Riziká mobilov a wifi sietí. 2. časť. Riziká wifi signálu

Predošlá časť: 1. Riziká mobilného signálu

Nasledujú články k téme rizík wifi signálu.

článok z wikipédie
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_electronic_devices_and_health

…udáva, že mobily vyžarujú v rozsahu od 125 mW až po 2 Watty (obvyklá hodnoda 250 mW)

…wifi routre vyžarujú od 30 mW až po 500mW (obvyklá hodnota 125 mW)

…lekárske bezpečnostné limity vyhodnocujú výlučne termálny efekt žiarenia, ktorý je zanedbateľne malý. Vysoké hodnoty, ktoré sú zdraviu škodlivé, sú využívané pri konštrukcii elektromagnetických zbraní.

…problémom je, že sa vôbec nevyhodnocujú netermálne efekty, ako je rozvibrovávanie molekúl, ktoré môžu napríklad narušovať rôzne metabolické procesy a spôsobovať nenápadné zdravotné problémy alebo problémy v dlhodobom horizonte.

…WHO klasifikovala v roku 2011 wifi žiarenie ako skupinu Group 2B – “possibly carcinogenic”, čo v praxi znamená, že je žiadúce pokračovanie sledovania zdravotných účinkov z dlhodobého hľadiska.

…samotný wifi router paradoxne môže byť menej rizikový, než wifi anténa v notebooku alebo smartfóne. Wifi router má človek totiž od seba vo vzdialenosti niekoľkých metrov, zatiaľ čo wifi anténu v notebooku má od hlavy len 0,5 metra alebo aj menej.

…wikipédia tvrdí, že dávka z mobilného telefonovania je výrazne vyššia, než dávka z wifi routeru. Dokonca aj žiarenie z mobilných vysielačov je silnejšie, než žiarenie z domáceho routeru. Ale je otázkou, aký by bol výsledný efekt v prípade bytovky s 20 wifi routermi blízko seba.

– – –

WiFi Radiation – How To Protect Yourself
https://www.electricsense.com/3544/wifi-radiation-how-to-protect-yourself/

…článok zaujímavý hlavne kvôli jeho všeobecnému úvodu a množstvu linkov na externé články.

…spomína zdravotné problémy pripisované wifi žiareniu:
– zvýšená priechodnosť mozgovo-krvnej bariéry
– narušenie metabolizmu glukózy v mozgu
– poškodenia DNA vlákien
– vytváranie stresových proteínov
– narušenie metabolizmu buniek

…obvyklé pozorovateľné symptómy sú únava, podráždenosť, neustále bolesti hlavy, problémy s trávením. Dlhodobé riziká sú vznik rakoviny mozgu.

…spomína, že mimoriadne vysoké dávky wifi žiarenia sú v školách, až 3x vyššie, než je dávka z mobilných vysielačov.

…pozitíva odstránenia wifi zdrojov:
– zlepšenie spánku
– viac energie
– pocit čistejšej mysle
– pocit chladnejšej miestnosti
– uvoľnenejší pocit
– stráca sa metalická chuť z úst.

…niekde bolo spomenuté, že wifi narušuje tvorbu melatonínu a že je škodlivá hlavne počas spánku.

…rady na ochranu pred wifi žiarením:

1) ekologický wifi router. Spomínajú, že v stand-by režime vysiela router signál 10pulzov za sekundu, po celú dobu behu.

2) kvalitne tienený ethernetový kábel, ktorý nevyžaruje rádiové pulzy do okolia (kategórie 5,6,7, ideálne aspoň 6a)

3) zakázať wifi funkcie na všetkých domácich zariadeniach (počítač, notebooku, iphone, ipad, tablet, bezdrátové tlačiarne, projektory, bezdrátové klávesnice a myši)

4) zbaviť sa všetkých bezdrátových zariadení a nahradiť ich drátenými: myši, klávesnice, tlačiarne, dokonca aj pre pc, ktoré potrebuje usb wifi kartu sa dá použiť predlžovací kábel, aby bola wifi anténa napríklad 3-5 metrov od užívateľa.

5) skúsiť presvedčiť susedov, aby sa zbavili wifi antén. Ak to nepomôže, tak je v článku link na rady tienenia bytu: https://www.electricsense.com/1299/cell-phone-tower-protection-tips-what-to-do-if-a-cell-phone-tower-is-erected-next-to-your-home/

…rady na redukciu dávky:

1) držať sa od wifi antény rozumne ďaleko, keďže sila signálu klesá s druhou mocninou vzdialenosti. Niektoré wifi routre majú výkon schopný dosahu až do 100 metrov ! V takom prípade sa niekedy dá v nastaveniach routeru znížiť sila signálu. Paradoxne je ale zrejme rizikovejšie wifi žiarenie, ktoré produkuje pracovné zariadenie (laptop, smartfón), pretože sa nachádza výrazne bližšie k človeku ako wifi router

2) vypínať v noci, keďže wifi žiarenie silne narušuje nočné regeneračné procesy, hlavne tvorbu melatonínu. Jedným z riešení je aj použitie automatického časovača vypínania wifi routera a ideálne predlžovačky so všetkou pripojenou elektronikou.

