Riziká očkovania. 2. Kontroverzie okolo očkovania proti tetanusu (aktualizované 3.4.2019)

Predošlá časť: Riziká očkovania. Krátke zhrnutie kapitoly o očkovaní z knihy Doba Jedová

Keďže sa v diskusiách viackrát spomína tetanus ako príklad dôležitého a nutného očkovania, pridávam aj tento názor.

Upozornenie: Nasledujúci text berte len ako jeden z možných názorov, nie som v pozícii, aby som jednoznačne potvrdil jeho spoľahlivosť.

——————-

Tetanus: Do akej miery je táto choroba v skutočnosti nebezpečná? / Tetanus: Wie gefährlich ist diese Krankheit wirklich?

Stručné zhrnutie. Zdôrazňujem, že nie som v tejto oblasti odborník, len sumarizujem názor z článku:

Článok argumentuje, že riziko nákazy tetanusom je na rozdiel od mediálneho strašenia veľmi nízke a že nemusí byť vôbec dôvod na nutnosť celoplošného očkovania.

Najčastejšie sa hovorí, že tetanusové spóry sa nachádzajú v hline a na hrdzavých predmetoch a že teda stačí práca na záhrade, porezanie o hrdzavý klinec a podobne a človek sa nakazí tetanusom. A že mimoriadne ohrozené sú deti.

Článok argumentuje dvomi faktormi, ktoré nákazu tetanusom výrazne znižujú.

Baktéria neznáša svetlo a prítomnosť kyslíka. Ak sa teda jedná o povrchovú ranu, prítomnosť kyslíka a slnečného svetla údajne prakticky vylučuje prežitie baktérie. Riziko prestavujú skôr hlboké zle vyčistené rany, do ktorých sa dostali hlinové nečistoty (napríklad ak niekto šliapol na klinec). Ale dokonca aj tam, ak rana dostatočne krváca, tak sa väčšina nečistôt a baktérií vyplaví na povrch a riziko výrazne klesá.

Údaje z 19.storočia tvrdia, že riziko nákazy tetanusom bolo v tej dobe vnímané ako skôr malé. Najčastejšie na tetanus ochoreli novorodenci, ktorí nikdy neprišli do kontaktu s hlinou. Zjavne sa teda jednalo skôr o faktor hygieny. Najčastejší zdroj nákazy bola hnisajúca pupočníková rana novorodencov.

V súčasnosti v Nemecku každoročne ochorie na tetanus 15 ľudí a 2 zomrú. Vždy sa jedná o starých ľudí oslabených chronickými a inými zdravotnými problémami. Nízkosť výskytu nákazy sa nedá zviesť na úspech očkovania, pretože staršia generácia preočkovávania ignoruje a tak značná časť populácie imunitu proti tetanusu nemá.

A posledné: stále nie je preukázané, že zvýšený výskyt protilátok v krvi je naozaj spojený aj s vyššou odolnosťou proti chorobe.

zdroj:

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/marc-a-sauer/tetanus-wie-gefaehrlich-ist-diese-krankheit-wirklich-.html  (článok bol medzičasom zmazaný, buď kvôli redizajnu webu alebo kvôli prechodu do platenej sekcie)

http://web.archive.org/web/20170830080431/http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/marc-a-sauer/tetanus-wie-gefaehrlich-ist-diese-krankheit-wirklich-.html (archívna kópia)

—————————————————————————–

Názory z diskusie a rôzne iné poznámky:

Z diskusie:

“…že tetanusové baktérie sa môžu vyskytovať v pôde, ktorá je infikovaná z KONSKÉHO trusu! Keďže hnojenie konským trusom je tak vzácne ako zuby u sliepky, možnosť nakaziť sa je oveľa, oveľa nižšia ako nakaziť sa nejakým svinstvom od “úbožiakov utečencov”. A ešte niečo: celý život sa rýpem v pôde, aj s poranenými prstami, očkovaná už dávno nie som a široko-ďaleko sa vyskytol JEDINÝ prípad tetanusu , aj to v 1952, tá žena ani nezomrela.” http://www.hlavnespravy.sk/zaockovanost-proti-osypkam-je-60-je-cas-upokojit-vasne/944630#comment-3222494668

Rôzne iné poznámky:

V prípade nákazlivých chorôb, kde sa teoreticky choroba môže šíriť z osoby na osobu, sa dá uvažovať o tom, že hromadné očkovanie zabezpečuje kolektívnu imunitu a bráni šíreniu nákazy. Ale napríklad tetanus sa šíri výlučne formou infikovaných zranení, nakazený človek tak nie je pre okolie infekčnou hrozbou. Napriek tomu sa robí očkovanie povinne a plošne.

V jednej diskusii zaznel názor, že tetanus sa šíri prostredníctvom pôdy hnojenej konským trusom. To mohol byť problém v minulosti, ale nie v súčasnosti.

V ďalšej diskusii zaznala zmienka, že plošné očkovanie proti tetanusu sa zaviedlo po prvej svetovej vojne, kedy na tetanus zomieralo mnoho vojakov, ktorí mali hlboké zranenia spôsobené šrapnelmi. Keď to skombinujeme s faktom, že za WW1 sa na fronte masívne používali kone, dáva to logiku.

