História o ktorej sa v dejepise nepíše.

Úvodný komentár

Je čoraz viac známe, že vrcholná svetová elita si prispôsobuje výklad minulosti a niektoré svoje “špinavé historky” z dejepisu úmyselne vynecháva.

Nasledujúci článok má fungovať ako rozcestník na zaujímavé články, ktoré dopĺňajú biele miesta histórie a ktoré ukazujú, že nie všetky udalosti sa odohrali tak, ako ich ukazujú historické filmy alebo učebnice dejepisu.

Snažil som sa do zoznamu zaradiť len tie najdôveryhodnejšie texty s faktami, s ktorými som sa stretol z viacerých rôznych zdrojov.

Plánujem v budúcnosti zoznam priebežne doplňovať, ak narazím na nejaký nový zaujímavý článok. Zoznam zmien je na konci článku v logu aktualizácií.

Neočakávam, že by každý prečítal každý z linkovaných článkov. Preto dávam ku každej téme stručné zhrnutie, aby sa každý mohol rýchlo rozhodnúť, či má záujem pozrieť si detaily.

——————

Prvá svetová vojna

Články ruského historika Nikolaja Starikova. Tvrdí v nich zaujímavú vec a totiž, že prvú svetovú vojnu nerozpútalo úmyselne Nemecko, ale že k tomu bolo dotlačené intrigami zo strany Británie (treba vziať do úvahy, že Britské impérium bolo v tej dobe najsilnejšou ríšou sveta). Tvrdí, že hlavným účelom prvej svetovej vojny bolo poštvať proti sebe Nemecko a Rusko, pričom tieto dve krajiny sa mali vzájomne vyčerpať v dlhotrvajúcej zničujúcej vojne a výsledok by zabrala Veľká Británia.

Články popisujú intrigy, ktoré prvú svetovú vojnu rozpútali, ako aj to, za akých podivných okolností bola ukončená formálnou porážkou Nemecka.

Epizoda 3. Atentát v Sarajevu

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/05/6462-epizoda-3-atentat-v-sarajevu-1.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/05/6468-epizoda-3-atentat-v-sarajevu-2.htm

Epizoda 4. Kdo zažehl první světovou válku?

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6490-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6499-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku-2cast.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6506-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku-3-cast.htm

Epizoda 8. Velká podivná válka

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6568-epizoda-8-velka-podivna-valka-cast-1.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/09/6589-epizoda-8-velka-podivna-valka-cast-2

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/09/6597-epizoda-8-velka-podivna-valka-cast-3.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/10/6615-epizoda-8-velka-podivna-valka-cast-4

————————–

Medzivojnové obdobie

Táto séria článkov od Nikolaja Starikova udáva, že Hitlera si vybrali západné mocnosti na čele s Britániou, ako nástroj na získanie kontroly nad Sovietskym zväzom. Pointa bola v tom, že Británia síce financovala bolševické hnutie v Rusku s cieľom zvrhnúť cársky režim a následne vydrancovať krajinu, ale bolševici na čele s Leninom svojich sponzorov podviedli a odmietli Rusko vydať do rúk Britom. Británia tak pochopila, že na získanie krajiny bude potrebovať novú vojnu a začala hľadať nástroj, ktorý by túto vojnu viedol. A jeden z nádejných kandidátov bol v tej dobe jeden rakúsky maliar, ktorý nenávidel bolševikov. Anglosasi však dlhú dobu mali Hitlera len ako záložné riešenie, spolu s tým, ako sa snažili dostať ruských bolševikov pod kontrolu inými spôsobmi. Najprv atentát na Lenina s nádejou, že ho vystrieda proamericky naladený Lev Trocký. Keď bol Trocký definitívne odstavený od moci Stalinom, Západ sa upriamil na riešenie v podobe Hitlerovej NSDAP a začal masívne financovať jeho cestu k moci.

Epizoda 6. Lev Trocký, otec německého nacismu

(dlhočizná kapitola pokrývajúca množstvo rôznych tém z obdobia 1920tych rokov)

6.1. Podivné okolnosti ukončenia prvej svetovej vojny, palácová “nemecká revolúcia”, zvrhnutie cisára a podpísanie “prímeria” a zničujúcej Versailskej dohody

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6521-epizoda-6-lev-trocky-otec-nemeckeho-nacismu.htm

6.2. Podivné finančné vzťahy Trockého so západnými mocnosťami, vyvezenie časti cárskeho zlata na západ.

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6530-epizoda-6-lev-trocky-otec-nemeckeho-nacismu-2-cast.htm

6.3. “Žobrácke” začiatky nemeckého nacistického hnutia. Vzbura a podraz ruských bolševikov proti západným mocnostiam, očakávajúmi vyrabovanie Ruska v prospech krajín Dohody. Začiatky zbližovania Weimarskej republiky a bolševického Ruska a zlosť a panika západných mocností z takéhoto vývoja situácie. Náhly prísun financií pre dovtedy okrajové nacistické hnutie s cieľom destabilizovať situáciu v Nemecku a zvrhnúť nemeckú vládu, ktorá sa prestala správať dostatočne vazalsky voči krajinám Dohody.

