Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 1. časť

Pôvodne to boli poznámky spracované iba pre moje pracovné potreby, ale môžu byť užitočné aj pre iných, takže dávam text na blog.

Je to stručné zhrnutie základných tém, ktoré boli spracované v oboch dieloch knihy.

Je to dvojdielna kniha od v španielsku žijúceho holandského autora Robina de Ruitera, ktorá detailne popisuje štruktúru skrytej svetovej vládnucej hierarchie. Prvá kniha bola napísaná v roku 1999, druhá v roku 2008 a obsahujú až šokujúce množstvo detailov, mien, dátumov a iných googlovateľných faktov. Mnohé z tvrdení, ktoré autor spomína, som už videl aj v iných zdrojoch a informácie z knihy sa veľmi presne sa zhodujú so všetkým, čo som doteraz naštudoval, vrátane informácií zistených intuíciou.

Túto sumarizáciu treba brať iba ako rýchly orientačný prehľad k umiestneniu príslušných tém v knihe. Kniha už sama o sebe je napísaná veľmi stručne a kompaktne, takže v nej je len minimum priestoru na zostručňovanie v podobe poznámok.

Dojem z knihy je veľmi dobrý. Šokujúce je, že bola napísaná v roku 1999, ale mnohé z informácií, o ktorých píše, sa dostali medzi laickú verejnosť až v posledných rokoch. Či už sa jednalo o prepojenia CIA na drogový obchod, plány depopulácie, plány zákazu hotovosti, laboratórny vývoj HIV vírusu, jeho šírenie pomocou vakcín, toxické látky v cukríkoch pre deti, ožarovanie potravín, techniky ovládania mysle, plány na čipovanie obyvateľstva… Fakticky za celú dobu, čo som knihu čítal som nenarazil na žiadnu do očí bijúcu chybu, čo sa mi zatiaľ pri žiadnej inej knihe nestalo.

Teraz nasleduje stručný obsah jednotlivých kapitol. Pôvodne som chcel pridať aj klikateľnú konvertovanú html verziu knihy, ale wordpress odmietol povoliť upload statických html stránok. Takže záujemcovia musia detaily hľadať v originálnych pdf súboroch, linkovaných na konci textu.

.

Úvodní slovo editora českého překladu
=====================================

…nedôležité, možno preskočiť

…je to pokus o úvodný komentár, poskladaný z fragmentov rôznych tém, detailne preberaných neskôr v knihe. Začiatočníkovi však tieto fragmenty nič nepovedia a človeku oboznámenému s hlavnými témami sú naopak zbytočné

…je tam zmienka venovaná Sionským protokolom, kde spomínajú, že skôr než bude vláda nad svetom prebratá naplno iluminátskymi dynastiami, budú zakladať slobodomurárske lóže a do nich verbovať všetkých múdrych a schopných ľudí sveta, aby nestáli iluminátom v ceste pri realizácii ich skutočných plánov. Bežní slobodomurári majú byť úmyselne držaní v nevedomosti a iba najvyšší majstri slobodomurárskych lóží budú poznať skutočné ciele.

…je tam zmienka o ovládaní sveta pomocou bánk, predovšetkým pomocou teroru zo strany MMF. Pomocou peňazí sú ilumináti schopní manipulovať s ekonomikou akejkoľvek krajiny: vyvolať v nej krízu, manipulovať s platmi a kúpnou silou, prinútiť krajinu k lacnému exportu až po vyvolanie vojny. (detailnejšie v kapitole 2)

…potom je tam zmienka o infiltrovaní katolíckej cirkvi slobodomurármi slúžiacimi “Satanovej synagoge” a postupnej degradácii fungovania cirkvi. (detailnejšie v kap. 18)

…sú tam rôzne úryvky na tému blížiaceho sa príchodu Antikrista

.

Předmluva autora, poděkování
============================

…zmienka o tom, že kniha je pokračovaním jeho predošlej knihy, venujúcej sa cielene sekte Spoločnosti strážnej veže (Svedkovia Jehovovi) z roku 1994 (El Poder detrás de los Testigos Jehova / Skrytá moc za Svědky Jehovovými)

…poďakovania spolubádateľom

.

Úvodem
======

…stručný úvod, kde autor vysvetľuje, že existuje skupina veľmi vplyvných ľudí, skrytých mimo zrak verejnosti, zoskupení v rôznych pochybných kluboch, tajných spoločnostiach a okultistických spolkoch, ktorí pracujú na likvidácii súčasného usporiadania sveta a zriadení celosvetovej diktatúry, označovanej pojmom “Nový systém sveta” (New World Order), obvykle prekladaný ako “Nový svetový poriadok”.

…vrchol tohto protisvetového spiknutia tvorí 13 nesmierne vplyvných rodín sveta, pochádzajúcich z 13 rodových dynastií, ktorí sa sobášia výlučne medzi sebou a sú špecifickí svojou silnou aktivitou v satanistických spolkoch a ako svojho “Boha” uctievajú Satana.

…títo ľudia riadia dennnodenne celú svetovú hierarchiu pod sebou prostredníctvom tisícok príkazov politikom, tajným službám, náboženským sektám a cirkvám, nájomným zabijakom, riadia mafie a drogové kartely po celom svete, atď. Majú pod kontrolou všetky oblasti viditeľnej aj skrytej moci.

…ďalej autor spomína, že títo ľudia pripravujú zriadenie celosvetovej tyranie, ktorá bude plne podriadená ich vôli, že sa budujú novodobé koncentračné tábory pre “kritikov režimu” a ich teror má prekonať hrôzy bolševických revolucionárov v Rusku alebo teror nacistickej Tretej ríše.

…súčasťou ich nového svetového poriadku je aj drastická redukcia svetovej populácie, kedy má byť svetová populácia zdecimovaná o 3/4 a ten zbytok má byť degradovaný do pozície otrokov slúžiacich svetovej elite, s prísne regulovanou pôrodnosťou.

…autor zdôrazňuje, že informácie v tejto knihe boli veľmi svedomite zozbierané a pochádzajú zo zdrojov s nespochybniteľnou dôveryhodnosťou, z verejne dostupných archívnych dokumentov a kníh, ako aj z množstva rozhovorov s insidermi, ktorí boli priamo v osobnom kontakte s ľuďmi budujúcimi nový svetový systém

…posledná štvrtina kapitoly je venovaná spomienke na všetkých, ktorí padli v boji proti jednosvetovému spiknutiu, od významných svetových politikov až po rôznych neznámych bežných ľudí.

.

1. Strůjci světového dění
======================

…je to úvodná kapitola do všetkých tém knihy.

…v prvej časti poukazuje kapitola na zhoršujúcu sa spoločenskú situáciu po celom svete: rozpad morálky, nestabilita, strach, depresie, rozpad štruktúry rodiny, hlad, kriminalita, obchod s drogami, terorizmus, nezamestnanosť, korupčné škandály, nekončiace vojny a objavovanie sa nových chorôb

…a tvrdia, že tieto udalosti vôbec nie sú náhodné, ale že sú úmyselne vyrábané osobami, ktoré stoja za kulisami verejného života a z ústrania riadia celý svet.

…že existujú dva druhy dejepisu: oficiálny sfalšovaný a skutočný utajený, ktorý v sebe dokumentuje špinavé historky vedúce k významným svetovým udalostiam

…že svetu vládne asi 300 ľudí, ktorí sú nezávislí na volených vládach a ktorí si sami za seba určujú do budúcnosti nástupníkov.

…a že cieľom týchto ľudí je vytvoriť na svete taký chaos, aby ľudia boli ochotní prijať “nový” svetový poriadok, ktorý bude obnášať centrálnu svetovú vládu, ktorá bude ovládať všetky aspekty ľudského života – od ekonomického riadenia až po plánovanie a kontrolu nad životom rodín.

…že zlúčením armád NATO a USA má vzniknúť svetová armáda, ktorá bude na tento systém dohliadať

…že majú byť zrušené náboženstvá a nahradené univerzálnym náboženstvom, samozrejme protikresťansky naladeným

atď.

.

2. Skrytá satanská světová říše
===============================

…táto kapitola do značnej miery načrtáva históriu vzniku Iluminátskeho rádu a jeho premeny v rámci storočí.

…začína tým, ako bola 1.5.1776 Adamom Weishauptom založená tajná iluminátska spoločnosť. Financovaná bola rodinou Rothschildovcov. Založená bola v Ingolstadte, v Bavorsku a vstúpili do nej tisícky vtedy vplyvných Európanov. V priebehu 5 rokov ovládla dianie v Bavorsku.

…10.júla 1785 náhodne zahynul iluminátsky posol Jacob Lang a polícia u neho našla tajné dokumenty rádu. Následne bol úradmi rád okamžite zakázaný a rozpustený. V reakcii na to sa stiahli do ilegality a utajenia.

