Riziká mobilov a wifi sietí. 8. časť: Možnosti materiálového tienenia proti mikrovlnnému žiareniu

Predošlý článok: 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity

Nasledujúci text obsahuje zosumarizované informácie a skúsenosti s rôznymi bariérovými materiálovými technikami tienenia proti EMF frekvenciám.

Tento text predpokladá, že sa človek už zbavil vo vlastnom dome všetkých zásadných vlastných zdrojov mikrovlnného žiarenia (domáci wifi router, bluetooth myš a klávesnica, vypnuté dátové služby na mobile, správne uzemnené elektrické rozvody, odstránené žiarivky a LED žiarovky atď).

Treba si uvedomiť, že vo väčšine prípadov sú domáce zdroje ten najsilnejší zdroj elektrosmogu a pokým nie sú odstránené, nemá zmysel riešiť zdroje žiarenia za oknom a za stenou u susedov.

Keď sa človek zbavil domácich zdrojov elektrosmogu, zostávajú dva veľmi významné externé zdroje, ktoré nie je jednoduché ovplyvniť.

1) BTS stožiare s vysielačmi mobilného signálu

2) Wi-fi routery v susedných bytoch.

V prípade Wi-fi od susedov, podobne ako aj v prípade BTS antén má zmysel riešiť hlavne najsilnejší zdroj žiarenia (t.j. napríklad wifi router, ktorý má sused hneď za stenou našej spálne, resp. BTS stožiar na protiľahlom dome).

Miniobsah:

Základné pojmy a základné spôsoby merania.
Materiály verzus vlnové frekvencie
1. Betónový panel, tehlový múr
2. Okná, sklo, hliníkové žalúzie
3. Drevo, dvere, knihy
4. Voda
5. Posteľ a matrac
6. Tienenie pomocou elektricky vodivých kovových fólií
7. Tienenie pomocou anti-EMF textílií
Zdroje použitej literatúry

 

.

Základné pojmy a základné spôsoby merania.

V súčasnom prostredí hustého elektrosmogu je často veľmi problematické nájsť pomocou univerzálneho prístroja jednotlivé zdroje žiarenia. Často sa signály prekrývajú, resp. sa nedá jednoznačne určiť zdroj.

Z toho dôvodu sa predbežne zameriam iba na dva najľahšie identifikovateľné zdroje:

Wi-fi signály z okolia sa dajú veľmi prehľadne a bezplatne analyzovať smartfónovou aplikáciou https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=sk

Signály mobilného vysielača zatiaľ určujem od oka, podľa umiestnenia antén na strechách domov, pretože profesionálne meracie prístroje sú nad moje finančné pomery.

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že sila žiarenia 1 meter od Wi-fi routeru je približne rovnaká ako žiarenie vo vzdiaelnosti 100 metrov od BTS antény a 18 cm od bluetooth myši.

Kto sa chce venovať podrobným výpočtom a má potrebné znalosti fyziky, môže použiť online kalkulačky:

http://elektrosmog.voxo.eu/kalkulacky

http://wifinigel.blogspot.com/2014/05/wifi-free-space-loss-calculator.html

Pre laikov budú stačiť k pochopeniu nasledujúceho textu tieto základné hodnoty:

Sila signálu sa meria v decibel-miliwattoch (merná jednotka dBm).

Výkon vysielačov sa meria vo Wattoch. Obvykle je používaná hodnota “ekvivalentný radiačný výkon” (ERP), ktorý pracuje s predpokladom, že vysielač vyžaruje sférický signál rovnako silný vo všetkých smeroch.

Typický ERP výkon BTS antény je 1,5 kW na každú jednu anténu (t.j. 4,5 kW na trojanténový vysielač). Výkon domáceho Wi-fi routeru je 100 mW pre 2,4 GHz kanál a 200 mW pre 5 GHz kanál. Výkon bluetoth zariadení (myš, klávesnica, slúchatká, handsfree sada) je 2,5 mW. Žiarivý výkon smartfónu sa pohybuje v rozsahu 100-200 mW (wifi anténa), a 0,000001 až 2 W pri telefonovaní (v závislosti od kvality signálu).

