Kniha o Chemtrails. Kapitola 1: Stručná história projektu HAARP

História projektu HAARP a jeho predchodcovia.

(úvodná nepomenovaná podkapitola)
==========================

…jeden z citátov v úvode kapitoly odkazuje na to, že obvykle trvá celé desaťročia, kým sa Američania dozvedia, aké rôzne testy na nich vykonávala ich vlastná armáda. Spomínaná je operácia SHAD (Shipoard Hazard and Defense) zo 60. rokov, ktorá sa dostala na verejnosť až v roku 1986, ale ešte v roku 2003 museli jej obete vyplňovať súdne žaloby, aby sa dozvedeli detaily a množstvá látok, ktoré na nich boli 40 rokov dozadu vysypané.

…podobný problém sa týka aj súčasných “výskumných” projektov americkej armády, spojených s chemtrails a ionosférickým ohrievačom HAARP.

…americký zákon “Restrictions on use of human subjects for testing of chemical or biological agents” určuje pravidlá a hranice pre programy chemických a biologických zbraní, ktoré zakazujú vláde vykonávať chemické a biologické experimenty na civilnej populácii.

…avšak americká vláda našla dieru v zákone. Zákon povoľuje toto testovanie za účelom lekárskych testov, vývoja liekov, poľnohospodárskych testov a súkromného výskumu, vrátane programov na obranu proti B/C zbraniam a na účely dodržovania verejného poriadku, napríklad potláčania verejných nepokojov.

…do tejto výnimky umiestnili aj HAARP, ktorý je označovaný ako výskumný projekt a teda nevyžaduje žiaden “informovaný súhlas” dotknutých.

.

Angels Dont’t Play This HAARP Timeline
======================================

Sú tu v stručnosti vymenované časové línie predchodcov a rozvoja HAARP projektu z dvoch rôznych zdrojov. Jedným zdrojom je kniha Angels Don’t Play This HAARP od autorov Jeane Manning a Nick Begich. Druhý zdroj je text “Background of the HAARP Project od Dr. Rosalie Bertell.

Celý text je na stranách 32-36

V stručnosti:

…ako najstaršie počiatky sú udávané niektoré vynálezy Nicolu Tesly z konca 19.st a začiatkov 20.st. Udávané sú napríklad:
– vysielací a energetický systém založený na 60 Herzovom striedavom prúde
– prenášanie elektrickej energie bezdrátovo cez prírodné materiály
– v roku 1940 oznamuje vynájdenie “death ray” vynálezu, lúču smrti.

…sú spomínané objavy, podľa ktorých Zem prirodzene pulzuje vo frekvencii 7-8 Herzov, v roku 1952 upresnené na 7,83 Herzov. Tento prirodzený frekvenčný pulz je s nástupom modernej doby narušovaný elektrickými vedeniami so striedavým prúdom, americkými jadrovými experimentmi v ionosfére až po moderné nasadenie pulzujúcich vysielačov typu HAARP

…spomínané sú rôzne americké jadrové a elektrické experimenty z 60.rokov na obežnej dráhe zeme, či už v podobe odpaľovania jadrových bômb, ktoré narušovali štruktúru ionosféry, vytvárali nové Van Allenove radiačné pásy, spôsobovali výpadky komunikácie na zemskom povrchu až po experiment s vypustením 350 miliárd medených ihiel, ktoré mali zabezpečiť rádiovú komunikáciu nezávislú na akýchkoľvek pozemných prostriedkoch a rušičkách.

…koncom 60.rokov sú robené prvé experimenty s nízkofrekvenčnými (ELF) vlneniami, ktoré naznačujú, že týmito vlnovými frekvenciami je možné ovplyvňovať ľudské mentálne a fyziologické funkcie a poškodzovať ich. Následne sa rozbiehajú v 70.rokoch rôzne projekty výstavby ELF a VLF vysielačov. Projekty prebiehajú v USA ako aj v Sovietskom zväze (projekt Woodpecker) s cieľom vzájomne si škodiť.

