Radikálny islam ako žoldnier Sionizmu. Johannes Rothkranz: Kdo skutečně řídí islám? (1998). Recenzia knihy

Krátka knižka (cca 40 strán textu) popisuje, ako Židia infiltrovali mohamedánske náboženstvo s cieľom využiť ho ako nástroj na zničenie Židmi nenávideného kresťanstva.

Úryvok z predhovoru českého prekladateľa:

“…na podzim roku 1993 informoval izraelský Žid Naim Giladi, že již bezmála před čtyřiceti lety (!!) začala nová strategie izraelské ofenzivní tajné služby Mossadu – infiltrování a podvracení islámských hnutí!

Po již více než tři desetiletí trvající vlna přílivu islámských (de facto) přistěhovalců do Evropy (stejně jako do USA) byla a je součástí plánu Sionu a zednářstva. Pokud bude import mohamedánství vyvolávat obecně ‚multikulturní‘ rozklad křesťanství a zvláště ničení katolické Církve, bude také Satanovou synagogou i nadále všestranně podporován a tabuizován.“” (str. 5)

Úryvok z predhovoru autora knihy (str. 6):

“Ukážeme si zde čtyři paralelní strategické linie, jichž používá vůdčí vrstva Satanovy synagogy, aby mohla využívat islámu jako bojové organizace proti křesťanství a současně aby pracovala na jeho postupném rozmělnění a následném začlenění do chystaného celosvětového jednotného náboženství:

1) V tradičních mohamedánských zemích smí a má islám zlikvidovat co možná nejvíce místních křesťanů, o čemž židozednářsky kontrolovaná světová masmédia většinou „nevědí“ a stejnými silami kontrolované vlády tzv. demokracií tomu jen nečinně přihlížejí.

2) Do tradičních křesťanských zemí jsou pod nejrůznějšími a neopodstatněnými záminkami dopravovány miliony a miliony mohamedánů, aby tam cestou „multikultury“ co možná nejvíce oslabovali a kazili křesťanství.

3) Současně je v osobách svých nejvyšších představitelů infiltrovaný islám nucen i ze své strany vstoupit do „dialogu světových náboženství“, a tím se vzdát svého nároku na absolutnost.

4) A konečně je islám potlačován policejní resp. vojenskou silou všude tam, kde se chová nekontrolovatelně „fundamentalisticky“ a hrozí stát se překážkou sionistické jednosvětové politice.

Za současného stavu věci se tedy v žádném případě nemusíme obávat nějaké islámské antikřesťanské světovlády, o to víc však antikřesťanské světovlády židovské.

Smyslem a cílem předkládané stručné studie je podpořit na základě nezvratných argumentů naše čtyři teze o skryté židozednářské manipulaci islámu.”

.

Nasledujú 4 kapitoly, ktoré sa detailnejšie venujú jednotlivým vyššie vymenovaným bodom:

1. (Radikální) islám jako žoldák Sionu

…popisuje likvidáciu kresťanov (kresťanských arabov) na Blízkom Východe a predovšetkým v Izraeli. Pred vznikom štátu Izrael tvorili kresťania 52% obyvateľov Jeruzalema. Po izraelskom a neskôr moslimskom terore sa ich podiel zredukoval na 2,5%. Teror izraelcov bol v prvých fázach po vzniku štátu smerovaný predovšekým proti kresťanským arabom, po úbytku ich počtu bol zbytok kresťanov vyháňaný a likvidovaný narastajúcim vplyvom moslimských arabov. Západné “kresťanské” krajiny o prenasledovaní kresťanov na Blízkom Východe kompletne mlčia a je im to ľahostajné.

2. Islám jako ferment „multikultury“

…popisuje postupnú plíživú islamizáciu krajín západnej európy v podobe importu moslimských imigrantov a ich zvýhodňovaním nadštandardnými právami. Cieľom je vytvoriť v Európe podmienky na znepríjemňovanie života a neskoršiu úplnú likvidáciu kresťanov. Stručne je popísaná situácia vo Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, EU. Podrobne je popísaný trend v Nemecku.

