Riziká očkovania. Krátke zhrnutie kapitoly o očkovaní z knihy Doba Jedová

Krátke zhrnutie kapitoly o očkovaní z knihy Doba Jedová

Kapitola 3 – Riziká očkovania
=============================

…v úvode popisujú históriu očkovacích kampaní WHO proti pravým kiahňam a obrne
…ďalej spomínajú, že rozsah očkovania nadobudol v súčasnej dobe také veľké rozmery a aplikuje sa v mimoriadne veľkých dávkach veľmi malým deťom, že sa začínajú prejavovať čoraz viac negatívne stránky plošného očkovania a čoraz viac detí utrpí trvalé zdravotné škody z vakcinácie, než z chorôb, proti ktorým majú vakcíny chrániť.
…uvažuje sa napríklad o tom, že epidémia autizmu je dôsledkom poškodenia mozgu malých detí prehnanou imunitnou reakciou a toxickými prísadami z vakcín.

3.1. Vývoj očkovania v USA a jeho dôsledky

…spočiatku sa v USA zaviedlo plošné očkovanie proti záškrtu, tetanu, pravým kiahňam a čiernemu kašľu. Neskôr pribudla obrna, záškrt, príušnice a rubeola.
…v súčasnosti dostávajú deti do 6 rokov 16 vakcín v 48 dávkach a do 18 rokov je to 69 dávok. Americké deti dostávajú najvyšší počet vakcín na svete.
…ale napriek tomu, zdravotný stav amerických detí v porovnaní so svetom sa stále viac a viac zhoršuje. Zatiaľ čo v 60tych rokoch mali najlepší zdravotný stav zo všetkých detí na svete, v r.98 sa prepadli na 28. miesto a v roku 2010 na 34. miesto.
…každé šieste americké dieťa má problémy s učením, každé desiate trpí astmou, jedno zo sto má autizmus a jedno zo 450 má cukrovku.
…v klinických skúškach je 145 ďalších vakcín, ktoré by chceli zaviesť do povinného kalendára.
…od roku 2008 je povinné každoročné očkovanie proti chrípke, až do 19.roku života.
…farmako-koncerny bohatnú, zatiaľ čo zdravie detí sa každým rokom zhoršuje.

Môže byť autizmus následkom očkovania?

…spomínajú, že vakcíny obsahujú neurotoxické prísady, ako je ortuť a hliník, ktoré niekedy 30-50násobne presahujú dennú povolenú dávku.
…pod nátlakom americkej verejnosti sa zakázalo používanie ortute (thiomersal) v domácich vakcínach, ale stále sa používa vo vakcínach pre tretí svet. Hliník sa stále používa vo vakcínach aj vo vyspelom svete.
…autizmus môže byť dôsledkom neurotoxických účinkov ortute, hliníka, glutamátu a ďalších prísad z vakcín, takisto môže byť dôsledkom excitoxicity neurónov, vyvolanej nadmernou imunitnou stimuláciou príliš veľkým množstvom rôznych vakcinačných kmeňov.
…je mnoho prípadov, keď po vakcinácii dovtedy zdravé americké dieťa prestalo komunikovať, zhoršili sa jeho sociálne aj motorické schopnosti a došlo k poklesu IQ. Tieto prejavy bývajú obvykle celoživotné.

3.2 ako môže očkovanie poškodiť deti?

…spomínajú fakt, že každá vakcína je drastický koktail množstva rôznych bakteriálnych a virálnych kmeňov s množstvom konzervantov, antibiotík a ťažkých kovov a že takáto kombinácia je pre organizmus horšia, než postupné dávkovanie týchto škodlivín
…spomínajú rastúci výskyt imunodeficitov u detí
…popisujú podrobnejšie proces, ako môže nadmerná imunologická stimulácia poškodzovať mozog detí.
…spomínajú aj ďalšie vonkajšie škodlivé faktory, ktoré ďalej zhoršujú neurologickú záťaž dieťaťa: nadmerný príjem glutamátu z umelej výživy, nadmerný príjem aspartámu, nadmerný príjem fluóru z fluoridovanej vody,…

Prečo niektorí vedci varujú pred zdravotnými rizikami hliníka vo vakcínach

…popisujú podrobnejšie, akým spôsobom je škodlivý hliník vo vakcíne:
– neurotoxicita hliníkových iónov
– vznik alergie na hliník, pretože hliníkové ióny sú vo vakcíne naviazané na imunizačné bakteriálne komponenty
– a iné

Čo hovoria laboratórne štúdie o mechanizmoch pôsobenia hliníka?