…testy opakovane ukazujú, že ELF vysielanie má na ľudí fyziologické účinky, napr. zmenu zloženia krvi, zmeny v činnosti nervových buniek, poškodzovanie mozgov kuracích embryí atď.

…v 80 rokoch sú položené základy HAARP systému. V roku 1985 podáva Bernard Eastlund patent “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earths Atmosphere, Ionosphere and Magnetosphere”. V nasledujúcich 2 rokoch je podaných niekoľko ďalších súvisiacich patentov. Následne je firma E-Systems, vlastniaca tieto patenty, odkúpená americkou armádou a patenty sa dostávajú pod závoj vojenského tajomstva.

…okolo roku 1994 sa rozbieha výstavba zariadenia HAARP pod pláštikom výskumu ionosféry a polárnych žiar. V prvých rokoch sa americký kongres zdráha poskytovať financovanie a projektu niekoľkokrát hrozí zastavenie.

…v roku 1995 sa objavuje kniha Angels Don’t Play This HAARP, ktorá ako prvá upozornila verejnosť na kontroverzie okolo projektu. Tu končí časová línia z prvého zdroja

…druhý zdroj dodáva niektoré ďalšie zaujímavosti. Napríklad to, že rádioaktívny materiál z amerických testov nad zemskou atmosférou klesal naspäť k povrchu a kontaminoval zdroje potravín a mlieka. Významným problémom bolo stroncium-90, ktoré sa hromadilo v zuboch detí a jód, ktorý sa hromadil v mlieku hospodárskych zvierat a v štítnej žľaze.

…spomínaný je podrobnejšie projekt Westford, ktorý vypustil do vesmíru miliardy kovových ihiel, ktoré mali slúžiť ako miniatúrne vesmírne antény

…spomínaný je projekt Starfish, ktorý testoval efekty jadrových výbuchov vo vesmíre a vo výsledku dramaticky narušil štruktúru ionosféry a vytvoril dočasne niekoľko nových Van Allenových radiačných pásov.

…v roku 1963 bol prijatý medzinárodný zákaz jadrových skúšok vo vesmíre, atmosfére a pod vodou.

.

Anohter Manhattan Project? (Ďalší projekt Manhattan?)
==========================

…autorka píše, že HAARP má parametre stať sa ďalším Manhattan Projektom a to mierou svojho utajovania a mierou vojenskej nebezpečnosti.

…spomína experimety z 70.rokov označované ako Solar Power Satellite Project, ktorý mal testovať možnosť gigantických satelitov na obežnej dráhe, ktoré by získavali zo slnka energiu a mikrovlnnými vysielačmi ju posielali k prijímačom na Zemi. Prezentované verejnosti ako projekt výroby elektriny, ale v skutočnosti by sa dali satelity použiť ako ničivé zbrane schopné spáliť ľubovoľné miesto na Zemi.

…ďalšie využitie týchto mikrovlnných satelitov by bola mikrovlnná tomografia zemskej kôry, ktorá by umožňovala nájdenie nových ložísk ropy alebo podzemné bunkre, tunely atď .

…ovládanie počasia pomocou týchto satelitov by mohlo decimovať ekonomiku rozvojových krajín a otvoriť ich tak vydieraniu zo strany MMF, ťažobných spoločností a americkej armády. Neposlušné krajiny by mohli byť presviedčané pomocou vĺn záplav alebo sucha.

…aby sa obišli medzinárodné zmluvy a medzinárodné zákazy, tak HAARP bol klasifikovaný ako výskumný projekt, ktorý nepodlieha medzinárodnému dohľadu a ani kongresu.

…pred verejnosťou sú projekty maskované pláštikom boja proti globálnemu otepľovaniu ako “Solar radiation management”

…autorka uvažuje, že HAARP môže byť formou realizácie projektu “death ray”, ktorý kedysi oznámil Tesla.

…možnosti HAARPu sú fenomenálne: môže zdvihnúť ionosféru do výšok, kde bude ničiť balistické rakety, ovládať počasie pomocou zmien smeru vzdušného prúdenia, meniť chemické zloženie atmosféry, fungovať ako vysielač pre komunikáciu, rušiť určitú rádiovú komunikáciu bez narušenia iných typov komunikácie, simulovať efekty elektromagnetického pulzu atď.

