Riziká mobilov a wifi sietí. 3. časť. 5G siete (aktualizované 27.9.2018 a 15.10.2018)

Predošlá časť: 2. Riziká wifi signálu

Zatiaľ iba veľmi stručne, neskôr to možno rozpíšem.

V súčasnosti sa pripravuje sa nástup novej generácie mobilných sietí, tzv. 5G sieť (t.j. sieť 5. generácie), ktorej žiarivý aj dátový výkon bude mnohonásobne prevyšovať súčasné vysielacie zariadenia a štandardy.

To všetko má byť skombinované s internetom vecí (všetky domáce spotrebiče pripojené pomocou wifi na internet), plus inteligentné merače (smart meters), ktoré pomocou ad hoc vytvorenej siete budú hlásiť všetky svoje hodnoty centrálam bez nutnosti návštevy odpisových technikov…

——-

Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené (článok z roku 2017)
https://mobil.idnes.cz/nove-site-5g-testovaci-provoz-d2j-/mob_tech.aspx?c=A171015_140650_sw_internet_dvz

“Nový standard má samozřejmě přinést opět zrychlení a Deutsche Telekom prezentoval v Berlíně úctyhodný výsledek okolo 2 gigabitů za sekundu (250 MB/s). K dosažení takových rychlostí je potřeba využití technologie „Massive MIMO“ (multiple input/multiple output). To znamená více antén jak ve vysílacím zařízení, tak i na tom přijímajícím. Mobilní telefony s podporou 5G tak budou muset zdvojnásobit počet antén ze dvou na čtyři. […]

Sítě páté generace totiž zdaleka nejsou určené jen pro rychlejší internet do mobilních telefonů. Neustále roste počet přístrojů připojených k internetu a 5G je zamýšleno jako jednotný standard pro všechny. Má propojovat mobilní i pevné linky, autonomní auta, zařízení pro VR nebo internet věcí. […] ”

—–

Bezdrátová aliance, již brzy u vás v okolí: 5G (článok z roku 2018, dosť drsný)
http://www.zvedavec.org/pocitace/2018/07/7646-bezdratova-aliance-jiz-brzy-u-vas-v-okoli-5g.htm

“Stejně jako u každé technologie, i u této se tvrdí, že nabízí to nejvyspělejší: že její definice pokroku vyléčí neduhy společnosti nebo že učiní život snadnějším, neboť odstraní dřinu související se starými zařízeními. Bezdrátová aliance (Wifi Alliance) byla zorganizována jako celosvětová bezdrátová síť spojující „všechno, všechny, všude“ a slibuje „zlepšení téměř každého aspektu denního života“. Aliance, kterou nezajímají potenciální dopady na zdraví nebo životní prostředí, nadále prohlásila (a mohou mít pravdu), že na světě je více wifi zařízení, než lidí. A právě v této expozici všudy přítomným bezdrátovým technologiím spočívá problém.” […]

Současné emise frekvencí před 5G, používaných u dnešních komerčních komunikačních zařízení, jsou v rozsahu 300 MHz až 3 GHz, a 5G se stane prvním bezdrátovým systémem používajícím mikrovlny s frekvencí 30 až 300 GHz. Příkladem toho, o jaký jde rozdíl, je, že stávající LANS (lokální síťový systém) používá 2,4 GHz. […] Aktivní potlačovací systém, vyvinutý americkou armádou jako „nesmrtící“ perimetr a zařízení pro ovládání davu vyzařuje vysokofrekvenční bezdrátové záření o vysoké hustotě srovnatelné s 5G a emituje záření do okolí o 90 GHz. […]

Technologie 5G je navržena tak, aby přenášela větší objem dat, rychleji, prostřednictvím bezdrátového přenosu, a bude efektivní pouze na krátkou vzdálenost. Přes pevné materiály je špatně prostupná. Bude potřeba výstavby spousty nových antén a po zavedení bude anténa v každém 10. až 12. domě v městských oblastech, čímž masivně vzroste expozice, které se nelze vyhnout. […]

(oplatí sa prečítať celý článok. Píše o hrozbe vážnych zdravotných rizík 5G sietí, o ktorých sa cielene mlčí, o zavádzaní “internetu vecí” a umelej inteligencii. Mnoho odkazov na externé články)

Zaujímavá je aj diskusia pod článkom, pričom niektoré príspevky stoja naozaj za pozornosť:

—-

Sieť 5G je často podozrievaná ako cielene vyvíjaný nástroj na ovládanie mysle.

