Pyramída hierarchie svetovej moci. 2. časť. Súčasný stav a trendy

Nasledujúci text je zostručneným zhnutím článku od ruského akademika Vladimíra Pavlenka, ktorý ho napísal ako svoj nesúhlasný názor na zjednodušujúce vyjadrenia novinára Valerija Fadějeva v televíznej debate o skrytej svetovej vláde.

Pôvodný článok je veľmi dlhý a jeho preklad bol rozdelený do troch častí (1. časť, 2.časť, 3.časť) . Kto má dostatok času, oplatí sa ho prečítať celý. Tu je výber najzaujímavejších informácií týkajúcich sa súčasnej štruktúry inštitúcií skryto riadiacich svet.

(poznámka 27.10.2017: ako som zistil, tak blog Radima Lhotáka, z ktorého tento článok čerpal, medzičasom redakcia Idnes kompletne zmazala. V prípade záujmu o originálny text použite kópie jeho blogov publikované zvedavcom alebo quintus-sertoriom, vypísané v zozname na konci článku)

(poznámka 22.6.2020: medzičasom sú už zmazané aj texty na webe quintusa-sertoria, takže jediná dochovaná kópia originálnych článkov zostáva na webe zvedavca. Upravil som linky tak, aby smerovali na tento zdroj)

Pre začiatočníkov doporučujem pred začatím čítania najprv prečítať “Úvod pre začiatočníkov“.

————————————-

 

V prvej kapitole “Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů” Pavlenko popisuje svoj nesúhlas s názorom, že klany Rothschildovcov a Rockefellerovcov spolu súperia o vládu nad svetom. Dokladuje, že v skutočnosti si v mnohých témach odovzdávajú vládnutie nad konkrétnymi sektormi a že spolupracujú za dosiahnutím spoločných cieľov.

Hovorí, že v skutočnosti nevládnu svetu dva klany (R+R), ale že ako tretí klan sa dá chápať hierarchia okolo Vatikánu.

Sú tam spomenuté významné vatikánske riadiace štruktúry:

– Inštitút pre veci viery (IVV / Istituto per le Opere di Religione / Institute for the Works of Religion ), známy aj pod zjednodušujúcim názvom Vatikánska banka

– pápežský rád “Opus Dei”

– talianksa “Banco Abriosiano”, napojená na slobodomurársku lóžu “Pi-2”

– švajčiarska “Banco del Gottardo”

– španielska “Banco Santander”

a iné, podrobne v článku.

.

Potom je tam vymenovaný zoznam najvplyvnejších svetových bánk, ovládajúcich svetovú ekonomiku:

– spomínaná je tzv. skupina “systémovo dôležitých bánk” (G-SIBs), zostavená v roku 2012 Radou pre finančnú stabilitu. V súčasnosti zahŕňa 30 bánk. Zdrojový článok dáva odkazy na detailnú štruktúru.

– spomína sa tzv. “zlatá päťka”, t.j. päť najsilnejších bánk: briské banky “Barclays” a HSBC, nemecká “Deutsche Bank”, francúzska “Société Générale” a banka “Scotia Mocatta (divízia drahých kovov Bank of Nova Scotia)

– je spomínaný príklad fúzie Rotschildovej banky “J.P.Morgan” a Rockefellerovej “Chase Manhattan”, výsledkom ktorej bol v roku 2000 vznik banky “J.P.Morgan Chase”

Ďalej je v článku spomenutý nový trend rodiny Rockefellerovcov, ktorí v roku 2014 opustili sektor “ropy” a začali sa venovať “ekológii”, vrátane jej “širokého výkladu”, vďaka čomu vstúpili do sveta globálnej politiky.

Celkovo článok hovorí, že súčasní svetoví bankári sú už tak bohatí, že nepotrebujú ďalšie hromadenie bohatstva. Namiesto toho sa rozhodli vstúpiť do svetovej politiky, aby upravili systém riadenia sveta tak, aby im získané bohatstvo zostalo natrvalo.

.

Ďalej článok pokračuje vysvetlením stratégií, akými skryté elity ovládajú svet a svetovú politiku. Vyberám iba veľmi stručné úryvky, v prípade nejasností doporučujem zdojový článok

1) Princip „nanajských chlapečků“ („dvě ruce ovládané jednou hlavou“).

“Nejdůležitější na tom je, že stínové a veřejné instituce, i když jednají podle svých vlastních metod, společným úsilím pohánějí ozubená kola jediného mechanismu pracujícího na realizaci konkrétního plánu. Nejjednodušší příklad: systém dvou politických stran na Západě, s jehož pomocí, podle slov Karla Marxe, buržoazie, pokud ztratí vládu z jedné ruky, okamžitě ji uchopí druhou rukou.”