Absorbovaný žiarivý výkon vo vzdialenosti 1 m od Wi-fi routeru je približne -20 dBm, resp. 8 mW/m2.

Decibelové jednotky sa medzi sebou prepočítavajú logaritmickým vzťahom. Rozdiel 10 decibelov znamená útlm na 1/10 (útlm 90%), rozdiel 20 decibelov znamená útlm na 1/100 (útlm 99%), rozdiel 30 decibelov je útlm na 1/1000 (útlm 99,9%).

Na prvý pohľad pôsobí útlm o 90% (10 dB) impozantne, ale z praktického hľadiska sú nutné oveľa silnejšie tienenia, ideálne aspoň 30-40 decibelov (99,99%), aby to malo realistický zdravotný prínos.

.

Materiály verzus vlnové frekvencie

V rámci tienenia je ďalej nutné poznať špecifiká jednotlivých vysielacích frekvencií a ich vzťah k tieniacim vlastnostiam materiálov.

V rámci mobilnej siete sa používajú predovšetkým nasledujúce frekvencie:

– 900 MHz (2G/GSM sieť)

– 1800 MHz (3G sieť)

– 2100 MHz (4G sieť)

V prípade wifi routerov sa používajú nasledujúce frekvencie:

– 2,4 GHz

– 5 GHz

V prípade nastupujúcich 5G sietí sa predpokladá rozsah frekvencií v niekoľkých skupinách pásiem: 3,5 GHz, 6 GHz, 21 GHz a 30-300 GHz.

.

V rámci tienenia frekvencií je nutné si uvedomovať nasledujúce dva princípy.

Prvý princíp:

Signály s dlhými frekvenciami (900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz) veľmi dobre prenikajú pevnými materiálmi ako je betón, tehla, hlina atď, takže v prípade panelového bytu preniknú bez väčších strát aj cez 3-4 hrubé betónové panely.

Signály s vysokými frekvenciami (5 GHz wifi) prenikajú cez husté materiálové prekážky veľmi zle, ale zase majú výrazne vyššiu odrazivosť. Preto napríklad 5 GHz wifi kanál preniká cez panel do susednej miestosti citeľne oslabený, ale v samotnej miestosti s wifi routerom je výrazne zosilnený vďaka mnohonásobným odrazom od stien.

Signál 2,4 GHz wifi sa nachádza vlastnosťami niekde medzi oboma príkladmi.

Materiálom pohltený signál sa premieňa sa na teplo.

Druhý princíp:

Tento prístup sa týka tienenia pomocou elektricky vodivých materiálov (hliníkové, medené a strieborné fólie, kovové plechy atď). Elektricky vodivé materiály veľmi efektívne odrážajú rádiové a mikrovlnné elektromagnetické vlnenie s iba minimom absorbcie.

Elektricky vodivé materiály sú najúčinnejšie na tienenie pred dlhými elektromagnetickými vlnami (900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2400 MHz).

Naopak čím je vlnová dĺžka kratšia, tým je efektivita tienenia slabšia. Hliníková fólia tak chráni pred mobilnými signálmi a 2,4 GHz wifi, ale výrazne menej chráni pred 5 GHz wifi a v prípade vysokoenergetických 5 G sietí nemusí poskytnúť ochranu žiadnu.

.

A teraz už k jednotlivým typom materiálov, s ktorými sa človek stretne v domácnosti a ktoré má zmysel vyhodnocovať z pohľadu efektivity tienenia.

.

1. Betónový panel, tehlový múr

Betónový panel (10 cm hrúbka)

V prípade 2,4 GHz wifi signálu dosahuje útlm 10-15 dB.

V prípade 5 GHz wifi signálu je útlm 26 dB.

V prípade signálov mobilných operátorov (900-2100 MHz) je útlm signálu pri prechode skoro zanedbateľný.

V prípade dlhých frekvencií používaných mobilnými operátormi (napr. 948, 1865, 2140 MHz) bol nameraný útlm v priemere 5 dB. Pri 1 GHz bol útlm 0,5 dB, pri 2 GHz cca 7 dB, pri 2,4 GHz cca 10 dB, pri 5 GHz cca 20 dB, pri 9 GHz cca 25-30 dB). Pred signálmi z neďalekej BTS stanice teda betónová stena prakticky nechráni.

