Epidémia neplodnosti 9. Maltuziáni a eugenici. História myšlienky redukcie svetovej populácie

Poznámky z knihy Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia

Maltuzianizmus

…autorom je anglikánsky pastor Thomas Robert Malthus s jeho dielom “An Essay on the principle of Population” z roku 1798, ktorá sa stala základom všetkých budúcich debát o hrozbe premnoženia planéty a nutnosti likvidovať “nadbytočných jedákov” všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa zabránilo hrozbe údajného hladomoru.

…ekonomicky neužitoční ľudia nemajú z pohľadu maltuzianizmu právo na život

…maltuzianizmus bol postupne prebratý do agendy Rockefellerovej nadácie, OSN, Rímskeho klubu a ďalších “aristokratických” kruhov, ktoré majú predstavu, že problém svetovej chudoby sa najlepšie vyrieši fyzickou likvidáciou chudobných ľudí.

…str. 39 spomína pozoruhodnú “predpoveď” OSN , ktorá *vie*, že v priebehu 21. storočia poklesne celosvetová plodnosť žien na 2,1 dieťaťa na ženu a že v rozvojových krajinách klesne do roku 2050 pod úroveň nahraditeľnosti populácie.

…v rámci moderných snáh o redukciu populácie sa intenzívne angažuje Rockefellerova nadácia, ktorá okrem iného financovala vývoj antikoncepčnej tabletky a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá sa zaoberá témami sterilizácie a potratov.

Margret Sangerová a eugenické hnutie

…pôsobila na prelome 19. a 20. storočia, je zakladateľkou myšlienky eugeniky, podľa ktorej majú právo na reprodukciu iba geneticky “nadradení” ľudia a tí geneticky podradní majú byť sterilizovaní.

…zakladateľka Americkej ligy pre kontrolu pôrodnosti (American Birth Control League, 1921), ktorá sa neskôr pod názvom “Marie Stopes International” stala jednou z najväčších svetových organizácií na výkon potratov.

…činnosť Sangerovej bola od 1930tych rokov masívne finanče podporovaná Rockefellerovcami.

…predstava eugenikov a Sangerovej v rámci pomoci chudobným ženám spočívala v ponuke bezplatnej sterilizácie a potratov. V skutočnosti chudobné ženy netúžili po antikoncepcii, ale po lepšej zdravotnej starostlivosti a lepšom životnom štandarde pre svoje deti

…Liga pre kontrolu pôrodnosti sa v roku 1942 premenovala na “Medzinárodnú federáciu pre plánované rodičovstvo“, aby tak unikla neželanému porovnávaniu s nacistickými programami.

…v nemecku bola r. 1952 založená jej pobočka “Pro Familia“, ktorá však ironicky ako hlavnú službu ponúka potraty

…jeden z posledných životných úspechov Sangerovej bolo víťazstvo v súdnom spore v USA, ktorým r.1965 dosiahla zrušenie zákonného zákazu používania prostriedkov na zabránenie tehotenstva

zdroj: Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia (2013)
http://www.nwoo.org/download/knihy/Gabriele_Kuby-Globalna_sexualna_revolucia.pdf , str 38-42  (zbytok knihy sa venuje priekopníkom a stratégiam homo-sexuálnej agendy, čo sa dá chápať jedna zo stratégií plánu na redukciu svetovej populácie, ale v tomto kontexte to nie je podstatné)

Z modernejšej doby doplním ešte ďalšie informácie:

…Eugenici cynicky očakávali, že druhá svetová vojna výraznejšie zredukuje svetovú populáciu. Počet obetí v rozsahu 65-80 miliónov (čo bolo približne 2-4% z populácie zasiahnutých krajín) bol pre eugenikov a maltuziánov veľkým sklamaním. Ukázalo sa, že redukcia populácie pomocou otvorenej agresie nemá nádej na úspech, pretože veľmi rýchlo budí obrannú reakciu napadnutého národa a veľmi ľahko umožňuje identifikovať útočníka.