…ilumináti od tej doby mali prsty vo všetkých veľkých udalostiach a revolúciach histórie, začínajúc Francúzskou revolúciou, cez prvú a druhú svetovú vojnu, bolševickú revolúciu až po studenú vojnu.

…v roku 1897 počas 1. zasadania sionistického kongresu v Bazileji vznikajú na základe stenografického záznamu prednášok tzv. “Iluminátske protokoly”, známejšie pod názvom “Protokoly múdrych mužov zo Sionu”. Tieto protokoly obsahujú plán na ovládnutie sveta, veľmi podrobne popisujú budúce udalosti, vrátane detailného popisu, ako má byť nad občanmi sveta nastolená centralizovaná vláda.

…keď v roku 1917 vypukla v Rusku bolševická revolúcia, upútala pozornosť až šokujúca podobnosť medzi udalosťami v Rusku a textami zo Sionských protokolov.

…protokoly popisujú trendy, ktoré dnes vidíme všade okolo seba: rozpad morálky, sexuálnu výchovu detí, deštruktívne politické hnutia (liberalizmus, socializmus), priemyslovú výrobu pornografie, terorizmus v každodennom živote, štátnu kontrolu vzdelávania, legalizáciu potratov. Pritom texty boli napísané na konci 19.storočia. Popisovali tiež budúci pád monarchií v Rusku, Rakúsku a Nemecku.

…nástupnickou organizáciou Rádu iluminátov sa stala v roku 1902 spoločnosť Okrúhleho stola (Round table), založená britským politikom Cecilom Rhodesom. Z nej sa do rôznych krajín sveta šírili jej vetvy. V USA vznikla v roku 1921 spoločnosť Council of Foreign Relations (CFR), ktorá má dodnes dominujúci vplyv na najvyšších amerických politikov a štátnych zamestnancov.

…začiatkom 20.storočia tiež iluminátski bankári ovládli bankové systémy v krajinách po celom svete a dostali tak pod svoju kontrolu svetovú ekonomiku. Vďaka bankovému kartelu môžu nútiť vlády k zadlžovaniu a následne krajiny vydierať a vyciciavať z nich peniaze formou služieb. Môžu krajiny ľubovoľným spôsobom destabilizovať, drancovať až po zavedenie do vojen.

…kapitola ďalej zdôrazňuje, že ilumináti majú pod kontrolou všetky krídla politického života (ľavicu, pravicu, stred), takže je im jedno, kto vo voľbách zvíťazí. Zámerne financujú protichodné skupiny, aby zamestnávali spoločnosť v umelých konfliktoch štýlom “rozdeľuj a panuj”.

.

3. Chystaná světová vláda (krátka kapitola)
=========================

…umelo rozdúchavané problémy a konflikty po celom svete sú prezentované ako dôkaz zlyhania národných vlád s nutnosťou ich nahradenia centrálnou svetovou vládou.

…základom pre túto vládu sa má stať iluminátmi vytvorené a ovládané OSN.

.

4. Změna vědomí lidí
====================

…aby ľudia prijali chystanú svetovú vládu, je nevyhnuté kompletne zmeniť ich spôsob myslenia

…z myslenia ľudí je nutné odstrániť individualizmus, náboženské cítenie a lojalitu k rodine. Treba získať kontrolu štátu nad vzdelávacím procesom detí, odstrániť národné vedomie, vlastenectvo, rodinu a inštitúciu manželstva. A mnoho ďalších.

…pre iluminátov predstavuje veľký problém nacionalizmus európskych národov. Aby zničili tento vzťah k rodným krajinám, presadzujú čo najsilnejšiu imigráciu, miešanie rás a kultúr. Ilumináti veria, že zmiešaná rasa bude slabá duchom, inteligenciou, ľahostajná k svojej krajine, atď… Spomínaný je Kalerghiho plán z roku 1925

…ďalšou úlohou je ovládnuť a využiť vzdelávací proces v školách. OSN a UNESCO už dnes ovláda väčšinu univerzít a ovplyvňuje ich formu výuky.

…presadzuje sa odcudzenie rodičov a detí. Rodičom je zakazované trestať deti za zlé správanie a dokonca sa im zakazuje ovplyvňovať názor dieťaťa v spoločenských témach ako je náboženstvo a morálka. Cieľom je úplné “oslobodenie” detí od rodiny.

…zničenie rodiny je ďalšia veľká téma. Inštitút manželstva je ničený pomocou masovej produkcie pornografie, podpory rozvodov, nevery, promiskuity. Dokonca sa do škôl pretláča výuka o homosexualite a deťom sú vyzdvihované výhody homosexuálnych manželstiev (kniha vyšla v roku 1999!!!). S homosexualitou sú zoznamovaní prváci na školách a dokonca deti v škôlke.

…ďalšou mimoriadne dôležitou oblasťou je ovládnutie masmédií. Vďaka získaniu kontroly v tejto oblasti môžu iluminátske rodiny presne určovať, aká informácia sa dostane k ľuďom, a ktorá nie. Zároveň určujú formu nových zbytočných informácií, ktoré majú manipulovať myslenie ľudí požadovaným smerom. Už na začiatku 20.storočia získali ilumináti pod kontrolu tri najväčšie tlačové agentúry, z ktorých preberá správy zbytok sveta.

…novinári sú nútení sa podriadiť tlaku vedenia a vlastníkov novín.

…jedna zo stratégií ovládania mediálneho priestoru je zahltenie bezcennými nedôležitými správami, ktoré odvádzajú pozornosť verejnosti od dôležitých tém a vytvárajú v myslení neistotu, strach a chaos.

…posledné dve stránky kapitoly sa venujú príkladu, ako bolo formované svetové myslenie počas Vojny v zálive v roku 1991. Celý konflikt bol od začiatku zinscenovaný, najprv nenápadne umožnili Saddámovi ovládnuť Kuvajt, aby následne mali zámienku využiť mandát OSN a jej vojenské sily k jeho potrestaniu. Celý konflikt bol následne verejnosti prezentovaný ako dôkaz nutnosti svetovej vlády disponujúcej vlastnou armádou, ktorá by mohla potrestať zle sa správajúce krajiny. V roku 1991 sa začal v prejavoch politikov po celom svete náhle objavovať pojem “nutnosť/začiatok/príchod nového svetového poriadku”

…kapitola končí poznámkou, že ilumináti si veľmi dôkladne naštudovali psychológiu ľudí a vedia o všetkých ľudských slabinách a túžbach. A práve tieto informácie používajú k naprogramovaniu svojich budúcich otrokov, aby dobrovoľne prijali chystanú diktatúru.

.

5. Démonická posedlost
======================

…táto kapitola dáva základný úvod k téme satanizmu a vzťahu iluminátov k okultným silám a Satanovi (alias Luciferovi alias padlému anjelovi, ktorý sa vzbúril Stvoriteľovi)

…podstatou je, že ilumináti VERIA tomu, že Satan jedného dňa zvíťazí a chcú sa podieľať na tomto víťazstve a následnej vláde nad svetom

…popisujú základnú štruktúru satanistickej hierarchie:

– ženská časť: kňažka temnôt, vysoká matka temnoty, sestry svetla, matriarch, štandardný čarodejnícky krúžok

– mužská časť: kráľovský ipsimus, rada veľkých druidov, vysoký majster, služobník pentacle, štandardný čarodejnícky krúžok

…je tam spomínaná spoločnosť “Satanovo kráľovstvo”

…jej podštruktúru tvoria najrôznejšie satanistické vetvy, ako napríklad “Nosferatic Priesthood” (upírski kňazi), “Order of Werevolves” (právo na život majú len najsilnejší a najbrutálnejší)…

…základom je “Satanská biblia” od Antona LaVeya.

…ten v roku 1966 založil “Church of Satan”, ktorej členmi boli rôzne významné osoby z Hollywoodu a iné…

…členovia satanistických spolkov sa pred verejnosťou maskujú dôveryhodnými povolaniami: kňaz, sudca, starosta, podnikateľ…

…rituálne zneužívanie je robené s cieľom dosiahnuť úplné ovládnutie mysle svojich členov. Je to robené pomocou zložitej techniky mučenia, drog a okultistických rituálov.

…mnohí členovia nižšej satanistickej hierarchie majú kompletne vymytý mozog, kvôli čomu si svoju rolu ani neuvedomujú.

…satanisti sú programovaní k tomu, aby v prípade odhalenia spáchali sebevraždu (buď aktívne alebo napr. hladom) alebo aby vykonali nejakú akciu (atentát atď). Skrytý program je z mysle takýchto osôb aktivovaný určitým reťazcom slov, zvukom, elektrošokom, pachom alebo dokonca chuťou.

