MARTIN HERZÁN – Totalitní světovláda (2000). Stručné poznámky ku knihe

O autorovi a knihe

Kniha bola vydaná v roku 2000, neskôr sprístupnená bezplatne online na internete.

Štýl písania pri prvom pohľade pripomína výrazne viac konšpiračné texty než knihy, ktoré boli vydané v neskoršej dobe (2008 a vyššie). Na rozdiel od novších kníh táto kniha nemá jednotlivé tvrdenia zdokladované zdrojmi a odvoláva sa skôr na všeobecné tvrdenia. To je poznačené dobou vzniku knihy, kedy verejné faktografické údaje o mnohých témach neboli k dispozícii.

Napriek tomu sú tvrdenia v knihe medzičasom hromadne potvrdzované z novších zdrojov (články, verejné vyjadrenia,  uniknuté oficiálne dokumenty). Mnohé veľmi “insiderské” informácie z knihy, hlavne čo sa týkalo tém a projektov ovládania mysle, mám medzičasom overené z iných vysoko dôveryhodných zdrojov, a môžem povedať, že autor knihy sa v tejto téme veľmi presne držal reálnych faktov.

Hniha je plná mien, dátumov a kódových názvov projektov. Prakticky akýkoľvek pojem alebo meno z knihy, ktoré som skúšal vygoogliť, som naozaj našiel.

.

Čitateľnosť knihy

Napriek veľkej informačnej hustote a istej vizuálnej neprehľadnosti dlhých kapitol, sa samotný text knihy číta veľmi dobre a dynamicky.

Celkovo ako najväčšiu nevýhodu knihy vidím chýbajúce tematické členenie na podkapitoly, kedy sa celá kniha zlieva do jedného obrovského textu, ktorý treba prečítať od začiatku po koniec. To je veľká nevýhoda pre ľudí, ktorí majú málo času a potrebovali by sa z knihy zamerať iba na nejakú konkrétnu tému.

.

Štruktúra knihy

Nasledujúci silne zostručnený tematický prehľad je určený pre tých, ktorí by sa potrebovali v rámci knihy zamerať iba na nejakú konkrétnu tému. Všetky čísla stránok sa odkazujú na túto pdf verziu: https://diskuter.files.wordpress.com/2019/03/martin-herzan-totalitni-svetovlada.pdf

 

Úvod (str. 2)

.

HISTORIE SVĚTOVLÁDY (str. 2)

…v minulosti sa vyskytli opakované pokusy o dosiahnutie vlády nad celým svetom – Džinghischán, Napoleon, Hitler, Stalin

…v súčasnosti (po páde železnej opony) sa o rolu vlády nad svetom usiluje USA a nanucuje svoje životné normy (kultúra, demokracia, právny systém) celému svetu

.
FAKTA O SOUČASNÉ SVĚTOVLÁDĚ (str. 3)

…OSN ako základ samozvanej svetovej vlády

…rola OSN pri “regulácii” pôrodnosti (str.4), úradné odoberanie detí rodinám (str.4)

…salámové posilňovanie právomocí OSN na ceste k svetovej vláde

…finančná cesta k svetovej vláde: Medzinárodný menový fond (str. 6). Príprava univerzálnej svetovej meny “Coby”

…CFR a Trilaterálna komisia a ich aktivity s cieľom infiltrovať a paralyzovať každú svojprávnu vládu sveta. (str. 7)

…začiatok plánov na centrálnu evidenciu všetkých občanov a ich nepretržitý monitoring (str. 7)

.
DOKONALE KONTROLOVANÉ LIDSTVO (str. 8)

…nezákonná tvorba kartotékových databáz, v ktorých vlády USA, Európy a Českej republiky evidovali citlivé údaje o veľkej časti domácej populácie, napriek tomu, že títo ľudia neboli podozriví z žiadneho trestného činu

…zavádzanie povinných identifikačných kariet v USA

Celý tento projekt se jmenuje “PLATFORM” (str. 15)