—-

Špeciálne sa ešte zastavím pri téme Internetu vecí (Internet of things, IoT). Predstava autorov je, že všetky domáce zariadenia budú “inteligentné”, t.j. že budú vybavené vlastným mikrofónom, pomocou ktorého budú vyhodnocovať hlasové príkazy a podľa potreby sa pripájať na internet pomocou wifi signálu. Fantázii autorov sa medze nekládli a tak prišli s nápadmi žiaroviek ovládaných hlasom, chladničky ktorá sama nakúpi cez internet, termostat ovládaný hlasom a teplom počtu ľudí v miestnosti, televízor ktorý pomocou kamery vyhodnotí náladu ľudí a vyberie pre nich vhodný film. Plus najrôznejšie “inteligentné” merače (vody, elektriny, tepla), ktoré budú svoje dáta v reálnom čase posielať dodávateľovi.

Zádrhel je už v samotnej myšlienke hlasom ovládaných spotrebičov. Nie je praktické, aby malá žiarovka v sebe mala výkonný procesor potrebný na dekódovanie hlasovej krivky. Preto súčasné “inteligentné” zariadenia posielajú všetky zaznamenané zvuky cez internet do centrály dodávateľa, ktorý ich na silných serveroch dešifruje do podoby príkazových kódov. Keď odhliadneme od samotnej myšlienky “Veľkého Brata”, je tu zničujúca samotná predstava, že všetky tieto spotrebiče budú nepretržite žiariť vo wifi spektre (a príslušných ďalších mikrovlnných frekvenciách). Akoby nestačili všetky súčasné wifi spotrebiče (notebooky, smartfóny, smart televízory, tablety, plus všetky žiariče od susedov), tak sa má pridať ďalšia široká paleta zdrojov od domácich spotrebičov.

——-

V niektorých krajinách sa už objavujú prvé snahy o zakázanie používania mikrovlnných zariadení, aj keď zatiaľ iba v školách.

Francie zakázala používání mobilů na školách kvůli zdravotním rizikům (článok z r. 2009)
https://mobil.idnes.cz/francie-zakazala-pouzivani-mobilu-na-skolach-kvuli-zdravotnim-rizikum-136-/mob_tech.aspx?c=A091013_183659_mob_tech_hro

Školní detoxikace na francouzský způsob. Mobil nesmí z tašky ven (8.7.2018)
https://mobil.idnes.cz/francie-zakaz-mobilu-ve-skole-dj7-/mob_tech.aspx?c=A180608_145239_mob_tech_jm
“Francouzští poslanci schválili zákon, podle kterého nesmí žáci mladší patnácti let ve škole používat mobily. A tentokrát ani o přestávce. Zákaz používání mobilů ve vyučovacích hodinách platí ve Francii už od roku 2009.  … Nový zákon jde dál a zakazuje používání nejenom při vyučování, ale žáci ho nesmí používat ani o přestávkách, respektive na půdě školy včetně hřiště. … Tentokrát zákonodárci neargumentovali možnými zdravotními důsledky, ale zaměřili se na sociální aspekty používání mobilů. I proto se zákonu přezdívá detoxikační, primárně by měl umožnit dětem odpojení se od virtuálního světa a moderních technologií.”

Po Francúzsku by aj Dánsko chcelo “rozprávajúce sa a hrajúce sa” deti v školách (3.8.2018)
https://www.hlavnespravy.sk/francuzsku-by-aj-dansko-chcelo-rozpravajuce-sa-hrajuce-sa-deti-skolach/1482584
“Po tom, čo Francúzsko prijalo zákon, ktorý od 1. septembra zakazuje žiakom v školách úplné používanie mobilu, o niečom podobnom uvažuje aj parlament v Dánsku … So zákazom telefónov v školách súhlasí osem z desiatich Dánov …. Jedna zo škôl v Kodani sa minulý rok rozhodla zaviesť tento zákaz proti mobilom a zistila, že to má požadovaný účinok. “Keď pôjdete do školy, môžete vidieť, že deti, ktoré predtým pozerali do telefónu, nahradili deti, ktoré sa navzájom rozprávajú alebo hrajú,” povedala Lise Ammitzbøll la Cour, riaditeľka školy v Skolen på Gruntvigsvej vo Frederiksbergu.”