“Obě „ruce“ mohou vědět a / nebo pochopit, že jejich opozici řídí jedna společná „hlava“, ale také nemusí pochopit, či docenit vůbec nic, protože se samy považují za chytřejší než všichni ostatní. A tak buď jdou poslušně na porážku, nebo se podílejí na hrách jiných lidí a kradmo vytvářejí vlastní scénář, zatímco se chystají k němu přejít, jakmile pro to budou podmínky a příležitost. Nicméně ze zkušenosti z těchto her vyplývá, že skutečný záměr chápe obvykle jen jedna „ruka“ (Jelcinovi byl vysvětlen, ale členům výboru pro výjimečný stav nikoliv, tudíž jednali slepě). Pokud by totiž záměr chápaly obě „ruce“, mohly by se spojit proti „hlavě“. Žhavý příklad z naší doby: nedávné dočasné oteplení rusko-tureckých a rusko-amerických vztahů.”

“Aniž bych se nořil do hlubin filozofie, mohu poznamenat, že „dvě ruce ovládané jednou hlavou“ je v podstatě Hegelova dialektika. V učebnicích dialektického materialismu (teorie marxismu) byla představena triádou „teze – antiteze – syntéza“ a z ní formulovanými třemi klasickými zákony.”

2) Princip „dvojích standardů“.

“Klasickým příkladem jsou rozpory v Chartě OSN mezi zásadami sebeurčení a územní celistvosti. Pomocí nich Západ „natáčí ojnicí“, aby vše „vyšlo“, jak sám potřebuje. Proto v Kosovu, Súdánu a na Tchaj-wanu podporuje separatisty, kdežto v Abcházii, Jižní Osetii, Krymu a Donbasu je na straně vlád Tbilisi a Kyjeva.”

3) Princip „vyšší inteligence“.

“Princip „vyšší inteligence“ odhaluje neopodstatněnost verze „války klanů.“ Oni spolu nebojují, ale provádějí „casting“ projektů, z nichž vybírají ten nejefektivnější pro konkrétní situaci, následně ho doprovázejí, a pokud je to nutné, korigují”

Text to popisuje na súperení ideí nacizmu predstavovaného Hitlerom a britského imperializmu predstavovaného najprv Halifaxom a neskôr Churchillom, z ktorých sa pre elity vykryštalizoval najoptimálnejší model riadenia.

4) Princip “puzzle”.

“Takže, sestavuje se konečný dokument, roztříští se na teze, rozdělí se „komu třeba“ a ti je navrhují jakoby sami od sebe. A nikomu nedojde, že je to taková „hra“, a pokud dojde, postavit se tomu nemůže: individuální opoziční návrhy jsou neškodné, protože většina neoponuje. Ve výsledku se složí „puzzle“ podle potřeby zákazníků, kteří zároveň zůstávají jakoby „mimo záběr“.”

5) Princip „rodícího se cyklonu“.

“Tento princip směřuje k tomu, aby se ulovily, pronikly a ovládly nejvíce perspektivní a dlouhodobé trendy a následně usměrnily do kolejí, které odpovídají konkrétním zájmovým skupinám.”

—————————————

V druhej kapitole “História a súčasnosť” popisuje Pavlenko históriu prvých organizácií vychádzajúcich z slobodomurársko-iluminátskej aliancie a ich najnovšiu podobu v podobe rôznych komisií spadajúcich pod pôsobnosť OSN a EU.

Z časti popisujúcej históriu iba stručne vymenujem jednotlivé organizácie, detaily buď v zdrojovom článku alebo v mojom úvodnom prehľade pre začiatočníkov

Rád zlatého kruhu v USA (1854)

Fabiánska spoločnosť (Fabian Society – 1884)

London School of Economics

Spoločenstvo “Okrúhleho stola” (1891) založené Cecilom Rhodesm

“Okrúhly stôl” (1911)

Medzinárodné byro slobodomurárskych zväzov (1912)

XI. sionistický kongres (1913)

Banka pre medzinárodné vysporiadanie (Bank for International Settlements – 1930) zriadená za účelom obchodovania s nacistami

Royal intitute of international Affairs (Chatham House) (1920)

The Council on Foreign Relations (1921)

Bilgerberg Club (1954)

Trilaterálna komisia (1972)

Ako je pre tajné spoločnosti obvyklé, vždy keď sa nejaká skupina príliš dostane na verejnosť, založia v tichosti novú, verejnosti neznámu a pokračujú v práci v nej.

Preto aj tento zoznam je už v súčasnosti zastaralý a riadenie sveta prevzali v tichosti nástupcovské organizácie.

.

Článok od Pavlenka ďalej popisuje, že v posledných desaťročiach dochádza k prechodu od regionálneho riadenia sveta (americká zóna, britská zóna, ázijská zóna..) k odvetvovému riadeniu. S tým súvisí transformácia riadiacich štruktúr do podoby tematických odvetvových sektorov:
.