——————————————————————-

Kontroverzie: protitetanusové vakcíny ako nástroj regulácie populácie

V roku 2014 otriasol mohutný škandál Keňou, po tom, čo sa preukázalo, že všetky testované vzorky vakcíny proti tetanusu obsahovali antigén HCG spôsobujúci u žien spontánne potraty. Táto vakcinačná kampaň bola sponzorovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a UNICEF a bola aplikovaná výlučne mladým ženám (neaplikovala sa u mužov ani u malých dievčat, hoci aj u nich existuje riziko tetanovej infekcie).

http://www.hlavnespravy.sk/biskupi-kene-sa-obavaju-ze-protitetanove-vakciny-sponzorovane-who-a-unicef-maskuju-kontrolu-porodnosti/430813

http://www.badatel.net/znepokojenie-v-keni-tetanova-vakcina-sposobuje-sterilitu/

http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html

A inde vo svete:

Počátkem devadesátých let sužovala Nikaraguu, Mexiko a Filipíny děsivá epidemie, kdy dokonale zdravé mladé ženy přicházely o plod během druhého a třetího trimestru těhotenství. Další pokusy o graviditu měly stejný výsledek, následovaný neplodností. Lékaři byli bezradní. Vědcům trvalo dost dlouho, než nakonec objevili zdroj. Jediným společným jmenovatelem ve všech případech byla účast všech postižených žen na hromadné vakcinaci proti tetanu, akci provedené pod dohledem Světové zdravotnické organizace (WHO) financované Rockefellerovým fondem.

http://www.rukojmi.cz/clanky/800-bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci

———————————————————-

Doplnené 3.4.2019

Tetanus a očkovanie proti tetanu

Zaujímavý článok, ktorý dáva odpovede na prakticky všetky otázky, ktoré by mohli človeka v súvislosti s očkovaním proti tetanusu trápiť.

Článok je dosť dlhý, takže dám len výber zopár faktov, ktoré mňa osobne zaujali.

…súčasný systém očkovania proti tetanusu je očkovanie novorodencov (vek 0), následne o 6-8 týždňov, následne o 6-12 mesiacov a potom preočkovávanie raz za 10 rokov.

…sú pochybnosti, či je takýto postup správny a užitočný. Imunitný systém novorodenca je ešte nevyvinutý a prvé vakcíny ho iba stresujú bez reálneho bezpečnostného prínosu. Kedysi sa tetanus vyskytoval u novorodencov v dôsledku infekcie pupočníkovej šnúry a neskôr u veľmi malých detí chodiacich bosými nohami po kontaminovanej pôde plnej ostrých predmetov. Ani jedno z týchto rizík dnes v modernej spoločnosti nehrozí.

…tetanus je prenášaný trusom domácich zvierat (hovädzí dobytok, ovce a predovšetkým kone)

…prípady výskytu tetanusu sú po celom svete veľmi vzácne. Častejšie sú v rozvojových krajinách, ale pravdepodobnejšie vysvetlenie je v podobe horšej hygieny a horšieho ošetrovania rán, než v absencii očkovania.

…vyskytli sa početné prípady, kedy na tetanus ochoreli ľudia, napriek tomu, že boli očkovaní.

…naopak bol zaznamenaný zaujímavý fenomén, že protilátky proti tetanusu vykazujú aj mnohé deti, ktoré neboli nikdy očkované.

…výskyt tetanusu u detí je mimoriadne zriedkavý, väčšina prípadov pripadá na strednú a hlavne starú generáciu. Úmrtnosť detí na tetanus do 20 rokov bola podľa amerických štatistík nulová, v skupine 20-39 rokov bola 2,3% a následne strmo stúpala v starších vekových katerógiach.

…najlepšia prevencia proti tetanusu je vyčistenie rany tečúcou vodou a dezinfekcia peroxidom vodíka. Jediný problém môžu predstavovať hlboké bodné rany, ktoré sa dezinfikovať nedajú.

…10-ročný preočkovávací interval pre dospelých sa ukazuje byť zbytočne častý, imunita z očkovania podľa všetkého pretrváva výrazne dlhšie.

…tetanusové vakcíny mávajú vážne nežiadúce neurologické účinky (najčastejším vážnym následkom býva polyneuropatia). Nežiadúce účinky majú navyše kulumatívny charakter, takže s každou ďalšou tetanusovou vakcínou sa zhoršia. Preto by mali byť preočkovávacie tetanusové vakcíny dávané iba v najnižšej nutnej miere.

…tetanus je ochorenie neprenosné z človeka na človeka. Preto debata o akejsi “kolektívnej imunite” je bezpredmetná. Väčšina tetanusových nákaz v minulosti pochádzala zo zlej hygieny a úzkeho spolužitia ľudí s hospodárskymi zvieratami. Táto téma už taktiež nie je aktuálna. Celkovo sa tetanus u detí vyskytuje veľmi vzácne, bez ohľadu na očkovanie, navyše si deti s chorobou poradia úspešnejšie, než dospelí alebo starí ľudia. Násilné očkovanie malých detí tak pôsobí skôr dojmom biznisu a alibizmu, než snahou o ochranu zdravia detí.

Toľko výber zaujímavých informácií z článku, serióznym záujemcom doporučujem prečítať celý článok, je tam toho výrazne viac.

zdroj: https://www.slobodavockovani.sk/news/tetanus-a-ockovanie-proti-tetanu/

.

Pokračovanie: Riziká očkovania 3. Infekcie, epidémie a biologické zbrane šírené očkovaním

This entry was posted in Riziká očkovania. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s