Riziká mobilov a wifi sietí. 6. časť: Nepretržité žiarenie “stand-by” režimov

Väčšina ľudí v dobrej viere používa bezdrátové technológie, pretože naivne predpokladajú, že rádiofrekvenčné žiarenie je zariadením vysielané výlučne v situáciach, kedy sú prenášané nejaké dáta.

Preto predpokladajú, že keď majú zariadenie celý deň nedotknuto položené vedľa seba na poličke, tak ich nič neožaruje.

To je obrovský omyl.

Prakticky všetky mikrovlnné zariadenia si udržujú prehľad o okolitých vysielačoch pomocou rôznych foriem tzv. “majákového signálu”, kedy v pravidelných intervaloch vysielajú do okolia svoju identifikáciu, poprípade overujú prítomnosť spárovaných zariadení.

Nasleduje zoznam najtypickejších zdrojov “majákových” mikrovlnných signálov.

1) Domáci Wi-fi router

Toto bude asi najčastejší a najtypickejší zdroj expozície žiarením.

Väčšina ľudí predpokladá, že v dobe nečinnosti je Wi-fi router neaktívny. Preto ho pokojne nechávajú zapnutý po celý deň a po celú noc, nezriedka pritom mávajú Wi-fi router priamo v spálni, niekedy dokonca pod posteľou (aby ich nerušilo v noci blikanie LED diód).

V základnom nastavení vysiela Wi-fi router 10x za sekundu svoje identifikačné parametre (tzv. SSID plus rôzne technické parametre). Pokiaľ router poskytuje komunikačnú možnosť v pásmach 2,4 GHz aj 5 GHz, pre každé pásko vysiela samostaný SSID signál.

Sila signálu pre frekvenčné pásmo 2,4 GHz je 100 mW, pre frekvenčné pásmo 5 GHz je to 200 mW až 1 W (najčastejšie 200 mW).

Prienik wifi signálu stenami je dostatočne silný k tomu, že napríklad aj v betónovom paneláku signál úspešne prenikne za 3 betónové múry.

Preto je človek ožarovaný po celý deň a celú noc nielen “majákovým signálom” svojho vlastného routera, ale aj signálmi od susedov. Jeden betónový múr nepredstavuje pre silu signálu takmer žiadne zoslabenie, takže ak má sused svoj wifi router zapnutý hneď vedľa vašej spálne, dostávate podobnú dávku, akoby ste mali router priamo v izbe.

Zdravotný problém spojený s wifi žiarením je v tom, že výrazným spôsobom narušuje tvorbu spánkového hormónu melatonínu. Pokiaľ má teda človek zapnutý wifi router aj v noci, má výrazne zhoršenú kvalitu spánku (večer nemôže zaspať, ráno má problém sa zobudiť) a tiež veci, ktoré nejakým spôsobom súvisia s melatonínovým metabolizmom (napríklad sa zhoršuje pamäť). Navyše melatonín má protinádorové účinky a jeho nedostatok zvyšuje u ľudí riziko rakoviny.

V súčasnosti sa ako veľký vynárajúci sa problém objavuje masové nasadenie wifi sietí na školách. Deti sú voči mikrovlnnému žiareniu citlivejšie než dospelí a kumulované dávky, ktoré deti v školských triedach dostávajú sú dokonca vyššie, než žiarenie okolitých základňových BTS staníc. Wifi poškodzuje u detí ich reprodukčné schopnosti a taktiež zhoršuje ich intelektuálne schopnosti (schopnosť sústredenia a pamäť). S ohľadom na tento fakt je preto paradoxnom, že sú wifi siete masívne nasadzované na školách, hoci káblová alternatíva je bezpečnejšia, dátovo rýchlejšia a niekedy dokonca lacnejšia.

http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi

http://elektrosmog.voxo.eu/wifi-co-mozno-neviete

http://elektrosmog.voxo.eu/faq-wi-fi

 

2) UPC Wi-Free sieť

Ľudia, ktorí majú internet od firmy UPC, dostávajú bez upozornenia do prenájmu špeciálne UPC routery, ktoré okrem samotnej zákazníckej Wi-Fi v tichosti prevádzkujú aj “verejný” Wi-Fi hotspot pomenovaný ako “Wi-Free”.