Transatlantic Policy Network (TPN)   …politická tematická skupina riadenia sveta

The Investor Stevardship Group (ISG)  …ekonomicky zameraná tematická skupina

.

“Skupina tridsiatich” (G30)

…založená v roku 1978. Financie na založenie poskytla Rockefellerova nadácia.

…zahŕňa vedúcich bankárov, obvykle guvernérov centrálnych bánk. Úzko prepojená s Bilderbergom

…na veľké projekty dohliada Steering Committee

“Veľká sedmička” (poznámka: autor má pravdepodobne na mysli skupinu G7, ktorá sa síce oficiálne označuje ako Group of Seven, ale neoficiálne sú označovaní ako Grand Seven)

…fungovala ako hlásna trúba Trilaterálnej komisie a Bilderbergu, zverejňovala výsledky diskusií určujúcich globálnu stratégiu na ďalšie obdobia

“Skupina desiatich”

…zahŕňa zakladateľov a členov predstavenstva Banky pre medzinárodné vysporiadanie platieb (BIS)

“Veľká dvadsiatka” (G20)

…pôsobí od roku 1999

…zahŕňa “Skupinu desiatich”, MMF, Svetovú banku a BIS

…je považovaná za “svetovú hospodársku vládu” a v plnom zmysle za “svetovú vládu”.

…”Od roku 1999 do roku 2007 skupina pracovala ve formátu guvernérů centrálních bank a ministrů financí; od roku 2008 se na jejím poli scházejí hlavy států a vlád, a to jasně ukazuje na záměrné vyvolání krize v letech 2008-2009, která se připravovala nejméně deset let.” (citát z článku)

.

Základnou tematickou agendou súčasnosti sa stáva budovanie nového svetového spoločenstva na bázi “trvalo udržateľného rozvoja” vychádzajúceho z “širokého” výkladu ekológie navrhnutého Rímskym klubom. (voľne preložené, depopulácia sveta pod zámienkou ochrany životného prostredia, moja pozn.)

V jeho rámci sú ako pracovný nástroj presadzované témy:

– univerzálne hodnoty
– demokracia
– trh
– ľudské práva
– tolerancia

s cieľom budovania akejsi formy globálneho štátu. Pripadajú vám tie témy povedomé?

Ďalšie dôležité body sú:

– nulový ekonomický rast
– kontrola nad rastom populácie
– zjednotenie náboženstiev
– “zelená” ekonomika
– likvidácia národných suverenít

Dokumenty z tohto obdobia:

„Limity růstu“, skupina D. Meadowse (1972);
„Lidstvo na křižovatce“, M. Mesarovič – E. Pestel (1974);
„Revize mezinárodního pořádku“, J. Tinbergen (1976);
„Cíle pro lidstvo“, Ervin László (1977);
„Energie: zpětné odpočítávání“, T. de Montbrial (1978);
„Za hranicemi růstu“, E. Pestel (1987);
„První globální revoluce“, A. King – B. Snyder (1990).

.

V rámci budovania novej svetovej štruktúry má byť štátna národná moc v krajinách odobratá voleným vládam a odovzdaná nahor (nadnárodným inštitúciam ako je EU, OSN…) a nadol (regionálnym inštitúciam, mimovládkam) s cieľom zamaskovať deštrukciu národnej suverenity. V závere majú byť pôvodné ekonomiky integrované do svetovej ekonomickej infraštruktúry.

Zjednodušene sa má jednať o prechod zo “sveta štátov a civilizácií” k “svetu nadnárodných korporácií”, s cieľom zrušiť všetky pôvodné národné štruktúry a vytvoriť homogenizovanú ľudskú spoločnosť. (moja pozn: pozoruhodne to sedí s Kalergiho myšlienkami)

.

Realizáciou plánov Rímskeho klubu vo východnej Európe bol poverený Budapešťský klub (Club of Budapest, založený 1993)

Rôzne dokumenty, súvisiace s plánmi integrácie štátov Vých.Európy do vyšších celkov:

– Parížska charta pre novú Európu (1990)

– Charta základných práv EU (2000)

– program Európa regiónov (plán na zrušenie Európskych národov a ich nahradenie Európou regiónov a etník)

Organizácie zodpovedné za realizáciu plánov:

Výbor regiónov (European Committee of the Regions – 1994)

Kongres európskych miestnych a regionálnych vlád (CLRAE) (1994)

Rada Európy (Concil of Europe) (Založená v r. 1948 ako nástroj integrácie európskych krajín. Jej pôvodný plán bol v danej dobe neúspešný a postupne upadala. Jej medzinárodný význam bol oživený v r. 1990 v súvislosti s pádom krajín Východného bloku. V súčasnosti funguje ako základ integrácie krajín Európy do centralizovaného celku)

Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe (označovaná tiež pojmom Helsinská konferencia) (Založená r. 1973. V roku 1995 bola transformovaná do podoby OBSE)

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE, OSCE) (1995)

program NATO “Partnerstvo pre mier” (PfP) (Program spolupráce NATO s nečlenskými krajinami, hlavne s krajinami bývalého ZSSR. Založený v r. 1994. Členmi bolo 34 krajín, 12 z nich neskôr priamo vstúpilo do NATO)

.

