Knihy Davida Dukeho: Moje probuzení (1998), Židovský rasizmus (2001). Krátka recenzia a poznámky k témam

David Duke je americký aktivista za práva bielych američanov a bývalý člen hnutia Ku Klux Klan. Vo svojich knihách sa venuje témam tabuizovaného pohľadu na rasové rozdiely a na negatívne stránky židovského svetového vplyvu.

V rokoch 1989-1992 bol poslancom Luisianskej snemovne reprezentantov. Výraznú pozornosť americkej verejnosti získal, keď kandidoval na pozíciu guvernéra Louisiany a do amerického senátu. V oboch prípadoch síce neuspel, ale získal približne 40% hlasov, pričom, ako tvrdí, získal 60% hlasov bielych voličov.

V súčasnosti má ako “osoba nežiadúca” zákaz vstupu do mnohých krajín EU. Ako kuriozita sa dá spomenúť incident z roku 2009, kedy ho v Prahe zatkla a na 1 deň uväznila česká polícia, keď sa pripravoval na sériu 3 prednášok pri príležitosti českého vydania jeho knihy. Obvinenie: “popieranie alebo schvaľovanie nacistických zločinov”, hroziaca trestná sadzba 3 roky. Po výsluchu bol prepustený a dostal príkaz okamžite opustiť republiku. Obvinenia boli neskôr úplne stiahnuté.

Vydal dve knihy:

– v roku 1998 knihu My Awakening: A Path to Racial Understanding (Moje probuzení: Cesta k rasovému porozumění )

– v roku 2001 knihu Jewish Supremacism: My Awakening to the Jewish Question (Židovský rasizmus: Moje prebudenie do židovskej otázky)

Obe knihy sú obrovské svojím rozsahom. Prvá kniha má 758 strán, druhá má 220 strán drobného písma. Nie je v mojich silách ani časových možnostiach prečítať a spoznámkovať celý text oboch kníh. Preto nasledujúci blog je len akýsi letmý náhľad do tém a spôsobu písania knihy.

Prvá jeho kniha “Moje probuzení” sa venuje trom tematickým okruhom:

1) rasová otázka a dôvody, prečo je nevhodné kríženie medzi rasami
2) židovská otázka, židovský šovinizmus, antisemitizmus, holokaust atď.
3) autobiografické ohliadnutie za svojím životom aktivistu od jeho začiatkov v 1960tych rokoch až po súčasnosť.

Kvôli spôsobu písania (autografický štýl miešaný s odbornými faktami a politickými názormi), ako aj kvôli silne kritickému pohľadu na židovstvo a rasovú otázku, býva jeho kniha niekedy označovaná ako “malý Mein Kampf”.

Druhá jeho kniha “Židovský rasizmus” (vhodnejší preklad by bol “Židovský šovinizmus”, moja pozn.) je v zásade prepublikovaný prostredný tematický blok z jeho prvej knihy venovaný téme židovskej otázky. Niektoré kapitoly sú úplne identické, v niektorých bola určitá téma rozšírená o pár viet ďalších podrobností. Niektoré témy, ktoré sa týkali aktuálnych udalostí boli v druhej knihe aktualizované o najnovší vývoj. Najvýraznejší rozdiel, ktorý som postrehol, bolo pridanie rozsiahlej podkapitoly venujúcej sa židovskému podielu na udalostiach 11.septembra 2001.

.

Nasledujúce texty sa týkajú komentárov ku knihe 1, ktorú som aspoň zbežne stihol prelistovať.

Dojmy:

Ťažisko knihy je zamerané na Dukov boj za práva bielych američanov (označovaných v knihe provokatívne pojmom “európski američania”) proti nadprávam černochov, ktoré získali počas 60. rokov a ktoré postavili belochov do pozície čoraz viac diskriminovanej skupiny.

Už v tejto prvej knihe Duke naznačuje, že chrbát nadprávam černochov držia z pozadia americkí židia, ktorí sú prešpikovaní celou americkou politikou a že práve oni mu robili najviac problémov pri jeho boji za práva belochov.

História jeho života sa točí okolo jeho pôsobenia v modernizovanej verzii amerického Ku Klux Klanu, odkiaľ neskôr postúpil do politiky a dostal sa do miestneho parlamentu.