V prípade betónového panelu je ďalej treba brať do úvahy je reflexivitu v rádiofrekvenčnej oblasti.

Tá je v prípade 2,4 GHz wifi približne 35%. Keď si zoberieme modelový príklad útlmu o 10 decibelov (útlm o 90%), tak v praxi to znamená, že 35% signálu sa od panelu odrazilo, 45% signálu bolo pohltených a 10% signálu preniklo cez panel na druhú stranu. Zdôrazňujem to z toho dôvodu, že v miestosti, kde sa nachádza primárny zdroj (domáca wifi), sa vplyvom mnohonásobných odrazov signálu od okolitých stien môže sila signálu zvýšiť až 10násobne (t.j. nárast o 10 decibelov oproti podmienkam v otvorenej krajine).

Dlhodobý pobyt uzavretej v miestnosti, kde je nepretržite zapnutý wifi router, je tak výrazne nebezpečnejší, než sa na prvý pohľad zdá. Mnohí ľudia pritom bežne nechávajú wifi router vo svojej spálni, niekedy dokonca priamo pod posteľou, aby ich v noci nerušilo blikanie LED diód.

Čím je vyššia frekvencia signálu, tým je vyššia odrazivosť. Signály mobilných operátorov sa od panelov príliš neodrážajú, prenikajú bez väčších strát dovnútra budov. Naopak odrazivosť 5 GHz wifi signálu od betónového panelu bude výrazná, ale presné čísla som nenašiel.

.

Tehlový múr (10cm)

2,4 GHz wifi: útlm 8 dB, resp. 4-6 dB

5 GHz wifi: úlm 15 dB

Iný príklad udával pre 25 cm tehlový múr útlm 0,31 až 22 dB pre frekvencie 1 až 5 GHz

.

2. Okná, sklo, hliníkové žalúzie

Bežné okenné sklo má útlm úplne minimálny:

– 2,4 GHz signál: útlm 2-3 dB
– 5 GHz signál: útlm 6-8 dB

Výrazne lepšie tienenie poskytuje termoizolačné sklo, ktoré v sebe obsahuje tenkú povrchovú vrstvu s obsahom kovu.

– útlm: 10-15 dB vo frekvencii 2,4 GHz (na základe článkov z internetu aj na základe vlastných pokusov)

Výhoda tienenia termoizolačným sklom je v tom, že dobre odráža všetky dĺžkové frekvencie. Z toho dôvodu chráni termoizolačné sklo pred signálmi z mobilných vysielačov lepšie než betónová stena.

Hliníkové žalúzie majú z pohľadu ochrany pred mikrovlnným žiarením skôr zanedbateľný efekt, približne 5 dB.

Treba tiež pamätať, že v prípade okien sú najslabším miestom tienenia okenné rámy (drevené aj plastové), takže aj keď je človek pred vonkajšími signálmi chránený betónovou stenou a termoizolačným sklom, tak časť signálu prenikne do miestnosti cez oblasť okenných rámov.

V prípade termoizolačného skla je tiež vhodné pamätať na to, že rovnako dobre ako odráža preč signály zvonka, rovnako účinne odráža dovnútra miestosti vnútorné zdroje (napr. domácu wifi), čím zosilňuje mieru expozície domácimi zdrojmi.

.

3. Drevo, dvere, knihy

Bežné drevené prekážky poskytujú len minimálnu ochranu pred žiarením:

Drevené dvere:

– 2,45 GHz: útlm 3-4 dB
– 5 GHz: útlm 6-7 dB

Dvero všeobecne:

.                                      2 GHz   5 GHz

suché drevo 4cm        3,3db    4db
suché drevo 7,6 cm    4,7db  8db
suché drevo 15 cm     8,5db  20db

Z tohto pohľadu drevo príliš veľkú ochranu neposkytuje, okrem iného aj z dôvodu, že človek obvykle v byte nemá žiadnu dostatočne hrubú drevenú bariéru, ktorá by poskytla zmysluplnú ochranu.

