Politicky nekorektne o téme IQ. 3. časť: IQ černochov. IQ východoázijcov.

Prednáška profesora Rushtona o inteligencii a kriminalite černochov

Pred časom sa objavila na nete pozoruhodne politicky nekorektná prednáška Profesora Rushtona o téme inteligencie a kriminality černochov. Samotná hodinová prednáška sa dá zhliadnuť v linku na konci článku. Pre ľudí, čo nemajú toľko času, nasleduje stručné zhrnutie najzaujímavejších informácií.

http://www.zvedavec.org/vezkratce/12105/

Stručné zhrnutie

čas 1:00 začiatok prednášky.

Je tam spomínaný graf IQ jednotlivých entických skupín, ktorý vyvolal celosvetové pobúrenie.

Pre obyvateľov ázie, či už je to Čína, Japonsko, Kórea atď vychádza IQ 109, v niektorých štúdiach okolo 103-106.

Pre bielu európsku a americkú populáciu vychádza IQ okolo 100, niektoré výskumy udávajú 103.

Pre čiernych američanov vychádza IQ 85.

Pre afričanov vychádza IQ 70, v lepšom prípade 75 a to bez ohľadu na to, v ktorej časti afriky boli testy robené, či boli zamerané na osoby so základným vzdelaním, osoby so zamestnaním, osoby z miest alebo vidieka.

Veľký škandál s týmto výskumom vyplýval z toho, že podľa Gaussovej krivky štatistického rozloženia (“bell curve”) je IQ 70 brané ako hraničný bod mentálnej retardácie.

Problém je v tom, že IQ 70 je priemer za celú Afriku, čo značí, že 50% afričanov má IQ nižšie, než 70, t.j. že sú podľa západných štandardov považovaní za mentálne retardovaných.

Od minúty 6:00 hľadá odpoveď na príčinu

hovorí, že sa osobne vydal do JAR do Johannesburgu, v snahe zmerať IQ najlepších žiakov z miestnych univerzít, pretože predpokladal, že tie staršie testy asi boli vykonané nejakým nesprávnym alebo nevyhovujúcim spôsobom. Preto trval na tom, aby bol pri testoch osobne prítomný, aby vylúčil tieto negatívne faktory na testovanie.

Urobil test tak, že vzal 300 študentov prvého ročníka psychológie, polovica bieli, polovica čierni a osobne dozeral počas testov, či sa nepodvádza a neopisuje. Ako motiváciu dostali študenti 10 dolárov za účasť.
Aby ešte viac zvýšili ich motiváciu, nedali im žiaden časový limit (hoci na ten test bežne býva 20 minút), ale nechali im neobmedzený čas, aby sa nestalo, že niekto odflákne test a len zhrabne 10 dolárov. Ak chceli, mohli nad testom stráviť aj 1,5 hodiny a kontrolovať a nestresovať sa.

Testy boli grafické, takže nebolo nutné poznať jazyk.

Ilustroval to na jednom veľmi triviálnom príklade (čas 10:00), ktorý vyriešilo 90% bielych študentov a 77% čiernych študentov.

Celkovo afričania vyriešili správne 44 otázok zo 60 ,zatiaľ čo bieli študenti 54 z 60.

Prepočítané na IQ koeficient znamená 44 správnych otázok IQ 84.

A následne zdôrazňuje, že vysokoškolskí študenti mávajú IQ vyššie, než je priemer populácie. Ak teda majú africkí vysokoškoláci IQ 84, tak priemerné IQ krajiny vychádza práve na tých 70.

Týmto uzatvára, že aj jeho pokus potvrdil všetky predošlé výskumy, ktoré udávali afričanom IQ 70.

čas 14:00 hľadá odpoveď, PREČO je IQ afričanov také nízke.

Ako jedno z vysvetlení udáva chudobu, v ktorej deti vyrastajú a že v malých chatrčiach bez elektriny a nebezpečnom prostredí nemajú vhodné podmienky na učenie.

Ako ďalšie vysvetlenie ale udáva, že je pomerne jednoznačne potvrdený vzťah medzi veľkosťou mozgu a inteligenciou. A že beloši majú v priemere o 6% viac neurónov a lebečnej kapacity ako černosi a ázijčania majú ešte o 2% viac oproti belochom.
Ako dôkaz vzťahu veľkosti mozgu a IQ udáva to, že je možné u človeka tesne pred IQ testom zmerať pomocou magnetickej rezonancie veľkosť mozgu a že skutočne tam existuje silná korelácia medzi veľkosťou mozgu a výsledkom testu.