.

Tesla, The Arctic, and the Russian Woodpecker  (Tesla, Arktída a ruský Woodpecker)
=============================================

(…osobne považujem toto za jednu z najslabších kapitol z celej knihy, ktorá v sebe obsahuje viaceré absolútne zbytočné a nepodložené špekulácie a rôzne iné chyby…)

…na začiatku sa spomína tzv. Schumannova rezonancia, že je prirodzené pulzovanie zemskej ionosféry, vytvárajúce pravidelné ELF vlny o frekvencii okolo 7,8 Hz.

…spomína sa veľmi stručne Tesla a jeho zariadenie TMT (Tesla magnifying transmitter), TTA (Tesla Tech Array) resp. Tesla Wardenclyffe transmitter. Tesla údajne v liste z roku 1908 pripustil, že jeho TMT zariadenie by sa dalo použiť ako lúč smrti (Death Ray)

…autorka sa následne púšťa do veľmi divokej špekulácie, že výbuch v Tunguske v roku 1908 bol výsledok nevydareného experimentu s TMT technológiou. Tvrdí, že pôvodne mala byť zacielená lokalita severného pólu a tiež že Pearyho expedícia, ktorá v tej dobe smerovala na severný pól, mala za úlohu vyhodnotiť výsledky. A že boli zle spočítané súradnice a k výbuchu došlo nad Tunguskou

(môj komentár: túto teóriu považujem za vyslovený nezmysel. Existuje vedecká zhoda a dostatok dôkazov, že nad Tunguskou došlo v 1908 k výbuchu kometárneho jadra, ktoré preniklo do zemskej atmosféry, ale nemalo dosť energie k doletu až po zemský povrch. Očití svedkovia detailne popisovali žiariace teleso, letiace oblohou, ktoré ukončilo svoju trasu hromovým výbuchom. Nie je nutné hľadať konšpirácie za každú cenu všade)

Arktída

…následne autorka spomína plány ZSSR z 1950tych rokov, kedy chceli vedci pomocou geoinžinierstva dosiahnuť roztopenie Arktídy a jej ekonomické využitie. Spomínajú sa tam viaceré z dnešného pohľadu doslova šialené plány:
– ohrievanie arktického oceánu pomocou jadrových reaktorov
– odpálenie viacerých vodíkových bômb v arktickom oceáne
– rozprášenie chlóru a brómu do atmosféry nad Arktídou s cieľom zničiť ozónovú vrstvu a tak šokovo zvýšiť planetárnu teplotu
– jedným z plánov bola masová produkcia CO2 s cieľom zosilniť zemský “skleníkový efekt”
– ďalší plán bol rozmiestnenie obrovských zrkadiel do vesmíru, ktoré by ohrievali severný pól
– úplne najšialenejšie znelo vyslanie netienených jadrových reaktorov na obežnú dráhu zeme, ktoré by svojím žiarením ohrievali planétu.
– ako núdzové riešenie pre prípad, že by sa plán ohrievania planéty vymkol kontrole mali pripravený plán rozprašovania prachu do stratosféry, ktorý by fungoval ako tienidlo

…debata sa napokon ustálila na myšlienke vypúšťania CO2 ako stratégii s minimom nebezpečných vedľajších efektov.

…zakrátko sa však debata obrátila presne opačným smerom a namiesto plánov ohrievania planéty sa naopak začala riešiť téma nutnosti znižovania globálnych teplôt. Jeden z posledných plánov na roztopenie arktickej polárnej čiapočky bol POLEX (Polar Experiment of the Global Atmospheric Research Program) a AIDJEX (Arctice Ice Dynamics Joint Experiment) z roku 1971.

Woodpecker radar

…následne sa autorka púšťa do ďalšej zbytočnej špekulácie. Spomína ruský radarový systém Woodpecker, postavený v roku 1975. Autorka špekuluje, že sa jednalo o radarový systém založený na Teslovom TMT vysielači a že jeho účelom bolo vlnami ovplyvňovať myslenie a psychiku ľudí na západe.