…o tajných podzemných počítačových centrách, kde v databázach superpočítačov vlády tajne zhromažďovali všetky dostupné osobné a súkromné údaje o všetkých občanoch krajiny (prípady z Bruselu, austrálskeho Deakinu, aktivity americkej tajnej služby NSA) (s. 15-17)

…cieľom realizácie je “PROJECT PLATFORM”, ktorý má v budúcnosti zlúčiť všetky databázy do jediného superpočítača, ktorý by mal v sebe evidenciu o všetkých obyvateľoch planéty (s.17)

…ďalej kapitola píše o projektoch označovania ľudí neviditeľným, laserom vytetovaným čiarovým kódom, pričom tento identifikátor má byť celoživotný a prepojený s informáciami vo vládnych databázach. (s.17-19)

…príprava verejnosti na akceptáciu čiarových kódov: svetová norma ISO 9000, ktorá vyžaduje, aby každý tovar bol označený čiarovým kódom (s.17). Pilotné projekty označovania ľudí čiarovým kódov v Singapure a Malajzii(s.18), vynútené čiarové kódy pre väzňov, imigrantov (s.18), plány na povinné tetovanie všetkých občanov USA hneď po narodení. Čiarové kódy a neskrývané paralely so znamením “Šelmy” 666.

…mikročipy ako pokročilejšia forma tetovaných čiarových kódov (s.19). Do mikročipov je možné priebežne nahrávať a meniť hromadu osobných údajov, vrátane vzorky DNA, odtlačku prstu, vzorky hlasu atď. Medzistupeň zavedenia čipovania ľudí sú ploché mikročipy do platobných kariet a povinné čipovanie domácich zvierat (hlavne psov). Konečným cieľom je však povinné implantovanie čipov do ľudí. V niektorých krajinách už prebiehajú pilotné projekty s dobrovoľným ako aj tajným začipovaním.

…mikročipy v spojení s RFID technológiou budú schopné nielen niesť osobnú identifikáciu daného človeka, ale ho aj nepretržite lokalizovať pomocou GPS satelitov s presnosťou na niekoľko metrov. (s.19)

…počiatky myšlienky čipovania ľudí: v roku 1968 v rámci výskumu pomoci pacientom ochrnutým po zlomení chrbtice bol vynájdený prvý plne funkčný mikročip, schopný riadiť činnosť ľudských nervov. Následne bol výskum pozastavený a prešiel do úrovne utajenia. (str. 20)

.
DOKONALE ZOTROČENÁ SPOLEČNOST (str. 20)

…následne sa pokračovalo vo vývoji mikročipov schopných kompletne riadiť správanie ľudí, či už pomocou ovplyvňovania hladiny hormónov (zvyšovanie adrenalínu za účelom zvýšenia agresivity) alebo priamo riadením telesných funkcií, správania a myslenia daného človeka. Založené to je údajne na princípe akejsi elektronickej akupunktúry. (str. 20)

…americká vláda si následne zaumienila, že toto je ideálny spôsob, ako ovládať k poslušnosti celú populáciu a rozhodla sa presadiť plošné čipovanie celej populácie. Ľudia majú byť čipovaní doslova ako dobytok. (str. 21-23)

…projekt MONTAUK – test elektromagnetických vysielačov na civilistoch (str. 25)

…extrémne nízkofrekvenčné (ELF) žiarenie na ovládanie myslenia obyvateľov (str. 25)

…Sovietske projekty vysielania ELF signálov s cieľom ovládať správanie obyvateľov Západnej Európy, USA a Kanady (str. 26)

…projekty ovládania správania ľudí pomocou hypnotizujúceho vplyvu televízorov a rozhlasu (str.26-27)

…prípady podprahového programovania obyvateľov pomocou televízie a obrázkov vsúvaných medzi snímky normálneho vysielania (str.27)

…incident z Japonska, kedy televízne vysielanie vyvolalo hromadné epileptické záchvaty u detí (str. 28)

…projekty MK Ultra (MK-Ultra, MK-Delta, Bluebird, Artichoke) (str. 28)

…projekty zdrogovávania a pasivizácie protivládnych demonštrantov pomocou rozprašovaného LSD (str. 28, 30)