3) nepoužívať usb wifi adaptéry a ak áno, tak s predlžovacím káblom, aby boli ďalej od človeka

…internet cez elektrickú sieť nie je riešením, v skutočnosti môže produkovať ešte viac škodlivých rádiových signálov.

…mnohí ľudia si neuvedomujú problémy spôsobované wifi žiarením, až kým reálne neochorejú. A často ani potom netušia, že existovalo spojenie medzi wifi a ich chorobou.

– – –

Wikipédia o téme dBm (decibel miliwats)
https://en.wikipedia.org/wiki/DBm

…udáva hodnoty štandardov rôznych bezdrôtových zariadení:

keď vyberiem to najčastejšie používané:

bluetooth: 1 mW (1 meter dosah), 2,5 mW (10 m dosah), silnejšie výkony sa bežne nepoužívajú. Pre bežné použitie sa používa trieda 2 (2,5 mW) a využívajú ju bezdrátové myši a klávesnice, headset pre mobily atď.

wifi na notebooku: 32 mW

wifi AP na routeri: 100 mW (2,4 GHz band), 200 mW (5 GHz band),

mobily: typický výkon: 500 mW, úsporné mobily 125-250 mW (UMTS/3G), 1W (GSM mobily), maximálny povolený limit 2 W

mikrovlnná rúra: 1000 W (t.j. cca 10 000x silnejšia než bežný wifi router). Tu za zmienku stojí informácia, že napriek dôslednej izolácii z každej mikrovlnky počas činnosti uniká 1-5 W žiarenia von.

– – –

Zaujímavý je fakt ožarovania človeka vlastným notebookom. Hoci väčšina ľudí má strach zo žiarenia domáceho routeru, ten sa obvykle nachádza od človeka pomerne ďaleko (cca 4 metre v priemere). Naopak wifi anténa notebooku sa nachádza vo vzdialenosti len nejakých 30 cm od hlavy, pričom človeku žiari priamo do očí (wifi žiarenia najviac poškodzuje práve zrak)

Paradoxne tak výkon wifi antény notebooku je síce slabší, než výkon wifi routera, ale nachádza sa výrazne bližšie k človeku, takže v praxi človek dostane viac žiarenia zo svojho notebooku, než z domáceho routera.

– – –

Najextrémnejšie dávky dostáva človek zo smartfónu. Výkon jeho wifi antény je aj pri najnižšej norme 125 mW, čo je 4x viac, než výkon wifi antény na notebooku. Na rozdiel od notebooku, kde je človek od neho vzdialený 30-50 cm, tak smartfón má človek po celý deň v tesnej blízkosti tela, obvykle vo vrecku nohavíc alebo v náprsnom vrecku košele, t.j. len pár centimetrov od najcitlivejších orgánov.

V notebookoch je wifi anténa obvykle umiestnená v hornej časti rámu displeja. Od hlavy a očí, ako najcitlivejšieho orgánu, sa tak nachádza asi 50 cm.

Smartfón vo vrecku sa nachádza približne 80 cm od hlavy a 10 cm od rozkroku, pri držaní v rukách pri surfovaní približne 25 cm od hlavy a očí.

Rozkrok človeka sa nachádza ku smartfónovej wifi 10x bližšie, než notebookový wifi zdroj, takže dostáva 100x vyššiu dávku žiarenia (pri výkonw 32 mW), resp. 400x vyššiu dávku žiarenia (pri výkone 125 mW). Tento fakt môže byť kompenzovaný nižším dátovým tokom vysielaným zo smartfónu. Nebezpečne blízko k smartfónu sú aj ďalšie vnútorné orgány: obličky a pečeň, v porovnaní so situáciou práce pri notebooku alebo wifi žiarenia z domáceho wifi routeru.

Pokiaľ človek drží smartfón v rukách a napríklad pozerá na ňom youtube video, tak je dátový tok vysoký, podobný ako pri klasickom počítači. V takom prípade sú najviac zasiahnuté dlane, v ktorých človek smartfón drží, ktoré sa prakticky dotýkajú wifi antény. Ruky však nepatria medzi kriticky citlivé orgány, hoci málokoho by asi napadlo držať v ruke niekoľko hodín anténu vysielajúceho wifi routeru.

