P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu.

(Poznámka: na koniec článku bolo doplnených niekoľko aktualizácií s informáciami z ďalších zdrojov. Posledná aktualizácia 10.7.2018)

Miniobsah:

 • P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998)
 • Mohamedov život (z blogu Richarda Sulíka)
 • N.A.Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky. Kap. IV. Mohamed a tajné spolky islamu (šiíti, suniti, izmailiti, fatimidi, assasíni)
 • Pôvod wahábizmu a saudskoarabskej rodiny
 • Ideológ Moslimského bratstva bol slobodomurárom

——

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu

Krátka knižka (cca 25 strán základného textu s krátkymi kapitolami).

Autorom je taliansky dominikánsky kňaz Curzio Nitoglia, ktorý v stručnej forme zhŕňa výskum P. Théryho venujúci sa skutočnému pôvodu islamu a skutočných cieľov jeho snáh o islamizáciu kresťanskej Európy.

Théryho výskum vyšiel v roku 1955, Nitogliova kniha v roku 1998.

Základná myšlienka knihy je približne takáto:

– Islam nie je žiadne spontánne vzniknuté arabské náboženstvo, ale je to judaizmus prispôsobený arabskej mentalite, pričom jeho prvotným cieľom bolo šíriť judaistické myšlienky (Starý Zákon a Talmud) medzi arabské obyvateľstvo, poprípade použiť arabov ako nástroj boja židov proti kresťanom (pre pochopenie kontextu: v tej dobe žila v Mekke veľká kresťanská komunita a kresťanská Byzantská ríša bola v tej dobe jednou z najmocnejších krajín Európy)

– Inšpiráciou pre vznik islamu nebolo žiadne “božské vnuknutie” Mohamedovi, ale vplyv jeho židovskej manželky Khadidje a vplyvného miestneho rabína z Mekky.

– Korán bol spísaný práve týmto rabínom, zatiaľ čo Mohamedova úloha bola výlučne v kazateľstve a šírení novej viery.

– Pôvodný korán vychádzal zo skrátenej verzie Piatich kníh Mojžišových, ale po Mohamedovej smrti sa stratil. Dnešný korán je už iba zbierkou historiek o živote Mohameda, ktoré boli spísané po jeho smrti. Je to teda akási “apoštolská verzia” Koránu.

– S postupom času došlo medzi Mohamedom a miestnymi Židmi k natoľko vážnym rozporom, že sa ich spolupráca skončila a cesty islamu a judaizmu sa vydali vlastnými smermi.

Detailnejšie poznámky z knihy:

– Pred príchodom Mohameda bola Mekka arabským náboženským centrom, kde polyteistická spoločnosť uctievala ako Božie podobenstvá rôzne exotické púštne kamene . Najznámejším z nich je dodnes zachovaný čierny kameň v Ka’abe (moslimská svätyňa v Mekke).

– Pod vplyvom Mohameda došlo k dobrovoľnému a neskôr nedobrovoľnému prestupu týchto arabských polyteistov na arabizovanú verziu Talmudu.

– Prvotný Korán bol napísaný v hebrejčine Mohamedovým priateľom rabínom. Mohamed nevedel ani čítať ani písať a jeho úlohou bolo preto spočiatku iba ústne šírenie nového náboženstva.

– Meno Alláh je v zásade iba poarabčená verzia židovského Jahveho. Korán obsahuje tiež mnoho iných narážok na témy zo Starého zákona, vrátane typicky judaistických pojmov a spôsobov argumentovania.

– Mohamedova snaha v Mekke o hlásanie nového náboženstva bola prijatá s maximálnym nepriateľstvom a odmietaním.

– Keďže hebrejsky písané texty miestne obyvateľstvo ostro odmietalo, presvedčil Mohamed rabína, aby preložil Korán do arabčiny.