Vzhľadom na obrovský rozsah knihy nie je šanca prečítať ju len tak narýchlo na jedno posedenie. Z náhodných úryvkov sa dá usudzovať, že Duke je ohromne inteligentný a má obrovský rozhľad v literatúre (cca 300 citovaných knižných zdrojov)

Text je písaný dobre čitateľne a často dynamickým príbehovým štýlom.

Väčšina kapitol knihy sa drží schémy, kde popisuje svoju cestu, ako v priebehu života získaval informácie k príslušnej téme a ako sa v dôsledku toho vyvíjali jeho názory.

V poslednej tretine knihy, kde popisuje svoj život, sa miešajú jeho osobné zážitky a rodinné zážitky s jeho postupne sa vyvíjajúcimi politickými názormi a popisom vzostupu jeho politickej kariéry.

.

Náhľady do tém jednotlivých kapitol.

.

Prvá tretina knihy (Kapitola II) je venovaná otázkam rasovej teórie.

– rozum

– inteligencia

– dedičnosť verzus prostredie

– evolúcia rás

– vplyv farebnej rasy na spoločnosť…

.

Druhá tretina knihy (Kapitola III) je venovaná problémom spolužitia so židmi.

– židovská otázka

– židovský rasizmus

– židia a komunizmus, židia a občianske práva

– židia ovládajúci média

– židia ovládajúci americkú politiku

– príčiny antisemitizmu

– téma holokaustu

Túto časť knihy v mierne aktualizovanej a rozšírenejšej podobe rozpísal v svojej druhej knihe “Židovský rasizmus”

Zopár kapitol, čo som prelistoval:

Kapitola III.15 “Židovská otázka” (s.255-276)

…popisuje svoju cestu k zisteniu, že židia nie sú taký mierumilovný národ, ako sa všade v médiach tvrdí a že boli zodpovední za hrôzovládu a masakre bolševickej komunistickej revolúcie v Rusku r. 1917, napriek tomu, že médiami sú tieto udalosti pripisované Rusom.

…pozastavuje sa nad tým, ako je možné, že ešte v 1930tych rokoch bola informácia o židovskom pôvode bolševikov v médiach všeobecne známa, ale v 1960tych rokoch to bola novinka nielen pre neho ako študenta, ale dokonca aj pre jeho učiteľov, ktorí o tom počuli od neho po prvý raz

…v knihe je spomínané, že bolševici sú zodpovední za zavraždenie 25 až 40 miliónov Rusov, mnohonásobne viac, než bolo židov údajne zabitých Hitlerom (s.461)

Kapitola III.16 “Židovský rasizmus” (s.277-298)

…popisuje jeho zoznámenie sa s nenávistnosťou textov v židovskom Talmude, ktorý bol dôsledne ukrývaný pred očami nežidov, nebol k dispozícii nikde v knižniciach a dal sa zohnať iba za veľmi vysokú cenu sprostredkovane cez miestne synagogy.

…taktiež cituje početné genocídne citáty zo Starého zákona v Biblii.

Kapitola III.21. “Kořeny antisemitizmu”

…dlhočizná kapitola, venujúca sa okrem iného témam:

– židovské obchodné praktiky

– úžera (lichva)

– vplyv židov v bankovníctve a burzových špekuláciach

– židovský podiel vo vrcholovom zločine. Americká mafia je v skutočnosti židovská, rovnako “ruská” mafia je v skutočnosti židovská. (str. 397-403)

– židovský podiel na obchode s otrokmi. Židia boli od pradávna angažovaní v obchodovaní s otrokmi a to ako s tými čiernymi (18. storočie) tak aj s bielymi (európania boli obeťmi židovského otrokárstva skoro 1200 rokov!) (str. 403-408)

– židovský podiel na obchode s bielym mäsom. Židia dodnes zastávajú rozhodujúcu pozíciu v svetovom obchode s nútenou prostitúciou, ktorej obeťami sa stávajú hlavne slovanské ženy – rusky, ukrajinky – a ktoré smerujú okrem iného do bordelov v Izraeli. (str. 408-4012)

– neloajálnosť. Židia vždy podrážali domáce obyvateľstvo v prospech okupačných armád

– atď.

