COM-12 BRIEFING (1992). Uniknutý dokument z amerických tajných služieb venujúci sa programom ovládania mysle

Kontext vzniku a história cesty na verejnosť

Jedná sa o akýsi zápis z rokovania, resp. školiaci materiál, ktorým skupina označovaná ako COM 12 oboznamovala svojich členov so špinavými praktikami iných vetiev amerických tajných služieb – konkrétne CIA, ONI (námorná spravodajská služba) a tzv. Aquarius Group Operations (AGO) – pričom podľa všetkého existovala medzi týmito skupinami skrytá spravodajská vojna.

Popis k dokumentu píše, že bol daný k dispozícii veľmi obmedzenému počtu ľudí, pričom každý človek dostal mierne upravenú kópiu, ktorá sa líšila preklepmi v interpunkčných znamienkach, vďaka čomu bolo možné spätne vystopovať zdroj prípadného úniku. Jeden z vlastníkov dokumentu našiel spôsob, ako ho nechať zverejniť po svojej smrti, keď už mu nebudú hroziť represívne protiopatrenia za jeho zverejnenie.

Základný obsah

Dokument má 50 strán, je neštrukturovaný, bez podnadpisov tematických kapitol a bez odkazov na citovanú literatúru. Jeho hlavnou tematickou líniou je základný prehľad amerických technológií ovládania mysle, začínajúc technológiami hypnotického programovania agentov a atentátnikov z 1950tych rokov až po najnovšie trendy z 1990tych rokov v podobe hromadného budovania veží s vysielačmi mikrovlnného signálu. Záverečné stránky dokumentu popisujú, že techniky ovládania mysle majú byť použité na vytvorenie občianskych nepokojov, ktoré poskytnú vláde/armáde zámienku na prebratie moci a zavedenie tvrdého policajného štátu.

Tematická štruktúra:

Kto má čas, samozrejme sa oplatí prečítať celý dokument. Nasledujúci stručný popis tém slúži hlavne na rýchlu orientáciu a nasmerovanie na zaujímavé časti pre tých, ktorí nemajú dostatok času alebo neovládajú dostatočne dobre angličtinu.

str.1-2

úvodný popis účelu dokumentu a aktuálnej situácie vývoja nástrojov ovládania mysle

str.2

popis, ako funguje pamäťová forma hypnotického učenia

str.3

prípad Candy Jones, modelky a agentky CIA, ktorá bola podrobená masívnemu hypnotickému programovaniu správania, pričom sa na to prišlo náhodou, keď sa liečila u súkromného hypnotizéra z porúch spánku. Prepisy z jej hypnotických rozhovorov ukazujú možnosti hypnotického programovania (zmeny svetonázoru, zavedenie nenávisti k určitým skupinám ľudí, rozštiepenie osobnosti na Candy Jones a Arlene Grant, až po naprogramovanie samovraždy na vzdialený signál)

str. 16

prípad atentátnika “Castillo”, ktorý mal príkaz zavraždiť Filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa. Keď bol zatknutý a spovedaný v stave hypnózy, vykazoval nepretržite snahu zastreliť sa neviditeľnou pištoľou.

str.17

prípad Geore de Mohrenschildta, bývalého agenta CIA, ktorý sa neskôr snažil publikovať knihu o pozadí ohľadom atentátu na JFK a roli údajného atentátnika Lee Harvey Oswalda. Celú dobu sa veľmi obával, že sa ho CIA pokúsi zabiť. Počas rozhovoru s novinárom, ktorému sa snažil odovzdať čo najviac svojich znalostí, počas obedňajšej prestávky sa vrátil k sebe do hotela na izbu a vyskočil z okna.

str. 19

prípad atentátnika Sirhan Sirhan, ktorý bol obvinený z vraždy Roberta Kennedyho.

Je tam zaujímavá zmienka, že aktivačným signálom pre Sirhana boli “bodkované šaty” (“polka dot dress”)

Je tam citát z jeho denníka (str. 21), kde sú riadky s opakujúcimi sa frázami, typickými pre hypnotické programovanie.

Text ďalej naznačuje, že Sirhan bol naprogramovaný po úspešnom atentáte k spáchaniu samovraždy, ale tento program zlyhal.

str. 29-31

Atentátnik James Earl Ray, ktorý bol obvinený z atentátu na Martina Luther Kinga.