…ďalšie chemické látky na pasivizáciu občanov (torazín, librium, válium), testované na väzňoch (str. 29)

…masové testy LSD na americkej populácii (str. 29)

…CIA a jej významný podiel v svetovom drogovom biznise (str. 30)

…BZ droga (droga vyvolávajúca šialenstvo) testovaná na civilistoch vo Vietname (str. 31)

…ďalšie americké testy halucinogénnych a psychotropných plynov nad americkými civilnými mestami (str. 31)

…fluór a jeho úmyselná distribúcia do pitnej vody, potravín a zubných pást. Fluór otupuje myseľ a robí ľudí pasívnymi (str. 32). Nacistické projekty používania fluóru na udržiavanie poslušnosti väzňov (str. 32). Americká propaganda prezentujúca zdravotné prínosy fluóru (str. 33). Vyvrátené argumenty o prospešnosti fluóru na zuby (str 33). Pokusy s fluórovaním vody v Československu v rokoch 1958-1988 (str. 33). Fluorovanie vody v Británii (str. 34)

…o očkovaní (str. 34-35)

…psychofarmaceutické lieky za účelom ovládania správania občanov. Psychofarmaceutický liek Ritalin, ktorý spôsobuje hlúpnutie detí (s.36-37)

…zneužívanie psychiatrie na umlčiavanie nepohodlných ľudí (str. 37-39)

…lobotómie, psychochirurgické zákroky (s.39-40)

…výskumy Ewena Camerona (vymývanie mozgu pacientov pomocou silných sedatív spôsobujúcich niekoľkomesačné stavy bezvedomia, elektrošokov, a nekončiaceho prehrávania zvukových textov) (s.40)

…tajná nemocnica Rampton v Británii, kde sa robili psychochirurgické experimenty na pacientoch (str.40)

…operácia PAPER CLIP, ktorá obnášala tajný import nacistických a japonských vedcov do USA, vrátane japonského lekára Shiro Ishii (prezývaného japonský mengele) (str. 41-42)

…1960te roky a tzv. incidenty únosov ľudí UFO. Autor knihy píše, že sa v skutočnosti v drvivej väčšine prípadov jednalo o tajné vládne únosy ľudí na medicínske experimenty (implantovanie mikročipov), pričom týmto ľuďom bola následne formou hypnózy vsugerovaná historka o únose mimozemšťanmi, aby ich nikto nebral vážne. (str. 42-46) . Incidenty s “mimozemskými” pitvami uneseného dobytka (str. 45)

…projekt ALTERNATIVA 3 spojený s hromadnými únosmi ľudí určených na tajné vládne nelegálne medicínske experimenty (str. 46-48)

.
LIDÉ PROVLÁDNÍ A TI ODSOUZENÍ (str. 48)

…o klonovaní ľudí. Nadväzuje to na tému únosov ľudí, fenoménu “strateného času” a hypnotické regresie, kde si obeť spomína, že bola terčom nejakého medicínskeho experimentovania. Sú tam prípady vypovedí obetí ako aj zamestnancov týchto prísne utajených zariadení, ktoré popisujú haly s nádržami s množstvom ľudských tiel, rôzne znetvorených genetickým experimentovaním. (str.48-51). Googlovateľné pojmy: Thomas Castello, Dulce Base.

…tajné zbieranie DNA občanov americkou vládou s cieľom vytvoriť kompletnú celonárodnú DNA databázu, samozrejme bez vedomia verejnosti. Sú podozrenie, že táto DNA databáza má byť využívaná na prediktívne určovanie budúceho správania a zdravia ľudí a tiež ako nástroj na selektívnu sterilizáciu “menejcenných” občanov. (51-55)

…prípady násilného sterilizovania plne zdravých žien, v USA aj po celom svete (s.55)

…látka Thalidomid, ktorá spôsobovala ženám potraty a zmrzačené deti, používaná ako skrytý nástroj sterilizácie žien v rozvojových krajinách (s.55)

…nútené sterilizácie sa postupne posunuli od myšlienky sterilizovať “menejcenných” ľudí k myšlienke plošnej redukcie svetovej populácie