Odrazivosť žiarenia (2,4 GHz) od drevených plôch je približne 10-25%, v závislosti od konkrétneho materiálu:
– impregnovaná vode odolná doska: odrazivosť 26%
– lisované drevo: 10%
– drevotrieska: 17%
– drevovláknitá doska: 12%

Špecifickým dreveným materiálom je papier (knihy).

Je nepravedpodobné, že by človek v byte našiel drevený objekt, ktorý by mal hrúbku desiatky centimetrov a dokázal poskytnúť zmysluplné tienenie.

Keď sa však pozrieme na knihy a knižnicovú stenu ako na formu “dreva”, dostaneme z kníh tieniacu “drevenú” vrstvu o hrúbke približne 15-30 cm.

V takom prípade by knižnicová stena poskytla tienenie v 2,4 GHz spektre o 10 dB (15cm hrubá vrstva papiera), resp. o 20 dB (30 cm hrubá vrstva papiera). To je v praxi viac, než poskytuje bežná betónová stena. Papierová vrstva má navyše výhodu v tom, že sa signál od nej veľmi neodráža, ale je priamo absorbovaný.

Pokiaľ teda máte za stenou suseda, s ktorým nie je rozumná reč a potrebujete odtieniť jeho wifi router, jedno z riešení je umiestniť k danej stene skriňu s množstom kníh.

.

4. Voda

Podrobné detaily ohľadom absorbcie signálu vodou sa mi nepodarilo nájsť.

Vo všeobecnosti sa však voda spomína ako mimoriadne dobrý pohlcovač signálu, hlavne na frekvenciách 2,4 GHz a 5 GHz. Práve z dôvodu, že je to rezonančná frekvencia s molekulami vody, boli tieto dve frekvenčné pásma nepoužiteľné na diaľkovú rádiovú komunikáciu a preto boli uvoľnené ako bezlicenčné pásma pre verejnosť. Dnes na nich komunikujú najrôznejšie zariadenia s krátkym dosahom: wifi routery, bluetooth zariadenia, smart-metre atď.

V prípade vody si treba uvedomiť veľmi zásadnú vec.

Ľudské telo je z veľkej časti tvorené vodou. Pokiaľ sa človek nachádza v miestosti s wifi routerom, kde sa vlny signálu efektívne odrážajú od stien, tak ľudské telo je hlavný absorbent týchto vĺn v miestnosti. Toto je veľmi dôležitá informácia, ak sa človek bude snažiť robiť tienenie pomocou elektricky vodivých kovových fólií a vytvárať tzv. Farradayovu klietku.

Z praktických čísel ohľadom tieniacich vlastností vody:

– voda má vysoký odrazivý koeficient, približne 62% mikrovlnného signálu sa od vodnej plochy odrazí preč (napr. ak má človek wifi router umiestnený za veľkým akváriom)

– tieniaca/absorbčná vlastnosť vody rastie s mierou jej slanosti. Čím je voda viac slaná (a teda elektricky vodivá), tým vyššiu mieru absorbcie signálu vykazuje.

– praktické merania, ktoré som urobil s meraním 2,4 GHz signálu tieneného ľudským telom (cca 20 cm vrstva materiálu, cez ktorú musel signál prejsť) ukázala útlm signálu niekde medzi 10-20 dB (t.j. 90-99% signálu bolo pohltených ľudským telom). Presné meranie neboli možné z dôvodu množstva signálu odrazeného od okolitých stien.

– vzhľadom na to, že voda vykazuje vysokú odrazivosť, nie je z pohľadu tienenia signálov príliš praktická. Rovnako je nepraktická z pohľadu snáh o veľkoplošné tienie bytu. Zavlhnuté steny síce chránia pred prienikom wifi signálu, ale kto by chcel v takom byte bývať? Navyše miera absorbcie mobilných signálov (700-2100 MHz) bude výrazne menej efektívna než u wifi signálov (2,4 GHz a 5 GHz)

.

5. Posteľ a matrac

Viac-menej náhodné zistenie, keď som meraním zistil, že približne 12 cm hrubý matrac z polyuretánovej peny vykázal útlm signálu o 5 dB.

Z praktického hľadiska to však žiaden významnejší zdravotný prínos nemá. Pre elektrosenzitívnych ľudí je nutný útlm aspoň 30-40 dB, aby to nejak pozitívnejšie pocítili.