Je tam spomínané, že v skutočnosti bol naprogramovaný aby sa stal obetným baránkom, t.j. aby pôsobil podozrivo a zbabelo utiekol z miesta činu, čím na seba priláka pozornosť vyšetrovateľov.

str. 31

Techniky programovania kuriérov tajných informácií, kde je informácia počas hypnózy vložená do ich podvedomia a nie je ju možné dostať von inak, než správnou kombináciou hesiel, viet, zvukov a chemických drog.

Táto taktika zvyšuje odolnosť kuriéra pred prezradením informácia, pretože bez správnej kombinácie s chemickými drogrami nie je možné informáciu dostať von dokonca ani pomocou iného hypnotizéra.

Cieľom bolo, aby v prípade upadnutia takejto osoby do zajatia alebo nejakej formy vyšetrovania, nebolo možné z človeka danú informáciu získať žiadnym spôsobom, bez ohľadu na brutalitu použitého mučenia, keďže táto informácia sa nenachádzala v jeho reálnom vedomí ale iba hlboko v podvedomí.

str. 32-38

Tu nasleduje dosť neprehľadná a chaotická sekcia s množstvom prelínajúcich sa tém.

Prvou nosnou linkou bola ideológia z 1960tych rokov, kedy doboví vedci a lekári skúmali správanie černochov a rôznych násilných jedincov a dospeli k názoru, že násilné správanie je spôsobené poškodením mozgu, ktoré by malo byť možné vopred rozpoznať lekárskymi technikami a následne týchto jedincov podrobiť nejakej forme preventívnej modifikácie správania.

Je tam spomínaný Neuro-psychiatrický Inštitút na Univerzite v Kalifornii v Los Angeles (UCLA), ktorý bol poverený výskumom tejto témy. CIA si pre tento projekt vyhliadla psychiatra Dr. Louis Jollian Westa, ktorý mal projekt viesť. Od armády bolo pre projekt získané opevnené územie, ktoré malo byť premenené na špeciálnu psychiatrickú kliniku, na ktorej by bolo možné pod verejným krytím realizovať všetky potrebné pokusy na psychiatrických pacientoch a väzňoch. Bolo už zabezpečené aj financovanie projektu a personál, ale v roku 1973, krátko pred plným spustením projektu bol celý projekt zastavený. Dôvody boli mnohoúrovňové – od obáv z nedostatočného utajenia, keďže sa jednalo o projekt s formálne verejným civilným programom až po nespokojnosť verejnosti s podobnými aktivitami. Navyše CIA nechcela riskovať, že by sa cez daný pseudoverejný projekt dostali na verejnosť výsledky z veľmi úspešne napredujúceho ultra-tajného projektu MK Ultra.

Preto bola v roku 1973 zvolená nová stratégia a všetky ďalšie projekty masového ovládania mysle davov boli realizované vo forme náboženských kultov, prevádzkovaných na nejakom zapadnutom mieste mimo územie USA a teda mimo akýkoľvek civilný a vládny dohľad. Stále sa však držali pôvodnej myšlienky – otestovať, ako by bolo možné ovládať poslušnosť davov černochov ovládaných malou skupinou bielych vodcov.

Je tam zmienka o čiernom financovaní projektov cez krycie organizácie Black Rose Funds (drogový obchod).

str. 34, 35

Tu bola krátka, ale veľmi zaujímavá odbočka o testoch CIA, ktorá dlhodobo a masovo rozprašovala medzi civilistov v New Yorku plyn obsahujúci LSD a skúmala dopady pokusov na psychiku obyvateľov. Na nasledujúcej strane bola ešte spomenutá spolupráca CIA a farmaceutickej firmy SANDOZ, ktorá pre CIA dodávala veľké množstvá LSD na najrôznejšie účely použitia.

str. 39-44

Projekt náboženskej sekty Jima Jones (Jonestown). Testovacie prostredie pre ovládanie mysle rozsiahlejšieho davu pomocou psychotropných drog a iných postupov.

Prípad je mediálne veľmi známy a podľa oficiálnej verzie sekta na povel svojho šéfa Jonesa v jeden konkrétny deň spáchala hromadnú samovraždu vypitím limonády otrávenej kyanidom.

Neoficiálne správy hovoria, že sa jednalo o testovacie prostredie projektu MK-Ultra, ktorého účelom bolo overiť v praxi absolútnu poslušnosť ovládaných členov a to v podobe hromadnej samovraždy. Tieto neoficiálne správy hovoria, že záverečný test zlyhal a členovia sekty sa namiesto samovraždy rozutekali do pralesa, kde ich systematicky povraždili americké špeciálne vojenské jednotky.