(môj komentár: Podľa wikipédie je ruské oficiálne meno systému je Duga, t.j. dúha, umiestnený na ukrajine poblíž lokality Černobyl, pričom jednalo sa o radarový systém “over-the-horizon” (vidiaci za horizont) a jednalo sa pravdepodobne o protiraketový radar včasného varovania. Jeho činnosť spôsobovala rušenie vysielačiek a rozhlasového vysielania zvukmi o frekvencii 10 Hz, ktoré pripomínali klopanie ďatla, z toho vznikla aj anglická prezývka Woodpecker. Vzhľadom na veľký dosah jeho signálu sa medzi západnou laickou verejnosťou šírili špekulácie o experimentoch s ovládaním mysle)

…potom pokračuje autorka ďalšou zbytočnou špekuláciou. Naznačuje, že Woodpecker radar mal byť príčinou zemetrasenia v Tangshan v Číne v roku 1978.

Klimatické programy

…v tejto časti prezentuje autorka svoj názor, že súčasné globálne otepľovanie je podvod. Ako argumenty podáva zistenia o kolísaní stredovekej klímy v 1000 ročnom cykle a tiež sa odkazuje na notoricky známu aféru Climate-gate s únikom mailov klimatológov.

(môj komentár: celou knižkou je cítiť autorkin sklon ku klimaskeptickej časti spektra názorov. V niektorých častiach knihy si však protirečí, keď niekedy naznačuje, že globálne otepľovanie neexistuje a v iných častiach tvrdí, že rast teplôt je úmyselným alebo neúmyselným dôsledkom amerických experimentov s chemtrailovými aerosolmi a HAARPom. Osobne si myslím, že téma globálneho otepľovania je natoľko zložitá a prelína sa v nej množstvo rôznych zdanlivo slabých vplyvov, že vo výsledku môžu mať pravdu všetky názorové prúdy, hoci sa na prvý pohľad vylučujú: t.j. že klíma podlieha prirodzeným cyklom, že v 19. storočí bolo spustené priemyselnou revolúciou nadpriemerné ohrievanie klímy, ako aj to, že prudký rast teplôt v posledných dvoch desaťročiach môže súvisieť s americkými klimatickými zbraňami)

.

Enter Geoengineering and Big Business  (Zoznámte sa s veľkým biznisom Geoinžinierstva)
=====================================

…táto kapitola naznačuje, že akonáhle americká armáda alebo NASA dokončí vývoj nejakej technológie, odovzdá ju pod kontrolu súkromnej korporácie, od ktorej si následne nakupujú služby.

…ukazuje to na príklade NASA a jej vývoja pilotovaných rakiet, ktoré po tom, čo bol vývoj hotový, tak ich výrobu prenechala súkromným korporáciam a nakupuje od nich služby za podobné ceny, ako bola jej vlastná výroba, ktorú kvôli údajnej nerentabilite ukončila.

…podobný prístup sa realizuje aj v prípade technológie chemtrailov, kde si americká armáda najíma celé flotily súkromných leteckých spoločností na ich rozprašovaní. Tento prístup má pre armádu výhodu v tom, tieto aktivity sa dajú ľahšie skrývať pred dohľadom kongresu aj verejnosti.

…potom je tam spomínaná účasť niektorých svetových miliardárov na programoch boja proti globálnemu otepľovaniu. Vymenovávaní sú Bill Gates z Microsoftu, Richard Branson z leteckej spoločnosti Virgin Group, Murray Edwards z priemyslu ropných pieskov a spoluzakladateľ Skypu Niklas Zennström.

…je spomínaný ich kontroverzný experiment, kedy do oceánu vysypali veľké množstvá iron sulfatu (síran železitý) za účelom podpory rastu morských rias, ktoré by odčerpávali z atmosféry CO2. Okolo celého pokusu vraj existuje množstvo kontroverzií, či už ohľadom látky, ktorá bola naozaj do oceánu vysypaná až po otázky, aký profit z toho daní účastníci môžu v budúcnosti mať.