…popisujú proces, pri ktorom môžu hliníkovo-fluoridové molekuly štrukturálne napodobňovať biologické signálne molekuly a dávať tak bunkám úplne nezmyselné príkazy. Môžu tak rozbiť hormonálny systém alebo poškodzovať bunky či im priamo prikazovať samovraždu.
…tento proces sa spúšťa pri extrémne malých množstvách hliníka, teoreticky aj jedna hliníková molekula môže odštartovať škodlivú kaskádu, pri ktorej sa jej efekt viac než 100x zosilní

Aký je pohyb injekčne podaného hliníka z vakcín?

…z potravy sa v črevách dostane do krvi iba 0,25% hliníka
…z vakcíny sa do tela dostane 100% hliníka.
…normálny hliník sa z organizmu rýchlo vylučuje obličkami a močom
…vo vakcínach je hliník naviazaný na antigén a obličky ho nedokážu vyfiltrovať, takže zostáva dlhú dobu v organizme.
…sústreďuje s hlavne v mozgu a veľmi rýchlo

Koľko hliníka z injekčných zdrojov sa ešte považuje za bezpečné?

…popisujú ďalšie prípady, kedy hliník z infúzií predčasne narodených novorodencov im spôsobil inteligenčné škody v porovnaní s novorodencami, ktorí mali dávku hliníka nižšiu alebo žiadnu.
…v roku 2004 bol stanovený limit 4-5 mcg/kg/deň. V minulosti dostávali novorodenci infúziami 25mcg, niekedy až 45mcg/kg/deň.
…očkovanie novorodencom spôsobuje dávku 100mcg a v dvoch mesiacoch 250-270 mcg/kg/deň., čo je 20-50x viac, než je bezpečnostný limit.

Ďalšie prídavné látky vo vakcínach

– antigény (oslabené baktérie, vírusy a bakteriálne toxíny) – hlavná zložka
– hliník – prídavná látka na zosilnenie imunitnej reakcie. Niekedy sa používa aj skvalén (mix z buniek ľudskej kože – s tým je spojené riziko nekontrolovateľnej autoimunitnej reakcie)
– stabilizátory (zabezpečujú aby sa roztok nelepil na skúmavku a injekčnú striekačku). Používa sa teľacie sérum, glutamát, bravčová želatína alebo ľudský sérový albumín
– antibiotiká (neomycín, streptomycín, polymyxín) – na predĺženie doby skladovania
– inaktivačné chemikálie na ochranu pred kontamináciou inými baktériami a vírusmi – formaldehyd (karcinogénny!)
– rozpúšťadlá, emulzifikátory a puffre. Neškodný je iba chlorid sodný. Inak sa používajú polysorbát 80, vaječné a kvasničné produkty, hydroxid sodný, síran amónny.
– konzervačné látky: tiomersal (obsahuje ortuť), fenol, benzetónium chlorid, 2-fenoxyetanol (bráni zamrznutiu vakcinačnej tekutiny)
– zvyšky kultivačných médií – fibroblasty z kuracích zárodkov, kuracie obličkové bunky, myšacie mozgy, bunky z obličiek afrických opíc. Tieto zvyškové látky môžu byť zdrojom nebezpečných kontaminácií. Bunky z afrického mačiaka zeleného napríklad pri jednom škandále v sebe obsahovali HIV vírus !

Záver

…hoci výrobcovia vakcín tvrdia, že sú pre deti bezpečné, v skutočnosti o bezpečnosti konkrétnych vakcín nie sú urobené žiadne štúdie.
…najčastejšou prísadou vakcín je v súčasnosti hliník
…proti imunoexcitotoxicite vyvolanej hliníkom doporučujú antioxidačné látky ako je vitamín C, rakytníkový sirup, kurkumín, kvercetín, resvertatrol a luteolín

3.3 Očkovací systém v ČR

…v ČR sa očkovalo proti 10 chorobám, od novembra 2010 sa vynechalo očkovanie proti TBC
…očkuje sa proti záškrtu, tetanusu, čiernemu kašľu, žltačke typu B, obrne, heamophilus influenzae b, osýpky, rubeola, príušnice.
…očkovací systém v ČR je považovaný za jeden z najlepších a považovaný za značne bezpečný. Deti dostávajú výrazne nižšiu očkovaciu záťaž, než americké deti.

