Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 2.časť – Populačná kontrola

Predošlé časti prednášky: 1.časť

.

Populačná kontrola
==============

Bol veľmi aktívny v skupinách na kontrolu pôrodnosti (population control), hnutí za populačnú kontrolu a populačná kontrola bola ťažiskovým bodom tém, ktoré nasledovali po jeho úvodnej časti prednášky.

Povedal, že ľudská populácia rastie príliš rýchlo. Množsto ľudí, ktorí žijú v ktorejkoľvek dobe na planéte musí byť ohraničené, inak sa nám minie priestor pre život. Prerastieme možnosti našej produkcie potravín a znečistíme svet naším odpadom.

.
Povolenky na rodenie detí
==================

Ľuďom nebude povolené mať deti iba preto, že chcú, resp. že sú neopatrní. Väčšina rodín bude limitovaná na dve deti. Niektorí ľudia budú mať povolené iba jedno dieťa, zatiaľ čo mimoriadni ľudia môžu byť vybraní a budú mať povolené tri deti. To z dôvodu, že koeficient nulového populačného rastu je 2,1 dieťaťa na úplnú rodinu. Takže niečo v zmysle, že každá 10. rodina by mohla mať povolené privilégium tretieho dieťaťa.

Pre mňa až do tohto momentu bolo slovné spojenie “populačná kontrola” primárne spájané so snahou obmedziť počet detí, ktoré sa narodia. Ale táto jeho veta o tom, čo bude ľuďom “povolené” a následne to, čo nasledovalo, zreteľne vyjasnili, že keď počujete slovo “populačná kontrola”, znamená to výrazne viac než iba kontrolu pôrodov. Znamená to kontrolu úplne každej činnosti celej svetovej populácie; oveľa širší zmysel pre daný pojem, než ktorý som mu dovtedy pripájal.

Spolu s tým, ako budete počúvať a spätne premýšľať o niektorých veciach, o ktorých budete počuť, začnete chápať, ako jednotlivé aspekty vzájomne do seba zapadajú v zmysle kontroly ľudského konania.

.
Presmerovanie účelu sexu
==================

Nuž, od populačnej kontroly, prirodzený nasledujúci krok bol sex.

Povedal, že sex musí byť oddelený od reprodukcie. Sex je príliš príjemný a pohlavný pud príliš silný na očakávanie, že by sa ho ľudia vzdali. Chemikálie v potravinách a rozvodoch vody za účelom zredukovať sexuálny pud nie sú praktické. Stratégia riešenia teda bude nie snažiť sa znížiť sexuálnu aktivitu, ale naopak zvýšiť sexuálnu aktivitu, ale takým spôsobom, že ľudia nebudú mať deti.

.
Antikoncepcia všeobecne dostupná pre každého
=================================

Prvá v poradí zvažovania bola antikoncepcia. Antikoncepcia bude silne doporučovaná a bude veľmi úzko spojená v mysliach ľudí so sexom. Ľudia budú automaticky myslieť na antikoncepciu, keď budú rozmýšľať alebo pripravovať sa na sex a antikoncepcia sa stane všeobecne dostupnou pre každého.

Antikoncepčné prípravky budú umiestnňované v obchodoch s liekmi oveľa prominentnejšie, hneď vedľa cigariet a žuvačiek. Priamo na očiach všetkých, namiesto toho aby boli skrývané pod pultom, kde by si ich ľudia museli vyžiadať a možno by sa pri tom cítili zahanbeno. Tento štýl otvorenosti bol spôsobom naznačiť verejnosti, že antikoncepčné prípravky sú rovnakou súčasťou života ako ktorákoľvek iná položka predávaná v obchode. Antikoncepčné prípravky budú propagované v reklamách a taktiež rozdávané v školách v súvislosti so sexuálnou výchovou!

.

Sexuálna výchova ako nástroj Svetovej vlády
===============================

Účelom sexuálnej výchovy bolo u detí už v mladom veku vyvolať záujem o tému, vytvoriť čím skôr v ich veku prepojenie medzi sexom a potrebou antikoncepcie, dokonca ešte skôr, než sa stanú sexuálne aktívne.