…spomenuté boli aj ekologické riziká tohto prístupu: experiment naozaj spôsobil prudký rast rias v danej lokalite, čo môže spôsobiť vyčerpanie kyslíka v hlbších úrovniach oceánu, čo by následne zabilo všetko živé v danej lokalite.

…spomínaný je tiež kontroverzný prípad z mexického zálivu po havárii BP ťažobnej plošiny Deepwater Horizon. Spoločnosť vysypala do vody rozpúšťač Corexit 9500A, ktorý rybárom spôsoboval vážne zdravotné problémy už po dotyku vody s kožou: 3 týždne trvajúce bolesti hlavy, búšenie srdca, svalové kŕče, krvácanie z konečníka”. Corexit je údajne vysoko toxická látka, ktorá ničí červené krvinky, spôsobuje vnútorné krvácanie, poškodenie pečene a obličiek. Autorka špekuluje, či rozprášenie tejto chemikálie naozaj malo za účel iba rozpúšťanie ropy, alebo či sa jednalo o nejaký test chemicko-biologickej zbrane.

.

Eastlund and Haarp
==================

…táto kapitola je plná mien a názvov inštitúcií a korporácií, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na rozbiehaní projektu HAARP. Je to veľmi prepletené a komplikované, takže tu nebudem rozpisovať nejaké zhrnutie, kto chce, pozrie si to priamo v originálnom texte.

…podľa tvrdení autorov knihy Angels (Begich, Manning) začínal HAARP ako medzinárodný projekt spolupráce americkej armády, britskej BAE systems, sovietskeho zväzu/ruska, kanady, japonska, grónska, nórska a fínska. (asi sú myslené hlavne 90.roky, kedy Rusko ochotne spolupracovalo so Západom)

…niektoré spomínané mená:

– Roald Zinurovich Sagdeev, ruský fyzik šéfujúci vedeckému centru v Marylande
– Dennis Papadopoulos, plazmový fyzik. Obaja sa podieľali na vývoji HAARP technológií v 70. rokoch, ešte pred príchodom Eastlundovho HAARP patentu

– Bernard L. Eastlund …vnímaný ako “otec projektu HAARP” a autor patentov s ním súvisiacich. V 70. rokoch sa podieľal na výskume riadenej termonukleárnej fúzie, v 80.rokoch sa podieľal na vývoji projektu SDI (Reaganov plán protiraketovej obrany, ironicky prezývaný novinármi “Star Wars”)

…inštitúcie

– Office of Naval Research (ONR)
– Naval Reseaarch Laboratory (NRL)
– DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
– Office of the Defense Director of Research & Engineering (DDR&E)
– Los Alamos National Labs (LANL)
– MITRE Corporation  …vypracovali prvý náčrt ekologických dopadov projektu
– ARCO Power Technologies, Ins, neskôr premenovaní na Advanced Power Technologies, Inc (APTI)  …jeden z prvých kontraktorov vývoja HAARP
– E-Systems  …pôvodný vlastník Eastlundových HAARP patentov, neskôr bola odkúpená firmami napojenými na americkú armádu a CIA
– Raytheon Corporation …súčasný vlastník HAARP patentov a prevádzkovateľ HAARP zariadenia
– Hughes Aircraft Corporation (divízia Raytheonu)  …vlastní patenty na rozprašovanie kovových aerosolov z lietadiel
– National Security Telecummunications Advisory Commitee (NSTAC)  …združuje 30 najvýznamnejších priemyselných korporácií v oblasti telekomunikácií a “nesmrtiacich” zbraní. Dohliada na vývoj HAARP a podáva hlásenia Department of Homeland Security
– BAES (British Aerospace Systems)
– Lockheed Martin (významná americká zbrojárska firma, zamestnávaná v oblastiach vývoja vesmírnych technológií)
– Echelon (tiež označované ako združenie Five Eyes, AUSCANNZUKUS, UKUSA) – združenie tajných služieb USA, Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu

.

