Rakovského protokoly. História vzniku a stručný popis najdôležitejších tém

Na rozdiel od známejších Protokolov Sionských Mudrcov neexistujú v prípade Rakovského protokolov pochybnosti o ich pravosti. Jedná sa o záznam výsluchu Christiana Rakovského, vysokého slobodurára a vysokého funkcionára v rámci svetového komunistického hnutia. Výsluch realizovala začiatkom roku 1938 Stalinova tajná polícia NKVD, pričom Rakovský ponúkol sovietskej vláde množstvo tajných informácií o dianí za oponou svetových udalostí výmenou za svoj život.

Človek sa z výsluchu dozvie mnohé témy, ktoré sa v oficiálnom dejepise nespomínajú: o dvojitej hre Karla Marxa, o roli Židov a slobodomurárov v realizácii Francúzskej revolúcie, o stratégii vyrábania komunistických robotníckych revolúcií až po vzostup Hitlera s pomocou bohatých finančníkov z Wall Streetu.

Tematická línia Rakovského výpovede sa nesie v duchu, že udalosti v histórii nevznikali náhodne, ale boli cielene vytvárané, financované a riadené skupinou superbohatých finančníkov, ktorých Rakovský vo výpovedi označuje pojmom “Oni”.

Miniobsah:

.


Kontext vzniku protokolov.

(nechce sa mi to písať ručne, takže poskladám informácie z rôznych dostupných zdrojov)

Rakovského protokoly jsou záznam výslechu Ch. Rakovského, zakladatele 3. internacionály. Výslech provedl v pevnosti Lubjanka v r. 1938 Kuzmin, jeden ze špičkových Stalinových vyšetřovatelů. Narozdíl od PSM, nejsou Rakovského protokoly zpochybňovány oficiální historií.

zdroj: http://www.zvedavec.org/nazory_4675.htm#ptr255206

Kniha, jejíž obsah začal vyvolávat znepokojující účinky na veřejnost, byla jistými silami okamžitě skoupena a zmizela z trhu. Pravou senzací a vlastním jádrem knihy byly protokoly o výslechu bývalého sovětského vyslance v Paříži, žida Christiana Jureviče Rakovského (narozený jako Chaim Rakeover r. 1873), který byl jako starý bolševik trockistického ražení v rámci velké čistky zatčen, avšak zcela výjimečně ušel jinak běžné likvidaci. Proč? Odpověď na to je možné dostat při pozorném čtení protokolů.

Stručná poznámka k osobám a událostem

Žid Christian Jurevič Rakovskij, v době svého zatčení sovětský vyslanec v Paříži a předtím předseda mírové delegace komisariátu zahraničních věcí SSSR – abych vzpomněl aspoň některé jeho významné funkce v sovětském státním aparátu, bolševik-trockista, byl především zednářem velmi vysokého zasvěcení (udává se 33.stupeň), a jako takový byl zapleten a částečně i zasvěcen do plánů a intrik „Oněch“.

Když byl v roce 1938 na Stalinův příkaz určen k smrti, rozhodl se před začátkem chystaného monstrprocesu nabídnout Stalinovi velice cenné informace výměnou za svůj život. Mnohahodinový výslech byl veden jedním ze Stalinových důvěrníků Gavrilem G. Kuzminem (alias René Duval), přesvědčeným komunistou-stalinistou. Doslovné znění protokolů z tohoto výslechu, které jsme si právě přečetli, ukazuje, že Rakovského stálo opravdu hodně námahy, aby nic netušícího stranického funkcionáře Kuzmina přesvědčil o skutečné a jedině pravé podstatě komunismu. Očividně mimořádně inteligentnímu Rakovskému se nakonec podařilo dojít k cíli poukazem na to, že je v zájmu „Oněch“ vysoko postavených, aby Stalin s Hitlerem začali mohutnou, pokud možno dlouhotrvající a zničující válku. Kuzmin se pak postaral o to, že Rakovskij nebyl jako jediný ze sedmi prominentních trockistů popraven, ale byl „omilostněn“ na dvacet let vězení.

Zdroj: záverečný komentár prekladateľa k Rakovského protokolom.

Ať to zní jakkoliv bizarně a neuvěřitelně, lidstvo je skutečně obětí ďábelské konspirace. Válka, ekonomická krize a genocida v minulém století, to všechno nebylo něco náhodného anebo neodvratného, ale byl to důsledek zlověstného designu.