– Tento arabský preklad Piatich kníh Mojžišových sa nedochoval, pravdepodobne bol zničený počas búrlivých konfliktov po Mohamedovej smrti. Sú o ňom iba zmienky v neskorších “apoštolských” textoch Koránu. Z rôznych indícií sa však dá usudzovať, že sa jednalo o skrátené preklady a výklady židovských starozákonných textov. Zopár úryvkov z pôvodného Koránu sa dodnes dochovalo v podobe citácií v neskorších “apoštolských” koránových textoch.

– Novo hlásaný Islam propagoval TOTÁLNE PODRIADENIE Božej vôli, čo bola typicky judaisticko-talmudistická myšlienka. Vo všeobecnosti vykazuje Korán veľkú podobnosť s talmudskými textami.

– Už zakrátko po svojom vzniku začal islam útočiť na početnú kresťanskú komunitu, ktorá žila v Mekke.

– Postupom nasledujúcich rokov sa Mohamedova predstava o islame začala rozchádzať s židovskou predstavou a začal prispôsobovať islam arabskému prostrediu a arabskej mentalite.

– V počiatočných rokoch Mohamedova kazateľská činnosť výrazne závisela od podpory miestnych Židov, zároveň však prejavoval Mohamed záujem predovšetkým o komunity miestnych arabov a o židovské komunity nejavil záujem. Postupne Mohamed vnímal židovský vplyv ako čoraz väčšiu príťaž.

– Napokon sa roztržka medzi Mohamedom a Židmi vystupňovala do tej miery, že sa ich cesty definitívne rozišli. Mohamedove arabské etnické ciele neboli zlúčiteľné s židovskými cieľmi.

– Následne sa stal Mohamed terčom urážok a posmechu nielen zo strany miestnych arabov, ale aj zo strany miestnych Židov. To prehĺbilo jeho roztrpčenie k Židovstvu.

– V úplných počiatkoch islam udával ako svoje náboženské centrum Jeruzalem. Po definitívnom rozchode Mohameda so Židmi premiestnil Mohamed náboženské centrum do Mekky.

– Z kontextu udalostí vyplýva, že islamizmus mal byť pôvodne formou bojového nástroja judaizmu proti kresťanstvu, miestnym židom sa však vymkol spod kontroly.

– Židovský vplyv v islame vidieť dodnes: nekompromisný monoteizmus, zákaz modloslužobníctva (vrátane zákazu zobrazovania ľudí a zvierat), praktikovanie obriezky, zákaz bravčového mäsa. Ako náboženské autority islam nemá kňazov ale iba “znalcov” textov, podobne ako židovskí rabíni. Podľa pôvodných plánov sa tiež mali moslimovia pri modlitbách obracať k Jeruzalemu.

– V záverečnej kapitole knihy sa autor venuje téme súčasných konfliktov medzi štátom Izrael a arabskými národmi. Autor píše, že tento konflikt nevyplýva z reálnych náboženských rozporov, ale z viac-menej náhodných vojensko-politických konfliktných situácií. Vo všeobecnosti sa židovsko-islamský konflikt týka z veľkej časti iba konfliktu Izrael-Palestína. Autor tiež zdôrazňuje, že islam a judaizmus je v prípade potreby kedykoľvek pripravený sa zjednotiť v boji proti kresťanstvu.

Zdroj: P. Curzio Nitoglia; ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998) http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf

Historická poznámka:

Mohamedova kazateľská činnosť bola spočiatku pozoruhodne neúspešná. Počas prvých 10 rokov dokázal obrátiť na islam iba 300 ľudí. Inak bol terčom posmechu a vyháňaný z miest ako púštny zlodej a bandita. K zmene došlo až potom, ako zostavil okolo seba žoldnierske vojsko platené lúpežnými výpravami a začal šíriť islamskú ideológiu násilím.