Na globálnej úrovni je agenda realizovaná:

Konferencie OSN pre životné prostredie a rozvoj (konajú sa každých 10 rokov. Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012) . Hlavnou tematickou časťou je budovanie “trvalo udržateľného rozvoja”

Svetové summity OSN o rozvojových cieľoch (konajú sa každých 5 rokov). Riešia “export” ekológie do sfér politiky a geopolitiky. Presadzujú agendy “budovania svetového mieru” vrátane “preventívnej” regulácie vnútorných konfliktov. To bude v praxi znamenať nasadenie armád OSN, NATO alebo Európskej armády.

Dokumenty:

– Rozvojové ciele tisícročia (2000)

– Ciele udržateľného rozvoja (2015)

– Program pre 21. storočie (alias Agenda 21), 1992

– Rio de Janeiro: Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji (1992)

– Ciele udržateľného rozvoja (2015)

– Rámcová zmluva OSN o zmene klímy (1992)

– Parížska dohoda (2015) (podľa všetkého odsúhlasila v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu celosvetové nasadenie programov chemtrails a atmosférického geoinžinierstva, moja pozn.)

a iné

Ďalšie významné inštitúcie budovania nového svetového poriadku pretláčaného pomocou presadzovania “mieru” a “ekológie”:

Komisia pre globálne riadenie a spoluprácu (1995)

Komisia OSN pre budovanie mieru (UN Peacebuilding Commision – od roku 2005)

atď. Zdrojový článok je obohatený o množstvo linkov na webové stránky jednotlivých agentúr a texty hlavných ideových dokumentov.

(moja poznámka: OSN je zrejme naozaj postupne pripravovaná do podoby budúcej svetovej vlády. Po tom, čo došlo vďaka ruskému vetu k zablokovaniu Rady bezpečnosti, tak sa svetovládne štruktúry v OSN začínajú rozvíjať v podobe nikým nevolených Komisií pre tematické agendy).

—————————————-

Tretia kapitola, Závery a prognózy sa venuje argumentom Pavlenka proti tvrdeniam moderátora Fedějeva o tom, že Rotschildovci a Rockefellerovci spolu nesúperia, ale že zdieľajú časť svojich ekonomických aktív a že spolupracujú na dosiahnutí svojich cieľov.

Sú to skôr teoretické úvahy o vývoji do budúcnosti a v kontexte tohto článku o svetových riadiacich štruktúrach nie sú dôležité.

—————————-

Spracované podľa zdroja:

(poznámka: všetky pôvodné blogy Radima Lhotáka Idnes medzičasom zmazalo, zrejme kvôli jeho článkom kritizujúcim imigračnú vlnu . V prípade záujmu použite kópie článkov. Zmazaný bol medzičasom aj portál quintus-sertoriusa, ktorý mnohé články zrkadlil. Zostal funkčný iba zdroj na zvedavcovi)

1.) Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů
http://lhotak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=604610 (zmazané)
http://www.zvedavec.org/komentare/2017/05/7270-system-globalni-vlady-oligarchu-aneb-o-zdanlive-valce-klanu-cast-1.htm kópia aj s diskusiou
https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/system-globalni-vlady-oligarchu-aneb-o-zdanlive-valce-klanu/ (zmazané)

2.) Systém globální vlády oligarchů: Historie a současnost.
http://lhotak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=605205 (zmazané)
http://www.zvedavec.org/komentare/2017/05/7274-system-globalni-vlady-oligarchu-aneb-o-zdanlive-valce-klanu-cast-2.htm kópia aj s diskusiou
https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/system-globalni-vlady-oligarchu-historie-a-soucasnost/ (zmazané)

3.) Systém globální vlády oligarchů: Závěry a prognózy
http://lhotak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=605694 (zmazané) ,
http://www.zvedavec.org/komentare/2017/06/7283-system-globalni-vlady-oligarchu-aneb-o-zdanlive-valce-klanu-cast-3.htm kópia aj s diskusiou
https://quintus-sertorius.webnode.cz/news/system-globalni-vlady-oligarchu-zavery-a-prognozy/ (zmazané)

Pôvodný článok v ruštine:
http://zavtra.ru/blogs/a_i_b_sideli_na_trube_ili_eshyo_raz_o_bor_be_klanov

 

.

Súvisiace texty:

https://diskuter.wordpress.com/2017/05/11/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/

 

This entry was posted in NeDemokracia, Politika, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s