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6536-epizoda-6-lev-trocky-otec-nemeckeho-nacismu-3-cast.htm

6.4 Utajovaná a veľmi významná rola amerického agenta Ernsta “Putziho” Hanfstaengla pri výbere, financovaní, ideologickom formovaní a ceste Hitlera k moci. Kapitola zahŕňa obdobie rokov 1922-1932.

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6552-epizoda-6-lev-trocky-otec-nemeckeho-nacismu-4-cast

————————–

Bolševická revolúcia v Rusku a nasledujúce obdobie

Pred niekoľkými rokmi vyšla na aeronete pozoruhodná séria článkov venujúca sa ruskému pohľadu na udalosti bolševickej revolúcie z roku 1917, nasledujúcich rokov tzv. Červeného teroru, vlády Lenina, Trockého, Stalina. Popisuje aká bola skutočná príčina a realita v pozadí táborov gulag, bolševickej tajnej polície ČeKa a čistiek Stalina. Články nie sú dlhé a dobre sa čítajú.

Autor článkov sa podpisuje ako Valerij X, na konci každého článku je dlhý zoznam odkazov na zdroje.

Co byl Rudý teror za americké peníze? Bez dolaru by komunistická revoluce v carském Rusku neuspěla
http://aeronet.cz/news/co-byl-rudy-teror-za-americke-penize-bez-dolaru-by-komunisticka-revoluce-v-carskem-rusku-neuspela/

Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Sovětského svazu ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?
http://aeronet.cz/news/ukrajinsky-hladomor-1932-33-byl-vedlejsim-produktem-tunelovani-sovetskeho-svazu-ze-strany-americkeho-kapitalu-podobnost-s-polistopadovym-vyvojem-v-nasi-zemi-jen-ciste-nahodna/

Sonda do historie nebo hrozba jejího opakování? Majdan zvaný VŘSR a současná ukrajinská krize. Když ulice svrhne cara a když náměstí svrhne prezidenta, jak poznáme rozdíl?
http://aeronet.cz/news/sonda-do-historie-nebo-hrozba-jejiho-opakovani-majdan-zvany-vrsr-a-soucasna-ukrajinska-krize-kdyz-ulice-svrhne-cara-a-kdyz-namesti-svrhne-prezidenta-jak-pozname-rozdil/

Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?
http://aeronet.cz/news/jak-utopili-hodneho-kulaka-kdo-byli-kulaci/

Historie KGB a Stalinových čistek
http://aeronet.cz/news/historie-kgb-a-stalinovych-cistek/

Souboj Stalina s Trockim, proč se ti dva tak nenáviděli? ČS legie v SSSR plnily úlohu USA. České vazalství od samotného počátku vzniku Masarykovské republiky!
http://aeronet.cz/news/souboj-stalina-s-trockim-proc-se-ti-dva-tak-nenavideli-cs-legie-v-sssr-plnily-ulohu-usa-ceske-vazalstvi-od-samotneho-pocatku-vzniku-masarykovske-republiky/

Solovki a Kola – Mrazivé gulagy 20. let minulého století
http://aeronet.cz/news/solovki-a-kola-mrazive-gulagy-20-let-minuleho-stoleti/

Doplňujúce články z iných zdrojov:

Ruský historik Boris Julin na tému hladomoru na Ukrajine v 30tych rokoch:

video: http://www.nwoo.org/2015/05/25/boris-julin-o-hladomoru-na-ukrajine/

skrátené zhrnutie rozhovoru:  http://www.hlavnespravy.sk/kto-sposobil-hladomor/693379#comment-2299767219  (link do diskusie)

——————

Druhá svetová vojna

Pred časom vychádzal na Zvedavcovi seriál “História, ktorú nás neučili”, vychádzajúca z textov ruského historika N. Starikova. Bohužiaľ práve v najzaujímavejšej časti udalostí rokov 1938-1939 autor webu preklady z finančných dôvodov prerušil, takže chýbajúce kapitoly zostali k dispozícii iba v angličtine.

Každopádne sú veľmi zaujímavé a pre tých, ktorí ovládajú angličtinu a majú záujem o históriu doporučujem na prečítanie.

Podobne ako Starikove kapitoly ohľadom prvej svetovej vojny, aj v týchto ďalších textoch sa drží tematickej línie, že príčinou druhej svetovej vojny nebola agresívna povaha samotného Nemecka, ale britsko-americká snaha o ovládnutie zdrojov Ruska, ktoré spadli do rúk bolševikom a ktoré odmietli vydať Západu. Nemecko sa malo stať úderným nástrojom proti ZSSR, pričom Hitlerovi bol zo strany Británie prisľúbený podiel na koristi. Prísľub, ktorý Británia neplánovala dodržať. Podobne ako sa však Britom vymkli spod kontroly bolševici v Rusku, ani ovládanie Hitlera nebolo bezproblémové a viackrát si postavil hlavu a staval sa proti vôli svojich bývalých sponzorov.

.

Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce?

