Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov.

IQ rôznych národov sveta

Napriek tvrdeniam rôznych antirasistických organizácií o “rovnakosti” ľudí celého sveta, nemajú národy a dokonca ani ľudia v rámci jednej krajiny rovnaké alebo aspoň podobné IQ.

Priemerné IQ Európanov býva udávané obvykle hodnotou IQ 100. V praktickej realite majú tieto hodnoty vysoký rozptyl, v prípade Európanov má približne 90% populácie hodnoty medzi 75-125, 2% má hodnotu < 70 (mentálna retardácia), 2% má hodnoty 130+ a 0,13% má hodnoty 145+ .

zdroj: http://hiqnews.megafoundation.org/Definition_of_IQ%27.html

V rôznych krajinách sveta sú hodnoty priemerného IQ rôzne

Najvyššie výsledky v IQ testoch dosahujú krajiny Východnej Ázie: Čína, Južná Kórea a Japonsko s priemernými hodnotami 105-108, niektoré zdroje udávajú až hodnotu 109.

Európske národy dosahujú IQ poblíž hodnoty 100: Taliansko (102, resp. 105), Británia (100), Nemecko (99), Česko (98), Slovensko (96), Rusko (97) atď. Je pravdepodobné, že celoštátne skóre Slovenska a Česka znižujú započítané výsledky rómskej menšiny, v prípade Ruska výsledky moslimských etník.

Moslimské krajiny Blízkeho východu a Severnej Afriky vykazujú IQ s hodnotami 80 až 85.

Černosi žijúci v USA majú IQ 85.

Černosi žijúci v Strednej Afrike majú IQ 65-70, v niektorých krajinách dokonca ešte menej.

Už z toho vidieť, že kompatibilita multikultúrneho spolužitia rôznych etník bude veľmi problematická.

Zdroj: World ranking of countries by their average https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country , vrátane detailných čísel pre jednotlivé krajiny.

Zaujímavá je aj táto mapka, s rozložením IQ pôvodného domorodého obyvateľstva kontinentov:

Z článku: https://www.unz.com/jman/zigzag-lightning/

 

————————————

IQ Židov.

V súvislosti s vyššie citovanými infografikami je zaujímavá otázka inteligencie Židov.

Vyššie citovaný zdroj udáva pre Izrael výsledok IQ testov iba 95 bodov. Čo príliš nesedí so zažitým stereotypom vysoko nadpriemernej inteligencie Židov.

V rýchlosti som preklikal zopár článkov, kde sa objavovali nasledujúce línie vysvetlení:

– výsledok môže byť skreslený zahrnutím výsledkov Palestínčanov do populácie Izraela.

– Izraelci/Židia kladú veľmi silný dôraz na vzdelanie, vďaka čomu sa aj s nižším IQ dokážu vo svete presadiť a uspieť.

– Wikipédia udáva pre Aškenázskych Židov https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jewish_intelligence hodnoty 112-115, resp. 107-115. Článok k tomu dodáva, že Židia majú iba priemernú vizuálno-priestorovú inteligenciu, ale vysoko nadpriemernú verbálnu inteligenciu (zahŕňajúcu slovnú argumentáciu, schopnosť porozumenia faktom a pracovnú pamäť), ktorá by zodpovedala mediánovému IQ 125,6 .

– ďalší článok https://pumpkinperson.com/2015/06/12/jewish-iq-in-israel-vs-america/ udáva, že Aškenázski Židia v USA majú výrazne vyššie IQ, než ich Izraelskí súkmeňovci (110 vs 103)

– tento článok https://robertlindsay.wordpress.com/2015/10/27/iq-in-israel-and-palestine/ popisuje IQ jednotlivých skupín v Izraeli: Aškenázski Izraelci (107), Židovskí/Jewish Izraelci (100), Sephardic(99), Mizrachi(93) a Izraelskí arabovia/Palestínčania (85) . Celoštátny priemer je 98. Mizrachim Židia sú Židia zo strednej Ázie, teoreticky by mohli byť práve oni potomkovia Chazarských Židov. Sefardskí Židia sú hlavne pôvodom zo Španielska a Záp.Európy. Aškenázski Židia pochádzajú pôvodne zo Záp.Európy z 10-11. storočia, odkiaľ boli neskôr vyhnaní do Strednej a Východnej Európy a v 1940tych rokoch primigrovali do Izraela.