Najzraniteľnejší orgán pri aktívnom používaní laptopu a smartfónu sú tak oči, ktorými sa človek díva priamo do wifi antény. Ťažko povedať, ako sa také niečo zdravotne prejaví: z krátkodobého hľadiska možno pocitom únavy očí, z dlhodobého hľadiska možno zvýšeným rizikom vzniku šedého zákalu a nutnosti operácie očí.

Hneď po očiach je ovplyvnený žiarením z notebooku a smartfónu predovšetkým mozog, kde sa efekt môže prejavovať spomalením rozmýšľania, psychickou únavou a horším sústredením. Toto môže byť vysvetlenie tzv. “smartfónových zombii”, ľudí, ktorý pozerajú do smartfónov a pôsobia dojmom akoby boli v polospánku, s minimálnymi reakciami na okolité podnety. Taktiež by to mohlo vysvetľovať zvýšený sklon k únave a bolestiam hlavy u ľudí, ktorí sedia dlho pri notebookoch bežiacich s wifi pripojením.

————-

Kumulovaný efekt viacnásobných wifi zdrojov

Špeciálne stojí ešte za zmienku kombinovaný efekt viacnásobných wifi zdrojov. Väčšina štandardov tak nejak automaticky predpokladá, že je človek vystavený jedinému zdroju, t.j. vlastnému routeru, počítaču, resp. smartfónu.

V husto zaľudnených oblastiach to však ani zďaleka neplatí. V typickej panelákovej bytovke je možné vidieť v zozname signál 10-15 wifi routerov zo susediacich bytov, ktoré sú zapnuté nepretržite celý deň a noc. To však nie je všetko. Ku každému domácemu wifi routeru býva obvykle pripojených hneď niekoľko spotrebiteľských zariadení – notebooky a smartfóny rodiny. Keď si zoberieme konzervatívny odhad trojčlennej rodiny, tak vo večerných hodinách, cez víkend a cez prázdniny môže byť ku každému domácemu routeru pripojených cca 6 zariadení (3 notebooky, 3 smartfóny). To máme 7 wifi zdrojov pre každú jednu domácnosť. V typickom panelákovom byte tak je človek naraz ožarovaný 15×7, t.j. cca 100 wifi zdrojmi… Keď sa nad tým človek zamyslí, je to naozaj desivá predstava.

A podobných situácií, kedy je človek ožarovaný hromadou wifi zdrojov je výrazne viac.

Typickým príkladom je cesta vo vlaku. Hoci je vo vagóne obvykle len jeden wifi hotspot, je k nemu pripojený skoro každý cestujúci, takže dokopy môže vnútri vagóna byť v činnosti naraz 60-100 zdrojov žiarenia, ktoré sa navzájom silne rušia. K tomu pridajme vplyv kovových stien vlaku, ktoré neumožňujú unikanie wifi signálu von z vagóna, namiesto toho sa signál viacnásobne odráža vnútri priestoru a zosiluje sa tak jeho vplyv.

Iný katastrofický príklad sú veľké nákupné centrá, kde človek bežne naráta na jednom mieste 30 aktívnych hotspotov. Väčšina je určená pre zamestnancov daného konkrétneho obchodu, ale obvykle tam je minimálne jeden bezplatný pre zákazníkov. Zarátajme teda 30 firemných hotspotov, ku ktorým je pripojených vždy niekoľko firemných zariadení (napríklad bezdrátové čítačky čiarových kódov, smartfóny zamestnancov, alarmy proti krádeži atď). K tomu pridajme vždy cca 20 zákazníkov, ktorí sú v centrálnej uličke v dosahu bezplatného wifi hotspotu a kontrolujú si novinky na facebooku. Tiež sa vám stáva, že akonáhle prídete do obchodného centra, rozbolí vás hlava? To je však nič v porovnaní s tým, čomu sú vystavení zamestnanci, ktorí tam pracujú dennodenne 8 hodín v kuse.

Ďalší katastrofický príklad sú školy. Niektoré články udávajú, že školy sú miestom, kde sú deti vystavené v rámci dňa najvyššej dávke wifi žiarenia. Stačí jednoduchý odhad: jeden wifi hotspot na chodbe, ku ktorému sú pripojené smartfóny z blízkych tried. Ku každému hotspotu môže byť naraz pripojených cca 120 zariadení. Keď začne prestávka, všetci žiaci vytiahnu mobily a začnú kontrolovať facebook.

V skutočnosti vlastne vôbec netušíme, aké následky môže mať takýto dlhodobý vplyv mnohozdrojového žiarenia, hlavne na zdravie detí alebo tehotných žien.

– – – – – – – –

Pokiaľ nájdem v budúcnosti ďalšie zaujímavé texty, doplním ich sem na koniec článku

Pokračovanie: 3. časť: 5G siete

This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s