Dokonca výskumy preukázali, že rozdiely vo veľkosti mozgu sú už od narodenia a počas celého detstva.

A ďalšia rozsiahla štúdia na 50 000 deťoch vo veku 4-7 rokov potvrdzovala, že aj v rámci jednej rasy sú deti s väčším mozgom v IQ testoch úspešnejšie, než deti s menším mozgom.

Ale že to paradoxne až tak nezávisí od veľkosti obvodu hlavy. Človek s veľkou hlavou nemusí nevyhnutne mať aj veľký mozog. Ale aj tu istá korelácia existuje.

(moja poznámka: udáva sa, že neandertálci mali väčšiu lebečnú kapacitu, než dnešný homo sapiens. Zároveň DNA testy udávajú, že európania v sebe majú 1-4% neandertálskych génov a ázijci 5%. Je možné, že neandertálci boli inteligentnejší, než homo sapiens a inteligencia bielej rasy pochádza práve z neandertálskych génov???? Podobne ako sme od neandertálcov získali bielu farbu pokožky a lepší imunitný systém? Otázka znie: prečo teda neandertálci podľahli príchodu homo sapiens, ktorý bol podľa všetkého menej inteligentný a fyziologicky neadaptovaný na drsné podmienky ľadovej doby???)

Potom spomína fakt, že detská hlava predstavuje pri pôrode pre ženu veľké riziko a že je jednoznačne preukázané, že biele a ázijské ženy majú širšiu panvu, aby cez ňu prešla väčšia hlavička dieťaťa.

Potom je tam dlhá pasáž kde rozoberajú kosti a ich odlišnosti pre rôzne rasy. Argumentuje, že delenie ľudí do rás nie je iba otázka pigmentácie pokožky, ale celkovej stavby tela a že antropológovia a policajní forenzní špecialisti dokážu okamžite z tvaru kosti určiť príslušnosť ku konkrétnej rase.

Hlavnou pointou argumentácie ale bolo to, že väčší mozog je vždy na úkor nejakej inej časti tela, a tak majú Európania a Aziati oblejšie kosti, menej testosterónu, menej svalov atď. Tento rozdiel je dôvod, prečo sú práve černosi takí dobrí bežci, basketbalisti a skokani.

čas 31:00 venuje sa téme kriminality

Hovorí, že odlišnosti v mozgu sa okrem inteligencie prejavujú aj v odlišnosti v správaní.

Ukazuje graf počtov zločinosti z USA, rozdelených podľa typov zločinov (krádeže, znásilnenia atď) a štatistika etnického pôvodu páchateľov.  (31:46) Na grafe mimoriadne dominuje vysoký počet černochov, naopak mimoriadne podpriemerná je kriminalita u východných aziatov. Vysvetľuje to tak, že vyspelá inteligencia aziatov im umožňuje vytvárať komplexné sociálne vzťahy, ktoré predchádzajú kriminalite.

Potom tam bol ďalší graf, ukazujúci pomer trestných činov medzi mužmi a ženami a medzi čiernymi a bielymi. Graf ukazoval výrazne vyšší počet trestných činov u mužov vs. u žien a druhý graf ukazoval výrazne vyšší počet trestných činov u čiernych vs. u bielych. Prednášajúci to komentuje, že kriminalita býva podmienená vyššou mierou testosterónu a že tá je vyššia u mužov než u žien a vyššia u černochov než u bielych.

Ďalší graf zobrazuje porovnanie kriminality celosvetovo. Ukazuje počet násilných činov na 100 000 obyvateľov. V Ázii je to 35, u bielych 42 a u čiernych 149. (čas 35:44) . Zdôrazňuje, že kriminalita bielych a aziatov je podobná a relatívne nízka, zatiaľ čo kriminalita čiernych je násobne vyššia. Zdôrazňuje, že nech už je príčinou čokoľvek, nedá sa to zvaliť na nejaké lokálne vplyvy z USA, Kanady, Európy atď.

Ďalší graf zobrazuje výskyt HIV, kde taktiež dominuje podiel afričanov (čas 36:38)  (moja poznámka: toto by som nebral ako argument, vzhľadom na to, že je podozrenie, že HIV bol zámerne rozšírený medzi černošskú populáciu pomocou kontaminovaných vakcín). Najnižší výskyt HIV je u aziatov.