…každá piata samovražda je rituálna a každá piata vražda je rituálna

…súčasťou satanistických rituálov sú znásilňovania mladých dievčat, sexuálne orgie, zvrátené smilstvo a krvavé obety zvierat aj ľudí.

…Aleister Crowley je udávaný ako jeden zo zakladateľov “moderného satanizmu”.

…súčasťou rituálov je tiež kanibalizmus obetovaných ľudí.

…spomínané sú dokonca “farmy ľudí”, kde sú ľudia chovaní, aby boli následne obetovaní pri niektorom zo satanistických sviatkov.

…zdroj detí na obety sú rôzne školy, sirotčince, pestúnske úrady, dokonca aj sudcovia mladistvých. Taktiež sú deti unášané

.

6. Ilumináti a zednáři (dlhá kapitola)
======================

…väčšina kapitoly sa venuje téme slobodomurárov. Iba v úvode spomínajú, že v roku 1782 došlo k vytvoreniu spolku medzi nedávno vzniknutými iluminátmi a starým hnutím slobodomurárov a že boli zrejme zakrátko plne ovládnutí iluminátmi.

…pôvod slobodomurárov zrejme siaha do stredoveku, kedy sa jednalo o cechové združenie staviteľov katedrál (slobodní murári). Malo tri stupne (učedník, tovaryš, majster) a prechody medzi nimi boli spájané s určitými cechovými rituálmi. Slobodomurárske symboly ako pravítko, kružítko a uhlomer pochádzajú z tohto obdobia.

…s ústupom významu staviteľstva začal byť cech dopĺňaní rôznymi spoločensky významnými osobami (šľachtici, mešťania, umelci, politici). Títo ľudia postupne nad združením prebrali kontrolu.

…je tam spomínaných súčasných 33 stupňov murárstva:
– 3 základné (učedník, tovaryš, majster), t.j. modré
– červené stupne (4-18)
– čierne stupne (19-30)
– biele stupne (31-33)

…známy slobodomurár Albert Pike dosahoval 33. stupeň a fungoval ako akýsi čierny pápež.

…rôzne stupne sú zámerne ponechávané v nevedomosti a vo falošných informáciach. Realita je taká, že najvyššie stupne sa venujú uctievaniu luciferiánstva a taktiež rituály povýšenia do vyšších stupňov majú v sebe veľa okultistických a satanistických prvkov

…ďalej kapitola pokračuje tým, ako slobodomurári v 19. a 20. storočí postupne infiltrovali a obsadzovali všetky významné pozície v riadení štátov

…udávajú, že až na rôzne výnimky takmer každý americký prezident za posledných 200 rokov bol členom slobodomurárskej lóže

…slobodomurárska lóža je označením miesta, kde mávajú slobodomurári stretnutia (snemy)

…str. 27 popisuje v krátkosti operáciu Paperclip, import bývalých nacistov do USA, vytvorenie CIA a jej zapojenie do množstva podvratných udalostí nasledujúcej doby (invázia na Kubu, atentát na Kennedyho, aféra Irán-Conta,… pričom čisto v dôsledku týchto akcií CIA zahynulo za posledné desaťročia viac ako 6 mil. ľudí)

…v závere spomínajú, že hoci sa všeobecne verí, že rôzne národné tajné služby medzi sebou súperia, tak ich najvyššie špičky spolupracujú (CIA, KGB, MI6, Mossad). Iba nižšie úrovne zamestnancov si myslia, že medzi sebou zápasia.

.

7. Dvanáct satanských pokrevních dynastií
=========================================

…je to už v samotnej knihe veľmi zhustené, takže pre detaily pozrieť originálny text.

…základnou podstatou je, že tieto dynastie veria, že ich vlastnosti sa dedia krvou a že si preto extrémne zakladajú na svojej pokrvnej línii a sobášia sa výlučne medzi sebou.

…zástupcovia 13 pokrvných dynastií tvoria tzv. “Radu trinástich”, ktorá de fakto funguje ako svetová vláda.

…článok potom pokračuje úvodom do histórie prvých biblických rodov (Astarte, Ezau, Amalek, Izmael atď), pričom naznačuje, že väčšina vládcov histórie Blízkeho východu, Egypta až po stredovekú šľachtu sa predkami odvodzuje od týchto prvých pokrvných dynastií.

.

8. Třináctá pokrevní dynastie a Antikrist
=========================================

…je udávané, že z tzv. trinástej dynastie, ktorá má byť pokrvne spriaznená so samotným Satanom majú pochádzať všetci významní vládcovia planéty a z nej má pochádzať aj budúci Antikrist, ktorý má ovládnuť svet.

…popisujú detailnejšie rodový pôvod tejto trinástej dynastie, pochádzajúcej z 12 židovských kmeňov, ktoré sa neskôr rozdelili na dynastie Izrael (severné kráľovstvo) a dynastiu Juda (južné kráľovstvo). Práve dynastia Juda je základom všetkých súčasných problémov sveta

…je tam spomínané, že základom trinástej dynastie je rod Dan

…je to dosť neprehľadné, pre detaily pozrieť originálny text.

.

9. Prieuré de Sion (krátka kapitola)
==================

…spomínajú, že niekedy od roku 1090 sa objavuje “Rád Sionu”, ktorý založil Gottfired z Bouillonu, pochádzajúci z danej 13. dynastie. Tento Rád Sionu sa postupom vekov pretransformoval do súčasnej podoby Prieuré de Sion a hnutia sionistov.

…jeho meno je odvodené od opátstva “Notre Dame de Mont Sion”, ktoré malo špeciálne poverenie označované “Order of Sion”.

…zrejme títo mnísi boli prvým hnacím motorom snáh o oslobodenie Palestíny a Jeruzaléma od moslimov.

…títo mnísi údajne tiež stáli za založením rádu Templárov, ktorí sa stali prvými európskymi bankármi a ktorí neskôr založili rády rozenkruciánov a slobodomurárov.

…príslušníci Prieuré de Sion sa od počiatku upísali čiernej mágii, tzv. “hermetickej mágii” pochádzajúcej z Egypta a ich Knihy mŕtvych. Všetci členovia rádu sú v kontakte s okultizmom a ezoterikou.

…sú veľmi vplyvní a stáli za množstvom významných udalostí dejín západného sveta.

…v súčasnosti za Prieuré de Sion stoja ilumináti.

…ľudia z organizácie sú v súčasnosti mimoriadne vplyvní a infiltrovali všetky významné inštitúcie po celom svete, vrátane zdrojov financovania.

.

10. Josef Mengele a hrůzný program “Vládce” (Monarch) (dlhá kapitola)
=====================================================

…kapitola popisuje výskumu dr. Mengeleho s cieľom pomocou mučenia ovládnuť myseľ obete.

…text píše, že Mengele bol veľmi úspešný pri lámaní vôle väzňov v koncentračných táboroch pomocou mučenia a že po vojne bol potajomky prepravený do USA, kde vo svojich výskumoch ďalej pokračoval pod menom Dr. Green v rámci projektu MK-Ultra vedeného CIA. Aby sa od neho odpútala pozornosť, CIA šírila dezinformácie, že utiekol do Argentíny a tam aj zinscenovala v 70tych rokoch jeho údajnú smrť.

…projekt “Vládca” (kniha ho raz prekladá ako “Vladár”, inokedy “Vládca”, v inej časti knihy bol spomenutý názov “Monarch”) spočíval v technike vymývania mozgov malých detí s cieľom rozštiepiť pomocou brutálneho mučenia ich osobnosť na mnoho častí, pričom každá z týchto osobností by bola následne naprogramovaná podľa potrieb.

…kapitola vychádza z informácií bývalého ilumináta Cisco Wheelera, ktorý detailne tieto praktiky popísal.

…príprava otrokov začínala už v štádiu tehotenstva, kedy bolo dieťa stresovaná bodnutiami ihiel. Neskôr bol vyvolaný predčasný pôrod. V osemnástich mesiacoch začalo mučení detí hladom, chladom, tmou a zatváraním do malých klietok. Neskôr týranie pomocou zatvárania malých detí do miestností s hadmi a pavúkmi. Keď to psychika detí vzdá, rozdelí sa na dve časti, kedy zlé zážitky uzavrie do oddelenej časti mozgu. Následne môžu psychiku detí ďalej lámať a programovať. Deti sa musia prizerať zabíjaniu “nadbytočných” detí, musia aktívne iné dieťa zabiť a podobne. Po dovŕšení 5 rokov života je psychika dieťaťa natoľko zničená, že sa plne podriadi programovaciemu výcviku a môžu z neho vychovať skrytého atentátnika, schopného zdanlivo dlhé roky fungovať normálnym životom.

…kapitola celý proces popisuje značne detailne.