Kapitola III.23. “Otázka holokaustu” (str. 458-507)

V prvej časti kapitoly popisuje svoju cestu, ako začal pochybovať o korektnosti tvrdení o židovskom holokauste (napríklad tým, že si uvedomil, že média úplne mlčia o masovom vraždení páchanom komunistami na kresťanoch, hoci sa jednalo o desaťnásobne viac obetí, ako boli obete na židoch a jednalo sa často o historicky výrazne nedávnejšie obete, nezriedka aktuálne prebiehajúce, napríklad v Kambodži). Začal sa diviť, prečo sú americké deti tak vytrvalo vystavované iba správam o holokauste židov (vrátane filmov, výstav a povinného predmetu v škole) a o iných prípadoch sa úplne mlčí.

Potom k podkapitole “Tři slavné oběti holocaustu” popisuje príbehy troch slávnych židov, ktorí skončili v Osvienčime, ale napriek tomu neboli splynovaní: Anna Franková zomrela na týfus počas evakuácie pred blížiacou sa ruskou armádou (s.466), Elie Wiesel sa rozhodol nechať sa evakuovať z osvienčimskej nemocnice nemeckou armádou, hoci dostal na výber počkať tam do príchodu Rusov. A Simon Wiesenthal si v Osvienčime podrezal žily a nemeckí dozorcovia ho napriek tomu odviezli do nemocnice a zachránili mu tam život.(s.467)

Ďalej písal, že si porovnal verzie Encyklopédie Britanica, ktorá prvých 10 rokov po skončení ww2 nepísala o žiadnych plynových komorách a prvé tvrdenie sa objavilo až vo vydaní z 1960tych rokov. (s.468-469)

Vyvracia legendu o výrobe mydla z popravených židov. (s.479)

Píše o prenasledovaní ľudí, ktorí spochybnili oficiálnu holokaustovú verziu: či už sa jednalo o historikov, odborníkov na chémiu a konštrukcie väzníc až po prípady potrestaných sudcov, ak dali popieračom príliš mierne tresty. Kapitola “Potláčaní holocaustových kacířú” (s.482) a “Boj proti revizionizmu” (s.490) popisuje početné prípady (s.490), kedy ľudia boli za zverejnenie odbornej štúdie, rozhovor pre média, či dokonca len preklad zahraničného odborného textu obžalovaní a odsúdení natvrdo do väzenia, poprípade čelili snahám o finančné zruinovanie alebo fyzickým vyhrážkam.

Kapitola III.22 “Izrael: Židovský rasizmus v akci”

…okrem iných tém spomína v závere kapitoly incident s americkou loďou Liberty (s.452), ktorú sa v roku 1967 počas 6-dňovej vojny pokúsilo izraelské letectvo cielene potopiť, aby zvalilo vinu na Egypt a zatiahlo USA do vojny na svojej strane. Vďaka mimoriadnemu odhodlaniu a vynaliezavosti námorníkov loď prežila napriek niekoľkohodinovému systematickému bombardovaniu. Napriek tomu, že sa americká vláda dozvedela pravdu o incidente, Izreal nebol nikdy verejne potrestaný a naopak preživší námorníci boli vládou umlčiavaní, aby o prípade verejne nerozprávali.

.

Posledná tretina knihy (Kapitola IV)

Iba zbežne som prelistoval poslednú tretinu knihy, kde Duke popisuje svoj život a zbieranie informácií o rasovej otázke v rámci cestovania okolo celého sveta.

Námatkou niektoré témy:

29. Má indická odysea

…o tom, ako došlo k zmiešaniu vyspelej a nízkej rasy v Indii, napriek kastovému systému, a pôvodná vysoko vyspelá civilizácia Indie silne upadla

30. Chuť Izraele

…?

31. Řecko

…znovu o tom, ako vyspelá staroveká civilizácia grécka upadla po zmiešaní s inými národmi

32. Do evropy a domů

…začiatky jeho politického angažovania v dobe na vysokej škole

33. V Břiše šelmy

…veľmi drsná kapitola o tom, ako ho na základe falošného obvinenia zatkli a strčili do černošského väzenia, kde mu išlo doslova o život, rovnako aj jeho priateľom a jeho priateľke Chloe. Veľmi brutálny popis, ako vyzerajú podmienky v americkom väzení, kde je homosexuálne znásilňovanie väzňov na bežnom poriadku a človek podozrivý z relatívne banálneho zločinu môže prísť vo väzení k mnohonásobne väčšej traume, než bol jeho pôvodný zločin.