Dokument Comm-12 prináša ešte viac modifikovanú verziu. Podľa tohto dokumentu bola hlavným spúšťačom čistiacej akcie, ktorá viedla k úplnému vyvraždeniu osadenstva Jonestownu, prebiehajúca návšteva senátora Leo Ryana, ktorý sa rozhodol urobiť v Jonestowne senátny prieskum. Organizátori projektu sa obávali, že návšteva senátora povedie k prezradeniu skutočného účelu celého projektu a k trestnému stíhaniu organizátorov, pretože CIA pri jeho organizovaní obišla všetky americké zákony, zákazy a pravidlá informovania. Z toho dôvodu bolo narýchlo rozhodnuté vyvraždiť celú sektu a rovnako bolo rozhodnuté zavraždiť aj senátora Ryana skôr než sa stihne vrátiť späť do USA.

Na stránke str. 40 nasleduje značná spleť mien agentov CIA, ktorí boli nejak do projektu Jonestownu zapojení: figurujú tu mená George Phillip Blakey, Lisa Philip, Lawrence Leyton a dôležitá osoba advokát Mark Lane, ktorý prepájal udalosti z Jonestownu s práve prebiehajúcim vyšetrovaním atentátu na M.L.Kinga.

Str. 41-42 v tejto súvislosti popisujú problémy, ktorým čelili tajné služby pri vyšetrovaní vraždy M.L.Kinga, napr. to, že daného atentátnika identifikovala jediná osoba, notorický alkoholik, ktorý bol v dobe atentátu totálne na mol.

Práve v dobe prebiehajúceho verejného súdneho prejednávania sa udial masaker v Jonestowne, ktorý kompletne prehlušil udalosti súdnych pojednávaní a tie upadli úplne mimo záujem verejnosti. Dokument popisuje mnohé podozrivé aktivity, akými si CIA obchádzala jediného “svedka” dokazujúceho vinu Raya, ako aj to, ako sa pokúsili zbaviť jeho manželky, ktorá ohrozovala ich oficiálnu verziu prípadu.

Str. 43 stručne ale aj tak značne detailne popisuje, ako prebehol celý masaker v Jonestowne. Tábor vopred obkľúčili špecialne vojenské jednotky (The Clean Teams), na tábor bol následne z vrtuľníkov rozprášený uspávací plyn a potom vojaci omráčených členov sekty bodali injekciami so smrtiacimi látkami. 400 členov sekty bolo takto zabitých priamo na mieste, zostávajúcich viac než 500 ľudí sa rozutekalo do okolitého pralesa, kde ich počas nasledujúcich dní lovili špeciálne jednotky a strieľali zo samopalov.

Dokument potom ešte popisuje, ako prebiehala mediálna krycia akcia celej udalosti, kedy oficiálne média nekriticky prebrali historku o hromadnej samovražde sekty. Ďalej sú tam zmienky o tom, ako CIA dodatočne upravovala správy, aby vysvetlila podozrivo nízky počet tiel na fotkách z tábora a ďalšie nezrovnalosti v oficiálnej verzii.

Str. 44 spomína, že Jonestown bol mohutne zásobovaný drogami a mal špičkovo vybavenú nemocnicu, kam členovia sekty každý deň chodili na kontroly a dostávali každý deň presne evidované dávky “vitamínov”. Zároveň boli každý deň podrobovaní podrobným lekárskym kontrolám s detailnou evidenciou výsledkov.

Tu končí prehľad historických projektov a začína sekcia venovaná aktuálnym projektom a aktuálnym trendom (rádiohypnotické techniky ovládania davov)

str. 44

odtiaľto nasledujú informačne nahustené časti popisujúce aktuálne (1992) plány ohľadom ovládania ľudí a davov pomocou elektromagnetických frekvencií.