(o nástupe Hitlera s tichou podporou Británie a USA za svojím chrbtom)

http://www.zvedavec.org/komentare/2016/01/6758-epizoda-12-proc-si-britanie-a-spojene-staty-nepraly-zabranit-druhe-svetove-valce.htm (obdobie nemeckej hyperinflácie)

http://www.zvedavec.org/komentare/2016/02/6766-epizoda-12-proc-si-britanie-a-spojene-staty-nepraly-zabranit-druhe-svetove-valce-2.htm (absurdné okolnosti, ako Hitler demokraticky “zvíťazil” vo voľbách a stal sa kancelárom. Krátke, zaujímavé!)

http://www.zvedavec.org/komentare/2016/02/6773-epizoda-12-proc-si-britanie-a-spojene-staty-nepraly-zabranit-druhe-svetove-valce-3.htm (nemecký “hospodársky zázrak” a podivné okolnosti financovania nemeckého zbrojného programu)

http://www.zvedavec.org/komentare/2016/02/6783-epizoda-12-proc-si-britanie-a-spojene-staty-nepraly-zabranit-druhe-svetove-valce-4.htm  (zabratie Porúria a Sárskeho regiónu)

.

Episode 13. Proč daroval Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu      AKTUALIZOVANÉ, doplnený český preklad!

(veľmi zaujímavá kapitola)

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/08/7355-epizoda-13-proc-londyn-dal-hitlerovi-viden-a-prahu-cast-1.htm (Anšlus Rakúska)

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/08/7357-epizoda-13-proc-londyn-dal-hitlerovi-viden-a-prahu-cast-2.htm  (vzostup Mussoliniho, Španielska občianska vojna)

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7367-epizoda-13-proc-londyn-dal-hitlerovi-viden-a-prahu-cast-3.htm (zabratie sudetských oblastí Československa, Viedenská arbitráž atď)

.

Episode 14. How Adolf Hitler turned to be a “defiant aggressor”

(veľmi zaujímavý text)

http://orientalreview.org/2013/08/19/episode-14-how-adolf-hitler-turned-to-be-a-defiant-aggressor-i/   (udalosti rozbitia Československa z marca 1939, vznik Slovenského štátu, zabratie Podkarpatskej rusi Maďarskom)

http://orientalreview.org/2013/08/21/episode-14-how-adolf-hitler-turned-to-be-a-defiant-aggressor-ii/  (pokračovanie)

http://orientalreview.org/2013/08/24/episode-14-how-adolf-hitler-turned-to-be-a-defiant-aggressor-iii/  (pokračovanie)

.

Epizóda 15. Oklamané Poľsko  (český preklad)

(o tom, že Poľsko bolo dlhú dobu v pozícii Hitlerovho spojenca v rámci plánov útoku na ZSSR, ale napokon sa stalo obeťou zložitých intríg zo strany Británie a Nemecka)

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/03/6399-oklamane-polsko-i

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6401-oklamane-polsko-ii

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6411-oklamane-polsko-iii

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6419-oklamane-polsko-iv

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6429-oklamane-polsko-v

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6429-oklamane-polsko-v

.

Episode 16. Who signed death sentence for France in 1940?

(kontroverzie ohľadom Nemeckého útoku na Francúzsko. Ako Francúzi doplatili na svoje paktovanie s Hitlerom a ako ich Británia hodila cez palubu)

Episode 16. Who signed death sentence for France in 1940? (I)

Episode 16. Who signed death sentence for France in 1940? (II)

.

Episode 17. Britain – Adolf Hitler’s star-crossed love

(Hitlerov dlhoročný obdiv k Británii, rozpory medzi plánmi Británie a Hitlera, nemecký útok na Britániu)

Episode 17. Britain – Adolf Hitler’s star-crossed love (I)

Episode 17. Britain – Adolf Hitler’s star-crossed love (II)

Episode 17. Britain – Adolf Hitler’s star-crossed love (III)

(Seriál článkov končí začiatkom operácie Barbarossa, kedy Hitler napadol ZSSR a jeho bývalí tichí spojenci USA a Británia mu následne bodli nôž do chrbta a začali oficiálne viesť vojnu proti “šialenému diktátorovi”)

.

Zopár poznámok. Keď som tie texty čítal, bol som ohromený mierou detailných znalostí, ktoré mal Starikov o udalostiach z roku 1938/1939 v Československu, ktoré boli detailnejšie a informovanejšie, než naše vlastné učebnice dejepisu. Dá sa predpokladať, že podobne kvalitné informácie má aj o ďalších kontroverzných udalostiach z čias začiatku druhej svetovej vojny, či už ide o podivnú vojnu o Poľsko, kontroverzie ohľadom evakuácie Britov z Dunkerku alebo o britské bombardovanie francúzskej námornej flotily v Stredozemnom mori. Detailne sa vyjadruje k témam, o ktorých naše učebnice radšej nerozvádzajú detaily a uzatvárajú tému, že sa jednalo o “omyl” alebo “nevie sa, prečo sa to udialo práve tak”. Každému, kto sa zaujíma o toto obdobie, doporučujem k prečítaniu.