3. Islám ve smrtícím sevření „ekumeny“

…ide o stratégiu prípravy na odzbrojenie islamu, akonáhle splní svoju úlohu likvidácie kresťanstva. K tomuto cieľu je využívané umiernené “liberálne” krídlo islamu, ktoré je už v súčasnosti zaťahované do tzv. “dialógu náboženstiev” s cieľom postupne ich vzájomne premiešať o odcudziť ich skalnému jadru prívržencov. Kapitola spomína, že podobná likvidácia v budúcnosti čaká aj ortodoxný judaizmus, pretože aj on je prekážkou zavedenia finálneho svetového náboženstva verejného satanizmu.

…kapitola popisuje, ako sú pomocou infiltrovaných slobodomurárov motivovaní židovskí, kresťanskí a moslimskí predstavitelia k najrôznejším spoločným stretnutiam, konferenciám a hľadaním spôsobov mierového spolunažívania.

4. „Radikální“ islám jako bezzubý lev

…druhou poistkou proti tomu, aby sa fundamentalistický islam nevymkol sionistom kontrole je cielené potláčanie islamu v krajinách, kde začal získavať príliš dominantný vplyv. Za týmto účelom využívajú sionisti množstvo infiltrovaných židovských agentov v hlavných moslimských politických stranách a náboženských prúdoch, ktorí majú za úlohu odvádzať energiu islamu požadovaným smerom, poprípade robiť zvnútra sabotáže na diskreditáciu alebo oslabenie hnutia v krajine. Spomínané sú príklady z Maroka, Alžírska, Iránu, Turecka a moslimskej časti Ruska, kde začal naberať islam príliš veľký vplyv a preto musel byť nasilu potlačený (pomocou ústavného prevratu v Alžírsku, pomocou vojenských prevratov a nastrčených slobodomurárov v Turecku atď)

Zdroj: Johannes Rothkranz; Kdo skutečně řídí islám? (1998) http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

.

Súvisiace články:

.

Ďalšie zdroje informácií:

Online knižnice s užitočnou študijnou literatúrou:

This entry was posted in História, Nemecko a imigračná vlna, Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

3 Responses to Radikálny islam ako žoldnier Sionizmu. Johannes Rothkranz: Kdo skutečně řídí islám? (1998). Recenzia knihy

 1. diskuter says:

  Článok z iného zdroja, ale s podobným názorom:

  Širší kontext, kedy Židia využívajú islam ako menšie zlo na odpútanie pozornosti od svojej existencie

  Židé a muslimové kooperují proti bílým
  https://web.archive.org/web/20171225053645/http://www.white-media.info/zide_a_muslimove_kooperuji_proti_bilym.html

  Autor článku udáva 4 dôvody, prečo židia majú tendenciu pomáhať a podporovať moslimov na území kde žijú, na úkor väčšinovej populácie:

  1) židia a moslimovia sú si prekvapivo geneticky blízki

  2) židia po dlhú históriu dokázali nájsť spôsoby spolupráce s moslimami, dokonca aj v podmienkach, keď moslimovia prišli na územie ako dobyvatelia. Dokonca aj v takýchto podmienkach sa radšej spájali s moslimami proti miestnym kresťanom, než by sa spojili s kresťanmi proti moslimom

  3) židia sú paranoidní a majú pocit, že okolitá kresťanská spoločnosť ich chce zlikvidovať. Preto všemožne podporujú etnickú rôznorodosť a “multikultúrnu toleranciu” v miestach, kde žijú, aby tak roztrieštili prípadnú nevraživosť okolia na viac cieľov

  4) marxistická a neomarxistická ideológia, pochádzajúca z židovských kruhov, ktorej jedným z cieľov v rámci snáh o ovládnutia sveta je rozbitie etnickej jednoliatosti cieľovej krajiny. Aby oslabili národné cítenie, snažia sa do krajiny naťahať čo najviac cudzorodých elementov.

  Článok nie je dlhý, oplatí sa prečítať celý, toto skrátenie môže byť trochu skresľujúce.

  Like

 2. diskuter says:

  pre neangličtinárov:

  “Moslimský teroristický aparát bol vytvorený americkou tajnou službou ako geopolitická zbraň”.

  Zbigniew Brzezinski, interview s Le Nouvel Observateur publikované 15-21. januára 1998

  Like

 3. diskuter says:

  Bez komentára:

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s