Sú tam rozpísané rôzne projekty a kódové názvy: R.H.I.C, U.S.I.C, E.E.O.M, .E.D.O.M (rádiohypnotické programovanie, ultrazvukové programovanie, elektronické posilňovanie pamäte, elektronické vymazávanie pamäte)

str. 45

projekt MK DRACO, ktorý spočíval v únosoch ľudí a násilnom implantovaní čipov do mozgu pomocou prebodnutia nosnej dutiny alebo zadnej časti ústnej dutiny

str. 45

technika získania unikátnej biologickej frekvencie človeka (tzv. PRIMARy, resp. PREMA, resp. PRIME FREAK, resp. PRIME FREQUENCY)

str. 46

rádio-hypnotické programovanie mysle pomocou frekvencií 800 MHz vysielaných vežami deklarovanými pred neinformovanou verejnosťou ako vysielače mobilného signálu

str. 46

šírenie psychotropných drog prostredníctvom rozvodov pitnej vody, potravín a aerosolov z lietadiel a áut

str. 47

pokračovanie témy rádio-hypnotického proramovania RHIC.

str. 47

techniky EEOM a EDOM. Proces vymazávania pamäte a posilovania pamäte. Súvisí to nejak s diaľkovým ovládaním produkcie hormónu Acetylcholine, ktorého nedostatok spôsobí výpadok pamäte a ktorého nadbytok spôsobí posilnenie pamäte.

Je tam vymenovaný zoznam projektov spojených s ovládaním mysle: MK ULTRA, MK DRACO (abdukcie), HATTER, REACH, BLUEBIRD (podprogram mk-ultra), ARTICHOKE (podprogram mk-ultra), MK XENO (zrejme vysielacie stožiare), DANCER (účel nevysvetlený), WATCHTOWER (účel nevysvetlený)

Potom dokument pokračuje pasážou o ďalších náboženských sektách mimo Jonestownu, ktoré taktiež slúžili na testovanie účinkov mind control technológií v praxi: sekta Reverenda Moona (tzv. “moonies”), extrémne pravicové kresťanské organizácie (far right, “born again” christian evangelicals), scientologická cirkev (str. 48), moslimský fundamentalizmus (str. 49). Spoločným znakom týchto skupín má byť extrémna netolerancia k ostatným ľuďom, čo malo poslúžiť ako základ pre budúce náboženské konflikty.

str. 49

Je to záverečná stránka dokumentu s mimoriadne nahustenými informáciami.

Prvé dva odseky dokončujú načatú tému z predošlej strany, t.j. náboženské sekty s infiltrovanými osobami ovládanými technikami “mind control”, tlačené do nálad absolútnej neznášanlivosti k okolitým ľuďom, ktoré majú poskytnúť základ k občianskym nepokojom a to má poskytnúť zámienku pre nasadenie amerických vojenských síl v regióne.

Tretí odsek spomína dva projekty: REACH a BELFRY o ktorých je písané toto:

…in programming and cueing selected individuals who have, in turn, carried out program procedure and opened fire on other civilians in public areas all across the United States“.

(preklad: “…programovanie a diaľková aktivácia vybraných jedincov, ktorí následne vykonajú naprogramovanú procedúru a spustia paľbu na iných civilistov na verejných priestranstvách naprieč celými Spojenými Štátmi”)

Zdá sa, že sa teda jedná o mind control programy výroby šialených strelcov, ktorí budú použití ako zámienka na odzbrojenie obyvateľstva.

Štvrtý odsek touto témou pokračuje – pouličné gangy riadené technikami “mind control”, streľba na ulici do náhodných obetí atď, ktoré majú viesť k súhlasu obyvateľstva s konfiškáciou všetkých strelných zbraní, zavedeniu zákazu vychádzaniu, povinných čiarových kódov implantovaných pod kožu a zavedenie rozsiahlych oblastí so stanným právom.

Sú tam spomínané ďalšie kódové názvy: REX 84, KING ALFRED, CABLE SPLICE (zrejme myslené cable splicer) a GARDEN PLOT.

V dokumente k nim nie je udané žiadne vysvetlenie a taktiež na internete k nim neexistovali prakticky žiadne informácie. Po dlhom hľadaní som našiel toto:

– REX 84 (Readiness Exercise 1984 https://en.wikipedia.org/wiki/Rex_84 ) je najviac známy program. Jedná sa o schému krokov zavedenia stanného práva na vybranom území spolu s úplnou konfiškáciou majetku obyvateľov. Súčasťou tohto plánu je organizácia FEMA, ktorá bude prevádzkovať koncentračné tábory pre nežiadúcich občanov.