Špecifickým problémom sú pružinové matrace. Kovové pružiny v takýchto matracoch sa môžu vplyvom okolitého žiarenia nabíjať a fungovať zároveň ako prijímač aj vysielač. V dostatočne nepriaznivých podmienkach tak môže pružinový matrac ešte zosilňovať mieru ožiarenia človeka, ktorý na ňom spí.

.

6. Tienenie pomocou elektricky vodivých kovových fólií (hliník, meď, striebro, oceľ, grafitové nátery)

Toto je technika, ktorá bola jednou z prvých metód ochrany pred elektromagnetickým žiarením, žiaľ dnes silne zdiskreditovaná posmeškami typu “alobalová čiapka”.

Podstatou tohto tienenia je to, že elektricky vodivé materiály aj vo veľmi tenkej vrstve účinne odrážajú elektromagnetické žiarenie, hlavne časti spektra v dlhších vlnových dĺžkach.

Najčastejšie sa používa na tento účel hliníková fólia (hrúbka obvykle 0,02 mm), ktorá sa pripevní na stenu v smere prichádzajúceho žiarenia. Cieľom je odraziť maximum žiarenia späť smerom k zdroju. Hliníková fólia sa používa z dôvodu, že je najľahšie dostupná a cenovo najvýhodnejšia.

Občas sa môžu používať tiež medené fólie, tkaniny so zapustenými striebornými vláknami, pozinkované tapety atď.

V niektorých prípadoch sa používajú jednoduché kovové mriežky s okami menšími než 1 mm, ktoré sú dostatočne účinné na odrážanie dlhovlnného mobilného signálu.

Ďalšia technika chránenia domácnosti sú nátery na steny na bázi grafitu (najčastejšie spomínaná značka Yshield).

V prípade extrémnych situácií (terorizovanie človeka vysokovýkonnými mikrovlnnými zbraňami) je jedinou ochranou niekoľko milimetrov hrubý kovový plech, ktorý odrazí aj veľmi silný signál.

Efektivita tienenia hliníkovou fóliou:

700 MHz (DVB-T): 45 dB

950 MHz (GSM): 35-40 dB

2100 MHz (UMTS): 15-18 dB

2400 MHz (WiFi): 10-12 dB

Ochrana proti 5 GHz wifi a proti signálom prichádzajúcej 5G siete je v prípade hliníkových fólií silne limitovaná.

Grafitové nátery (Yshield, Ypaint a podobne)

– deklarovaný útlm až 40 dB, praxi niekde medzi 25-30 dB. Laboratórne meraný útlm vždy ukazuje lepšie hodnoty, pretože nie je ovplyvnený odrazenými signálmi, ktoré dokážu tieniacu prekážku obísť zo strán.

Nevýhody a riziká:

V prípade elektricky vodivých tienení je veľmi často nutná odborná inštalácia s kvalitne vyriešeným uzemnením. Články, ktoré som preštudoval na nete, si v téme uzemnenia dosť protirečili, názory by sa dali zhrnúť do troch kategórií:

– uzemnenie nie je potrebné

– uzemnenie zlepší efektivitu tienenia daným materiálom

– uzemnenie je nutné, pretože bez uzemnenia sa daný materiál nabíja z prichádzajúceho žiarenia a uvoľňuje nahromadenú energiu v podobe veľmi nízkofrekvenčných elektromagnetických vĺn, ktoré môžu byť na zdravie práve tak škodlivé ako mikrovlny, pred ktorými sa človek chcel chrániť.

Ďalší veľmi závažný problém môže byť fenomén tzv. Farradayovej klietky.

Podstata Farradayovej klietky je základnou myšlienkou tienenia elektricky vodivými fóliami, kedy je cieľom vytvoriť z domu uzavretý priestor ohraničený elektricky vodivými materiálmi, ktoré zachytia okolité žiarenie a odvedú ho po obvodových stenách preč, aby sa nedostal dovnútra “klietky”.