Za pozornosť stoja aj tieto kapitoly:

Epizoda 7. Británie a Francie plánovaly útok na Sovětský svaz v roce 1940

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6560-epizoda-7-britanie-a-francie-planovaly-utok-na-sovetsky-svaz-v-r-1940.htm

Epizoda 5. Kdo financoval druhou světovou válku? Před sedmdesáti lety začal největší masakr v lidské historii – za financování Bank of England a Systému federálních rezerv Spojených států.

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6513-epizoda-5-kdo-financoval-druhou-svetovou-valku.htm

.

Doplňujúce články z iných zdrojov:

Bez dohody s Veľkou Britániou by Hitler nikdy na ZSSR nezaútočil. (mimoriadne zaujímavý rozhovor, autorom je ruský historik Andrej Fursov)

Macrona na Champs-Élysées vypískali, žlté vesty vypustili žlté balóny 

Haawara Agreement. Tajná dohoda z rokov 1933-1942 medzi Hitlerom a vrcholnými predstaviteľmi Sionistov o vysídlení nemeckých Židov do Palestíny. Článok je pozoruhodný aj tým, že dokumentuje, že Sionistickí predstavitelia dobre vedeli o útlaku Židov počas Tretej ríše, ale nielenže nič nepodnikli, ale dokonca ho schvaľovali, pretože to malo motivovať Židov k aktívnemu vysťahovávaniu do Palestíny. Článok tiež dokumentuje, s akým pohŕdaním hovorili Sionisti o svojich vlastných “menejcenných” súkmeňovcoch
http://chromik.wz.cz/56tajna_umluva.htm

————————————————————–

Studená vojna

Oficiálna verzia vzniku studenej vojny tvrdí, že dôvodom jej štartu bola rozpínavosť Stalinovho ZSSR a jeho snaha ovládnuť Západnú Európu (resp. celý svet). Oficiálne bola studená vojna odštartovaná 5.marca 1946 Churchillovým prejavom o “železnej opone”.

Realita však bola taká, že Studená vojna bola skrytým pokračovaním druhej svetovej vojny. Keď bolo západným spojencom jasné, že nimi tajne podporovaný Hitler nemá silu poraziť ZSSR a dokonca ani zatiahnuť ho do dlhotrvajúcej vyčerpávajúcej vojny, navonok Hitlera odpísali a uzavreli formálne spojenectvo so Stalinom v boji proti nacizmu.

Plánov na zničenie ZSSR sa však nevzdávali a už v dobe končiacej vojny v Európe začali rozpracovávať plány na novú útočnú ofenzívu proti ZSSR. Zbraňou v tejto novej vojne sa mal stať vynález atomovej bomby, ktorá dala Amerike do rúk do tej doby nevídaný útočný potenciál.

V nasledujúcich rokoch pripravovala Británia a neskôr Amerika jeden útočný plán za druhým, ktorý počítal s prekvapivým jadrovým útokom proti ZSSR, v dobe keď Rusko nemalo žiadnu jadrovú bombu a nemalo žiadne prostriedky ako tento útok oplatiť. Americké plány rátali s desiatkami, neskôr stovkami a neskôr s tisíckami jadrovým bômb použitých pri prepadovom útoku a cynicky rátali s desiatkami a neskôr až stovkami miliónov obetí na strane ZSSR, v očakávaní nulových vlastných strát.

.

Operácia Nemysliteľné z roku 1945. Autorom bol Churchill a jednalo sa o prvý plán západného útoku proti ZSSR. Prakticky hneď po skončení druhej svetovej vojny plánovali zaútočiť na svojho spojenca a to dokonca s využitím stoviek tisíc zajatých vojakov Wehrmachtu!

http://www.nwoo.org/2015/05/29/operace-nemyslitelne-spojenci-chovali-tajnou-zast/

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/na-sklonku-druhej-svetovej-vojny-pomyslal-churchill-dalsiu.html

Po operácii Nemysliteľné nasledovali vo veľmi krátkej dobe ďalšie útočné plány, ktoré už priamo počítali s použitím čoraz väčšieho počtu jadrových bômb v rámci prekvapivého útoku proti ZSSR. V rokoch 1945-1946 to bol Plan Totality, v roku 1948 Operácia Charioteer, v roku 1949 Plán Dropshot a mnoho ďalších. Podstatným rysom plánov z prvých troch rokov bolo, že Amerika plánovala prekvapivý jadrový útok proti ZSSR v dobe, kedy ZSSR žiadnu vlastnú jadrovú zbraň nevlastnil. Plány počítali s desiatkami a neskôr až stovkami miliónov obetí. Amerika sa svojou mentalitou ničím nelíšila od nacistov.