Alaska and the Arctic Circle    (Aljaška a polárny kruh)
============================

…Aljaška bola už od 60. rokov s obľubou využívaná na utajované vojenské projekty, či už sa to týkalo vývoja jednostupňových rakiet (Single Stage Rocket Technology, SSTR), vývoj balistických rakiet Polaris, radary včasného varovania

…na názor a zdravie miestnych domorodých obyvateľov nikto nebral ohľad.

…Aljaška je ideálna pre experimenty s ionosférou a magnetickým poľom, pretože v jej lokalite smerujú zemské magnetické siločiary kolmo k povrchu

…testovali sa tu prvé vysokovýkonové vysielače a testy chemtrailov.

…ako prvé zariadenie HAARPu bol postavení Ionospheric Research Instrument (IRI), čo je pole vysokovýkonných rádiových antén.

…kongres presadil rozšírenie HAARPu o schopnosť podzemnej tomografie (earth-penetrating tomography, EPT)

…pridaná bola schopnosť vysokovýkonných VHF-UHF 3GHz vysielačov za účelom vytvárania umelých ionosferických zrkadiel (artifical ionospheric mirrors, AIM)

…táto fáza bola ukončená v roku 1994

…do roku 1997 bola zvýšená vysielacia kapacita zariadenia do rádu gigawattov.

…jedna z technológií je streerable radio frequency radiation transmitter, ktorý je schopný zahriať oblasť ionosféry na teploty 28 000 C a vyzvihnúť ich do veľkej výšky v podobe pripomínajúcej stĺp ionizovaného oblaku.

…je spomínané, že zariadenie je schopné túto sústredenú energiu smerovať na konkrétne strategické miesta (z textu nie je zrejmé, či na oblohe alebo na povrchu)

…je tam zmienka, že v skutočnosti zariadenie HAARP v Gakone na Aljaške nemusí byť skutočným jadrom projektu, ale odpútavací objekt pred zvedavou verejnosťou, pričom skutočné srdce technológie sa nachádza na základni Poker Flat rocket range severne od Fairbanks. To by vysvetľovalo napríklad fakt, že v roku 2013 bolo zariadenie HAARP oficiálne odstavené ako nepotrebné.

…je možné, že mediálna pozornosť na HAARP je úmyselne využívaná na odpútanie pozornosti verejnosti od faktu, že menšie ionosférické ohrievače sú medzitým stavané po celom svete, doslova za ich chrbtom.

.

Other Ionospheric Heaters   (Ďalšie ionosférické ohrievače)
=========================

…prvá polovica kapitoly sumarizuje schopnosti HAARP zariadenia na Aljaške:

– má schopnosť meniť oscilovanie ionosféry z jej typickej frekvencie 8 Hz (8 pulzov za sekundu), ktoré sa premieňajú na nízkofrekvenčné zvukové vlny (low frequency sound waves, LFS), ktoré prenikajú do ľudského mozgu. (ten funguje na frekvenciách 0,5-40 Hz). Tieto vlny je technicky prakticky nemožné zaznamenať a môžu pritom ovplyvňovať obrovské masy svetovej populácie

– oficiálne výsledky HAARP výskumu sú test odrazu 40-metrového signálu od Mesiaca (2007) a experimentálne vytvorenie vysokohustotného oblaku plazmy vo vysokej zemskej atmosfére (20013)

…reálne možnosti HAARPu sú však zrejme výrazne širšie:

– schopnosť generovať extrémne nízkofrekvenčné ELF vlny na komunikáciu s jadrovými ponorkami

– podpovrchová tomografia pomocou ELF vĺn s cieľom vyhľadávať skryté tunely a iné vojensky zaujímavé objekty, napr. bunkre, ložiská ropy, minerálov atď.

– rôzne vysokoenergetické ionosferické efekty využiteľné na vojenské ciele

– najrôznejšie typy ovládania rádiových vĺn (zosilovanie, rušenie, ohýbanie za účelom za horizont vidiacich radarov)

– zmena chemickej štruktúry atmosféry, zmena počasia

– vplyv na fungovanie ľudského mozgu

– schopnosť narušovať ľudské zdravie a biologické systémy

– spomína sa tiež schopnosť ničiť balistické rakety pomocou ionizovanej plazmy, vytvárať efekty EMP s cieľom ničiť komunikačné siete, satelity, siete elektrického vedenia, monitorovanie stoviek objektov súčasne na obežnej dráhe atď.

