Riziká mobilov a wifi sietí. 1. časť. Riziká mobilného signálu

Tri články o rizikách mobilného signálu

https://web.archive.org/web/20171114120750/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-prvni-plny-signal/

https://web.archive.org/web/20171114120914/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-druha-veze-svobody/

https://web.archive.org/web/20171114120832/http://www.quintus-sertorius.net/news/horizont-udalosti-celosvetova-bunecna-sit-a-veze-smrti-cast-treti/

Veľmi stručné zhrnutie:

Prvá časť:

…popisuje štruktúru fungovania mobilnej siete a jej stratégia pokrytia územia pomocou “buniek” vysielačov s dosahom niekoľko kilometrov.

…vymenované sú všetky základné technológie prenosu dát: GSM, GPRS, CDMA, EDGE, atď

…červeným textom sú zvýraznené pasáže, ktoré zmieňujú zdravotné riziká spojené s mobilným signálom

…spomínajú riziko pochádzajúce z krátkodobého silného žiarenia mobilu počas telefonovania a dlhodobý nízkoúrovňový vplyv z vysielacích antén a satelitov pre satelitné telefóny.

“… 450 MHz. Přesně tento kmitočet je otevřenou branou do mozku a je možné ho používat k myšlenkové kontrole. Síť mobilních telefonů je od samého počátku stavěna hlavně pro vojenské využití a kontrolu mysli.”
.

Druhá časť:

…je tam okrem iného zmienka o tom, že sa mobilné veže dajú využiť na narušovanie aktivity mozgu občanov, podsúvanie cudzích myšlienok do mozgu až po vyvolanie zástavy srdca
.

Tretia časť:

…dlhý článok na tému zdravotných rizík mobilov a stratégií, ako tieto riziká zmierniť alebo sa aspoň vyhnúť neúmyselnému zhoršovaniu.

…sú tam rôzne užitočné rady:

…že siete 2G/GSM vysielajú so silnejším signálom, než modernejšie protokoly 3G

…že automatické vyhľadávanie siete na mobile je rizikové na zdravie, pretože mobil pri hľadaní siete vysiela na max. výkon. Toto má zmysel iba pre ľudí, ktorí sú výrazne mobilní a potrebujú byť nepretržite zastihnuteľní telefonicky (čo je v súčasnosti asi skoro každý)

…vo veľkomestách je dobré pokrytie sieťou 3G, ktorú je vhodné používať prednostne oproti staršej 2G sieti. Na vidieku so zlým pokrytím je nutné používať 2G protokol aj za cenu silnejšieho vyžarovania.

…je užitočné snažiť sa telefonovať v prostredí, kde je dobrý mobilný signál, pretože mobil vtedy vysiela s nízkym výkonom. Naopak v oblastiach so zlým signálom mobil vysiela na max. výkon, aby zabezpečil úspešný prenos signálu.

…veľmi silné vysielanie prebieha počas odosielania SMS správy, doporučuje sa držať vtedy mobil čo najďalej od tela

…káblové hands-free sady neriešia problém ožarovania človeka anténou, pretože žiarenie z antény sa automaticky preferovane šíri práve kovovým drátom

…zakrývanie mobilu rukou počas telefonovania v skutočnosti zhoršuje situáciu, pretože mobil sa kvôli zhoršenému signálu prepne na vyšší výkon.

…anténa mobilu sa obvykle nachádza v jeho spodnej časti, ktorá je najviac vzdialená od hlavy

…telefonovanie v aute zosiluje signál mobilu, ktorý sa odráža od kovových stien auta a telefonujúci tak dostáva vyššiu dávku, než v otvorenom priestore. Rovnaké platí aj pri telefonovaní vo vlakoch.

…najviac zraniteľné orgány sú oči, prsia (muži aj ženy), semeníky, vaječníky a obličky (nevhodné nosiť mobilný telefón pripnutý k opasku), pečeň a tehotné ženy. Podprsenka s kovovými výstužami môžu zosilovať pôsobenie mikrovĺn na prsné tkanivo.

…bezpečnostné normy pre mikrovlnné žiarenie boli vypočítavané výlučne na základe jeho tepelného efektu (pokiaľ to človeka nepopáli, bolo to brané za bezpečné). Výskumy ukazujú, že aj žiarenie z mobilu 100násobne pod bezpečnostným limitom poškodzuje dočasne alebo trvalo funkciu krvno-mozgovej bariéry.

…dátové internetové prenosy sú ešte nebezpečnejšie, než samotné hovory. Na jednej strane je síce mobil počas dátového prenosu ďaleko od hlavy a najcitlivejších orgánov, ale na druhej strane mobil vysiela tieto dáta často nepretržite, keďže neustále kontroluje aktualizáciu dát aplikácií (facebook, gmail, aktualizácie softvéru atď)

…dokonca aj žiarenie od mobilov okolitých ľudí má určitý vplyv, napríklad v nahustených prostrediach ako je vlak alebo MHD.

…článok sa nevenuje vôbec téme wifi, iba téme mobilného signálu (obvykle frekvencie 450 MHz, 900 MHz…)

názor z diskusie: https://www.hlavnespravy.sk/francuzsku-by-aj-dansko-chcelo-rozpravajuce-sa-hrajuce-sa-deti-skolach/1482584#comment-4020574980

“Je to desivé.. pracujem v inštitúcii, kde pravidelne premeriavajú ion.žiarenie z na to určeného uradu… Cielene som sa pýtala pracovníka toho úradu na možnosť zmerať mikrovlnné žiarenie u mňa doma z blízkeho zosilovača mobil.siete..povedal mi diskrétne že sa to nedá, že ” zhora” nie je vôľa ani komerčne to premeriavať.. potvrdil mi, že konkrétne tieto zosilňovače sú veľmi škodlivé, ale zámerne sa o tom mlčí.. veľký biznis sú tieto mobilné siete.. zrudnosťou tohto systému je, že o tom ľudia nie sú upovedomení”

Aktualizácia 12.2.2019: Pôvodné linky na články Quintusa Sertoriusa boli úplne zmazané, takže som ich nahradil archívnou verziou. Taktiež všetky videá, ktoré boli vnútri článku Q.S. sú medzičasom zmazané.

Ak nájdem v budúcnosti ďalšie zaujímavé informácie, pripojím ich na koniec článku.

Pokračovanie: 2. časť: Riziká wifi signálu

This entry was posted in Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s