Riziká mobilov a wifi sietí. 5. časť: Mikrovlnné zbrane

Nasleduje mozaika niekoľkých textov, ktoré dávajú istý základný náhľad do fyzikálnych procesov, akými je možné pomocou mikrovĺn a rádiových vĺn ovplyvňovať správanie ľudí.

—–

Odtajnený americký vojenský dokument o vojenskom využití mikrovlnných frekvencií proti ľuďom

(preberám v skrátenej podobe ako bol text publikovaný na webe stopthecrime.net , vrátane zvýraznenia vybraných pasáží)

DEPARTMENT OF THE ARMY
United States Army Intelligence and Security Command
Unclassified – Military Documents
Source Date 2/17/1998

“Prostredníctvom Zákona o slobodnom prístupe k informáciam z Ministerstva Obrany sme získali znepokojivý vojenský dokument. Tento dokument rozoberá celosvetové nesmrtiace vojenské technológie a ich používanie na ovládanie davov a jednotlivo zameraných osôb pomocou smerovaných laserových, rádiových a mikrovlnných frekvencií. Celý vojenský dokument môžete nájsť na http://www.refusesmartmeters.com (pozn. prekladateľa: link nefunguje, ale podarilo sa mi aspoň časť zdrojov dohľadať inde, viď odkazy na konci podkapitoly)

Nasledovné body sú niektoré z efektov spomínané v tomto vojenskom dokumente. Tento zoznam reprezentuje niektoré z množstva biologických efektov selektívnych nesmrtiacich zbraní:

Elektromagnetické polia ovplyvňujú biologické funkcie v organizme a spôsobujú škodlivé vplyvy na ľudskom zdraví (rakovina, rozmnožovanie atď)

– Mikrovlnné ohrievanie tela napodobňuje horúčku, čo je základný princíp paralyzujúceho mechanizmu rádiových frekvencií. V podmienkach horúčky sa cieľový objekt stáva výrazne menej agresívny, avšak niektorí ľudia sa stávajú viac podráždení.

Zvýšenie teploty mozgu vedie k narušeniu pracovnej pamäte, čo vedie k dezorentácii.

– Dlho trvajúce vysoké teploty môžu spôsobiť ťažké poškodenie mozgu. Neuróny poškodené cerebrálnym edémom (opuchom mozgu vplyvom nahromadenia tekutín) spôsobujú, že obeť vykazuje známky dezorientácie, delíria a kŕčov (convulsions).

Každý jeden človek je citlivý na účinky mikrovlnného zahrievania a predvídateľnosť efektov je 100 percent. Pomalý nástup mikrovlnového ohrievania môže zostať ožarovanou osobou nerozpoznaný.

– Nepríjemne vysoké telesné teploty sa ukázali byť užitočné pri vyjednávaní alebo pri ovládaní davu.

Neschopnosť konsolidovať pamäť z nedávnej (bezprostrednej) minulosti. (v originále: Inability to consolidate memory of the recent (minutes) past.)

Bzučivé, tikajúce, syčiace alebo ťukajúce zvuky môžu vznikať “vnútri” hlavy alebo bezprostredne za hlavou za účelom rozptyľovania pozornosti zacieleného jedinca.

“Voice to skull communication” (Prenos hlasov do cudzej hlavy). Nielen že je to rušivé pre sluchové zmysly, ale zároveň je to psychologicky zničujúce, ak človek náhle počuje “hlasy vo vlastnej hlave”. (technickejšie info: wikipédia Frey effect)

– Termoelastické zväčšenie mozgu.

– Zameriavacie zariadenia môžu vysielať mikrovlnnú energiu na veľké vzdialenosti. Signály dokážu zamerať osobu z veľkej vzdialenosti, dokonca zo stoviek metrov.