V praxi to funguje tak, zákaznícky router poskytuje naraz dva hotspoty, jeden súkromný, na ktorý sa so znalosťou hesla môže pripojiť zákazník a jeden verejný, na ktorý sa môže pripojiť každý zákazník, ktorý sa na webe UPC zaregistroval do používania Wi-Free siete.

Špinavosť celého postupu je v tom, že drvivá väčšina zákazníkov vôbec netuší, že na ich routeri je potichu prevádzkovaná “parazitická” služba, ktorá umožňuje cudzím ľuďom využívať ich router.

Ďalší problém spočíva v tom, že automaticky aktivovaná služba Wi-Free u zákazníka zvyšuje dávku expozície “majákovým signálom” wifi routera, pričom jej vypnutie je veľmi komplikované.

Pokiaľ je služba Wi-Free aktivovaná, v pásme 2,4 GHz dochádza k striedavému ohlasovaniu zákazníckeho a UPC hotspotu vo frekvencii približne 40x za sekundu. V prípade 5 GHz pásma bude situácia zrejme obdobná.

http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi

https://zive.azet.sk/clanok/112043/upc-na-slovensku-testuje-zdielanu-wi-free-internet-pojde-klientom-aj-v-zahranici/

 

3) Klientské Wi-Fi zariadenia.

Notebook, smartfón, tablet, bezdrátová tlačiareň, fotoaparát, skener, smart-TV, atď…

Základom princípom fungovania wifi sietí je situácia, kedy wifi router neprestajne vysiela majákový signál (10x za sekundu), aby ohlasoval klientským zariadeniam svoju existenciu. Klientské zariadenia sú podľa definície pasívne a vysielajú wifi signál iba vtedy, keď prenášajú nejaké dáta.

Nie je to úplne presná pravda. Najprv však základné informácie.

Wi-fi na notebooku má definovaný maximálny výkon 32 mW. Wi-fi na smartfóne a tablete má max. výkon povolený na 100-200 mW (2,4 GHz kanál a 5 GHz kanál).

Už toto stojí za zdôraznenie. Hoci napríklad wifi na notebooku má 1/3 silu signálu oproti wifi routeru, človek sa nachádza k notebooku výrazne bližšie než k wifi routeru, takže v praxi silnejšiu dávku dostane človek ožiarením z vlastného notebooku, než z wifi routeru, ktorý sa nachádza v opačnom rohu miestnosti.

Wifi žiarenie z notebooku škodí rozmnožovacím orgánom (ak ho má muž/žena položený na kolenách) a ďalej veľmi škodí očiam (človek sa zo vzdialenosti 30 cm díva priamo do wifi antény).

U smartfónov je situácia ešte horšia. Povolený výkon je 100-200 mW, pričom človek veľkú časť dňa nosí smartfón v priamom dotyku s telom, resp. sa do smartfónu pozerá zo vzdialenosti nie viac ako 15 cm (kvôli drobným písmenkám). Špecificky problematický je v tomto ohľade tablet, ktorý kvôli svojej váhe majú ľudia pri čítaní tendenciu klásť si na brucho, kde predovšetkým ženám (a nedospelým dievčatám) môže trvalo poškodiť vaječníky.

Laici netušia, že keď prebieha internetová komunikácia, tak pomerne veľké objemy dát odosiela aj zariadenie, ktoré dáta tzv. “sťahuje”. Typické odosielané metadáta sú http hlavičky, dáta z cookies, plus intenzívna dátová výmena generovaná reklamnými bannermi. Preto dokonca aj keď čítate na notebooku/smartfóne statické html stránky (napr. novinové spravodajstvo), tak z vášho zariadenia odchádza významná dátová komunikácia a s tým spojené žiarenie.