—–

Doplnené 27.9.2018

5G sieť oficiálne mieri aj do Európy. Prvou pokrytou krajinou bude San Maríno (6.9.2018)
https://www.vosveteit.sk/5g-siet-oficialne-mieri-aj-do-europy-prvou-pokrytou-krajinou-bude-san-marino/

(…)V mikroštáte už osadili prvé 5G vysielače, ktoré boli ihneď spustené do prevádzky. Celé územie San Marína by malo byť pokryté 5G sieťou do konca tohto roka. (…) začne zo začiatku využívať 3,4GHz spektrum, no po dlhšej dobe chce do prevádzky spustiť novú 26GHz (mmWave) technológiu (…) sieť a územie San Marína bude využitá na kompletné otestovanie najnovších technológií, ktoré sa následne dostanú aj do Talianska,(…)

Najväčšou výhodou najmodernejšej 5G siete nie je jej rýchlosť, ale naozaj nízka latencia. Práve nízka latencia umožňuje prepojenie viacerých inštitúcií, aplikácií a zariadení v reálnom čase, vďaka čomu bude umožnené vytvorenie inteligentných štruktúr v mestách (…) vytvorením virtuálnej reality, ktorá by dokázala návštevníkov sprevádzať po celom meste.

Síť 5G: To, co neznáte, vás může zabít (1. a 2. časť) (07.06.2017)
https://www.matrix-2001.cz/clanek/sit-5g-to-co-neznate-vas-muze-zabit-1-9793
https://www.matrix-2001.cz/clanek/sit-5g-to-co-neznate-vas-muze-zabit-2-9811

Trochu balastný a nie úplne presvedčivý článok, ale aj tak je použiteľný ako základ pre budúce skúmanie.

Autorkou je Reinette Senumová, americká občianska a ekologická aktivistka, bývalá majiteľka predajne s mobilmi.

Keď odhliadneme od jej popisu životných skúseností s predajom mobilov, tak hlavné ťažisko článku je v popise zdravotných rizík vyplývajúcich z G5 technológie:

…jedná sa o milimetrové rádiofrekvenčné vlny

…vzhľadom na ich krátku dĺžku sú nimi ohrozené hlavne malé orgány a živočíchy: hmyz, listy rastlín, pokožka, oči

…je zdokumentovaný škodlivý vplyv na včely

…predpokladá sa, že G5 siete môžu viesť k nárastu rakoviny kože

…ohrozené sú tiež tehotné ženy, nenarodené deti, ľudia s chronickými zdravotnými problémami, starí ľudia…

…technológia G5 bola v USA arogantne schválená bez posúdenia rizík a ihneď uvoľnená pre komerčné použitie. Predpokladá sa, že v budúcnosti budú G5 zariadenia doslova na každom kroku: na každej lampe, stĺpe elektrického vedenia, v každom predmete dennej spotreby, v inteligentných automobiloch, inteligentných meračoch (smartmeters), všetko v súlade s myšlienkou budovania “Internetu vecí”.

…zavádzanie technológie je realizované v čo najväčšom mediálnom tichu, aby okolo nevznikol žiaden rozruch.

—–

Stojí IZRAEL za technologii 5G & připravovanou GENOCIDOU na planetě Zemi ?! (youtube, 11 min)

samotné video už je zmazané, ale dajú sa podľa názvu nájsť podobné verzie, či už so slovenským strojovo-simultánnym prekladom alebo anglický originál.

Je to 11 minútový videoblog nejakej američanky, ktorá sa v ňom venuje niekoľkým témam:

1) bezhotovostná spoločnosť a jej zraniteľnosť v prípade výpadku internetu. Zažila podobný prípad, keby nemala pár drobných vo vrecku, tak si v ten deň nekúpi ani kus jedla.

2) zdravotné riziká 5G sietí: hrozba rakoviny kože, problémy s rozmýšľaním, problémy s plodnosťou. Medzi tínedžermi masívne narastá výskyt rakoviny mozgu. Najsilnejší zdroj ohrozenia mikrovlnným žiarením je v súčasnosti v školách a práve deti sú tak najviac zdravotne ničené a ohrozované do budúcnosti. Zdôrazňuje práve riziká ohrozenia plodnosti budúcej generácie.

3) Nicola Tesla a jeho výskumy, ktoré po jeho smrti zabavila americká armáda. Technológia G5 môže vychádzať z nich a v súčasnosti k nej vlastní patent nejaká izraelská firma.

