Nový svetový poriadok. Ako si z vlastných peňazí financujeme svoju depopuláciu.

Ohľadom plánov svetových elít na depopuláciu sveta je na internete množstvo článkov. Aby som sa neopakoval, dám sem iba link na stručný prehľad.

Zaujímavá je však iná otázka. Akým spôsobom je vlastne depopulácia (inak povedané genocída) svetového obyvateľstva financovaná? V skutočnosti sa totiž nejedná o lacnú záležitosť a aby bola depopulácia naozaj účinná, vyžaduje obrovské finančné zdroje nasmerované v krátkom období do presne určených technologických oblastí.

.

Koľko peňazí má vlastne k dispozícii horné 1% ?

Prekvapivo menej, než by sme očakávali. Mnohí zo superbohatých globalistických oligarchov sú bohatí skôr účtovne ako reálne.

– Mnohé ich bohatstvo je vyslovene fiktívne. Sem patrí napríklad bohatstvo držiteľov akcií. Umelo nafúknuté ceny akcií sú vysoké len do momentu, kým sa ich pokúsia predať a zistia, že po nich nie je dopyt. V rámci vlastníctva akcií môžu v krátkej dobe predať nanajvýš zopár percent z celkového objemu, ak nechcú vyvolať burzovú paniku a pád cien. Premeniť všetky cenné peniaze na hotovosť môže byť proces trvajúci dlhé roky až desaťročia.

– Ďalšie časti ich bohatstva sú zabetónované v aktívach (vlastnené firmy, nehnuteľnosti, nerastné zdroje) a je ešte zložitejšie ich premeniť na finančnú hotovosť. Môžu sa pokúsiť firmu predať, avšak hľadanie dostatočne bohatého kupca na nákup nadnárodnej korporácie môže trvať dlho.

V sumáre to znamená, že hoci títo supermiliardári vlastnia účtovne majetok vo výške desiatok až stoviek miliárd dolárov, voľne k dispozícii majú hotovosť v rozsahu max. 1-10% z celkovej sumy majetku.

S takto nízkou sumou nie je možné realizovať globálnu genocídu.

.

Depopuláciu si preto musíme zaplatiť z vlastných peňazí.

A presne o tomto to je. Globalistické elity môžu za svoje peniaze realizovať základný výskum (vývoj nových epidémií, vývoj technológií ovládanie mysle, vývoj nových jedovatých látok pre chemtrails, GMO potraviny atď).

Avšak ich globálne nasadenie vyžaduje obrovské investície do infraštruktúry a surovín, ktoré presahujú finančné možnosti aj tých najväčších boháčov.

Rozšírenie smrtiacej epidémie po celom svete vyžaduje najprv vyrobiť v laboratóriach dostatočné množstvá patogénov. Potom budú potrebovať drahú infraštruktúru, ako tieto patogény v krátkom čase rozdistribuovať po celom svete.

Ak chcú otráviť ľudí GMO potravinami, musia ich najprv vypestovať (k čomu treba pôdu, hnojivá, obrábacie stroje a distribučnú infraštruktúru)

Podobne je to s technológiou ovládania mysle alebo monitoringu správania občanov. Vysielacie antény HAARP vysielačov vyžadujú veľké zdroje energie a treba vybudovať infraštruktúru po celom svete, prototyp na Aljaške nestačí. Sledovanie internetu vyžaduje superpočítače spotrebovávajúce obrovské množstvá elektriny. Práškovanie chemtrailami vyžaduje výrobu nových lietadiel, milióny ton leteckého paliva, plus fabriky na výrobu samotnej chemtrailovej zmesi.

Skrátka, tieto projekty sú príliš veľké, aby ich zvládli financovať globalisti z vlastných peňazí. A preto prišli s geniálnou myšlienkou. Depopuláciu si občania zaplatia sami z vlastných peňazí a zrealizujú vlastnou prácou!

.

Zdroje financovania svetovej depopulácie.

Je to ironické a cynické, ale za to, že sa od globalistov necháme zabiť, im ešte vopred zaplatíme všetky s tým spojené náklady.

V závislosti od typu projektu sa využívajú tri stratégie financovania.

.