Ešte horšia je situácia v podobe automatických aktualizácií smartfónových aplikácií ako je Facebook, Gmail a podobne, kde zariadenie každých pár minút kontroluje na nete, či sa neobjavila nejaká nová správa. Teraz si zoberte, že mnoho ľudí má tendenciu v noci nechávať zapnutý smartfón na nočnom stolíku hneď vedľa hlavy (alebo dokonca pod poduškou!) a nechávajú si takto celú noc ožarovať hlavu aktualizáciami facebookových statusov.

Na záver, okrem všetkých vymenovaných situácií, vysielajú klientské zariadenia v pravidelných intervaloch impulzy dokonca aj v situácii, kedy absolútne žiadna dátová prevádzka neprebieha. Približne 1x za 15-60 sekúnd vyšlú tieto zariadenia plným výkonom svoj ID signál, ktorým dajú okolitým zariadeniam na vedomie svoju existenciu a synchronizujú svoj vysielací čas s vysielacími framami okolitých wifi hotspotov. Aby sa tomuto predišlo, treba na notebooku úplne vypnúť wifi (hardvérovým tlačítkom, resp. cez systémové nastavenia), v prípade smartfónov sa treba prepnúť do režimu “Lietadlo”.

http://elektrosmog.voxo.eu/wi-fi

http://elektrosmog.voxo.eu/wifi-co-mozno-neviete

http://elektrosmog.voxo.eu/faq-wi-fi

 

4) Bluetooth zariadenia

Na rozdiel od wifi, ktorá vysiela nepretržite, sú bluetooth zariadenia v tomto ohľade úspornejšie.

Samotné vysielanie obvykle prebieha iba v nasledujúcich troch situáciach:
– vyhľadávanie okolitých bluetooth zariadení
– párovanie s vybraným zariadením
– prenos dát

Vysielací výkon bluetooth zariadení sa pohybuje medzi 1-10 mW.

Napriek tomu nie sú dávky z bluetooth zanedbateľné, pretože sa zdroj nachádza obvykle v priamom dotyku s telom (bluetooth myš vysielajúca dáta pri každom pohybe, bluetooth klávesnica po každom stlačení klávesy, bluetooth slúchatká prijímajúce zvukový dátový signál atď)

Veľké množstvo bluetooth zariadení sa nachádza v modernej elektronike áut a pokiaľ nie sú ručne deaktivované, je šofér a cestujúci po celú dobu jazdy vystavovaný nízkym dávkam mikrovlnného žiarenia. Problémom sú tiež rôzne prenajímateľné dopravné prostriedky (autá, bicykle) vybavené GPS modulom, ktoré majiteľovi vozidla nejakou formou rádiofrekvenčného prenosu nepretržite hlásia jeho aktuluálnu polohu.

Je zaujímavé, že dokonca aj zariadenia ako inteligentné náramky vysielajú každých pár sekúnd krátky signál a to napriek tomu, že sú formálne v stave úplnej neaktivity (napríklad v noci).

http://elektrosmog.voxo.eu/bluetooth

http://elektrosmog.voxo.eu/doprava-cestovanie

 

5) Mobilný telefón vo vrecku

V súvislosti s modernejšími telefónmi stojí za zmienku, že pri telefonovaní používajú adaptívne nastavenie výkonu signálu, takže ak sa človek nachádza v dobrom dosahu vysielacej BTS stanice, mobil vysiela iba zlomkom z maximálneho povoleného výkonu.

V režime GSM (2G) je maximálny povolený výkon 2 Watty (bežný výkon 2,5mW-2 W)

V režime 3G je maximálny povolený výkon 200 mW (bežný výkon 10 nW až 200 mW)

V režime 4G je maximálny povolený výkon 200 mW (obvyklý výkon 100 nW až 200 mW)

Typický vyžiarený výkon počas telefonovania v sieti 3G býva 1-10 mikroWattov.