…v závere spomínajú, že podobným procesom vymývaniu mozgu prechádzajú aj deti iluminátov a elít, s tým, že v tomto procese je menej fyzického násilia a naopak veľmi silné zapojenie čiernych okultistických obradov, vrátane ľudských obetí, s cieľom, aby osoba bola posadnutá temnými silami.

…vo výsledku tak autor rozlišuje “otrokov Vladára” (bežní ľudia s vymytým mozgom) a “otrokov hierarchie” (deti iluminátov)

…zdrojom detí na programovanie sú rodiny z tretieho sveta, ktoré vo finančnej núdzi svoje deti predávajú, rovnako aj úrady venujúce sa adopciám, sociálnej starostlivosti a tiež deti priamo z iluminátskych rodín.

…projekt prebiehal pod dozorom CIA a rôznych inštitúcií americkej armády.

.

11. Vůdčí iluminátské rodiny (veľmi dlhá kapitola) (náhľad celého textu)
============================

Popisujú 13 najvýznamnejších iluminátskych rodín sveta, ktoré prakticky svetu vládnu. O každej rodine je udaná krátka história, najvýznamnejší ich členovia, spolky, ktoré založili a typický zdroj bohatstva.

Iba veľmi stručne, detaily v orig. texte

a) rodina Rothschildov
——————–

…udávajú si, že sú potomkovia línie Dávida.

…v Nemecku pôsobili pod menom Bauer, neskôr si zmenili meno na Rothschild (červený štít) podľa červeného štítu s Dávidovou hviezdou, ktorý si vyvesili na dom.

…text udáva, že Dávidova hviezda, ktorá bola na pečatidle biblického kráľa Dávida v skutočnosti nemá s Židmi nič spoločné a je to dávny okultistický symbol používaný v antickom Grécku ako aj v Babylone a spájaný okrem iného s Molochom.

…spomínajú, že Rotschilovci zbohatli na úžere, prevádzkovaní bankových domov a strategickom financovaní vojen v Európe

…sú zakladatelia banky Federal Reserve System, ktorá financuje vládu Spojených štátov a pomocou úrokov z krajiny vyciciava obrovské finančné zdroje. Americká vláda nemá právo tlačiť vlastné peniaze, musí si ich požičiavať od R.

…R. vlastnia obrovské množstvo najvplyvnejších spoločností sveta, vrátane najväčších bánk a technicky vzato im patrí celý svet.

.

b) rodina Warburgov

…pochádzajú zo Španielska.

…neskôr zbohatli v Európe na prevádzkovaní veľkých bánk

…sú financovatelia projektov s cieľom jednej svetovej vlády

.

c) rodina Rockefellerov

…pochádzajú zo Španielska, priplavili sa do Ameriky.

…Rockefellerovci sú najvýznamnejšími predstaviteľmi skupiny “Round Table”

…majú pod kontrolou veľké ropné zdroje

…založili a majú pod kontrolou FBI

…založili Council of Foreign Relations (CFR)

…sú členmi “Lucis Trust’s Management” (Luciferov trust)

…propagujú satanizmus prostredníctvom vlastnených vydavateľstiev kníh a časopisov

…jeden z ich symbolov je pätcípa hviezda, ktorú pretláčajú do literatúry a rozprávok ako symbol dobra.

.

d) rodina DuPont

…počiatky sú z Paríža svatbou žida a hugenotky. Manželka údajne pôsobila ako spirituálne médium a po jej línii sa do rodiny dostala okultistická moc

…ovládajú UNESCO a snažia sa “prevychovávať” svet k prijatiu nového svetového poriadku.

…zbohatli na exkluzívnych dodávkach munície pre americkú vládu.

…v súčasnosti vyrábajú obrovské množstvo chemických výrobkov, ktoré v nejakej podobe používajú všetci Američania.

.

e) rodina Russellov

…zakladatelia Spolku Strážnej veže (Jehovisti) (Watchtower Bible and Tract Society)

…zakladatelia spolku Skul and Bones, krytý v súčasnosti Russellovou nadáciou

…silné kontakty na satanistické hnutia

…vlastnia mnohé americké cintoríny, kde je možné nenápadne pochovávať obete rituálnych vrážd a získavať ľudské kosti (lebka, ľavá ruka) potrebné na satanistické obrady.

…Jehovisti sú v súčasnosti jednoznačne satanistické hnutie, ktoré ovláda svojich členov vymývaním mozgov a v svojich publikáciach zverejňuje množstvo okultistických symbolov.

.

f) rodina Onassisov

…vlastnia kartel ovládajúci ropný trh

…Aristoteles Onassis bol svojho času považovaný za najmocnejšieho muža planéty

…súčasť iluminátov

…po jeho smrti prevzali kontrolu nad jeho časťami svetového trhu rodiny Rockefellerovcov a Bundyov

.

g) rodina Bundy

…je spomínané ich spojenie s rádom Skull and Bones

…jedni z dozorcov nad projektom Manhattan

…pôsobia dlhodobo v pozíciach poradcov prezidentov, sú tak mocou, ktorá v pozadí nepozorovane riadi svet

…niektorí členovia boli členmi Jehovistov (Spoločnosť strážnej veže)

…zlikvidovali konkurenta Howarda Hughesa, ktorý ohrozoval ich vplyv na Nixona

.

h) rodina Freeman

…veľmi málo známi verejnosti, hoci patria k iluminátom

…aj oni pôsobia ako dôverní poradcovia prezidentov a kongresmanov

…Gaylord Freeman bol veľmajstrom “Prieuré de Sion”

…jedna z vedúcich síl sionistickej Anti-Defamation League (Ligy proti ohováraniu). Jej financovanie je realizované z peňazí z drogového obchodu

…spomína sa spolok “Zjednotená škola” (“Zjednotená škola kresťanstva”), ktorá združuje mnoho mágov a čarodejov a pracuje na ničení kresťanstva

.

i) rodina Kennedy

…spomínajú, že ich starší členovia pochádzajú z Británie a priženili sa do mnohých kráľovských rodín. Vystupovali pod menom Cinneide, neskôr O’Kennedy.

…sú svadbami prepojení s ďalšími vplyvnými rodinami: Freeman, Reagan, Russel, Smith, Collins, Rockefeller, Fitzpatrick.

…pracovali už od začiatku 20.storočia na vplyvných pozíciach americkej administratívy. Sú zodpovední za zatiahnutie USA do 1. aj 2.svetovej vojny.

…ďalej je spomínaná história bratov Johna Kennedyho a Roberta Kennedyho, ktorí sa vzbúrili svojmu rodovému predurčeniu a rozhodli sa zničiť CIA.

…CIA sa najprv snažila znemožniť J.F.Kennedyho tým, že ho zatiahla do trapného neúspechu invázie na Kubu, neskôr sa ho snažila zamotať do Kubánskej krízy. Keď sa im nedarilo prezidenta odstrániť mediálne, napokon na neho spáchali atentát.

…Robert (Bob) Kennedy sa pokúsil pokračovať v diele svojho staršieho brata a odhaliť verejnosti pozadie jeho vraždy. Preto bol zavraždený taktiež.

…od tej doby sa ilumináti snažia diskreditovať pamiatku JFK zverejňovaním “odhalení” o jeho divokom sexuálnom živote.

…je tam naznačené, že Kennedyho priateľky ako Marilyn Monroe, Jane Mansfield a Zsa Zsa Gabor boli tiež priateľkami členov satanovej cirkvi.

.

j) rodina Collins

…tiež používajúca meno O’Collins (v Írsku) a Kollyns (Škótsko)

…mnohí boli členmi spolku “Klub pekelného ohňa” (Hell Fire Club), praktikujúceho sexuálne satanistické rituály

…po príchode do USA okolo roku 1630 sa v súvislosti s ich rodinou opakovane objavovali škandály spojené s čarodejníctvom a opakovane boli niektorí členovia rodu obviňovaní. Tento problém riešili okrem iného tak, že rozpútavali falošné čarodejnícke procesy proti nevinným ľuďom, aby odpútali pozornosť od seba.

…v súvislosti s čarodejníctvom a satanizmom sa v tej dobe objavujú tiež mená Yong, Biley a Clinton.

…časť rodiny sa pred občianskou vojnou v USA oddelila a funguje pod menom Todd

…ďalšia línia ich rodiny funguje pod menom “Wheelers”. Z tejto rodiny pochádza Cisco Wheeler, ktorý sa vzbúril a dostal na verejnosť mnoho informácií o iluminátskych rodinách.

…je tam spomínané, že na pozíciu budúceho antikrista je pripravovaný Alexander Rothschild (str. 53, posledný riadok)

…niektorí sú členmi Rady veľkých druidov

…je tam spomínaný pojem “Fam-Trads”, ako je vraj označovaná iluminátska elita

.

k) rodina Astor

…stránia sa pozornosti verejnosti

…sú spájaní so založením skupiny Okrúhleho stola (Round Table) a “Kráľovského inštitútu medzinárodných záležitostí” (Royal Institute of International Affairs, RIIA)

…RIAA je britskou odnožou CFR (Council of Foreign Relations) z USA.