Problém je, že ak človek premení svojím tienením svoj dom na Farradayovu klietku, musí mať extrémne vysokú istotu, že ostránil všetky nežiadúce zdroje žiarenia z vnútra domu, pretože inak zostane toto žiarenie uväznené vnútri “klietky” a v dôsledku mnohonásobných odrazov bude výrazne zosilnené, takže pôvodne neškodný domáci zdroj sa môže stať zdraviu nebezpečný.

Typickým príkladom je snaha telefonovať mobilom z elektromagneticky izolovaného bytu. Rovnako nebezpečné je zapnutie domácej wifi.

Oveľa menej zreteľné riziko spočíva v elektromagnetickom vyžarovaní z drátov elektrických rozvodov v dome, z fluorescenčných žiariviek a z niektorých domácich elektrospotrebičov využívajúcich elektromotory.

V prípade inštalovania takýchto elektricky vodivých tieniacich fólií je preto maximálne dôležité premerať mieru žiarenia v byte pred a po inštalácii, aby mal človek istotu, že situáciu v skutočnosti nezhoršil.

Z tohto pohľadu sú nebezpečné aj takzvané anti-emf moskytiéry (záves z jemných kovových vlákien, ktorý sa umiestňuje nad posteľ, aby bol človek aspoň počas spánku chránený pred okolitým žiarením). V prípade veľkej smoly môže byť človek ožarovaný zospodu z miestnosti pod posteľou elektrickými rozvodmi, ktoré zostanú následne uväznené vo Farradayovej klietke anti-emf moskytiéry.

.

7. Tienenie pomocou anti-EMF textílií

Toto je najnovší obor v ochrane proti EMF žiareniu.

Jedná sa o textílie, ktoré majú v sebe votkané jemné kovové vlákna, premiešané s elektricky nevodivou bavlnou a polyesterom.

Na prvý pohľad sú tieto textílie nerozpoznateľné od bežnej látky.

Používajú sa na výrobu záclon, závesov, oblečenia, prikrývok do postele, čiapok atď.

Výhoda anti-EMF textílií oproti známejšiemu tieneniu hliníkovým alobalom je v tom, že anti-EMF textílie signál neodrážajú, ale plne ho pohlcujú a premieňajú na teplo. Z toho dôvodu v miestnosti s anti-EMF závesmi nehrozí vznik Farradayovej klietky, netreba riešiť otázku uzemnenia ani riziko zosilnenia signálov odrazmi.

Na nete sa dajú nájsť rôzne typy materiálov s deklarovaným útlmom od 40 dB až po neuveriteľných 90 dB (hlavne materiály na vojenské využitie, napríklad ochranu pred odpočúvaním).

Jedna z takýchto textílií má na nete oficiálne deklarovaný útlm pri frekvenciách 0,5-1,5 GH v rozsahu 25-30 dB. Vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz som nameral útlm signálu približne 10-15 dB, vo frekvenčnom rozsahu 5 GHz bol nameraný útlm 0 dB.

Takýto záves môže byť užitočná vec na ochranu steny domu, ktorá je natočená k anténe mobilného vysielača. Dlhé frekvencie mobilných signálov (900 MHz a 1800 MHz) prenikajú cez múry príliš účinne, kde ani niekoľko vrstiev tehlového či betónového múru ich nijak zásadne neoslabí. V tomto ohľade ponúka anti-EMF textília výrazne lepší ochranný účinok.

.

Zdroje použitej literatúry:

[1] Can walls interfere on a WiFi signal? https://www.quora.com/Can-walls-interfere-on-a-WiFi-signal

[2] Absorption rates of materials http://www.mirazon.com/5-phenomena-that-impact-wi-fi-signal/absorption-rates-of-materials/

[3] Which Building Materials Can Block Wi-Fi Signals? https://eyesaas.com/wifi-signal-loss/

[4] Wifi attenuation door (pôvodný zdroj neviem dohľadať)

[5] Does Wood Block EMF Radiation? https://emfacademy.com/does-wood-block-emf-radiation/

[6] Stavebné materiály a ich účinnosť voči elektromagnetickému žiareniu http://elektrosmog.voxo.eu/utlm-materialov

[7] Why if I put wireless access point near water (fish tank) will degrade its signal? https://superuser.com/questions/289913/why-if-i-put-wireless-access-point-near-water-fish-tank-will-degrade-its-signa