…potom je venovaná krátka časť (str. 54) čínskemu zariadeniu v blízkosti osád Jiefang a Kan’erjing. Na google mapách je vidieť fraktálne polia antén, ktoré do istej miery pripomínajú parametre amerického HAARPu. Alternatívne vysvetlenie je, že sa jedná o klasický protiraketový a satelitový radar. Spomínaná je tiež narážka na čínsky Meridian Project

…potom nasleduje zoznam rôznych ďalších zariadení ionosférických ohrievačov (vysielačov). Vypíšem iba veľmi stručne, detailný zoznam je v knihe na strane 54.

V rámci USA:
– 2 zariadenia v štáte Massachusetts (Millstoune Hill Radio Observatory, DPS)
– 1 zariadenie v Colorade
– 1 zariadenie v Californii
– 3 zariadenia na Aljaške, najvýznamnejšie z nich HIPAS (High-Power Auroral Stimulaton Observatory vo Fairbanks)
– Arecibo Ionospheric Observatory v Portoriku v Karibskom mori

1 zariadenie v Brazílii

1 zariadenie v Peru

8 zariadení v Rusku, 2 na Ukrajine, 1 v Kazachstane.

V rámci Európy
– zariadenie EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Assotiaton) na Špicbergoch (Nórsko). Zariadenie je považované za európsky HAARP, spolufinancované Nórskom, Švédskom, Fínskom, Japonskom, Čínou, Britániou a Nemeckom.
– 2 ďalšie zariadenia v Nórsku
– 1 zariadenie v Švédsku
– 1 zariadenie vo Veľkej Británii
– 2 zariadenia v Nemecku

4 zariadenia v Austrálii a 1 na Novom Zélande

1 zariadenie na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne (EQUIS II). Je zaujímavé tým, že leží takmer presne na rovníku.

1 zariadenie v Indii (National MST Radar Facility)

3 zariadenia v Číne, 1 zariadenie na Tajvane

1 zariadenie v Japonsku

1 zariadenie v Indonézii

…na záver kapitoly je v krátkosti spomínaná špecifická vlastnosť zariadení typu HIPAS, schopných rozžarovať umelo polárnu žiaru. V texte je naznačené, že niektoré z týchto zariadení boli možno využité na experimentálne vytváranie holografických obrazcov na oblohe, spomínaný je incident z Texasu a dva incidenty z Číny. Poznámka pod čiarou opatrne naznačuje možné spojenie s holografickým projektom Blue Beam.

.

Too little, too late   (Príliš málo, príliš neskoro)
====================

…spomínaných tu je niekoľko neúspešných pokusov pretlačiť cez americký kongres zákon zakazujúci používanie HAARP technológií.

…autorom bol senátor Dennis Kucinich, ktorý sa opakovane pokúšal presadiť zákony s touto témou:

– Space Preservation Act (HR2977) v roku 2001, ktorý v sebe mal zmienku o zákaze exotických zbraní, chemtrailov atď
– Space Preservation Act HR3616 v roku 2002, zjemnený a vypustená zmienka o exotických zbraniach
– Space Preservation Act HR3657 z roku 2003
– posledný pokus z roku 2005

všetky boli zamietnuté.

Príliš málo, príliš neskoro.

.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola 1: A Thumbnail History

Online náhľad na google books: Kapitola 1

Užitočný trik: Pokiaľ sa vám niektorá stránka v google books pri prvom rozkliknutí odmieta zobraziť, skúste dať príkaz na znovunačítanie (F5), v mnohých prípadoch to pomáha.

PNG náhľad kapitoly tu: Kapitola 1 (png 13 MB) . Pozor, slabé zariadenia a niektoré prehliadače môžu mať so zobrazením takto veľkého obrázku problémy.

Všetky texty súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

Advertisements
This entry was posted in Elana Freeland - Kniha o chemtrails. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s