…pomáhali pri založení “Rhodesovej nadácie” (Rhodes-Scholarship), ktorá sa venuje príprave kádrov pre jednosvetovú vládu. Jedným z štipendistov bol Bill Clinton.

…sú výrazne spojení s drogovým obchodom a jeho prepojením na CIA. Taktiež sa snažili o zjednodušenie prístupu mládeže k drogám.

.

l) rodina Li

…čínska rodina s dlhou tradíciou. Majú už niekoľko storočí vplyv na čínsku politiku, od čias čínskych dynastií až po komunistickú vládu.

…sú súčasťou jednosvetového sprisahania a spolupracujú s ostatnými iluminátmi.

…majú pod kontrolou čínske banky

…taktiež majú výrazný vplyv na čínsku a hong-kongskú mafiu

…v oblasti “zlatého trojuholníka” prevádzkujú obchod s ópiom a jeho predaj priamo agentom CIA

.

.

12. Uspořádání iluminátského systému
====================================

…úvod kapitoly sa venuje vplyvu iluminátskeho hnutia na USA, ktoré bolo už začiatkom 20.storočia tak mocné, že si dokázalo presadiť svoj symbol (iluminátsku pyramídu) na rub jednodolárovej bankovky. Iluminátska pečať údajne bola vytvorená priamo na príkaz rodiny Rotshildovcov a ukazuje štruktúru iluminátov. Číslice 1776 udávajú rok založenia rádu iluminátov. Text “Novus Ordo Seclorum” (Nový svetový poriadok) udáva ich cieľ. 13 stupňov pyramídy údajne zodpovedá 13 stupňom slobodomurárskej štruktúry. Oko na vrchole pyramídy je Lucifer

…13 stupňov pyramídy údajne sybolizuje nasledovné stupne hnutia: 1) rada 13, 2) rada 33, 3) klub 500, 4) B’nai B’rith, 5) Grand Orient, 6) komunismus, 7) skotský (zednářský) obřad, 8) (zednářský) obřad York, 9) rotaryáni, lioni a YMCA, 10) modré lóže, 11) zednáři bez zástěry, 12) humanismus.

…Rada 13 je zložená z 13 osôb, na ich čele stojí rodina Rothschildov. Rôzne svedectvá udávajú, že Rothschildovci majú priamy kontakt s diablom a môžu sa sním otvorene rozprávať.

…rád B’nai B’rith bol založený v roku 1843 v New Yorku, ale jeho symboly a rituály sa veľmi podobajú na slobodomurárske organizácie. Jeden zdroj udáva, že rád bol založený rodinami Warburgov a Schiffov. Iný zdroj udáva, že bol založený rodinou Rotschildovcov. Slobodomurárske lóže “Orienty” sú priamo podriadené vedeniu z B’nai B’rith. BB má v súčasnosti 2 mil. členov a svet rozdelený na 10 distriktov.

Bilderbergská skupina

…každoročne sa tu stretávajú zástupcovia všetkých svetových tajných skupín, od iluminátov, slobodomurárov, čiernej šľachty, satanistov a členov Prieuré de Sion, pričom rozoberajú plány na nadchádzajúce obdobia. Z uniknutých správ vychádza, že sa táto skupina snaží o vytvorenie celosvetovej hospodárskej únie, medzinárodného parlamentu, svetovej armády, zrušenie národných armád a obmedzovanie zvrchovanosti štátov smerom k zavedeniu jednej svetovej vlády.

Trilaterálna komisia

…založil ju r. 1973 David Rockefeller a Zbigniew Brzezinsky, bezpečnostný poradca prezidenta Jimmy Cartera.

…má podobný cieľ ako ostatné skupiny, s cieľom rozložiť súčasný systém štátov sveta. Špecifikom je dôraz na ekonomickú intergráciu štátov sveta.

…v Trilaterálnej komisii majú svoje zastúpenie tiež zástupcovia Ázie a Japonska. Je tu množstvo vplyvných politikov a veľký počet významných finančníkov.

.

.

13. Kontrola obyvateľstva
=========================

…úvod kapitoly spomína neustávajúce snahy CIA o vývoj prostriedkov na ovládanie myslenia más. Tieto projekty fungovali pod kódovými označeniami MK-ULTRA a ich sesterské programy MK-DELTA, ARTICHOKE, BLUE-BIRD a iné). Ich základom je kombinácia drog, elektrošokov a mučenia ku kontrole ľudského mozgu a myslenia.

…dokážu vytvoriť efekty krátkodobej a trvalej straty pamäte, získanie najintímnejších tajomstiev osoby, vytvorenie rozpoltených osobností až po programovanie atentátnikov a samovrahov.

…veľká časť kapitoly sa venuje téme využívania náboženských sekt ako pokusných skupín na testovanie techník ovládania správania. Detailne je popisovaný prípad sekty Jima Jonesa, ktorý v Afrike okolo seba zhromaždil 1100 príslušníkov “Chrámu ľudu”, ktorí následne istého dňa všetci spáchali samovraždu otravou cyankálim. Text rozoberá podozrivé napojenie Jima Jonesa na americké tajné služby, ako aj fakt, že drvivá väčšina ľudí zrejme nespáchala samovraždu, ale pokúsila sa utiecť z tábora a boli pozabíjaní príslušníkmi amerických špeciálnych zložiek, aby nemohli rozprávať o tom, čo sa v tábore dialo. Niektoré uniknuté informácie popisujú týranie členov sekty extrémnou prácou (16-18 hodín denne), zlé ubytovanie a strava, psychické a fyzické vyčerpávanie členov až do krajnosti, ponižovanie, týranie, masívne užívanie drog špeciálne dodaných americkou armádou.

…str. 62 spomína niektoré špecifické drogy používané na ovládanie správania: natrium-penthatol (sérum pravdy), chlorhydrát (slúži k hypnóze) a iné

…jedno z využití technológií ovládania mysle je zvýšenie výkonu špeciálnych vojenských jednotiek. Dá sa tiež použiť na zvýšenie výkonu olympijských atlétov a iné.

…stručne sú spomenuté experimenty s vysielaním elektrických vĺn, ktoré by mali byť schopné ovládať správanie jedincov aj davov. (str. 64) Pomocou týchto vĺn je možné vyvolať nasledujúce javy: a) uspání libovolného člověka – b) vyvolání únavy a deprese – c) vyvolání stavu strachu a úzkosti – d) vystupňování agresivity – e) změny hormonálních hodnot – f) změny chemického složení tělních buněk – g) vyvolávání sexuální agresivity.

…následne je spomínaná téma elektroimplantátov (čipov) do pacientov v nemocniciach (projekt Phoenix), alebo sa dokonca organizovali únosy ľudí, ktorým boli pokusné vysielače nasilu implantované do tela a boli používaní ako pokusné zvieratá. V mnohých prípadoch títo unesení ľudia po svojom návrate nič netušia o tom, čo sa udialo.

…implantáty majú mnohí otroci “programu Monarch/Monarch Mind Control Programming”, agenti CIA a vojaci. Spomínaný je (str. 64 dole) systém ALEX (Amalgamed Logaritmic Encrypted Transmission). Tento nástroj je využívaný na vyslanie správy k ovládanému otrokovi aby následne vykonal nejakú akciu (niekoho zabil, vzdal sa bez odporu, začal obchodovať s drogami atď)

…k riadeniu ľudí plánujú využívať obrovské superpočítače (napísané v roku 1999)

…str. 65 sa venuje téme zrušenia hotovostných peňazí a ich nahradenie implantovanými mikročipmi. Ďalej majú byť všade nainštalované infračervené čítačky signálov z mikročipov. Sú snahy presadiť automatické implantovanie čipov deťom hneď po narodení.

…sú vymýšľané dôvody na ospravedlnenie nutnosti čipov, napríklad na uloženie lekárskych záznamov, hľadanie pohrešovaných osôb. Kto nebude mať implantovaný čip, bude vylúčený zo spoločnosti: nebude môcť nič nakupovať ani predávať a umrie od hladu.

…obrovské počítačové centrum, riadiace celý mikročipový systém má byť umiestnené v Bruseli (napísané v roku 1999)

.

.

14. Ovládání světa (veľmi dlhá kapitola) (náhľad celej kapitoly)
==================

…v základných rysoch kapitola popisuje najrôznejšie udalosti, ktoré boli vyvolané alebo ovplyvnené iluminátskymi rodinami, s cieľom priviesť svet k situácii, keď akceptuje ich vládu a ich predstavu nového svetového poriadku.