Šokujícím důkazem je výslech stalinské policie (NKVD) v roce 1938. Vyslýchán byl zakladatel Komunistické Internacionály Christian G. Rakovský (někdy též Rackovski, tehdy 65-letý), kterému hrozila popravčí četa za tajný plán svrhnout Stalina. 50-stránkový přepis vyšetřování, zvaný „Rudá symfonie“ nebyl určen k zveřejnění. Ten potvrzuje, že Rothschild-Illuminati plánovali použít komunismus na založení světové diktatury super-bohatých.

Toto je možná nejexplozivnější politický dokument moderních dějin. Ten prozrazuje, proč Illumináti financovali Hitlera a potom se ho pokoušeli zničit, a proč Stalin v roku 1939 uzavřel s Hitlerem pakt. Christian Rakovský, to byl veteránský, důvěrně informovaný komunista. Narodil se jako Chaim Rakeover roku 1873 a než se stal revolucionářem, studoval medicínu ve Francii. Vedl teroristickou skupinu, která přepadala vládní představitele. V roku 1919 mu Lenin svěřil vládu na sovětské Ukrajině. Úspěšně udržel tuto oblast pro bolševiky během občanské války. Stalin ho v r. 1925 jmenoval ruským velvyslancem v Paříži. Rakovský patřil k mocné trockistické klice, která dostávala rozkazy od Rothschildů. Mnozí z této skupiny byli zastřeleni během Stalinovy čistky Komunistické strany v roku 1937 .

Gavriil Kuzmin patřil k jedněm z nejchytřejších Stalinových agentů a byl známý pod jménem „Gabril“. Kromě něho a ukrytého zvukového technika dr. Josefa Landowského, byl jediný přítomný. Dr. Landowský, kterého NKVD pověřila „odvázáním jazyka zadržených“, byl už chorý z tolika mučení, kterých byl svědkem. Ale vyšetřování Rakovského bylo srdečné. Dr. Landowský pochybuje, jestli mírná substance na vyvolaní euforie, co mu dal do nápoje, má vůbec účinek. Vyšetřovaní, které probíhalo ve francouzštině, trvalo od půlnoci do sedmé ráno. Potom Kuzmin nařídil Landowskému přeložit rozhovor do ruštiny a udělat dvě kopie. Obsah byl tak horký, že Landowský udělal jednu kopii navíc – pro sebe. „Nelituji, že jsem měl tehdy odvahu to udělat.“, napsal. (Bolševici zastřelili jeho otce, carského plukovníka, během revoluce v roku 1917.)

Španělský dobrovolník našel později rukopis na mrtvole Landowského v chatrči na petrohradské frontě během II. světové války. Vzal si ho s sebou do Španělska a v roku 1949 ho uveřejnili pod názvem „Sinfoné en Rojo Mayo“. Celý rukopis publikovali v angličtině v roku 1968 jako „The Red Symphony: X-Ray of Revolution“. Můžete ho najít v knize Des Griffina „Fourth Reich of the Rich“ (1988).

Zdroj: Úvodný komentár Henry Makowa k Rakovského protokolom.

—-

Rakovského protokoly. Stručný prehľad tém

Keďže sa jednalo o policajný výsluch, rozhovor je len minimálne štrukturovaný, aj keď je zreteľne vidieť, že Rakovský mal premyslenú logickú postupnosť tém, ktoré postupne v rámci výsluchu vysvetľoval.

Rozhovor je tematicky a informačne veľmi bohatý a zrejme bude treba ho prečítať celý aspoň 2 razy, aby človek aspoň väčšinu z tém pochopil. Plus si vyžaduje obstojné znalosti dejepisu spojeného s komunistickými revolúciami, čo by však minimálne u ľudí staršej generácie nemal byť problém.

Stručne sa obsah rozhovoru nedá zhrnúť, už samotný Rakovský sa snaží témy maximálne zhusťovať, keďže mal k výsluchu k dispozícii len limitovaný čas, ktorý sa snažil maximálne využiť.

Preto len naznačím oblasti knihy, kde sa rozoberali niektoré z nosných tém rozhovoru.

Čísla stránok sa vzťahujú k tejto verzii , ostatné verzie a ich odlišnosti sú vypísané na konci článku.

Str. 1-3
…sú úvodný komentár prekladateľa popisujúci, ako sa texty dostali na verejnosť.