…postupné zavádzanie eutanázie ako ďalšieho nástroja redukcie svetovej populácie. Najprv eutanázia nevyliečiteľne chorých, potom starých a napokon dokonca aj eutanázie detí proti vôli ich rodičov (s.56)

…AIDS ako výsledok amerického bakteriologického výskumu (str.56-58). Rímsky klub, jeho plány redukcie svetovej populácie a HIV ako nástroj na redukciu nežiadúcich skupín občanov: černochov, hispáncov, homosexuálov, narkomanov a štátov s ktorými mala Amerika zlé vzťahy. Rola OSN pri šírení epidémie AIDS pomocou kontaminovaných očkovacích vakcín. Projekt MKNAOMI, ktorý stál za vývojom HIV vírusu.

…biologické zbrane a AIDS dodávané Američanmi do Iraku v rokoch 1985-1989, pričom následne keď sa chystala r. 1991 invázia do Iraku, americká armáda preventívne očkovala svojich vojakov proti všetkým bakteriologickým zbraniam, ktoré v predošlých rokoch dodali Saddámovi Husajnovi. Dokopy 24 vakcín, z toho 5-6 s utajovaným účelom. Autor píše, že jedna z vakcín bolo očkovanie proti AIDS, napriek tomu, že americká vláda tvrdí, že žiadna vakcína proti AIDS neexistuje. (s.59)

…armádne experimenty s testovaním účinkov rádioaktivity. Prípade detí, ktorým boli zámerne podávané rádioaktivitou kontaminované potraviny: rádioaktívne mlieko, rádioaktívne keksy, injekcie s rádioaktívnym plutóniom… Testom boli vystavení nedobrovoľne väzni, pacienti na psychiatriách, deti v školách a vo veľkom množstve vojaci. Obetí môžu byť až stovky tisíc ľudí, hlavne medzi vojakmi (str.59-61)

.

KONCENTRAČNÍ TÁBORY 21. STOLETÍ (str. 61)

…spomína sa tam okrem iného zriadenie táborov FEMA

…je tam vymenovaná séria zákonov, ktorá v prípade vyhlásenia mimoriadneho stavu oprávňuje americkú vládu zabaviť akýkoľvek majetok občana (komunikačné prostriedky, potravinové zásoby, dopravné prostriedky, nútené práce, nútené registrácie občanov, násilné presídľovanie…)

…v priebehu jedinej hodiny tak americká vláda môže zahodiť celú ústavu a všetky občianske práva.

…jediné, čo k tomu potrebuje, je stav prírodnej katastrofy, občianskych nepokojov alebo finančnej krízy štátu.

…a nasledujúce kapitoly vysvetlia, že všetky tieto tri situácie dokáže americká vláda ziscenovať vlastnými silami.

.
UMĚLÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY (str. 63)

…krátka kapitola. Spomínané je zariadenie HAARP v Gakone na Aljaške s cieľom ohrievať atmosféru a vyvolávať živelné katastrofy (záplavy, bleskové povodne, extrémne suchá, zemetrasenia, požiare,…)

.

UMĚLÁ KRIMINALITA (str. 64)

…o tom, že americká vláda má programy na výrobu šialených strelcov, ktorí pravidelne robia masakre náhodných civilistov na ulici, na školách atď. Programovanie atentátnikov prebieha pomocou drog, hypnózy, mikročipov a elektromagnetických vysielačov. Cieľom je presvedčiť verejnosť, aby súhlasila s úplným odzbrojením a zákazom vlastníctva zbraní.

…projekty ORION a COINTELPRO, ktorých úlohou bolo okrem iného vytváranie občianskych nepokojov, streleckého násilia a násilností na protivládnych demonštráciach.

…zmienka o používaní extrémne nízkofrekvenčných rádiových vĺn na rozkladanie osobnosti nepohodlných ľudí (str. 66)

.