3) že G5 je technicky vzato genocídna technológia, ktorá zabije všetko živé, pričom Izrael ju chce implementovať vo zbytku sveta, ale nie u nich doma.

——-

Používané frekvencie:

Mobilné:

– NMT (450 MHz)

– GSM 900 (900 MHz)

– GSM 1800 (1,8 Ghz)

– UMTS 2,1 GHz

Wi-Fi:

– UHF (2,4 GHz) najpoužívanejšia frekvencia

– SHF ISM (5,8 GHz) novšia, tzv. vysokorýchlostná Wifi

Mobilný internet:

– 3G (400 MHz až 3 GHz, primárne 2100 MHz)

– 4G (LTE) (700 MHz až 2600 MHz)

– 5G (do komerčnej prevádzky by mal vstúpiť r. 2020)

– frekvenčný rozsah 1 (do 6 GHz) (v ČR plánované 3,5 GHz)

– frekvenčný rozsah 2 (24-86 GHz) (OMG!) (V EU je doporučované frekvenčné pásmo 24,25-27,5 GHz)

—————————–

Doplnené 15.10.2018

Občania USA sa búria proti 5G bezdrôtovým sieťam, sú ich obavy oprávnené?

https://www.niejetotak.sk/obcania-sa-buria-proti-5g-bezdrotovym-sietam-su-ich-obavy-opravnene/

…podstata 5G sietí je hlavne o tom, že budú schopné prenášať internetové dáta extrémne superrýchlo

…zavádzanie má začať v roku 2018 a od roku 2020 má byť uvoľnené pre komerčné používanie

…predpokladá sa, že k sieti bude pripojených v budúcnosti minimálne 100 miliárd zariadení a rýchlosť bude 100x vyššia ako u 4G siete a 1000x vyššia ako u 3G siete

…využívané budú tri pásmové frekvencie: nízke (0,6 GHz – 3,7 GHz), stredné (3,7 – 24 GHz) a vysoké (24 GHz a vyššie)

…vysokofrekvenčný signál svojou hustotou zodpovedá milimetrovým elmag. vlnám

…už pri súčasných vysielačoch existujú štúdie, ktoré preukazujú závažné zdravotné dôsledky (v zdrojom článku sú ku každej téme odkazy na príslušné odborné štúdie)
– rakovina
– neplodnosť
– kardiovaskulárne ochorenia
– vrodené poruchy detí
– problémy s pamäťou
– poruchy spránku.

…5G siete situáciu ešte viac zosilnia, pretože na efektívny prenos dát bude využívaná technológia MIMO (multiple input multiple output), čo v praxi značí, že rovnaký dátový signál bude za účelom vyššej spoľahlivosti príjmu naraz vysielaný viacerými anténami. V súčasnosti niektoré 4G stanice už používajú technológiu MIMO, obvykle v podobe 4 antén. 5G sieť bude používať v rámci MIMO až 100 antén na každej vysielacej veži!

…následne článok pokračuje vymenovávaním zdravotných rizík, ktoré sa dajú predpokladať z ožiarenia milimetrovými vlnami technológie 5G:

– škodlivý vplyv na ľudskú pokožku (90% prenášanej energie je pohltenej pokožkou). Toto je najvážnejšie očakávané riziko 5G sietí. Dôsledky: výrazný nárast výskytu rakoviny kože.

– poškodzuje imunitný systém (klesá aktivita bielych krviniek)

– spôsobuje srdcové arytmie

– poškodzuje zrak (riziko vzniku šedého zákalu a tepelných poškodení vnútorných častí oka)

…180 vedcov vyzýva na moratórium zavádzania 5G sietí, kým sa dôslednejšie nepreskúmajú prípadné riziká. Namiesto toho sa vlády ponáhľajú zaviesť 5G systém čo najrýchlejšie, skôr než medzi neinformovanou verejnosťou vznikne vážnejšie znepokojenie a protesty.

Na konci článku je množstvo odkazov na vedecké štúdie dokladujúce zdravotné problémy spôsobované rôznymi typmi mikrovlnných vysielačov.

Ak nájdem k téme nové informácie, doplním ich na koniec blogu

 

Pokračovanie: 4. časť. Ľudia s elektromagnetickou hypersenzitivitou

Advertisements
This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s