Str. 4-
…sú pre mňa dosť nezrozumiteľnou filozofickou debatou na tému reálneho komunizmu, internacionálneho a nacionálneho komunizmu, reálny verzus formálny komunizmus, rozdiely medzi Stalinovým a Trockého prístupom ku komunizmu, Hitlerov národný socializmus.

…Rakovský postupne buduje tému, že historické udalosti v minulosti neboli náhodné, ani úspech komunistickej revolúcie v Rusku, ale sú z pozadia riadené skrytou skupinou, ktorú on nazýva “Oni”, resp. zjednodušeným pojmom “medzinárodné financie”. Rakovský priznáva, že menovite ľudí z tejto skupiny nepozná, pretože aj keď bol veľmi vysoko v hierarchii spiklencov, k týmto informáciam nemal prístup. Spomína však, že Trocký bol s “Nimi” priamo v osobnom kontakte

…rozoberajú otázku, či je alebo nie je Hitlerov útok proti ZSSR bezprostredne hroziaci, resp. či Hitler vôbec chce zaútočiť.

str. 15

…približne odtiaľto začína séria výkladu sporných udalostí z minulosti. Rakovský tvrdí, že Marx hral dvojitú hru a zámerne vo svojich dielach kritizujúcich kapitalizmus a buržoáziu úplne zamlčal rozhodujúci vplyv svetových finančníkov na udalosti.

…je tam tiež spomenuté, že marxistická teória úmyselne podporuje zbedačovanie robotníkov a ruinovanie strednej triedy, pretože iba totálne zbedačené a frustrované vrstvy robotníkov je možné použiť ako nástroj ku komunistickej revolúcii (ktorá ale v praxi pôjde k prospechu niekoho úplne iného, než robotníkov, ktorí ju zrealizujú)

…tiež je tam spomínané, že základné predpoklady k robotníckej revolúcii sú zbedačenie robotníckej triedy, oslabenie štátu prebiehajúcou vojnou atď. A že mnohé tieto predpoklady nerealizujú v praxi komunistickí revolucionári a odbory, ale sila výrazne silnejšia v pozadí, ktorá financiami hýbe celou svetovou ekonomikou.

str. 25

…tu je rozobratá téma, ako sa svetoví finančníci dostali k svojmu obrovskému bohatstvu a svojej moci. Pôvodne sa totiž jednalo o obyčajných úžerníkov, ktorí využili chaos a nestabilitu udalostí Francúzskej revolúcie a strhli na seba právomoc vytvárať peniaze pomocou číselných finančných špekulácií.

…následne tieto úžernícke rodiny šialene zbohatli, banky ozdobili anticko-židovskými architektonickými prvkami pripomínajúce zaniknutý Šalamúnov chrám (dva stĺpy podopierajúce trojuholníkový štít pred vstupom do budovy) a z bánk sa stali fakticky náboženské miesta, kam sa všetci ľudia z okolia chodili “modliť” v túžbe zbohatnúť.

“Není to snad zázrak, když se nějaká
primitivní bankovní bouda promění v palác? A kolik tako-
vých zázraků již lidé v posledním století vidě-li, aniž by hnuli
brvou! Nebudí to snad úžas, že banky, v nichž sedí špinaví
lichváři a disponují penězi obecenstva, se mění v temply,
které své pohansky sloupové fasády vypínají na nárožích
všech moderních měst a k nimž denně spěchají davy, posedlé
vírou, že do nich vtéká veškeré bohatství božstva peněz, o
němž si myslí, že trůní v trezorech bankéřů a každému z davu
splní své božské poslání, že mu totiž rozmnoží majetek? ”

…je tam spomenuté, že “peniaze” vytvorené bankovými špekuláciami už v tej dobe presahovali objem fyzických peňazí 3x až 100x, pričom bankári boli natoľko prefíkaní, že ponechali v obehu fyzické peniaze, aby stále ľuďom ponechali pocit, že sú nejak viazané s fyzickou hodnotou. Na burze sa však už v tej dobe masívne obchodovalo s neexistujúcimi fiktívnymi peniazmi, existujúcimi len v podobe čísel v účtovných knihách.

…a spomína, že mimoriadne zákerný podvod bolo poskytovanie úverov, šekov a zmeniek pomocou takýchto peňazí, pretože bankári následne od ľudí zákonne vyžadovali úrok z peňazí, ktoré nikdy neexistovali.