…Preto po skončení druhej svetovej vojny eugenici definitívne opustili myšlienku redukcie svetového obyvateľstva násilnými postupmi a presunuli svoju pozornosť k nenápadným a nenásilným stratégiam (podpora antikoncepcie, vývoj nových epidémií, tajné šírenie neplodnosti)

…Obmedzenie svetovej pôrodnosti sa stalo dôležitou súčasťou agendy novozriadených “svetových” inštitúcií: OSN, Svetová banka (obe založené krátko po skončení druhej svetovej vojny), neskôr Rímsky klub (založený v 1970tych rokoch)

…v 1960tych rokoch nastupuje na trh prvá tabletka s hormonálnou antikoncepciou, ktorá následne vo veľmi krátkom čase viedla vo vyspelom svete k dramatickému prepadu pôrodnosti. Ďalší vedľajší dôsledok nástupu éry antikoncepčných tabletiek bol rýchly rozpad tradičného spôsobu sexuálnej zdržanlivosti a monogamie v partnerských vzťahoch a nástup éry promiskuity a rozpadnutých rodín. Nestabilita v partnerských vzťahoch ďalej prehlbovala pokles vôle k plodeniu potomkov.

…v roku 1974 bolo vypracované Henrym Kissingerom slávne memorandum NSSM-200 a predložené na schválenie prezidentovi Geraldovi Fordovi. V ňom sa otvorene písalo o nutnosti zredukovať pôrodnosť v krajinách tretieho sveta, pretože rastúca populácia v týchto krajinách ohrozovala americké ekonomické záujmy a americký prístup k prírodným zdrojom tretích krajín. Viac info o memorande tu: https://diskuter.wordpress.com/2017/10/18/new-world-order-novus-ordo-seclorum-novy-svetovy-poriadok-co-to-bude-znamenat-v-praxi/#3 (skrátená verzia) a tu: http://www.nwoo.org/2016/12/06/nssm-200-americky-plan-globalniho-demografickeho-rizeni/ (neskrátená verzia) . Memorandum bolo odtajnené v roku 1990, keď sa Američanom zdalo, že už sú dosť silní na to, aby ho potrebovali skrývať pred svetovou verejnosťou.

…V 1980tych a 1990tych rokoch prebiehali v krajinách “tretieho sveta” rôzne “rozvojové programy” pod záštitou OSN a Svetovej banky, spojené s pretláčaním nútenej sterilizácie chudobných žien. To postupne začalo budiť veľkú nevôľu v cieľových krajinách a tak musela OSN stratégiu nútených sterilizácií opustiť a presunúť sa k ešte skrytejším stratégiam pomocou nenápadného šírenia látok poškodzujúcich plodnosť. Sem patria všetky stratégie, ktoré boli vymenované v predošlých dieloch tohto seriálu (hormonálne toxické chemikálie v plastoch, domácnosti a poľnohospodárstve, gmo potraviny, sterilizanty v pitnej vode atď).

…Jednou z najnovších stratégií je vytváranie neplodnosti pomocou kontaminovaných vakcín, najčastejšie v podobe vakcín proti tetanusu a záškrtu. Na moje prekvapenie existujú verejne dostupné výskumy, ktoré skúmali možnosti vyvolávania neplodnosti pomocou vytvorenia autoimunity proti pohlavným hormónom, spermiám a hormónom potrebným na udržanie tehotenstva. Viac info tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-ockovania-4-vakciny-sposobujuce-neplodnost/ . Okrem toho sú verejne vyvíjané aj formy čipovej antikoncepcie pomocou, ktoré je možné implantovať ženám počas očkovania a ktoré by po presne určenú dobu (obvykle 16 rokov) do žien uvoľňovali sterilizačné látky.

…Snom globalistov je dosiahnuť stav, kedy by sa deti rodili iba na základe tzv. “povoleniek”. Úradne prikazované počty detí však nemajú dlhodobú šancu na úspech a tak je hlavnýcm cieľom dosiahnuť, aby boli všetci ľudia v základných podmienkach neplodní a iba vybraným skupinám by štát schválil otehotnenie umelým oplodnením. Tak by sa konečne splnil sen eugenikov na to, aby deti mali iba “kvalitní” ľudia a sen maltuziánov, aby sa svetová populácia zredukovala na úroveň 19. storočia.