Plány Unthinkable (1945), Totality (1945-1946), Charioteer (1948), Dropshot (1949), SIOP (1962) a iné.
http://www.zvedavec.org/nazory_6945.htm#ptr349341

Odtajnený detailný plán SAC z konca 50tych rokov, ktorý v sebe obsahoval okrem iného masívne jadrové bombardovanie Československa
http://www.zvedavec.org/nazory_6981.htm#ptr350353

N.Starikov: SSSR byla vyhlášena studená válka bezprostředně po Stalinově odmítnutí vedoucí role dolaru
http://leva-net.webnode.cz/products/n-starikov-sssr-byla-vyhlasena-studena-valka-bezprostredne-po-stalinove-odmitnuti-vedouci-role-dolaru/

Odtajněná příručka CIA ukazuje, jak US užívá byrokracie k destabilizaci vlád
http://www.nwoo.org/2015/12/11/odtajnena-prirucka-cia-ukazuje-jak-us-uziva-byrokracie-k-destabilizaci-vlad/

SSSR nedovolil vyhladit poražené Němce (ohromujúci článok, popisujúci tzv. Plán Morgenthau, v rámci ktorého Spojenci plánovali po skončení vojny rozpútať v Nemecku genocídu pomocou obrovského hladomoru, v rámci ktorého malo zahynúť až 25 miliónov Nemcov. Plán bol po 3 rokoch odvolaný a namiesto toho bola Nemecku predurčená rola stať sa frontovou líniou chystanej jadrovej vojny proti ZSSR)
http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/05/sssr-nedovolil-vyhladit-porazene-nemce.html

Operácia Splinter Factor. O tom, že CIA úmyselne podsúvala vládam východnej Európy falošné informácie o hroziacej kontrarevolúcii, aby tak rozpútala vlnu paranoidného teroru proti miestnym obyvateľom, zdiskreditovala komunistické vlády a vyprovokovala skutočnú revolúciu. Výsledkom tejto operácie bolo množstvo súdnych procesov proti nevinným ľuďom, ktoré skončili ich popravami.
http://afinabul.blog.cz/1504/stewart-gustav-steven-vybusnina

Menej dôležité články:

Detailný článok o Karibskej kríze v roku 1962. Asi najzaujímavejšou informáciou z článku bolo, že Američania počas krízy mali potenciál zrovnať ZSSR so zemou, zatiaľ čo Rusko bolo schopné na Ameriku vystreliť v lepšom prípade niečo cez 25 rakiet (20 rakiet z Kuby, ak by ich stihli nainštalovať, a niekoľko medzikontinentálnych rakiet zo Sibíre zamierených na New York). Celá hystéria okolo ruských základní na Kube pochádzala z toho, že to bolo po prvý raz, kedy by Rusko mohlo Američanom aspoň symbolicky oplatiť prípadný prepadový útok a Američania z toho boli primerane naštvaní a vydesení. Počas samotnej krízy bol Chruščov v totálne nevýhodnej pozícii a jediné rozumné riešenie, čo mohol urobiť, bolo stiahnuť sa aj za cenu straty tváre, ak nechcel mať na svedomí kompletné zničenie ZSSR.

http://technet.idnes.cz/karibska-krize-kuba-fidel-castro-chruscov-rusko-rakety-atomove-nuklearni-hlavice-apokalypsa-idk-/vojenstvi.aspx?c=A161129_170239_vojenstvi_kuz

http://technet.idnes.cz/gromyko-kennedy-karibska-krize-fidel-castro-chruscov-pdq-/vojenstvi.aspx?c=A161129_174323_vojenstvi_kuz

http://technet.idnes.cz/karibska-krize-01f-/vojenstvi.aspx?c=A161202_135819_vojenstvi_kuz

http://technet.idnes.cz/karibska-krize-01f-/vojenstvi.aspx?c=A161208_161556_vojenstvi_kuz

———

Pražská Jar a Maďarské povstanie

Ruský pohľad na udalosti Maďarského povstania z roku 1956 a Pražskej jari z roku 1968.

Spoločnou myšlienkou oboch týchto článkov je, že revolúcie v Maďarsku a Československu neboli spontánne, ale že v skutočnosti boli silne rozdúchavané zo strany Západu a Ameriky. Ich skutočným cieľom bolo dosiahnuť vystúpenie týchto krajích z Waršavskej zmluvy a ideálne dosiahnuť ich vstup do NATO. Vďaka vstupu do NATO by sa krajiny premenili na útočný klin, ktorý by umožnil armádam NATO zhromaždiť sa bezprostredne pri hraniciach ZSSR a odtiaľ viesť efektívnejší letecký, raketový alebo pozemný útok.

1968 bez emócií.

Začiatok „Pražskej jari“. Horúce leto. OPERÁCIA „DUNAJ“. „PRAŽSKÁ JESEŇ“.

http://www.nwoo.org/2016/08/23/1968-bez-emocii-andrej-fursov-o-prazskej-jari-zabudnuty-film-kgb-nikolaj-starikov-o-zaujimavostiach-invazie-o-co-islo-z-hladiska-globalnej-politiky/

http://www.nwoo.org/2016/08/25/1968-bez-emocii-andrej-fursov-o-prazskej-jari-zabudnuty-film-kgb-nikolaj-starikov-o-zaujimavostiach-invazie-o-co-islo-z-hladiska-globalnej-politiky-2-cast/

Článok pokračuje ešte ďalšími kapitolami: ZÁPAD A UDALOSTI V ČESKOSLOVENSKU. „Pražská jar“ v zabudnutom filme KGB. Nikolaj Starikov o 1968. Tieto kapitoly čerpajú z iných zdrojov a nie sú až tak dobré ako prvá polovica seriálu a v prípade časovej núdze ich čitateľ môže pokojne preskočiť.