…a spomína, že títo bankári po svojom zázračnom zbohatnutí zatúžili získať absolútnu moc nad svetom, pričom revolučné hnutia a tajné spolky ako slobodomurári sú len nástrojom k realizácii vyšších cieľov v prospech “medzinárodných financií”.

str. 33

…tu začína debata, kde sa vyšetrovateľ dožaduje konkrétnejšieho menovania, kto sú “Oni”, ktorí stoja za všetkými tými udalosťami.

…Rakovský robí odbočku (str. 35) k téme Adama Weishaupta a založenia špeciálneho rádu slobodomurárov, zvaných ilumináti, v Bavorsku, ich napojenie na prvého z rodu Rothschildov, ktorí sú jedni z najvýznamnejších členov skupiny “Oni”. Rothschildovci majú predstavu, že vďaka svojmu bohatstvu a rozsiahlej sieti špiónov, slobodomurárov, skrytých Židov a revolucionárov môžu vládnuť celému svetu. (str. 36)

str. 38

…venuje sa jednému z členov skupiny “Oni”, Jacobovi Schiff, ktorý pôsobil ako prostredník Domu Rotschildov a financoval Japonsko v roku 1905 vo vojne proti Rusku, pričom táto vojna mala byť ako základ pre chystanú robotnícku revolúciu proti cárovi.

str. 39

…spomína prepojenie Trockého na najvyššie bankové rodiny prostredníctvom svadby s dcérou jedného z ich bankového klanu. Na základe tohto rodinného prepojenia potom dovtedy bezvýznamný Trocký získava dôveru skupiny a je poverený hlavnou časťou realizácie komunistickej revolúcie v roku 1917

…spomenuté je znovu meno Jacob Schiff a bratia Warburgovi.

str. 40

…spomína v stručnosti spoluúčasť Trockého pri organizovaní atentátu na rakúskeho následníka trónu v Sarajeve, ktorá sa mala použiť ako zámienka na začiatok svetovej vojny, ktorá zlomí vládu ruského cára a pripraví podmienky k celosvetovej komunistickej revolúcii po celej Európe.

…ďalej je spomínané, že Kerenský bol úzky spolupracovník Trockého a zámerne sa vydával za demokrata, aby otvoril skutočným komunistickým revolucionárom cestu k moci.

str. 42

…spomína ďalšieho vysokopostaveného člena svetového spiknutia, nemeckého politika Waltera Rathenaua, ktorý ako posledný z tejto skupiny pôsobil v politike sám osobne. Po jeho vražde už “Oni” pôsobia vo svete výlučne cez prostredníkov, či už v podobe ovládaných politikov alebo členov tajných spolkov (slobodomurári).

str. 43

…spomína významný podiel Židov v rámci tejto siete výkonných revolucionárov.

str. 44

…spomína aroganciu a zároveň naivitu slobodomurárov, ktorí v rámci svojej sebestrednosti nie sú ochotní pochopiť, že sú len využívaní ako nástroj vyššej vrstvy a že im neboli povedané všetky skutočné informácie.

…spomína, že slobodomurári sú už vopred predurčení byť zlikvidovaní sami revolúciou, ktorú pôvodne rozpútali a mnohí pravdu pochopia až v momente, keď kráčajú na popravisko. Ilustruje to naivitou organizátorov Veľkej francúzskej revolúcie.

str. 45

…ďalej rozoberá tému spolku slobodomurárov. Otvorene priznáva, že aj on je vysokopostavený slobodomurár.

str. 46

…téma Lenina, Versailskej zmluvy, Brest-Litovského mieru atď.

str. 49

…téma atentátu a zavraždenia Lenina členmi Trockého vetvy. Príčiny neúspechu, prečo Trocký nedokázal prevziať po Leninovej smrti moc a prečo sa k moci mohol dostať Stalin.

str. 51

…porovnávanie Stalina pomocou kritérií bonapartizmu. Stalin je v očiach trockistov bonapartista a nie komunista.

str. 52

…Versailská zmluva a úmyselný politický chaos ako nástroj zbedačenia obyvateľstva Nemecka, ktoré malo následne zrealizovať nemeckú verziu komunistickej revolúcie.

str. 55

…začína sa téma, prečo svetové financie začali financovať Hitlerovu cestu k moci. Hlavný dôvod bol práve ten, že Stalin odstavil v Rusku od moci všetkých trockistov, ktorí pracovali pre “Nich” a Hitlerovou úlohou bolo znovu vyvolať v Rusku podmienky na ďalšiu komunistickú revolúciu (keďže Stalina Trockisti považovali sa samovládcu a nie komunistu). Plánom bolo zatiahnuť Rusko do dlhotrvajúcej vojny, aby následne v krajine vypukla nová revolúcia a zvrhla Stalina, presne podľa osvedčeného scenára z minulosti.

str. 56

…spomína, ako bol v roku 1929 za Hitlerom vyslaný Warburg a poskytol mu financie na fungovanie jeho strany.