Potom popisuje svoju skúsensoť, keď vydal knihu, kde rôzne tieto zistenia zosumarizoval. Vytlačil 100 000 výtlačkov a zadarmo ich rozposlal na rôzne univerzity. Následne vypukla zbesilá reakcia, a vydavateľ knihy čelil najrôznejším vyhrážkam a hrozbám totálneho bojkotu. Napokon vydavateľ požiadal autora, či by súhlasil s tým, aby sa zostávajúcich 55 000 kníh proste spálilo. Keďže s tým nesúhlasil, tak mu vydavateľstvo vrátilo zostávajúce knihy aj s autorskými právami a autor si od tej doby musel knihy vydávať výlučne vo vlastnej réžii a kto má o knihu záujem, má mu napísať mail a obratom mu poštou pošle výtlačok.

čas 41:14 koniec prednášky

otázky z publika

Poslucháč sa pýtal, ako je možné, aby fungovala spoločnosť v Afrike, ak má značná časť populácie inteligenciu na úrovni mentálnej retardácie. Odpoveď bola, že IQ 70 u bieleho a u čierneho sa môže prejavovať v praktickom živote odlišne. Spomenul príklad, že na jednej škole mali dve deti s IQ 70, ale ich správanie bolo úplne odlišné. Biele dieťa sa správalo divne a nemalo žiadnych kamarátov. Čierne dieťa bolo naopak v skupine populárne a nezdalo sa, že by malo problémy so sociálnymi kontaktmi. Prof.Rushton to uzatvára tým, že IQ test odráža schopnosti abstraktného myslenia, kde sú bieli lepší, ale v oblasti sociálnej inteligencie nemusia byť rozdiely medzi bielymi a čiernymi deťmi tak výrazné. Čo by vysvetľovalo, prečo v Afrike napriek daným číslam IQ aká-taká sociálna štátna štruktúra funguje.

Ďalšia otázka bola o tom, ako bola jeho kniha prijatá v Japonsku. Odpovedal, že veľmi pozitívne, dokonca mu poslali svoj vlastný výskum ohľadom japonsko-belošských miešancov, ktorí vykazovali presne podľa jeho teórie vlastnosti uprostred medzi charakteristikami bielych a ázijcov. Ironicky dodal, že Japonci nie sú tak posadlí politickou korektnosťou ako Američania.

Ďalšia otázka. Poslucháč sa pýtal, že ak je ázijská rasa naozaj inteligentnejšia než bieli, prečo nevyprodukovala toľko vedeckých objavov ako biela rasa. Rushton odpovedá, že vzhľadom na to, že výskum v tejto oblasti je mimoriadne tabuizovaný, málokto si trúfne robiť v tejto oblasti výskum a tak odpoveď na toto nie je známa. Hovorí, že naozaj je fakt, že ázijci majú vyššie IQ, než európania, ale zároveň majú nižšiu kultúrnu produktivitu a že je to veľmi zaujímavá téma na výskum, ktorý bohužiaľ nikto zatiaľ nezrealizoval.

V ďalšej otázke sa iný divák pýta, či by sa ten rozdiel medzi kultúrnou produktivitou ázijcov a európanov dal vysvetliť tak, že IQ európanov má väčší rozptyl, t.j. je tam väčší výskyt géniov oproti ázijcom a že práve títo géniovia poháňajú kultúrny pokrok. Rushton dopĺňa ďalšie možné vysvetlenia. Jedno je, že ázijská kultúra je veľmi opatrnícka, čo môže obmedzovať činnosti vyžadujúce mimoriadnu kreativitu. Tretia teória je, že ázijci v skutočnosti sú kultúrne popredu, ale rôzne katastrofické udalosti striedavo spôsobovali, že ázijská alebo európska civilizácia mierne upadla alebo naopak poskočila.

Ďalšia otázka sa znovu vracia k téme géniov, kedy divák spomína, že podiel bielych európanov v kategórii IQ 150-170 je nadpriemerne vysoký oproti ostatným rasám, zatiaľ čo ázijci sú pomerne úzko sústredení okolo svojho inteligenčného stredu.

Ďalší divák spomína ďalší zaujímavý fakt, že americká černosšká univerzitná elita má typicky európske mená, čo značí významný podiel bielych génov u nich a že je to ďalšia téma, ktorá je vo výskume tabu. Rushton to potvrdzuje a napríklad spomína, že miešaní študenti z JAR, ktorí podstúpili jeho test dosiahli IQ 85, čo je na polceste medzi africkým IQ 70 a belošským IQ 100.

Ďalší divák sa vracia k téme ázijci vs. belosti a pýta sa, či je možné, že za úspechom bielej rasy oproti ázijcom nemôže byť mierne vyššia hladina testosterónu, ktorá okrem agresie podporuje aj odvážnejšie bádanie a podporuje kultúrny pokrok. Rushton to potvrdzuje ako jeden z pravdepodobných faktorov.