1. Financovanie spotrebiteľom.

V tomto prípade sa jedná o postupné budovanie infraštruktúry malých zdraviu škodlivých výrobkov. Občania sú médiami natoľko oblbnutí, že si tieto zdraviu škodlivé výrobky dobrovoľne kupujú a svojím nákupom financujú ich výrobu.

Sem by sa dali zaradiť nasledovné príklady:

Vybudovanie infraštruktúry internetu z peňazí zákazníkov. Dnes je táto infraštruktúra využívaná k sledovaniu každého nášho kroku na internete a prostredníctvom smartfónov aj vo fyzickom svete. Na jej vybudovanie pritom globalisti nepotrebovali veľké vstupné investície – až 99% nákladov výstavby uhradili spotrebitelia formou poplatkov za užívanie služby. Pôvodné plány predpokladali štátom financované budovanie bezplatných wifi hotspotov, neskôr sa ukázalo, že výstavba financovaná z peňazí spotrebiteľov je efektívnejšia. V súčasnosti sa stále internetoví a mobilní operátori predháňajú, kto ponúkne ešte vyššiu rýchlosť internetu, hoci drvivá väčšina spotrebiteľov ju nevyužíva a nepotrebuje.

Mobilné vysielače. Dajú sa použiť ako základ pri systémoch na ovládane správania populácie. Taktiež poškodzujú zdravie. Vybudovali sme si ich my sami z peňazí platených mobilným operátorom za telefonovanie.

Smartfóny. Prešpikované sofistikovanou technológiou umožňujúcou detailné špehovanie občana. Výrobu výkonného hardvéru smartfónov aj jeho operačný systém financujeme dobrovoľne pri jeho nákupe. Klasické “hlúpe” telefóny stoja 10x menej než smartfóny, ale nikto ich nekupuje, pretože už nie sú cool.

Nákup potravín plných potravinárskej chémie. Globalisti financovali základný výskum: zistili, ktoré chemické látky sú správne jedovaté a vymysleli historku, prečo je pre konzumentov prospešné ich dávať do potravín. Rakovinotvorný dusitan sodný (E250) je prezentovaný ako konzervant predlžujúci trvanlivosť údenín. Aspartám je prezentovaný ako diétna náhrada cukru. Niektorá chémia, cukor a oleje sú prezentované ako úspora nákladov. V praxi som nedávno videl, že konzervy, paštéty a šunka bez potravinárskych éčok (od toho istého výrobcu, v tom istom regáli) stála rovnako alebo dokonca menej ako ekvivalent plný jedovatej chémie. Zjavne je teda používanie potravinárskych éčok prekvapivo drahá záležitosť a očakáva sa od občana, že si svoju otravu poctivo zaplatí. Pre globalistov ako vstupné náklady stačilo ovládnutie distribučného reťazca potravín, aby občan nemal na výber a musel kupovať výlučne otrávené výrobky.

GMO potraviny. V Amerike si konzumenti (nedobrovoľne) platia výrobu obrovského množstva jedovatých GMO potravín. Korporácie tým trávia ľudí a ľudia im za to ešte aj (ne)ochotne platia. Vďaka tomu, že korporácie v USA pomocou patentov a súdneho terorizovania ovládli väčšinu trhu s potravinami, ľudia nemajú voči GMO potravinám žiadnu alternatívu.

Dobrovoľné očkovanie. Povinné vakcíny sú hradené štátom, ale niektorí ľudia sú ochotní si priplatiť za to, aby sa pod vplyvom reklamy dali zaočkovať aj proti ďalším chorobám. Výroba vakcín je drahá záležitosť a je čoraz bežnejšie, že bývajú “obohatené” o rôzne škodlivé látky: toxické kovy (hliník, ortuť), konzervanty, rakovinotvorné látky (formaldehyd, nagaláza) až po biologické kontaminácie (HIV vírus, mykoplazmy, chrípkový vírus, žltačka)

Hormonálna antikoncepcia. Ženy sú ochotné platiť veľké peniaze za látku, ktorá im postupne rozvracia hormonálny systém a spôsobuje riziko rakoviny alebo neplodnosti. V niektorých krajinách je hormonálna antikoncepcia hradená štátom zo zdravotného poistenia (t.j. z daní občanov).

Potraty. Presne ako predošlý prípad. Ženy sú ochotné zaplatiť veľké sumy za to, aby im niekto zabil ich vlastné dieťa. V USA bola Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, vykonávajúca hlavne potraty, dotovaná zo štátneho rozpočtu.