“Jistě souhlasí, že ho „Oni“ financovali, ale
neodhalili mu ani svou existenci, ani své cíle. Jejich vyslanec
Warburg se mu představil falešným jménem a nezdá se, že by
Hitlerovi prozradil svoji rasovou příslušnost. Samozřejmě, že
také nemluvil pravdu o „Těch“, které zastupoval. Řekl prostě
Hitlerovi, že byl vyslán finanční skupinou Wall Streetu, která
má zájem na podpoře nacionálně-socialistického hnutí jako na
hrozbě proti Francii, jejíž vláda svou finanční politikou
podněcuje v USA hospodářskou krizi. ” (str. 58)

…ďalej Rakovský vysvetľuje, prečo vlastne chce prejsť na stranu Stalina, hoci ho vnútorne stále kritizuje. Hovorí, že Hitler sa začína stávať pre Rusko príliš veľkou hrozbou a môže zničiť myšlienku komunizmu a Rusko úplne, čo nie je v záujme ani trockistov, ktorí by si želali iba zvrhnutie Stalina a prebratie vlády nad krajinou pre seba.

…preto sa následne rozvíja debata o tom, čo musí Stalin urobiť, aby odvrátil údajne bezprostredne hroziaci útok Hitlera proti Rusku (výsluch prebehol v januári 1938, ešte pred Anšlusom Rakúska a Mníchovskou dohodou)

…debata následne popisuje zložitú sériu intríg, ako zabrániť, aby Hitler spolu s podporou západných “demokracií” ako je Franúczsko a Británia, nespustil masívny zničujúci útok proti Rusku. Rakovský navrhuje zložitý plán, kedy má Stalin uzavrieť dočasné spojenectvo s Hitlerom, spoločne napadnúť Poľsko a donútiť tak, aby západné “demokracie” museli Hitlerovi vyhlásiť vojnu a predišlo sa tak ich veľkej spojeneckej aliancii s Hitlerom proti Rusku.

…v debate je tiež rozoberaná nejednoznačná pozícia USA, ktoré sú vnímané ako veľké riziko celého plánovania, keďže aj u nich je hrozba, že sa pripoja na stranu Hitlera proti ZSSR.

str. 64

…spomína, že kresťanstvo je najväčšia prekážka úspechu komunistických revolúcií a preto treba vynaložiť maximálne úsilie k vykoreneniu kresťanstva

…taktiež spomína, že nacionalizmus (národné cítenie) je taktiež zásadná prekážka pre komunistické revolúcie.

(moja poznámka: zrejme nie náhodou ešte aj v súčasnej dobe neomarxisti ako hlavné prekážky svojho úspechu udávajú inštitút tradičnej rodiny, nacionalizmus a kresťanstvo)

str. 79

…tu Rakovský vymenováva aspoň niektorých pravdepodobných členov skupiny “Oni”, označovanej tiež pojmom “medzinárodné financie” alebo “Wall Street”. Je tu vymenované množstvo mien.

RA: Už jsem vám řekl, že nevím kdo
„Oni“ jsou, a že to ani vědět nemohu. S jistotou mi to však
sdělil člověk, který to musel vědět.

KU: Kdo?

RA: Trockij. Protože mi to řekl on, vím, že jedním z nich
byl Walther Rathenau. Ovšem v něm vidíte posledního z
„Nich“, který ještě držel veřejnou politickou moc. Dalším byl
Lionel Rothschild. Více jmen, která by byla opravdu jistá,
nemohu uvést. Jistě bych vám mohl jmenovat řadu lidí,
jejichž osobnost a činy se mi zdají být v plném souladu s
„Nimi“, ale zda tito muži poroučejí nebo poslouchají, nemohu
tvrdit.

KU: Jmenujte mi aspoň některé!