(moja poznámka: napadlo ma ešte jedno možné vysvetlenie. Je možné, že ázijské národy majú nadpriemerne vyvinutú sociálnu inteligenciu, vďaka čomu sú schopní budovať zložité medziľudské vzťahy, ale matematickú a technickú inteligenciu majú na podobnej úrovni ako biela rasa a práve preto v téme vedeckých objavov nijak zásadne neexcelujú)

zdroj prednášky: http://www.zvedavec.org/vezkratce/12105/

doplnené: 4.4.2018

Ďalšie možné vysvetlenie nesúladu medzi vysokým IQ Aziatov a ich relatívne nízkou úspešnosťou v celosvetovom kontexte popisuje Petr Bakalář vo svojej knihe Tabu v Sociálních vědách (str. 30, 40-41) . Vysvetľuje tam, že Východoaziati majú nadpriemerne vyvinutú vizuálno-priestorovú inteligenciu, avšak ich verbálna inteligencia, ktorá je základom spoločenského úspechu je o 10-15 bodov nižšia (a je dokonca nižšia než verbálna inteligencia európanov). Z toho dôvodu Východoázijci excelujú v profesiách vyžadujúcich priestorovú predstavivosť (architektúra, inžinierstvo) a naopak zaostávajú v profesiách pracujúcich s verbálnymi zručnosťami (žurnalistika, právo).

(moja poznámka: vysoká vizuálna inteligencia Číňanov by napríklad vysvetľovala, prečo Číňania zvládajú svoje mimoriadne vizuálne zložité písmo. Priestorová inteligencia by  vysvetľovala historický vznik typických ázijských bojových umení ako je kung-fu, karate a samurajský šerm, ktoré sú založené na sofistikovanej trojrozmernej fyzike pohybov. Vizuálna a priestorová inteligencia tiež môže byť dôvod, prečo práve ázijské krajiny veľmi dobre zvládajú výrobu jemnej a štruktúrovo zložitej počítačovej elektrotechniky, bez ohľadu na otrocké podmienky, v akých táto výroba prebieha.

.

Pokračovanie: 4. časť: IQ Rómov

Všetky súvisiace časti: https://diskuter.wordpress.com/category/politicky-nekorektne-o-teme-iq/

 

This entry was posted in Politicky nekorektne o téme IQ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Politicky nekorektne o téme IQ. 3. časť: IQ černochov. IQ východoázijcov.

 1. P.A.S. says:

  Chudoba africanu nevysvetluje nizke IQ.
  V USA, i tech 10% nejbohatsich cernochu ma horsi prumerne skolni skore, nez tech 10% nejchudsich belochu.
  Viz zde:
  http://archive.4plebs.org/pol/post/112451371

  (viz Myth #5, sloupec uprostred nahore…)

  Viz tez Myth #3 na teze infografice, ta citovana vedecka prace se take da vyhledat. Rozdil v barve kuze je celkem drobnost vedle vetsich rozdilu, mimo jine ve strukture neuronu. Ono nejen ze zalezi na velikosti mozku, ale predevsim take na mnozstvi a kvalite propojeni neuronu.

  Pry “v Africe … aká-taká sociálna štátna štruktúra funguje” – ale jaka? Nebyt evropanu (a drive take arabu), dodnes by zili v chatrcich z blata a zivili se tim, co najdou…

  Ze by asijci nemeli vynalezy? Treba papir, treba strelny prach a strelne zbrane pochazeji z Chiny… A zrejme i leccos dalsiho… Jenze se v 16. stoleti uzavreli za zed’ a zastavili kulturni vymenu, ponekud zaostali, ale uz to zase dohaneji…

  Like

 2. P.A.S. says:

  Dalsi infografiky z politicky nekorektniho zdroje:
  https://archive.4plebs.org/pol/thread/138186158
  (zejmena v dolni casti threadu)

  Color of crime – takhle to vypada ve spolecnosti, kde byli cernosi dobre multikulturne integrovani po dlouhou dobu, tedy v USA:
  http://www.informationliberation.com/?id=57483

  Dalsi drobnosti:
  https://archive.4plebs.org/pol/thread/137944034
  https://archive.4plebs.org/pol/thread/141885895
  https://archive.4plebs.org/pol/thread/137783887

  Pozor, ze 4chan je navykovy. A ovsem krome serioznich statistik tam je spousta trollu a rozhodne ne vsechno, co se tam najde, je pravdive nebo slusne…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s