Každopádne je zaujímavé, že k tejto téme bol veľký problém nájsť cez google akékoľvek zmysluplné čísla…

Zaujímavý môže byť ešte tento detailný článok:

Why is the IQ of Ashkenazi Jews so High? – twenty possible explanations
https://href.li?http://immortallife.info/articles/entry/why-is-the-iq-of-ashkenazi-jews-so-high

A z neho čísla rozloženia inteligencie bežnej európskej populácie a židovskej populácie pozdĺž Gaussovej krivky:

A “bell curve” is used to illustrate IQ percentile in a specific group – in a “general population” where IQ average is 100 the curve assumes these proportions:

less than 70 IQ  – 2.5%
70-85 IQ – 12.5%
86-100 IQ – 35%
101-115 IQ – 35%
116-130 IQ – 12.5%
greater than 130 IQ – 2.5%

Applying the same bell curve for Ashkenazim, but with a 17-point upward lift in median IQ (using the From Chance To Choice digit) produces the IQ upgrade below:

less than 87 IQ – 2.5%
88-102 IQ – 12.5%
103-117 IQ – 35%
118-132 IQ – 35%
133-148 IQ – 12.5%
greater than 148 IQ – 2.5%

Táto krivka vychádza hlavne zo zohľadnenia verbálnej inteligencie, ktorá vychádza u Židov okolo stredového IQ 125 a je skutočne dramaticky vyššia, než u našej populácie. Naopak ich vizuálno-priestorová inteligencia je 98, čo je podobné európskemu priemeru. Článok ďalej pokračuje tvrdením, že skutočné výsledky Židov v hornej časti Gaussovej krivky ukazujú ešte vyšší počet géniov (IQ > 140), než by zodpovedalo vyššie prezentovanému matematickému modelu posunutému o 17 bodov a že teda existuje ešte ďalší faktor, ktorý zvyšuje podiel Židov vo vysokointeligentnej skupine .

Za pozornosť stojí ešte tento citát: ““4 out of every 1,000 Northern European is 140+ IQ, but 23 out of every 1,000 Jew is 140+.” Murray also relays a report from sky-high up in the genius range, when he notes that a 1954 survey of New York public school children with 170+ IQs revealed that 24 of the 28 were… Jewish.

Okrem toho článok ešte spomína abnormálne vysoký počet Židov medzi nositeľmi Nobelovej ceny a medzi absolvetmi elitných univerzít. Tieto čísla ale nemajú až tak veľkú výpovednú hodnotu, pretože môžu byť skreslené zaujatosťou porotcov pri výbere ocenených.

Pri prvom pohľade na mňa článok pôsobil silne znechucujúcim a deprimujúcim dojmom. S odstupom času som sa nad ním viac zamyslel.

Interpretácia a praktické úvahy:

Podľa Wikipédie žije na svete 14,4 až 17,5 miliónov Židov, pričom cca 6,5 mil. žije v Izraeli, okolo 6 mil. v USA a stotisícové komunity predovšetkým vo Francúzsku, Kanade a Veľkej Británii. https://en.wikipedia.org/wiki/Jews

Inteligenčne vysoko nadpriemerná je etnická skupina Aškenázskych Židov, ktorých je 10-11,2 milióna, pričom najväčšia časť z nich žije v USA (5-6 mil.) a v Izraeli (2,8 mil). Stotisícové komunity žijú v Rusku, Argentíne, Veľkej Británii, Kanade, Francúzsku, Nemecku a Ukrajine. https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews

Vysoká úspešnosť Židov vo svete vyplýva hlavne z faktu, že majú nadpriemernú verbálnu a matematickú inteligenciu, čo sú faktory, ktoré ich predurčujú na vplyvné pozície v krajine: bankári, novinári, politici, manažéri, lekári, vedci. Naopak ich priemerná až podpriemerná vizuálna a priestorová inteligencia ich znevýhodňuje vo väčšine remeselných profesií. To je jeden z dôvodov, prečo sa tak zriedkavo nachádzajú v manuálne pracujúcich zamestnaniach.