…úvodná časť kapitoly popisuje tzv. “slávnostnú hostinu šelmy” (Feast of the Beast), kde sa údajne každých 28 rokov stretávajú vodcovia všetkých trinástich satanských pokrvných dynastií, vykonávajú satanistické rituálny a sú im odovzdávané informácie, ako si Satan želá, aby v nasledujúcich rokoch postupovali. Cieľom údajne je pre Satana ovládnuť svet a zjednotiť ho pod jeho vládou. K tomu je vypracovaný program, držaný v tajnosti a po častiach odovzdávaný k realizácii najvyšším iluminátskym rodinám.

…systém ovládnutia sveta spočíva v zásade vo vytváraní konfliktných situácií (tzv. téza a antitéza, popisovaná tiež ako kladivo a nákova), v rámci ktorých boja je zničený alebo kompletne pretvorený celý systém, ktorý sa nachádzal medzi nimi. Ako jeden z týchto príkladov bolo vytvorenie komunizmu a nacizmu a v ich vzájomnej vojne (druhá svetová vojna) malo dôjsť k zlikvidovaniu celého starého svetového poriadku.

…podľa proroctiev a vízií údajne cesta k svetovej vláde vedie cez vyvolanie troch svetových vojen, pričom po tej tretej, najhoršej, príde “mesiáš”, ktorý na svete zavedie mier a poriadok, pod vládou Satana. Autor spomína, že tretia svetová vojna má vzísť z obrovskej a celosvetovej hospodárskej krízy (moja poznámka: kniha bola napísaná v roku 1999, t.j. 9 rokov pred štartom hospodárskej krízy z roku 2008 a dávno pred dramatickým zhoršením vzťahov medzi USA a Ruskom v roku 2014)

…kapitola potom pokračuje vymenovávaním rôznych významných historických udalostí a konfliktov, ku ktorým autor dokladuje, že v ich rozpútaní a financovaní hrali významnú rolu práve iluminátske rodiny:

.

Prvá svetová vojna (str. 66-67) (náhľad)

…spomína, že sa na jej organizovaní a financovaní podieľali rodiny Rothschild, Warburg, DuPont, Astor, Schiff, Morgan atď. Existuje údajne mnoho indícií, že už samotný atentát v Sarajeve na nástupcu rakúskeho panovníckeho trónu bol zinscenovaný s cieľom použiť ho ako zámienku na rozpútanie veľkej vojny.

…USA počas väčšiny prvej svetovej vojny zastávali pozíciu neutrality, ale intenzívne financovali bojujúce strany v Európe, hlavne prostredníctvom rodiny Morgan, ktorá Európe dodávala zbrane a muníciu.

…taktiež je spomínané, že potopenie americkej “civilnej” lode Lusitania bolo taktiež zinscenované, aby USA mali zámienku krátko pred koncom vojny vstúpiť do udalostí

.

Ruská komunistická revolúcia v roku 1917 (str. 67-69)(náhľad)

…táto časť je ešte podrobnejšia a detailne dokladuje, že hlavní revolucionári na čele s Trockým boli pred revolúciou, ako aj počas nej a po nej, veľmi štedro sponzorovaní americkými iluminátskymi rodinami. Sú spomínaní: veľkobankár Jakob Schiff, banka Kuhn, Loeb & Co., peniaze od Warburga. Spomínané sú tiež finančné transakcie od osôb napojených na Rothschildovcov. Niektoré transakcie využívali ako krytie peniaze pre “Červený kríž”, ale v skutočnosti išli na účty bolševikov, ktorí za ne mali zvrhnúť ruskú dočasnú vládu z roku 1917.

…iluminátskym bankárom sa ich investície bohato vrátili v podobe ukradnutého ruského cárskeho zlata a podieloch na ruských nerastných zdrojoch.

…v aktivitách bol zapojený aj Rockefeller, ktorý získal prístup k niektorým ruským ropným ložiskám.

…hoci sa všeobecne predpokladá, že záujmy komunistov a kapitalistov sa ostro líšili, tak história dokladá početné obchodné styky západných kapitalistických boháčov s komunistickými vládami v Rusku a to po celé desaťročia od revolúcie.

…protikresťanské myšlienky, pretláčané komunistami, v skutočnosti pochádzajú od iluminátov.

.

Versailská zmluva a nemecké reparácie (69-70)(náhľad)

…stručne sú popísané okolnosti podpísania Versailskej zmluvy a jej ponižujúce a ekonomicky zničujúce podmienky proti Nemecku. Odstúpenie rozsiahlych území víťazným mocnostiam, zrušenie nemeckej armády, a nesplatiteľná výška vojnových reparácií, ktorá v priebehu niekoľkých rokov zložila nemeckú ekonomiku prostredníctvom hyperinflácie na úplné dno.

…situácia bola ďalej zhoršovaná strachom z hrozby komunistického prevratu, pričom mali všetci na očiach varovný príklad bolševického červeného teroru, ktorý práve v tej dobe zúril v Rusku

…situácia sa ešte viac zhoršila pomocou bankármi úmyselne vyvolaného krachu na New Yorskej burze v roku 1929, ktorý sa prelial do Európy a mimoriadne silne zasiahol práve Nemecko

…všetky tieto faktory nahrávali ceste Hitlera k moci

.

Nástup Hitlera k moci, financovanie Hitlera iluminátskymi rodinami (str. 70-74)(náhľad)

…kniha píše, že existujú indície, že Hitler je nevlastný vnuk baróna Rothschilda. Jeho babička Maria Schicklgruberová otehotnela práve v dobe, keď slúžila vo Viedni ako slúžka na dvore baróna Rothschilda. Jej syn, Alois Hitler, získal meno od nevlastného otca, ktorý sa Marie Schicklgruberovej ujal

…autor knihy píše, že ak je to pravda, znamenalo by to, že Hitler je pokrvne spriaznený s trinástimi iluminátskymi dynastiami. Vysvetľovalo by to, prečo mu niekto v pozadí dlhé roky ochotne pomáhal na ceste k moci a tiež by to vysvetľovalo Hitlerov záujem o okultizmus, satanizmus a démonické stavy počas jeho rečníckych prejavov.

…je spomínané, že Hitler bol v detstve vyučovaný v škole, ktorá mala spojenie na Teosofickú spoločnosť (ktorá mala kontakty na satanizmus a slobodomurárstvo).

…neskôr v dospelosti bol Hitler členom rádu “Thule”, jednej z najmocnejších okultistických spoločností Nemecka, ktorá praktikovala satanistické rituály. Taktiež je spomenutá spoločnosť “Edelweiss-Gesellschaft” (prekladané ako Společnost alpské protěže)

…od strany 71 je venovaná dlhá časť podivnému financovaniu Hitlerovho národno-socialistického hnutia zo zahraničia, hlavne zo strany amerických židovských bankárov:

– sú spomínané veľké finančné čiastky, ktoré Hitlerovi posielal Warburg

– sú spomínané Hitlerove osobné kontakty s John Foster Dullesom, autorom Versailskej zmluvy, hoci verejne Hitler Versailskú zmluvu tvrdo kritizoval

– Rotschildom kontrolovaná Bank of England Hitlerovi ochotne a okamžite vydala československé zlato deň po tom, ako Hitler obsadil Československo

– rodina DuPonte Nemecku dodávala zbrane

– Rockefellerovci Hitlerovi dodávali ropu a financovali rôzne nemecké priemyselné podniky

– skupina J.P.Morgan financovala nemecký chemický kartel I.G.Farben, ktorý bol základom financovania Hitlerovej cesty k moci.

– kartel I.G.Farben intenzívne spolupracoval s Rockefellerovou korporáciou Standard Oil of New Jersey, od ktorej dostávali milióny dolárov a podporu pri výrobe syntetického benzínu z uhlia.

– bratia Warburgovi (Max a Paul) figurovali v dozornej rade americkej časti I.G.Farben

– v procesoch sa tiež angažovala pobočka Rockefellerovej nadácie v Paríži

…ďalej sa v texte píše, že podporu dostávalo Nemecko v prvých rokoch vojny nepriamo aj od USA a prezidenta F.D.Roosevelta.

…ďalej sú spomínané rodiny Onassis a Kennedy, ktoré predávali zbrane všetkým bojujúcim stranám druhej svetovej vojny, vrátane Nemecka. Pozoruhodné je, že nemecké loďstvo nepotopilo ani jedinú loď patriacu Onassisovi.

…po skončení vojny tribunály riešiace nacistické zločiny dôsledne cenzurovali akékoľvek informácie o zapojení amerických korporácií do podpory Hitlera

…v závere témy je ešte krátka špekulácia o tom, že Hitler a Eva Braunová možno nezahynuli na konci vojny, ale podarilo sa im utiecť z Nemecka. Je to však príliš špekulatívna úvaha.

.