Jak Moskva potlačila v r. 1956 majdan v Maďarsku

http://www.nwoo.org/2016/11/01/jak-moskva-potlacila-v-r-1956-majdan-v-madarsku/

——————-

Rôzne iné články

.

Redukce lidstva. výňatek z „Dynastie třinácti satanských pokrevních dynastií“ (holandský badatel a spisovatel Robin de Ruiter).

Článok popisuje vznik plánov globalistických elít na nutnosť redukcie ľudstva. Popisuje laboratórny vznik vírusu HIV v USA a jeho úmyselné rozšírenie pod pláštikom očkovania proti obrne po Afrike a pod pláštikom očkovania proti hepatitíde medzi americkými homosexuálmi. Článok popisuje tiež ďalšie stratégie redukcie ľudstva formou chemikálií v potravinách, antikoncepcie, potratov, rozpadu morálky atď.

https://diskuter.wordpress.com/kniha-1-kapitola-17-redukce-lidstva/

.

Depopulačné plány z iného zdroja. Kissingerovo memorandum NSSM-200 z roku 1975, ktoré udávalo nutnosť redukcie obyvateľstva tretieho sveta, pretože pri súčasnom tempe rastu populácie by mohol byť v budúcnosti Američanom ohrozený prístup k drancovaniu prírodných zdrojov tretieho sveta. V tej dobe USA tvorili len 6% svetovej populácie, ale spotrebovávali plnú 1/3 svetových zdrojov.
http://www.nwoo.org/2016/12/06/nssm-200-americky-plan-globalniho-demografickeho-rizeni/

.

Viac než 200 rokov amerických vojnových operácií. Zoznam hlavných amerických intervencií, tajných operácií a rôznych vojnových zločinov od roku 1621 až po súčasnoť. Veľmi užitočný text!
http://www.chelemendik.sk/Seznam_hlavnich_americkych_intervenci_tajnych_operaci_a_ruznych__275539487.html

———————

Slovenský štát 1939-1945, Odsun sudetských Nemcov z ČR po vojne atď.

K tejto téme v budúcnosti doplním rôzne ďalšie články, pokiaľ na ne narazím a budú dostatočne dôveryhodnej kvality

.

15. březen -Historické souvislosti

Veľmi detailne zachytené udalosti ktoré bezprostredne predchádzali vyhláseniu slovenskej nezávislosti. Článok dokladuje, aký obrovský psychologický nátlak bol vyvíjaný na Tisa zo strany Hitlera a že Slovensku bolo otvorene pohrozené, že buď vyhlási nezávislosť, alebo bude rozdelené medzi Maďarsko a Poľsko.

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/03/15/15-brezen-historicke-souvislosti/

.

Bez 14. marca 1939. Iný pohľad na Slovenský štát (6 min)

https://www.youtube.com/watch?v=bRcdJvXpsoY

Zakázané video, ktoré natočila Matica slovenska a v ktorom sa zamýšľa, čo by sa stalo, ak by sa 14.marca 1939 Slovensko vzoprelo Hitlerovi. Video popisuje, že v takom prípade bolo plánované rozdelenie územia Slovenska medzi Poľsko, Maďarsko a Protektorát Čechy a Morava. Za zverejnenie videa boli historici Matice slovenskej vyšetrovaní protiextrémistickou jednotkou NAKA.

.

Spojenci vedeli o holokauste, ale nekonali. Historik František Vnuk: Slováci zastavili deportácie, keď mali dôvod veriť, že sa so Židmi zaobchádza neľudsky

(deportácie Židov zo Slovenska pred rokom 1942 a jednostranné zastavenie deportácií zo strany Slovenského štátu po tom, čo sa objavili správy o skutočnom účele poľských zberných táborov)

Macrona na Champs-Élysées vypískali, žlté vesty vypustili žlté balóny 

.

Pred 72 rokmi vojská Červenej armády oslobodili Bratislavu spod nemeckej okupácie

(tento krátky článok popisuje počty obetí sovietskych, rumunských a československých vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska)

Macrona na Champs-Élysées vypískali, žlté vesty vypustili žlté balóny 

.

Odsun Němců po druhé světové válce

(veľmi zaujímavý článok o pozadí vysídlení Sudetských Nemcov po skončení druhej svetovej vojny. V súčasnosti sa nehovorí, že vysídlenie bol navrhnuté a odsúhlasené víťazmi druhej svetovej vojny, t.j. Britániou, USA a ZSSR. Súčasné mediálne vytváranie pocitov viny za tzv. Benešove dekréty sa nezakladá na historických faktoch.)

http://www.zvedavec.org/prispevky/2016/11/7095-odsun-nemcu-po-druhe-svetove-valce.htm

————————————-

Doplnené 14.7.2019

Rakovského protokoly, Červená symfónia a veľmi netradičný pohľad na udalosti druhej svetovej vojny.