Z toho vidieť, že dávka z krátkeho telefonovania v súčasnosti nie je až taká vysoká, ako sa väčšina ľudí obáva a výrazne vyššia expozícia býva z ostatných mikrovlnných zdrojov.

Pre zaujímavosť, smartfóny poskytujú aj ďalšie dva vysielacie režimy:

Wifi režim (vyžiarený výkon 100-200 mW, bez možnosti adaptívnej redukcie výkonu)

Bluetooth režim (vyžiarený výkon 1-100 mW)

Z toho vidieť, že “moderné” internetové funkcie smartfónov vystavujú človeka vyššej dávke ožiarenia, než je dávka z klasického telefonátu.

Ďalšou témou je dávka žiarenia, ktorú mobil vyžiari počas vyhľadávania základňovej BTS stanice. Pokiaľ sa človek nachádza staticky na jednom mieste (byt, kancelária), tak mobil približne 1x za 30 minút na plný výkon vyšle signál overujúci si najbližšiu dostupnú BTS stanicu.

Pokiaľ sa však človek dynamicky pohybuje, overovanie dostupnosti BTS staníc sa môže skrátiť na každých pár minút, v extrémnom prípade ako je cesta autom alebo vlakom môže mobil vyhľadávať novú stanicu dokonca niekoľkokrát za minútu.

http://elektrosmog.voxo.eu/mobilne-telefony

http://elektrosmog.voxo.eu/mobily-co-mozno-neviete

http://elektrosmog.voxo.eu/faq-telefony

 

6) Mobilné základňové stanice (BTS)

Toto bol v minulosti prvý skutočne veľký zdroj zdraviu škodlivého žiarenia.

Každá základňová stanica okrem samotnej dátovej komunikácie s jednotlivými mobilnými zariadeniami  vysiela nepretržite na jednom z kanálov tzv. “základný signál”, ktorý je vysielaný s maximálnym výkonom a na základe ktorého mobilné telefóny vypočítavajú silu signálu a vzdialenosť od stanice.

Pokiaľ má teda človek v blízkosti domu BTS stanicu, je nepretržite 24 hodín denne ožarovaný týmto základným signálom, bez ohľadu na skutočné využitie BTS stanice.

Ekvivalentný vysielací výkon (ERP) mobilných veží je obvykle 1,1 až 1,6 kW na každú anténou prevádzkovanú službu a operátora. Typicky máva BTS anténa v činnosti 3 služby (2G, 3G a 4G), niekdy má na streche antény naraz viacero mobilných operátorov.

Energia z týchto základných signálov sa veľmi rýchlo naskladá do znepokojivých hodnôt.

http://elektrosmog.voxo.eu/zakladnove-stanice-mobilnej-siete

http://elektrosmog.voxo.eu/urovne-ziarenia-v-obytnych-zonach

http://elektrosmog.voxo.eu/faq-zakladnove-stanice

(vysvetlivka: vzhľadom na to, že mobilné antény vysielajú pomocou úzko smerovaných pásov signálov, pri matematických operáciach sa používa hodnota “ekvivalentného vyžiareného výkonu / equivalent radiation power”, ktorá by zodpovedala všesmerovej anténe. Typický tvar signálu mobilného vysielača je šírka 5-10 stupňov vo vertikálnom smere a cca 60 stupňov do strán. Reálny príkon do vysokoziskových smerových antén býva okolo 40 Wattov, zatiaľ čo matematický ERP sa pohybuje okolo 1,5 kW)

 

7) Bezdrátové domáce DECT telefóny

Vysielací výkon 300 mW, aj keď sa telefón nepoužíva. Frekvencia pulzov je 100x za sekundu. (Niektoré zdroje udávajú výkon 250 mW)

DECT telefóny sú výrazne zdravotne rizikové, hlavne ak ich má človek v spálni v blízkosti postele, resp. ak sú používané na monitoring malých detí v ich izbe.