Studená vojna (str 74)(náhľad)

…krátka časť venovaná nástupu studenej vojny po skončení ww2 je venovaná hlavne tomu, že studená vojna bola úmyselne zneužívaná iluminátmi na oboch stranách konfliktu k tomu, aby udržiavali svojich ľudí v strachu a aby akceptovali narastajúce výdavky na zbrojenie. Strach zo studenej vojny bol využívaný ako argument k príprave svetovej verejnosti k akceptovaniu myšlienky nutnosti zriadenia svetovej vlády.

…moja poznámka: osobne si nemyslím, že studená vojna v tej podobe, ako prebehla, bol pôvodný plán iluminátov. Skôr to bola komplikácia, ktorá oddialila ich plány na ovládnutie sveta. Ilumináti však situáciu rýchlo využili vo svoj prospech a strach z jadrovej vojny využívali na posilňovanie svojho vplyvu nad “západným” svetom.

.

.

15. Synové Judy
===============

…kapitola mapuje históriu Židov od ich odchodu zo Stredného východu, cez stredovek až po modernú dobu. Kapitola je veľmi informačne nahustená, takže záujemcovia nech si pozrú detaily v originálnom texte.

…na začiatku autor hovorí, že hoci “jednosvetové” spiknutie je označované za židovské, hlavne kvôli vysokému počtu Židov medzi účastníkmi, správnejšie by malo byť označované za religiózne a to vzhľadom na to, že jeho základom je satanizmus.

…je tam spomínané, že súčasní obyvatelia Izraela nie sú etnickí Židia, ale hlavne tatársko-mongoloidní potomkovia Chazarskej ríše, ktorí v 8. storočí konvertovali na Judaizmus. Chazari viedli vojny so susednou Ruskou ríšou a odvádzali do sexuálneho otroctva zajaté slovanské ženy, čo vysvetľuje, prečo majú v súčasnosti mnohí Židia svetlú pleť a modré šikmé oči.

…v roku 1230 bola Chazarská ríša definitívne zničená mongolským vpádom a väčšina Chazarov utiekla do Európy a usadili sa v Uhorsku, Česku, Rakúsku, Rumunsku a Poľsku. Práve títo ľudia boli hlavným zdrojom obyvateľstva, ktoré po roku 1947 osídlilo novovzniknutý štát Izrael.

…ďalšia časť textu sleduje osudy židovského etnika v Malej Ázii, ktoré sa striedavo dostávalo pod rôzne mocenské vplyvy. Najprv to bol vplyv grécky (vláda Alexandra Macedónskeho), neskôr rímsky. V rokoch 70 a 132 n.l. došlo k dvom židovským povstaniam proti Rímskej ríši, ktoré skončili porážkou a úplným vyhnaním Židov z Jeruzalema. Židia sa usídlili po celom území Rímskej ríše, hlavne v Západnej Európe. V stredoveku boli kvôli konfliktom s miestnym obyvateľstvom postupne Židia úplne vyhnaní z celej Západnej Európy a usadili sa vo Vých. Európe a hlavne v Rusku.

…po tom, čo sa vyhrotili aj vzťahy v Rusku, emigrovalo niekoľko rodín v 19. storočí do Palestíny (v tej dobe súčasť Osmanskej ríše), kde si kúpili pozemky a hľadali pokojné útočište pred prenasledovaním. V roku 1883 žilo v Palestíne v podobe 6 kolónii 200 židovských rodín, ktoré dali základ myšlienke “sionizmu”, t.j. návratu Židov z celého sveta do svojej domoviny v Palestíne. Táto myšlienka sa zakrátko stala politickým hnutím s vplyvnými sionistickými organizáciami.

…v roku 1897 sa v švajčiarskej Bazileji (Basel) konal I. sionistický kongres, z ktorého okrem iného pochádzajú aj stenografické zápisy ľudovo označované ako Protokoly sionských mudrcov.

…v téme sionizmu a návratu Židov do Palestíny sa intenzívne finančne angažovali banky židovských rodín Rothschild, Kuhn, Loeb, Warburg a Rockefeller. Text popisuje ich investičné projekty v 19.storočí v Palestíne, ktoré slúžili ako základ k neskoršej kolonizácii.

…finančnou spoluprácou s Britániou sionisti dosiahli, že Británia vyhlásila Palestínu za svoje záujmové územie a vyhnala z nej Turkov (Osmanskú ríšu). V roku 1917 britská vláda umožnila Židom osídľovať Britmi okupované územie Palestíny. Od tej doby na niekoľko nasledujúcich desaťročí figurovala Palestína ako britské mandátne územie. Židovské, sionistické a britské organizácie spolupracovali na plánoch zriadenia židovského štátu na danom území.

…hlavný problém pre sionistov bol v tom, že väčšina Židov vo svete nemala záujem o vysťahovanie do Palestíny a niektorí sionistickú agendu otvorene odmietali.

…vďaka zverejneniu prenasledovania Židov nacistickým režimom svet začal s Židmi sympatizovať a v roku 1948 im schválil založenie štátu Izrael. (moja poznámka: OSN bola založená v roku 1947 z iniciatívy rodiny Rockefeller a jedno z prvých rozhodnutí novovzniknutej OSN bolo práve schválenie vzniku štátu Izrael)

…autor ďalej píše, že mnohí Židia, vrátane ortodoxných, odmietajú štát Izrael a namiesto toho očakávajú svoju budúcnosť s príchodom mesiáša. Viacerí autori zdôrazňujú, že cieľom sionizmu v skutočnosti nie je vytvoriť vlasť pre Židov z celého sveta, ale použiť ho ako základ k získaniu svetovej nadvlády pre medzinárodné židovské finančné zdroje.

…záverom autor zdôrazňuje, že štát Izrael je súkromný projekt rodiny Rothschild, ktorá sa v téme najviac angažovala. Najväčší židovskí bankári sú už dnes neformálne označovaní ako židovskí králi a barón Rothschild bol označený za najvplyvnejšieho a najmocnejšieho “kráľa Židov” všetkých čias.

.

.

16. Tajná úmluva s Hitlerem  (náhľad kapitoly , prvá tretina textu)
===========================

…táto kapitola popisuje dohodu Hitlera s vrcholnými predstaviteľmi sionistického hnutia, že pod hrozbami teroru a represií prinúti nemeckých Židov vysťahovať sa do Palestíny, ktorá sa mala v budúcnosti stať základom sionistického štátu a centrom budúcej svetovej vlády.

…táto dohoda je označovaná ako Transfer Agreement (Haawara Agreement)

…súčasťou dohody bolo zabavenie majetku vysťahovávaných Židov a ich finančné preplatenie v lokalite Palestíny. Židia, ktorí emigrovali do iných krajín, nedostali zo svojho zabaveného majetku preplatené nič.

…sponzori vysťahovania boli banky Rothschield, Kuhn, Loeb & Co, Wargurg a Rockefeller.

…kapitola cituje rôzne pohŕdlivé vyjadrenia sionistov na adresu vlastného národa. Spomínajú, že nestoja o chudobných Židov a že radšej akceptujú zabitie niekoľkých miliónov Židov v Nemecku, len aby sa do Palestíny dostali iba tí najschopnejší a najužitočnejší.

…Adolf Eichman a iní nacisti opakovane v rámci rozhovorov navštevovali Palestínu a neskôr sa Eichman stal vedúcim “Ústrednej kancelárie pre židovské vysťahovalectvo” a opakovane sa stretával s vrcholnými sionistami.

…drsná kapitola

.

.

17. Redukce lidstva  (náhľad kapitoly)
===================

…veľmi drsná a silná kapitola

…vychádza z toho, že ilumináti si nechali vypracovať tri štúdie, v ktorých zisťovali, či rast svetovej populácie môže ohroziť ich moc. Všetky tri dospeli k rovnakému záveru a preto sa ilumináti rozhodli svetovú populáciu zredukovať.

…predstavitelia “Rímskeho klubu” navrhovali tento problém riešiť vytvorením novej svetovej epidémie podobnej stredovekému “čiernemu moru”

…následne prebiehal v laboratóriach výskum nových nákazlivých chorôb: tuberkulóza odolná voči antibiotikám, nové kmene cholery, smrtiace streptokovové infekcie, vírus Hanta, vírus Ebola, hepatitída C, a údajne aj AIDS

…str. 82-84 sa podrobne venuje pozadiu rozšírenia AIDS do sveta pod plášťom očkovaní proti obrne (Afrika) a hepatitíde (homosexuáli v USA)

…AIDS sa mal stať akýmsi novodobým, sexuálne prenosným morom, ktorý bude neliečiteľný, bude odolávať ľudskej imunite a bude budiť u ľudí strach zo sexu

…OSN a jej zdravotnícka organizácia WHO sú pod kontrolou iluminátov a plne sa na šírení AIDS podieľali.