Veľmi neštandardný pohľad na príčiny druhej svetovej vojny a jej pozadie prinášajú tzv. “Rakovského protokoly” a ich širší kontext v podobe knihy “Červená symfónia

Samotné rakovského protokoly som rozpísal stručne tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/04/24/rakovskeho-protokoly-historia-vzniku-a-strucny-popis-najdolezitejsich-tem/

Okolitý kontext, ktorý je popisovaný v knihe Červená symfónia však prináša ďalšie zaujímavé a históriou nespomínané udalosti. Jeden krátky úryvok, iba v angličtine, zhrnutie pre neangličtinárov nasleduje za ním:

2° The essence and the character of the conspiracy are revealed in the word defeatism. The success of the conspiracy depends on the organization of the defeat over the USSR; not a total victory, but a series of partial victories that could cause Stalin’s fall. (…) The technical organization of the defeat is assigned to Tujachevsky and myself. To him, the front, and to me, the rearguard. Following that goal, I must establish a contact with someone sent by the OKW who must arrive soon.

3° According to what I’ve been told, it has been arranged with Wall Street that the war will finish at the same moment that Stalin, the Politburo and the most loyal men have been executed. It has been assured to the leaders of the conspiracy that a big coalition, England, France, The United States and all the other States which form the Society of Nations, will declare war against Hitler, describing him as an aggressor. This will be the signal for the conspiracy of the German generals, who also want to kill Hitler, to establish a military coup. A peace treaty will follow. A peace of “commandments” in the territorial aspect, but Germany being disarmed, having to submit to Versailles treaty once again, which will aggravate because of its new aggression.

[…]

I do not think it’s so necessary to say that Stalin, Molotov, Kalinin, Vorochilov, Yezhov and all the rest of the Politburo would be executed, and that a huge “purge” would take place in the party.

zdroj: CHAPTER XXVI: Confession [332] https://cassiopaea.org/forum/threads/red-symphony-sinfonia-en-rojo-mayor.7014/#post-49339

Voľne prerozprávané: pointa udalostí, predchádzajúcich celej druhej svetovej vojne bola v tom, že Stalin sa vzbúril trockistom (financovaným a organizovaným židovskými bankármi z Wall Streetu) a “ukradol” im revolúciu v Rusku.

Keďže trockisti neboli schopní vlastnými silami Stalina zvrhnúť, rozpracoval sa štandardný plán revolúcie, aké sa realizovali už v minulosti: 1) vyvolať v krajine vojnu, 2) vyprovokovať domáce nepokojne, 3) pomocou malého ozbrojeného prevratu zvrhnúť panovníka. Takýmto spôsobom bol počas prvej svetovej vojny zvrhnutý posledný ruský cár a rovnakú schému plánovali trockisti použiť na zavraždenie Stalina.

Za týmto účelom bankári z Wall Streetu dostali do čela Nemecka Hitlera, ktorého úlohou bolo rozpútať dlhú vojnu proti ZSSR, ktorá by oslabila Stalinovu pozíciu v krajine a umožnila jeho zvrhnutie a zavraždenie pomocou trockistických pučistov. Následne mal byť rovnakým spôsobom odstránený aj Hitler a územia Nemecka aj Ruska by pripadli pod kontrolu Británie a Wall Streetu.

Celý plán sa zadrhol na dvoch zásadných problémoch:

1) Hitler sa svojim tvorcom vymkol kontrole a namiesto útoku proti ZSSR začal obsadzovať Západnú Európu (Francúzsko, útok na Britániu).

2) Stalin pomocou svojej NKVD rozbil pripravované spiknutie k jeho zvrhnutiu (tzv. “Veľká čistka”), vyčistil od spiklencov armádu a následne sa Rusko stalo plnohodnotným súperom nemeckého Wehrmachtu.

Výsledok celej udalosti napokon skončil tak, že Stalin nielen že nebol zvrhnutý, ale si maximálne posilnil moc a stal sa pre západné mocnosti rovnocenným súperom. Naopak západné mocnosti museli plytvať energiou na boj s Hitlerom, ktorého predtým sami stvorili.

Slávny Stauffenbergov atentát v r. 1944 bol posledným pokusom Západu o zmenu strany – Stauffenberg mal zabiť mediálne príliš zdiskreditovaného Hitlera a inštalovať do vedenia Ríše nové osoby. Následne malo Nemecko uzavrieť mier so Západnými mocnosťami a všetci mali spojiť svoje sily v boji proti ZSSR. Keďže však Stauffenbergov atentát zlyhal a sieť pučistov v Nemecku bola rozdrvená, západ už nebol schopný realizovať ani tento scenár a napokon museli odohrať pred verejnosťou frašku s otvorením západného frontu a “spojenectva” so Stalinom v boji proti Hitlerovi.

————————————-

Vytvorené 29.4.2016

Aktualizácia 12.5.2017: Pridaný článok “Slovensko bez 14. marca 1939”

Aktualizácia 31.1.2018: Doplnený český preklad Epizódy 13: Proč daroval Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu

Aktualizácia 14.7.2019: Doplnená nová tematická kapitola “Rakovského protokoly, Červená symfónia a veľmi netradičný pohľad na udalosti druhej svetovej vojny.”

This entry was posted in História. Bookmark the permalink.