Štandardné DECT telefóny vysielajú nepretržite signál aj v dobe, keď s nimi človek netelefonuje a iba stoja v “stand-by” režime v stojane základňovej stanice. Moderné eco-DECT telefóny sú v tomto trochu šetrnejšie a vysielajú iba počas doby telefonovania. Ale dokonca aj v tomto prípade je dávka žiarenia z DECT telefónu omnoho vyššia, než pri použití klasického mobilu.

http://elektrosmog.voxo.eu/bezdrotove-telefony

 

8) TETRA vysielačky

Pôvodne bol protokol TETRA využívaný na komunikáciu medzi policajnými autami.

Dnes medzi užívateľmi systému TETRA nájdeme stavebé firmy, petrochemický priemysel, letových operátorov, taxi služby, kuriérske spoločnosti, producentské a filmové štáby, organizátorov podujatí, súkromné hasičské a záchranárske tímy, mestskú políciu a SBS.

Koncové stanice majú spravidla výkon 1-2 W, autovysielačky do 10 W. Už to stojí za pozornosť, pretože sa jedná o výkon 10 až 100x vyšší, než výkon wifi routerov, pričom vodič má zdroj žiarenia po celú dobu menej ako 1 meter od seba.

TETRA sieť je nastavená tak, že umožňuje komunikáciu “one-to-many” (t.j. koncová stanica k jednotlivým autovysielačkám) ako aj scenár “many-to-many”, kedy jednotlivé vysielačky zároveň slúžia ako retranslačné stanice na preposielanie signálu ďalej.

http://elektrosmog.voxo.eu/tetra

V súvislosti s používaním vysielačiek TETRA sa hovorí o významných zdravotných problémoch u britských policajtov, ktorí túto technológiu dennodenne využívali. Aktívne sa v tejto téme angažuje bývalý britský vojenský analytik Barrie Trower.

 

9) Inteligentné merače (smart-metre, smart-grid)

Ďalším významným nastujúcim zdrojom elektrosmogu je trend inštalovania bezdrátových meračov spotreby vody, plynu, elektriny a tepla.

Firmy si týmto spôsobom šetria vlastné náklady, ktoré vynakladali na ručné odpisovanie zákazníckej spotreby.

Bezdrátové rádiové merače firmám navyše umožňujú analýzu zákazníckej spotreby v nevídanom rozlíšení detailov, čo v konečnom dôsledku nezriedka vedie k nárastu zákazníckych účtov, kedy firma dokáže pomocou smart metrov zaznamenať krátkodobé nárazové špičky spotreby, ktoré analógové merače nezvládali spracovať.

Smart metre fungujú na základe rôznych protokolov a prenosových stratégií.

Najmenej problémové sú merače, ktoré odosielajú dáta iba na vyžiadanie, napríklad 1x za pol roka, keď okolo domu prejde autom technik a stiahne si dáta do počítača.

Výrazne väčším problémom sú merače s nepretržitým záznamom, ktoré preposielajú dáta do zbernej koncovej stanice niekde v prízemí domu a odtiaľ sú odosielané ďalej cez internet do centrály firmy.

Aby bola situácia ešte horšia, existuje tiež systém tzv. smart-gridu, kde meracie zariadenia, ktoré nedosiahnu signálom až ku koncovej stanici, si preposielajú dáta cez seba navzájom ako retranslačné stanice.

Merania ukazujú, že smart metre odosielajú približe 10 000 údajov za deň (t.j. 1 signál každých 10 sekúnd). Intenzitu výkonu som nikde nenašiel, ale dá sa predpokladať, že by mala byť podobná ako ostatné zariadenia bezlicenčných frekvenčných pásiem, t.j. niekde medzi 100 mW a 2 Wattmi.

S inštaláciou smart meračov  dramaticky vzrastie počet rádiových vysielačov v domácnosti. Akoby nestačil domáci Wi-fi router, Wi-fi routery od susedov a žiarenie BTS antény na streche susedného domu, tak s nástupom smartmetrov pribudnú do domácnosti 2 antény na meranie vody (teplá, studená), jedna anténa na meranie elektriny a teoreticky 1 anténa na každý radiátor v dome. Pokiaľ sa jedná o bytovku s množstvom bytov, človek bude ožarovaný nielen smart-metrami z vlastnej domácnosti, ale ešte aj signálmi od všetkých susedov. Miera ožiarenia môže teoreticky oproti súčasnému stavu vzrásť 10násobne.