[8] What is absorption rate of WiFi and Bluetooth RF in water? https://physics.stackexchange.com/questions/269283/what-is-absorption-rate-of-wifi-and-bluetooth-rf-in-water

[9] Wi-Fi Planning, Walls and dB’s – Measuring Obstruction Losses For WLAN Predictive Modelling https://www.ekahau.com/blog/2015/09/07/wi-fi-planning-walls-and-dbs-measuring-obstruction-losses-for-wlan-predictive-modelling/

[10] WiFi Free Space Loss Calculator http://wifinigel.blogspot.com/2014/05/wifi-free-space-loss-calculator.html (online kalkulačka)

[11] http://elektrosmog.voxo.eu/kalkulacky . Mnohoúčelové online kalkulačky:
1. Prepočet výkonu vysielača a vzdialenosti na veľkosť elektromagnetického poľa
2. Prepočet veľkosti nameraného výkonu a intenzity elektromagnetického poľa
3. Výpočet izotropickej straty signálu vo voľnom priestore
4. Prepočet útlmu

[12] http://elektrosmog.voxo.eu/kalkulacky . Porovnávacie tabuľky výkonov zdrojov rádiofrekvenčných polí (tabuľky na konci stránky)

[13] Útlmový účinok alobalu v závislosti od frekvencií http://elektrosmog.voxo.eu/poradna-vysledky-merani , príspevok 7.4.2014 10:44:23

[14] Reflection and transmission properties of common construction materials at 2.4 GHz frequency. 2016. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217321689 (štúdia merajúca útlmové a reflexné vlastnosti typických stavebných materiálov: sadrokartón, polystyrén, rôzne typy drevených a drevotrieskových dosiek, betónové panely atď)

[15] Pavlik M, Kolcunova I, Lison L. Measuring the shielding effectiveness and reflection of electromagnetic field of building material, in: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), IEEE, 20-20 May, the Czech Republic, Kouty 2015.

Štúdia je len pre predplatiteľov, základné info je toto: “Pavlik and coworkers investigated shielding effectiveness of a porotherm brick wall of a thickness o 25 cm and determined shielding effectiveness from 0,31 dB to 22 dB for 1 GHz to 5 GHz frequencies; as the frequency increased the shielding effectiveness increased rapidly.”

[16] Antonini G, Orlandi A, D’elia S. Shielding effects of reinforced concrete structures to electromagnetic fields due to GSM and UMTS systems. IEEE Transs. Magn. 2003;39:1582-1585 .

Taktiež voľne nedostupná, podstatná informácia k obsahu je toto: “Antonini and coworkers investigated shielding effectiveness of steel bars reinforced concrete wall at mobile telephone frequencies (i.e. 948, 1865, 2140 MHz) determinig the average attenuation od 5 dB.”

[17] Antistatická stínící látka před elektrosmogem https://www.tlakovakanalizace.cz/stinici-textilie-c40/tkanina-chranici-pred-ucinky-elektrickych-poli-i175/ (prehľad parametrov)

[18] Veľký porovnávací test ochranných tieniacich náterov http://elektrosmog.voxo.eu/test-tieniacich-naterov

[19] Základné pravidlá tienenia elektromagnetických RF a NF polí (EMP) http://elektrosmog.voxo.eu/zakladne-pravidla-tienenia

[20] Tieniace materiály http://elektrosmog.voxo.eu/tieniace-materialy (grafitové nátery, anti-magnetické fólie, polyesterové tkaniny s kovovými vláknami, záclony, závesy, posteľné baldachýni, nerezové pletivá a sieťoviny, zinkované papierové tapety, okenné fólie, odevy, hrubozrnné a jemnozrnné omietky na steny s obsahom kovo atď)

[21] Zdroje domáceho elektrosmogu z bežných domácich spotrebičov http://elektrosmog.voxo.eu/alternativne-moznosti-ochrany (rozvodové káble, blúdivé prúdy, žiarivky, televízor, rádiobudík, notebooky, mobily, domáce bezdrátové telefóny, smart-metre atď…)

.

Všetky súvisiace články: https://diskuter.wordpress.com/category/rizika-wifi/

This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s