Očkovací kalendár v ČR

…tabuľka popisuje rozpis termínov očkovaní.
…spomínajú sa nasledovné očkovania:
– Hexavakcína – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, žltačka typu B, obrna, HiB (vakcína Infarix Hexa)
– Synflorix, Prevenar – voliteľné – proti pneumokokom
– MMR – osýpky, príušnice, rubeola (ovčie kiahne)
– DTP – záškrt, tetanus, čierny kašeľ (vakcína Infarix)
– DTP-POLIO – to isté ako DTP, pridaná obrna
– očkovanie proti žltačke typu B
– preočkovávanie proti tetanusu
…detaily v knižke

Infarix Hexa
…popisujú špecifiká a výskyt nežiadúcich účinkov.
…niektoré nežiadúce účinky bývajú veľmi časté (1 z 10) a sprevádzané horúčkami, šokovými stavmi, kŕčmi, opuchy a začervenania v mieste vpichu

Infarix
…podobne ako pri predošlom, niektoré nežiadúce účinky bývajú veľmi časté
…horúčky až k 40 C, kolapsové stavy, neutíšiteľný plač dieťaťa

MMR Priorix
…aj tu sú časté horúčky a opuchy miesta vpichu

Očkovania proti hepatitíde B
…rozoberajú zbytočnosť a nevhodnosť plošného očkovania proti HBV
…najčastejšie sa infekcia HBV objavuje u narkomanov a promiskuitne žijúcich ľudí. Preto je úplne absurdné očkovať proti hepatitíde B dojčatá.
…imunita nie je trvalá a v dobe dospievania u väčšiny ľudí už vyprchala
…väčšina ľudí sa z žltačky B bez problémov vylieči a získa trvalú imunitu, iba 5% sa stane celoživotným prenášačom.
…zmysel má iba preočkovávanie detí, ak je infikovaná jeho matka alebo žije v zamorenej komunite
…je dosť prípadov, kedy vakcína proti hepatitíde deťom dokázateľne uškodila, vrátane niekoľkých stoviek úmrtí.
…napriek negatívnemu doporučeniu odborníkov bolo schválené plošné očkovanie
…vo francúzsku sa vakcinácia proti HBV po protestoch verejnosti zrušila

Čierny kašeľ:
…ukazuje sa, že vakcinácia nie je príliš spoľahlivá a navyše protilátky postupne miznú.
…napriek plošnému očkovaniu proti čiernemu kašľu výskyt jeho prípadov na území Čiech vzrastá

Pneumokokové vakcíny:
…sú voliteľné, ale mnohí rodičia ich v dobrej viere svojim deťom dávajú.
…majú chrániť pred pneumokokovými zápalmi stredného ucha
…vo vakcíne je 10 alebo 13 pneumokokových kmeňov, ale v prírode je známych ďalších 90 kmeňov, proti ktorým vakcína nechráni
…viac než polovica zápalov stredného ucha je vyvolávaná vírusovými ochoreniami a z toho bakteriálneho zbytku je iba 1/4 vyvolaná pneumokokmi.
…zápal stredného ucha obvykle spontánne odznie po dvoch dňoch aj v prípade neliečenia.

Záver
…iba zopakovanie faktov z predošlých kapitol

3.4. Očkovanie proti chrípke

…na začiatku popisujú stručne prenosnosť chrípky a popis príznakov, ako aj mieru rizikovosti. Najviac sú ohrozené malé deti a seniori

…v USA zaviedli od roku 2008 povinné každoročné očkovanie všetkých amerických detí proti sezónnej chrípke.
…doterajšie pozorovania ukazujú, že účinnosť očkovania proti chrípke sa nepreukázala doteraz v žiadnej krajine, oblasti ani sezóne.

…vo vakcínach proti chrípke sa nachádzajú nebezpečné prídavné látky.
– Jednou je konzervant tiomersal s obsahom ortute. Bezpečný limit ortute je 0,1 mcg/kg/deň. Jedna očkovacia dávka ale obsahuje 25 mcg ortute, čo hlavne u malých detí mnohonásobne prekračuje bezpečný limit.
– ďalšou je hliník, ktorý má za účel stimulovať silnejšiu imunitnú reakciu. Hliník je ale značne neurotoxický, môže spôsobiť vznik Guillainovho-Barrého syndrómu, čo je akýsi forma celkovej paralýzy periférnych nervov, čiastočné ochrnutie, buď dočasné alebo trvalé.
– po nátlaku verejnosti sa farmakofirmy rozhodli nahradiť hliník skvalénom. Skvalén je súčasťou ľudskej kože a vyskytuje sa v organizme takmer vo všetkých orgánoch. Sú veľmi vážne obavy, že použitie skvalénu by mohlo vyvolať nekontrolovateľnú autoimunitnú reakciu, hlavne proti myelínovým púdzram nervových vlákien. Je podozrenie, že za syndrómom veteránov zo zálivu môže stáť experimentálna vakcína proti antraxu, ktorá v sebe obsahovala skvalén.