(pozn. prekladateľa: toto si v praxi predstavujem približne takto: človek má vo vrecku smartfón, vďaka ktorému má armáda presné údaje o pozícii jeho nositeľa. Vďaka tomu môže automatizovane smerovať mikrovlnné signály presne na miesto, kde sa človek nachádza, bez možnosti, aby pred nimi mohol utiecť a zároveň nikto v jeho okolí žiadnymi podobnými príznakmi netrpí a teda mu nikto neuverí. Spomínam si, že takýmto spôsobom bol terorizovaný nejaký nemecký aktivista, ktorý sa angažoval v informovaní o projektoch ovládania mysle)

–  Čiastočná strata vedomia a intenzívne svalové kŕče.

Zmeny vo frekvenciách spôsobujú rôzne fyzikálne efekty – svalovú slabosť, neúmyselné svalové pohyby alebo svalové kŕče.

Pulzované elektrické polia ovplyvňujú srdcový tep a dýchanie.

– Elektromagnetický pulz môže byť použitý pre vyvolanie epileptického záchvatu (seizure).

– Zacielení jedinci môžu byť znefunkčnení veľmi rýchlo – citlivých je plných 100% populácie.

– Paralyzujúci vplyv akustickej energie známej ako “Hum”

– Miestni obyvatelia prepadajú zúfalstvu, pretože “Hum” robí z ich života “skutočné peklo”.

– Nepretržitý pulzujúci nízko-frekvenčný hluk.

– Osoby vystavené týmto úrovniam zvuku trpia pocitmi nevoľnosti a zvracania. Oči sa neúmyselne pohybujú. Vonkajší svet je interpretovaný ako v pohybe, čo vedie k sťažnostiam na motanie hlavy, závrate a rozmazané videnie.

– Útočná výhoda je, že vytvorenie pocitu choroby môže urobiť cieľ náchylným k vplyvu nátlaku.

Elektromagnetické pulzy môžu byť namierené proti skupinám ľudí.

– “Hum” spôsobuje zvonenie v ušiach po celý deň a ruší spánok v noci.

– Obeť nepretržite počuje podivný bzučivo-hučiaci zvuk.

Perzistentné a invazívne nízkofrekvenčné hučiace zvuky boli hlásené z mnohých častí sveta, vrátane Anglicka, Ruska, Nového Mexika, Nového Zélandu a Indiany.

zdroj: http://www.stopthecrime.net/smartmeters/refuse%20powerpoint%202012%20final.pdf str. 20-22 (kópia str.20-25 tu)

Neskrátený originál citovaného dokumentu dá prečítať tu:

Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons. https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf , https://sigint.wordpress.com/2008/02/17/bioeffects-of-selected-nonlethal-weapons/ .

Zopár poznámok k štruktúre dokumentu: Dokument sa venuje téme niekoľkých skupín tzv. “nesmrtiacich” zbraní, pričom pri každej kategórii popisuje v podkapitolách: fyzikálny princíp fungovania, princíp vplyvu na živé organizmy, rýchlosť účinku, dobu trvania účinku, nastaviteľnosť sily účinku, mieru citlivosti populácie na daný efekt (väčšina princípov pokrývala plných 100% populácie), prejav účinkov na zasiahnutej osobe/skupine, technologický stav vývoja zariadenia a prípadné možnosti ochrany pred účinkom. Tematické kapitoly sú:
1) Microwave Heating (str. 2)
2) Microwave Hearing (str. 6)
3) Disruption of Neural Control (str. 8)
4) Accoustic Energy ( str. 12)
5) Laser-Induced Biological Effects (str. 15)

Úryvky venované téme “Hum” sa mi nepodarilo identifikovať.