Za normálnych okolností by s vysokou inteligenciou Židov pri spolunažívaní nemuseli byť žiadne problémy, keďže vysoko inteligentné národy obvykle preferujú mierové sociálne spolunažívanie. V prípade Židov však pravdepodobne na úkor ich matematickej inteligencie zaostáva sociálna a emocionálna inteligencia a z toho dôvodu Židia nedokážu budovať obojstranne výhodné spoločenské vzťahy s okolitou populáciou. Veľmi často sa stavajú do bezohľadnej nadradenej pozície, z ktorej drancujú okolitú spoločnosť, bez schopnosti pochopiť dlhodobé negatívne následky takéhoto správania pre ich vlastný národ. Keby som to mierne zjednodušene prirovnal k nám známym situáciam, tak napríklad muži majú výrazne lepšie logické a matematické IQ, ale aj tak za živý svet nedokážu pochopiť emócie a sociálne vzťahy, ktoré okolo seba budujú ženy.

Čo sa týka veľmi vysokého vplyvu Židov na spoločnosť, kde žijú.

Čiastočne je to podmienené ich vysokou inteligenciou a čiastočne náš neúspech v tejto oblasti súvisí s našou ľahostajnosťou, ústupčivosťou a dôverčivosťou vo férové správanie.

Keď vezmem ako základ vyššie citovaný text:
… 4 z 1000 Európanov majú IQ 140+
… 23 z 1000 Židov majú IQ 140+
to dáva cca 6x vyšší výskyt nadpriemerne inteligentných jedincov u Židov než u nás.

Keď to však skúsime prepočítať na celkovú populáciu bielej rasy s IQ okolo 100, tak dostaneme toto:

Biela rasa má nasledovné počty ľudí: cca 400 mil. v EU, cca 150 mil. v USA, cca 80 mil. v Rusku, plus nejaké milióny v ďalších krajinách. Spolu je to cca 630 mil. belochov, o ktorých sa dá predpokladať, že patria k inteligenčnému priemeru 100. Pri použití vyššie spomínaného výskytu ľudí s IQ 140+ by to znamenalo, že existuje 2,52 mil. belochov s IQ 140+

Aškenázski Židia majú populáciu cca 11 miliónov, ktorí patria k inteligenčnému priemeru 117-125. Pri použití vyššie spomínanej štatistiky by to znamenalo, že Židovská populácia má 0,253 mil. ľudí s IQ 140+

V krízových dobách rozhodujú o budúcnosti svojho národa práve vysoko inteligentné elity, pretože práve títo ľudia sa stávajú akýmisi vodcami národného odboja. Nejde len o ich samotnú inteligenciu, ale hlavne o to, že dokážu za sebou zmobilizovať davy ostatných svojich spoluobčanov a pod svojím vedením ich premeniť na organizovane konajúci celok. Nemusí sa pritom vždy jednať iba o veliteľov armády. Vysokointeligentné osoby sa v odboji uplatnia aj v pozíciach novinárov, spisovateľov, politikov, manažérov výroby až po vedcov a lekárov.

Čisto matematicky by sme mali byť v desaťnásobnej prevahe, a mali by sme byť bez problémov schopní sa ubrániť, ak by došlo k “vojne civilizácií”.

Pokračovanie: 3. časť: Prednáška profesora Rusthona o inteligencii a kriminalite černochov

Všetky súvisiace časti: https://diskuter.wordpress.com/category/politicky-nekorektne-o-teme-iq/

This entry was posted in Politicky nekorektne o téme IQ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov.

 1. Astronut says:

  bell curve znamená “zvonovitá krivka” – teda týka sa tvaru krivky. Je to známa tzv. Gaussova krivka podľa matematika Gaussa, ktorý ju ako prvý objavil a týka sa prirodzenej distribúcie nejakej vlastnosti v populácii (nielen), žiaden pán Bell pokiaľ viem sa konštrukcii takýchto kriviek nevenoval.

  Like

  • diskuter says:

   Ou! Máte samozrejme pravdu, moja chyba :-) Vďaka za upozornenie, už som to opravil. Na moje ospravedlnenie môžem povedať, že som štatistiku v škole neznášal a navyše je už mnoho rokov za mňou…

   Like

 2. Dodo says:

  Blbost az boli …

  Like

 3. P.A.S. says:

  Uspech zidu (v ovladani ostatnich narodu) tkvi predevsim v tom, ze kolektivne drzi pospolu a navzajem si pomahaji – do skol, do vedeni uradu, atd…
  Pokud proti sobe stoji sjednocene druzstvo, vzajemne si pomahajici, a roztristeni jednotlivci, a zejmena pokud je zbytek spolecnosti etnicky a spolecensky rozdelen do soupericich trid, ktere ani uvnitr navzajem nespolupracuji, je predem jasne, kdo bude vitezit…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s