UMĚLÉ FINANČNÍ KRIZE (str. 66)

…o tom, že vlády po celom svete môžu podľa ľubovôle kedykoľvek rozpútať národnú finančnú krízu, či už formou konfiškácie časti hotovosti, zrušenia platnosti určitých bankoviek, masového vytlačenia nekrytých bankoviek atď. (str.66-67)

…kapitola ďalej pokračuje rozpisom amerických a iných plánov, ako v prípade vyhlásenia výnimočného stavu bude vláda v urýchlenom, dávno v predstihu pripravenom, režime konfiškovať ľuďom hotovosť, zabavovať majetok, znárodňovať dôležitú hospodársku infraštruktúru (energetické a komunikačné siete, dopravné prostriedky, domy). Existujú zoznamy desiatok tisíc nepohodlných osôb, na ktoré má byť okamžite po vyhlásení výnimočného stavy vydaný zatykač.

…sú tam spomínané plány, ktoré počítajú s nasadením zahraničných vojakov, na potláčanie odporu obyvateľov proti konfiškácii ich majetku. Na domácu armádu sa vláda nemôže v takejto situácii plne spoľahnúť.

…je spomínaný plán “REX 84”, ktorý nacvičoval v USA masové konfiškovanie majetkov občanov a potláčanie domáceho odporu (str.68). Rovnako je spomínaný “PLÁN D” na zabavenie všetkej komunikačnej infraštruktúry (média) (str. 68)

…prípady policajných razií, kedy polícia a armáda pod nejakou zámienkou “evakuovala” všetkých občanov z nejakého mesta a následne im kompletne prehľadali byty (s.69-70)

…zriaďovanie koncentračných táborov, kam majú byť internovaní vopred vytipovaní “politicky nevhodní” občania, v okamihu akonáhle bude vyhlásený výnimočný stav a začne sa s štátnou konfiškáciou majetkov občanov a zavádzaním totalitnej autokracie (s.70). Americké tábory FEMA, britské internačné tábory (s.71), izraelské internačné tábory (s.71), prípravy k zriadeniu koncentračných táborov v Československu v 1970tych rokoch (s.72-73)

…aféra z roku 1998 s americkým koncentračným táborom zriadeným v Čechách poblíž Brna v lokalite Jelenice. Bolo tu potajomky väznených 61 amerických občanov, podrobených tvrdým procesom prevýchovy a mučenia. (str. 73-74)

.
MANIPULACE VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM (str. 74)

…vlády sveta vynakladajú veľké prostriedky na ovplyvňovanie názorov verejnosti, pretože je to jedna z najdôležitejších zbraní v modernej politike

…projekt MOCKINGBIRD pod patronáciou CIA, ktorého výsledkom bolo ovládnutie väčšiny amerických médií a novinových redakcií osobami napojenými alebo spolupracujúcimi so CIA (str. 74-75). CIA následne úkolovala novinárov, čo majú písať a o čom majú naopak mlčať.

…USA sa vždy po napadnutí nejakej krajiny prioritne snažili o likvidáciu miestnej tlače, ktorá by mohla americkú inváziu verejne kritizovať, predovšetkým v očiach svetovej verejnosti (s.75)

…Československo po r. 1989 – likvidovanie novín a časopisov, kritických k vláde, naopak bezproblémová podpora vydávania pornografických časopisov (s.75).

…Skartovanie čísla významného ekologického časopisu po tom, čo v jednom čísle kritizoval spoločnosť Monsanto (s.76)

…zámerný rozvrat rodinného života, pretože súdržná rodina predstavuje veľmi silnú opozíciu vládnym tlakom a vládnym snahám o vymývanie mozgov detí. Snaha rozbiť rodiny a dosiahnuť v maximálnej miere výchovu a vzdelávanie detí štátom. Snaha o oslabenie rodinného vplyvu preťažením rodičov pracovnými povinnosťami (s.76-77)

…povinná vojenská služba u mladých dospievajúcich mužov, ktorá často veľmi dramatickým spôsobom poškodí ich pôvodne čistý charakter (okrem vojenského výcviku sa naučia nadávať, šikanovať, fajčiť, piť a predovšetkým byť neverný). Výcvik im tiež zlomí slobodnú vôľu a prinúti ich poslúchať príkazy. Vojenská služba sa úmyselne zameriava na dospievajúcich mladých mužov, ktorí ešte nemajú plne sformovaný vlastný charakter (s.77-78)