V tomto bode som si predstavil niektorých mojich učiteľov, predovšetkým na strednej škole a dospel som k názoru, že je úplne neuveriteľné predstaviť si ich, že by súhlasili, a ešte menej, že by sa niečoho takého zúčastnili a rozdávali študentom antikoncepciu. Avšak to iba odrážalo môj nedostatok chápania, ako títo ľudia pracujú. Toto bolo predtým, než začali programy školských kliník (school-based clinics).

Mnohé mestá v USA mali už v tej dobe zriadené školské klininy, čo sú primárne kliniky zamerané na antikoncepciu, kontrolu pôrodnosti a populačnú kontrolu. Základná myšlienka v pozadí bola, že prepojenie sexu s antikoncepciou, zavedené a posilnené v škole, sa prenesie do manželstva. A naozaj, ak sa mladí ľudia, keď dospeli, rozhodli zosobášiť, význam samotného manželstva bol oslabený. V jednej poznámmke naznačil, že väčšina ľudí sa pravdepodobne bude chcieť zosobášiť, ale už to viac nebude považované za nevyhnutnosť pre sexuálnu aktivitu.

.
Potraty financované z daní ako forma populačnej kontroly
========================================

Nie je prekvapením, že nasledujúci bod sa týkal potratov. Vtedy, v roku 1969, štyri roky pred súdnym procesom Roe vs. Wade, povedal:

“Potrat už viac nebude trestným činom”.

Potrat bude akceptovaný ako normálny, a pre ľudí, ktorí si ho nebudú môcť dovoliť zaplatiť sami, bude tento platený z daní. Antikoncepcia bude dostupná vďaka peniazom z daní, takže nikto nebude odkázaný na život bez antikoncepcie. Ak by školské sexuálne vzdelávacie programy viedli k častejším tehotenstvám u detí, tak toto nebolo nebolo vnímané ako problém. Rodičia, ktorí si myslia, že sú proti potratom z morálnych alebo náboženských dôvodov, zmenia svoj názor, keď to bude ich vlastné dieťa, ktoré otehotnie. Toto tak pomôže prekonať opozíciu proti potratom.

Zanedlho už iba zopár zatvrdencov bude naďalej odmietať vnímať potraty ako neakceptovateľné a na nich už nebude záležať.

.

Podpora homosexuality
=====================

“Ľuďom bude povolené, aby boli homosexuálni”, takto to bolo povedané. Už to nebudú musieť skrývať.

Okrem toho starí ľudia budú povzbudzovaní, aby pokračovali s aktívnym sexuálnym životom až do veľmi starého veku, tak dlho, ako len budú vládať. Každému bude povolené mať sex a užívať si ho akýmkoľvek spôsobom bude chcieť. Všetko bude možné. Takto to bolo prezentované.

V tej súvislosti si spomínam, že som si myslel: “To je ale riadne arogantné od neho alebo kohokoľvek on zastupuje, myslieť si, že môžu dávať alebo odopierať povolenie, čo smú ľudia robiť!”

Ale toto bola terminológia, ktorá bola použitá.

.
Provokatívne oblečenie ( v originále neoznačená podkapitola )
================

V rámci tejto témy bolo spomenuté oblečenie. Štýly oblečenia budú urobené viac stimulujúce a provokujúce. V roku 1969 bola éra mini sukní, keď tieto mini sukne boli veľmi-veľmi vysoké a veľmi odhaľujúce. Povedal:

“Nie je to len otázka množstva pokožky, ktorá je odhalená, čo robí oblečenie sexuálne zvodné, ale tiež iné, drobnejšie veci, ktoré sú často navádzajúce”.

Veci ako pohyb, strih oblečenia a typ látky, umiestnenie príslušenstva na oblečení.

“Ak má žena atraktívne telo, prečo by ho nemala ukazovať?” znel jeden z výrokov.

Nebol povedaný žiaden detail ohľadom toho, čo bolo myslené “provokatívnym oblečením”, ale od tej doby, ak ste sledovali zmeny v štýloch oblečenia, modré džínsy majú taký strih, že sú výrazne tesnejšie priliehajúce v rozkroku. Vytvárajú záhyby. Tieto záhyby sú v zásade v tvare šipky. Línie, ktoré smerujú pohľad človeka na určité anatomické oblasti.

