Riziká mobilov a wifi sietí. 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou

Predošlá časť: 3. časť: 5G siete

Drvivá väčšina ľudí žije v naivnom presvedčení o absolútnej neškodnosti mikrovlnných bezdrátových zariadení. Obvykle podľa štýlu “nebolí ma to a doteraz ma to nezabilo, takže to musí byť neškodné”.

Štatistiky o škodlivosti sú v príliš skorom štádiu zbierania dát na to, aby ponúkli presvedčivý argument, ktorý by motivoval vlády k protiopatreniam. Nehovoriac o tom, že bezdrátový biznis má mnohomiliardový obrat, ktorého sa zodpovedné korporácie nebudú ochotné len tak ľahko vzdať.

Napriek tomu existujú už dnes skupiny ľudí, ktorí negatívne účinky EM vysielačov vnímajú a pociťujú v reálnom čase. Pre ich zdravotné problémy sa začal používať pojem “elektromagnetická hypersenzitivita” (EHS).

———————

K téme elektromagnetickej hypersenzitivity existuje pomerne rozsiahly text na wikipédii

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_hypersensitivity

…samotný článok z wikipédie je síce trochu nevyrovnaný, kedy niektoré odseky tému zľahčujú a spochybňujú, zatiaľ čo iné časti článku prinášajú výsledky rôznych prieskumov a medializovaných prípadov, ale aj tak prináša niektoré zaujímavé informácie.

Príznaky a prejavy

…popisované symptómy sa líšia medzi jednotlivými ľuďmi. Najčastejšie sú popisované bolesti hlavy, únava, stres, poruchy spánku, pocity brnenia/mravčenia/bodania v pokožke (skin prickling), pocity pálenia a vyrážky, pocity bolestí v svaloch a iné. V niektorých prípadoch môžu byť prejavy natoľko intenzívne, že danú osobu výrazne obmedzujú vo fungovaní a pridávajú jej tak ešte navyše psychický stres.

…ako najčastejšie spomínaný zdroj problémov bývajú udávané stožiare mobilného signálu (74%), mobilné telefóny (36%), bezdrátové telefóny (29%) a elektrické vedenie (27%). Ohľadom WiFi neboli v článku percentá uvedené.

Príčiny

…tu wikipédia znovu zhadzuje tému tvrdením, že dvojito zaslepené vedecké štúdie nedokázali preukázať súvislosť medzi priamym vplyvom ožiarenia a zdravotnými problémami.

…napriek tomu niektoré iné štúdie výsledky našli, hlavne v podobe zvýšeného výskytu neurologických a rakovinových problémov u ľudí v blízkosti mobilných vysielacích veží a tiež zvýšený výskyt problémov s poruchami spánku a bolesťami hlavy. Predpokladá sa, že príčinou sú netermálne účinky elektromagnetických vĺn

…už v roku 1962 bolo preukázané, že mikrovlnnými vlnami s intenzitou hlboko pod tepelným prejavom je možné vyvolať u človeka stav tinitusu (zvonenie v ušiach) https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_auditory_effect

…niektoré štúdie naznačujú, že mikrovlnné žiarenie spôsobuje v organizme zvýšený oxidačný stres, ktorý je následne príčinou súvisiacej kaskády problémov. Taktiež sú indície, že EHS problémami trpia hlavne ľudia, ktorí majú aj ďalšie hypersenzitivity, napríklad vysokú precitlivelosť na nízke dávky chemických látok.

…potom wikipédia znovu pokračuje zhadzovaním témy na psychosomatické príčiny a tzv. nocebo efekt ( vopred očakávané zhoršenie zdravotného stavu, opak placebo efektu https://cs.wikipedia.org/wiki/Nocebo )

Miera výskytu

…sú tu spomínané rôzne štúdie, ktoré sa znažili zmapovať výskyt ľudí s elektrohypersenzitivitou.

…dotazníkový prieskum z roku 2002 v Kalifornii zistil 3% ľudí, ktorí hlásili EHS. (vzorka 2000 ľudí)

…podobný prieskum zo Švédska zistil 1,5% ľudí, ktorí hlásili EHS

…prieskum zo Švajčiarska r. 2004 našiel 5% výskyt (vzorka 2000 ľudi)

…rozsiahly prieskum z Británie r. 2007 (vzorka 20 000 náhodne vybraných ľudí) udal výskyt 4%

V podkapitole Society and culture sú popisované reálne medializované incidenty spájané s elektrohypersenzitivitou.

…prípad z roku 2010 v Juhoafrickej republike, kde sa kvôli sťažnostiam miestnych obyvateľov na zdravotné problémy spôsobené vysielačom mobilného signálu konalo verejné prejednávanie témy.

…súdna žaloba z roku 2012 z Nového Mexika, kde jeden človek žaloval svojho suseda za zdravotné problémy spôsobené jeho bezdrátovým telefónom, nabíjačkami, wifi a inými zariadeniami.

…súdna žaloba z roku 2015 z Massachusetts, v ktorej rodičia vinili školskú wifi sieť zo zdravotných problémov ich syna.

…v roku 2015 spáchala v Británii tínedžerka s depresiami samovraždu. Jej samovraždu rodičia pripisovali dôsledkom EHS.

…sú zdokumentované početné prípady ľudí, ktorí v snahe o vyhnutie sa elektromagnetickému žiareniu prestavujú svoje byty a zabudovávajú do nich EM tienenie. V Švédsku niektoré oblasti dokonca poskytujú pri prestavbách takýmto ľuďom granty určené na pomoc pre zdravotne postihnutých.

…v USA sa mnohí ľudia s EHS sťahujú do oblasti “National Radio Quiet Zone”, kde existuje z dôvodu vedeckých výskumov zákaz používania bezdrátových zariadení.

…bývalá nórska premiérka Gro Harlem Brundtland a vysoká predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa priznala, že trpí 25 rokov na EHS.

Zaujímavosť: tzv. Frey Effekt (anglicky microwave auditory effect, microwave hearing effect)

https://de.wikipedia.org/wiki/Frey-Effekt

Ide o fenomén, pri ktorom niektorí ľudia sú schopní počuť vysokofrekvenčné mikrovlnné žiarenie (100 MHz až 10 GHz) v podobe zvuku vo vnútornom uchu. Efekt bol laboratórne reprodukovaný a pravdepodobné vysvetlenie je v tom, že EM vlny vytvárajú v sluchovej kvapaline zahrievaním vlny s nepatrne kolísajúcimi teplotami, ktoré následne sluchový aparát interpretuje ako zvuk.

Zvuk je veľmi tichý a ľudia ho vnímajú iba v úplne tichom prostredí.

Každopádne by to vysvetľovalo, prečo niektorí ľudia udávajú, že sú schopní počuť zvuk elektromagnetických zdrojov, či už v podobe bzučania drátov vysokého napätia, pískania elektrospotrebičov alebo hučania (tzv. “hum”) radarov typu HAARP.

 

Nasledujúca časť: 5. časť: Mikrovlnné zbrane

Tematicky súvisiaci článok: 7. časť: Liečba a útlm príznakov elektro-hypersenzitivity

Všetky súvisiace články: https://diskuter.wordpress.com/category/rizika-wifi/

This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s