RA: Jako celek je to především bankovní dům Kuhn, Loeb
& Co. na Wall Streetu, a v něm pak bankovní domy rodiny
Schiffů, Warburgů a Loeba & Kahna. Říkám jim rodiny i přes
často rozdílná rodinná jména, protože jsou mezi sebou všichni
spřízněni sňatky. Dále pak třeba Baruch, Frankfurter, Alts-
chul, Cohen, Benjamin, Strauss, Steinhardt, Blum, Rosenman,
Lippman, Lehman, Dreyfus, Lamont, Rothschild, Lord,
Mandel, Morgenthau, Ezechiel, Lasky… myslím, že to už je
dost jmen.
Když budu namáhat paměť, mohu si vzpomenout ještě
na další jména. Ale znovu opakuji že nevím, který z nich by
mohl patřit k „Nim“, nebo abych si tím byl dokonce jist. V
tomto smyslu musím odmítnout veškerou odpovědnost. Ale
jsem pevně přesvědčen, že každý z těchto jmenovaných, i
když to třeba on sám právě není, představuje jakousi část
jejich substance.

str. 80 a ďalej

…rozoberajú rôzne praktické otázky, ako dosiahnuť neutralitu a spojenectvo s USA v rámci snahy o rozoštvanie Hitlera s Francúzskom a Britániou. Znovu je rozoberaná ako najperspektívnejšia stratégia dohodnúť sa s Hitlerom na spoločnom napadnutí a rozdelení Poľska s vedomím, že západné mocnosti nemajú dostatok zdrojov na súčasnú vojnu s Nemeckom aj ZSSR a že sa teda budú musieť rozhodnúť iba pre boj s jednou stranou a keďže majú dlhé hranice s Nemeckom, budú musieť vyhlásiť vojnu Nemecku, v ktorej sa všetky strany vyčerpajú a ZSSR zostane ušetrený hrozby veľkej vojny.

str. 89-96

…poznámky prekladateľa ku kontextu rozhovoru a rôzne jeho poznámky k niektorým témam z rozhovoru.

——

Dozvuky:

(z českej wikipédie)

Roku 1936 byl Rakovskij v rámci Velkého teroru zatčen. V roce 1938 se stal jedním z hlavních obžalovaných při čtvrtém moskevském procesu. Byl obviněn z plánování atentátu na Lenina a Stalina a různých vymyšlených zločinů.

Měl však větší štěstí než Bucharin, Rykov nebo Jagoda. Na rozdíl od nich nedostal trest smrti, ale “pouze” 20 let vězení.

Propuštění se Rakovskij nedočkal, 11. září 1941 byl ve své cele zastřelen na osobní příkaz Beriji a Stalina.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Rakovskij

K téme popravy Rakovského treba dodať, že sa nemuselo jednať o úmyselnú popravu a zradu sľubu o zmiernení trestu zo strany Stalina. Anglická wikipédia k tomu dodáva:

Unlike most of his co-defendants, who were immediately executed, he was sentenced to twenty years of hard labor. In 1941 he was in Oryol Prison. After the Nazi invasion of the Soviet Union (Operation Barbarossa), Rakovsky was shot on Stalin’s orders outside Oryol—along with Olga Kameneva, Maria Spiridonova and over 150 other political prisoners in the Medvedev Forest massacre. This execution was one of the many massacres of prisoners committed by the NKVD in 1941.

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Rakovsky#Submission_to_Stalin_and_the_Show_Trial

Moja poznámka: K poprave Rakovského došlo necelé 3 mesiace po začiatku nemeckej invázie do ZSSR. Spolu s Rakovským bolo popravených narýchlo množstvo iných politických väzňov. Nejednalo sa teda o osobnú pomstu Stalina, ale hlavný dôvod zrejme bola obava, aby takto významné osobnosti nepadli do rúk Nemcom. Väznica Oryol sa nachádzala kúsok od rusko-ukrajinskej administratívnej hranice a v podmienkach chaosu aký panoval v dôsledku nemeckého útoku pravdepodobne nebola žiadna vôľa ani prostriedky na evakuáciu tisícok politických väzňov pred postupujúcim nemeckým frontom.

Kópiu z výsluchu Rakovského, ktorú si pre seba tajne vyhotovil zapisovateľ výsluchu Jozef Landowsky, našiel počas nemeckého útoku proti Rusku španielsky dobrovoľník Mauricio Carlavilla, ktorý ju vzal so sebou a nechal preložiť do španielčiny, kde v roku 1950 vyšla pod názvom “Sinfonia en Rojo Mayor” (The Red Symphony, Červená symfónia). Kniha bola v priebehu krátkeho času z obchodov vykúpená (zrejme v rámci organizovanej akcie s cieľom minimalizovať jej informačný dopad). V roku 1952 vyšiel prvý preklad v nemčine ako príloha nemeckého časopisu “Der Weg” vydávaného v Argentíne.