…ďalej sa spomína nedôveryhodnosť samotných firiem vyrábajúcich vakcíny. Spomínajú škandál s českou firmou Baxter, ktorá vyrábala vakcínu proti prasačej chrípke a omylom ju kontaminovala smrteľným vírusom H5N1 vtáčej chrípky.
…dôveryhodnosti nepridá ani to, že keď Baxter distribovala v ČR vakcíny proti chrípke, odmietla prevziať zodpovednosť za prípadné zdravotné škody, ktoré by vakcína spôsobila a úhradu škôd z vakcín má hradiť štát

…zatiaľ čo v Európe a Čechách sa v roku 2009 váhalo s vakcináciou obyvateľstva, USA a Kanada prikázali vakcináciu povinne. Údajne od tej doby vyplatila americká vláda 1,3 mld dolárov odškodnenia obetiam, ktoré v súvislosti s touto vakcináciou utrpeli zdravotné poškodenia.
…pri očkovaní nemeckých VIP predstaviteľov si títo vyžiadali špeciálne vakcíny bez prídavných látok a bez skvalénu. Ale bežnému obyvateľstvu sa distribuovali vakcíny so skvalénom.

prečo neočkovať deti:
…výskum ukázal, že deti mladšie ako 35 mesiacov si po očkovaní nevytvárajú žiadne protilátky
…deti vo veku 3-9 rokov si v 65% nevytvárajú žiadne protilátky
…vakcíny obsahujú tiomersal s 25-52mcg ortuti, čo je 25-50x bezpečnej dennej dávky. Ortuť je imunosupresívna.
…vakcíny pre mnohé krajiny obsahujú v sebe skvalén s rizikom nebezpečnej autoimunitnej reakcie.

prečo neočkovať tehotné ženy
…riziko ochorenia tehotných žien je nízke a riziko komplikácií ešte nižšie
…ukázalo sa, že očkovanie tehotných žien viedlo k vlne potratov a zdravotne poškodených detí
…paradoxne najvýraznejší rizikový faktor ochorenia a komplikácií na chrípku bola obezita ženy

priemysel dokazuje neškodnosť vakcín štúdiami, ktoré sám financuje a manipuluje s výsledkami.

množstvo ľudí po očkovaní protichrípkovou vakcínou v roku 2009 skončilo s Guillainov-Barrého syndrómom. Napriek tomu výrobcovia tvrdia, že vakcíny sú absolútne bezpečné. U ďalších ľudí sa objavila narkolepsia – choroba, keď človek náhle upadá na pár sekúnd/minút do hlbokého spánku. Choroba je neliečiteľná. Malé deti po očkovaní na Novom Zélande vykazovali množstvo prípadom kŕčov, zimníc a horúčok.

ako sa brániť proti chrípke:
…rada užívať vitamín C je zastaralá
…naproti tomu autorka doporučuje proti chrípke vysoké dávky vitamínu D, či už v podobe rybieho oleja alebo tabliet. Rybí olej má navyše protizápalové účinky, takže tlmí škody spôsobené pridivokou imunitnou reakciou počas chrípky.
…užitočný je tiež dostatok spánku

Záver
…autori uvažujú, kto mohol profitovať z živenia masovej paniky v roku 2009, keď bolo zrejmé, že chrípka vôbec nie je tak nebezpečná, ako sa mediálne tvrdilo
…ľuďom boli nanucované nedostatočne otestované vakcíny
…správy o škodlivých dôsledkoch vakcinácie proti chrípke v roku 2009 sa ututlávajú.

3.5. Očkovanie proti HPV – vakcíny Gardasil/Silgarde a Cervarix

…najnovším trendom je mediálna kampaň na podporu očkovania proti HPV vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice a genitálne bradavice (kondylomata)
…očkovanie je proti 4 kmeňom HPV, ale v skutočnosti je nebezpečných ďalších asi 21 kmeňov a očkovanie tak stopercentnú spoľahlivosť nikdy nezaručuje. Navyše mnohí ľudia s HPV vírusom nikdy neochorejú na rakovinu, vyzerá že na vzniku má výrazný podiel oslabená imunita.

…sú tri vakcíny proti HPV: Gardasil v USA, Silgarde v Európe a Cervarix (iba s 2 kmeňmi) vo veľkej británii.