…Pridám ešte zopár mien, ktoré v súčasnosti stoja za depopulačnými programmi: David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg a Warren Buffett. Ak sa nemýlim, všetci sú Židia.

…Navyše, židovský talmud píše toto: Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“  Náhoda? Asi nie, pretože hoci pôrodnosť väčšiny krajín sveta sa pohybuje od 0,9 po 1,4 dieťaťa na ženu, tak židovské ženy v Izraeli majú z nepochopiteľných dôvodov pôrodnosť 3,1 dieťaťa, dokonca viac ako arabské Palestínčanky (zdroje: články:  1, 2, , infografiky: 3, 4 , všetko židovské noviny)

.

Na záver zopár zaujímavých úryvkov (screenshotov) z vyššie citovanej knihy od Gabriele Kuby:

  1. OSN už v roku 2002 “vedela”, že v roku 2050 poklesne pôrodnosť v rozvojových krajinách pod úroveň udržania populácie

2) Theodore Roosvelt hovorí o eugenike a o nutnosti sterilizovať menejcenných občanov. Dnes by sme daný citát bez zaváhania pripísali nacistom z čias Tretej ríše.

3) Rodina superboháčov Rockefellerovcov prišla s myšlienkou, že najlepší spôsob, ako vyriešiť problém svetovej chudoby, je znemožniť chudobným ľuďom mať deti.

4) najnovšie trendy: David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg a Warren Buffet ako bojovníci proti svetovej chudobe pomocou antikoncepcie a sterilizácií. Sterilizačný čip z dielne Nadácie Billa Gatesa.

———————

 

Všetky súvisiace diely seriálu:

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia:

1. Kapitola – endokrinné disruptory v plastoch, pesticídoch, čistiacich prostriedkoch, elektronike, fast-foodoch a priemyselných odpadoch.
https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/epidemia-neplodnosti-co-nam-media-nepovedia/

2. Kapitola – hormonálna antikoncepcia, sterilizačné vakcíny, kontaminovaná pitná voda
https://diskuter.wordpress.com/2015/03/12/epidemia-neplodnosti-ii-dalsie-faktory/

3. Kapitola – spoločenské faktory, promiskuita, rozvodovosť, záhadná strata záujmu o sex
https://diskuter.wordpress.com/2015/11/22/epidemia-neplodnosti-iii-dalsie-dokazy-o-zamernom-umysle/

4. Kapitola – GMO potraviny spôsobujú neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia-neplodnosti-iv-gmo-potraviny/

5. Kapitola – perspektívy do budúcnosti. Pokiaľ sa nezmení súčasný trend, niekedy okolo roku 2060 sa narodia posledné deti.
https://diskuter.wordpress.com/2016/01/29/epidemia-neplodnosti-v-trendy-do-buducnosti/

6. Kapitola – genocídne plány elít proti ľudstvu. Prehľad najrôznejších uniknutých plánov depopulácie planéty, dokazujúcich, že pokles pôrodnosti vôbec nemusí byť náhoda.
https://diskuter.wordpress.com/2016/02/26/epidemia-neplodnosti-vi-genocidne-plany-svetovej-elity-proti-ludstvu/

7. Kapitola – kariéra vs. materstvo. Systém a média tlačia na ženy, aby sa vzdali materstva ako čohosi podradného a obetovali svoje plodné roky otročeniu pre korporácie
https://diskuter.wordpress.com/2016/06/04/epidemia-neplodnosti-vii-kariera-verzus-materstvo/

Riziká očkovania 4. Vakcíny spôsobujúce neplodnosť
https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-ockovania-4-vakciny-sposobujuce-neplodnost/

8. Kapitola – Bisfenol A, Bisfenol S. Neplodnosť z termopapierových účteniek
https://diskuter.wordpress.com/2018/07/25/epidemia-neplodnosti-8-bisfenol-a-bisfenol-s/

Rozcestník na všetky diely seriálu:

https://diskuter.wordpress.com/category/epidemia-neplodnosti/

 

This entry was posted in Epidémia neplodnosti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s