V súvislosti s dátovými intervalmi smartmetrov je zaujímavá úvaha (ozdrojovať to príliš zatiaľ neviem), že v prípade mikrovlnných vysielačov nezáleží až tak veľmi na množstve a hustote odoslaných dát, ako skôr na samotnom fakte existencie daného signálu. Inak povedané, že zdravotne môže byť rovnako ničivý signál vysielaný 1x za 10sekúnd, rovnako ako signál vysielaný 10x a 40x za sekundu. Niektoré výskumy naznačujú, že zdravotne je výrazne viac škodlivý signál s premenlivou amplitúdou (výkonom), než signál s konštantným výkonom. Taktiež výskumy preukazujú, že pulzovaný mikrovlnný signál je škodlivejší, než rovnako výkonný nepulzovaný signál.

http://elektrosmog.voxo.eu/internet-veci-smart-grid

http://elektrosmog.voxo.eu/pulzne-ziarenie

 

10) Internet vecí a 5G sieť

V súvislosti s nástupom 5G siete zatiaľ nie je dostatok informácií o jej forme nasadenia a  dopadoch. Indície však naznačujú, že budú mimoriadne zničujúce.

Keďže vysokofrekvenčné žiarenie 5G sietí bude ťažko prenikať stenami budov, bolo odsúhlasené, že vysielače budú môcť mať 10-100x vyšší žiarivý výkon. Zároveň sa prepokladá výrazne hustejšie rozmiestnenie vysielačov v meste. Zatiaľ čo dnes sú BTS stanice na “každej druhej streche”, 5G vysielače by mali byť doslova na každej pouličnej lampe.

K tomu pridajme fakt technológie tzv. “Internetu vecí”, ktorá umožňuje, že každý 5G spotrebič môže zároveň slúžiť ako retranslačný bod pre ľubovoľnú dátovú komunikáciu, ktorá prebiehala v okolí.

Keď skombinujeme fakt 10-100x vyššieho žiarivého výkonu a výrazne menšiu vzdialenosť od zdroja expozície, tak celková biologicky absorbovaná dávka z 5G žiarenia by mohla dosiahnuž 100 až 10 000 násobok súčasného stavu.

Čo je na hrane genocídnej katastrofy.

http://elektrosmog.voxo.eu/vsetko-o-5g

—————————————————————————-

Súvisiace články:

Riziká mobilov a wifi sietí

1. časť: riziká mobilného signálu
https://diskuter.wordpress.com/2018/08/14/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-1-cast-rizika-mobilneho-signalu/

2. časť: riziká wifi signálu
https://diskuter.wordpress.com/2018/08/14/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-2-cast-rizika-wifi-signalu/

3. časť: 5G siete
https://diskuter.wordpress.com/2018/08/14/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-3-cast-5g-siete/

4. časť: Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou
https://diskuter.wordpress.com/2018/09/27/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-4-cast-ludia-s-elektromagnetickou-hypersenzitivitou/

5. časť: Mikrovlnné zbrane
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/17/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-5-cast-mikrovlnne-zbrane/

Mikrovlnné žiarenie a technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/31/technologie-ovladania-mysle-zakladny-prehlad-a-fyzikalne-principy-ucinku/

6. časť: Nepretržité žiarenie “stand-by” režimov
https://diskuter.wordpress.com/2019/04/08/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-6-cast-nepretrzite-ziarenie-stand-by-rezimov/

7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity
https://diskuter.wordpress.com/2019/06/13/rizika-mobilov-a-wifi-sieti-7-cast-liecba-a-utlm-priznakov-elektro-hypersenzitivity/

 

This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s