…str. 85 sa venuje téme očkovania, ktoré je používané na šírenie chorôb a poškodzovanie zdravia obyvateľstva (napríklad pomocou rakovinotvorných prísad). Rakovina je ďalší z nástrojov redukcie svetovej populácie a “odborníci” predpovedajú, že okolo roku 2000 bude na rakovinu chorý každý tretí človek (v roku 1900 to bol 1 z 25)

…na konci str. 85 je načatá ďalšia stratégia: redukcia obyvateľstva pomocou pestícídov, herbicídov, antibiotík, hormónov, prísad do potravín a drog. Ilumináti ovládajú všetky chemické koncerny.

…na str. 86 je krátky odsek venovaný úmyselnému pridávaniu fluóru do pitnej vody a potravín, napriek tomu ,že je jedovatý a otupuje ľudské myslenie

…potom pokračuje text témou úmyselného degradovania potravín, tak aby boli zdraviu škodlivé, resp. aby (pomocou ožarovania) boli v nich zničené všetky užitočné živiny. Ľudia tak budú napriek bohatej strave vnútorne hladovať. Aby sa ospravedlnili jedovaté konzervanty a ožarovanie potravín, sú úmyselne zamorované jedovatými baktériami, aby následne ospravedlnili ich chemické ošetrovanie.

…str. 87 ešte v krátkosti spomína redukciu populácie pomocou rozvratu sexuality (sexuálne výchovy v školách, antikoncepcia, potraty, sterilizácie, sexuálny chaos). Každoročne je údajne potratmi zabitých 60 miliónov detí.

.

.

18. Infiltrování římsko-katolické církve
========================================

…spomínajú že od doby Francúzskej revolúcie sa slobodomurári snažia zničiť kresťanskú cirkev

…sú si vedomí, že pápež sa ich vyhrážkam nepodvolí a tak sa dlhé roky snažia ovládnuť nižšie úrovne cirkevnej hierarchie, aby si raz zvolili “svojho” pápeža, ktorý má následne cirkev zničiť. Boli si vedomí, že táto úloha môže trvať viac než 100 rokov, kým sa podarí.

…je spomínané, že prvý slobodomurár zvolený za pápeža bol Pius IX z roku 1876, ale následne sa od slobodomurárstva verejne odvrátil.

…ďalším bol údajne Ján XXIII v roku 1963

…za Pavla VI z roku 1967 sa cirkev čoraz viac orientovala na svetské témy a začala do seba zabudovávať židovské revolučné a socialistické myšlienky

…ďalší bol údajne Ján Pavol I z roku 1978, ktorý ale nechcel spolupracovať a tak bol urýchlene odstránený, keď sa chystal rozbehnúť audit Vatikánu a jeho prepojenia na slobodomurársku lóžu P-2

…Ján Pavol II bol taktiež slobodomurár, údajne tiež pochádzal z významnej židovskej línie a spolupracoval s Prieuré de Sion. Vydal poštovú známku s trojuholníkom s vševidiacim okom, symbolom iluminátov.

.

.

19. Nová náboženská hnutí
=========================

…v rámci snahy o deštrukciu kresťanstva ilumináti podporujú vznik a existenciu najrôznejších deštruktívnych sekt

…sem spadajú scientológovia, moonisti, realians (kult UFO/sex), keltskí druidi, satanisti, transcendentálna meditácia, memfiský a mizraimský rád slobodomurárov, svedkovia jehovovi, wicca occidental, Baha’i a iné.

…mnohé tieto sekty prežívajú len vďaka výdatným finančným injekciám od najvyšších bankárskych rodín

…veľký priestor je venovaný téme mormónskej cirkvi

…spomínajú napojenie mormónskej cirkvi na okultizmus a čarodejníctvo. Spomínajú, že vrcholní predstavitelia mormónskej cirkvi boli známi vlastníctvom rôznych magických predmetov, amuletov, talizmanov. Celkovo má vraj mormonizmus bližšie k satanizmu než ku kresťanstvu

…mormóni sú financovaní zo zdrojov Vanderbilta, Rockefellera a Chase Manhattan Bank (vlastnená hlavne Rockefellerovou rodinou)

…existuje snaha dostať pod iluminátsku kontrolu protestantské hnutie

…na oslabenie cirkvi je využívané aj financovanie jej pobočiek z rôznych “nadácií”, čo ich dáva do finančnej závislosti od vlastníkov týchto inštitúcií. Nadácie sú miliardárskymi rodinami využívané ako forma daňového raja a zakamuflovania svojho vplyvu.
.

.

20. Cesta do pekla
==================

…stručné zhrnutie a naznačenie trendov do budúcnosti

…text bol vydaný v roku 1999

…autor hovorí, že pôvodným plánom bolo nastolenie “nového svetového poriadku” prostredníctvom dvoch svetových vojen. Tento plán zlyhal, hlavne kvôli víťazstvu ZSSR v druhej svetovej vojne a vzniku desaťročia trvajúcej prekážky v podobe bipolárneho mocenského sveta. Po páde komunistických režimov po roku 1989 boli plány na “nový svetový poriadok” znovu oživené.

…sú umelo vytvárané problémy po celom svete: hospodárske problémy, politické nepokoje, hrozby vojen. Prieskumy naznačujú, že medzi svetovou verejnosťou rastie popularita myšlienky “svetovej vlády”, ktorá by tieto problémy vyriešila a nastolila pokoj a mier. Tento plán je údajne popísaný už v Protokoloch sionských mudrcov, konkrétne Protokol 10.

…je pripravené množstvo projektov, ako svetovú verejnosť presvedčiť k prijatiu “nového svetového poriadku”. Na základe informácií z dôveryhodných zdrojov sú vymenovávané:

– šírenie smrteľných epidémií po svete

– otrávené potraviny

– odstavenie alebo infiltrovanie vlád, ktoré stále vzdorujú

– získanie ešte väčšej kontroly nad všetkou ľudskou činnosťou (moja poznámka: odhalenia o celosvetovom odpočúvaní internetu zo strany americkej NSA, zverejnené Edwardom Snowdenom v roku 2013, tomuto popisu značne zodpovedajú)

– vyvolanie ďalšej svetovej hospodárskej krízy (moja poznámka – už sa stalo: v 1990tych rokoch masívna hospodárska kríza v Ázii, v roku 2008 globálna finančná kríza vyvolaná krachom hypotekárneho trhu v USA)

– vyvolanie ďalších drogových vojen v Južnej Amerike

– nový konflikt na Blízkom východe (moja poznámka – v plnom prúde v podobe arabskej jari a sýrskej občianskej vojny od roku 2013)

– v najhoršom prípade úmyselné vyvolanie tretej svetovej vojny (moja poznámka – možno práve to bolo cieľom rusko-ukrajinskej krízy, ktorá sa naplno rozhorela v roku 2014 a ktorá svet v určitých momentoch naozaj posúvala na hranu svetovej vojny)

…ako preferovaný projekt je udávané vyvolanie celosvetovej hospodárskej krízy

…situácia vo svete je zlá, ilumináti majú už v tejto chvíli pod priamou alebo nepriamou kontrolou väčšinu vlád sveta, ktoré vykonávajú ich príkazy (moja poznámka: to by veľmi dobre vysvetľovalo napríklad absurdné správanie európskych vlád počas prebiehajúcej imigračnej krízy alebo bezohľadné pretláčanie absurdných zákonov homosexuálnej a genderovej agendy)

.

.

Prílohy
=======

a) Zbierka federálnych nariadení amerického prezidenta z rokov 1938-1943

…zrejme príloha ku kapitole 14 k téme nepriamej podpory Roosevelta v prospech nacistického Nemecka

b) Kalendár satanistických rituálnych obradov a obetí

…rôzne satanistické sviatky a s nimi súvisiace satanistické obrady: krvavé rituály, sexuálne rituály, únosy a obetovanie zvierat, detí, žien a mužov, sex s démonmi, oslavy sabatu, ohňové festivaly, pocty démonom.

.

.

Prehľad použitej literatúry
===========================

…približne 125 citovaných kníh

…asi najzaujímavejšie môžu byť knihy od Fritza Springmeiera a Cisco Wheelera, ktorí sú jedni z najvýznamnejších informátorov pochádzajúcich priamo zvnútra iluminátskej hierarchie. Tieto zdroje sú často citované naprieč celou knihou. Často je tiež citovaná kniha od Johannesa Rothkranza.

.

.

Zdroje:

1. kniha: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

2. kniha: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf

.

Pokračovanie – sumarizácia druhého dielu knihy: Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť

.

Copyleft: Pokiaľ sa to niekomu bude hodiť, je možné kopírovať a zdieľať ľubovoľnú časť z textu alebo celý text.

This entry was posted in História, Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s