—-

Rádiové vlny sú ideálne na diaľkovú manipuláciu s ľudskými bunkami

Rockefellerova Univerzita v New Yorku (New York’s Rockefeller University)

Tento prielom je výsledkom práce špecialistov z “Rockefellerovej Univerzity v New Yorku”. Rádiové vlny sú ideálne pre tento spôsob diaľkovej manipulácie, pretože môžu preniknúť cez hrubé vrstvy tkanív a môžu byť jednoducho zaostrené (focused) prostredníctvom TRPV1 , čo je modifikovaná verzia na teplotu citlivého iónového kanálu (temperature-sensitive ion channel) za účelom zasiahnuť iba plánovaný “cieľ”. Hovoríme tu o schopnosti modifikovať správanie génov bez toho, aby vôbec muselo byť preniknuté do tela pacienta. To je potenciálne obrovská výhoda.

zdroj: http://www.stopthecrime.net/smartmeters/refuse%20powerpoint%202012%20final.pdf str 23.

(pozn. prekladateľa: v trochu zjednodušenej podobe by som interpretoval daný text približne takto. V ľudských bunkách prebiehajú rôzne biochemické deje v podobe určitej presne sa opakujúcej kaskády chemických reakcií. Pokiaľ sa nastaví správna rádiová frekvencia, ktorá trafí rezonančnú frekvenciu niektorej zo zúčastnených chemických molekúl, táto biologická kaskáda sa môže spomaliť, zastaviť, resp. vykonať nežiadúcim spôsobom a tým pádom sa pozmení zdravotný stav zasiahnutej osoby – v drvivej väčšine situácií k horšiemu. Praktické príklady, ktoré ma napadajú, môžu byť napríklad narušenie správnej tvorby hormónov, narušenie správneho šírenia nervových vzruchov, poškodenie dôležitých metabolických procesov v bunkách atď. Výsledkom môžu byť práve prejavy problémov s rozmýšľaním, kŕče, stavy podobné infarktu až po vznik rakoviny.

Čo sa týka samotných zdrojov ožiarenia, ako ideálny nástroj účinku ma napadajú práve mobily vo vrecku človeka. Sú v tesnej blízkosti tela, takže poškodzujú iba telesné orgány jeho majiteľa, pričom sa nedá vylúčiť, že je možné na diaľku mobil aktivovať tak, aby cielene ožaroval iba vybrané osoby. )

——————————————————————————————–

Mikrovlnovanie Iračanov “pacifikačnými” lúčmi

Mobilné vysielacie veže v Amerike sú maskované/utajené vojenské vysielače. Toto je informácia z linkovaného novinového článku” (pozn. prekladateľa: primárny zdroj sa mi nepodarilo dohľadať)

“V Iraku sú na skrytých miestach umiestňované plastové zariadenie nazývané “gombíky” (poppers) a “dómy” a po tom, čo sú tieto zariadenia aktivované, tieto utajené vysielače vysielajú široký kruh neviditeľnej energie schopnej prechádzať cez kov, betón a ľudskú lebku až do vzialenosti pol míle ďaleko. Tieto vysielače pochádzajú od US Navy a zapĺňajú oblasť ULF, VLF a UHF frekvenciami.

Iračania netušia nič o smrtiacej, tichej a neviditeľnej vojne, ktorá proti nim prebieha. Akonáhle sú vysielače zapnuté, ich cieľom sa stávajú mužskí bojovníci rozzúrení brutálnym americkým bombardovaním, ktoré poškodilo prakticky úplne každú budovu v ich kedysi prekvitajúcom “Meste mešít” a ktoré vysídlilo štvrť milióna pôvodných obyvateľov a zabilo tisícky detí, žien a starých ľudí v ich vlastných domoch.