Drogy. Je to jedna z najzákladnejších depopulačných stratégií. Ich zdanlivé postavenie v ilegalite má iba zakryť skutočnosť, že sú v pozadí organizované vládnymi a nevládnymi nadáciami. Výrobu drog a ich distribúciu na miesto určenia platí konzument.

.

2. Financovanie zo štátneho rozpočtu.

Nie všetky depopulačné stratégie je možné realizovať iba z peňazí spotrebiteľov. Niektoré témy sú príliš absurdné, než aby za ne občania dali svoje peniaze. Iné sú príliš drahé na to, aby si ich pod tlakom mediálnej masáže kúpil dostatočný počet konzumentov. V tomto ohľade sa javí ako dobrý zdroj financií štátny rozpočet.

Do tejto skupiny patria:

Mimovládne organizácie pracujúce na rozvrate spoločnosti. Hoci sa hovorí, že sú financované Sorosom a Američanmi, v skutočnosti veľkú časť peňazí na svoju prevádzku čerpajú zo štátnych dotácií. Typicky Soros do svojich mimovládok posiela iba okolo 10% z celkových nákladov, ďalších 10-20% prichádza od rôznych amerických vládnych inštitúcií (t.j. z daní amerických občanov) a cca 2/3 rozpočtu sú financované lokálnym štátom. Všetky tieto neziskovky za “ľudské práva”, “homosexuálnu hrdosť”, “boj proti rasistom a xenofóbom”, presadzovanie výuky sexuálnej a multikultúrnej výchovy na školách, si platíme z vlastných daní. Mnohé vládne a mimovládne organizácie, ktoré organizujú import “utečencov” zo Sýrie a Afriky sú tiež dotované zo štátnych rozpočtov, viď agentúra Frontex alebo talianske mimovládky odchytávajúce utečencov priamo vo výsostných vodách Líbye.

Štátom financované očkovacie programy. Povinné očkovanie hradí štát zo zdravotného poistenia. Vakcíny sú vyrábané v zahraničí, v pobočkách niekoľko málo farmaceutických gigantov a distribuované do celého sveta. Je to ideálne miesto, ako vyrábať nástroj poškodzujúci zdravie ľudí, pričom ľudia náklady výroby zaplatia cez svoje dane.

– V niektorých krajinách je hormonálna antikoncepcia, potraty alebo eutanázia hradená zo štátneho rozpočtu.

Polícia a armáda nasadzovaná proti nespokojným občanom, búriacim sa proti budovaniu NWO. V našich končinách sa téma zatiaľ točí hlavne ohľadom policajného rozháňania protivládnych demonštrácií a policajnej šikany (NAKA) proti politicky nekorektne mysliacim občanom. V USA sa z vládnych peňazí vybudovali novodobé koncentračné tábory (FEMA) a z našich daní odvádzaných do Bruselu by sa mala financovať budúca Európska armáda.

Špecializované vojenské vysielače typu HAARP, ktoré môžu byť v budúcnosti použité na paralyzovanie rebelujúcich občanov.

.

3. Financovanie z rozpočtu OSN.

Niektoré projekty sú tak rozsiahle alebo tak drahé, že ich nie je schopný ufinancovať ani štátny rozpočet. Predovšetkým v chudobných krajinách tretieho sveta sa nedá použiť pri depopulácii ani stratégia č. 1 ani stratégia č. 2. Práve tam nastupujú “humanitárne” financie z OSN a rôznych nadnárodných inštitúcií (UNICEF, WHO, MMF, Svetová banka,…)

Podstatou tejto stratégie je, že sa “bohatšie” štáty sveta skladajú na “pomoc” chudobným štátom sveta.

Z týchto peňazí sa potom realizujú projekty očkovania detí z chudobných krajín, rôzne infraštruktúrne projekty ničiace miestnu ekonomiku, financujú sa občianske vojny nekonečným sponzoringom oboch bojujúcich strán,…

Do tejto skupiny patria:

Očkovacie programy detí pod záštitou OSN, UNICEF a WHO. Tieto programy sú veľmi kontroverzné. V niektorých prípadoch sú deti používané ako nedobrovoľné pokusné osoby na otestovanie účinkov nových vakcín, skôr než sa pošlú do bohatších krajín. V iných prípadoch sú tieto vakcíny rovno kontaminované život ohrozujúcimi prímesami:

…HIV vírus v Afrike a Východnej Ázii šírený vakcínami proti obrne. HIV vírus šírený v Rusku medzi prostitútkami a narkomanmi pomocou kontaminovaných vakcín proti žltačke.