…snaha o zatváranie súkromných škôl a povinná výuka detí v štátnych školách (s.78)

…zavádzanie povinnej sexuálnej výchovy už pre deti na základných školách. Okrem základných informácií sú deti vyučované o najrôznejších perverzných praktikách, začínajúc homosexualitou, pornografiou a v niektorých extrémnych prípadoch až po výuku sexu s mŕtvolami, zvieratami alebo sadomasochizmus. Silná propagácia promiskuity v kombinácii s antikocepciou. Degradácia obrazu rodiny a manželstva. (s.78-79). Niektoré deti po výuke znenávidia sexuálny život, iné naopak začnú praktikovať znásilnenia.

…systém monitoringu politických názorov detí a nátlak na rodičov, pokiaľ ich dieťa vykazuje politicky nežiadúce názory. V extrémnom prípade úradné odobratie detí, pokiaľ sa nedarí dosiahnuť “nápravu”. (s.79)

…projekt COINTELPRO – vládny program zameraný na cielené rozvracanie rodín disidentov pomocou hĺbkového sledovania a anonymných dopisov (str.79)

…fungujúca rodina je veľký nepriateľ akéhokoľvek totalitného štátu.

.
Záver (str. 80, 82-82)

…krátky komentár autora k účelu knihy, a vysvetlenie k jej forme (absencia náboženského pohľadu a minimum citácií externých zdrojov)

.
Použitá literatúra (str. 80-81)

…30 citovaných kníh a rôzne citácie časopisov.

.

Zdroj: MARTIN HERZÁN – Totalitní světovláda (2000)
https://diskuter.files.wordpress.com/2019/03/martin-herzan-totalitni-svetovlada.pdf

————————————————–

Verzie knihy

Verzie knihy na internete

Keďže kniha bola primárne vydaná v knižnej podobe a následne uvoľnená na internet ako html text, kolujú po internete rôzne verzie s rôznym formátovaním. Nedá sa preto spoľahlivo odkazovať na konkrétne stránky knihy, keďže každá internetová verzia je inak naformátovaná.

http://www.magnificat.sk/dokumenty/mherzan.pdf Veľké písmo Times New Roman, zle čitateľné na obrazovkách počítača

http://www.nwoo.org/download/knihy/Martin_%20Herzan-Totalitni_svetovlada.pdf menšie písmo, nie moc dobre čitateľné, bez akéhokoľvek zvýrazňovania v texte

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1368:martin-herzan-totalitni-svtovlada&catid=57:spiknuti&Itemid=81 html text. Cenná vec je, že sú v texte zvýraznené kľúčové pojmy, vďaka čomu sa kompenzuje chýbajúce členenie knihy do podkapitol. Z tejto verzie vychádza konvertovaná pdf verzia https://diskuter.files.wordpress.com/2019/03/martin-herzan-totalitni-svetovlada.pdf, ktorú som použil pri odkazoch na čísla stránok.

 

This entry was posted in Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

3 Responses to MARTIN HERZÁN – Totalitní světovláda (2000). Stručné poznámky ku knihe

 1. Mária says:

  Dobrý deň. Chcela by som sa Vám veľmi poďakovať za prácu, ktorú robíte. Vaše analýzy a články sú perfektné. Veľká vďaka za ne.
  Tiež Vám ďakujem, že popri toľkej práci na svojom webe, neľutujete čas a energiu na otváranie očí nám, ostatným a svojimi vstupmi do diskusie na HS veľmi obohacujete národ. Ja si to veľmi vážim a som Vám za to vďačná. Držte sa a všetko dobré Vám prajem.

  Like

  • diskuter says:

   Ďakujem, vážim si každý podobný príspevok…

   Like

   • Mária says:

    Už samotné uvedomenie si faktu, že existujú takí ľudia, ako vy, dáva veľkú nádej nám ostatným, pretože máme odkiaľ čerpať a posúvať Vaše články a rozbory ďalej. Vďaka.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s