Tieto frekvencie spôsobujú u zasiahnutých ľudí, že stratia úplne všetku motiváciu k ďalšiemu boju a pomste.”

zdroj: http://www.stopthecrime.net/smartmeters/refuse%20powerpoint%202012%20final.pdf str. 24

Rovnaká téma z iných článkov:

7. EMF vysielače (“poppers”) rozmiestnené počas druhej Vojny v Zálive. V neskorších fázach druhej Vojny v Zálive boli rozmiestnené vysoko výkonné EMF zariadenia (poppers) (malé gule, v skutočnosti EMF vysielače) za účelom ukľudnenia a pacifikovania davov, ale neboli účinné a iba spôsobovali americkým vojakom bolesti hlavy a robili ich podráždenými.

zdroj: https://www.veteranstoday.com/2018/10/08/secret-and-silent-frequency-wars/

(tieto zariadenia) Boli rozmiestnené v Iraku v podobe malých dómovito tvarovaných gombíkov (poppers) a umiestnené na strechy budov. Boli neúčinné a obvykle spôsobovali americkým vojakom bolesti hlavy a nevoľnosť. Bolo to podobné ako s väčšinou produktov Americkej obrany, kde propagované vlastnosti boli iba zriedkavo dosiahnuté, keď boli tieto obvykle chybové produkty nasadené do praxe.

zdroj: https://www.veteranstoday.com/2016/03/08/psychotronic-firewalls-against-public-truth/

 

———————————————————————————-

Jeden odbornejší úryvok:

Proces, akým mikrovlny narušujú činnosť nervových buniek a dokážu vytvárať falošné signály:

(úryvok)

“Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím nabitých iontů.

K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů. K této změně dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu”, kterým je kapalina uvnitř nervových vláken.

V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů”. K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze. Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu.”

zdroj: https://web.archive.org/web/20170516154637/http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10074-zabijeni-lidi-na-dalku-zrejme-realita-v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-lidskeho-organismu  (pôvodný článok bol zmazaný, dávam odkaz na archívnu kópiu, v ktorej tiež fungujú všetky medzičasom nefunkčné odkazy na detailové štúdie)

moja kópia so zvýraznením najzaujímavejších častí článku: https://diskuter.wordpress.com/2019/01/17/technologia-mikrovlnnych-zbrani-na-manipulovanie-psychiky-a-zdravia/

———————————————————————————————————-

Iný zdroj:

História vývoja zbraní na ovládanie mysle

(Úryvky z veľmi dlhého článku mapujúceho históriu vývoja zbraní na ovládanie mysle)

Experimenty Dr. Rossa Adeya s elektromagnetickým ovládaním emocionálnych stavov

Vo svojej priekopníckej práci Dr. Ross Adey zistil, že emocionálne stavy a správanie človeka je možné na diaľku ovplyvňovať čisto umiestnením subjektu do elektromagnetického poľa.

Pomocou nasmerovania nosnej frekvencie na stimulovanie mozgu a použitím amplitúdovej modulácie na tvarovanie vlny aby napodobňovala požadovanú EEG frekvenciu, bol Adeyschopný vnútiť svojim subjektom 4,5 CPS theta rytumus.

Adey a ďalší skompilovali kompletnú knižnicu frekvencií a pulzačných taktov , ktoré dokážu ovplyvniť myseľ a nervový systém. (…)

Na základe svojich výskumov je Adey znepokojený environmentálnymi expozíciami ľudí frekvenciami 1 až 30 Hz (cyklov za sekundu), či už ako nízke frekvencie alebo amplitúdové modulácie na mikrovlnných a rádiových frekvenciách, pretože tieto dokážu fyziologicky interagovať s mozgom dokonca aj na veľmi nízkych energetických hustotách.

Experimenty Dr. Ewena Camerona v oblasti mentálneho programovania

Ďalšie štúdie vykonané Dr. Ewenom Cameronom a financované CIA boli smerované na vymazávanie pamäte a vnútenie nových osobností nedobrovoľným pacientom.

Cameron zistil, že liečba elektrošokmi spôsobovala amnéziu. Zostavil program, ktorý nazýval “de-pattering” (v preklade niečo v zmysle odstránenia vzorcov štruktúr), ktorý mal ako efekt vymazanie pamäte vybraných pacientov. Ďalší výskum ukázal, že subjekty môžu byť transformované do podoby prakticky úplne prázdneho stroja (Tabula Rasa) a potom preprogramovaní pomocou techniky, ktorú nazval “psychic driving” (preložiteľné ako psychické riadenie/šoférovanie).

