aby správne jedli a správne cvičili, sú lepší ľudia – a to je typ ľudí, u ktorých chcete, aby žili dlhšie.

.
Dokážeme urýchliť evolúciu a určiť jej smer (premenovaná kapitola)
==============================

Niekde v tejto časti zaznelo aj čosi o urýchľovaní nástupu puberty. A bolo to povedané v súvislosti so zdravím a neskôr v súvislosti so vzdelávaním a spojené s procesom evolučných zmien. Bol tam takýto výrok:

“Myslíme si, že dokážeme urýchliť evolúciu a to smerom, ktorý chceme my”. (we think that we can push evolution faster and in the direction we want it to go)

Spomínam si to iba ako všeobecný výrok. Nespomínam si, či boli povedané nejaké ďalšie detaily nad rámec tohto tvrdenia.

.

Zlúčenie všetkých náboženstiev
======================

(…pokračovanie nabudúce…)

.

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s