Zaujímavý historický článok ohľadom Mohamedovho života a jeho šírenia islamu vyšiel tu:

http://www.hlavnespravy.sk/richard-sulik-mohamedov-zivot/853757

Doplnené 23.5.2018

Prekvapivo aj ďalší zdroj píše o židovskom pôvode islamu a dopĺňa do príbehu ďalší diel mozaiky. Téme sa venuje kapitola “IV. Mohamed a tajné spolky islamu” z knihy N.A.Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky :

…aj tento zdroj píše o roli židov pri vzniku islamu. Rovnako píše, že najlepšia časť koránu je “vykradnutá” z Biblie a Talmudu.

…píšu, že v dobe vzniku islamu bola na arabskom polostrove veľmi rozsiahla židovská komunita, hlavne v jeho najúrodnejšej južnej časti, kde je dnes Jemen. Existovalo tam mnoho judaizovaných arabov. Mohamedova matka bola údajne židovka pokrstená na kresťanstvo, takže Mohamed v detstve dostal základ oboch náboženstiev.

…v stručnosti píšu, že pôvodnou myšlienkou vzniku islamu mohla byť židovská snaha potlačiť kresťanský vplyv na arabskom polostrove a v druhom slede využiť islam na podriadenie sveta židovskému vplyvu. Podarila sa však iba prvá časť plánu, potlačenie kresťanstva v Arábii. V druhej časti plánu sa veci zvrtli neplánovaným smerom: Mohamed sa prehlásil za Mesiáša a za posledného a jediného proroka, žiaden ďalší prorok už nepríde. Tým pripravil Mohamed židov o myšlienku príchodu ich židovského mesiáša, ktorý zverí vládu nad svetom židom. (s.43) Stúpenci Mohameda síce boli pripravení rozpútať svätú vojnu proti celému svetu, ale nie v prospech židovstva, ale iba v prospech seba a islamu.

…názorové rozdiely sa preto zakrátko vyostrili a obrátili proti arabským židom. Tí ktorí odmietali prijať Mohamedov islam boli vyhnaní alebo zabití. Konflikt zároveň vryl do tém islamu silnú nenávisť proti židom, ktorá pretrváva dodnes. (s.43). Poznámka pod čiarou detailnejšie popisuje, že Židia po názorovom rozchode s Mohamedom sa ho opakovane pokúšali zabiť a otráviť, okrem iného pomocou podstrčenia židovskej manželky Reichamy. To definitívne utvrdilo Mohamedovu nenávisť k Židovstvu. (s.43)

…vo výsledku sa tak islam namiesto židovskej zbrane stal pre nich nebezpečným nepriateľom. Napriek tomu židia našli spôsoby, ako s islamom koexistovať. Na jednej strane naďalej podporovali islamský boj proti kresťanom, na druhej strane použili typicky židovskú stratégiu infiltrácie na oslabenie islamu pomocou umelo vytvorených rozkolov (s.44)

…knižka následne popisuje jednotlivé názorové vetvy, ktoré židia infiltrovali do islamu a židovský personány podiel stojaci za ich vznikom. Tieto názorové prúdy viedli v praxi k stáročiam krvavých bojov medzi samotnými moslimami a pretrvávajú dodnes:
– rozkol pôvodného islamského hnutia na pravoverných sunnitov a “protestantských” šiitov. Autor píše, že šiitská verzia islamu bola vytvorená židom konvertovaným k islamu a pôvodný islam bol obohatený o mnohé prvky z židovskej kabbaly.
– islamská sekta Izmailitov. Tajná šiitská sekta pôsobiaca v islame so silnými prvkami kabbaly
– fatimidi
– assasíni (sekta vrahov). Niekoľko strán textu s.48-51 ponúka zaujímavé čítanie. Napríklad to, že základ ich mena pochádza omamného jed hašiš, ktorý sekta používala na zdrogovávanie svojich členov. Tiež je tam spomínané, že myšlienka cesty do raja pre  samovražedných atentátnikov pochádza práve z tejto sekty. Knižka tiež poznamenáva pozoruhodnú podobnosť medzi tajnostkárskou organizačnou štruktúrou assasínov a neskorších slobodomurárskych združení.