– KING ALFRED (King Alfred Plan – zrejme podprogram plánu REX 84 venovaný téme potlačenia odporu čierneho obyvateľstva v USA a Afrike) (https://en.wikipedia.org/wiki/King_Alfred_Plan )

– CABLE SPLICER a GARDEN PLOT – sú údajne náväzné programy, ktoré majú byť vykonané po realizácii programu Rex 84. V jednom článku sa k téme píše toto: “Garden Plot is the program to control the population. Cable Splicer is the program for an orderly takeover of the state and local governments by the federal government. FEMA is the executive arm of the coming police state and thus will head up all operations. The Presidential Executive Orders already listed on the Federal Register also are part of the legal framework for this operation.

Preklad: “Garden Plot je program na kontrolu populácie. Cable Splicer je program na riadené prevzatie štátu a lokálnych vlád federálnou vládou. FEMA je výkonná ruka nadchádzajúceho policajného štátu a bude teda na čele všetkých operácií. Prezidentské exekutívne výnosy v tejto chvíli už zverejnené vo Federálnom Registri sú taktiež súčasťou legálneho rámca tejto operácie”.

(Operation Garden Plot aka “Department of Defense Civil Disturbance Plan” https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Garden_Plot )

Piaty odsek pokračuje v téme, že pod vplyvom udalostí hromadných pouličných vrážd bude verejnosť ochotná vzdať sa svojich ústavných práv výmenou za prísľub vlády, že eliminuje pouličné násilie, streľbu a drogový obchod v uliciach.

Sú tu spomínané ďalšie neznáme projekty: WATCHTOWER, POPPY a ULTRA (zrejme myslené M.K. ULTRA)

V texte je k nim napísané iba toto: “Projects WATCHTOWER, POPPY and ULTRA will then also play important roles in sedation of the population throught various chemical, biological and radio frequency manipulation in order to achive the overal goal of a One World ruling structure by the year 2000 to 2003“. Preklad: “Projekty Watchtower, Poppy a Ultra budú následne hrať dôležité úlohy v sedatívnom ovládaní populácie prostredníctvom rôznych chemických, biologických a rádiofrekvenčných techník za účelom dosiahnutia celkového cieľa zavedenia vládnucej štruktúry Jedného Sveta približne v rokoch 2000-2003.

Nič ďalšie sa mi k tomu nepodarilo nájsť, ale podľa všetkého sa jedná o projekty na pasivizáciu obyvateľstva, aby sa nebúrilo počas posledných fáz zavádzania NWO. Dajme tomu, že rádiofrekvenčné manipulačné programy sú spojené s projektom WATCHTOWER a chemicko-biologické s programom POPPY. V inej časti dokumentu (str. 46) sú spomínané projekty HIGH TONE a XENO, ktoré sú spojené s budovaním veží vysielajúcich pasivizujúci rádiofrekvenčný signál vo frekvencii 800 MHz.

Šiesty (posledný) odsek stránky píše o príprave na posilnenie dvoch krídel svetového náboženského konfliktu (extrémne pravicoví kresťania a fundamentalistickí moslimovia), ktorý umožní rozdelenie sveta na dve silové krídla a dá zámienky na ďalšie orezávanie občianskych práv. Do toho sa majú pridať celosvetové spory o míňajúce sa zásoby vody a má byť tak položený základ pre ďalší svetový vojenský konflikt.

str. 51

príloha – fotky prototypov vysielačov rádiohypnotického signálu. Podobnosť so súčasnými vežami vysielačov mobilného signálu je až šokujúca.

zdroj:

COM-12 Briefing. Mind Control Operations. Aquarius Group Activities. 1992.
https://href.li?http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20%281%29.pdf

Iné podobné dokumenty:

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. 1998 https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf . Odtajnený dokument americkej armády ohľadom účinkov mikrovlnných vysielačov na psychiku a neuro-motorickú kontrolu zameraných jedincov.

Hypnosis in Intelligence. Technical Report. 1966. http://documents.theblackvault.com/documents/mindcontrol/hypnosisinintelligence.pdf Odtajnená správa z prostredia americkej armády, ktorá popisovala fungovanie hypnózy a jej problémy pri snahe o vojenské využitie. Dokument uzatváral tému skepticky, ale možno práve to je dôvod, prečo bol odtajnený, na rozdiel od iných dokumentov. (Je to tiež zaujímavé porovnanie stavu znalostí o fungovaní hypnózy v roku 1966, v porovnaní so stavom znalostí z roku 1992 z COM-12 dokumentu).

This entry was posted in Mind Control. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s