34. Rytíří ku klux Klanu

…jeho pôsobenie v KKK, kde sa podujal hnutie zreformovať a zmodernizovať. Je tam tiež zmienka o počiatkoch vzniku hnutia v dobách po skončení Občianskej vojny, kedy Sever zaviedol politické reštrikcie proti porazenému Juhu, ktoré spočívali v tom, že odobral volebné právo väčšine južanských mužov a naopak ho dal južanským černochom. Na dve desaťročia sa tak Južania ocitli pod vládou vedenou černochmi a Severanmi platenými bábkami a práve táto frustrujúca skutočnosť bezprávia viedla k založeniu domobrany v podobe Ku Klux Klanu (str. 553).

36. Velký drak a židovská psychika

…niečo o židovskej knihe Veľký drak, kde sa píše o výnimočnosti židov a opovržlivo sa vyjadruje o nežidoch a kresťanoch. Duke píše, že ak by takúto knihu napísal nežid, automaticky by čelil obvineniam z antisemitizmu, ale obrátene je to tolerované.

38. Politické vítězství

…o jeho kandidovaní do politiky

39. Árijská vize

?

40. Co teď musíme udělat

?

.

Celkový dojem z knihy

…všetky kapitoly sú písané veľmi dobre čitateľným, zaujímavým a pútavým štýlom. Vzhľadom na nenáročný literárny štýl sa v istom zmysle dá použiť aj ako oddychové čítanie.

…každá kapitola je venovaná mierne odlišnej ucelenej téme, pričom obvyklá konštrukcia textov v knihe je popis príbehu, ako sa z danou témou v mladosti zoznamoval, priebežne dopĺňaný odbornými faktmi a vývojom jeho politických názorov.

…kniha má veľmi veľký textový rozsah, takže je vhodná len pre ľudí s dostatkom voľného času. Kto však ten čas voľný má, určite doporučujem ako veľmi zaujímavé a podnetné čítanie.

.

Rôzne zaujímavosti:

…kniha vyšla oficiálne v obmedzenom náklade na slovenskom aj českom knižnom trhu. V súčasnosti však všetky kníhkupectvá vedú knihu ako “vypredanú”, pričom v súčasnej politickej klíme vidím ďalšiu reedíciu ako veľmi nepravdepodobnú.

…kniha je tiež vedená v katalógoch niektorých väčších knižníc, ale na moje prekvapenie, väčšina knižníc, kde som zo zvedavosti testoval jej dostupnosť ju vedie ako “nedostupnú” (s všeobecným komentárom, že kniha mohla byť zničená alebo odcudzená).

…len pre zaujímavosť, podobne “nedostupné” sú v knižniciach aj ďalšie “závadné” knihy, hlavne tie, ktoré sa kriticky vyjadrovali k téme židovstva. Sú síce vedené v katalógu, ale fyzicky sa už v knižnici nenachádzajú.

.

Zdroje:

David Duke: Moje probuzení: Cesta k rasovému porozumění (1998), 758 strán, český jazyk
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Moje_probuzeni-David_Duke.pdf

David Duke: Židovský rasizmus: moje prebudenie do židovskej otázky (2001), 228 strán, slovenský jazyk
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovsky_rasizmus-David_Duke.pdf

——————————————————————

Užitočné online knižnice

Ako som si overil, tak drvivá väčšina z kníh, ktoré sú v nasledujúcich troch online knižniciach, sa nedá zohnať žiadnym iným spôsobom. Nemajú ich na sklade kníhkupectvá a obvykle nie sú vedené dokonca ani v katalógoch najväčších slovenských a českých knižníc. A to bez ohľadu na to, že niektoré z nich boli oficiálne a legálne vydané pred nie viac ako 10 rokmi. A ak nejaká knižnica danú knihu predsa v katalógu má, tak je nedostupná, pretože ju údajne niekto “ukradol”.

.

K tejto téme pridám jeden cynický úryvok z brožúrky neformálne nazývanej “Katechismus židov v ZSSR” vydanej v Tel Avive v r.1986:

“Skupujte, ničte a nedopouštějte nová vydání spisů, které odhalují naši strategii i taktiku, a ukazují Židy v jiném, než námi vytvořeném světle. Žádný gój nesmí znát a pamatovat si skutečné příčiny židovských pogromů – v tomto případě smí slyšet pouze naši verzi. “

zdroj: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf (str. 453-458, verzia z .r 1986)

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Katechismus_Hebrejce_v_SSSR.pdf (verzia z r. 1946)

 

 

This entry was posted in Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s