Prednáška sa diala približne v dobe aktivít “spáľte svoje podprsenky”. Naznačil, že mnohé ženy by nemali chodiť bez podprseniek. Potrebujú podprsenky aby vyzerali atraktívne, takže namiesto zakazovania podprseniek a ich pálenia, sa podprsenky vrátia. Ale budú tenšie a mäkšie, umožňujúce viac prirodzený pohyb. Nebolo to špecificky povedané, ale každopádne, veľmi tenké podprsenky odhaľujú oveľa viac bradavky a všetko pod sebou než ťažké podprsenky, ktoré boli v kurze až do tej doby.

.
Technológie na umelú reprodukciu (premenovaná podkapitola)
========================

Predtým v prednáške spomenul, že sex a reprodukcia budú oddelené.

Budete mať sex bez reprodukcie a potom tu bude technológia na reprodukciu bez sexu. To by sa robilo v laboratóriu. Naznačil, že už je veľa, veľa výskumu v behu ohľadom výroby detí v laboratóriu. Bolo to rozobrané trochu podrobnejšie, ale už si nespomínam na detaily. S veľkým množstvom tých technológií som sa od tej doby reálne stretol. Nedokážem sa už rozpamätať tak dobre, aby som dokázal odlíšiť, čo povedal on a čo som sa neskôr dozvedel ako všeobecnú lekársku informáciu.

.
Význam rodín zoslabne
================

Rodiny budú veľkostne limitované.

Už sme spomenuli, že nebude povolené mať viac než dve deti.

Rozvody sa stanú oveľa jednoduchšie a bežnejšie. Väčšina ľudí, ktorí sa zosobášia, sa zosobáši viac než jeden krát.

Väčšina ľudí sa však sobášiť nebude. Nezosobášení ľudia budú spolu chodiť do hotelov a dokonca spolu žiť. To bude veľmi bežné – nikto sa nad tým nebude pozastavovať. Bude to široko akceptované ako nijak sa nelíšiace od života zosobášených.

Stále viac žien bude pracovať mimo dom. Stále viac mužov bude pracovne premiestňovaných do iných miest a v rámci svojich zamestnaní stále viac mužov bude musieť cestovať. Z toho dôvodu bude náročnejšie pre rodiny, aby zostali spolu. To bude viesť k tomu, že zosobášené vzťahy budú stabilné a z toho dôvodu budú mať ľudia menšiu ochotu mať deti.

Veľké rodiny (extended families) budú menšie a priestorovo viac vzdialené. Cestovanie bude po istú dobu jednoduchšie a lacnejšie, takže ľudia, ktorí budú potrebovať cestovať, budú mať pocit, že sa môžu vracať k svojim rodinám, a nie že boli nečakane od svojich rodín oddelení. Avšak jeden z netto efektov jednoduchších rozvodových zákonov kombinovaný s propagáciou cestovania a sťahovania rodín z jedného mesta do druhého, bol za účelom vytvoriť nestabilitu v rodinách. Ak manžel aj manželka obaja pracujú a jeden partner bol pracovne premiestnený do iného mesta, druhý z parnerov sa nemôže len tak jednoducho presťahovať tiež. Zakrátko sa buď partner/partnerka vzdá svojej práce v novej lokalite a zostane doma, zatiaľ čo iní z regiónu odchádzajú, alebo sa partner/partnerka vzdá práce v domovskom regióne s rizikom, že nenájde v novom bydlisku zamestnanie. Značne diabolský prístup k celej záležitosti.

.

Eutanázia a “Tabletka smrti”
====================

(v ďalšej časti)

.

Zdroj:

The Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

This entry was posted in Prednáška Richard Day 1969. Bookmark the permalink.

1 Response to Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku. 2.časť – Populačná kontrola

  1. Mária says:

    Ďakujem za článok, veľmi smutné čítanie. Najprv ľudia musia pochopiť a vidieť v čom sa nachádzame, až potom sa s tým niečo dá robiť. Problém sú hlúpi ľudia a tí, ktorým je to jedno. Bohužiaľ. Trpká realita…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s