Zdroj: N. A. Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky (1925) http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Kabbala_sekty_a_tajne_spolky-Boutmy.pdf str. 42-51

Doplnené 28.5.2018

Zaujímavý príspevok z diskusie:

“Zaujímavé je aj čítanie o wahábizme, ktorý do islamu zaviedli kryptožidia (Sabbatai Zevi). Podľa všetkých dostupných info by aj saudskoarabská “kráľovská” rodina mala mať židovské korene; konvertiti na islam v 17. st. Na prvý pohľad sa zdá, že židovstvo, kresťanstvo a islam sú nezmieriteľní nepriatelia, ale to iba na nižších úrovniach. Po “lustrácii” špičiek zrazu vyplávajú na svetlo rodinné prepojenia.”

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/vo-velkej-britanii-zatkli-uvaznili-konzervativneho-aktivistu-ktory-upozornoval-na-pripady-moslimskych-gangov-zneuzivajucich-deti/1414894#comment-3920453175

Súvisiaca debata:

AntiSion:
Saudskoarabská královská rodina, mimo to, že je promíchána s Židy, je také celá účastna v zednářských lóžích propojených s židovskou mocí v USA.

vlk samotář:
Oni nejsou promíchaní, oni jsou jedním z Izraelských kmenů, kteří konvertovali k Islámu, takže je to sice paradox, ale ty nej-ultra-doxní muslimy zase kontrolují na přímo židi..!
Dělaly se na to v USA DNA testy…

M.C.
Např. důstojník izraelské tajné služby Simon Elliot, známý jako Abú Bakr al-Baghdádí. Všimněte si typicky arabského obličeje.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Bakr_al-Bagd%C3%A1d%C3%AD

zdoj: https://aeronet.cz/news/zacatek-rozpadu-nato-saudska-arabie-pohrozila-kataru-vojenskou-akci-pokud-zeme-nakoupi-rusky-protivzdusny-komplex-s-400-ten-samy-planuje-nakoupit-i-turecko-a-pentagon-v-odvete-chysta-proti-ankare/#comment-168133

Doplnené 10.7.2018

Ideológ Moslimského bratstva bol slobodomurárom
http://afinabul.blog.cz/1806/ideolog-moslimskeho-bratstva-bol-slobodomurarom

“Hlavný ideológ takzvaného islamizmu a organizácie známej ako Moslimské bratstvo – Sayyd Qutb (1906-1966) – bol členom slobodomurárskej lóže. Doklad o tom nedávno priniesol egyptský historik Helmi Nimmin […] Už v minulosti poukazovali mnohí autori na podobnosť medzi iniciačnými rítmi Moslimského bratstva a slobodomurárskej lóže. Tentoraz však bol prvýkrát podaný dôkaz, ktorým je priznanie samotného Sayyd Qutb. […] Fakt členstvo vodcovského aktivistu Moslimského bratstva v slobodomurárskej lóži vrhá trochu iné svetlo na celý takzvaný islamistický terorizmus. Stačí sa napokon len obzrieť do pomerne nedávnej minulosti, aby sa stalo zrejmým, že terorizmus ako pojem rozhodne nie je moslimského pôvodu. Keď o terorizme v Taliansku, Nemecku, USA a Španielsku referovali v 70. až 90. rokoch minulého storočia západné oznamovacie prostriedky, hovorili o marxistickom, neonacistickom poprípade nacionalistickom terorizme. Až počnúc 11. septembrom roku 2001 začal vznikať – dnes úplne prevládajúci – dojem, že terorizmus je strašiak rýdzo islamistický.”

 

Doporučený súvisiaci článok:

—–

Online knižnice s užitočnou študijnou literatúrou:

This entry was posted in Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

1 Response to P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu.

 1. Senil says:

  Islám nejde reformovat. Bylo to a bude radikální a netolerantní náboženství. Zatím všechny pokusy o reformaci islámu selhaly. naposledy v Německu při otevírání liberální mešity.

  http://www.epshark.cz/clanek/107/nemecky-pokus-o-liberalni-islam

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s