…účinky očkovania sú sporné: jednak neposkytuje dostatočnú ochranu pred ochorením a má nezvykle veľa negatívnych účinkov.
…firmy produkujúce vakcíny dostali povolenie na hromadnú výrobu ešte skôr, než bolo ukončené testovanie negatívnych efektov.
…sú desiatky prípadov dievčat, ktoré v dôsledku očkovania zomreli.
…je podozrenie, že vakcína môže spôsobiť vznik ALS (amyotrofnej laterálnej sklerózy), vedúcej k rýchlej paralýze a následne k smrti. Vyzerá to tak, že jeden z antigénov vo vakcíne sa podobá na ľudský heparín a dezorientuje potom činnosť enzýmov v organizme
…predpokladá sa, že skutočný počet obetí očkovania je 5-30x vyšší, než počet nahlásených prípadov, pretože nie všetky prípady sa dostanú do systému hlásení a dokonca aj lekári samotní sú motivovaní prípady utajovať.
…očkovanie obnáša tri dávky. V USA, obvykle pod nátlakom rodičov, absolvuje 39% dievčat prvú dávku, ale iba 30% z nich absolvuje aj druhú dávku a iba 31% z týchto absolvuje aj tretiu dávku. To značí, že reakcie na vakcíny sú natoľko časté, že väčšina dievčat odmietne pokračovať vo vakcinačnej sérii. To značí, že vo finále iba 3% dievčat absolvuje všetky tri dávky a iba 1/10 dievčat, čo absolvovala prvú dávku absolvuje všetky tri dávky.

…objavujú sa dokonca mediálne tlaky, aby dali rodičia očkovať aj chlapcov, údajne ich to ochráni od rakoviny hrtana pri orálnom sexe a od rakoviny konečníka !

…ukazuje sa, že preventívne prehliadky majú na zníženie výskytu rakoviny maternice vyšší vplyv, než očkovanie.
…na plošný efekt proti HPV by bolo nutné zaočkovať aspoň 90% populácie.
…Gardasil je považovaný v súčasnosti za najnebezpečnejšiu vakcínu, čo sa týka vedľajších efektov. Účinnejšie je poučenie dieťaťa rodičmi o bezpečnom sexe.

…testovanie vakcíny tiež sprevádzajú kontroverzie, že bola za pochybných okolností testovaná na deťoch z tretieho sveta, hlavne z Nepálu a Indie, vrátane zdravotných problémov, ktoré im spôsobila.

…napriek všetkým kontroverziám spojeným s Gardasil vakcínou uvažuje USA o zavedení povinného očkovania. Dokonca aj v Čechách česká vakcinologická spoločnosť doporučuje zavedenie plošného očkovania dievčat.

3.6 Ako môžu rodičia prispieť k bezpečnému očkovaniu detí

zopár rád o tom, ako aspoň trochu znížiť riziko pri očkovaní svojich detí:
– odložiť očkovanie ak je dieťa prechladnuté, je po prekonanej chorobe, má zvýšenú teplotu, je nepokojné, je nadmerne spavé
– neočkovať ak malo dieťa alergickú reakciu na predošlú dávku, ak bolo po očkovaní apatické, s bolesťami, horúčkami,…
– zvážiť vykonanie preventívneho testu alergie na hliník
– vitamínová strava znižuje riziko negatívnej reakcie na injekciu. Dôležitý je hlavne vitamín D, poprípade tiež vit. C.
– vyhýbať sa multivitamínom s iónmi železa
– vyvarovať sa konzumácii fluoridov (nenechať sa strhnúť reklamami o prospešnosti fluoridových prípravkov pre zuby malých detí). Fluoridy v kombinácii s hliníkom vo vakcínach tvoria mimoriadne nebezpečné zlúčeniny
– každé očkovanie predstavuje stres pre imunitu dieťaťa, vyhnúť sa preto hromadeniu očkovania na jednu dobu a vyhnúť sa zbytočným očkovaniam.

a ďalej
– vakcína nezaručuje stopercentnú imunitu voči všetkým kmeňom
– niekedy sa imunita nevytvorí vôbec, napriek očkovaniu
– niektoré choroby sú menej nebezpečné, než vedľajšie účinky vakcíny
– reklamné kampane zavádzajú, neinformujú o rizikách vakcíny
– niektoré vakcíny neprešli ani len dostatočným procesov overovania
– očkovania proti žltačke, chrípke, HPV, pneumokokom sú v zásade zbytočné

Zdroj:

Spracované stručne podľa knihy: Anna Strunecká, Jiří Patočka: Doba Jedová (1). Vydané v roku 2011. https://www.databazeknih.cz/knihy/doba-jedova-doba-jedova-78542?c=all

(poznámka: pôvodná kapitola v knižke mala takmer 100 strán)

.

Pokračovanie: Riziká očkovania. 2. Kontroverzie okolo očkovania proti tetanusu

This entry was posted in Recenzie kníh, Riziká očkovania. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s