Český preklad pochádza z verzie vydanej nemeckým časopisom CODE č. 3 a 4/1994.

——-

Zdroje a verzie:

Tu sa nachádza anglická verzia celej knihy zápiskov Jozefa Landowského, ako bola vydaná v podobe knihy “Červená symfónia”:

Ako som zistil, pravdepodobne neexistuje k dispozícii kompletný preklad celej knihy do žiadneho cudzieho jazyka, ani do angličtiny ani do češtiny/slovenčiny. Obvykle sa v kníhkupectvách objavuje iba anglický resp. český preklad kapitoly s výsluchom Rakovského, ale zbytok knihy nie je preložený. V niektorých krajinách je kniha explicitne zakázaná.

.

Ďalšia študijná literatúra:

Online knižnice s užitočnou študijnou literatúrou:

This entry was posted in Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

1 Response to Rakovského protokoly. História vzniku a stručný popis najdôležitejších tém

 1. P.A.Semi says:

  Hned na třetí řádce je “slobodurára” – asi má být “slobodomurára” ?

  Je otázka, jak důvěryhodné jsou tyhle vynucené výpovědi pod hrozbou mučení, ať už tyhle ž-bolševické, nebo Nor.imberský proces takhle zanesl spoustu lží, nebo dříve středověká přiznání “čarodějnic”…
  Lubjanka – viz Uskujnik “Kagan a jeho Bek”, co za šm.ejdy bylo v Lubjance, ti totiž byli vrchol zla téhle sovětské (ž1dobolševické) gen.ocidy rusů… A výslech prý pod vlivem drog? Je otázka, kolik si toho vymyslel navíc nebo uvedl nepřesně? (Ale celé si to nevymyslel, tohle se ví i z jiných zdrojů. Spíš je otázka, nakolik to je přesné a nakolik pak přeháněl nebo naopak zamlčoval…? A ovšem je to ž1d a zed.nář a tak se mu nedá nic věřit, ti obvykle řeknou část pravdy a otráví to účelovou lží…)

  Rakovský je evidentně zmatený, co je a co není so.cialismus nebo ko.munismus nebo fa.šismus, nebo prostě jsou ty jeho kategorie zcestné, částečně je to dáno i tím, že se mezitím poněkud vyvinuly… Na druhou stranu pak má pravdu, že nadnárodní kapitalismus (finančníci) a internacionální komunismus (byrokracie osn) jsou si příbuzné, co ale nezmiňuje, že jejich protikladem je (národní) socialismus… Demokratický kapitalismus od té doby již cca v 1970 zemřel bez náhrady… Že by cílem Ill.uminátů byl Ko.munismus hluboce pochybuji, to jsou prostě bludy. Na str. 40, prý za atentátem na rakouského následníka trůnu stál Trockij? Mnohem hodnověrnější vypadá N.Starikov, který říká, že za tím stáli angličané… A víte, kdyby “Jim” tolik šlo o ten Komunismus, tak by jejich C.I.A pomocí Operace Gl.adio nebránila jeho vzestupu v západní Evropě po válce… I tenhle Rakovskij vám věší bulíky na nos…

  Poznámka na závěr to vysvětluje – že se jedná o ž1dovskou světovládu, ne o komunismus… Na str. 93 dole píše, že by měl H1+ler poznat “souvěrce” ve Warbvrgovi? To asi vychází ze známé pověry, že by H1+ler byl potomek R0thsch1ldů, která ale není pravdivá a byla cíleně zaseta C.I.A… A závěr poznámky pak dobře vysvětluje, za co všechno vděčíme velkému Stal1novi – že bez něj by Sovětský a nad-národní Bolševismus byl ještě mnohem mnohem horší, a proto ho všichni novodobí žbolševici (“pro-západní” média atd) tak nenávidí…

  (W0rd-press mě to nenechal poslat v původním tvaru bez udání důvodů, cenzura robotů přituhuje… Vypadal w-p svobodnější než fb, ale to bylo jen zdání a součást pasti… Jestlipak to projde poslat takhle bez klíčových slov doslovně?)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s