Kniha o chemtrails. Kapitola 0: Zoznámte sa so “Štátom národnej bezpečnosti”

…toto je taký mix rôznych drobných tém, ktoré sa nedali zaradiť do hlavných tematických blokov knihy. Hlavnou líniou tejto kapitoly je dezinformačná kampaň maskujúca chemtrailový program pod masku “národnej bezpečnosti”.
.

úvodná nepomenovaná podkapitola
===============================

…spomínané sú tu rôzne fragmenty informácií, ktoré budú neskôr detailnejšie rozobrané

…je tu spomínaný tzv. “CNN syndróm” verejnosti, ktorá je vraj posadnutá požiadavkami na informácie. Z toho dôvodu sú pred verejnosťou tieto programy ukrývané pod pláštikmi utajovania, klamstiev a dôveryhodných výhovoriek.

.

podkapitola 1 (utajovanie pod zámienkou “národnej bezpečnosti”)
===============================================================

…ďalej venovaná téme utajovania

…o tom, že súčasná americká vláda je k svojim občanom ešte viac odcudzená a nepriateľská, než vláda z orwellovej románovej klasiky 1984

…o tom, že počas studenej vojny bolo utajovanie verejnosťou akceptované ako nutné opatrenie a vláda sa ho ani po skončení studenej vojny nevzdala

…stratégie, ako vláda zahlcuje občanov zbytočnými, emotívnymi alebo protirečivými informáciami s cieľom vyčerpať ich natoľko, aby sa nevŕtali vo vládnych záležitostiach.

…že mnoho informácií o chemtrailovom programe je vo verejne dostupných zdrojoch, ale odborní vedci boli buď kúpení alebo násilne umlčaní a laická verejnosť bez zodpovedajúceho odborného vzdelania si nevie s týmito informáciami poradiť

…že geoinžinierstvo a boj proti klimatickej zmene je využívané ako zásterka na ospravedlnenie vojenského využitia chemtrailov

…že boj proti tomuto sprisahaniu a utajovaniu zostáva na pleciach laickej verejnosti, pretože odborná verejnosť nechce alebo nesmie sa v tomto angažovať (pretože im za vynesenie informácií hrozia tvrdé tresty za vlastizradu alebo dokonca smrť)

.

podkapitola 2 (informátori a dezinformátori)
============================================

…je venovaná prípadom rôznych informátorov, ktorí napriek vlastnému ohrozeniu skúšali verejnosť informovať o prebiehajúcich programoch, ako aj o úmyselne šírených dezinformáciach s cieľom znedôveryhodniť predtým uniknuté informácie.

…v roku 1995 vyšla kniha Angels don’t play this HAARP, založená na výpovedi anonymného insidera pracujúceho na HAARP projekte na Aljaške. Informátor sa predstavil ako “Mr. X”.

…v roku 2001 sa objavili informácie od informátora pod pseudonymom “Deep Sky”, ktorý tvrdil, že bol operátorom leteckej prevádzky a mal za príkaz odvracať civilné lietadlá od trás vojenských tankovacích lietadiel, ktoré vypúšťali niečo, čo na radaroch vyzeralo ako hmla.

…v roku 2003 Clifford E. Carnicom sa stretol s “vysoko postaveným vojenským” zdrojom, ktorý mu poskytol množstvo detailných informácií o programe:
– že je do projektu zapojený Pentagon a farmaceutické korporácie
– že je využívaný na testovanie biologických zbraní na nič netušiacej populácii
– vírusy a baktérie vypúšťané na polymérových vláknach z lietadiel
– kovové látky na ohrievanie vzduchu a zvyšovanie vlhkosti vhodné na prežívanie testovaných baktérií
– že práškovanie sa deje vo väčšine prípadov bez súhlasu vlád zasiahnutých štátov
– že cieľom je riadenie svetovej populácie pomocou práškovania drog a chorôb
– že ľudia, ktorí chceli o projekte informovať boli uväznení a zabití

…v nasledujúcom roku sa objavil informátor “Deep Shield” (možno dezinformátor), ktorý tvrdil, že práškovací program sa týka boja proti ozónovej diere a globálnemu otepľovaniu. Zároveň tvrdil, že sú chemtrails súčasťou kozmického programu ochrany proti balistickým raketám. Zvláštne na jeho svedectve bolo, že ani raz nespomenul existenciu zariadenia HAARP.

…následne sa kapitola venuje prípadom viacerým podivným úmrtí ľudí, ktorí boli spojení s projektom alebo ktorí sa o neho verejne zaujímali.

…spomínajú napríklad napojenie Monsanta na americkú armádu a na prenasledovanie a zastrašovanie aktivistov, ktorí protestovali proti praktikám Monsanta.

…spomínajú správu pre ruského prezidenta Putina, v ktorej sa udávalo, že istý americký vedec bol zavražedný z dôvodu, že hrozil zverejnením amerických experimentov s práškovaním zvierat v Arkansase bojovým plynom fosgen

…spomínajú podivný prípad úmrtia amerického kozmonauta, ktorý predtým pôsobil v jednotke taktických elektronických zbraní.

.

podkapitola 3 (zrejme nedôležité)
=================================

(toto si musím prečítať nanovo)

.

podkapitola 4 (úvod do štruktúry knihy)
=======================================

…táto podkapitola je akýmsi stručným orientačným prehľadom k štruktúre nasledujúcich kapitol. Stručne popisuje obsah jednotlivých kapitol

…autorka píše, že táto kniha by mala byť vnímaná ako učebný manuál k získaniu základnej orientácie v súčasnosti známych faktov, ako rozpracovaný projekt, ktorý má poslúžiť ako základ pre odbornejší výskum od odborníkov lepších, než je autorka

…v závere kapitoly je citát z nejakej práce Clifforda Carnicoma z roku 2004, kde naznačuje, že súčasný trend globálneho otepľovania môže byť v skutočnosti spôsobený alebo zhoršovaný práve metalickými aerosolmi z amerických vojenských chemtrailových programov.

Spracované podľa zdroja: Elana Freeland: Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House, 2014. Kapitola: Introduction – Navigating the “National Security State”.

(Online náhľad kapitoly je k dispozícii tu na google books, ale je limitovaný zobrazením 25 stránok denne: Kapitola Introduction ) . Užitočný trik: Pokiaľ sa vám niektorá stránka v google books pri prvom rozkliknutí odmieta zobraziť, skúste dať príkaz na znovunačítanie (F5), v mnohých prípadoch to pomáha.

(PNG náhľad kapitoly je tu , veľkosť cca 8 MB. Pozor, zariadenia s malou RAM môžu byť zahltené veľkosťou obrázku)

Všetky články súvisiace s recenziou knihy:

https://diskuter.wordpress.com/category/elana-freeland-kniha-o-chemtrails/

This entry was posted in Chemtrails, Elana Freeland - Kniha o chemtrails. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s