Po tom, čo bola jeho práca zverejnená (ako výsledok FOIA skúmania), vypuklo tak veľké rozhorčenie verejnosti, že Cameron bol nútený celý výskum ukončiť a nedôstojne odísť do dôchodku.

Operácia Pandora

(…) Dr. Milton Zarat, ktorý sa podujal zanalyzovať pre CIA sovietsku literatúru o mikrovlnách, napísal:

Ohľadom netepelného ožiarenia Sovieti veria, že elektromagnetické pole indukované mikrovlnným prostredím ovplyvňuje bunečnú membránu a to vedie k nárastu excitability alebo k nárastu úrovne excitácie nervových buniek. Prostredníctvom opakovanej alebo nepretržitej expozície vedie zvýšená excitabilita k stavu vyčerpanosti buniek cerebrálneho kortexu“.

(moja poznámka: toto môže platiť na ľudí, ktorí sa dlhodobo nachádzajú v prostredí s vplyvom wifi žiarenia, ktoré týmto spôsobom preťaži a vyčerpá ich nervové bunky a začne postupne začne spôsobovať pocity mozgovej únavy, zlyhávania pamäte a neschopnosti sa sústrediť. Možno práve preto sa globalistické elity tak veľmi snažia, aby bol človek doslova na každom kroku obklopený hromadou wifi žiaričov)

1976: Sovieti používajú ELF vysielania ako zbraň na ovládanie mysle

4. júla 1976 sedem gigantických vysielačov na Ukrajine, poháňaných Černobylskou jadrovou elektrárňou, vysielalo smerom na Západ 100 MegaWattovú rádiovú frekvenciu , ktorá obsahovala 10 Hz ELF frekvenciu na kontrolu mysle.

Podľa amerického vedca Dr. Andrija Puharicha, sovietske pulzy sa nachádzali vo frekvenčnej zóne ľudských mozgových frekvencií.

Spolu s dr. Bobom Beckom preukázal, že sovietske vysielania boli zbraň. Zistil, že 6,65 Hz frekvencia spôsobí depresiu a 11 Hz frekvencia môže spôsobiť manické a výtržnícke (riotous) správanie. (…)

Boli mikrovlnné zbrane vyvinuté a otestované v praxi?

Súdiac podľa množstva jednotlivcov a skupín, ktoré prichádzajú so sťažnosťami na elektronické terorizovanie, tak odpoveď je zrejme “áno”.

Kim Besley z Greenham Common Women’s Peac Camp zostavila značne rozsiahly katalóg efektov, ktoré boli dôsledkom nízkofrekvenčných signálov vychádzajúcich z U.S. Grenham Common základne, zjavne cieliacich na ženské demonštrantky.

Zoznam efektov zahŕňa: vertigo, krvácanie zo sietnice (retinal bleeding), opálená/spálená tvár (dokonca aj v noci), nevoľnosť, poruchy spánku, palpitácie, neschopnosť sústredenia, strata pamäte, dezorientácia, silné bolesti hlavy, dočasné paralýzy, chybová rečová koordinácia, podráždenosť a pocity paniky v situáciach bez dôvodu na paniku. Identické a podobné efekty boli hlásené aj z ďalších častí sveta a zdajú sa byť značne bežné/typické medzi tzv. “obeťami”.

Mnohé z týchto symptómov boli asociované v lekárskej literatúre s expozíciou mikrovlnami a predovšetkým ako výsledok nízko intenzívnych a netepelných expozícií.

(atď, samotný článok je veľmi dlhý, presahujúci moje možnosti prekladov. Možno sa však k nemu neskôr vrátim v samostatnom blogu)

zdroj: http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/

.

Súvisiace články:

This entry was posted in Mind Control, Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s