5 Responses to História o ktorej sa v dejepise nepíše.

 1. jozin says:

  Autor je len obycajny zapredany potkan sluziaci cudzim zaujmom, ktory za par rublov preda aj vlastnu mater. Zasluzis si akurat tak oplut, ty potkan. Bez hanby vo svojich blogoch siris kamstva a vojnychtivu pripagandu, a to aj proti vlastnej krajine (ak si vobec Slovak). Fuj je mi z teba zle, ty zapredana protislovenska spina.

  Like

 2. Smoker says:

  Zaujímavé to začne byť, ak budeš kopať ďalej. Prajem veselé haluzenie.
  https://www.tart-aria.info/o-chyom-molchat-ruiny-i-shepchut-piramidy-ch-iii/

  Like

 3. Peter says:

  Rok 1968 jsem prožil jako student. Od roku 1965 se leccos měnilo, většina kolegů ty změny vítala a užívala si je. 21. srpen 1968 většina z nás prožívala jako šok a národní ponížení.

  Dnes po 46ti letech se na ony události dívám samozřejmě jinak.
  Předně je vnímám jako jiné, řečeno s Cimrmanem „Naše velké prohry“. A že jich v 1.500 leté historii Čechů a jejich předků bylo. Jaký byl jejich společný jmenovatel?

  Vždy, když k velké národní prohře došlo, předcházela jí:
  – naivita vládnoucí elity, vykládaná jako spravedlivý idealismus,
  – nezajištění široké mezinárodní podpory pro příští kroky vládnoucích špiček.

  A přesně tak tomu bylo i v roce 1968. Na čele stál trouba Dubček asi hodný člověk, ale měkota horší Sobotky, byť školený v Moskvě. Ale řada dalších, inteligentnějších na tom byla podobně, Mlynář, Černík, Smrkovský, Císař atd. a tak podobně. Nemohlo to dopadnout jinak než jak to dopadlo, jen díky Husákovi, který si dobře pamatoval procesy z padesátých let a politický kriminál, vše nedopadlo ještě hůř.

  Troubové, měkoty a idealisti (velmi často se koncentrují tyto vlastnosti v politice do stejných osob) nerespektovali, že kdysi v Jaltě uzavřely mocnosti dohodu o rozdělení světa, kterou potom do druhé Jalty v roce 1989 tvrdě oboustranně respektovaly.

  Naše trouby nevarovaly ani předchozí události v Berlíně, Maďarsku, Gdaňsku a Varšavě. Oni to přece mysleli upřimně a dobře.

  Okupanti tvrdili, že se u nás připravovala kontrarevoluce. Samozřejmě, že byli lidé, kteří ji připravovali, viz. Havel, KAN, K 231, bývalí politici nár. soc., bývalí političtí vězni, katolíci atd. a tak podobně. Jejich cílem nebylo budovat v ČSSR lepší socialismus s lidskou tváří, nýbrž socialismus demontovat. Většina lidí ale socialismus nechtěla zrušit. O tom se dnes nesmí mluvit, schválně, že prestituti budou raději žvanit o tom jak disidenti protestovali v roce 1989 proti okupaci, ale nikdo ani necekne o tom, že VĚTŠINA NÁRODA CHTĚLA SOCIALISMUS v roce 1968 ZACHOVAT A STEJNĚ TAK I V ROCE 1989?

  Poučení z roku 1968 je tedy pro Čechy jasné, stejné jako u předešlých Velkých proher (Moravské pole, Lipany, Bílá hora).

  1.
  Bacha na naivní náčelníky a náčelníky slabochy a měkoty. Správný náčelník národa musí mimo jiné disponovat učením Machivalliho a von Clausewitze.
  2.
  Náčelníky bez široké mezinárodní podpory nebrat!
  A vice versa.

  Dnes se tedy dívám na rok 1968 zcela jinak než tehdy. Kdyby mi v srpnu 1968 někdo řekl, že se někdy dopracuji k dnešnímu pohledu, nerozuměl bych mu.
  Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Jak nás učil náš latinář.

  Like

 4. Peter says:

  DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO POŘÁDKU
  http://www.gewo.info/agentura/iluminati01.htm

  Globální politické probuzení a nový světový řád, dil 1.
  http://www.zvedavec.org/komentare/2010/07/3819-globalni-politicke-probuzeni-a-novy-svetovy-rad-dil-1.htm

  Zbierka tajných poľských dokumentov, ktoré sa dostali do nemeckých rúk vo Varšave v septembri 1939, jasne ukazujú, že Roosevelt hral kľúčovú úlohu na vzniku druhej svetovej vojny.
  http://dolezite.sk/Vojna-je-kseft-mU5M4a.html

  Rád Teutonských Rytierov dostal pápežskou bulou požehnanie a imperiálne privilégia na všetkej zemi ktorú dostanú pod kontrolu Vatikánu na severovýchode Európy a v Rusku.
  Operáciu spustili v roku 1147 tzv. Wendskou krížiackou výpravou namierenú proti Polabským Slovanom- nazývaných Wendi.
  http://dolezite.sk/old/Kriziacke_vypravy_na_severovychod_Europy_133.html

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s