…v Keni boli vo vakcíne proti tetanusu nájdené antigény spôsobujúce u žien potraty a neplodnosť.

Program Chemtrails. Oficiálne deklarovaný ako nástroj boja proti globálnemu otepľovaniu. Jedná sa o mimoriadne finančne nákladný program, ktorý presahuje dokonca aj možnosti amerického štátneho rozpočtu. Financovaný je preto z špeciálneho klimatického fondu OSN, do ktorého majú povinne prispievať všetky štáty sveta. Po nástupe Donalda Trumpa Amerika cúvla od svojho záväzku prispievať do tohto fondu, čo by pri troche šťastia mohlo celý projekt potopiť. Chemtrails popri svojej enormnej finančnej náročnosti zároveň poskytuje bezprecedentné možnosti svetovej genocídy. Americký výskum bakteriologických, chemických a psychotropných zbraní má množstvo hotových utajených výsledkov, pričom celosvetovo realizované práškovanie chemtrailmi je ideálny spôsob, ako tieto látky dostať do celého sveta. Akonáhle sa ľudia zmieria s tým, že je na nich sypaný hliník a síra v rámci boja s globálnym otepľovaním, môžu organizátori vo vhodnom okamihu tieto látky nahradiť skutočne ničivou náhradou: pandemická chrípka, antrax, psychotropné látky na báze LSD, bojové plyny atď. Pozitívom pri obrane proti tejto stratégii je, že v súčasnosti nie je finančne možné vyrábať a rozprašovať požadované látky v potrebnej koncentrácii, aby na povrchu Zeme spôsobili skutočne plošnú skazu.

Financovanie celosvetovej migračnej agendy s cieľom destabilizovať cieľové štáty.

A mnoho iného.

.

Záverom

Vyššie vymenovaný zoznam naznačuje dve základné silné a zároveň slabé miesta financovania depopulačnej stratégie. Globalisti potrebujú mať pod kontrolou informačné média (formou ovládanej hierarchie mainstreamových médií) a vlády (korupcia vysokých politikov, fiktívna opozícia). O monopol médií už prichádzajú a lámanie vplyvu vlád bude nasledovať.

Depopulačné programy sú rozbehnuté na veľmi vysokej úrovni a budú tlačené vpred všetkými dostupnými politickými prostriedkami. Snahy o zakázanie chemtrailov, GMO potravín, škodlivín vo vakcínach, zrušenie špehovania internetu atď sú v súčasnej globalistickej pseudodemokratickej totalite len veľmi ťažko presaditeľné.

Napriek tomu je možné mnohé z týchto projektov potopiť odopretím financovania, keďže veľká miera nákladov projektov stojí na peniazoch konzumenta.

V niektorých prípadoch môže uspieť čisto bojkot zo strany spotrebiteľa, ak má na výber medzi čistými a otrávenými výrobkami (potraviny, elektronika, softvér, antikoncepcia, poplatky za internet a telefón).

V iných prípadoch môže dôjsť k zmene regionálnej vlády, ktorá následne (napr. pod tlakom nedostatku financií) zastaví financovanie určitých projektov (mimovládky, špehovanie internetu)

Na celosvetovej úrovni môže pomôcť to, že z financovania projektu depopulácie vystúpi časť krajín sveta a financie projektu prestanú pokrývať jeho náklady. Globalisti potrebujú plošnú depopuláciu sveta. Je pre nich bez úžitku, ak zdecimujú krajiny, ktoré majú pod svojou kontrolou (vrátane ich priemyselnej základne a armády), ak rebelujúce krajiny (Ruko, Čína…) zostanú nedotknuté v plnej bojovej sile.

 

 

This entry was posted in Politika, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nový svetový poriadok. Ako si z vlastných peňazí financujeme svoju depopuláciu.

  1. icopic says:

    Nacim korigovat: “talianske mimovládky odchytávajúce utečencov priamo vo výsostných vodách Sýrie” … patri tam zrejme LíBIE !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s